Joomla!

Joomla!

אירועים

 
כנס לתלמידים חדשים יתקיים
ביום ראשון,
14.9.14 בשעה 12:00
בחדר 282 בבניין גילמן.
 
 
  רישום לקורסים תשע"ה
 
בחינת סיווג בערבית תתקיים
ביום חמישי 4.9.14
לפרטים נוספים ולרישום לבחינה
במזכירות החוג
03-6409450
 

הזמנה להקרנת סרטים והרצאות

תעודות הוראה בבית הספר לחינוך

 
קורס תורכית למתחילים 
 

אתם מוזמנים לצפות בסרטון על החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה.

 

 תמונות מהסיור הלימודי לחורה תשע"ד

לשאלות ניתן לפנות ליועצת החוג:
ד"ר מירה צורף בטלפון: 6409993
 
בעניין המסלול החד-חוגי ולימודים קודמים יש לפנות 
מזכירות החוג בטל: 6409450
בשאלות כלליות ניתן לפנות
לדפנה אברהם וליאיר קוצר  בטל: 6409980

אודות החוג

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב הינו חוג מוביל בתחום לימודי המזרח התיכון בארץ ובעולם. מורי החוג ניצבים כיום בקדמת המחקר המזרחני ונהנים מהכרה בינלאומית בזכות מחקריהם.

הלימודים בחוג עוסקים בהיסטוריה של עמי המזרח התיכון מראשית האסלאם ועד ימינו תוך התמקדות בעת החדשה (מאתיים וחמישים השנים האחרונות). הקורסים המוצעים על ידי מורי החוג מכסים את העולם הערבי, תורכיה, איראן ומרכז אסיה מזוויות ראיה מגוונות, בהן היסטוריה פוליטית ודיפלומטית, היסטוריה אינטלקטואלית, חברתית, תרבותית, וכלכלית. לצד ההתמקדות בעת החדשה, מציע החוג קורסי יסוד בתולדות האזור בימי-הביניים ובעת החדשה המוקדמת (מן המאה השביעית ועד לשמונה-עשרה). 

כמו-כן, החוג מציע תכנית הלימודים לתואר ראשון בהיסטוריה של אפריקה בעת החדישה, מדובר בתכנית ייחודית שהינה חלק מיוזמה בין אוניברסיטאית רחבה. 
לפרטים נוספים אודות התואר הראשון בלימודי אפריקה


החוג מקיים ייעוץ אישי למתעניינים בלימודים.
אנא פנו ליועצת החוג או לעוזר ההוראה

Developed and designed by Humanities computer staff, Joomla!®, Disclaimer