ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי פילוסופיה

גרסה קלאסית / מודרנית

קורסי חובה

מבוא למדעי הדתות (שיעור) 0697.1002
01
ד"ר נחמה ורבין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 307

הקורס יעסוק בגישות שונות לחקר הדת, האמונה הדתית והפרקטיקה הדתית. נבחן תופעות דתיות ושאלות דתיות שונות על ידי שימוש בגישות פילוסופיות, פסיכולוגיות, אנתרופולוגיות וסוציולוגיות. כמו כן ננסה להבין את היחס בין תיאולוגיה, פילוסופיה של הדת ומדע הדתות.


לסילבוס המלא
תרגיל במבוא למדעי הדתות (תרגיל) 0697.1005
01
גב' כרמה פלד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 305
תרגיל במבוא למדעי הדתות (תרגיל) 0697.1005
02
גב' כרמה פלד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 361א

לימודי תואר שני

סוציולוגיה של הדת, סוציולוגיה של החילון (סמינר) 1041.4530
01
ד"ר פישר שלמה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-14 נפתלי ‏ 207
דת ואתאיזם (סמינר) 0697.4052
01
פרופ' גדעון בוהק, ד"ר רון מרגולין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 262

דת ואתיאיזם הוא הנושא השנה של הסמינר המתודולוגי של תוכנית הלימודים במדעי הדתות. כל תלמידי התוכנית חייבים להשתתף בסמינר מתודולוגי אחד במהלך לימודיהם לתואר שני. הסמינר יתמקד באתיאיזם כתופעה תרבותית והיסטורית המאתגרת מאז ומתמיד את הממסדים הדתיים. נתחיל בדיון בעיסוק האינטנסיבי שהתחדש בעשור האחרון


לסילבוס המלא
תולדות מחשבת העידן החדש: מקורות וביקורות (סמינר) 0697.4054
01
ד"ר יצחק לובלסקי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 262

תופעת העידן-החדש רווחת בספירות חברתיות מגוונות בתקופתנו, הן בזרמים פילוסופיים ודתיים והן בפרקטיקות שונות. סמינר זה יתחקה אחר זרמי ההגות שעיצבו את מחשבת העידן-החדש המודרנית. נתוודע לשורת הוגים, מדענים, קוסמים ומאמינים, נאתר את מקורותיהן המוקדמים של פרקטיקות מאגיות ואזוטריות שונות ונערוך סקירה


לסילבוס המלא
קנאות דתית ביהדות ובאיסלאם במאה העשרים: מבט השוואתי (סמינר) 0697.4055
01
ד"ר דב מימון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 רוזנברג ‏ 001

קנאות דתית באיסלאם וביהדות במאה העשרים. מבט השוואתי.

מה טיב הקשר בין כמיהה לנשגב, אמונה טוטלית, מודרנה וקנאות דתית? האם היהדות יכולה להצמיח קנאות קיצונית אלימה כמו זאת של האיסלאם?
המודרנה ערערה עמוקות את המבנה היררכי, הפוליטי והאמוני של החברות המסורתיות. כנגד רוב היהודים שאימצו


לסילבוס המלא

דת היחיד והחברה

חילוניות, רליגיוזיות וחיפוש משמעות בהגות היהודית המודרנית (סמינר) 0690.4614
01
ד"ר רון מרגולין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 206

Secular Religiosity and the Quest for Meaning in Modern Jewish Thought

הסמינר יעסוק בהבנתן של תפיסות עולם חילוניות המחפשות גשר אל עולם הדת מבלי לוותר על הנחות יסוד של המחשבה החילונית. תפיסות המעוגנות בהגות הפילוסופית של המאה התשע עשרה בכלל וזו האקסיסטנציאליסטית בפרט. הסמינר יתמקד במיוחד


לסילבוס המלא

דתות העולם העתיק

ערי המקדש בבבל באלף הראשון לפנה"ס (סמינר) 0671.4093
01
פרופ' רן צדוק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 320
פרופ' רן צדוק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 204

הקורס יעסוק במעמדן הפוליטי של ערי המקדש בצפון בבל ומרכזה, במבנה אוכלוסייתן, באינטראקציה בינן לבין עצמן ולסביבתן הקרובה וכן בפעילות הכלכלית הענפה שבאה לביטוי בתעוד העצום מהן (רבבות לוחות בכתב היתדות).


לסילבוס המלא
ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתחילים (שו"ת) 0690.4200
01
ד"ר טליה סוצקובר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 208
ד"ר טליה סוצקובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 104

Mesopotamian Texts and Biblical Research for Beginners


לימוד יסודות הדקדוק האכדי. קריאת מבחר מחוקי חמורבי בלשון האכדית ובחינת זיקתם לחקר המקרא. בנוסף, נסקרים בקורס טקסטים מסופוטמיים מז'אנרים נוספים, כגון: ספרות החכמה, מיתוסים, אפוסים והתכתבויות רשמיות.


לסילבוס המלא
ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתקדמים (שו"ת) 0690.4201
01
פרופ' משה ענבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 208

קריאה בתעודות אכדיות שיש להן זיקה לחקר המקרא.לסילבוס המלא

לימודי נצרות

מישו עד פאולוס (סמינר) 0690.3953
01
ד"ר מיכאל מאך סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 211
ד"ר מיכאל מאך סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 211

From Jesus to Paul

תנועתו המשיחית של ישו מנצרת משתלבת בנוף הביקורות החברתית והדתית בסוף
ימי הבית השני, אך בניגוד לתנועות דומות (ולו למחצה) הקהילה הנוצרית אינה
מתפרקת בשעת מות המנהיג. היא מתפתחת ומשנה תדמית, דפוסי יסוד בהבנת מושגי
יסוד, כגון משיח, גאולה, חטא


לסילבוס המלא
דת רדיקלית ועל-טבעית בעת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.2684
01
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 319א
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 319א

המסורת של תורות הנסתר הייתה זרם אינטלקטואלי מתמשך, ששורשיו במטאפיסיקה, קוסמולוגיה ודת. במסורת זו נעשו ניסיונות לחבר בין הצדדים השונים של הבריאה האלוהית במסגרת מבנה מורכב שהיה בנוי על קשרים, זיקות וקווי דמיון. היא תכלול במרוצת הזמן את הרכיבים העל-טבעיים של הדת הנורמטיבית, כגון השגחה עליונה, נבואה


לסילבוס המלא
האל והחושים (הדרכה אישית) 0621.6519
01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12


לסילבוס המלא
סובלנות בעת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.7019
01
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-14 גילמן ‏ 361א

מדוע נוסחו התביעות הראשונות לסובלנות דתית דווקא בשיאו של עידן מלחמות הדת? באיזו מידה גילו בני אירופה יחס אוהד לתרבויות שהתגלו בפניהם ביבשות אחרות? אילו גישות התפתחו בזמן ההוא אל יהודים ומיעוטים אתניים אחרים באירופה המערבית? על סמך מבחר של טקסטים מן המאות השש-עשרה והשבע-עשרה, נדון בסמינריון


לסילבוס המלא

לימודי איסלאם

השסע הסוני-שיעי בעראק בשיח ובמעשה הפוליטי (סמינר) 0654.4193
01
פרופ' עפרה בנגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 גילמן ‏ 262
פרופ' עפרה בנגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 גילמן ‏ 262
לאומיות ודת במזה"ת (סמינר) 0654.4196
01
ד"ר מאיר ליטבק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 319
ד"ר מאיר ליטבק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 361א

הקורס ינתח את קשרי הגומלין בין לאומיות לדת במזה"ת המודרני, תוך דגש על סוגיות המעבר מזהות דתית לזהות לאומית, על אופן גיוס הדת לצרכיהן של תנועות לאומיות שונות, וכיצד התייחסו תנועות דתיות לאתגר הלאומי. בין היתר יעסוק הקורס במתח שבין זהות מצרית פרטיקולרית המתייחסת לעבר הפרעוני מול הדגש על


לסילבוס המלא
"אני מאמין": ה"עקידה" בתיאולוגיה האסלאמית (סמינר) 0631.4001
01
ד"ר קמילה אדנג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 ווב ‏ 401

בקורס זה ינותחו חיבורים קצרים מג'נר העקידה, בהם מתארים תיאולוגים מוסלמים את עקרונות אמונתם. בין היתר נקרא את העקאאיד של אבו חניפה, אבן חנבל, אבן בטה, אבן אבי זייד אלקיירואני, אלאשערי, אבן חזם, ואלע'זאלי, ונשוה ביניהן. בסוף הקורס כל סטודנט יכין עבודה סמינריונית בה הוא ינתח עקידה של


לסילבוס המלא
זהות ואחרות באסלאם דובר ערבית (סמינר) 0618.4850
01
פרופ' אלעאי אלון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 307
פרופ' אלעאי אלון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 319

בסמינר זה יידונו תפיסות העצמי והזולת באסלאם דובר הערבית בהקשרים שונים. הנושא ייבחן במיוחד מנקודת המבט של תרומת מושגים אלה לתפיסת סכסוכים, נהולם ויישובם. בין שאר הנושאים שייבדקו: מושגי יסוד של קולקטיביזם ואינדיבידואליזם, הכלל האסלאמי, הכלל הערבי, מושג האחר בקריטריונים דתיים, לאומיים, פוליטיים


לסילבוס המלא

לימודי יהדות

היסטוריוגרפיה מקראית בימי שיבת ציון (סמינר) 0671.4096
01
פרופ' עודד ליפשיץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 317א

הסמינר יעסוק בספרות ההיסטוריוגרפית שבה מתוארים ימי שיבת ציון. לאחר מבואות קצרים, יתמקד הסמינר בקריאה, לימוד וניתוח של הטקסטים העיקריים, בעיקר בספר עזרא-נחמיה. בעזרת כלים בסיסיים של חקר המקרא, ננתח בסמינר את מקורותיו של התיאור, את שלבי חיבורו ואת תהליכי עריכתו. המטרה העיקרית תהיה לנתח את מגמותיו


לסילבוס המלא
הקונברסוס והאינקויזיציה בימי הביניים והרנסנס (סמינר) 0677.4029
01
פרופ' אליעזר גוטווירט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 רוזנברג ‏ 212

הסמינר ידון בנושאים הבאים:
א. ההיסטוריוגרפיה על הנושא.
ב. המקורות הפנימיים.
ג. המקורות החיצוניים.
ד. הפרובלמטיקה של הזהות.


לסילבוס המלא
"הן יקטלני לו איחל": הצדקת האל ושברה במקרא ובהגות היהודית (סמינר) 0690.3658
01
ד"ר רון מרגולין, ד"ר דלית רום-שילוני שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 209

'Though He slay me, yet will I trust in Him' - Theodicy and Protest in the Bible and Jewish Philosophy

התאודיציה, הצדקת האל, היא כוח מניע מרכזי בהתמודדות של היחיד והציבור עם
משברים לאומיים. למן ימי הבית הראשון, ובמיוחד נוכח חורבן ירושלים ויהודה
וראשית הגלות


לסילבוס המלא
המקרא ולימודי התרבות: גישות פוסט מודרניות למקרא (סמינר) 0690.4221
01
פרופ' עתליה ברנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 208

The Bible and/in Cultural Studies
לחקר המקרא הקלסי ( שעניינו בין השאר בטקסט, מקורות, לשון, סוגות, הסטוריה) נוספו בשנים האחרונות דרכי עיון חדשות. דרכים וגישות אלה מסייעים להצבת המקרא וקריאתו בתוך המערכות המתפתחות בתרבויות מודרניסטיות ופוסט-מודרניסטיות עכשוויות ובדיונים הרחבים יותר של


לסילבוס המלא
ספר דברי הימים כמעבדה (סמינר) 0690.4224
01
פרופ' יאירה אמית סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 104

Chronicles as Laboratory
ספר דברי הימים, שהוא אחד הספרים המאוחרים באסופת המקרא, הוא בעל זיקה ברורה לספרים שקדמו לו. פעמים הוא מעתיק מהם, פעמים משנה אותם, פעמים הוא מתעלם מהכתוב בהם ופעמים מוסיף עליהם. במילים אחרות, ספר זה מהווה מעין מעבדה שמאפשרת לנו לעקוב אחרי דרכי הכתיבה של סופרי


לסילבוס המלא
הליכים שיפוטיים בישראל הקדומה (סמינר) 0690.4225
01
ד"ר אסנת ברתור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 206

Legal proceedings in ancient Israel
חוק ומשפט - במסגרת הסמינר נעסוק בהיבטים מגוונים של ספרות החוק ושל המשפט המקראי. נבחן את מעמדם של קבצי החוקים בתורה ואת תוקפם - באיזו מידה החוק המקראי היה גם החוק של החברה הישראלית הקדומה; נעסוק בשלל זיקות הגומלין הקיימות בין החוק המקראי לבין הסיפור


לסילבוס המלא
מורה הצדק - ועיצוב כתתי בקומראן על סמך פרשנות מקרא (סמינר) 0690.4922
01
ד"ר מיכאל מאך סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 רוזנברג ‏ 211

The Teacher of Righteousness and Community Formation in Qumran
כת-מדבר-יהודה היא אחת הקבוצות המעטות מימי הבית השני אשר ניתן לראות בה
ארגון קבוצתי, תאולוגיה מובחנת ובהתאם גם פרשנות-מקרא משלה. לפי העדויות
של ה"כת" עצמה נועד תפקיד בולט לדמות בלתי ידועה ממקורות אחרים: מורה
לסילבוס המלא

גלות יהויכין בראי ספרות הנבואה וההיסטוריוגרפיה המקראית (סמינר) 0690.4226
01
פרופ' יאיר הופמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 208

Jehoyachin Exile and its Reflections in the Biblical Historiographic and Prophetic Literature
גלות יהויכין נזכרת במקרא ובמקורות היהודיים הבתר מקראיים מעט, למרות היותה אירוע דרמטי מכריע בתולדות ישראל של תקופת המקרא. מן הראוי לבדוק את הסיבות להדחקתה ולברר מה בכל זאת ניתן ללמוד עליה


לסילבוס המלא
מלחמה, אלימות ומגדר במקרא (סמינר) 0690.4227
01
פרופ' עתליה ברנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 206

War, violence, gender and conflict-solving in the Hebrew Bible
מהם הקשרים והשפעות הגומלין בין אלימות, דת כפי שהיא משתקפת או מתועדת בכתבי הקודש שלה, מלחמה ויחסי מגדר?
האם וכיצד ניתן לפתור קונפליקטים אלימים בעזרת הוראות דתיות?
שאלות אלה, רלוונטיות היום כמו בעבר לדורותיו, ייושמו


לסילבוס המלא
מה נשאר מהמקור הכהני? (סמינר) 0690.4228
01
פרופ' פרנק פולק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 208


?What Remains of the So-Called ‘Priestly’ Sources
בחקר המקרא ’הקלסי‘ נחשב זיהוי הרבדים המכונים ’כהניים‘ לאבן פינה מרכזית, בצד הרובד החוקתי הקשור בספר דברים. אך בעוד שזיהוי הרובד הדברימי נתאשר שוב ושוב לאור ממצאים חדשים שונים, הרי שאפיון הרובד הספרותי המזוהה עם חוגי הכהונה נתקל


לסילבוס המלא
מלך ונביא בספר שמואל: דו-שיח ועימות (סמינר) 0690.4229
01
פרופ' פרנק פולק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 208King and Prophet in 1-2 Samuel: Dialogue and Conflict
בספר שמואל ממלא החזון הנבואי תפקיד מרכזי ביותר, בייחוד כאשר הנביא מתייצב לצד המלך או כנגדו. הפרשיות הנוגעים בעניין זה תופסות מקום חשוב בחקר המקרא ובייחוד בחקר הנבואה והמחשבה המקראית, אם כי הניתוח היה על פי רוב רעיוני או


לסילבוס המלא
דילמות מוסריות בהלכה (סמינר) 0690.3963
01
ד"ר ורד נועם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 209
ד"ר ורד נועם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 206

Ethical Dilemmas in the Halakhah
הקורס ידגים מקורות בספרות חז"ל שבהם נידונו או הוכרעו דילמות מוסריות ומשפטיות מתחומים שונים. הקורס ינסה לבודד מתוך המשא והמתן התלמודי תפיסות יסוד מוסריות-הלכתיות של תנאים ואמוראים.


לסילבוס המלא
החיים בשבת בחצר בבית וברחוב (סמינר) 0690.4916
01
פרופ' נח עמינוח שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 206

Life at home' in the yard and in the street according to sabbtcal laws
הקורס יתמקד בסוגיות מן התלמוד הבבלי בהם נידונו עניינים אורבניים,כגון:דרכים רחובות מבואות שבילים, בתים חצרות, מבואות גגות אכסדרה,שערים , חומות, אמת מים בארות ,מוקצה, קרפף , דיר, סהר, שדה גינה ועוד.
בקורס


לסילבוס המלא
תלמוד ירושלמי מסכת בבא קמא (סמינר) 0690.4917
01
פרופ' משה עסיס שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 206

Yerushalmi-Baba Kamma
לימוד שיטתי במסכת בבא קמא עם המפרשים הקלאסיים ופירושו של פרופ' שאול ליברמן ז"ל בספר: "ירושלמי נזיקין".
השיעור כולל מבוא הדן, בין היתר, בסגנונה המיוחד של המסכת, בזמן עריכתה, ובמחלוקת אפשטיין וליברמן בנוגע למקום עריכתה; וכן דיון בכ"י אסקוריאל,
ובחשיבותו


לסילבוס המלא
קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (סמינר) 0690.4918
01
פרופ' גדעון בוהק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 455
פרופ' גדעון בוהק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 002

Reading Jewish Magical Texts

מטרת הסמינר להכיר את עולמה של ספרות הכישוף היהודית בעת העתיקה, בימי הביניים, ובראשית העת החדשה. לשם כך, נתמקד בקריאה של מבחר גדול של ממצאים ארכאולוגיים וכתבי יד מאגיים יהודיים - החל בקערות ההשבעה הבבליות


לסילבוס המלא
ריטואלים המקדשים את הזמן ואת המקום (סמינר) 0690.4919
01
פרופ' איתמר גרינולד שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 209

הסמינר יעסוק בריטואלים המיוחדים המקדשים זמן ומקום. הנחת העבודה היא שאין הזמן והמקום מתקדשים מעצמם, אלא יש ריטואלים מיוחדים העושים זאת. בנוסף לכך ידון הסמינר בריטואלים המשמרים את הזמן ואת המקום בקדושתם. המקורות שישמשו את הדיון הם מקראיים ואחרים במסגרת היהודית, ויובאו בחשבון גם ריטואלים מקבילים


לסילבוס המלא
מסורת, פרשנות ומהפכה בהלכה התנאית (סמינר) 0690.4920
01
ד"ר ורד נועם שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10-8 רוזנברג ‏ 206


Tradition, Exegesis and Revolution in Tannaitic Halakhah
הקורס יעסוק באתגרים הדרשניים שהציבו פרשות מקראיות שונות, על היבטיהן ההגותיים וההלכתיים, בפני תפיסות העולם והערכים של התנאים. נסקור את דרכי התמודדותם של חז"ל במדרשי ההלכה, במשנה ובתוספתא, עם הכתובים ועם עולם הערכים הנשקף מהם


לסילבוס המלא
גוף-לב-רוח-נפש: עיונים באנתרופולוגיה תלמודית (סמינר) 0690.4921
01
ד"ר ישי רוזן-צבי שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 206

Body/Soul/Heart: A Chapter in Rabbinic anthropology
יחסי גוף-נפש הן מן החידות הגדולות בספרות חז"ל. מחד, מקורות רבים מניחים חלוקה זו כמובנת מאליה, מאידך ברי כי חז"ל אינם שותפים לדואליזם ההלניסטי, שבו הגוף הוא אויב (או קבר) של הנפש. מהו סוג הדואליזם החז"לי? מהו יחסם לגוף? האם יש בהקשר זה


לסילבוס המלא
משיחיות בקבלה (סמינר) 0690.3752
01
ד"ר רונית מרוז שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 212

למרות האכזבות החוזרות ונשנות רצופים תולדות עם ישראל בתקוות משיחיות חדשות לבקרים. בקורס זה נעיין במגוון טקסטים משיחיים שנכתבו עד למאה הי"ז (מחמת היקפו של החומר כל הקשור בתנועה השבתאית לא יכלל בקורס זה). ננסה לעמוד על תבניות החשיבה המאפיינות תחום זה (כולל ההתיחסות לפסוקים קבועים במקרא וכן אופני


לסילבוס המלא
עולמו הרוחני של המהר"ל מפראג (סמינר) 0690.3761
01
ד"ר יורם יעקבסון שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 212

The Spiritual World of the Maharal of Prague
המהר"ל מפראג הוא אחד מגדולי ההוגים, שקמו לישראל במאה ה-16, והשפעתו לדורות
מכרעת, עד שאפשר לכנותו "התיאולוג הלא רשמי של היהדות הרבנית". בכתביו
המקיפים הוא מציג תורת מוסר מרתקת, בירורים עמוקים לגבי מהותם של ישראל
לסילבוס המלא

רעיא מהימנא כפרשן הזוהר (סמינר) 0690.4703
01
ד"ר רונית מרוז שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 209

הספרים – תיקוני זוהר ורעיא מהימנא (=הרועה הנאמן) נכתבו ככל הידוע לנו על ידי מחבר אחד, זמן קצר לאחר כתיבתו של ספר הזוהר בספרד ובסגנון דומה – לכאורה מתוך המשך ה'תופעה הזוהרית'. בקורס זה נקרא בספר המאוחר מבין השנים – הרעיא מהימנא. ספר זה נדפס קרעים קרעים בתוך ספר הזוהר. אנו נעיין בגרסה


לסילבוס המלא
עיונים בחסידות גור (סמינר) 0690.4707
01
ד"ר יורם יעקבסון שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 209

Studies in the Hasidic School of Gur
הקורס יעסוק בחסידות גדולה ומרתקת זו, שנתגבשה בפולין במחצית השניה של
המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, והוא יתבסס בעיקר על קריאה בספר "שפת אמת",
קובץ הדרשות הגדול של ר' יהודה אריה ליב, נכדו של מייסד האסכולה, והטקסט
הקאנוני


לסילבוס המלא
חילוניות, רליגיוזיות וחיפוש משמעות בהגות היהודית המודרנית (סמינר) 0690.4614
01
ד"ר רון מרגולין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 206

Secular Religiosity and the Quest for Meaning in Modern Jewish Thought

הסמינר יעסוק בהבנתן של תפיסות עולם חילוניות המחפשות גשר אל עולם הדת מבלי לוותר על הנחות יסוד של המחשבה החילונית. תפיסות המעוגנות בהגות הפילוסופית של המאה התשע עשרה בכלל וזו האקסיסטנציאליסטית בפרט. הסמינר יתמקד במיוחד


לסילבוס המלא
פירושים לספר איוב בפילוסופיה היהודית של ימה"ב (סמינר) 0690.4612
01
פרופ' שרה קליין ברסלבי שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 107


Philosophical Interpretations of the Book of Job In Medieval Jewish Philosophy
Professor Sara Klein-Braslavy


ספר איוב, אחד מספרי החכמה במקרא, מיוחד מבין ספרי המקרא בכך שהוא עוסק בעיקר בשאלה תיאולוגית אחת, שאלת 'צדיק ורע לו'. זהו גם ספר מיוחד במינו מבחינת


לסילבוס המלא
בית המדרש כזירת לימוד (סמינר) 0690.4613
01
פרופ' מנחם לורברבוים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 212


לסילבוס המלא
דון יצחק אברבנאל, מנהיג והומניסט יהודי (סמינר) 0690.4615
01
ד"ר סדריק כהן סקלי שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 רוזנברג ‏ 206

Don Isaac Abravanel, leader and Jewish humanist
בסמינר זה נעקוב אחרי התפתחות חייו ויצירתו של יצחק אברבנאל (1437-1508) בפורטוגל, קסטיליה ואיטליה. יצחק אברבנאל היה סוחר, איש פיננסים ומנהיג קהילתי שידע לשלב עשייה והגות על פי המודל החדש של האציל ההומניסטי. בסמינר ננסה לעמוד על יחסי הגומלין


לסילבוס המלא
הלכה וקבלה בצפת, ופני התרבות היהודית בראשית הזמנים החדשים (סמינר) 0677.4048
01
פרופ' אלחנן ריינר שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 קרטר ‏ 203

הסמינר יעסוק בעלייתה של צפת במאה השש-עשרה, על רקע התמורות החדות שהתחוללו בעולם היהודי האירופי: גירוש ספרד ועליית המרכז הספרדי באימפריה העות'מנית מזה שקיעת המרכז האשכנזי הימי ביניימי בגרמניה ועלייתו של המרכז בפולין מזה. מלבד ההיכרות עם שאלות היסוד, כגון התהוות הקהילה ומעמדה החברתי, הכלכלי


לסילבוס המלא
ארץ ישראל ובבל - יחסי גומלין ותחרות (סמינר) 0677.4055
01
ד"ר יובל שחר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 רוזנברג ‏ 211

תופעת התפוצות, כלומר חיים קהילתיים של יהודים מחוץ לארץ ישראל, החלה כבר לאחר חורבן בית ראשון ורבתה במהלך תקופת הבית השני ולאחריה. אך בתקופה שבין חורבן הבית השני לבין הכיבוש המוסלמי רק שני מרכזי חיים יהודיים מדברים בשם עצמם: יהודי ארץ ישראל ויהודי בבל.
עובדה זו משקפת גם את חשיבותם ועוצמתם


לסילבוס המלא
התרבות ותומכיה בימי הביניים והרנסנס (סמינר) 0677.4175
01
פרופ' אליעזר גוטווירט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 רוזנברג ‏ 212


לסילבוס המלא
הכנסייה הקתולית והשואה (סמינר) 0677.4033
01
פרופ' דינה פורת סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 326

בסמינר זה ידונו המשתתפים ביחסה של הכנסייה


לסילבוס המלא

דתות המזרח הרחוק

מיעוטים, חילוניות וחינוך בהודו המודרנית (שיעור) 0687.2161
01
ד"ר הרינדר מישרה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 305

בהודו מתקיימות מספר קהילות דתיות בדו-קיום במשך אלפי שנים. דו-קיום זה הביא לפיתוח מושג החילוניות כסובלנות לבעלי אמונות אחרות. הקורס יעסוק במיעוטים דתיים שונים בהודו, כולל היהודים, ותרומתם לעושרה התרבותי.
בה בעת , בעשורים האחרונים חלה גם מתיחות באותו דו-קיום, שאיימה להרוס את היחסים ההרמוניים


לסילבוס המלא
לא רק זאזן: תורה ופרקטיקה בבודהיזם היפני (סמינר) 0687.3379
01
ד"ר אירית אורבוך סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 261
ד"ר אירית אורבוך סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 317

הסמינר יציע מבט ביקורתי ותמטי בנושאים מרכזיים בבודהיזם היפני, ככוח מכונן תרבות. בין הנושאים שיוצעו: הכריזמה של המייסד והאיש הקדוש בבודהיזם היפני; מרכזיותו של המרחב המובנה (הר, מקדש) להבנת הבודהיזם ביפן; החיבור בין הבודהיזם לפולחני הקאמי (תורת ה"הונגי' סואיג'קו); הריטואל הבודהיסטי


לסילבוס המלא
ספרי הדאו (הדרך) לדורותיהם (סמינר) 0687.3385
01
פרופ' יואב אריאל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-8 גילמן ‏ 260

ה-לאו-דזה (老子), או ספר הדרך והסגולה (道德經) כפי שהוא נקרא החל מן המאה השנייה ולאילך, הוא ספר-הספרים של הקנון הדאואיסטי ואחת משתי אבני היסוד של התרבות הסינית, לצד המאמרות שערכו תלמידי קונפוציוס. הוא היה מקור השראה לתנועות דתיות וחברתיות, להוגים, משוררים, ציירים,


לסילבוס המלא
הודו של האפוסים הגדולים (סמינר) 0687.3387
01
ד"ר דני רוה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 262

הסמינר יתמקד בשני האפוסים הגדולים של הודו, המהאבהארטה והראמאינה. נקרא אפיזודות מרכזיות וניגע בשאלות הקיומיות העולות מתוכן לגבי טבע האדם והמתח בין דהרמה ('יומיומיות') ו-מוֹקְשָה ('חופש', 'טרנס-יומיומיות'). נדון בטכניקות ספרותיות וסיפוריות, בממדים פילוסופיים


לסילבוס המלא
השיכור, השודד, והאשה עם החטוטרת (סמינר) 0687.3389
01
ד"ר גליה פת-שמיר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 260
ד"ר גליה פת-שמיר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 260

כשג'ואנג דזה מבקש להביא משל ביחס לשלמות האנושית הוא מגייס לשם כך "ידידים" ממשיים ומדומים, ביניהם רבו לאו דזה, ויתכן שגם יריבו קונפוציוס, ידידו הקרוב הלוגיקן הואי דזה, הקיסר הצהוב, ציפור הפנג, אך גם דג השוחה בנהר, נגן הקתרוס המופלא צ'או וון, המנצח הקפדן שי קואנג , רב הטבחים דינג, שישי


לסילבוס המלא
הגורו כמורה ואויב - יחסי מורה-תלמיד בתרבויות אסיה סמ' א' (סמינר) 0687.4406
01
פרופ' יעקב רז סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-8 גילמן ‏ 262

יחסי מורה תלמיד עומדים בבסיס אורחות החיים של תרבויות אסיה. בין אם זה מורה הדת, המורה הפילוסוף, מה שאנחנו קוראים המורה הרוחני, מורה הזן, או המורה לאמנות הלחימה, קדרות, או ריקוד – היחסים המיוחדים והמורכבים הללו נמצאים במרכז החיים של הודו, טיבט, סין ויפן. יחסים אלה נוגעים לא רק לתלמיד עצמו אלא גם


לסילבוס המלא
מנזיוס - הספר השביעי ** (סמינר) 0618.4874
01
פרופ' יואב אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-8 גילמן ‏ 260

קריאה בספר השביעי של מנזיוס ככתב פרשנות ראשוני ל-אנלקטים של קונפוציוס ודיון ביקורתי במחקרים שנתפרסמו בשנים האחרונות על מנזיוס במערב ואלו


לסילבוס המלא

פילוסופיה של הדת

חילוניות, רליגיוזיות וחיפוש משמעות בהגות היהודית המודרנית (סמינר) 0690.4614
01
ד"ר רון מרגולין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 רוזנברג ‏ 206

Secular Religiosity and the Quest for Meaning in Modern Jewish Thought

הסמינר יעסוק בהבנתן של תפיסות עולם חילוניות המחפשות גשר אל עולם הדת מבלי לוותר על הנחות יסוד של המחשבה החילונית. תפיסות המעוגנות בהגות הפילוסופית של המאה התשע עשרה בכלל וזו האקסיסטנציאליסטית בפרט. הסמינר יתמקד במיוחד


לסילבוס המלא
חיי אמת - עיוניים בפילוסופיה השוואתית (סמינר) 0618.4878
01
פרופ' שלמה בידרמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 262

האם הפילוסופיה אמורה לשנות את חייו של המתפלסף? ומהו הקשר שבין היומרה הפילוסופית להשגת האמת ובין האפשרות ליישם אמת זו הלכה למעשה? הסמינר הנוכחי יעסוק בשאלות אלו תוך מיקודן לשאלת אפשרותה של פילוסופיה טרנספורמטיבית. מבנה הסמינר (לפחות בחציו הראשון) לא יהיה מתודי אלא פרגמנטרי, כאשר נעבוד על טקסטים


לסילבוס המלא
פרקים בפילוסופיה של היוגה (סמינר) 0618.4852
01
ד"ר דני רוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 361א

הסמינר יתמקד ביוגה-סוטרה לפטנג'לי, טקסט מרכזי של מסורת היוגה ובפרשנויותיו השונות, 'קלאסיות' ומודרניות. נפתח עם קריאה בסאנקהיה-קאריקא על מנת להתוודע למושגי המפתח ש'שואל' פטנג'לי מאסכולת הסאנקהיה: פּוּרוּשָה ('עצמיות'), פְּרָקְרְטִי ('הקיום


לסילבוס המלא
שפינוזה על גאולת הנפש (סמינר) 0618.4691
01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 319

במהלך הסמינר נקרא בחיבורו החשוב של שפינוזה, "אתיקה", תוך דגש מיוחד על שלושת חלקיו האחרונים. ננסה להבין מהי, לפי שפינוזה, תכליתה הקיומית, התרפויטית של הפילוסופיה; כיצד יכול האדם, באמצעות החשיבה הרציונלית הנוקשה, למצוא את דרכו אל האושר העליון, אל אהבת אלוהים השכלית; מהי הגרסה החילונית,


לסילבוס המלא
על הטוב והרע: שפינוזה וניטשה (סמינר) 0618.4882
01
ד"ר שי פרוגל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 361א

הן שפינוזה והן ניטשה רואים במושגי הטוב והרע תולדה של מצבים פסיכולוגיים של האדם. יחד עם זאת, לא מדובר, בעמדות זהות, מכיוון שמדובר בתפישות פסיכולוגיות שונות. שפינוזה, בהתאם להשקפתו הפסיכולוגית, מבקש להצביע על אפשרותם של מושגים אוניברסליים של טוב ורע, בעוד ניטשה שולל זאת מכול וכול. בסמינר נדון


לסילבוס המלא

דת וספרות

עגנון והחסידות: היבטים היסטוריים וספרותיים (סמינר) 0680.5049
01
פרופ' דן לאור, פרופ' דוד אסף סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 קרטר ‏ 203

הסמינר יעסוק בקשרים שבין עגנון לבין העולם המזרח אירופי שבו גדל ואותו תיאר ביצירתו רבת הפנים, תוך שימת דגש על תנועת החסידות. תנועה דתית וחברתית זו עיצבה במידה רבה את פניה של ה'חוויה' היהודית בעת החדשה, בין מתוך התלהבות או הערצה בין מתוך הסתייגות או איבה. על בסיס עיון בסיפורים נבחרים


לסילבוס המלא
שירה עברית בחברה ים תיכונית (סמינר) 0680.5047
01
ד"ר טובה בארי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 212
ד"ר טובה בארי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 רוזנברג ‏ 212

החברה הים-תיכונית היהודית של המאות העשירית – השלוש עשרה היא חברה אוהבת וצורכת שירה שהיקפה מפתיע את הקורא המודרני. בסמינר נתמקד בבחינת ההקשר החברתי של יצירות שירה ופרוזה אומנותית שנתחברו במרכזים הגדולים של אגן הים התיכון: ארץ ישראל (כולל סוריה ועיראק), מצרים, איטליה ספרד וצפון אפריקה בתקופה זו.


לסילבוס המלא
אגדת העם: היסטוריה, ספרות, חברה (סמינר) 0680.5041
01
פרופ' עלי יסיף שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 רוזנברג ‏ 212

הז'אנר העממי הקרוי "אגדה", ליווה את התרבות העברית מאז ראשיתה במקרא, דרך כל התקופות הראשיות של התפתחותה. ייחודו של ז'אנר זה היא שהוא מעוגן באירועים ההיסטוריים, אך בונה עלילה סיפורית המבוססת על דימיון ועל תפיסות עממיות על-טבעיות. האגדה היא חומר הגלם העיקרי של הזכרון הקולקטיבי של החברה.


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer