ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג לספרות

גרסה קלאסית / מודרנית

החוג לספרות

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה (מסגרת 120)

מבוא לסיפורת (שיעור) 0680.1000
01
פרופ' מנחם פרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 144
פרופ' מנחם פרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 144

הקורס מקיף את יסודות תורת הפרוזה מנקודת הראות של תהליכי הקליטה של הקורא. מבחינה תיאורטית הוא מתמודד עם תיאוריות מקובלות בשנים האחרונות בתורת הספרות ובפסיכולוגיה של ההבנה, תוך דגש על "אסכולת תל-אביב". אך הקורס אינו אבסטרקטי: הוא מתקדם תוך הדגמה מסיפורי מופת מן הספרות העברית והכללית,


לסילבוס המלא
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
01
גב' שושנה שפרבר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
02
מר אייל בסן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362א
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
03
גב' מאיה מיכאלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362א
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
04
מר ניר קדם סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
05
גב' יעל סגלוביץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 362
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
06
גב' דניאל דרורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 317א
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
07
מר ניר קדם סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 362א
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
08
מר עופר שגיא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 317
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
09
גב' מאיה מיכאלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 319
מבוא לתורת הספרות** (שיעור) 0680.1112
01
פרופ' מיכאל גלוזמן שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 223

הקורס יעסוק בהתפתחות התיאוריה של הספרות לאורך המאה העשרים. בסמסטר הראשון נעקוב אחר האסכולות הביקורתיות המרכזיות במחצית הראשונה של המאה העשרים כגון פורמליזם רוסי, מרקסיזם, ביקורת פסיכואנליטית,הביקורת החדשה והסטרוקטורליזם. בסמסטר השני נעקוב אחר עליית הביקורת הפוסט-סטרוקטורלית והפוסט-מודרנית


לסילבוס המלא

**החייבים בתרגיל ילמדו 2 ש"ס בסמסטר א' ו- 2ש"ס בסמסטר ב'

**אין חובה ללמוד בשני הסמסטרים אצל אותו מתרגל

תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1113
01
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 362
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1113
02
גב' תמר מרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1113
03
מר אייל בסן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1113
04
מר עומר פרידמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362א
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1113
05
גב' מאיה מיכאלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 361
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1114
01
מר ניר קדם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1114
02
מר אייל בסן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 361
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1114
03
מר ניר קדם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1114
04
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 361
תרגיל במבוא לתורת הספרות (תרגיל) 0680.1114
05
מר שלמה פטיה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 318א
הסיפורת העברית: מבוא היסטורי (שיעור) 0680.1001
01
ד"ר מיכל ארבל שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 144

קורס המבוא סוקר את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו, ומתאר את יוצריה הבולטים ואת המגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: הסטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי מאמצע המאה התשע-עשרה; יצירתו של ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים); "דור המעבר" בשלהי המאה התשע


לסילבוס המלא
יצירות מופת בספרות העברית** (שיעור) 0680.1002
01
ד"ר איריס מילנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 144

יצירות מופת בספרות העברית
הקורס יציג קריאה בשורה של יצירות מופת בספרות העברית לדורותיה. כל שיעור ינתן על ידי מרצה אחר/ת ויוקדש ליצירה נבחרת אחת. רשימה מפורטת של המרצים היצירות וחומר הקריאה הנילווה יפורסמו באתר הקורס, ועל לוח המודעות של החוג בסמוך למועד ההרשמה.


לסילבוס המלא
רומאנים נבחרים בספרות העולם** (שיעור) 0680.1003
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 001

הקורס יעסוק בקריאת רומאנים ובהתבוננות בהם משתי פרספקטיבות עיקריות: א. הרומאן כמסע, כתהליך.ב. הרומאן כמגדיר ומשקף מצב תרבותי וחברתי.
מטרת הקריאה בכשמונה רומאנים מרכזיים מתקופות שונות ומיבשות שונות היא כפולה:
היכרות עם אבני דרך בתרבות המערבית; ונסיון לשרטט דרכי התבוננות אפשריות המאירות


לסילבוס המלא

**שני הקורסים הנ"ל נחשבים כמילוי חובת יצירות קאנוניות

בספרות העברית ובספרות הכללית

אין חובה לבחור את שני הקורסים באותה שנה

יסודות השיר (שו"ת) 0680.1005
01
ד"ר תמר יעקבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 144
ד"ר תמר יעקבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 223

- מטרות הקורס הן (א) הצגה ראשונית של תחומים מרכזיים וטיפוסיים לשיר הקצר ו-(ב) פיתוח מיומנויות פרשניות, תוך דגש על תופעות אופייניות לשיר. התחומים השונים אשר יידונו ויודגמו בשעור ישמשו בסיס לעבודות הדרכה במהלך הקורס ובסיומו.
- דרישות הקורס: עבודות ההדרכה ומבחן סיום (להשלמות מ.א., עבודת


לסילבוס המלא
יסודות הפרוזודיה (שיעור) 0680.1004
01
ד"ר עינת ברעם אשל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 282

במרכז הקורס נידונה שיטת השקילה הטוני-סילאבית של השירה העברית המודרנית (בהברה הספרדית והאשכנזית). הלומדים בו מתוודעים אל שורה של מושגי יסוד מתחום הפרוזודיה ורוכשים מיומנות בזיהוי ובהגדרת סכמות חריזה ומשקל.

ד"ר עידית עינת-נוב
מטרתו העיקרית של הקורס היא לימוד שיטת המשקל של השירה


לסילבוס המלא
יסודות הפרוזודיה (שיעור) 0680.1004
02
ד"ר עידית עינת-נוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 גילמן ‏ 277

במרכז הקורס נידונה שיטת השקילה הטוני-סילאבית של השירה העברית המודרנית (בהברה הספרדית והאשכנזית). הלומדים בו מתוודעים אל שורה של מושגי יסוד מתחום הפרוזודיה ורוכשים מיומנות בזיהוי ובהגדרת סכמות חריזה ומשקל.

ד"ר עידית עינת-נוב
מטרתו העיקרית של הקורס היא לימוד שיטת המשקל של השירה


לסילבוס המלא
יסודות הפרוזודיה (שיעור) 0680.1004
03
ד"ר עינת ברעם אשל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 220

במרכז הקורס נידונה שיטת השקילה הטוני-סילאבית של השירה העברית המודרנית (בהברה הספרדית והאשכנזית). הלומדים בו מתוודעים אל שורה של מושגי יסוד מתחום הפרוזודיה ורוכשים מיומנות בזיהוי ובהגדרת סכמות חריזה ומשקל.

ד"ר עידית עינת-נוב
מטרתו העיקרית של הקורס היא לימוד שיטת המשקל של השירה


לסילבוס המלא

המגמה לספרות עברית

מבואות המגמה (מסגרת 121)

מבוא לאגדה ולספרות העממית (שיעור) 0680.1203
01
פרופ' עלי יסיף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 001
פרופ' עלי יסיף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 001

לקורס שתי מטרות עיקריות: הכרת היסודות התיאורטיים והפואטיים של הספרות העממית, הסוגות (הז'אנרים) העיקריים שבהם היא מעוצבת ומגמות ראשיות בשיטות מחקרה; ובחלקו השני, הכרת המהלכים העיקריים של סיפור העם העברי מאז ראשיתו בתקופת המקרא ועד לסיפורי העם של עדות ישראל בתקופה המודרנית. במהלך הקורס יוצגו


לסילבוס המלא
קווי מתאר לשירה העברית** (שיעור) 0680.2008
01
פרופ' זיוה שמיר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 282
פרופ' זיוה שמיר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 282

מטרת הקורס: לשרטט קווי מתאר להתפתחות השירה העברית של מאתיים השנים האחרונות, תוך הארת השינויים הפואטיים במעבר מתקופה לתקופה ומאסכולה לאסכולה, על רקע התמורות החברתיות והפוליטיות. מהלך הקורס: במהלך הקורס יתוארו הנסיבות שהובילו ללידתה של השירה העברית החדשה, והתלמידים ייפגשו, שלב אחרי


לסילבוס המלא

** נחשב כ"מבוא לשירה העברית החדשה"

מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'** (שיעור) 0680.1204
01
ד"ר טובה בארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 001

סקירה כללית של תולדות השירה העברית בימי הביניים, קודש וחול, כפי שנתגבשה למן ראשיתה (סביב המאה החמישית) בארץ ישראל, לאחר מכן בארצות המזרח ובספרד, עד סוף תקופת תור הזהב (אמצע מאה 12). בשיעור יידונו סוגי יצירה ליעדים שונים: שירים שנכתבו לבית הכנסת (פיוטים) וכאלה שנועדו להקשרים חברתיים מגוונים (שירי


לסילבוס המלא
מבוא לשירה העברית בימי הביניים ב' (שיעור) 0680.1205
01
ד"ר חביבה ישי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002

השיעור יעסוק בתולדות השירה העברית ובתופעותיה המרכזיות למן שלהי תור הזהב ועד לתקופות הרנסנס והבארוק. נבקר בספרד הנוצרית, בדרום צרפת ובאיטליה. נקרא שירים קלסיציסטיים, ניאו קלסיציסטיים וסונטים, סיפורים מחורזים ומקאמות, ונטעם טעמם של פרודיה ראשונה בעברית ושל מחזה עברי ראשון.
בסוף הקורס:


לסילבוס המלא

**יש לקחת את שני השיעורים

מגמת ספרות עברית: קורסי בחירה (שיעורים ותרגילים)

(מסגרת 131)

לכתוב את השואה: היסטוריה, ספרות וזיכרון (שיעור) 0680.3076
01
פרופ' דן לאור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 281

במרכז הקורס תעמוד שאלת ייצוגה של השואה בתרבות הישראלית (ספרות, שירה, מחזאות ועוד) תוך מעקב אחרי התמורות והשינויים בדימויה השואה שחלו מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד עצם הימים האלה. בין הנושאים שידונו: "הפלנטה האחרת: עדותו של ק. צטניק", "חנה סנש: לידתו של מיתוס", "חיים גורי נוכח משפט


לסילבוס המלא
הספרות העברית והמחשבה הציונית (שיעור) 0680.3048
01
פרופ' דן לאור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 002

הקורס יתמקד בדברי הגות ועיון בענייני יהדות, ציונות ומדינת ישראל, פרי עטם של אישים מובילים שפעלו בשדה הספרות העברית מאז סוף המאה ה-19 ובמהלך המאה ה-20. בין הסופרים שיידונו: ברדיצ'בסקי, אחד העם, ביאליק, ברנר, עגנון, אורי צבי גרינברג, יצחק למדן, יונתן רטוש, נתן אלתרמן, א. ב. יהושע ועמוס


לסילבוס המלא
נרטיבים של נוודות ופזורה (שיעור) 0680.2046
01
ד"ר איריס מילנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 220

הקורס ידון בייצוגיה הספרותיים של פוזיציית הנוודות והפזורה כעמדה קיומית נבחרת, כהשקפה מערערת על נורמות תרבותיות, פוליטיות וחברתיות וכנקודת מוצא ליצירה האמנותית. הדיון יתבסס על המשגות תיאורטיות שונות של מצבי נוודות פזורה. בהקשר היהודי-ישראלי הספציפי יידונו טקסטים ספרותיים המציעים להגדיר את


לסילבוס המלא
הטקסטורה והפוליטיקה של זכרון השואה (שיעור) 0680.3003
01
ד"ר איריס מילנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 306

מאז תום מלחמת העולם השנייה הולך ומצטבר מגוון רחב ביותר של ייצוגים של שואת יהודי אירופה, ואלה מכוננים את מחוזות הזיכרון הקולקטיביים של השואה. הזיכרון המתגבש במסגרתם הוא דינמי ומשתנה, ומשקף את הזמן והנסיבות התרבותיות, פוליטיות וחברתיות שבהקשרן הוא נוצר. נקודת המוצא של הקורס תהיה דיון במושגים


לסילבוס המלא
ספרות ההווה: פרוזה ישראלית עכשווית (שיעור) 0680.3068
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 361

הקורס יוקדש לקריאה בטקסטים עכשוויים של פרוזה ישראלית. ננסה לעמוד על כיוונים ומגמות שונים, ולאפיין קווי מתאר של היצירה המתהווה.


לסילבוס המלא
ערים, מסעות ומרחבים בספרות (שיעור) 0680.2067
01
ד"ר דרור בורשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 277

קריאה במבחר יצירות ספרות מקוריות ומתורגמות, עם בסיס תיאורטי מגוון מתחום תורת הספרות ומתחומים אחרים, כגון גיאוגרפיה, אורבניזם וארכיטקטורה.
נוכחות חובה.


לסילבוס המלא
כחומר ביד היוצר: חניכה לאומית בספרות הילדים העברית (שיעור) 0680.3083
01
ד"ר עינת ברעם אשל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 220
ד"ר עינת ברעם אשל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 220

העובדה שמחבריה של ספרות הילדים הם מבוגרים בעוד נמעניה צעירים, השפיעה מאז ומתמיד על היותה ערוץ קבוע וחד-צדדי של הנחלת מסרים, העוברים מבעלי הידע וקובעי מדיניות התרבות אל מי שנתונים לחינוכם ולפיקוחם. בתרבות העברית בארץ ישראל הייתה לעובדות אלה חשיבות ראשונה במעלה; מלאכת הבניין של הבית הלאומי נזקקה


לסילבוס המלא
שירת תל -אביב: ההתחלה (שיעור) 0680.1039
01
ד"ר עודד מנדה-לוי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 307

הקורס יעסוק בעיר התל-אביב מפרספקטיבה מרחבית, היסטורית, תרבותית ואידיאולוגית. נבחן את דרכי ייצוג החוויה העירונית של תל-אביב בשירה העברית החל מן ההופעות הטקסטואליות הראשונות ועד הפרק המרכזי של שירת אלתרמן. בין המשוררים: שמעונוביץ, ראב, טמקין, למדן, אצ"ג, קרני, טלפיר, בת-מרים, שלונסקי,


לסילבוס המלא
החוויה האורבנית (שיעור) 0680.3078
01
ד"ר עודד מנדה-לוי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 362

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות במחשבת העיר הגדולה כמרחב פיסי-ארכיטקטוני וכמרחב אנושי. תתברר הסוגיה העקרונית של ייצוג עיר גדולה בטקסט הספרותי, אפשרויות הייצוג, מגבלותיו וגישות יסוד במיפוי התמה העירונית. בשלב זה נשלב עיון ביצירות עקרוניות מן הספרות הכללית.
בהמשך נתאר מהלך אבולוציוני של השתנות


לסילבוס המלא
כמו באגדות: דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (שיעור) 0680.3058
01
ד"ר רוני הלפרן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 326

אלישיה אוסטריקר, בספרה 'גניבת השפה', מספרת כי נשים כותבות ניסו תמיד לגנוב את השפה של התרבות הפטריארכלית. אחת הטקטיקות החשובות לביצוע פרוייקט זה היא החזרה לסיפורים המיתולוגיים, כמוסדות מרכזיים בתרבות, כאתרים שבהם מיוצרת ובהם מבוצרת מערכת הערכים הבסיסית ביותר שלנו כבני התרבות וקריאה בהם


לסילבוס המלא
מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (שיעור) 0662.1013
01
ד"ר יעל דר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 326
ד"ר יעל דר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 326

תיאור הקורס
מתי נולד הילד המודרני ומתי נוצרו הטקסטים עבורו? מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה העשרים? למה כתב לואיס קרול שלושה נוסחים ל"הרפתקאות אליס בארץ הפלאות"? את מי צריכה ספרות הילדים לרצות? לאן נעלמים המבוגרים בספרות הילדים הפופולרית? מה מייחד את הפואטיקה של ספרות הילדים מהפואטיקה של ספרות


לסילבוס המלא
גילוי וכיסוי בלשון השירה (שיעור) 0680.2032
01
ד"ר עידית עינת-נוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 306

כל שירה העוסקת במציאות עליונה (מטאפיסית), נסתרת או אי רציונאלית, מתמודדת התמודדות "חזיתית" עם קשיי הבעתה בכלים המושגיים של הלשון. הלשון המושגית קשורה קשר הדוק אל מה ששרוי בגבולות ההשגה השכלית שלנו, ומה שמצוי מעבר לגבולות ההכרה השכלית שלנו הוא לפיכך בגדר הבלתי ניתן להבעה (The Ineffable). מכאן


לסילבוס המלא
נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים (שיעור) 0680.3082
01
פרופ' דן לאור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 002

הקורס יציג את דמותו של המשורר נתן אלתרמן (1970-1910) בהקשר היסטורי וביוגראפי, תוך סימון צמתים מרכזיים בתולדות חייו וביצירתו.


לסילבוס המלא
שירה מזרחית בישראל (שיעור) 0680.3004
01
ד"ר יוחאי אופנהיימר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 362

השיעור יתאר את השירה שנכתבה בישראל על ידי יוצרים ויוצרות מזרחים מאז שנות השבעים של המאה העשרים ועד ימינו. כיצד משתקפת החוויות המזרחיות של עליה/הגירה, של שוליות מרחבית וחברתית, של זרות לשונית, בשירה? האם ישנן עמדות פוליטיות מזרחיות או פמיניזם מזרחי? המשוררים המרכזיים שידובר בהם: ארז ביטון, מואיז


לסילבוס המלא
שירת נשים והקאנון העברי (שיעור) 0680.3073
01
ד"ר יוחאי אופנהיימר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 362

השיעור יסקור את התפתחות השירה שנכתבה על ידי נשים משנות העשרים ועד ההוה. במרכזו יעמדו מספר שאלות אידיאולוגיות-ספרותיות: מה מאפייני הכתיבה הנשית בראשיתה (רחל, אסתר ראב, פינקרפלד) בהשוואה למשוררים המודרניסטיים של שנות העשרה והעשרים? האם משוררות תקופת המדינה הביאו לשינוי בשיח הספרותי של תקופתן


לסילבוס המלא
קורות חיים:רה-ביוגרפיה** (שיעור) 0680.3086
01
ד"ר איריס מילנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 317
ד"ר איריס מילנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 497

הקורס יעסוק בגרסאות שונות סיפורי חיים: רומנים המייצגים עלילות חיים בדויות, אוטוביוגרפיות (אוטנטיות לכאורה) המעוצבות כטקסטים ספרותיים – ומה שביניהם. הדיון יתייחס לאסטרטגיות דומות ושונות של כתיבה וכתיבה מחדש של סיפורי חיים - מבחינת מבני העומק של העלילות, הסמכות המספרת, התחבולות הרטוריות


לסילבוס המלא

**סגור לתלמידים ששמעו את הסמינר רה-ביוגרפיה

זהות, זמן ומרחב ביצירתו של ס. יזהר (שיעור) 0680.3067
01
ד"ר איריס מילנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 277

שיעור שיציע דיון ביצירתו של ס. יזהר לשלביה ולתקופותיה, תוך דגש על יחסי הזמן והמרחב שיצירה זו מגבשת והשפעתם על הסובייקט המתהווה בהקשרם, הפוליטיקה של הזהות הישראלית המתהווה בה, השאלות האקזיסטנציאליסטיות שהיא מעוררת והפואטיקה הייחודית האופיינית לה.


לסילבוס המלא
פורטרטים של משוררים (שיעור) 0680.3034
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 326

הקורס משרטט דיוקנאות של משוררים בשירה העברית בת זמננו. הקורס ישים דגש על האקלים הסגנוני, ההיסטורי והפוליטי שעיצב את הפואטיקה של כל אחד מהם ושקבע את מקומם המרכזי או השולי בתוך ה"דור" ממנו צמחו.
הקורס מבוסס על הרצאות מתחלפות של מורי החוג ושל מרצים אורחים.


לסילבוס המלא
אורלי קסטל-בלום -מונוגרפיה (שיעור) 0680.3008
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 277

הקורס יעסוק בקריאה לעומק של יצירותיה של קסטל-בלום, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהן. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לניסיון לתאר את טביעת האצבע הייחודית של היוצרת, העדפותיה במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.


לסילבוס המלא
תחנות בשירה העברית באיטליה (שיעור) 0680.3071
01
ד"ר טובה בארי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 205

השירה העברית באיטליה בימי הביניים היא יצירה מעניינת וייחודית בשל היותה צומת למפגש השפעות מכיוונים שונים: מארץ ישראל והמסורת הפייטנית, מספרד והמסורת האנדלוסית והשפעות שמקורן בתרבות האיטלקית. במהלך הקורס נקרא מבחר מיצירות שנתחברו בין המאות התשיעית ועד החמש עשרה: שירי קודש וחול, חיבורי פרוזה


לסילבוס המלא
הסיפור הלירי (שיעור) 0680.3088
01
ד"ר לילי רתוק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 205


מטרת הקורס להציג יצירות מספרות העולם ומן הספרות

,הישראלית, המתקיימות על קו התפר שבין השירה לסיפורת

:תוך התייחסות לתיאוריות בתחום הז'אנר. דרישות הקורס:

.נוכחות בשיעורים וכתיבת עבודת סיכום


לסילבוס המלא
קריאה משולבת: אינרפרטציה וביצוע קולי (שיעור) 0680.3089
01
ד"ר לילי רתוק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 211

מטרת הקורס להציג את חשיבותו של הביצוע הקולי של היצירה הספרותית
וללמוד את השלבים המובילים מאינטרפרטציה מפורטת שלו אל הקלטתו
תוך אפשרות לשלב גם הקלטה של פסקול, שנערך או שהולחן במיוחד עבורו
]בשילוב עם בית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה[
בקורס נקרא יצירות מן הספרות הישראלית


לסילבוס המלא
סמלים וסמליות בספרות הקבלה (שיעור) 0680.2048
01
ד"ר עמוס גולדרייך סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 205
ד"ר עמוס גולדרייך סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 205

מקובל על חוקרים רבים להגדיר את קבלת הספירות, שהיא הזרם העיקרי במיסטיקה היהודית, כמאופיינת בזיקה מהותית לסמלים וסמליות. לפי שיטה מיסטית זו, כל רבדי המציאות – עולם ומלואו, התורה, הלשון, ההיסטוריה, גופו ונשמתו של האדם – משקפים את החיים הנסתרים של הכוחות העליונים. מתוך כך יש בקבלה עושר עצום וססגוני


לסילבוס המלא
תל אביב בפרוזה של יעקב שבתאי (שיעור) 0680.3074
01
ד"ר דרור בורשטיין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 277

קריאת שלושת ספרי הפרוזה של שבתאי ברצף, עם התמקדות בעיצוב המרחב של העיר תל אביב והשתנותו ההדרגתית. הקורס יכלול סיור ב"מעונות עובדים" ובמה שהיה פעם שכונת נורדיה ויציץ להיסטוריה האורבנית של מקומות אלו.
נוכחות חובה.


לסילבוס המלא
אורי ניסן גנסין: אצלו ובצדו (שיעור) 0680.3084
01
ד"ר עינת ברעם אשל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 362

העניין שמגלה מחקר הספרות העברית בסיפורת של אורי ניסן גנסין אינו פוחת עם השנים. חידושי הסגנון שהנהיג בסיפוריו, תפיסתו הדקה את נפש האדם, שיטות הסיפר שפיתח, יניקתו – ובו בזמן התנתקותו – מן הסביבה הספרותית ומן ה"חיים" גם יחד, מוסיפים לפרנס את שדה המחקר הספרותי ולרתקו. בקורס זה נתוודע אל הסיפורת של


לסילבוס המלא
סיפורי שכונה, סיפורי ילדות (שיעור) 0680.3077
01
ד"ר עודד מנדה-לוי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 306

רוברט פארק (Park) בחיבורו הקלאסי: "העיר: הצעות לחקירת ההתנהגות האנושית בסביבה האורבנית" ([1925] 2004) כותב בהתייחסו לשכונה:
אין ספק שאחת העובדות החברתיות יוצאות הדופן ביותר, שהורתה ולידתה בעבר הרחוק, היא אותה הבנה אינסטינקטיבית שאדם המקים את ביתו ליד ביתך, יש לו חזקה מסוימת על הרגשת החברות


לסילבוס המלא
ארס-פואטיקה ומגדר (שיעור) 0680.2088
01
ד"ר דנה אולמרט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 319א

רחל בלובשטיין, אסתר ראב ויוכבד בת-מרים היו המשוררות הראשונות שהופיעו במרחב השירה העברית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, והופעתן שינתה ללא היכר את פניה של השירה העברית, הנכיחה בה לראשונה קולות של נשים והניחה את היסודות להתפתחותה של מסורת מגוונת ורציפה של שירה לירית עברית הנכתבת על-ידי נשים.


לסילבוס המלא
גיבורים שדים ומפלצות: המופלא בסיפורת העברית בימי הביניים (שיעור) 0680.3085
01
מר דוד רוטמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 277

האמונה בעל טבעי והתפקיד המרכזי שניתן לה בתרבות מהווים מאפיין בולט של חברת ימי-הביניים. בשיעור נעמוד על המופעים השונים של העל טבעי בסיפורת העברית של התקופה בטקסטים הדתיים והלא דתיים שבה. ניפגש עם גיבורים וגיבורות, מפלצות ודרקונים, שדים ושדות. נקרא על נפלאותיהם של מחוזות מרוחקים ועל התרחשויות


לסילבוס המלא
הפאנטום של טקסטים טראומטיים (שיעור) 0680.2085
01
גב טל ולד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 362

בקורס ייבחנו יצירות המדגימות פרקטיקה של כתיבה המבקשת לייצר אירועים טראומטיים קיצוניים כאובייקטים של ידע עבור נמענים שאין להם קשר ביוגרפי ישיר אליהם. תודגם התופעה, כי כתיבה המבקשת לגרום לקוראיה או לדמויות בסיפורים עצמם להכיר בקשר שלהם לסביבה פוסט-טראומטית משיגה את המעורבות מצדם, בתוך שהיא מעוררת


לסילבוס המלא
קסם הפיוט באומר ובצליל (שיעור) 0680.3090
01
מר אלמוג בהר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 277

הפיוט בראשיתו היה שירת קודש המשולבת בתפילה ומושרת בבית-הכנסת. לימים יצא הפיוט מבית הכנסת אל אירועים משפחתיים וקהילתיים שונים, סביב מעגל השנה והחיים, ובקהילות ישראל השונות נוצרו מסורות שונות ומגוונות מבחינה טקסטואלית, מוזיקלית וטקסית. מסורות אלו עברו תהליכים מתמידים של שינוי, כאשר בדור האחרון, עם


לסילבוס המלא
הבית המאויים (שיעור) 0680.3091
01
גב' אורית מיטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 279

הקורס יעסוק במורכבות של מושג הבית בתרבות ובספרות, ובהשלכותיה על תפישות לאומיות של מולדת כ"בית". ננסח שאלות הקשורות לזיקה בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי והלאומי; נעמוד על הקשר בין תפישת הבית לתפישת הגוף, על הקשרים בין בית, משפחה ומגדר, על קביעות לעומת ארעיות, על תפישת המרחב ותחושת השייכות, על הבית


לסילבוס המלא
תאוות ובשרים: אוכל, מיניות ולאומיות בספרות העברית (שיעור) 0680.3092
01
מר יחיל צבן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 221


המאכלים ומנהגי האכילה תופסים חלק מרכזי באופן שבו מבינה ומבנה החברה הישראלית את זהותה. הקורס יבקש לבחון כיצד משתתפת הספרות העברית בניסוח טקסי האכילה הישראליים, ולהתחקות מפרספקטיבה קולינרית אחר הזיקות בין מיניות ללאומיות באמצעות דיון ביצירותיהם של ח.נ. ביאליק, י.ל. גורדון, יהודית הנדל, דליה


לסילבוס המלא
דיוקן של קטסטרופה (שיעור) 0680.2087
01
מר רועי גרינוולד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 306

בקורס נעסוק בייצוגי האלימות ביצירותיהם של שלוש דמויות מרכזיות בספרות היידית במאה העשרים: הסופר למד שפירו והמשוררים פרץ מרקיש ואורי צבי גרינברג. בקריאת היצירות ננסה להתחקות אחר העמדה של מחבריהן ביחס למסורת היהודית, המרטירולוגיה ותפיסת ההיסטוריה שלה. במהלך הקורס נקרא טקסטים תיאורטיים של וולטר


לסילבוס המלא
אמנות או נמות: סיפורי חניכה של סופרים וסופרות (שיעור) 0680.2068
01
גב' תמר מרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 362

הקורס יעסוק בסיפורי חניכה של סופרים וסופרות, מתוך התמקדות באחד המתחים המרכזיים המלווים חניכה ספרותית; הקונפליקט בין הכתיבה ל"חיים" ובפרט לחיי אהבה, הנתפסים, באופן מסורתי, כ"הפרעה" בדרכו של האמן למימוש עצמי מלא.
במהלך הקורס נבחן את היבטיו הפואטיים, הפסיכולוגיים והמגדריים של הקונפליקט כפי


לסילבוס המלא
לאכול ולגדול: אוכל בספרות ילדים (שיעור) 0662.1277
01
מר יחיל צבן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 278

כדי לגדול צריך לאכול. אולם יחד עם החלבונים, הפחמימות, הפלפל והמלח אנו סופגים לתוכנו את ההיסטוריה, האידיאולוגיה והמערך התרבותי-כלכלי שאפשרו את הכנת המאכל. במהלך הקורס ייבחנו הקשרים בין מזון למיניות, מוסר וזהות לאומית כפי שהם משתקפים בספרי ילדים מאת ח.נ. ביאליק, רואלד דאל, קורניי צ'וקובסקי


לסילבוס המלא
תודעה, תשוקה, תלישות: הסיפורת העברית בראשית המאה העשרים (שיעור) 0662.1414
01
ד"ר עודד מנדה-לוי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 277

הקורס יעסוק בסיפורת העברית של ראשית המאה העשרים. שילוב של תנאים: יוצרים גדולים, פואטיקה ודרכי ביטוי מורכבים, השפעות של הספרות האירופית בת הזמן, אמצעי פרסום וקהל קוראים הביאו ליצירתו של פרק מפואר של הספרות העברית המודרנית. החידוש הבולט ביותר של ספרות ראשית המאה הוא הופעתה של דמות


לסילבוס המלא
"לכתוב כאשה": ספרות נשים באמריקה הלטינית (שיעור) 0662.2116
01
גב' פלורינדה פ. גולדברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 307

סוגית כתיבת נשים כשונה מן הכתיבה "האוניברסלית", קרי הגברית, נמצאת כבר כמה עשרות שנים במקום מרכזי בתורת הספרות. הקורס יבדוק את האיפיונים הייחודיים ביצירות מאת הסופרות הבולטות ה "משתבות" את הנושאים המרכזיים הקשורים לנשיות בהקשר החברה ההיסטוריה והתרבות של אמריקה הלטינית במאה


לסילבוס המלא

מגמת ספרות עברית: סמינריונים

(מסגרת 141)

תלמידים בעלי ממוצע 85 ומעלה

יכולים לבחור סמינריונים מלימודי התואר השני

באישור המרצה.

מושג הכנעניות בתרבות הישראלית (סמינר) 0680.4052
01
פרופ' דן לאור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 211

הרעיון הכנעני, פרי רוחו של המשורר יונתן רטוש, ביקש ליצור הבדלה מוחלטת בין ה"יהודים" ל"עברים" ולהכריז על כינונה של אומה עברית חדשה; היה זה רעיון מאתגר ומעורר פולמוס, שזכה לתהודה ארוכת טווח במגזרים שונים של החברה הישראלית. מטרת הקורס היא לענות על השאלה – "הכנעניות, מהי?" – וזאת על יסוד בחינה מקפת


לסילבוס המלא
הגורם המוסיקלי בהתפתחות השירה העברית בימי- הביניים (סמינר) 0680.4045
01
ד"ר טובה בארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 211

המלה 'שירה' בעברית היא דו-משמעית: היא מציינת יצירה מורכבת ממלים ((poem וגם זמר ((song . בימי קדם בכל התרבויות העתיקות שירה (לירית) נעה יחד עם מנגינתה והיו מהות אחת בלתי נפרדת. כך היה ברוב המקרים גם בשירה העברית, קודש וחול כאחד. בסמינריון נבקש לבדוק את מקומה של המוסיקה בביצוע הטקסטים של


לסילבוס המלא
מצפונות צפת: שירה במאה השש עשרה (סמינר) 0680.4042
01
ד"ר טובה בארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 212
ד"ר טובה בארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 212

המשורר החשוב והפורה ביותר של התקופה, שהיה בן בית בחבורת המקובלים המפורסמים (האר"י, אלקבץ, אזכרי ואחרים), ומי שייסד אסכולה שירית חדשה הוא ישראל נג'ארה (צפת 1550 – עזה 1625). רבים משירי ישראל נג'ארה ושירי המקובלים מושרים עד היום בהתכנסויות פרה-ליטורגיות מגוונות .
בסמינר נקרא ונדון


לסילבוס המלא
טכניקות לקבלת השראה ממרום בספרות המיסטית היהודית (סמינר) 0680.4053
01
ד"ר עמוס גולדרייך סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 105
ד"ר עמוס גולדרייך סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 211

'דרך המלך' היהודית לקבלת ידע 'שמימי' הייתה עיסוק אינטלקטואלי-אנליטי בתורה שבכתב ובעל פה, ובמיסטיקה היהודית – קבלת סודות בעל פה מפי מקובל מוסמך. אולם היו שביקשו לעשות 'קיצור דרך' אל הידע הנסתר, באמצעות טכניקות מיסטיות ומאגיות שהמשתמשים בהן האמינו כי הן מזכות אותם


לסילבוס המלא
שיח אהבה בספרות (סמינר) 0680.4008
01
ד"ר לילי רתוק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 212
ד"ר לילי רתוק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 212

מטרת הקורס לבחון את שיח האהבה בספרות מימי קדם ועד ימינו. עיון בתיאוריות פילוסופיות, פסיכולוגיות וסוציולוגיות בנושא האהבה, ישולבו בקריאת טקסטים מן הספרות העברית וספרות העולם. השפעת המסורת המערבית, לצד

המסורת היהודית על יצירות בספרות הישראלית. דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, הגשת רפרט


לסילבוס המלא
דילמת האמן: עגנון, א.ת.א. הופמן, בלזאק, קפקא (סמינר) 0680.4225
01
ד"ר מיכל ארבל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 361א

הסמינר יתחקה אחר דילמות של אמנות ויצירה, כפי שהן מיוצגות בסיפורי האמן של שמואל יוסף עגנון, ויעמיד מולן את ההתמודדויות עם דילמות אלו ביצירות את"א הופמן, אונורה דה בלזאק, תומס מאן ופרנץ קפקא. הדיון יידרש למפנה ההיסטורי-תרבותי מרומנטיקה למודרניזם, ויציע הבנות פסיכואנליטיות לדמותו של האמן תוך


לסילבוס המלא
הסיפור העברי בימי הביניים (סמינר) 0680.4024
01
פרופ' עלי יסיף סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 211
פרופ' עלי יסיף סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 211

בקורס ייבחנו התכונות המייחדות את הסיפור שבעל-פה לעומת הסיפור הכתוב. יוגדרו הז'אנרים של הסיפור העממי בימי הביניים: המיתוס, האגדה, המעשייה, המשל, הנובלה. העיון בעקרונות הז'אנריים יודגמו באמצעות מבחר סיפורים בני התקופה. הנושאים העיקריים של הסיפור הביניימי: היסטוריה, מאגיה, סיפורים


לסילבוס המלא
ספרות וצילום: צורות חדשות (סמינר) 0680.4054
01
ד"ר לילי רתוק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 262
ד"ר לילי רתוק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 455

מטרת הקורס לקרוא יצירות ספרות, שבהן משולבים תצלומים, תוך התייחסות
אל התמונה כטקסט, ולבחון את מאפייני הצורות המעורבות, המחייבות קריאה
בשתי שפות - הוויזואלית והוורבאלית.
.הקורס יקנה כלים בקריאת תצלומים ויאפשר היכרות עם התאוריה בתחום.
כמו כן, יוצגו במסגרתו סיפורים ורומנים


לסילבוס המלא
שלושה דורות בשירה הישראלית של שנות השישים (סמינר) 0680.4043
01
ד"ר יוחאי אופנהיימר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 320
ד"ר יוחאי אופנהיימר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 320

שנות הששים מסמנות צומת מעניין בתולדות השירה הישראלית: בראשית העשור מתפרסם ספרו של נתן זך "שירים שונים" המבטא את הפואטיקה החדשה של חבורת "לקראת" בצורה המסכמת והמגובשת ביותר. בשנים אלה מנסחים משוררים מבוגרים יותר השייכים לחבורת שלונסקי-אלתרמן את הפואטיקה שלהם, מתוך התמודדות עם


לסילבוס המלא
חופת חתנים: שירי כלולות בימי הביניים בהקשרם התרבותי והחברתי (סמינר) 0680.4044
01
ד"ר טובה בארי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 211

מאז תקופה קדומה נערכו טקסי החתונה בקהילות ישראל בחגיגיות רבה. בטקסים הללו היה מרכיב פולחני כגון עלייתו של החתן לקרוא בתורה ומעמד החופה וסעודת המצווה, וכן מרכיב חברתי מקומי שהתבטא במסיבות ובמשתאות. בשני ההקשרים הללו תפסה השירה מקום מרכזי וחשוב. בקורס נקרא ונדון ביצירות שנכתבו להזדמנויות אלה


לסילבוס המלא
עיונים בשירה נבואית בימה"ב (סמינר) 0690.3661
01
ד"ר אדם אפטרמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 207

הסמינר מבקש לבחון את הממשק שבין יצירה פואטית להתנסות נבואית ומיסטית ביצירתם של רשב"ג, ריה"ל והראב"ע. בסמינר נבחן את התפתחותם של מספר מסורות מיסטיות במאות ה"יא והי"ב בשירה העברית האנדלוסית. באמצעות עיון במספר שירים נבחן מספר רעיונות עומק שמקורם במיסטיקה היהודית הקדומה ונבחן כיצד הם מפותחים ובאים


לסילבוס המלא

מגמת תורת הספרות וספרות כללית

מבואות וקורסי חובה מקיפים (מסגרת 122)

קורס חובה:

מבוא לתורת הרומאן (שיעור) 0680.1304
01
פרופ' מאיר שטרנברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 280
פרופ' מאיר שטרנברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 280

יש לקחת שניים מתוך שבעת הקורסים הבאים:

בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית (שיעור) 0680.1302
01
פרופ' ישעיהו שן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 361

בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית.

מטרתו העיקרית של הקורס היא לדון בבעיות יסוד שונות המעסיקות את תורת הספרות באמצעות קישורן למסגרות תיאורטיות שונות במדעים הקוגניטיביים.

הקורס יעסוק בעיקר בסוגיות הבאות:
- מהם המדעים הקוגניטיביים ומהו מעמדה של תורת הספרות


לסילבוס המלא
מבוא לתורת התרגום (שיעור) 0680.7303
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326

בקורס תידון בפרוטרוט שורה של מושגי-יסוד בתורת התרגום המודרנית: טקסטים מקבילים, תרגומיות מול תרגום, התרגום כפעולה חברתית-תרבותית, כתהליך קוגניטיבי וכתוצר, תרגום "אופטימאלי" לעומת תרגום ממשי, האילוצים שהתרגום כפוף להם מתוך הדגשת מושג הנורמה, יחסים בין תרגום למקור (אפשריים, קיימים


לסילבוס המלא
תיאוריה וביקורת של הספרות והתרבות (שיעור) 0680.1300
01
ד"ר אייל דותן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 449
ד"ר אייל דותן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 220

שיעור מבוא פילוסופי-תיאורטי ללימודי הספרות והתרבות שבו יוצגו בסקירה כרונולוגית-שיטתית הפרקים המרכזיים בתולדות התיאוריה הביקורתית מעמנואל קאנט ועד ג'ודית באטלר, מהיגל עד דלז וגואטרי. הקורס יתמקד בהוגי המאה התשע-עשרה והעשרים ובמסורות מחשבה כגון הפנומנולוגיה, המארקסיזם, הפסיכואנליזה,


לסילבוס המלא
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשויות (שיעור) 0608.1115
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 144

במרכז הקורס יעמדו מושגים, סוגיות ותיאוריות שבחזית המחקר המגדרי היום. כבסיס להבנתם, יוצגו בקורס התשתיות הפילוסופיות והתיאורטיות שבבסיס התיאוריות הפמיניסטיות העכשוויות, כמו גם תיאוריות הממוקדות לאו דווקא בחקר המגדר אך משיקות זו לזו ומזינות זו את זו, כמו תיאוריות פוסטקולוניאליות וקוויריות. הקורס,


לסילבוס המלא
תורת השירה (שיעור) 0680.1309
01
פרופ' מיכאל גלוזמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 326

קורס זה יעסוק בשירה ובתפיסות תיאורטיות של השיר ושל השירה. נעקוב אחר התפתחות החשיבה התיאורטית על השיר הלירי באמצעות קריאה של תיאורטיקנים כגון מוקזז'ובסקי, יאקובסון, ריפאטר, בלום, בנימין, אגמבן ועוד.
מטלת סיום: בחינת בית.


לסילבוס המלא
תחנות יסוד בספרות הרנסנס (שיעור) 0680.1306
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326

הקורס יעסוק ביצירות בפרוזה שנכתבו בתקופת הרנסאנס באיטליה ובצרפת. הקורס לא יעסוק ברנסאנס האנגלי, הספרדי או העברי ואחרים, וכן לא בשירה. יצירות הפרוזה שנבחרו לקורס מאפשרות להבין מספר שאלות בנוגע לתקופה ולארצות האלה, סוגיות שהעסיקו את בני-הזמן והגילום הז'אנרי של העקרונות הרנסאנסיים. השאלה


לסילבוס המלא
תיאטרון: בין היסטוריה לפואטיקה (שיעור) 0680.1310
01
ד"ר יעל לבוא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 455
ד"ר יעל לבוא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 455

הקורס יעסוק בהתהוותה של מפת תיאטרון וגיבוש קנון של תיאטרון בהקשר חברתי ותרבותי. נדון בגורמי ההשפעה והתהליכים המעורבים הן ביצירת מפת תיאטרון והן בהתגבשותו של קנון. מקרה המבחן בו יתמקד הקורס הוא התיאטרון הבריטי לאחר מלחמת העולם השנייה: החידושים שהציעו מגמות תיאטרוניות שונות, כמו דרמה חברתית וגישות


לסילבוס המלא

מגמת תורת הספרות וספרות כללית

שיעורים ותרגילים (מסגרת 132)

טוני מוריסון - מונוגרפיה (שיעור) 0680.3026
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 307

הקורס יעסוק בקריאה לעומק של יצירותיה של טוני מוריסון, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהן. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לניסיון לתאר את טביעת האצבע הייחודית של היוצרת, העדפותיה במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.


לסילבוס המלא
פאם פאטאל - הפתיינית הקטלנית בפולקלור ובספרות (שיעור) 0608.3040
01
ד"ר יעל רנן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326

ה"פאם פאטאל" משתמשת בקסמיה האירוטיים נגד גברים, ואיפיוניה משקפים חרדות ומשאלות של גברים ושל נשים כאחד. במשך דורות הייתה ה"פאפ פאטאל" דגם בלעדי כמעט של אישה משוחררת או מתמרדת. גלגוליה משקפים הבדלים תרבותיים ביחס למעמד האישה ולמיניותה.
הקורס יכלול סקירה שלהם החל במצרים וביון הקלאסית, דרך מזרח


לסילבוס המלא
ספרות ואי -מוסריות (שיעור) 0680.2052
01
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 307

הקורס יעסוק ביחסים המורכבים שבין ספרות וביקורת הספרות לבין מוסר ומחשבה אתית – נעמוד על ההשתלשלות ההיסטורית של יחסים אלה, מהביקורת של אפלטון על הכוח המשחית של האמנות ועד לעמדות מגוונות שהופיעו במאה העשרים (מרתה נוסבאום, ווין בות', ז'אק דרידה ואחרים). בנוסף לקריאת טקסטים תיאורטיים נבחן


לסילבוס המלא
חוקרי הנשמות (שיעור) 0680.3023
01
מר דרור משעני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 326

בהפרש של כמה שנים, הצמיחה המאה ה-19 שני גיבורים חדשים, שקירבה גדולה ביניהם: הבלש והפסיכואנליטיקאי; שניהם ניחנו בראייה יוצאת דופן, שניהם הציעו פרוצדורה חדשה של גילוי האמת, ושניהם ביקשו לדעת עוד על האדם. מה אפשר ללמוד ממפגש בין שני הגיבורים האלה ומן האנלוגיה בין שתי הסוגות הספרותיות שהם עומדים


לסילבוס המלא
מבוא לתיאוריה קווירית (שיעור) 0680.3039
01
ד"ר עמליה זיו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 280

לימודים הומו-לסביים או תאוריה קווירית הוא תחום אינטרדיסציפלינרי שצמח באקדמיה האמריקנית בשנות השמונים. מאפייניו המרכזיים של התחום הם ניתוח המיניות כתוצר תרבותי והיסטורי ופרובלמטיזציה של היחסים שבין מין, מיניות ומגדר. הקורס יפגיש את הסטודנטים עם הוגים וטקסטים מרכזיים בשדה הלימודים ההומו-לסביים


לסילבוס המלא
הסיפורת הלטינו-אמריקנית: צמתים מרכזיים (שיעור) 0680.2083
01
ד"ר דניאל בלאושטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 279

הקורס יעניק מבט כולל על הסיפורת הלטינו-אמריקאית מפרספקטיבה היסטורית. דגש מיוחד יושם על המחצית השנייה של המאה הקודמת. במהלך הקורס נסקור יוצרים בולטים - הוֹרָסְיוֹ קירוֹגה, חואָן רוּלְפוֹ, אלֶחוֹ קרפנטיר, ח.ל. בוֹרחס, חוּליוֹ קורטסר וגבריאל גרסיה מרקס - ונעמוד על חשיבות היצירות של סופרים אלה


לסילבוס המלא
ברנר והבזות (שיעור) 0680.3079
01
פרופ' מיכאל גלוזמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 362א

השיעור יתמקד ביצירתו של יוסף חיים ברנר – במכתביו, סיפוריו ואף ברומנים שלו – תוך מעקב אחר התפתחותו כמודרניסט. דגש מיוחד יושם על מה שג'וליה קריסטבה כינתה בזות. באמצעות קריאה אינטנסיבית בכתביו השונים נעקוב אחר תהליכי כינון הסובייקטיביות של הגיבור הברנרי, תהליכים הכרוכים תמיד בהקצאה של הבזוי.


