שישי, 27 נוב' 2015

Superfish Menu

עבודות דוקטורט 2001-2015

  תשע"ה 2015

 

·         ד"ר שירלי בן-דור אבין
מצרים ופלשת בראשית תקופת הברזל:
התיעוד ההיסטורי והממצא הארכיאולוגי.
בהנחיית ד"ר דבורה סוויני
ופרופ' ישראל פינקלשטיין.

·         ד"ר אורה בריזון
גיבורות מקראיות והספרה האלוהית ומה
שביניהן: גבורת נשים כמתווכות בין האנושי והאלוהי במקרא
ובספרות המזרח הקדום.
בהנחיית פרופ' עתליה ברנר-עידן
.

·         ד"ר אמיר גורזלזני
תעשייה ותכנון עירוני בעיר רמלה
וסביבתה: כלכלה וטכנולוגיה בארץ-ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה (634 - 1099 לסה"נ).

בהנחיית פרופ' יובל גורן,
פרופ' משה פישר ופרופ' עמיקם אלעד (האוניברסיטה העברית).

·         ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
"ומה אתבונן על-בתולה?" – מושג
הבתולים בתרבות היהודית-אשכנזית במרחב הנוצרי בימי הביניים.
בהנחיית פרופ' ג'רמי כהן
.

·         ד"ר נסים חמוי
הרב אברהם חמוי (1838 – 1886) ומקומו
במאגיה היהודית המודרנית.
בהנחיית פרופ' גדעון בוהק
ופרופ' אבריאל בר-לבב - האוניברסיטה הפתוחה.

·         ד"ר מיכאל טופולו
תאום תקופת הברזל במזרח אגן הים
התיכון: הקשרים ארכיאולוגים (קונטקסט), תהליכי היווצרות
אתר וכרונולוגיה.
בהנחיית פרופ' ישראל פינקלשטיין וד"ר אליזבטה בוארטו (מכון ויצמן למדע)

·         ד"ר גדעון טיקוצקי
דליה רביקוביץ - ב"חיים" וב"ספרות"
.

בהנחיית פרופ' מיכאל גלוזמן
.

·         ד"ר יותם טפר
לגיו בתקופה הרומית: מחקר היסטורי
וארכיאולוגי עם דגש על המרכיבים האתניים, החברתיים והדתיים
.
בהנחיית ד"ר יובל שחר ופרופ' יורם צפריר (האוניברסיטה העברית).

·         ד"ר רונה יונה
נהיה כולנו חלוצים: חלוציות ולאומיות
עממית בתנועת החלוץ בפולין בין מלחמות העולם.

בהנחיית פרופ' אניטה שפירא.

·         ד"ר אריה יריב
היהודים-הקראים בממלכת פולין-ליטא:
מוסדות קהילתיים, יחסיהם עם היהודים הרבניים ועם מיעוטים אחרים בממלכה.

בהנחיית פרופ' אלחנן ריינר.

·         ד"ר שרה מענית
חוליה נאלמה - הרומן הנשי בשנות
המדינה הראשונות.
בהנחיית פרופ' מיכל אורון
.

·         ד"ר לירון סמוליאר
"לכבוש את ההר": הספורט הרוויזיוניסטי
בארץ-ישראל ובמדינת ישראל בין השנים 1920-1965
.
בהנחיית פרופ' דינה פורת ופרופ' אמיר בן-פורת (אוניברסיטת בן-גוריון).

·         ד"ר קרן קובלו-פארן
עמק יזרעאל בתקופת הברונזה
הביניימית: נופים חברתיים ותרבותיים.
בהנחיית פרופ' עודד ליפשיץ
ופרופ' ישראל פינקלשטיין.

·         ד"ר סונג-און קים
אינטרטקסטואליות ופולמוסים: תרומתם
למשמעות מגילת אסתר.
בהנחיית פרופ' יאירה אמית
.

·         ד"ר נתי קנטורוביץ'
מציאות או משאלה? היישוב היהודי
בארץ-ישראל וברית-המועצות 1933–1945.
בהנחיית פרופ' דינה פורת
ופרופ' יעקב רואי.

 

 

 

  תשע"ב 2012

 ד"ר איתמר טקסל

היבטים בתרבות החומרית של היישוב הכפרי בתחומי הפרובינקיה פלסטינה הראשונה במאות הה'-ז' לסה"נ

בהנחיית: פרופ' משה פישר

 ד"ר אסנת גביאן

"לספר סיפור בארבעה קולות" - חילופי נרטיבים בסיפורת לילדים 1960-1985

בהנחיית: ד"ר יוחאי אופנהיימר

 ד"ר אסתר שהם

הרקע להבדלות השומרונים לאור תיאורי המקרא והעדות הארכיאולוגית

בהנחיית: פרופ' עודד ליפשיץ

 ד"ר בועז סתוי

בחינה הסטורית של מלכות תודחילה ב' ושופילוליומה א'

בהנחיית: פרופ' נדב נאמן, פרופ' ג'רד מילר - אוניברסיטת מינכן

 ד"ר דוד רוטמן

המופלא בסיפור העברי בימי הביניים

בהנחיית: פרופ' עלי יסיף

  ד"ר ורד זילבר-ורוד

שרשור הדיבור: ממשק פרוזודיה-תחביר בעברית המדוברת הספונטנית

בהנחיית: פרופ' שלמה יזרעאל

 ד"ר ורד סיידון

עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בפועל 'חשב' ובפעלים הקרובים לו למן ראשית היצירה המקראית ועד הזמן הזה

בהנחיית: פרופ' אסתר בורוכובסקי בר-אבא

 ד"ר מירב שניצר מימון

כפיית יחסי מין על נשים בקהילות אשכנז (גרמניה וצפון צרפת) במאות ה- 13-12 - דיון במקורות ההלכתיים והפרשניים של התקופה

בהנחיית: ד"ר שמחה גולדין, פרופ' אביעד קליינברג

 ד"ר נטע סובול

חטיבת האדרות בספרות הזוהר

בהנחיית: ד"ר רונית מרוז

 ד"ר עליזה וסרמן

אוטוביוגרפיה של סופרים ישראליים- תיאוריה ופרשנות

בהנחיית: ד"ר יוחאי אופנהיימר

 ד"ר ערן אריה

"הישב בארץ העמק": תהליכים יישובים, חברתיים ותרבותיים בעמק יזרעאל משלהי תקופת הברונזה המאוחרת ועד להתגבשות המלוכה

בהנחיית: ישראל פינקלשטיין

 ד"ר רבקה קנלר

מאמר יקוו המים, חיבור פילוסופי פרשני לר' שמואל אבן תיבון

בהנחיית: פרופ' שרה קליין-ברסלבי

 ד"ר רחל ורדיגר-סטפק

קהילת הסופרים העבריים בארץ-ישראל ותגובתה לנוכח השואה (1939-1945)

בהנחיית: פרופ' דן לאור

ד"ר שירלי יולזרי-נתן

דרכי הסיפור ועיצוב הדמויות באפוס 'עלילת אקהת' מאוגרית

בהנחיית: פרופ' אד גרינשטיין

 

תשע"א 2011

ד"ר אירנה בלנקי

פועלי המקום הסטטיים ודרכי הצרכתם בלשון התנאים – עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי

המנחה: ד"ר חיים כהן

 ד"ר ברכה בן-שמאי

מערכת היחסים בין השירה והפובליציסטיקה ביצירתו של יהודה ליב גורדון

המנחה: פרופ' עוזי שביט

 ד"ר נחמה ברוך

'שפה שנקרעה משנתה שבתנ"ך': תמורות בלשון העברית הכתובה (1980-1880) כפי שהן משתקפות בתרגומים של ספרי ילדים ונוער

המנחה: פרופ' תמר סוברן

 ד"ר אמיר גולני

התפתחות, משמעות ותפקוד התכשיטים והתפתחות אומנות התכשיטן בארץ-ישראל במהלך תקופת הברזל ב'

המנחים: פרופ' שלמה בונימוביץ וד"ר טלי אורנן

 ד"ר שואיצ'י (סקינה) הסגווה

ארם וישראל בימי שושלת יהוא

המנחה: פרופ' נדב נאמן

 ד"ר יפעת טהרני

עיר בסביבה מדברית: היבטים גיאוגרפיים, כלכליים וסוציו-פוליטיים

המנחים: פרופ' נדב נאמן ופרופ' ישראל פינקלשטיין

 ד"ר נורית כהן לוינובסקי

פליטים יהודים במלחמת העצמאות

המנחה: פרופ' אניטה שפירא

 ד"ר עופרי מישוב

"אני עושה ועושה ועוד לא עשיתי כלום": עיון תחבירי סמנטי ופרגמטי ב"פעלים מכלילים" בעברית בת זמננו

המנחה: פרופ' אסתר בורוכובסקי בר-אבא

 ד"ר אסף נתיב

חקר פערים בין תרבותיים: ניתוח בתי קברות כלקוליתיים (6500-5700 לפני ימינו) ובתי קברות בני זמננו בדרום הלוואנט

המנחה: פרופ' אבי גופר

 ד"ר מיכאל סבן

האלה בארץ ישראל ובמזרח הקדמון מן האלף התשיעי עד הראשון – טיפולוגיה וכרונולוגיה, טכנולוגיה, שימוש קרבי וטיקסי, קשרים בין-אזוריים

המנחה: פרופ' בנימין זאס

 ד"ר שרית פז

החיים בעיר: הולדת ההביטוס העירוני בארץ-ישראל בתקופת הברונזה הקדומה

המנחים: פרופ' שלמה בונימוביץ ופרופ' רפאל גרינברג

 ד"ר שלמה פטיה

יצירה במרחב הטרוסקסואלי – על שירה הומוסקסואלית בישראל – כרוניקה ופואטיקה של התקבלות

המנחה: פרופ' חנה נוה

 ד"ר מיכה רואי

תפילת הדרך המקראית וביטוייו הספרותיים של ז'אנר 'סיפורי יציאה למסע'

המנחה: פרופ' אד גרינשטיין

  

תש"ע 2010

ד"ר ערן אלדר
ההתפתחות האורבנית של העיר תל אביב וזיקתה ליחסי הגומלין בין השלטון המקומי לממשל המרכזי בשלהי תקופת המנדט הבריטי ובעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל.

בהנחיית פרופ' יעקב שביט

ד"ר יונתן בורגל
היהודים-הנוצרים והקבוצות הדתיות השונות בפרובינקיה יודיאה מהמרד הגדול ועד למרד
בר כוכבא.
בהנחיית פרופ' אהרן אופנהיימר

ד"ר רינה ברוך
משפטי קיום שמניים ופועליים בעברית הישראלית- דגמיהם, משמעותם, והשימוש בהם.

בהנחיית פרופ' אסתר בורוכובסקי בר אבא

ד"ר נתי ברק
שעת זעם ועברה: תמורות בתפיסת המוות ועיצובו בקהילות אשכנז, ממסע הצלב הראשון ועד ראשית המאה השש עשרה.

בהנחיית ד"ר שמחה גולדין

ד"ר יועז הנדל
אמצעי המודיעין אבעולם העתיק- ממרד החשמונאים ועד מרד בר כוכבא.
בהנחיית פרופ' אהרן אופנהיימר ופרופ' בנימין איזק

ד"ר גילת גופר
'האשה הציונית'- הבנית הנשיות בתקופת הראשית של תנועת העבודה 1903 - 1923.

בהנחיית פרופ' יוסף גורני

ד"ר שלמה הרציג
ילידות בלא נחת: התעצבותה וגיבושה של זהות מקומית ביצירתו הספרותית של אריה סיון
(1948 - 2004).
בהנחיית פרופ' אבנר הולצמן

ד"ר צפי זבה-אלרן
"מ'ספר האגדה' אל ארון הספרים היהודי"- האסופות האגדיות ומקומן בעיצובה של היהדות בתרבות העברית.

בהנחיית פרופ' עלי יסיף

ד"ר רות ליאור
צירופי לשון שמניים בשירתו של חיים נחמן ביאליק.

בהנחיית פרופ' תמר סוברן

ד"ר אבנר מולכו
שינוי והמשכיות בחברה הישראלית בעשור הראשון בראי החינוך העל-יסודי.
בהנחיית פרופ' אניטה שפירא ופרופ' יעקב מצר- האוניברסיטה העברית

ד"ר גליה סמו
ישעיה כ"ד-כ"ז: עיון ספרותי, תמאטי והיסטורי.

בהנחיית פרופ' יאיר הופמן

ד"ר מיכאל מרגלית
נוסעים גרמנים בתקופה הקולוניאלית (הגרמנית) על מרוקו ויהודיה.

בהנחיית פרופ' שלם רצבי ופרופ' פול מנדס-פלור- האוניברסיטה העברית

ד"ר אורטל-פז סער
מאגיית אהבה יהודית משלהי העת העתיקה ועד ימי הביניים.
בהנחיית פרופ' גדעון בוהק

ד"ר בן-ציון קליבנסקי
הישיבות הליטאיות במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם.

בהנחיית פרופ' דוד אסף

ד"ר גד שגיב
חסידות צ'רנוביל: תולדותיה ותורותיה מראשיתה ועד ערב מלחמת העולם הראשונה.
בהנחיית פרופ' דוד אסף וד"ר יורם יעקובסון

ד"ר רון שימלמיץ
ייצור להבי צור בפלייסטוקן התיכון בלבאנט

בהנחיית אבי גופר

 ד"ר ניר ללקין

חרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת בארץ ישראל

המנחים: פרופ' בנימין זאס וד"ר דבורה סוויני

 ד"ר עמיר סומקאי פינק

ההיסטוריה והארכיאולוגיה של אללח' בתקופת הברונזה המאוחרת

המנחים: פרופ' נדב נאמן ופרופ' ישראל פינקלשטיין

 

תשס"ט 2009 

ד"ר עמירה ביידר
סיפורי עימות בין כהנים לנביאים – עיון ספרותי ואידיאולוגי.
בהנחיית פרופ' אד גרינשטיין 

ד"ר מאיר בניה
יהדות ותרבות הבארוק: יוסף פינסו די לה ויגה וההקשר ההיסטורי-תרבותי של יצירתו.

בהנחיית פרופ' אלעזר גוטווירט 

ד"ר ליאורה גרילק
פרקים בתורת הצורות של לשון חז"ל על-פי מכילתא דרבי ישמעאל.
בהנחיית ד"ר חיים כהן 

ד"ר ענת כהן-וינברגר
פטרוגרפיה של קראמיקה מתקופת הברונזה התיכונה ב': תרומה להבנת קשרי מצרים-כנען.
בהנחיית פרופ' יובל גורן 

ד"ר בועז לב טוב
'בילויים במחלוקת'- דפוסי בילוי ותרבות פופולארית של יהודים בארץ-ישראל בשנים 1882 – 1914, כמשקפי תמורות חברתיות.
בהנחיית פרופ' אניטה שפירא 

ד"ר אסנת פאוסט
חוקים מקראיים במעטה סיפורי – לסיווגם ולאיפיונם הספרותי – סיפורים חובקי חוק.
בהנחיית פרופ' אד גרינשטיין ופרופ' גרשון ברין

ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין

  נושא העבודה: הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט במאות השביעית-שישית לפניה"ס.
 בהנחיית פרופ' עירד מלכין ופרופ' ישראל פינקלשטיין
 
ד"ר מיכל עירון לובין
 נושא העבודה: הנוף הארכיאולוגי הקדום של אתרים נבחרים בארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה – הצרנת שינויים בזמן מרחב.
 בהנחיית פרופ' רם גופנא
 

תשס"ח  2008 

ד"ר איה ברסקי – אלישב
קידוש השם בארץ ישראל בעת העתיקה – מגזירות אנטיוכוס ועד גזירות הדריינוס.

בהנחיית פרופ' אהרון אופנהיימר ופרופ' בן ציון רוזנפלד- אונ' בר אילן 

ד"ר שרון גבע
ייצוגים של נשים בשואה בשיח הציבורי הישראלי בשנות החמישים ובימי משפט אייכמן.
בהנחיית פרופ' חנה נוה ופרופ' אניטה שפירא 

ד"ר אמנון ז'קונט
שלמה רובין ( 1823 – 1910 ) ספריית השכלה של איש אחד.

בהנחיית פרופ' יעקב שביט, ופרופ' שמואל פיינר-אונ' בר אילן 

ד"ר מיכל סדן
'הרועה העברי'- גלגולו של דימוי וסמל מספרות ההשכלה לתרבות העברית החדשה בארץ ישראל.
בהנחיית פרופ' אברהם שפירא 

ד"ר שלמה קרון
נוכחות השואה בסמלים ובמיתוסים של מלחמת העצמאות.

בהנחיית פרופ' דינה פורת 

ד"ר נטלי מסיקה
ניתוח מרחבי של אתרים עירוניים בתקופת הברזל ב'.
בהנחיית פרופ' זאב הרצוג ופרופ' יובל פורטוגלי 

ד"ר דבורה נמדר
שחזור הכלכלה בתקופה הכלקוליתית בארץ ישראל באמצעות ניתוח מצבי שימור ותהליכי בליה של חומרים אורגאניים ספוחים בכלי חרס עתיקים.
בהנחיית פרופ' יובל גורן, פרופ' סטיב ויינר-מכון ויצמן למדע, ופרופ' רוני נוימן- מכון ויצמן למדע.

 ד"ר גליה בר אור

"חיינו מחייבים אמנות": מוזיאונים לאמנות בקיבוץ 1960-1930

המנחים: פרופ' יוסף מאלי ופרופ' אברהם שפירא

 

תשס"ז  2007

ד"ר אזני עירית
התפתחות השירה של משוררי ראשית המאה העשרים ברבע הראשון של המאה
המנחה: פרופ' עוזי שביט

ד"ר אשור אמיר
שידוכין ואירוסין על - פי תעודות מן הגניזה הקהירית
המנחה: פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן

ד"ר בר-און אסנת
חטאים במשפחה - דרמות עבריות מקראיות במאות ה-י"ט, כ' בזיקתן לספרות היהודית הבתר - מקראית ולדרמה המקראית המתורגמת

המנחה: ד"ר צבי מלאכי

ד"ר בראודה רות
שבע השנים של 'השומר הצעיר' הפולני, 1946-1939

המנחה: פרופ' מתתיהו מינץ

ד"ר ברוש בת-שבע
דמויות מלכים מורכבות בספר מלכים
המנחה: פרופ' אד גרינשטיין

ד"ר ברטפלד חנה
הסיפורים על כיבוש יריחו - יהושע ב; ה 15-13; ו - עיון ביקורתי טקסטואלי וספרותי
המנחה: פרופ' פרנק פולק

ד"ר גרינהוט צבי
גידול, איחסון והפצה של דגניים בתקופת הברזל, וזיקתם למערך החברתי - כלכלי של ההתיישבות בארץ ישראל
המנחים: פרופ' שמחה לב ידון וד"ר שלמה בונימוביץ

ד"ר דינור גלי
פרשת מזבח שנים וחצי השבטים (יהושע כב 34-9) - ניתוח לשוני, ספרותי ואידאולוגי

המנחה: פרופ' יאירה אמית

ד"ר הורביץ ליאורה רחל קולסקה
דגמי ניצול דיאכרוניים של בעלי חיים בחצי האי סיני

המנחה: ישראל פינקלשטיין

ד"ר הורוביץ דוד ז"ל
היישוב היהודי בארגנטינה והעלייה ממנה בשנים 1973-1962
המנחים: פרופ' דינה פורת ופרופ' רענן ריין

ד"ר וולפמן שמואל
מומים ומחלות גוף ונפש בהלכות הגירושין בספרות השו"ת
המנחה: פרופ' נוח עמינח

ד"ר חזון רעיה
תורתו הבלשנית שלמחבר התשובות על רב סעדיה גאון

המנחה: פרופ' אהרון דותן

ד"ר מאירי גלעד
שירה כפארודיה - היבטים של צחוק, מודרניזם ופוסטמודרניזם בשירת דוד אבידן

המנחה: פרופ' בועז ערפלי

ד"ר מוסטיגמן רז
מהר המשחה ועד אימר - למשמעותו ההיסטורית של קובץ מסורות חורבן בתוך סוגיית 'ונלכדה ביתתר' בתלמוד הירושלמי
המנחים: פרופ' אריה כשר ופרופ' אהרון אופנהיימר

ד"ר סוצקובר טליה
השדה הסמנטי 'ראייה' בספר בראשית ולכידות הטקסט
המנחה: פרופ' פרנק פולק

ד"ר עזתי אהרן
בין חברה וולונטרית לארגון ממלכתי - התנועות הקיבוציות והצבא, 1957-1948

המנחה: פרופ' יוסף גורני

ד"ר פרנקלין נורמה
ראשית המדינה בממלכת ישראל: סמלים מוחשיים למעמד מדינה
המנחה: פרופ' ישראל פינקלשטיין

ד"ר צים אילן
השקפת אלוהים האחת - הפילוסופיה התיאולוגית של 'כוכב הגאולה' לפרנץ רוזנצווייג
המנחה: פרופ' שלמה בן-יוסף

ד"ר שחורי פרומי
מסע ומשא - חברות המחתרת הלוחמת בגטאות פולין בראי זכרונותיהן (1998-1945)

המנחה: פרופ' דינה פורת

ד"ר שלאין מרגלית
ההנהגה היהודית במאבקה להישרדות טרזיינשטאט 1945-1941

המנחה: פרופ' דינה פורת

ד"ר שמיר יעקב
הקיבוץ-המאוחד ומדינת ישראל - 1955-1948 - בין 'ריאליזם-אוטופי' ל'ריאליזם-ממלכתי'

המנחה: פרופ' יוסף גורני 

 

תשס"ו 2006

ד"ר אביאלי-טביביאן קציעה
ברל ובית ברל - מפלגה וחינוך. הרעיון והגשמתו 1972-1944 -ניתוח חברתי, חינוכי ופוליטי.

המנחים: פרופ' יוסף גורני ופרופ' יובל דרור 

ד"ר אדיבי שושן אסתי
מערגה רומנטית לתיקון אמנותי - יצירתה של רות אלמוג

המנחה: פרופ' אבנר הולצמן 

ד"ר בוארון זבולון
עיונים בפרשנותו של ר' אברהם סבע

המנחה: פרופ' גרשון ברין 

ד"ר ברתור אסנת
לקרוא חוק כסיפור - עיון בחוקים הקזואיסטים של התורה

המנחים: פרופ' גרשון ברין ופרופ' אד גרינשטיין 

ד"ר ברעם אשל עינת
'כי בא איזה מבול לעולם': האסכולה הריאליסטית בספרות ההשכלה העברית, מצעה ותכולתה (1881-1857)
המנחה: פרופ' עוזי שביט 

ד"ר הלפרן רוני
טקסט, סקס, סקסט: שיחו האלטרנטיבי של הגוף - סיפורת הנשים הישראלית 2005-1985

המנחה: פרופ' חנה נוה 

ד"ר הרשמן דבי
ראשית הדתות בדרום הלבנט
המנחים: פרופ' ז'ק יקר ופרופ' עמנואל מרקס 

ד"ר חזן מאיר
הפיכחון הבונה: המתינות בסוגיות בטחוניות ופוליטיות בהפועל הצעיר ובמפא"י בשנים 1945-1905
המנחה: פרופ' אניטה שפירא 

ד"ר ירדני רות
קווי ההתפתחות ביצירתו של בנימין תמוז כראי לתמורות בהשקפת עולמו
המנחה: פרופ' זיוה שמיר 

ד"ר ליבנה ענת
עיצוב זיכרונות השואה של הניצולים בהשפעת מפגשם עם הארץ - מחקר המבוסס על סיפרי זיכרונות על אודות השואה, שיצאו לאור בארץ בשנים 1961-1945
המנחה: פרופ' אניטה שפירא 

ד"ר מילבסקי יניר יצחק
סחר חליפין בתקופת הברונזה הקדומה בכנען
המנחה: פרופ' רם גופנא 

ד"ר מישורי אפרת
תל אביב - מציאות או המצאה? ייצוג מקום בשירה כביטוי של יחס - אובייקט: תל - אביב כאובייקט - מעבר של אבות ישורון
המנחה: פרופ' עוזי שביט 

ד"ר פאוקר אלון
אוטופיה בסבך הסתירות - השוואה בין הדימויים העצמיים של התנועות הקיבוציות השונות בעשור הראשון למדינה
המנחה: פרופ' יוסף גורני 

ד"ר פיילשטוקר מרטין
מישור עכו מתקופת הברונזה הקדומה ועד סוף תקופת הברונזה התיכונה - היסטוריה גיאוגרפית של מישור עכו בין 1550-3500  לפנה"ס: ניתוח מרחבי

המנחים: פרופ' רם גופנא ופרופ' וולקמאר פריץ - אוניברסיטת גיסן, גרמניה 

ד"ר פוגל שמעונה
מגמות לאומיות בעיבודים לעברית לילדים של מעשיות האחים גרים בדור 'התחייה'
המנחה: פרופ' זיוה שמיר 

ד"ר קוש-זוהר טלילה
במבט שונה: זיכרון ומגדר בסיפורת הדור השני לשואה
המנחה: פרופ' חנה נוה

ד"ר רביד דליה
יואב בן צרויה - גיבור שנוי במחלוקת
המנחה: פרופ' יאירה אמית 

ד"ר שטייר - לבני ליאת
דברים שרואים משם לא רואים מכאן - שואה, ניצולי שואה, שיקום וקליטה בראי הקולנוע והעיתונות של ארגונים ציוניים בארץ - ישראל ובארצות הברית, 1948-1945

המנחות: פרופ' דינה פורת ופרופ' נורית גרץ - האוניברסיטה הפתוחה 

ד"ר שפירא אמנון
עימותי העם עם המנהיגות במקרא
המנחים: פרופ' גרשון ברין ופרופ' אד גרינשטיין 

 

תשס"ה  2005

ד"ר אופיר דליה 
בין האור הצהוב והאור הכחול - מזרח ומערב ביצירתו של א"ב יהושע. 
המנחה: פרופ' זיוה שמיר

ד"ר אלעד עפרה 
מ"תורה ועבודה" ל"תורה" מול "עבודה": תנועת "בני עקיבא" בארץ ישראל מהקמתה של ישיבת כפר הרא"ה ב- 1939 ועד אמצע שנות ה- 60. 
המנחים: פרופ' דוד אסף ופרופ' אניטה שפירא

ד"ר באום-בנאי רוני 
ש"ס - עלייתה והתגבשותה: פרק בהיסטוריה חברתית - עדתית במדינת ישראל. 

המנחים: פרופ' אליעזר בן-רפאל ופרופ' יהודה ניני

ד"ר בצלאל יצחק 
השתתפות הספרדים בארץ-ישראל בציונות ובתחייה הלאומית בשלהי התקופה העות'מאנית. 
המנחה: פרופ' יוסף גורני

ד"ר גדות יובל 
המשכיות ושינוי: תהליכים תרבותיים בתקופת הברונזה המאוחרת וראשיתה תקופת הברזל במישור החוף המרכזי של ישראל. 
המנחים: פרופ' משה כוכבי ופרופ' ישראל פינקלשטיין

ד"ר גלילי אהוד 
ישובים מוצפים מהאלף התשיעי עד השביעי לפני זמננו בחוף הכרמל. 

המנחים: פרופ' אבי גופר ופרופ' אהרון הורוביץ

ד"ר טפלר יעקב 
ברכת המינים. 
המנחים: פרופ' אהרן אופנהיימר ופרופ' יהושע אפרון

ד"ר כצנלסון-בנק דפנה 
ייצוג השגעון בסיפורת העברית בראשית המאה העשרים. 

המנחה: פרופ' בעז ערפלי

ד"ר מינץ-וינברגר שוש 
הסיפור בכבלי הסוגייה התלמודית - סוגיו, הקשריו ותפקידיו של הסיפור בבבלי נדרים. 

המנחים: פרופ' מירון ביאליק-לרנר ופרופ' עלי יסיף

ד"ר עפרון יונית 
בחיפוש אחר זהות: מבט היסטורי על אינטלקטואלים כותבי עברית יוצאי עיראק ומצרים במדינת ישראל. 
המנחים: פרופ' יהודה ניני ופרופ' אניטה שפירא

ד"ר פז יצחק 
"מתחמי" הגולן ותהליך העיור של דרום הגולן ומרכזו בתקופת הברונזה הקדומה. 
המנחים: ד"ר שלמה בונימוביץ, פרופ' רם גופנא ופרופ' משה כוכבי

ד"ר קנטור אפרת 
דרכי כינונו ומהות רכיביו של הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1948-1978. 
המנחה: פרופ' אברהם שפירא

ד"ר שביט אלון 
מערכים ישוביים במישור החוף הדרומי של ארץ-ישראל בתקופת הברזל ב'. 

המנחה: פרופ' ישראל פינקלשטיין

ד"ר ששון אהרון 
כלכלת בעלי החיים (צאן ובקר) בארץ-ישראל לאור המחקר הזואו-ארכיאולוגי בשכבה II (המאה ה- 8 לפנה"ס) בתל באר-שבע 
המנחים: פרופ' תמר דיין, פרופ' זאב הרצוג ופרופ' ישראל פינקלשטיין

ד"ר ישי-רוזנבוים דניאלה 
מקורות הציפייה ליום ה' ומקומו של המוטיב במארג האסכטולוגי. 

המנחה: פרופ' יאיר הופמן

ד"ר פיילשטוקר מרטין 
מישור עכו מתקופת הברונזה הקדומה ועד סוף תקופת הברונזה התיכונה - היסטוריה גיאוגרפית של מישור עכו בין 1550-3500 לפנה"ס: ניתוח מרחבי. 
המנחים: פרופ' רם גופנא ופרופ' וולקמאר פריץ (אוניברסיטת גיסן, גרמניה)

 

תשס"ד  2004

ד"ר אדנבורג סינתיה 
פרשת "פלגש בגבעה" (שופ' יט-כא) - תהליך חיבורה, מקורותיה והקשרה ההיסטורי. 

המנחים: פרופ' יאירה אמית ופרופ' נדב נאמן

ד"ר אשמן אהובה 
תפיסת "האחר" בהיסטוריוגרפיה המקראית - אויבים, זרים ונשים נכריות בהיסטוריה הדויטרונומיסטית. 

המנחים: פרופ' יאיר הופמן ופרופ' נדב נאמן

ד"ר אלון גן 
השיח שגווע ? "תרבות השיחים" כניסיון לגיבוש זהות מייחדת לדור השני בקיבוצים. 
המנחה: פרופ' אניטה שפירא

ד"ר דיין יוכבד 
ציונות ישנה, ציונות חדשה - למבנה העומק של יצירת מאיר שלו. 
המנחה: פרופ' חנה נוה

ד"ר ישראלי עדנה 
אסכטולוגיה וסוטריוגיה בספר עזרא הרביעי (חזון עזרא). 
מנחים: פרופ' יהושע אפרון ופרופ' אריה כשר

ד"ר פיירברג חיים 
תל-אביב: תמורות, רצף וריבוי פנים של חברה ותרבות עירונית בתקופת המאבק (1936-1948). 
מנחה: פרופ' יעקב שביט

ד"ר שושני רונית 
מערכת הטעמים הבבלית: כללי ההטעמה והחלוקה, שלבי ההתפתחות, והזיקה למערכת הטברנית. 
המנחה: פרופ' אהרן דותן

ד"ר שלר אהובה אברהם
אורי קובנר - ראשיתה של הביקורת המודרנית בספרות העברית החדשה. 

המנחה: פרופ' דן לאור

 

תשס"ג  2003

ד"ר בורד עפר 
שאלת השילומים והפיצויים האישיים ממערב-גרמניה בתנועה הקיבוצית על כל זרמיה, בין השנים 1950-1970. 

מנחים: פרופ' יוסף גורני וד"ר רון צוויג

ד"ר בר עודד 
רבי שמעון בן יוחאי ומקומו בחיי הציבור 
המנחה: פרופ' אהרן אופנהיימר

ד"ר דוידסון מתי 
לידתו ויישומו של חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג - 1953 - פוליטיקה וחינוך במדינת ישראל בתקופתו של בן ציון דינור, 1951-1955. 

המנחה: פרופ' אניטה שפירא

ד"ר ישי חביבה 
דגמים בספרות האהבה (גזל) החילונית במרחב התרבותי של ספרד בימי הביניים. 

המנחים: פרופ' ישראל לוין ופרופ' יוסף סדן

ד"ר מנדה-לוי עודד  
החוויה האורבנית בסיפורת העברית: 1945-1864. 
המנחה: פרופ' נורית גוברין

ד"ר מנדלסון-מעוז עדיה 
ייצוג בעיות מוסריות בספרות - תיאוריה ובדיקתה לאור מבחר יצירות בפרוזה העברית של המאה העשרים. 
המנחים: פרופ' אסא כשר ופרופ' ראובן צור

ד"ר עינת-נוב עידית 
הרשויות האישיות: הז'אנר הליטורגי והקטגוריה הפואטית - מבט פואטי על שירי הז'אנר הליטורגי ודומיהם. 
המנחים: פרופ' ישראל לוין ופרופ' ראובן צור

ד"ר מריוצ'ה קרסנר 
הקהילה היהודית בפלרמו במאה ה- 15 על-פי המסמכים הנוטריונים. 
המנחים: פרופ' בני ארבל ופרופ' שלמה סימונסון

ד"ר רוזין אורית 
מגוף ראשון רבים לגוף ראשון יחיד - תהליכי אינדיווידואליזציה בחברה הישראלית בראשית העשור הראשון למדינה. 

המנחים: פרופ' יוסף גורני ופרופ' אברהם שפירא

ד"ר שאלתיאל שלמה 
עלייה והעפלה מבולגריה ודרכה בשנים 1939-1949. 
המנחים: פרופ' מיכאל קונפינו ופרופ' אניטה שפירא

 ד"ר עזריאל קמון

יחסה של תנועת העבודה ומנהיגיה לעליה מתימן ולעולי תימן בתקופת העליה השניה 1914-1904, והעליה ההמונית 1953-1948

המנחה: פרופ' יהודה ניני

 ד"ר צבי קרן

מ'ירכתי תוגרמה' לבירת פלך הדנובה – קהילת רוסצ'וק במאה ה-19

המנחה: מינה רוזן

 

תשס"ב  2002

ד"ר בוכוייץ נורית 
מנהיגותו של הרב אבא הלל סילבר בזירה היהודית-אמריקנית 1938-1949 
המנחה: פרופ' אריה גרטנר

בנארי מרדכי 
אספקטים קוגנטיביים של תופעות מטפוריות - דיון תיאורטי והדגמה באמצעות טכטסים של שירה מן הספרות העברית. 
המנחה: פרופ' ראובן צור

ד"ר דגן יהודה 
היישוב בשפלת יהודה באלף השני ובאלף הראשון לפנה"ס - מקרה מבחן לתהליכי יישוב בחבל מוגדר. 
המנחה: פרופ' משה כוכבי

ד"ר זילבר מרקוס 
"שפולין החדשה תהיה אם לטובה לכל ילדיה" - המאמץ במרכז אירופה להשגת אוטונומיה לאומית ליהודי  פולין הקונגרסאית במלחמת העולם הראשונה. 
המנחים: פרופ' אריה גרטנר ופרופ' מתתיהו מינץ

ד"ר סליבניאק דמיטרי מרדכי 
עזר כנגדו: הנגדות הירארכיות, עוזרים מסוכנים ואמביוולנטיות בתורה. 
המנחה: פרופ' אדוארד ל. גרינשטיין

ד"ר פז-ישעיהו אביגיל 
רעיון קומונלי ומציאות קיבוצית בגדוד העבודה בין השנים 1920-1927. 

המנחה: פרופ' יוסף גורניק

ד"ר קזמירסקי-שלוש אורנה 
מקום בעיני יושביו - השפעת היצירה הכתובה על התעצבותה, גיבושה והיחלשותה של הזהות המקומית בשלושה קיבוצים בעמק הירדן (1910-1990)  
המנחה: פרופ' אבנר הולצמן

ד"ר שדה משה 
ההיבטים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים במעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל ובראי הארכאוזואולוגיה של ארץ-ישראל - גישה השוואתית. 
המנחה: פרופ' זאב הרצוג

ד"ר שקד מרים 
הסימבוליקה בקבלה הקדומה כאמצעי פרשני יוצר וכשפה שנייה. 
המנחה: פרופ' איתמר גרינולד

 

תשס"א  2001

ד"ר ברקאי רן 
גרזני צור ואבן כסמנים תרבותיים: השתקפות מהלכי שינוי כלכלי-חברתי בתעשיית כלי הצור של תרבויות ההולוקן בדרום הלבאנט. 

המנחה: פרופ' אבי גופר

ד"ר בראלי אבי 
בין מרות לשיתוף: המאבק על דרך המיסוד הפוליטי במפא"י, 1953-1948. 

המנחה: פרופ' יוסף גורני

ד"ר גליקליך אבנר 
הרקע האנתרופולוגי-היסטורי להתהוותה של כת מדבר יהודה. 
המנחים: פרופ' בצלאל בר-כוכבא ופרופ' דניאל שוורץ (האוניברסיטה העברית)

ד"ר דוד יחזקאל 
הגירושין בקרב היהודים על פי תעודות הגניזה ומקורות אחרים. 

המנחה: פרופ' מרדכי ע. פרידמן

ד"ר חבר אמנון 
השיפוט הרבני בתימן על פי ה"מסוודה" - ספר הפרוטוקולים של בית דין צנעא (מאות י"ח-כ'). 
המנחה: פרופ' יהודה ניני

ד"ר לניר מיכל 
הרא"יה קוק והציונות - גלגולה של תקווה: תפיסתו של הרב קוק את הציונות בין השנים תרמ"ח-תרצ"ה על רקע השינויים ביישוב היהודי בארץ ישראל וההגות היהודית של הדור. 

המנחים: פרופ' יוסף בן-שלמה ופרופ' יוסף גורני

ד"ר מוצפי חזי 
הארמית החדשה המזרחית של יהודי כוי סנג'ק (כורדיסתאן העיראקית) - תורת ההגה והצורות, טקסטים וגלוסר. 

המנחים: פרופ' אברהם טל ופרופ' סימון הופקינס (האוניברסיטה העברית)

ד"ר מילנר איריס 
מהדחקה והשתקה לגילוי ודיבוב: מבנים ומשמעות בסיפורת הדור השני. 

המנחה: פרופ' דן לאור

ד"ר צוק צביקה 
מפעלי מים קדומים ביישובים בארץ ישראל (מהתקופה הניאוליתית ועד לשלהי תקופת הברזל) 

המנחים: פרופ' זאב הרצוג וד"ר זאב משל

ד"ר קבלו פולה 
בן-גוריון: רעיון החלוציות ונושאיו - תכניות ומהלכים לשילוב בני הדור הצעיר בתהליכי עיצוב החברה הישראלית, 1949-1956. 
המנחה: פרופ' יוסף גורני