ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי מדעי התרבות

גרסה קלאסית / מודרנית

מחקר התרבות

לימודי התואר השני

לימודי השלמה

מסגרת 625

טקסטים בסמיוטיקה של התרבות (סמינר) 0669.4079
01
פרופ' זהר שביט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 261

היחידה למחקר התרבות, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב טקסטים בסמיוטיקה של התרבות סמסטר א', תשס"ז, ב' 14:00-10:00 פרופ' זהר שביט הקורס מנתח את הארגון והמבנה של מכלול הפעילויות האנושיות ותוצריהן כמוצרים סמיוטיים – כלומר מכלולים שארגונם והמבנה שלהם תלויים במודלים וברפרטוארים של תרבות\יות של


לסילבוס המלא
מבוא למחקר התרבות (שיעור) 0669.1001
01
פרופ' איתמר אבן-זהר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 361

מבוא למחקר התרבות שו"ת פרופ' איתמר אבן-זהר הקורס מציג מפה כללית של המקצוע: הוא מנסה לברר את השאלות המרכזיות ואת אפשרויות המחקר. תלמידי היחידה למחקר התרבות חייבים לשמוע גם את התרגיל במחקר התרבות.


לסילבוס המלא
טקסטים במחקר התרבות - תרגיל מבואי לתלמיד (תרגיל) 0669.4013
01
ד"ר הירש דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 220

קריאת טקסטים במחקר התרבות ד"ר דפנה הירש התרגיל יוקדש לרכישת מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות: סטרוקטורליזם וביקורת הסטרוקטורליזם, סמיוטיקה, רפרטואר ודגם, שדה והביטוס, אידיאולוגיה והגמוניה ועוד. מטרת הקורס היא לספק לתלמידים את היסודות המושגיים והתיאורטיים כהכנה לקורסים המתקדמים בתכנית וכבסיס


לסילבוס המלא
מבוא לאנתרופולוגיה (שיעור) 1041.1101
01
פרופ' רבינוביץ דני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 נפתלי ‏ 201
מבוא לאנתרופולוגיה (שיעור) 1041.1101
02
פרופ' רבינוביץ דני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 נפתלי ‏ 003

השתתפות בתרגיל חובה

מבוא לסוציולוגיה (שיעור) 1041.1102
01
ד"ר מזרחי נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 נפתלי ‏ 003
מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
07
מר שני גיא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 נפתלי ‏ 107

השתתפות בתרגיל חובה

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (שיעור) 1041.2191
01
פרופ' שמיר רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13-10 נפתלי ‏ 101
יסודות הפסיכולוגיה החברתית (שו"ת) 1041.2605
01
ד"ר גוטליב אבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-13 נפתלי ‏ 110

סמסטר א'

מסגרת 630

המקרים של פרויד (סמינר) 0669.4084
01
פרופ' רות רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 261

המקרים של פרויד

סמינר זה יוקדש לקריאה אינטנסיבית במקרים החשובים של פרויד: המקרה של דורה, "איש הזאבים", "איש העכברים", "הנס הקטן" והמקרה של הגנרל שרבר. דרך חקירה של כל אחד מן המקרים הצליח פרויד להבנות את היסודות של המבנים הנפשיים השונים: מן המבנה ההיסטרי דרך הפרברסיה, האובססיה ועד


לסילבוס המלא
טקסטים בסמיוטיקה של התרבות (סמינר) 0669.4079
01
פרופ' זהר שביט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 261

היחידה למחקר התרבות, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב טקסטים בסמיוטיקה של התרבות סמסטר א', תשס"ז, ב' 14:00-10:00 פרופ' זהר שביט הקורס מנתח את הארגון והמבנה של מכלול הפעילויות האנושיות ותוצריהן כמוצרים סמיוטיים – כלומר מכלולים שארגונם והמבנה שלהם תלויים במודלים וברפרטוארים של תרבות\יות של


לסילבוס המלא
בעיות במגע בין תרבויות (סמינר) 0669.4096
01
פרופ' גדעון טורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 450
אינטלקטואלים, מייצרי-רעיונות, ויזמי תרבות (סמינר) 0669.4112
01
פרופ' איתמר אבן-זהר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 261
אנשים מדברים על חיי היומיום (סמינר) 0669.4085
01
פרופ' רקפת סלע-שפי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 260

אנשים מדברים על חיי היומיום" – סמינריון, סמסטר א', 4 ש"ס פרופ' רקפת סלע-שפי מחקר הדיבור האותנטי (ולא הטקסט הכתוב) בהקשרים היומיומיים הוא תחום המתפתח מאד בעשורים האחרונים במסגרת שדה המחקר הרחב של 'ניתוח השיח' בכלל. בהנחה שהדיבור הוא פעולה ככל פעולה אנושית אחרת, הסמינר יתמקד בשאלות של הבנית הזהות,


לסילבוס המלא

קורסי בחירה

מסגרת 620

בין ידע לכח במערכת ההשכלה הגבוהה בתקופת היישוב (סמינר) 0722.3006
01
ד"ר אורי כהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12
תאוריות למתקדמים: תאוריות בריבוד ואי שוויון (שו"ת) 1041.4263
01
ד"ר אלון סיגל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 נפתלי ‏ 106
תאוריות למתקדמים: חשיבה אנתרופולוגית בין מודרניזם לפוסט-מוד (שו"ת) 1041.4262
01
פרופ' רבינוביץ דני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15-13 נפתלי ‏ 104
חברה אזרחית ותנועות חברתיות (שו"ת) 1041.4283
01
ד"ר פילק דניאל, גב' לרון מיכל שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 נפתלי ‏ 425
נוער, נעורים ותנועות נוער בעת החדשה: גרמניה, בריטניה וישראל (סמינר) 0722.8024
01
פרופ' אבנר בן-עמוס שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14
הנצחה וחינוך ללאומיות באירופה ובישראל (סמינר) 0722.8023
01
פרופ' אבנר בן-עמוס שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16
אמיל דורקהיים: כינונה של סוציולוגיה מדעית ודימויי מדע ברפובל (סמינר) 0659.7037
01
ד"ר סנאית גיסיס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 361א

