ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

גרסה קלאסית / מודרנית

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

קורסים שנתיים

סמינר מחקר (סמינר) 0659.5397
01
פרופ' ליאו קורי שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 449
לכסיקון לתיאוריה פוליטית (שנתי) (סמינר) 0659.2009
01
פרופ' עדי אופיר שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 450

סמינר (שנתי). יום שני שעה 18-16, בשיתוף עם אודי אדלמן ויואב קני.

סילבוס
הסמינר יהווה סדנת עריכה של כתב עת לפילוסופיה ותיאוריה פוליטית. מדובר בכתב עת מקוון שיראה אור בחסות מכון כהן ובשיתוף עם גורמים אחרים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה. בכתב העת יתפרסמו מאמרים שכל אחד מהם יוקדש למושג אחד


לסילבוס המלא

סמסטר א'

Transformations of Political Economy, 1776-1884 (סמינר) 0659.2031
01
Dr. Simon Cook סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 260

Conventionally the history of economics begins with the publication of Adam Smith’s Wealth of Nations (1776). In the following century, so the story continues, Malthus, Ricardo, and Marx developed certain of Smith’s doctrines, thereby creating ‘classical political economy’. Then around 1870


לסילבוס המלא
מושגי יסוד בביולוגיה (קורס השלמות) (שיעור) 0659.5233
01
פרופ' חוה יבלונקה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 326

קורס תשתית במדעי החיים לתלמידי מדעי הרוח והחברה. זהו קורס של "ביולוגיה ללא ביולוגים". מטרת הקורס להציג דרכי חשיבה בביולוגיה, ולא להוות קורס מבוא למדעי החיים לביולוגים מתחילים. אף שאין דרישה לידע מוקדם בביולוגיה, יתכן כי חלק מהסטודנטים ירצו להיעזר בקריאת חומר רקע, שינתן על ידי המרצה. הקורס


לסילבוס המלא
סמינר מתודולוגי (סמינר) 0659.3040
01
פרופ' חוה יבלונקה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 260

במהלך הסמי נר נבחן את שיטות העבודה והמחקר הנדרשות לכתיבה של עבודות גמר ומאמרים בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע. הסמינר יתחיל בתרגיל, במהלכו יוצג נושא מחקר בפני התלמידים והם ודרשו להסביר כיצד יכתבו מאמר על נושא זה - כיצד יגיעו למקורות המתאימים, אופי האנליזה שיעשו, השיקולים הקשורים לפרסום המאמר


לסילבוס המלא
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.2017
01
פרופ' חוה יבלונקה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18
אמיל דורקהיים: כינונה של סוציולוגיה מדעית ודימויי מדע ברפובל (סמינר) 0659.7037
01
ד"ר סנאית גיסיס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 361א

סילבוס:
בסמינר נדון בנסיונו של דורקהיים לכונן סוציולוגיה מדעית בצרפת בשלהי המאה התשע עשרה כמקרה מבחן למקומם של מודלים מדעיים בכינונה של דיסציפלינה חדשה במדעי החברה , וכתאור של מאבק בשדה התרבות ברפובליקה השלישית בצרפת במפנה המאה.

קבלת קרדיט:
/ עבודה - רפרט או


לסילבוס המלא
דפוסי אלימות (סמינר) 0659.3068
01
פרופ' עדי אופיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 497

סילבוס
הסמינר יציע קריאה בטקסטים של סופרים, פילוסופים והוגים מתחומי
הפילוסופיה הפוליטית ולימודי התרבות שהקדישו מקום מרכזי במחשבתם לאלימות,
כמושג וכתופעה חברתית ופוליטית. נקרא טקסטים של הובס, קלייסט, ניטשה,
פוקו, ארנדט, שמיט, ג'יראר, דרידה, בנימין, פאנון, סלין,


לסילבוס המלא
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.2018
01
פרופ' גדעון פרוידנטל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10
הפילוסופיה של שלמה מיימון (סמינר) 0659.6120
01
פרופ' גדעון פרוידנטל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 260

שלמה מימון (1753-1800) כתב פירושים לכתבים פילוסופיים, החל באריסטו וחלה בקאנט. הסמינר יתמקד בשאלה אם ניתן לייחס לו פילוסופיה שיטתית שממנה נובעות העמדות שהוא נוקט בפירושיו או שעמדותיו אינן עקביות, או לחילופין מתאימות עצמן לפילוסופיה אותה הוא מפרש. נתרכז בכתבים המצויים בעברית או באנגלית: "מסה על


לסילבוס המלא
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.2019
01
פרופ' רבקה פלדחי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14
הסטוריה אינטלקטואלית א' (קורס השלמות) (שיעור) 0659.6126
01
ד"ר עדו יעבץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 279


בימינו נראית הגישה המדעית-טבעית לבאורן של תופעות טבע ולעיצובן של מערכות טכנולוגיות כמובנת מאליה. לא כך היו פני הדברים בתרבויות הקדם-הלניסטיות של הים התיכון והמזרח התיכון. תופעות טבע נבחנו, הוסברו, חושבו מתמטית, ובחלקן אף נובאו בהצלחה במסגרת תובנות שהיו יותר דתיות ומיתולוגיות מאשר מדעיות


לסילבוס המלא
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.2026
01
פרופ' רבקה פלדחי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16
מבוא לפילוסופיה של המדע (שיעור) 0618.1041
01
פרופ' מנחם פיש סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 223

לאחר מבוא שיטתי קצר הסוקר גישות שונות לפילוסופיה של המדע, ואוריינטציה בסיסית באשר להיבטים תוכניים ומבניים אחדים האופייניים לידע מדעי, יוקדש עיקרו של הקורס לתיאור וניתוח תולדות המאמץ לבאר ביאור פילוסופי של המדע למן המאה ה-17. בתוך כך, וככל שיותיר הזמן, נדון בפילוסופיות המדע של בייקון ודקארט;


לסילבוס המלא
זהות, נורמטיביות וביקורת עצמית: הארי פרנקפורט ומבקריו (סמינר) 0659.3070
01
פרופ' מנחם פיש סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 319א

סילבוס:
הסמינר יעסוק בהיבטים שונים של הגותו של הארי פרנקפורט הנוגעים agency, ובכלל זה דיוניו בזהות עצמית, מחוייבות נורמטיבית, רצון חופשי ושכילה מעשית. נעיין במבחר מכתביו בנושאים אלה, בדגש על עבטודותיו האחרונות, ובכתבי חלק ממבקריו הבולטים.
הסמינר מיועד לתלמידי מוסמך בעלי רקע בפילוסופיה


לסילבוס המלא
גלילאו בקונטקסט (סמינר) 0659.4108
01
ד"ר עדו יעבץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 304

האם היה גליליאו גליליי אבי המדע החדש - כפי שעיצב הוא עצמו את דמותו בספרו הגדול על שני המדעים החדשים? כיצד צומח מדע חדש ממדע אחר שקדם לו? מה בין תוכן מדעי לשיח מדעי בתקופתו של גליליאו? שאלות אלה יעמדו במרכז הקריאה שלנו בספרו המוקדם של גליליאו "על התנועה" (1590 ). עיקר הדגש יהיה על פענוח התהליכים


לסילבוס המלא
מבוא לתיאוריה בקורתית I (קורס השלמות) (שיעור) 0659.3056
01
פרופ' עדי אופיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 326

סילבוס
שיעור מבואי שבו יוצגו בסקירה כרונולוגית-שיטתית הפרקים המרכזיים בתולדות התיאוריה הביקורתית מקאנט עד פרויד. השיעור ידגיש את ההקשר הפילוסופי המודרני של שממנו מתפתחות ואחר כך נפרדות התיאוריות הביקורתיות של המאה העשרים. הסקירה תכלול את תפיסת הביקורת של קאנט, מבוא קצר לשיטה ההגליאנית,


לסילבוס המלא
תיאודור אדורנו: אמנות ופילוסופיה (סמינר) 0659.4200
01
פרופ' משה צוקרמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 449

סילבוס: הסמינר יוקדש כולו לקריאה בטקסטים של אדורנו על אמנות, מוסיקה וספרות ולדיונים בהקשריהם הסוציולוגיים והפילוסופיים

קבלת קרדיט:
עבודה סמינריונית או עבודת רפרט


לסילבוס המלא
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.2027
01
פרופ' משה צוקרמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.2028
01
ד"ר עדו יעבץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18
עיונים במושג אידיאולוגיה (סמינר) 0659.6003
01
פרופ' משה צוקרמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 456

סילבוס: הסמינר יעסוק בעיונים היסטוריים ופילוסופיים במושג הפילוסופיה. ספר היסוד שישמש כמקראה בסיסית לסמינר Slavoj Žižek (ed.), Mapping Ideologyהוא:


קבלת קרדיט:
עבודה סמינריונית או עבודת רפרט


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

אבולוציה בארבעה מימדים והסינטזה האבולוציונית החדשה (סמינר) 0659.6153
01
פרופ' חוה יבלונקה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 449

הסמינר עוסק באתגר לפניו עומדים כיום חקר התורשה והאבולוציה. גילויים חדשים בביולוגיה מולקולרית ומחקרים וגישות חדשות בתחומי חקר התנהגות בעלי חיים וההתנהגות אנושית מצטרפים יחדיו ליצירת תמונה שונה מזו שהייתה מקובלת במשך 50 השנים האחרונות. על פי תמונה חדשה זו:

לא רק גנים ווריאציה תורשתית


לסילבוס המלא
עמנואל קאנט: תורת היחסות והקוונטים (סמינר) 0659.3051
01
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 317

מקובל לראות בפיסיקה המודרנית, ובמיוחד בתורת היחסות, מעבר מתפיסה אבסולוטית של הטבע לתפיסה יחסותית בה אין נקודת השקפה אחת המוצדקת יותר מן השניה ו"הכל יחסי". גם תורת הקוונטים, עם הדגש המקובל (אסכולת קופנהגן) על מקומו של הצופה המשפיע (ומשנה) את תוצאות המדידה, נתפסת כתורמת לכיוון זה. ברצוני להראות כי


לסילבוס המלא
פרוגרס ואבולוציה במאה ה- 19 (סמינר) 0659.6255
01
ד"ר סנאית גיסיס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 449

”פרוגרס” ו”אבולוציה” הן שתי הנחות-על מרכזיות בתרבות המאה ה19 ומיוצגות האחת בשיח על החברתי, האחרת בשיח על הטבע החי. במהלך המאה שני מיני השיח משפיעים ומושפעים הדדית ונשזרים זה בזה . הסמינר ידון בשזירה זו בהקשר תהליכי התיעוש, התגבשות מוסדותיה של מדינת הלאום הריכוזית ושלוחותיה הקולוניאליות וכינונם


לסילבוס המלא
פילוסופיה של המתמטיקה (שיעור) 0659.6001
01
פרופ' ליאו קורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 221
פרופ' ליאו קורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 221

פילוסופיה של המתמטיקה
הקורס עוסק בבעיות הפילוסופיות היסודיות שעניינן בידע המתמטי: מה טיבו של הידע הזה? איך הוא מן האפשר? מה שונה ומה משותף לידע המתמטי ולידע המדעי בכלל? מה בינו לבין סוגי ידע אחרים? האם הידע המתמטי הוא ידע וודאי, ואם כן, מה המקור לוודאות זו? מהו נושא המחקר המתמטי ומהו מושא


לסילבוס המלא
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.2029
01
פרופ' גדעון פרוידנטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.3076
01
פרופ' חוה יבלונקה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10
מושגי יסוד בפיסיקה (קורס השלמות) (שיעור) 0659.6138
01
ד"ר בלקינד אורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 497

קורס תשתית בפיזיקה לתלמידי מדעי הרוח והחברה. מטרת הקורס להציג דרכי חשיבה בפיזיקה, ולא להוות קורס מבוא לפיזיקאים מתחילים. הקורס יתחיל במכניקה ותורת הכבידה של ניוטון. בשלב זה של הקורס ינתן דגש על מהות ההסבר הפיזיקאלי עפ"י ניוטון שכולל מושגים כגון כוח, מאסה, מרחב וזמן מוחלטים, וחוקי תנועה. בהמשך


לסילבוס המלא
הפילו' של ארנסט קאסירר (סמינר) 0659.5385
01
פרופ' גדעון פרוידנטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 497

בסמינר זה נעסוק בפילוסופיה של מייצגה המובהק של הנאורות בתקופת "ויימאר", לאמור בתקופה שבין שתי מלחמות העולם בגרמניה. נשים דגש מיוחד על תפישתו של קאסירר את ההפכים של נאורות: מיתוס, דת, הרומאנטיקה, פילוסופית החיים וכו'. נדרשת נכונות לקרוא ולדווח בסמינר על כתבים של קאסירר ואחרים, ורצויה (אך לא


לסילבוס המלא
הסטוריה אינטלקטואלית II ((קורס השלמות) (שיעור) 0659.6141
01
פרופ' ליאו קורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-14 גילמן ‏ 280

הקורס יתמקד בהתפתחות המחשבה המדעית בתרבות המערב, מאז תקופת המהפיכה מהדעית ועד תחילתה של המאה העשרים. לצורך זה יבחנו מספר נושאים ומספר תקופות, שמקובל לראות בהם ציוני דרך מרכזיים בתולדות המדעים בפרק הזמן האמור: 1) המהפכיה המדעית והשכלותיה; 2); מדע, המהפיכה מצרפתית והנאורות; 3) מדע בתקופת


לסילבוס המלא
תרגיל בפילוסופיה של המדע (תרגיל) 0659.5287
01
מר ניצן מיטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 305

תרגיל בפילוסופיה של המדע (המשך)
------------------------------------------------------------
סילבוס – סמסטר ב', תשס"ט

במסגרת התרגיל נקרא ונדון בכמה מן הטקסטים המרכזיים של הפילוסופיה של המדע, במאה העשרים. הקורס יעסוק בשאלת מקור הידע המדעי, מבנהו ותוקפו, באמצעות התמקדות


לסילבוס המלא
תרגיל בפילוסופיה של המדע (תרגיל) 0659.5287
02
מר ניצן מיטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 319

תרגיל בפילוסופיה של המדע (המשך)
------------------------------------------------------------
סילבוס – סמסטר ב', תשס"ט

במסגרת התרגיל נקרא ונדון בכמה מן הטקסטים המרכזיים של הפילוסופיה של המדע, במאה העשרים. הקורס יעסוק בשאלת מקור הידע המדעי, מבנהו ותוקפו, באמצעות התמקדות


לסילבוס המלא
פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (שיעור) 0659.4613
01
פרופ' מנחם פיש סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16 גילמן ‏ 281

הקורס יבקש להוודע מקרוב אל המסורת האנליטית בפילוסופיה של המדע, ולעמוד על כוחה ועל מגבלותיה. נעשה זאת תוך עיון קרוב בשלושה אספקטים פילוסופיים בעייתיים של הפעילות המדעית באשר היא: (א) הבעייתיות הכרוכה בניתוח מה שמוענק להשערה על ידי תוצאה חיובית של מבחן אמפירי, (ב) הבעייתיות כרוכה בבירור וניתוח


לסילבוס המלא
הגותו של ישעיה ברלין (סמינר) 0621.7021
01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-8 גילמן ‏ 319


סיר ישעיה ברלין (1997-1909) נחשב כאחד מהוגי-הדעות החשובים ורבי-ההשפעה של המאה העשרים. הגותו הקיפה תחומים רבים: פילוסופיה פוליטית, תולדות הרעיונות, היסטוריה אינטלקטואלית, ספרות רוסית, ועוד. כמו כן נודע ברלין בפעילותו הדיפלומטית ובתרומותיו לויכוחים האידיאולוגיים הגדולים של תקופתנו, שבהם


לסילבוס המלא
התחיה של המכניקה בתקופתו של גליליאו גליליי (סמינר) 0659.3073
01
ד"ר עדו יעבץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-16 גילמן ‏ 456

המכניקה היא אחד המדעים העתיקים שנולדו ביוון הקלסית. יחד עם זאת, מה נחשב לידע מכני בתקופות שונות משתרע על פני תחום רחב ובלתי מובחן שכולל שימוש במכונות פשוטות כמו מאזניים ומנוף, התחקות אחר העקרונות שמאחורי פעולת המכונות, מדע של תנועות טבעיות ותנועות מאולצות ומדע מתימטי של שיווי משקל בנוסח ארכימדי.


לסילבוס המלא
מבוא לתיאוריה בקורתית II (שיעור) 0659.3065
01
פרופ' עדי אופיר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 326

השיעור יהיה הזדמנות לפגישה ראשונה עם כמה מן ההוגים המרכזיים שתרמו לתיאוריה הביקורתית במאה העשרים: אדורנו, בנימין, פוקו, דרידה, סעיד, באטלר וז'יז'ק. מחשבתם תוצג על רקע התפתחויות אינטלקטואליות רלוונטיות בתחומי הסמיוטיקה, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה והפסיכואנליזה. בשיעור יובלטו מושגי


לסילבוס המלא
הסטוריה, הסטוריוגרפיה וזכרון הסטורי : המהפיכה הצרפתית (סמינר) 0659.3064
01
פרופ' משה צוקרמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-10 גילמן ‏ 449


סילבוס: הסמינריון ידון בהיבטים שונים של הקשר בין המאורע ההיסטורי, ייצוגו ההיסטוריוגרפי ועיצובו של הזיכרון ההיסטורי. המהפכה הצרפתית תשמש כמקרה מבחן

קבלת קרדיט:
עבודה סמינריונית או עבודת רפרט


לסילבוס המלא
שלטון, משילה וידע בהגותו של פוקו (סמינר) 0659.4017
01
פרופ' עדי אופיר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-14 גילמן ‏ 307

הסמינר יתבסס על קריאה שיטתית בהרצאות של מישל פוקו בקולג' דה פראנס בשנים 1979-1976. נעקוב אחרי החקירה הגנאלוגית שפוקו מציע למערך השליטה הריבוני, למשילה (governmentalitי) ולגלגוליה מהכוח הפסטורי (pastoral power) עד למדינה המודרנית, ולביו-כוח (bio-pouvoir). נשתמש בשילוב יוצא הדופן שפוקו מציע


לסילבוס המלא
סוגיות בתולדות הטכנולוגיה (שיעור) 0659.6004
01
ד"ר עדו יעבץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20-18 גילמן ‏ 456

תולדות הטכנולוגיה הן מוקד למחקר תוסס, רב גוני, ומעניין במיוחד, אשר הולך ומתפתח במהירות רבה בחמישים השנים האחרונות. השיעור יציג כמה משאלות היסוד המדריכות תחום יחסית צעיר זה בלימודי ההיסטוריה. סביב ספרו המרתק עדיין של Lynn White Jr. תועלה שאלת הדטרמיניזם הטכנולוגי – דהיינו, באיזו מידה כופות


לסילבוס המלא
קריאה בטקסטים קלאסיים (ק"מ) 0659.2030
01
ד"ר עדו יעבץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18-16
מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (שיעור) 0659.5155
01
פרופ' משה צוקרמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12-10 גילמן ‏ 278

סילבוס: השיעור יציג באורח פנורמי את הגותם של דמויות מפתח בתיאוריה החברתית של המאה ה-19 – אוגוסט קונט, קרל מרקס, הרברט ספנסר, אמיל דירקהיים, מקס ובר, וילפרדו פארטו

קבלת קרדיט:
מבחן בית


לסילבוס המלא
Medieval and Early Modern Theories of Emotions (סמינר) 0659.3072
01
Prof Dominik Perler סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16-12 גילמן ‏ 261

הקורס יערך ב- 7 שבועות מרוכזים 30/4/09-11.6.09

Emotions were the focus of intense debates in medieval and early modern philosophy. Tho-mas Aquinas, William Ockham, Renי Descartes, Baruch de Spinoza and many other philoso-phers explored the nature of emotions, the role they play in our


לסילבוס המלא
Text and image in the history of biology (סמינר) 0659.3069
01
DR Janina Wellmann סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14-12 גילמן ‏ 221


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer