ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג לצרפתית

גרסה קלאסית / מודרנית

תואר ראשון

שנה א'

מבואות

רמה א' ו-ב' (מסגרת 168)

סמ' א'

מבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת מימה"ב ועד המאה ה-18 (שיעור) 0625.1220
01
מר עמנואל הלפרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 001

מטרת הקורס לסקור, במשך שנת לימודים אחת, מגוון של יצירות (סיפורת, שירה, דרמה) מימי הביניים ועד המאה העשרים – תחנות משמעותיות בתרבות הצרפתית. באמצעותן תוצג התפתחות הסוגות, התמאטיקה והסגנונות.
בחלק א יציג השיעור את צמיחתה של הספרות הצרפתית, מימי הביניים ועד המאה ה-18. היצירות ינותחו תוך הדגשת


לסילבוס המלא
תרגיל בעברית לשיעור הנ"ל לרמה א' (תרגיל) 0625.1221
01
גב' יבגניה כץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 220

מטרת התרגיל היא להמחיש בעזרת טקסטים רעיונות המוצגים במהלך המבוא לספרות הצרפתית. התרגיל יתמקד בהקניית כלים מתודולוגיים לניתוח טקסטים ספרותיים אשר יוצגו במבוא.
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.


לסילבוס המלא
תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל לרמה ב' (תרגיל) 0625.1251
01
מר סטפן קרבר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 107

התרגיל מלווה את שיעור המבוא לספרות הצרפתית מימי הביניים ועד המאה ה-18 ויקנה לסטודנטים כלים שיטתיים לניתוח הטקסטים שיוצגו בשיעור המבוא. התרגיל יתנהל בצרפתית.
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.


לסילבוס המלא

קורס לרמה א' בלבד

כשסופרים היו גם אינטלקטואלים:ספרות ופוליטיקה בצרפת במאה העשר (שו"ת) 0625.1260
01
ד"ר דניס שרביט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 רוזנברג ‏ 002

כשסופרים היו גם אינטלקטואלים: ספרות ופוליטיקה בצרפת במאה העשרים.
מרבית הסופרים הצרפתים במאה ה-20 ראו עצמם לא רק ככותבי סיפורת אלא גם כ"אינטלקטואלים" הנדרשים מעת לעת להתערב בזירה הציבורית במטרה להתריע על הסכנות הפוקדות את צרפת ואת העולם. תחושת היעוד שלצידה ביקורת כלפי הממסד הפוליטי הנבחר


לסילבוס המלא

רמה א' ו-ב' (מסגרת 168)

סמ' ב'

מבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת מהמאה ה-18 ועד המאה ה- 20 (שיעור) 0625.1222
01
מר עמנואל הלפרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 001

מטרת הקורס לסקור, במשך שנת לימודים אחת, מגוון של יצירות (סיפורת, שירה, דרמה) מימי הביניים ועד המאה העשרים – תחנות משמעותיות בתרבות הצרפתית. באמצעותן תוצג התפתחות הסוגות, התמאטיקה והסגנונות.
בחלק א יציג השיעור את צמיחתה של הספרות הצרפתית, מימי הביניים ועד המאה ה-18. היצירות ינותחו


לסילבוס המלא
תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל לרמה ב' (תרגיל) 0625.1254
01
גב' יונה הנהרט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 ווב ‏ 101

תרגיל זה יתנהל בצרפתית ויעניק לסטודנטים כלים לקריאת טקסטים וניתוחם. תרגיל זה מלווה את שיעור המבוא .
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.


לסילבוס המלא
תרגיל בעברית לשיעור הנ"ל לרמה א' (תרגיל) 0625.1223
01
מר איתן אורקיבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 205

מטרת התרגיל היא להמחיש בעזרת טקסטים ואמצעים ויזואלים שונים רעיונות המוצגים במהלך המבוא לספרות הצרפתית המודרנית. התרגיל שואף להקנות לסטודנט כלים ושיטות לניתוח הטקסטים אשר יוצגו במהלך המבוא.
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.


לסילבוס המלא

שיעורי שפה לשנה א' לרמה א' (מסגרת 555)

קורס שנתי

צרפתית למתחילים (שו"ת) 0625.1005
01
מר איב והל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 103
מר איב והל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 262
מר איב והל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 103
מר איב והל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 106

מטרת הקורס הינה הקניית צרפתית בסיסית, רכישת המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם. הקנייה הדרגתית של הדקדוק הבסיסי ולימוד מבנה המשפט הפשוט.התלמיד ירכוש במשך שנת הלימודים מיומנויות קריאה בסיסיות.
נוכחות חובה.


לסילבוס המלא

רמה ב' בצרפתית שנה א'

סמ' א'

מיומנויות שפה לרמה ב' (מסגרת 555)

צרפתית למתקדמים רמה ב' (שו"ת) 0625.1225
01
גב' אן שנטל מינו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 רוזנברג ‏ 106

מטרת הקורס לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולהקנות ידע עיוני ומעשי בשפה. בכוונת הקורס לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההכרות עם סוגי הטקסטים השונים. הקורס יכלול הדרכה בסיסית, ניתוח אופני בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי ולביטוי המרכיבים העיקריים בו.

נוכחות חובה.
במהלך


לסילבוס המלא
צרפתית מדוברת לרמה ב' (תרגיל) 0625.1270
01
גב' אן שנטל מינו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 301

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בהבעה בעל-פה בשפה הצרפתית. שיטת העבודה מורכבת מדיון בקבוצה ומהבעה אישית. הדיונים מתייחסים למאמרי עיתונות, לטקסטים ספרותיים שונים, ולתוכניות טלוויזיה בצרפתית. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים ועל שימוש נכון בשפה. הקורס ניתן ברמות שונות בהתאם לידע בשפה הצרפתית. קורס


לסילבוס המלא

סמ' ב'

הטקסטים הקנוניים של הספרות הצרפתית (תרגיל) 0625.1272
01
ד"ר סוזן שטינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 101

בשיעור נקרא טקסטים ספרותיים מימי הביניים ועד ימינו. נלמד להכיר את הספרות הצרפתית ונבדוק שינויים שהתרחשו בספרות לאורך הזמן דרך קריאה ביקורתית.
חובות הקורס: נוכחות , בחינה.


לסילבוס המלא
צרפתית למתקדמים רמה ב' (שו"ת) 0625.1226
01
גב' אן שנטל מינו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 רוזנברג ‏ 107

מטרת הקורס לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולהקנות ידע עיוני ומעשי בשפה.בכוונת הקורס לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההכרות עם סוגי הטקסטים השונים. הקורס יכלול הדרכה בסיסית, ניתוח אופני בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי ולביטוי המרכיבים העיקריים בו.

נוכחות חובה.
במהלך


לסילבוס המלא
צרפתית מדוברת לרמה ב' (תרגיל) 0625.1271
01
גב' אן שנטל מינו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 101

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בהבעה בעל-פה בשפה הצרפתית. שיטת העבודה מורכבת מדיון בקבוצה ומהבעה אישית. הדיונים מתייחסים למאמרי עיתונות, לטקסטים ספרותיים שונים, ולתוכניות טלוויזיה בצרפתית. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים ועל שימוש נכון בשפה. הקורס ניתן ברמות שונות בהתאם לידע בשפה הצרפתית. קורס


לסילבוס המלא

שנה ב'

חובה רמה ב'

מיומנויות שפה לשנה ב' לרמה ב' (מסגרת 126)

סמ' א'

צרפתית כתובה (תרגיל) 0625.2020
01
גב' סילבי עוזיאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 101

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בהבעה בכתב בשפה הצרפתית, לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים, כגון מאמרי עיתונות, טקסטים ספרותיים ועוד. שיטת העבודה מורכבת מהדרכה בסיסית, ניתוח אופנים של בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי המרכיבים העיקריים בו ולהבעתם.