סילבוס:
בסמינר נדון בנסיונו של דורקהיים לכונן סוציולוגיה מדעית בצרפת בשלהי המאה התשע עשרה כמקרה מבחן למקומם של מודלים מדעיים בכינונה של דיסציפלינה חדשה במדעי החברה , וכתאור של מאבק בשדה התרבות ברפובליקה השלישית בצרפת במפנה המאה.

קבלת קרדיט:
/ עבודה - רפרט או


לסילבוס המלא

מסגרת 635

פורום תלמידי מ.א. (סמינר) 0669.5021
01
פרופ' רקפת סלע-שפי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 260
פרויקט מחקר (סמינר) 0669.5016
01
סמסטר א'
פרויקט מחקר (סמינר) 0669.5017
01
סמסטר א'
סדנה במחקר התרבות (סדנה) 0669.5023
01
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 449

סמסטר ב'

מסגרת 630

בין ספרות ואינדוקטרינציה: ספרות הילדים הפועלית בשנות השלושים (סמינר) 0669.4109
01
ד"ר יעל דר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 361א

שם הסמינריון: בין ספרות ואינדוקטרינציה: ספרות הילדים הפועלית בארץ ישראל, 1930-1939
Between Literature and Indoctrination: The Hebrew Labor Movement's Impact on Children's Literature in Palestine, 1930-1939
ד"ר יעל דר
2 ש"ס, סמסטר ב, תשס"ט

תיאור הסמינריון:
לסילבוס המלא

מה דיברו העברים (סמינר) 0669.4110
01
פרופ' זהר שביט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 455


היחידה למחקר התרבות
הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' זהר שביט

מה דיברו העברים
סמינריון, סמסטר ב, תשס"ט, יום ג 12:00-10:00


תיאור הקורס:

הפרויקט המכונה "תחיית העברית", נחשב ובמידה רבה של צדק, סיפור של הצלחה טוטלית, אולי ההישג הגדול ביותר של התנועה הציונית.


לסילבוס המלא
עבודת מחקר (סמינר) 0669.4087
01
פרופ' זהר שביט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 260
מחקר התרבות: מסורות ובעיות (סמינר) 0669.4008
01
פרופ' רקפת סלע-שפי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-14 גילמן ‏ 497

"מבוא למחקר התרבות – מסורות ובעיות; סמינריון מ.א." – סמינריון חובה, סמסטר ב', 4 ש"ס פרופ'רקפת סלע-שפי הסמינריון נועד להציג בפני תלמידי מחקר התרבות כמה כיווני מחקר בסיסיים במחקר התרבות, ולדון בחלותם וביעילותם באופן משווה, בזיקה לשאלות כלליות על טיבן של תיאוריה ומחקר, וההבחנה בין גישות פרשניות


לסילבוס המלא
בעיות במגע בין תרבויות ב' (סמינר) 0669.4098
01
פרופ' גדעון טורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 317א
תרבות הפנאי של ילדים (סמינר) 0669.4111
01
ד"ר יעל דר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 497


שם הסמינריון: תרבות הפנאי של ילדים
Children's Leisure
שם המרצה: ד"ר יעל דר
סמסטר ב, תשס"ט
4 ש"ס

תיאור הסמינריון:
במסגרת הקורס נתחקה אחר תפישות שונות של המושג "פנאי" ו"תרבות פנאי", כפי שהתבססו בחברה המערבית במאה העשרים. הקורס יתמקד בתרבות הפנאי של ילדים.


לסילבוס המלא
האינטרקציה הישראלית (סמינר) 0669.4076
01
פרופ' איתמר אבן-זהר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 317א
הגוף במחקר התרבות (סמינר) 0669.4101
01
ד"ר הירש דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 260
זהות מקצועית וסטאטוס: המתרגמים כדוגמה (סמינר) 0669.4106
01
פרופ' רקפת סלע-שפי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 260
עולים מרוסיה כיוצרי אופציות חדשות בתאטרון הישראלי (סמינר) 0669.4107
01
ד"ר טרטקובסקי ילנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 דן-דוד ‏ 212


בריאות, היגיינה ו'האדם החדש' הציוני
סמינר
ד"ר דפנה הירש
ה"היגיינה" מזוהה היום בעיקר עם ניקיון. אבל בעשורים הראשונים של המאה העשרים היתה ההיגיינה תחום הרבה יותר רחב של ידע, פרקטיקות וטכנולוגיות. היא היתה תורה מעשית שסיפקה הנחיות לניהול "בריא" ו"נכון" של החיים, בהתבסס על מחקר


לסילבוס המלא

קורסי בחירה

מסגרת 620

תאוריות למתקדמים: עיונים במושג ה"חברתי" (שו"ת) 1041.4276
01
פרופ' שמיר רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 נפתלי ‏ 104
דילמות מתודולוגיות מרכזיות (שו"ת) 1041.4272
01
פרופ' לוין אפשטיין נח, פרופ' שביט יוסי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 נפתלי ‏ 420
פרוגרס ואבולוציה במאה ה- 19 (סמינר) 0659.6255
01
ד"ר סנאית גיסיס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 449