לסילבוס המלא
פרימו לוי ומרק אדלמן: לכתוב שואה ללא הקשר ציוני (שיעור) 0680.3087
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 305

השיעור יעסוק בכתיבתם של פרימו לוי ומרק אדלמן על השואה – על אושוויץ במקרה של לוי ועל גטו ורשה במקרה של אדלמן. נשאל שאלות הנוגעות לכתיבת זיכרונות לעומת כתיבה ספרותית, ספרות המתחפשת לזכרונות, וסלקציה של חומרים כאקט פואטי ופוליטי.


לסילבוס המלא
קלאסיקה גרמנית (שיעור) 0680.3022
01
ד"ר רן הכהן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 362א

בתחילת המאה התשע-עשרה עלתה גרמניה לראשונה על במת הספרות העולמית, עם סופרים ומשוררים כמו גיתה, שילר ואחרים, שיצירותיהם תופסות עד היום מקום מרכזי בקאנון הספרותי הכללי. הקורס יעסוק בספרות הגרמנית בתקופה הקלאסית הזאת, על רקע הקשריה התרבותיים וההיסטוריים. נסקור את הרקע להתגבשות התרבות הגרמנית,


לסילבוס המלא
בנות ואבות במיתוס ובאגדה (שיעור) 0608.3119
01
ד"ר יעל רנן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326

הקורס יתמקד בסיפורים מן המיתולוגיה היוונית ומן האגדות הקלאסיות של האחים גרים. המקור הקולקטיבי של המיתוסים והאגדות מבליט דפוסים תרבותיים נפוצים: מו האב הגונן ועד האב הרודן דרך אבות נוכחים-נפקדים בחיי בנותיהם. דפוסים אלה ייבחנו הן בהשוואה ליחסי אימהות-בנות והן בהשוואה ליחסי אבות-בנים.


לסילבוס המלא
דיוקן האדם כאיש צעיר: רומאן החניכה מהמאה ה-18 עד למאה ה-20 (שיעור) 0680.3031
01
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 306

רומן החניכה או ה"בילדונגסרומן"(Bildungsroman) , הוא ז'אנר שבמרכזו עלילת חייו המתגבשת של אדם צעיר, העוקבת אחר שלבי צמיחתו, עיצוב זהותו ו"כניסתו לחיים". הקורס יעסוק בז'אנר מפרספקטיבה ביקורתית-פמיניסטית שתבחן את ההקשר החברתי-תרבותי של צמיחתו ושל מאפייניו הספרותיים, של


לסילבוס המלא
תשוקות אסורות: מוויילד עד קופר (שיעור) 0680.3081
01
ד"ר עמליה זיו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 362א
ד"ר עמליה זיו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 280

מעבר למרכזיותה של תשוקה הומוארוטית בקנון הספרותי המערבי כולו, הזהות הגיית המודרנית הולידה ספרות שעוסקת במפורש בחוויית החיים ההומואית בחברה הומופובית. על אף ההבדלים הסגנוניים וההקשרים ההיסטוריים והלאומיים השונים, ניתן למצוא קוים משותפים, תמטיים ומבניים, ביצירתם של סופרים הומואים במאה העשרים.


לסילבוס המלא
צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 001

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא

מגמת תורת הספרות וספרות כללית

סמינריונים (מסגרת 142)

תלמידים בעלי ממוצע 85 ומעלה

יכולים לבחור בסמינריונים מלימודי התואר השני

באישור המרצה.

תיאוריות של הרומאן (סמינר) 0680.4047
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 455
ד"ר אורלי לובין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 262

הסמינר יתרכז בתיאוריות של הרומן של המאה ה- 19, שהוא הרומן הריאליסטי בשיאו, ואולי גם ז'אנר הרומן בכלל בשיאו. מבט מהיר לאחור יאיר שורה של טקסטים שנחשבים במחקרים שונים לראשיתו של הרומן – הרומן הפיקרסקי; רומן המכתבים; ורומנים של המאה ה- 17 ובעיקר המאה ה- 18. אולם עיקר הסמינר ייסוב סביב התפישות


לסילבוס המלא
מחזאים אמריקניים: פואטיקה והיסטוריה (סמינר) 0680.4046
01
ד"ר יעל לבוא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 455
ד"ר יעל לבוא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 455

הקורס יעסוק במחזות של מספר מחזאים אמריקניים מרכזיים בהקשר של ההיסטוריה של תיאטרון אמריקני. נבחן את העקרונות הפואטיים של מחזאים כמו יוג'ין אוניל, טנסי וויליאמס ואדוארד אולבי וכן נדון בהתקבלותם הביקורתית.
חובות הקורס: קריאה של מספר מחזות של המחזאים הנידונים וכמה מאמרים העוסקים


לסילבוס המלא
ראליזם מאגי (סמינר) 0680.4205
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 320
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 320

הסמינר יעסוק בשני תחומים. א. הגדרה ותיחום של הז'אנר המכונה "ריאליזם מאגי" מול ז'אנרים קרובים לו אך נבדלים ממנו כגון הפנטסטי, פנטזיה, מדע-בדיוני וכדומה. ב. קריאה בטקסטים של יוצרי פרוזה ריאליסטית- מאגית – מארקס, מאיר שלו, ואחרים.


לסילבוס המלא
תשוקה, מלנכוליה, מימזיס: רנואר, בלזק , אליוט, זולא (סמינר) 0680.4050
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 319א

הסמינר יבחן קטגוריות של פעולה ברומנים וסיפורים קצרים של שלושת הסופרים הקנוניים ובסרטים שחוקרים את המקור של הפעולה או של אי האפשרות לפעול. הסמינר יאבחן את ההבדל בין סוגים שונים של פעולות אנושיות ואת ההקשר שאליו הן משתייכות. הסטודנטים ילמדו להבדיל בין פעולות שמקורן בדחף (passion), ובתשוקה


לסילבוס המלא
שאלות תיאורטיות בכתיבה אוטוביוגרפית (סמינר) 0680.4051
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 319

הסמינר יחקור את התשוקה של סופרים, משוררים, ופילוסופים לייצג את צמיחתו של האדם לתוך האנושיות ואת הרצון להסביר את גדילתו של האני האינדיבידואלי. החל מרוסו ודניאל דפו, דרך וורדסוורת, ביירון, מרי שלי, וולט ויטמן, ניטשה, אמרסון, אידית וורטון, נלה לרסן, ועד מרסל פרוסט ופיליפ רות, מנסים סופרים ומשוררים


לסילבוס המלא
תיאוריות של הסובייקט (סמינר) 0680.4222
01
ד"ר אייל דותן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 456

'הסובייקט' הוא אחד המושגים הרווחים ב'שיח' התרבותי היום ולבטח אחד השנויים ביותר במחלוקת. בסמינר זה ננסה להבין מה עבר על הסובייקט מתקופת פריחתו הגדולה בנאורות ועד כמעט 'מותו' בידי 'האחר' של הפוסט-סטרוקטורליזם; נמפה את המקומות המרכזיים שבהם הוא מופיע –


לסילבוס המלא
המקרא ותרגומיו (סמינר) 0680.4049
01
ד"ר רן הכהן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 455

התנ"ך הוא הספר המתורגם ביותר: הוא תורגם למספר עצום של שפות, ולרבות מהן - יותר מפעם אחת. למה? מה משמעותו התרבותית של תרגום התנ"ך לשפה כלשהי? אלה קשיים מעורר התרגום, וכיצד התמודדו אתם מתרגמים בלשונות ובזמנים שונים? מה בין תרגום יהודי לתרגום נוצרי של התנ"ך? מה חשיבותם של תרגומי התנ"ך להיסטוריה


לסילבוס המלא
מחזותיו הרומיים של שקספיר (סמינר) 0626.3007
01
ד"ר נעם רייזנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 501
ד"ר נעם רייזנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 501


לסילבוס המלא

מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית

התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס

נתיב כתיבת סיפורת: הלימודים הייעודיים

(מסגרת 151)

הקורסים שמתחילים ב06806 מיועדים אך ורק לתלמידי כתיבה יוצרת

סדנה בפרוזה (לשנה א') (סדנה) 0680.6000
01
ד"ר דרור בורשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 361א
סדנה בפרוזה (לשנה ב') (סדנה) 0680.6008
01
גב' אורלי קסטל בלום סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 361א
סדנה בפרוזה (לשנה ג) (סדנה) 0680.6017
01
מר יובל שמעוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 211
סדנה בפרוזה לתלמידי שירה (סדנה) 0680.6012
01
גב' נורית זרחי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 317א
סדנה בפרוזה (לשנה א') (סדנה) 0680.6001
01
גב' אורלי קסטל בלום סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 317א
אטיוד בפרוזה (לשנה א') (סדנה) 0680.6005
01
מר סמי ברדוגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 361א
סדנה בפרוזה (לשנה ב') (סדנה) 0680.6009
01
מר יובל שמעוני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 211
סדנה בפרוזה (לשנה ג) (סדנה) 0680.6018
01
גב' יעל הדיה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 305

נתיב כתיבת שירה: הלימודים הייעודיים

(מסגרת 152)

סדנה בשירה (לשנה א') (סדנה) 0680.6002
01
מר אלי הירש סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 319א
סדנה בשירה (לשנה ב') (סדנה) 0680.6006
01
גב' שרון אס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 317א
סדנה בשירה (לשנה ג') (סדנה) 0680.6020
01
גב' נורית זרחי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 317א
סדנה בשירה (לשנה א') (סדנה) 0680.6003
01
מר אלי הירש סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 319א
אטיוד בשירה (לשנה א') (סדנה) 0680.6004
01
גב' אורית מיטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 261
סדנה בשירה (לשנה ב') (סדנה) 0680.6007
01
גב' שרון אס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 260
סדנה בשירה (לשנה ג') (סדנה) 0680.6021
01
גב' נורית זרחי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 317א
סדנה בביקורת ספרות (סדנה) 0680.6019
01
ד"ר דרור בורשטיין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 361א
סדנה בשירה לתלמידי פרוזה (סדנה) 0680.6013
01
גב' שרון אס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 317א

התוכנית לתרגום ספרות

(מסגרת 154)

מבוא לתורת התרגום (שיעור) 0680.7303
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326

בקורס תידון בפרוטרוט שורה של מושגי-יסוד בתורת התרגום המודרנית: טקסטים מקבילים, תרגומיות מול תרגום, התרגום כפעולה חברתית-תרבותית, כתהליך קוגניטיבי וכתוצר, תרגום "אופטימאלי" לעומת תרגום ממשי, האילוצים שהתרגום כפוף להם מתוך הדגשת מושג הנורמה, יחסים בין תרגום למקור (אפשריים, קיימים


לסילבוס המלא
תרגום ואידיאולוגיה (סמינר) 0680.7013
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 278

מטרת הקורס היא לבדוק כיצד תרגום, ממש ככתיבה יוצרת, יכול לשמש כלי להעברת מסרים גלויים וסמויים.
הקורס יציג ויחקור סוגים שונים של התערבות מניפולטיבית בתרגום, החל משינויים קלים ועד לצנזורה.
מבנה הקורס:
הקורס יכלול מספר שיעורים בסיסיים, ולאחריהם יתבקשו הסטודנטים לבחור תחום מחקר ולחקור


לסילבוס המלא
סדנה בעריכת תרגום (ס') 0680.7028
01
ד"ר רן הכהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 456

במסגרת הלימודים המעשיים בתרגום, סדנה זאת נועדה להקנות ולפתח את מיומנויות התרגום באמצעות התמקדות בעריכת טקסט מתורגם. הדגש אינו על לשון המקור (שתהיה על-פי רוב אנגלית; ידיעת שפות נוספות אינה הכרחית) ולא על שפת היעד ("עריכת לשון"), אלא על "הדבר השלישי", הנוסף, שהוא מלאכת התרגום. באמצעות שורה של


לסילבוס המלא
נוסחים ותרגומים של המקרא (תרגיל) 0690.1203
01
גב' מיכל קריסטל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 208

VERSIONS AND TRANSLATIONS OF THE BIBLE
למקרא נוסחים רבים. לצד נוסח המסורה (הוא הנוסח העברי המשמש אותנו כיום) מצויים לנו טקסטים מקראיים ממגילות קומראן;


לסילבוס המלא
מפגש עם מתרגמת: על ספרות ותרגום (שיעור) 0680.7006
01
ד"ר אילנה המרמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 278
תיאוריות פוסטמודרניות של תרגום (שיעור) 0680.7004
01
ד"ר אבנד (דוד) דרור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 318


הקורס סוקר מספר תיאוריות מודרניות
> ופוסט-מודרניות בתרגום מאת חוקרים ומבקרים כוולטר בנימין, ג'ורג' שטיינר,
> גדעון טורי, איתמר אבן זוהר, אדווין גנצלר, לורנס וונוטי, דאגלס
> רובינסון, סוזן באסנט, אנדרה לפברה, אנטואן ברמן, סנדרה ברמן ואחרים.
>


לסילבוס המלא
סדנה בתרגום לעברית: פרוזה** (ס') 0680.7005
01
גב' אירית עקרבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 361א


לסילבוס המלא

סגור למי ששמע סדנה זו במסגרת כתיבה יוצרת

לימודי התואר השני (מסגרת 620)

כוונת היוצר ומקור המשמעות: שיעור דיאלוגי** (שיעור) 0680.5001
01
פרופ' מנחם פרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 278
תיאוריות מתקדמות: מגדר, ספרות וויזואליה (שיעור) 0607.5100
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 221

קורס לתאר שני (מ"א), שיעור.
קורס חובה לתלמידי/ות תואר שני בתכנית ללימודי מגדר, ובחוג לספרות (לאחר סיום ההשלמות, אם נדרשו).

מטרת הקורס לשרטט מפה של התיאוריות הבולטות היום במחקר העכשווי, היינו, במחקר שאינו ממשיך ישירות תיאוריות משנות הששים אלא שמפתח תיאוריות שראשיתן והתפתחותן סביב שנות


לסילבוס המלא

**שני השיעורים שלעיל חובה לתלמידי המ.א.

**שיעורים אלה סגורים לתלמידי ב.א.

השירה מאין תימצא:ארס פואטיקה בשירת ביאליק (סמינר) 0680.5043
01
פרופ' זיוה שמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 גילמן ‏ 361א
פרופ' זיוה שמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 גילמן ‏ 361א


לסילבוס המלא
אגדת העם: היסטוריה, ספרות, חברה (סמינר) 0680.5041
01
פרופ' עלי יסיף שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 212

הז'אנר העממי הקרוי "אגדה", ליווה את התרבות העברית מאז ראשיתה במקרא, דרך כל התקופות הראשיות של התפתחותה. ייחודו של ז'אנר זה היא שהוא מעוגן באירועים ההיסטוריים, אך בונה עלילה סיפורית המבוססת על דימיון ועל תפיסות עממיות על-טבעיות. האגדה היא חומר הגלם העיקרי של הזכרון הקולקטיבי של החברה.


לסילבוס המלא
שירת השואה: מלאומיות לאוניברסליות (סמינר) 0680.5042
01
ד"ר יוחאי אופנהיימר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 262

הטענה המקובלת על ידי היסטוריונים היא שההתייחסות לשואה עד ראשית שנות הששים נשלטה על ידי עמדות אידיאולוגיות שיפוטיות (העדפת מורדי הגטאות והפרטיזנים על פני ההולכים "כצאן לטבח", לדוגמה), ואילו מאז שנות הששים החלה להופיע צורות התמודדות אישיות יותר עם השואה. מטרתו של הסמינר היא לבדוק לא רק


לסילבוס המלא
מודרניזם בפרוזה של ראשית המאה** (סמינר) 0680.5044
01
ד"ר יוחאי אופנהיימר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 361א

הסמינר יעסוק בראשיתו של המודרניזם העברי באירופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. השאלות המרכזיות שיעלו במהלך הסמינר: כיצד הם התמודדו עם נוסח הכתיבה של מנדלי ועם העולם החווייתי והאידיאי שלו; אילו חידושים פואטיים הוכנסו לסיפורת העברית בתקופתם; מהו דיוקנו של האדם ושל היהודי כפי שעולה מיצירותיהם; מהם


לסילבוס המלא

**סגור למי ששמע את הסמינר מודרניזם בסיפורת העברית של ראשי

הפוליטיקה של המבט הקולנועי** (סמינר) 0680.5050
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 361א


לסילבוס המלא

** פתוח לתלמידי ב.א. מתקדמים באישור המרצה

המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי (סמינר) 0680.5101
01
פרופ' ישעיהו שן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 262

.

המטפורה בשפה, בספרות, ובאמנות:

הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, אמנות, בשיח הפוליטי, ובחשיבה החינוכית.

1. מהי מטפורה: האם היא תופעה לשונית או תופעה מושגית.
2. מהן הפונקציות העיקריות של המטפורה?
3. המטפורות שאנו


לסילבוס המלא
הארולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי (סמינר) 0680.5112
01
ד"ר יעל לבוא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 455
ד"ר יעל לבוא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 455

במסגרת הקורס נדון במחזות מרכזיים של המחזאי זוכה פרס נובל ל-2005, הארולד פינטר. נבחן עקרונות פואטיים במחזותיו, המייצרים אפקט אניגמטי ומאיים. כמו כן נבחן את ה"דיאלוג" החמקמק ורב התהפוכות בין המחזאי לבין הביקורת – מחד, תגובות המבקרים ליצירותיו בשלבים שונים בקריירה שלו ומאידך, תרומתו של המחזאי


לסילבוס המלא
הרומאן הפסיכולוגי בספרות העברית (סמינר) 0680.5107
01
פרופ' מיכאל גלוזמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 260
פרופ' מיכאל גלוזמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 261

הסמינר יתמקד ב"המצאת" הפסיכולוגיה ותיאור חיי הנפש בספרות העברית בשלהי המאה התשע עשרה. נעקוב אחר הקשיים הלשוניים והאידיאולוגיים שעמדו בפני הכותבים העברים בבואם לתאר "פסיכולוגיה" ונבחן את דרכי התמודדותם עם קשיים אלו לאורך המחצית הראשונה של המאה העשרים. לאורך הסמינר נקרא יצירות של מנדלי מוכר ספרים,


לסילבוס המלא
פסיכואנליזה וספרות (סמינר) 0680.5054
01
ד"ר איריס מילנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 262
ד"ר איריס מילנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 320

סמינר לתלמידים מתקדמים, בעלי הכרות קודמת עם סוגיות יסוד בתיאוריה הפסיכואנליטית בהקשר של מדעי הרוח. הסמינר יציג מודלים של ביקורת ספרות פסיכואנליטית ויציע דיון ביקורתי בהם. יידונו בו הזרמים והאסכולות בתיאוריה של המפגש בין פסיכואנליזה וספרות והפולמוסים ביניהם, תוך דגש על ההבדלים בין עמדות


לסילבוס המלא
פוסטמודרניזם בספרות הישראלית (סמינר) 0680.5056
01
ד"ר לילי רתוק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 211
ד"ר לילי רתוק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 211

מטרת הקורס לעמוד על מאפייני הפוסט-מודרניזם ולבחון את השפעתו .

קריאה בטקסטים תיאורטיים תשולב בניתוח על ספרות ישראלית.
ביצירות מן הספרות הישראלית בתחומי השירה והסיפורת. נתמקד

ביצירתם של יונה וולך, יואל הופמן, רונית מטלון , ואורלי קסטל-בלום.

דרישות הקורס:


לסילבוס המלא
סמינריון למתרגלי מבוא לסיפורת** (סמינר) 0680.5105
01
פרופ' מנחם פרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 455
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 גילמן ‏ 317א

מיועד אך ורק למתרגלי הדרכות אישיות במוא לסיפורת


לסילבוס המלא

** פתוח למתרגלים בלבד

לשון, הגיון ובדיון: קריאה בלואיס קארול (סמינר) 0680.5055
01
פרופ' מאיר שטרנברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 304

הקורס יתרכז בשני הספרים על אליסה - בארץ הפלאות ומבעד למראה - תוך התייחסות ליצירות אחרות של לואיס קארול. הקריאה בהן תתמקד במכלול של שאלות הקשורות זו בזו, ובראשן: היחסים בין לשון לעולם, הכשלים בתקשורת האנושית, והגדרת הנונסנס כסוג של כתיבה ספרותית. התלמידים יוכלו לכתוב עבודות גם על חומר שלא נלמד


לסילבוס המלא
עגנון והחסידות: היבטים היסטוריים וספרותיים (סמינר) 0680.5049
01
פרופ' דן לאור, פרופ' דוד אסף סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 קרטר ‏ 203

הסמינר יעסוק בקשרים שבין עגנון לבין העולם המזרח אירופי שבו גדל ואותו תיאר ביצירתו רבת הפנים, תוך שימת דגש על תנועת החסידות. תנועה דתית וחברתית זו עיצבה במידה רבה את פניה של ה'חוויה' היהודית בעת החדשה, בין מתוך התלהבות או הערצה בין מתוך הסתייגות או איבה. על בסיס עיון בסיפורים נבחרים


לסילבוס המלא
דגמים של אקספרסיוניזם בשירה העברית** (סמינר) 0680.5053
01
פרופ' דן מירון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 361א
פרופ' דן מירון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 361א

הקורס יעמוד על ריבוי הפנים של האקספרסיוניזם בעידן שיא השפעתו על השירה
העברית; יצביע על מכנים משותפים, אך גם על המגמות השונות, שמצאו להן מקום
תחת גג פואטי משותף. ידונו שירי המשוררים: אורי צבי גרינברג, דוד פוגל,
בר פומרנץ, אסתר ראב


לסילבוס המלא

**הקורס יינתן לאורך 7 שבועות וייחשב כ 2 ש"ס

חשיבה מטפורית ואנלוגית: פרספקטיבה בין - תחומית** (סמינר) 0680.5102
01
פרופ' ישעיהו שן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 455

חשיבה מטפורית ואנלוגית: פרספקטיבה בין-תחומית

בחלקו הראשון של הקורס יוצגו עקרונות החשיבה המטפורית. לאחר מכן נדון בחשיבה המטפורית בגילוייה בתחומים כמו בניית מושגים, עיצוב תפישות, למידה, היסקים ועוד.


לסילבוס המלא

תלמידי תואר ראשון באישור המרצה

גישות לבעיית המהימנות בבידיון (סמינר) 0680.5027
01
ד"ר תמר יעקבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 450

סמינריון מ.א. (פתוח לתלמידי ב.א. במסלול תורת הספרות בעלי ממוצע 85 לפחות).
במוקד הסמינר שאלה שיש לה אופי ייחודי בבידיון. לצורך זה נבדוק את מעמדו של המספר ביחס למשתתפים האחרים באקט התקשורת הסיפורי (המחבר, הקוראים והדמויות). נושאים עיקריים: אופן קיומו של המספר, טווח ידיעתו, (חוסר) מהימנותו,


לסילבוס המלא
באזיקי הביקורת: בין מבקרים ליוצרים בתיאטרון (סמינר) 0680.5048
01
ד"ר יעל לבוא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 455
ד"ר יעל לבוא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 455

הקורס יעסוק בתהליכי התקבלות של יוצרים בתיאטרון. נבחן אסטרטגיות ודינמיקה של ביקורת ואת תפקידם במסגרת תהליך התקבלותו של יוצר בתיאטרון וכן נדון בתרומתם של יוצרים שונים לגיבוש דימויים הביקורתי.
במהלך הקורס נדון במספר מקרי מבחן ספציפיים וכן בדוגמאות (מן התיאטרון הבריטי, האמריקני או הישראלי)


לסילבוס המלא
לכתוב בשפת האויב (סמינר) 0680.5045
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 262

הסמינר יעסוק בסופרים הכותבים בשפה שאינה שפת אימם, או בשפה שהם מזהים עם שפתו של הרוב השולט או המדכא. סופרות שחורות שכותבות אנגלית בארצות הברית וסופרים ערבים שכותבים עברית בארץ: אפשרויות של חתרנות, כניעה, התרסה?


לסילבוס המלא
שירה עברית בחברה ים תיכונית (סמינר) 0680.5047
01
ד"ר טובה בארי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 212
ד"ר טובה בארי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 212

החברה הים-תיכונית היהודית של המאות העשירית – השלוש עשרה היא חברה אוהבת וצורכת שירה שהיקפה מפתיע את הקורא המודרני. בסמינר נתמקד בבחינת ההקשר החברתי של יצירות שירה ופרוזה אומנותית שנתחברו במרכזים הגדולים של אגן הים התיכון: ארץ ישראל (כולל סוריה ועיראק), מצרים, איטליה ספרד וצפון אפריקה בתקופה זו.


לסילבוס המלא
סמינריון למתרגלי יסודות השיר** (סמינר) 0680.5205
01
ד"ר תמר יעקבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 361א

** פתוח למתרגלים בלבד

מחזותיו הרומיים של שקספיר (סמינר) 0626.3007
01
ד"ר נעם רייזנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 501
ד"ר נעם רייזנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 ווב ‏ 501


לסילבוס המלא
הסובייקט הנשי מהמאה ה-18 עד ימינו: ספרות וקולנוע (סמינר) 0608.5303
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 002

תיאור הקורס: בספר הקלאסי של ביקורת הספרות הפמיניסטית The Madwoman in the Attic, מפרקות סנדרה גילברט וסוזן גובר את הדרכים להבניית הסובייקט הנשי בספרות: " Thus, because he is an author, a 'man of letters' is simultaneously, like his divine counterpart, a father, a master or ruler, and


לסילבוס המלא
ייצוג המשפחה בספרות העברית (סמינר) 0608.5300
01
פרופ' חנה נוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-8 רוזנברג ‏ 212

הסמינריון יוקדש לבירור המושג "משפחה" כפי שהוא עולה מפרשנותן של יצירות ספרות שונות. היצירות יהיו משל סופרות וסופרים שכתבו בתקופה של מאה השנים האחרונות, וביניהם: נחמה פוחצ'בסקי, דבורה בארון, י"ד ברקוביץ, יעקב שטיינברג, לאה גולדברג, ש"י עגנון, ע' עוז, עמליה כהנא-כרמון, רות אלמוג, יואל


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer