Joomla!

Joomla!

אודות החוג

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב הינו חוג מוביל בתחום לימודי המזרח התיכון בארץ ובעולם. מורי החוג ניצבים כיום בקדמת המחקר המזרחני ונהנים מהכרה בינלאומית בזכות מחקריהם.

הלימודים בחוג עוסקים בהיסטוריה של עמי המזרח התיכון מראשית האסלאם ועד ימינו תוך התמקדות בעת החדשה (מאתיים וחמישים השנים האחרונות). הקורסים המוצעים על ידי מורי החוג מכסים את העולם הערבי, תורכיה, איראן ומרכז אסיה מזוויות ראיה מגוונות, בהן היסטוריה פוליטית ודיפלומטית, היסטוריה אינטלקטואלית, חברתית, תרבותית, וכלכלית. לצד ההתמקדות בעת החדשה, מציע החוג קורסי יסוד בתולדות האזור בימי-הביניים ובעת החדשה המוקדמת (מן המאה השביעית ועד לשמונה-עשרה). 

כמו-כן, החוג מציע תכנית הלימודים לתואר ראשון בהיסטוריה של אפריקה בעת החדישה, מדובר בתכנית ייחודית שהינה חלק מיוזמה בין אוניברסיטאית רחבה. 
לפרטים נוספים אודות התואר הראשון בלימודי אפריקה


החוג מקיים ייעוץ אישי למתעניינים בלימודים.
אנא פנו ליועצת החוג

Developed and designed by Humanities computer staff, Joomla!®, Disclaimer