Friday, 09 Oct 2015
Home
ברוכים הבאים

כללי

לימודי התעודה בתרגום ובעריכת התרגום אמורים להכשיר מתרגמים ועורכים.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון. יש בה שילוב מרתק של לימודי תיאוריה של תרגום וסדנאות מעשיות.
התלמידים יתוודעו למגוון של גישות בתורת התרגום ולנורמות של התרגום, ויתנסו גם בסדנאות שונות לתרגום ולעריכה.
לימודי התעודה יספקו לתלמידים רקע תאורטי רחב ככל המתאפשר במתכונת זו, בעיקר למי שאינם בעלי רקע בתחום, אך יתמקדו במיומנויות המקצועיות כדי להכשיר את הלומדים לעבודה בשטח.

תנאי קבלה

יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון מכל הפקולטות, שסיימו את לימודיהם בציון "טוב" (80) לפחות, ויוכיחו את התאמתם לתכנית.

חדשות ואירועים

כל המועמדים יידרשו להיבחן בבחינת מיון בתרגום, שתעמוד על יכולתם בתרגום ובהבעה.
כל המועמדים יתבקשו להוכיח ידע בשפות הזרות שבתרגום בהן הם מבקשים להתמחות.
בעברית תידרש רמה של דובר ילידי, לרבות יכולת כתיבה וניסוח. בשפה הזרה (או בשפות הזרות) תידרש רמה גבוהה, אם כי לא בהכרח של דובר ילידי.
מדי שנה בשנה ייקבע ויוכרז אילו הן השפות והתחומים שיוקדשו להם סדנאות.

המסלולים הקבועים הם: תרגום מאנגלית, תרגום מצרפתית, תרגום מערבית.

המסלולים המיוחדים הם: תרגום מרוסית, תרגום מספרדית, תרגום מיפנית, תרגום מסינית
בשנת הלימודים תשס"ט נפתח מסלול ללימודי תרגום מסינית, משולב במסלול הלימודים הרגיל.
בשנת הלימודים תש"ע נפתח מסלול ללימודי תרגום מספרדית, משולב במסלול הלימודים הרגיל.
* פתיחת מסלולי התרגום המיוחדים מותנית במספר הנרשמים.

היקף הלימודים

היקף הלימודים בתכנית הוא 30 ש"ס (15 קורסים).
תלמידים הזקוקים לשיעורי השלמה ילמדו בנוסף על כך עד 6 ש"ס בלשונות זרות ו/או בעברית, בספרות או בתרגום.
לימודי ההשלמה יימשכו סמסטר אחד והם יותאמו ללימודיו הקודמים של התלמיד.
מטרת לימודי ההשלמה היא להעמיד את תלמידי התכנית גופה על בסיס דומה ככל האפשר.

משך הלימודים

משך הלימודים הרצוי של תלמידים הזקוקים ללימודי השלמה לא יעלה על שלושה סמסטרים.
תלמידים שאינם זקוקים לשיעורי השלמה ילמדו במשך שני סמסטרים.
במקרים מסוימים יוכלו תלמידים להתחיל את לימודי התכנית במקביל ללימודי ההשלמה שהם חייבים בהם.
תלמידים שעובדים במשרה מלאה, יוכלו לפרוש את הלימודים על פני שנתיים.

מבנה הלימודים

התכנית מורכבת משלושה חלקים ומחטיבת השלמה:

  • שיעורים ותרגילים עיוניים.
  • סדנאות תרגום ועריכת תרגום.
  • פגישות עם מתרגמים, סופרים ועורכים - אנשי מקצוע מתחומי העשייה המרכזיים בתחום.

רכיבי התכנית הם מודולאריים והיחס המדויק ביניהם ייקבע על פי הצרכים השונים של כל תלמיד.

מטלות הקורסים: מבחן או הגשת עבודת רפראט. התלמידים לא ידרשו להגיש עבודות סמינריוניות.

ימי הלימודים

לימודי התכנית מתקיימים בימי שני ורביעי בשבוע .
לימודי ההשלמה מתפרסים על פני ימות השבוע כולו.
יש אפשרות לשלב את לימודי ההשלמה בימי שני ורביעי.

סיום הלימודים

התלמידים שיסיימו בהצלחה את לימודי התכנית, יקבלו תעודה בתרגום ובעריכת תרגום.
בתעודה לא ירשם ציון סופי, אך תוצג רשימת הקורסים והציונים וההערכות שהתקבלו בהם.

 

menu_for_gallery