לסילבוס המלא
צרפתית עכשווית (תרגיל) 0625.2021
01
גב' מטילד אמורו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 ווב ‏ 101


צרפתית עכשווית רמה ב' שנה ב'
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות מתקדמות בהבעה בעל-פה בשפה הצרפתית. שיטת העבודה מורכבת מדיון בקבוצה, חילופי דעות ומהבעה אישית. הדיונים מתייחסים למאמרי עיתונות, לטקסטים ספרותיים שונים, ולתוכניות טלוויזיה בצרפתית. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים


לסילבוס המלא
כתיבה מדעית (תרגיל) 0625.2022
01
מר איב והל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 101

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות כתיבה אקדמית בצרפתית כדי לאפשר שילובו בשעורים ובסמינרים. שיטת העבודה מבוססת על התייחסות לטקסט ספרותי צרפתי קלאסי וטקסטים מתחומים מדעיים שונים. יושם דגש על מאמרי ביקורת , כתיבת תקציר, כתיבת ביבליוגרפיה, ניסוח היפותזת-עבודה, וכתיבת העבודה עצמה .
נוכחות


לסילבוס המלא

סמ' ב'

צרפתית מדוברת לרמה ב' (תרגיל) 0625.2023
01
גב' מטילד אמורו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 105

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בהבעה בעל-פה בשפה הצרפתית. שיטת העבודה מורכבת מדיון בקבוצה ומהבעה אישית. הדיונים מתייחסים למאמרי עיתונות, לטקסטים ספרותיים שונים, ולתוכניות טלוויזיה בצרפתית. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים ועל שימוש נכון בשפה.
נוכחות חובה.


לסילבוס המלא

שנה ב'

שנה ב' רמה א' צרפתית למתקדמים- חובה

יש להרשם ביח' להוראת שפות

ניתן להרשם לכל קבוצה באינטרנט מסגרת 555

מיומנויות שפה לרמה א' (מסגרת 224)

שנה ב' רמה א' חובה

סמ' א'

סדנה לצרפתית עכשווית א' (ס') 0668.2241
01
מר איב והל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 304

מטרת הקורס להקנות הבנה של משפטים פשוטים ויכולת להתבטא בנושאים אלה באמצעות רכישת אוצר מילים, רכישת ביטויים ודרכי השימוש בהם ומיומנויות הדרגתיות בבניית משפטים.
נוכחות חובה.


לסילבוס המלא

סמ' ב'

סדנה לצרפתית עכשווית ב' (ס') 0668.2242
01
גב' עמנואל לקלם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 ווב ‏ 103

מטרת הקורס להקנות הבנה של משפטים פשוטים ויכולת להתבטא בנושאים אלה באמצעות רכישת אוצר מילים, רכישת ביטויים ודרכי השימוש בהם ומיומנויות הדרגתיות בבניית משפטים.
נוכחות חובה.


לסילבוס המלא
בין כתיבה עיתונאית לכתיבה ספרותית (ס') 0668.2243
01
מר איב והל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 102


מטרת הקורס להקנות לסטודנטים אוצר מילים מתחומים שונים ודרכים לשחמוש בו. השיעור יתבסס על קריאה ולימוד של טקסטים קצרים העוסקים בנושאים מגוונים. הסטודנטים ירכשו מיומנויות קריאה וכתיבה בסיסיות.
נוכחות חובה.


לסילבוס המלא

ק"מ לרמה א' לשנה ב' ו-ג' (מסגרת 224)בחירה

מסע אל ארצות הדימיון (ק"מ) 0668.2244
01
מר איב והל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 105

הנושא של הארצות הלא קיימות בהן אנשים חיים באושר הוא נושא מפותח מאז המאה ה-16, המייצר סוג ספרותי בעצמו. נלמד איך הנושא הזה מוצג בספרות ובמחשבה הפוליטית פילוסופית מהמאה ה-16 עד המאה ה-19.

נוכחות חובה.


לסילבוס המלא

שנה ב' ו-ג'

סמ' א'

שיעורי בחירה בצרפתית לרמה ב'(מסגרת 123)

תלמידי רמה ב' רשאים לקחת קורסי בחירה בעברית

תולדות השירה הצרפתית (בצרפתית) (שו"ת) 0625.2040
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 101

שיעור זה אודות השירה הצרפתית יועבר בצרפתית, שפת המקור של השירים וכן של רוב המאמרים העיונים הנלווים.
השיעור יעמוד על התפתחותה של השירה בצרפת בימי הביניים :משירת האהבה הדרומית של הטרובדורים ועד לאפופאות הצפוניות (פרט לשירת רולן), נלמד על שירת אורבלה ושירת גיום. נעמוד על סוגית התרחבות קשת


לסילבוס המלא
מבנה השפה:דקדוק צרפתי(בצרפתית) (שו"ת) 0625.2041
01
גב' טניה גלוזמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 102

קורס זה הוא בעל אופי תיאורטי. מטרת הקורס להקנות לתלמידים את הכלים הדרושים לניתוח מבנה המשפט. בחלקו הראשון הקורס יתמקד במבנה התחבירי של המשפט הפשוט. ידונו הנושאים הבאים : סוגי היחסים בין המרכיבים השונים במשפט, מבנה הצירופים התחביריים ,סוגי המשפט השונים : משפט בעל נושא סתמי, משפט מיקוד, או משפט


לסילבוס המלא

שיעורי בחירה בעברית לכל התלמידים

לרמה ב' מסגרת 123

לרמה א' מסגרת 224

עולמו של רבלה (שו"ת) 0668.2245
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 002

נזיר, כומר, רופא אך מעל הכל סופר, פרנסוא רבלה חיבר לפחות ארבעה ספרי מופת המתארים באופן קרנאבלי את לידתם, חינוכם וקרבותיהם של הענקים גרגנטוא ובנו פנטגרואל. בספר ה-3 פנטגרואל ופמלייתו הססגונית מבקרים אצל מיטב מומחי תקופת הרנסנס כדי לדעת אם כן או לא להתחתן. למרות התשובות השליליות החד משמעיות הבירור


לסילבוס המלא

סרט בקורס צרפת במאה ה-20 יוקרן מ-12-14

הצפייה בסרט אינה נכללת במניין השעות

צרפת במאה ה-20 :היסטוריה פוליטית ותרבותית א' (שו"ת) 0668.2246
01
מר עמנואל הלפרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144
סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

צרפת במאה העשרים

קורס שנתי על צרפת במאה העשרים
היסטוריה פוליטית ותרבותית א'


לצד מאורעות פוליטיים ומלחמות קשות-לרבות תקופה של כיבוש זר- ידעה צרפת במאה שעברה התפתחויות חברתיות ותרבותיות כבדות משקל ומשמעות. סידרת ההרצאות לא תיפסח על התחנות ההיסטוריות הבולטות-מלחמות


לסילבוס המלא
הפילוסופים הצרפתים בספרות (שו"ת) 0668.2247
01
ד"ר סוזן שטינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 001


נדמה כי הפילוסופיה בכל זמן מהרהרת על הקיום, העולם, כמו גם על תוכנם של תחומים שונים כמו הידע, האתיקה ואף האסתטיקה, זאת מבלי שהיא עצמה מייצרת אובייקטים אסתטיים. הספרות, לעומת זאת, מניבה יצירות השייכות לתחום היפה. ברם, מאז הופעת ההסטוריות הספרותיות הראשונות, בצרפת במאה ה-19, מחבריהם מעולם לא


לסילבוס המלא

סמ' ב'

שיעורי בחירה בצרפתית לרמה ב'(מסגרת 123

מכתבי נשים מימה"ב עד המאה ה-17 מאלואיז עד גב' דה סביניה (בצר (שו"ת) 0625.2042
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 301

מכתבי נשים מימה"ב עד המאה ה-17 מאלואיז עד מאדאם דה סביניה (בצרפתית)
שו''ת
השיעור יציג את סוגיית הכתיבה הנשית במשטר הישן במכתביה של אלואיז במאה ה-12, של היסטוריונית החצר הצרפתי בסוף המאה ה14 , קריסטין דה פיזן, של נשות הרנסנס כגון מלכת נאווארה, ז'אן דאלברה, ביתה, מרגריט דה


לסילבוס המלא
טקסטים נבחרים בספרות בלגית (בצרפתית) (שו"ת) 0625.2043
01
גב' אן שנטל מינו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 104

במסגרת הקורס נחקור את התפתחותן של יצירות מרכזיות בהיסטוריה של הספרות הבלגית הפרנקופונית, במאות ה-19 וה-20 מהרומן, דרך התיאטרון והקולנוע, היצור והשירה, וכלה בקומיקס.

חובות הקורס: 3 בחינות במהלך הסמסטר. עבודה בסיום הקורס להגשה ב-7.7.10.


לסילבוס המלא

שיעורי בחירה בעברית לכל התלמידים(מסגרת 224)

הקול הנשי בספרות הצרפתית (שו"ת) 0668.2248
01
ד"ר דינה חרובי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 103

הקורס יתמקד ביצירות של סופרות מן המאה ה-20 וה-21 (סימון דה-בובואר, מרגריט דיראס, מרי קרדינל, נטלי סארוט, אני ארנו, לילה סבר, מרי דריוסק, לידיה פלם, ), וינסה לברר מה מציע הקול הנשי: האם הסופרות מצליחות לאפיין חוויות ייחודיות לסוביקטיביות הנשית? האם הן מציעות אסטרטגיות חדשות הקוראות תיגר על העולם


לסילבוס המלא
מבוא לסמנטיקה ולקסיקולוגיה (שו"ת) 0668.2249
01
גב' הילה קרס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 205

מטרת הקורס לתת בידי הסטודנט כלים ללימוד הסמנטיקה, ענף הבלשנות שעניינו המשמעות. הקורס יקנה ידע בסיסי הן בסוגיות שהסמנטיקה עוסקת בהן והן בקשר שבינה ובין תחומי מדע אחרים, כגון:לוגיקה, ופילוסופיה של הלשון, ותחומי בלשנות נוספים כגון: תחביר, פרגמטיקה ולקסיקולוגיה.
הקורס ידון בסוגיות הללו באמצעות


לסילבוס המלא
התפתחותו של מוסד:תולדות הלשון הצרפתית (שו"ת) 0668.2290
01
פרופ' חוה שילדקרוט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 102

מטרת הקורס לסקור את התפתחות השפה הצרפתית החל מן המקור הלטיני וכלה בסוף המאה ה - 17. הקורס ידון בשלבים החשובים בהתפתחות השפה הצרפתית המדוברת והכתובה ויבחן את הקשר בין אירועים הסטורים מרכזיים לבין התפתחות השפה. נתמקד בשלבי הצרפתית העתיקה והתיכונה, בשינויים שחלו במבנה השפה הצרפתית בתקופות אלו


לסילבוס המלא
ממלחמות הדת בצרפת לצו הפיוס (מאה ה- 16) (שו"ת) 0668.2291
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 278

עם מותו של המלך הנרי ה- 2 ובתקופת העוצרות של אלמנתו, קאטרינה דה מדיצ'י, פורצות בצרפת 8 מלחמות דת, מלחמות אזרחים אלימות והרסניות המאיימות על הממלכה. לסיכסוך מימד כלל אירופאי: הוא מערב את ספרד של פיליפ השני עם אנגליה של אליזבט ה-1. החיילים הגרמנים שכירי חרב שוטפים ובוזזים את צרפת בזמן


לסילבוס המלא
הדיאלוגים של דידרו (שו"ת) 0668.2292
01
ד"ר מישל בוקובזה קאהן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 103

נבחן את הדיאלוג הפילוסופי ונעמוד על מאפייניו לאורך התקופות החל מהדיאלוג הסוקרטי. נעמוד על הסיבות שהפכו את הדיאלוג לג'אנר ספרותי כה פופולארי במאה ה- 18. לאחר שנסקור את פעילותו הפילוסופית והספרותית של דידרו ,נעמוד על המאפיינים המייחדים את הדיאלוגים שלו ונשפוך אור על החלוציות של דידרו והשפעתו


לסילבוס המלא

סרט בקורס צרפת במאה ה-20 יוקרן מ-12-14

הצפייה בסרט אינה נכללת במניין השעות

צרפת במאה ה-20 :היסטוריה פוליטית ותרבותית ב' (שו"ת) 0668.2293
01
מר עמנואל הלפרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

לצד מאורעות פוליטיים ומלחמות קשות-לרבות תקופה של כיבוש זר- ידעה צרפת במאה שעברה התפתחויות חברתיות ותרבותיות כבדות משקל ומשמעות. סידרת ההרצאות לא תיפסח על התחנות ההיסטוריות הבולטות-מלחמות העולם, מלחמת אלג'ריה, מאי 68-אך תעסוק גם בהשפעתם של אישים בולטים ושל יצירות מכוננות. היא תעלה סוגיות


לסילבוס המלא
המחשבה הצרפתית בתחילת המאה ה-20 (שיעור) 0626.2209
01
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 280
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 280


לסילבוס המלא

סמ' א'

סמינריונים

תלמידי רמה ב' רשאים לקחת סמינר בעברית

תלמידי רמה ב' הלומדים סמינר בעברית

יכתבו עבודת סמינר בצרפתית

מסגרת 127

סמ' א'

הסמינר האוטוביוגרפיה (בצרפתית) יכול להחשב גם כשיעור

האוטוביוגרפיה כתופעה ספרותית וחברתית(בצרפתית) (סמינר) 0625.3430
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 ווב ‏ 301

האוטוביוגרפיה כתופעה ספרותית וחברתית(בצרפתית) יכול להחשב כשיעור

מדוע ומאיזו תקופה אנשים מספרים את סיפור חייהם בגוף ראשון? חוקרי האוטוביוגרפיה חלוקים בנוגע לתאריך לידתו של ז'אנר זה. הסמינר ישלב קריאה בטקסטים אוטוביוגראפיים קדומים (הווידוים של אוגוסטינוס מהמאה ה-5, סיפור חייהם של גיבר


לסילבוס המלא

לרמה א' מסגרת 227

לרמה ב' מסגרת 127

יצוגי המיניות בשיח הרפואי והספרותי(בעברית) (סמינר) 0668.3090
01
ד"ר מישל בוקובזה קאהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 ווב ‏ 102

ייצוגי המיניות בשיח הרפואי והספרותי
הסמינר בוחן סוגיות שקשורות לתפיסת המיניות וייצוגיה בשיח הספרותי והרפואי של המאה ה- 17 והמאה ה- 18 בצרפת. תקופה זו נחשבת למהפכנית הן בשדה המדעי והן בשדה הפילוסופי והתרבותי. תפיסת האדם וגופו, תיאוריות של רביה וילודה ותיאוריות מגדריות חדשות משפיעות באופן


לסילבוס המלא
ביות או הזרה:סוגיות בתרגום (סמינר) 0625.4528
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 455

קורס זה יוקדש לשאלה שהטרידה מתרגמים וחוקרי תרגום במשך מאות בשנים: האם יש "לביית" טקסט מתורגם, כך שיתאים לקהל היעד, או שמא יש להשאיר אותו בזרותו, ולהביא את קהל היעד אליו, כביכול.
הסטודנטים יתבקשו לחקור תרגומים שונים ולבדוק איזו דרך הם נוקטים, מה שיטות הפעולה ליישום הביות של טקסט, ואיך ניתן


לסילבוס המלא

סמ' ב '

המעשייה הפילוסופית של וולטר(בעברית) (סמינר) 0668.3091
01
ד"ר מישל בוקובזה קאהן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 ווב ‏ 103

הסמינר סוקר את מיקומו של וולטר בשדה הספרותי של תקופתו ובוחן את סיבות הפיכתו של וולטר לדמות נערצת מבחינה ספרותית והגותית. בשלב שני, יתקיים דיון על הדיאלקטיקה שבין שמרנות למודרניות שמאפיינת הן את חשיבתו והן את כתיבתו של וולטר.
בהמשך, נציג את המעשיות הפילוסופיות של וולטר הנחשבות היום ליצירות