”פרוגרס” ו”אבולוציה” הן שתי הנחות-על מרכזיות בתרבות המאה ה19 ומיוצגות האחת בשיח על החברתי, האחרת בשיח על הטבע החי. במהלך המאה שני מיני השיח משפיעים ומושפעים הדדית ונשזרים זה בזה . הסמינר ידון בשזירה זו בהקשר תהליכי התיעוש, התגבשות מוסדותיה של מדינת הלאום הריכוזית ושלוחותיה הקולוניאליות וכינונם


לסילבוס המלא
תרבות עברית ותרבות בעברית (סמינר) 0677.4051
01
פרופ' יעקב שביט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 קרטר ‏ 203


הסמינר יעסוק ביצירתה של התרבות העברית בארץ ישראל בשנים 1882 – 1948 – במצע האידיאולוגי שלה, במוסדות התרבות, בתוצר הספרותי והאומנותי, ובמערכת הנורמטיבית החדשה – תוך נסיון להבחין בין מה שהוגדר כ"תרבות עברית" ומה שהיה "תרבות בעברית".


לסילבוס המלא

מסגרת 635

פרויקט מחקר (סמינר) 0669.5018
01
סמסטר ב'
פרויקט מחקר (סמינר) 0669.5019
01
סמסטר ב'

תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה

לימודי התואר השני

סמינריון אינטגרטיבי - חובה

מסגרת 630

שיטות מחקר (סמינר) 0688.4006
01
ד"ר ברגרבסט דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 רוזנברג ‏ 002

תחום: בלשנות תיאורטית

מסגרת 620

שיטות במחקר שדה (שו"ת) 0627.4171
01
פרופ' צ'ארלס קיסברת' שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 ווב ‏ 401


לסילבוס המלא
תחביר בן זמננו (שיעור) 0627.4018
01
פרופ' ג'וליה הורבט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 105
פרופ' ג'וליה הורבט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 105

הקורס יעסוק בהתפתחויות שחלו בתיאוריה התחבירית בעשור האחרון. לאחר דיון קצר במבנה העץ, ובעיקר בקטגוריות הפונקציונאליות השונות שהוצעו במהלך השנים האחרונות, ובויכוח הנטוש סביב שאלת קיומן, נתרכז במפנה המינימליסטי, שחל בשנות התשעים. נדון ברקע לצמיחת הפרוגרמה המינימליסטית, ובעקרונות המנחים אותה. במהלך


לסילבוס המלא
פונולוגיה מתקדמים (פרו"ס) 0627.2166
01
פרופ' אותי בת-אל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 002
פרופ' אותי בת-אל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 002

בקורס זה נלמד ונבקר תאוריות גנרטיביות העוסקות בנושאים הבאים: מבנה ההברה, מערכת ההטעמה, מערכת התכוניות של הצלילים הלשוניים, השפעת הפונולוגיה על מבנה המילה (מורפולוגיה פרוזודית), ומבנה הלקסיקון כפי שהוא מתבטא בקשר בין פונולוגיה למורפולוגיה (פונולוגיה לקסיקלית).

חובות הקורס: קריאה ועבודה


לסילבוס המלא
יסודות הבלשנות התיאורטית (שיעור) 0627.1050
01
גב' איה מלצר, מר ליאור לקס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 281

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
02
מר ארי דרוקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 102

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
03
מר ברונו ניסנבוים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 107

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
04
גב' דנה עידן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 106

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
05
גב' ליאור אלמוג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 103

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
סמינריון: רכישת הפונולוגיה (סמינר) 0627.3233
01
ד"ר גלית אדם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 ווב ‏ 401

הסמינר עוסק בסוגיות הקשורות לרכישת שפת אם מנקודת מבטן של שתי תיאוריות מרכזיות בפונולוגיה: פונולוגיה פרוזודית ותיאוריית האופטימאליות. נבחן תהליכים ותופעות ברכישת שפה החל מהפקת המילים הראשונות, ההתפתחות הפרוזודית ורכישת המורפולוגיה והתחביר. נדון בהנחות של המודלים התיאורטיים לאור נתונים מרכישת שפה


לסילבוס המלא
רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

בהינתן מורכבותה של כל שפת אנוש, רכישת שפת-אם יכולה בקלות להיחשב כהישג האינטלקטואלי המרשים ביותר של בן-אדם בימי חייו. העובדה שלהישג זה יש 100% הצלחה היא רק אחת מהעובדות המתמיהות שקשורות לתהליך רכישת השפה.
בתחילת הקורס נכיר את סימני הדרך אותם עוברים כל הילדים בדרכם לרכישת שפת אמם ונעמוד על


לסילבוס המלא
נושאים בתיאורית האופטימליות (סמינר) 0627.3002
01
פרופ' צ'ארלס קיסברת' סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 ווב ‏ 401
פרופ' צ'ארלס קיסברת' סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 401


לסילבוס המלא
מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה (סמינר) 0627.3199
01
ד"ר נירית קדמון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 ווב ‏ 301

סמינר זה יעסוק במספר נושאים בעלי חשיבות מרכזית בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמרים מקוריים בתחומים אלה. נעסוק בתיאוריה של קמפ והיים ) Theory Discourse Representation), באינטנציונאליות ומודאליות (נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצר), בגנריות, ברגישות לפולאריות, ואולי בעוד נושא או שניים, כפי


לסילבוס המלא
רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

בהינתן מורכבותה של כל שפת אנוש, רכישת שפת-אם יכולה בקלות להיחשב כהישג האינטלקטואלי המרשים ביותר של בן-אדם בימי חייו. העובדה שלהישג זה יש 100% הצלחה היא רק אחת מהעובדות המתמיהות שקשורות לתהליך רכישת השפה.
בתחילת הקורס נכיר את סימני הדרך אותם עוברים כל הילדים בדרכם לרכישת שפת אמם ונעמוד על


לסילבוס המלא
תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי (פרו"ס) 0627.2117
01
פרופ' טל סילוני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 002
פרופ' טל סילוני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 001

הקורס מאמץ את ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים
באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד
(processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז
במבנים המעוררים קושי


לסילבוס המלא
תר' תחביר מתקדמים (תרגיל) 0627.2117
02
גב' יעל משעני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 104

הקורס מאמץ את ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים
באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד
(processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז
במבנים המעוררים קושי


לסילבוס המלא
תר' תחביר מתקדמים (תרגיל) 0627.2117
03
גב' יבגניה בירגר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 107

הקורס מאמץ את ההנחה שייצור (production) ועיבוד (processing) ביטויים לשוניים מתבצעים
באמצעות אותם כלים חישוביים (Computational tools). אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד
(processing difficulties) על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז
במבנים המעוררים קושי


לסילבוס המלא

תחום: שיח

מסגרת 620

המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי (סמינר) 0680.5101
01
פרופ' ישעיהו שן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 262

.

המטפורה בשפה, בספרות, ובאמנות:

הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, אמנות, בשיח הפוליטי, ובחשיבה החינוכית.

1. מהי מטפורה: האם היא תופעה לשונית או תופעה מושגית.
2. מהן הפונקציות העיקריות של המטפורה?
3. המטפורות שאנו


לסילבוס המלא
מבוא לפרגמטיקה (שיעור) 0627.2189
01
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 ווב ‏ 001
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

נושאי הקורס הם הנושאים הקלאסיים בתחום הפרגמטיקה, כלומר הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות בפרט ותקשורתיות בכלל: פעולות דיבור(speech acts)עקרון שיתוף הפעולה של גרייס, פונקציות תקשורתיות של מבנים תחביריים שונים, סימון של מידע נתון לעומת חדש, הבסיס התקשורתי של הדקדוק הפורמלי, ועוד. תובחן פרגמטיקה


לסילבוס המלא
יסודות הפרוזודיה (שיעור) 0680.1004
01
ד"ר עינת ברעם אשל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 282

במרכז הקורס נידונה שיטת השקילה הטוני-סילאבית של השירה העברית המודרנית (בהברה הספרדית והאשכנזית). הלומדים בו מתוודעים אל שורה של מושגי יסוד מתחום הפרוזודיה ורוכשים מיומנות בזיהוי ובהגדרת סכמות חריזה ומשקל.

ד"ר עידית עינת-נוב
מטרתו העיקרית של הקורס היא לימוד שיטת המשקל של השירה


לסילבוס המלא
ממשק לשוני-חוץ לשוני (פרו"ס) 0627.2220
01
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 ווב ‏ 103
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 103


לסילבוס המלא

תחום: פילוסופיה של הלשון

מסגרת 620

קורסים מתואר ראשון

פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך (שיעור) 0618.2401
01
ד"ר אלי דרזנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 278

בשיעור זה נעסוק באופן מעמיק במספר נושאים מרכזיים בפילוסופיה של הלשון. בלב הקורס יעמוד הדיון בשאלת המשמעות הלשונית: מהי משמעות זו, ומדוע למבעינו ישנה המשמעות שאנו מורגלים לייחס להם. נקשור דיון זה למספר סוגיות סמנטיות קונקרטיות, כגון שאלת ההצבעה, הויכוח בנוגע להבדל (אם יש כזה) בין משמעות מילולית


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל - לשון (תרגיל) 0618.2402
01
מר ליאור צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 319
מבוא לפילוסופיה של הלשון (שיעור) 0618.1015
02
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 144

המבוא לפילוסופיה של הלשון מציג סוגיות יסוד בתחום אשר הפך למרכזי ביותר בעיסוק הפילוסופי המודרני. לאחר הצגת השאלה "מהי פילוסופיה של הלשון?" ולאחר הבהרת הגבולות בינה לבין לימודי לשון אחרים, יטופלו נושאים קלאסיים בפילוסופיה של הלשון במאה ה-20 (עפ"י סדר היסטורי-כרונולוגי).
תכנית הקורס עפ"י


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה פילוסופית** (שיעור) 0618.1010
02
מר רן לנצט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 278

מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את היכרות התלמידים עם תחשיב הפרדיקטים מסדר ראשון, וכן לסקור מספר נושאים נוספים מתחום הלוגיקה, אשר לא נדונו בקורס המבוא הכללי. בין הנושאים שיטופלו בקורס: מושגי-יסוד בתורת הקבוצות; תחשיב הפרדיקטים מסדר ראשון עם זהות, כולל מערכת הוכחה וסמנטיקה; לוגיקות מודאליות


לסילבוס המלא
פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (שיעור) 0659.4613
01
פרופ' מנחם פיש סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 281

הקורס יבקש להוודע מקרוב אל המסורת האנליטית בפילוסופיה של המדע, ולעמוד על כוחה ועל מגבלותיה. נעשה זאת תוך עיון קרוב בשלושה אספקטים פילוסופיים בעייתיים של הפעילות המדעית באשר היא: (א) הבעייתיות הכרוכה בניתוח מה שמוענק להשערה על ידי תוצאה חיובית של מבחן אמפירי, (ב) הבעייתיות כרוכה בבירור וניתוח


לסילבוס המלא

קורסים מתואר שני

תחום: מחקר אמפירי

מסגרת 620

המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי (סמינר) 0680.5101
01
פרופ' ישעיהו שן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 262

.

המטפורה בשפה, בספרות, ובאמנות:

הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, אמנות, בשיח הפוליטי, ובחשיבה החינוכית.

1. מהי מטפורה: האם היא תופעה לשונית או תופעה מושגית.
2. מהן הפונקציות העיקריות של המטפורה?
3. המטפורות שאנו


לסילבוס המלא
סמינריון: רכישת הפונולוגיה (סמינר) 0627.3233
01
ד"ר גלית אדם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 ווב ‏ 401

הסמינר עוסק בסוגיות הקשורות לרכישת שפת אם מנקודת מבטן של שתי תיאוריות מרכזיות בפונולוגיה: פונולוגיה פרוזודית ותיאוריית האופטימאליות. נבחן תהליכים ותופעות ברכישת שפה החל מהפקת המילים הראשונות, ההתפתחות הפרוזודית ורכישת המורפולוגיה והתחביר. נדון בהנחות של המודלים התיאורטיים לאור נתונים מרכישת שפה


לסילבוס המלא
רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

בהינתן מורכבותה של כל שפת אנוש, רכישת שפת-אם יכולה בקלות להיחשב כהישג האינטלקטואלי המרשים ביותר של בן-אדם בימי חייו. העובדה שלהישג זה יש 100% הצלחה היא רק אחת מהעובדות המתמיהות שקשורות לתהליך רכישת השפה.
בתחילת הקורס נכיר את סימני הדרך אותם עוברים כל הילדים בדרכם לרכישת שפת אמם ונעמוד על


לסילבוס המלא
תודעה, קשב וחקר המוח א' (שיעור) 1071.4737
01
ד"ר לאמי דומיניק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 שרת ‏ 214
תפיסה וקשב א' (שיעור) 1071.4390
01
פרופ' צאל יהושע סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 שרת ‏ 236
זיכרון אנושי א' (שיעור) 1071.5519
01
פרופ' גושן גוטשטין י סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 שרת ‏ 214
תודעה , קשב וחקר המוח ב (שיעור) 1071.4734
01
ד"ר לאמי דומיניק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 שרת ‏ 214
השפעת הזיכרון על הקשב (סמינר) 1071.4738
01
ד"ר לאמי דומיניק שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 נפתלי ‏ 104
קשב וארגון קוגניטיבי ב' (שיעור) 1071.4706
01
פרופ' אלגום דניאל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 נפתלי ‏ 106
תפיסה ופסיכופיזיקה א' (שיעור) 1071.4715
01
פרופ' אלגום דניאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 נפתלי ‏ 106
סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים והקוגניטיביים (שיעור) 1071.4644
01
פרופ' יואל דפנה שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 שרת ‏ 214
נוירופסיכולוגיה של רגשות (שיעור) 1071.4810
01
פרופ' מינץ מתתיהו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 נפתלי ‏ 106

ניתן לבחור קורסים הניתנים במסגרת החוגים ל"היבטים התפתחותיים

צירוף 1 - בלשנות תיאורטית + שיח

צירוף 2 - פילוסופיה של הלשון + בלשנות תיאורטית

צירוף 3 - שיח + מחקר אמפירי

צירוף 4 - פילוסופיה של הלשון + מחקר אמפירי

צירוף 5 בלשנות תיאורטית + מחקר אמפירי

צירוף 6 פילוסופיה של הלשון + שיח

שיעורי השלמה

מסגרת 625

השלמה בסיסית

יסודות הסמנטיקה הפורמלית (פרו"ס) 0627.2177
01
ד"ר נירית קדמון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103
ד"ר נירית קדמון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

קורס זה הוא הראשון בקבוצה של קורסים שמטרתם להעניק הכרות מעמיקה עם תחום הסמנטיקה הפורמלית של שפה טבעית ולפתח את יכולתו/ה של התלמיד/ה לעסוק במחקר עצמאי בתחום זה. הקורס משלב (א) הקניית כלים פורמאליים בסיסיים הדרושים לעיסוק בסמנטיקה, ו – (ב) דיון במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. בגלל


לסילבוס המלא
תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תרגיל) 0627.2177
02
גב' הדס קוטק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 277

קורס זה הוא הראשון בקבוצה של קורסים שמטרתם להעניק הכרות מעמיקה עם תחום הסמנטיקה הפורמלית של שפה טבעית ולפתח את יכולתו/ה של התלמיד/ה לעסוק במחקר עצמאי בתחום זה. הקורס משלב (א) הקניית כלים פורמאליים בסיסיים הדרושים לעיסוק בסמנטיקה, ו – (ב) דיון במספר נושאים מרכזיים בסמנטיקה של שפה טבעית. בגלל


לסילבוס המלא
מבוא לחקר השיח (שיעור) 0627.2002
01
פרופ' רחל גיורא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 ווב ‏ 103
פרופ' רחל גיורא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 ווב ‏ 103

הקורס יעסוק בבעיות המרכזיות הנדונות בחקר השיח. מושג השיח מתייחס לכל מיני טקסטים, בין אם הם כתובים (כמו מאמר) או מדוברים (כמו שיחה). שאלות כמו תקינות השיח (קוהורנטיות), מבנה השיח (האינפורמטיבי, הסיפורי, הבדיחה, וכו') יתבררו מפרספקטיבה קוגניטיבית. ייעשה נסיון להסביר את מבנה הטקסט כמשקף תהליכי


לסילבוס המלא
מבוא לבלשנות (שיעור) 0627.1010
01
גב' איה מלצר, מר ליאור לקס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 282

הקורס מציג את אפיקי המחקר בתחום הבלשנות המודרנית. בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה. במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שהיא כוללת: תחביר העוסק במבנה המשפט, סמנטיקה - במשמעות היחידות שמרכיבות את המשפט ומשמעות המשפט כולו, פרגמטיקה - במשמעות ביחס להקשר,


לסילבוס המלא
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
02
גב' שיר גבעוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 103
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
03
מר אורן רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 104
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
04
מר ארי דרוקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 104
פונטיקה (שיעור) 0627.1120
01
מר אוון גרי כהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 281
מר אוון גרי כהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 281
פונטיקה היא המדע החוקר את הפקת הדיבור ותפיסתו. הקורס יעסוק בפונטיקה חיתוכית (הפקת דיבור) ופונטיקה אקוסטית (התכונות הפיזיקליות של הדיבור) וילמדו בו הנושאים הבאים: כיצד נוצרים ההגיים השונים (עיצורים ותנועות) ומהם תכונותיהם ואפיוניהם, מהן פונמות, כיצד משפיעים הגיים סמוכים זה על זה. כמו כן, תילמד שיטת

לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (שיעור) 0618.1012
01
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 223

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
02
מר ספי קופרמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
03
מר נדב מסחרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
04
מר מרדכי זיס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
05
גב' אנדריה-אווה אפשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
06
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
07
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
08
גב' קרן שחר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 319א

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
09
מר קיינן מריאסין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
10
מר ליאור צור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא לסמנטיקה (שיעור) 0627.1142
01
ד"ר נירית קדמון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 001
ד"ר נירית קדמון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 001

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת


לסילבוס המלא
ת' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
02
מר יובל פינטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 103

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת


לסילבוס המלא
ת' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
03
גב' הדס קוטק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 205

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת


לסילבוס המלא
ת' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
04
גב' הדס קוטק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 106

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת


לסילבוס המלא
יסודות הבלשנות התיאורטית (שיעור) 0627.1050
01
גב' איה מלצר, מר ליאור לקס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 281

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
פונולוגיה מתחילים (שיעור) 0627.1022
01
פרופ' אותי בת-אל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 ווב ‏ 001
פרופ' אותי בת-אל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 ווב ‏ 001

הקורס מקנה כלים תאורטיים ופורמליים לניתוח פונולוגי במסגרת התאוריה הגנרטיבית הסטנדרטית. במהלך הקורס נעסוק בניתוח תופעות פונולוגיות בשפות שונות, ובאמצעותן נבחן את הידע הלשוני של דוברים לגבי תכוניות, הגהים, הברות, הטעמה וכו'.

חקר השפות השונות יאפשר לנו לראות את המשותף בין השפות ולהעלות


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
02
מר ארי דרוקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 102

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
03
מר ברונו ניסנבוים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 107

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
ת' יסודות הבלשנות התיאורטית (תרגיל) 0627.1050
04
גב' דנה עידן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 106

הקדמה וחזרה: מהי בלשנות תיאורטית?
- מושאי המחקר ודרכי המחקר של הבלשנות התיאורטית לעומת אלו של הבלשנות המסורתית
- אמפיריציזם ורציונאליזם במדע ובבלשנות בפרט
- הנחת מולדות הידע הלשוני והסיבות לה
- דרישות תקיפות מהתיאוריה הבלשנית

המערכת החישובית (תחביר): התחלת בניית


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של הלשון (שיעור) 0618.1015
02
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 144

המבוא לפילוסופיה של הלשון מציג סוגיות יסוד בתחום אשר הפך למרכזי ביותר בעיסוק הפילוסופי המודרני. לאחר הצגת השאלה "מהי פילוסופיה של הלשון?" ולאחר הבהרת הגבולות בינה לבין לימודי לשון אחרים, יטופלו נושאים קלאסיים בפילוסופיה של הלשון במאה ה-20 (עפ"י סדר היסטורי-כרונולוגי).
תכנית הקורס עפ"י


לסילבוס המלא

מבואות המשך

רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

בהינתן מורכבותה של כל שפת אנוש, רכישת שפת-אם יכולה בקלות להיחשב כהישג האינטלקטואלי המרשים ביותר של בן-אדם בימי חייו. העובדה שלהישג זה יש 100% הצלחה היא רק אחת מהעובדות המתמיהות שקשורות לתהליך רכישת השפה.
בתחילת הקורס נכיר את סימני הדרך אותם עוברים כל הילדים בדרכם לרכישת שפת אמם ונעמוד על


לסילבוס המלא

תרגום ועריכת תרגום

סמסטר א'

מסגרת 630

סדנה לעריכת תרגום (סדנה) 0633.3035
01
גב' תרזה בירון-פריד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 262
ארגז כלים למתרגם (סדנה) 0633.3020
01
גב' סלע-שפירו יעל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 320
מבוא לתורת התרגום (שיעור) 0680.7303
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326

בקורס תידון בפרוטרוט שורה של מושגי-יסוד בתורת התרגום המודרנית: טקסטים מקבילים, תרגומיות מול תרגום, התרגום כפעולה חברתית-תרבותית, כתהליך קוגניטיבי וכתוצר, תרגום "אופטימאלי" לעומת תרגום ממשי, האילוצים שהתרגום כפוף להם מתוך הדגשת מושג הנורמה, יחסים בין תרגום למקור (אפשריים, קיימים


לסילבוס המלא
סדנה בעריכת תרגום (ס') 0680.7028
01
ד"ר רן הכהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 456

במסגרת הלימודים המעשיים בתרגום, סדנה זאת נועדה להקנות ולפתח את מיומנויות התרגום באמצעות התמקדות בעריכת טקסט מתורגם. הדגש אינו על לשון המקור (שתהיה על-פי רוב אנגלית; ידיעת שפות נוספות אינה הכרחית) ולא על שפת היעד ("עריכת לשון"), אלא על "הדבר השלישי", הנוסף, שהוא מלאכת התרגום. באמצעות שורה של


לסילבוס המלא
פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (סדנה) 0699.4002
01
סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 281
בלשנות ותרגום (שיעור) 0633.3011
01
ד"ר טל גולדפיין גבע סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 277


בלשנות ותרגום
ד"ר טל גולדפיין

מטרות הקורס

קורס זה (המשלב שיעור ותרגיל) מבקש להציג את תרומתה של הבלשנות המודרנית לחקר התרגום. נעסוק בכמה עקרונות, מונחים והבחנות אשר הוצעו על ידי הבלשנות המודרנית, בעיקר בתחום הפרגמטיקה ותורת השיח, ונבדוק את הרלוונטיות שלהם לתחום התרגום.


לסילבוס המלא
תרגום ואידיאולוגיה (סמינר) 0680.7013
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 278

מטרת הקורס היא לבדוק כיצד תרגום, ממש ככתיבה יוצרת, יכול לשמש כלי להעברת מסרים גלויים וסמויים.
הקורס יציג ויחקור סוגים שונים של התערבות מניפולטיבית בתרגום, החל משינויים קלים ועד לצנזורה.
מבנה הקורס:
הקורס יכלול מספר שיעורים בסיסיים, ולאחריהם יתבקשו הסטודנטים לבחור תחום מחקר ולחקור


לסילבוס המלא
יסודת הלשון א' (שיעור) 0633.3025
01
ד"ר אורה עמבר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 209

שיעור
הקורס בא להקנות ידע בסיסי בלשון העברית לתחומיה.
מהי לשון, תחומי הדעת השונים של הלשון, משפחת הלשונות השמיות ומשפחות לשון אחרות, רבדיה של הלשון העברית, מיון אוצר המילים של הלשון (חלקי הדיבר), מושגי יסוד מתחום הפונולוגיה, מושגים מתחום המורפולוגיה, דרכים להרחבת אוצר המילים


לסילבוס המלא
תרגום לתקשורת ותרגום כתוביות לטלוויזיה (סדנה) 0633.3008
01
גב' רות דבל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 106

הסדנה מיועדת לתלמידים השולטים היטב בעברית (ברמה של ילידי הארץ) ובאנגלית ומטרתה להקנות להם כלים לתרגום לטלוויזיה. דהיינו: הבנת הבעייתיות הספציפית הכרוכה בהתאמת אורך הכתובית לרוחב המסך ולזמן המסך. העבודה תהיה מעשית ותמחיש את הגמישות והדמיון הנדרשים בתרגום סרטים מסוגים שונים.


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

מסגרת 630

סדנת הבאה לדפוס (סדנה) 0633.3001
01
מר שמואל פרץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 105

תכנון והפקת ספרים וכתבי עת
שמואל פרץ MA

הסדנא כוללת נושאים נבחרים ברמה הנדרשת לתכנון בקרה ופיקוח על הפקת ספרים וכתבי-עת.

בין הנושאים:
- תהליכי ההפקה – מהעורך ועד הכורך
- שיטות ואמצעי הדפסה
- עקרונות בטיפוגרפיה ותכנון סדר-דפוס
- תחשיבי היקף כתב-יד, שכר סופרים


לסילבוס המלא
תרגום מחזות (סדנה) 0633.3009
01
ד"ר מרים יחיל-ווקס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 209

סמסטר א', 2007 ,

סילבוס

הקורס הינו סדנה בתרגום מחזות. תוכנית הלימודים כוללת מבוא לדרמה ותיאטרון, מבוא לתרגום מחזות, סקירת הגישות הקיימות בתחום (הזרה, ביות, כתיבה מחדש), המחזה כפרטיטורה (שפת הבמה); תרגום מחזה בן זמננו, תרגום מחזות תקופתיים, תרגום מחזה שירה, תרגום דיאלקט וסלנג. כל


לסילבוס המלא
סדנה לתרגום פרוזה אנגלית (סדנה) 0633.3032
01
גב' סלע-שפירו יעל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 318א
סדנה לתרגום ספרות ילדים (סדנה) 0633.3002
01
ד"ר חנה לבנת סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 318א

שם הקורס: סדנה לתרגום ספרות ילדים ונוער
תשס"ז, ימי ב, סימסטר ב, 11:45-10:15
המרצה: ד"ר חנה לבנת
היקף שעות: 2 ש"ס

תקציר:
הקורס יעלה סוגיות בתרגום ספרות ילדים ונוער בכלל, ובתרגום ספרות ילדים ונוער לשפה העברית בפרט. הטקסטים שבאמצעותם יודגמו הסוגיות השונות במהלך הסדנה יהיו


לסילבוס המלא
יסודות הלשון ב' (שיעור) 0633.3027
01
ד"ר אורה עמבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 103

שיעור
הקורס בא להקנות ידע בסיסי בלשון העברית לתחומיה.
פרקי יסוד בתורת המשמעות: סוגי משמעות, התקשורת הלשונית – מרכיביה ותפקודיה, השפעתם של גורמים פרגמטיים על התקשורת הלשונית, מעתקים סמנטיים ותוצאותיהם, שאילת משמעות, יחסים בין משמעים, צירופים כבולים לסוגיהם, פוליסמיה ודו-משמעות. לשון


לסילבוס המלא
גישות שונות בחקר התרגום (שיעור) 0633.3021
01
ד"ר טל גולדפיין גבע סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 306


גישות שונות בחקר התרגום
ד"ר טל גולדפיין

מטרות הקורס

קורס זה מבקש להציג בפני הסטודנטים כמה סוגיות מרכזיות הקשורות לגישות השונות בחקר התרגום. נעסוק ביחסים בין תיאוריה ופרקטיקה בתחום התרגום, נסקור אסטרטגיות תרגומיות שונות וננסה לברר כיצד גישות עיקריות בנות זמננו מגדירות מהי


לסילבוס המלא
תרגום עסקי (סדנה) 0633.3024
01
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 319

סילבוס לקורס "תרגום מסחרי"
מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים שלושה תחומים מובילים בתרגום מסחרי: תרגום שיווקי, תרגום רפואי ותרגום משפטי. בכל תחום יוצגו בפני הסטודנטים טקסטים מייצגים, מהקל אל הכבד, כמו גם סקירה של הלקוחות הפוטנציאליים ומאגרי המידע הזמינים באינטרנט ומחוץ לו. הסטודנטים


לסילבוס המלא

תרגום ועריכה - ספרדית

חברה משטר תרבות באמל"ט (שו"ת) 0621.1688
01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 305
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 305

ד"ר חררדו לייבנר
במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה;


לסילבוס המלא

תרגום ועריכה - ערבית

תרגום טקסטים ספרותיים (שו"ת) 0631.2428
01
ד"ר מחמוד כיאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

הקורס מתמקד בבעיות שונות שנתקלים בהן מתרגמי הספרות הערבית לעברית, כגון רמות לשון, מטפורות, חריזה, יסודות תלויי תרבות, צמדי לשון וכיו"ב. בעיות אלה יעלו לדיון בשתי דרכים: א. קריאה וניתוח של תרגומים ידועים בהשוואה למקורותיהם הערביים. ב. תרגום טקסטים ספרותיים ערביים בידי הסטודנטים.


לסילבוס המלא
תרגום טקסטים עיוניים (שו"ת) 0631.2429
01
ד"ר מחמוד כיאל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 103

הקורס מתמקד בבעיות שונות שנתקלים בהן מתרגמי הספרות הערבית לעברית, כגון רמות לשון, מטפורות, חריזה, יסודות תלויי תרבות, צמדי לשון וכיו"ב. בעיות אלה יעלו לדיון בשתי דרכים: א. קריאה וניתוח של תרגומים ידועים בהשוואה למקורותיהם הערביים. ב. תרגום טקסטים ספרותיים ערביים בידי הסטודנטים.


לסילבוס המלא

השלמות

מסגרת 625

תחביר עברי (שיעור) 0690.1403
01
ד"ר רעיה חזון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 105

הקניית שיטת ניתוח תחבירי של משפטים המבוססת על קריטריונים דקדוקיים-פורמליים. בסוף הקורס יוכל התלמיד לנתח ניתוח תחבירי מלא את כל סוגי המשפטים הנקרים בעברית בת-ימינו.לסילבוס המלא
תחביר עברי (שיעור) 0690.1403
02
ד"ר אורה עמבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 107

הקניית שיטת ניתוח תחבירי של משפטים המבוססת על קריטריונים דקדוקיים-פורמליים. בסוף הקורס יוכל התלמיד לנתח ניתוח תחבירי מלא את כל סוגי המשפטים הנקרים בעברית בת-ימינו.לסילבוס המלא
תחביר עברי (שיעור) 0690.1403
03
ד"ר רעיה חזון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 107

הקניית שיטת ניתוח תחבירי של משפטים המבוססת על קריטריונים דקדוקיים-פורמליים. בסוף הקורס יוכל התלמיד לנתח ניתוח תחבירי מלא את כל סוגי המשפטים הנקרים בעברית בת-ימינו.לסילבוס המלא
תחביר עברי (שיעור) 0690.1403
04
ד"ר אורה עמבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 107

הקניית שיטת ניתוח תחבירי של משפטים המבוססת על קריטריונים דקדוקיים-פורמליים. בסוף הקורס יוכל התלמיד לנתח ניתוח תחבירי מלא את כל סוגי המשפטים הנקרים בעברית בת-ימינו.לסילבוס המלא

קורסי בחירה

סדנה בעריכת תרגום (ס') 0680.7028
01
ד"ר רן הכהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 456

במסגרת הלימודים המעשיים בתרגום, סדנה זאת נועדה להקנות ולפתח את מיומנויות התרגום באמצעות התמקדות בעריכת טקסט מתורגם. הדגש אינו על לשון המקור (שתהיה על-פי רוב אנגלית; ידיעת שפות נוספות אינה הכרחית) ולא על שפת היעד ("עריכת לשון"), אלא על "הדבר השלישי", הנוסף, שהוא מלאכת התרגום. באמצעות שורה של


לסילבוס המלא
סדנה לתרגום עיתונות (סדנה) 0625.4281
01
גב' קרס הילה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 104


בסדנה זו נתנסה בתרגום טקסטים עיתונאיים מסוגים שונים, מקריקטורות דרך ביקורות סרטים ועד חדשות ומאמרים. הסדנה תאפשר לסטודנטים לערוך היכרות עם בעיות המאפיינות את התרגום (הלא ספרותי) בכלל, ותרגום עיתונות בפרט, כגון הבדלי שפות, תרבויות, נורמות וכיו"ב. כמו כן ננתח דוגמאות של תרגומים לעברית


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer