מרכז אליאנס ללימודים איראניים (ACIS) הוא מרכז מחקר בינתחומי המבקש לקדם ידע והבנה בנושאים הקשורים לאיראן. באמצעות מחקרים חדשניים, כנסים, פורומים והרצאות של מלומדים מקומיים ומחו"ל, שואף המרכז לקדם חילופי ידע בין מלומדים מתחומים שונים, העוסקים בהיבטים שונים של הלימודים האיראניים, לרבות מעמדה האזורי והגלובלי של איראן.
 
במקביל, המרכז פועל למען קידום ופיתוח המחקר אודות יהדות איראן לאורך ההיסטוריה, במסגרת התכנית ע"ש ד"ר חביב לוי לחקר יהדות איראן. בפעילויותיו המגוונות מבקש המרכז להעמיד לרשות אנשי אקדמיה, סטודנטים וכן ציבורים בעלי-עניין הזדמנות לפתח הבנה יסודית ומעמיקה יותר של התהליכים ההיסטוריים והתרבותיים, אשר עברו ועוברים על איראן ועל הקהילה היהודית בה. פעילויות אלו מסתייעות בכנסים, הרצאות וסדנאות בחסות המרכז לבדו ובשיתוף פעולה עם מכונים ומרכזי מחקר אחרים.

ר' מרכז אליאנס ללימודים איראניים, פרופ' מאיר ליטבק, העמיתים והחוקרים במרכז מברכים את פרופ' דוד ירושלמי לרגל צאתו לגמלאות. אנו מודים לו על תרומתו החשובה למרכז ולתחום לימודי איראן באוניברסיטת תל אביב ובישראל ומאחלים לו מקרב לב שנים רבות נוספות של עבודה פורייה.
 זמן איראן מס' 57 בנושא "איראן והמשבר בתימן: הזדמנויות לצד אילוצים בדרך לביסוס השפעה איראנית", מאת ד"ר רז צימט. לסקירה הקש/י כאן
זמן איראן מס' 58 גיליון מיוחד לרגל יום השואה -"ביקור מקוון ב'מרכז הנאצי' של איראן", מאת ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור. לסקירה הקש/י כאן