לסילבוס המלא
תארי הפועל-הבטים סיכרוניים ודיאכרוניים (בעברית) (סמינר) 0625.4525
01
פרופ' חוה שילדקרוט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 105
פרופ' חוה שילדקרוט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 105

תארי הפועל מהווים קבוצה רחבה בדקדוק הצרפתי הכוללת בתוכה סוגים שונים של רכיבים. ההגדרות הרווחות מראות היטב שההבחנה בין תארי פועל לבין מילות יחס ואף רכיבים אחרים איננה חד משמעית. בסמינר נבדוק תחילה באיזו מידה ההגדרות הקיימות מהוות בעיה. נבדוק את השינויים שחלו בסוג ההגדרות ובמהותן


לסילבוס המלא
ייצוגי הגיבורה ברומן הצרפתי (בעברית) (סמינר) 0625.4524
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 449

הסמינר יבחן מגוון רומנים מן הספרות הצרפתית על מנת לעמוד על טיבה של הגיבורה העומדת במרכזו. הנחת היסוד שתבדק במהלך הסמינר הינה שייצוג האישה בספרות מבטא שאלות היסטוריות ותרבותיות הקשורות למצבה בחברה. עוד נראה שבידה של הספרות להציע פתרונות תוך כדי דיון ערכי. הקורפוס יכלול את עיר הנשים של קריסטין דה


לסילבוס המלא
תאטרון צרפתי בן זמננו:דרמטורגיה ובימוי (סמינר) 0811.3282
01
פרופ' יערי נורית סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 קיקואין ‏ 002

תואר שני

סמ' א'

מסגרת 620

הסמינר הפולמוס מתקיים בצרפתית - פתוח רק לתלמידי מ.א

השיח הפולמוסי בצרפת בת-זמננו ותפקידיו בזירה הדמוקרטית (סמינר) 0625.4522
01
פרופ' רות א עמוסי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 ווב ‏ 103

למרות שכיחותו הרבה במרחב הציבורי, נחשב השיח הפולמוסי כביטוי להתלהמות, לאלימות מילולית ואף כהפרה גסה של כללי "תרבות הדיון". מטרת הסמינריון היא להעמיד במבחן את הדעות המקובלות בדבר הפולמוס, לאפיין את התנהלותו ולהצביע על תפקידיו בזירה הדמוקרטית על סמך דוגמאות קונקרטיות. במהלך הסמינריון נעמוד על


לסילבוס המלא
האוטוביוגרפיה כתופעה ספרותית וחברתית(בצרפתית) (סמינר) 0625.3430
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 ווב ‏ 301

האוטוביוגרפיה כתופעה ספרותית וחברתית(בצרפתית) יכול להחשב כשיעור

מדוע ומאיזו תקופה אנשים מספרים את סיפור חייהם בגוף ראשון? חוקרי האוטוביוגרפיה חלוקים בנוגע לתאריך לידתו של ז'אנר זה. הסמינר ישלב קריאה בטקסטים אוטוביוגראפיים קדומים (הווידוים של אוגוסטינוס מהמאה ה-5, סיפור חייהם של גיבר


לסילבוס המלא

סמינרים בעברית

סמינר שנתי

ג'אנרים ספרותיים:מהקלאסיזם ועד העידן הדיגיטלי (סמינר) 0625.4533
01
ד"ר מישל בוקובזה קאהן שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 ווב ‏ 102

נבחן כיצד ג'אנרים ספרותיים מאפשרים לארגן ולקטלג את היצירה הספרותית. מטרתו של הסמינר שהוא סמינר בתיאוריה של הספרות היא לבחון את הכלים המתודולוגים שמאפשרים לבדוק את המאפיינים והקריטריונים דרכם ניתן לזהות ולהבדיל בין דרכי כתיבה שונות.
בשלב שני נבחן את הקשרים שנרקמים בין ג'אנרים


לסילבוס המלא

סמ' ב'

קורסים לאשכול ספרויות ולשונות

ייצוגי הגיבורה ברומן הצרפתי (בעברית) (סמינר) 0625.4524
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 449

הסמינר יבחן מגוון רומנים מן הספרות הצרפתית על מנת לעמוד על טיבה של הגיבורה העומדת במרכזו. הנחת היסוד שתבדק במהלך הסמינר הינה שייצוג האישה בספרות מבטא שאלות היסטוריות ותרבותיות הקשורות למצבה בחברה. עוד נראה שבידה של הספרות להציע פתרונות תוך כדי דיון ערכי. הקורפוס יכלול את עיר הנשים של קריסטין דה


לסילבוס המלא
תארי הפועל-הבטים סיכרוניים ודיאכרוניים (בעברית) (סמינר) 0625.4525
01
פרופ' חוה שילדקרוט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 105
פרופ' חוה שילדקרוט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 105

תארי הפועל מהווים קבוצה רחבה בדקדוק הצרפתי הכוללת בתוכה סוגים שונים של רכיבים. ההגדרות הרווחות מראות היטב שההבחנה בין תארי פועל לבין מילות יחס ואף רכיבים אחרים איננה חד משמעית. בסמינר נבדוק תחילה באיזו מידה ההגדרות הקיימות מהוות בעיה. נבדוק את השינויים שחלו בסוג ההגדרות ובמהותן


לסילבוס המלא
מודרניזם אירופאי (סמינר) 0626.4183
01
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 401
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 401


לסילבוס המלא
פורום מורי ותלמידי תואר שני ושלישי (שנתי השתתפות חובה) ( ) 0625.9999
99
שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 103
מודרניזם אירופאי (סמינר) 0626.4183
01
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 401
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 401


לסילבוס המלא

סמ' א'

מסגרת 624

סדנה בתרגום פרוזה צרפתית (סדנה) 0625.4527
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 455

סדנה לתרגום פרוזה צרפתית
לסדנה זו שתי מטרות: ליישם את הידע התיאורטי בתורת התרגום, ולבדוק מספר רב ככל האפשר של סוגיות הקשורות בהעברה מספרות צרפתית לעברית. הסטודנטים יתמודדו עם תרגום קטעים קצרים מתוך הספרות הצרפתית, בעיקר מן המאה העשרים. כל שיעור הוא התמודדות עם מטלה אחרת וקטע שונה. הם ינתחו


לסילבוס המלא
ביות או הזרה:סוגיות בתרגום (סמינר) 0625.4528
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 455

קורס זה יוקדש לשאלה שהטרידה מתרגמים וחוקרי תרגום במשך מאות בשנים: האם יש "לביית" טקסט מתורגם, כך שיתאים לקהל היעד, או שמא יש להשאיר אותו בזרותו, ולהביא את קהל היעד אליו, כביכול.
הסטודנטים יתבקשו לחקור תרגומים שונים ולבדוק איזו דרך הם נוקטים, מה שיטות הפעולה ליישום הביות של טקסט, ואיך ניתן


לסילבוס המלא

סמ' ב'

סדנה בתרגום דרמה (סדנה) 0625.4529
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 455

סדנה לתרגום דרמה צרפתית
הדרמה הצרפתית ידועה ברבגוניותה ובגאוניותה.
הסדנה מבקשת להציג בפני הסטודנטים כמה פנינים מן העולם העשיר הזה, מתוך זווית הראייה של התנסות בתרגום דרמה. זוהי מלאכת תרגום שונה, בעיקר מפני שהטקסט אמור להיות מדובר. ואולם הדרמה של מולייר ודאי שונה מזו של סארטר, והתאטרון


לסילבוס המלא
תרגום בעידן הפוסט-קולוניאלי (סמינר) 0625.4532
01
ד"ר ניצה בן ארי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 455

המחקר שזכה בשם "פוסט-קולוניאלי" לא פסח גם על התרגום. תיאוריות פוסט-קולוניאליות פתחו בביטול נקודת המבט האירו-צנטרית המופרזת של מחקרי העבר, ועברו למחקר העולם השלישי. קבוצות מיעוט שונות שהצטרפו אליהן דרשו לחקור גם מנקודות מבט שלהן: תרגום פמיניסטי, או תרגום קוויר, למשל. החל מחקר של ההיברידי,


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer