ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי לימודי נשים ומגדר

גרסה קלאסית / מודרנית

קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

קורסים ייחודיים לתכנית ללימודי נשים ומגדר

קורסי הליבה

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (שיעור) 0608.1110
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 223

הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את העולם סביבינו. הקורס יציג את הביקורת של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת המחשבה המערבית ואת האלטרנטיבות שהיא מציעה בסוגיות אלו.
בין הסוגיות שיבחנו: האם מגלמת תפיסת האדם


לסילבוס המלא
יחסי מיגדר במרחב הישראלי (שו"ת) 0691.2863
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

הקורס יעסוק בהגדרת יחסי מיגדר (יחסים חברתיים בין גברים ונשים ) בתרבויות שונות וביטויים במרחב , בעיקר המרחב העירוני הישראלי.
חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהגדרת מושגים, הבנית רקע תיאורטי והצגת גישות שונות בגיאוגרפיה אשר קשורות להבנת יחסי מיגדר במרחב. בחלק זה ידונו נושאים כמו: מיגדר וזכויות


לסילבוס המלא
מגדר וחברה (שו"ת) 1041.2611
01
פרופ' הרצוג חנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-16:00 נפתלי ‏ 101
פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (שיעור) 0608.1122
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 223

מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר,


לסילבוס המלא
תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (שיעור) 0608.1003
01
ד"ר טל דקל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

בקורס נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, דרך סוגיות פמיניסטיות העולות מן היצירות והנדונות בטקסטים של בקורת מגדרית.

במהלך הסמסטר נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות


לסילבוס המלא
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשויות (שיעור) 0608.1115
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 דן-דוד ‏ 003

במרכז הקורס יעמדו מושגים, סוגיות ותיאוריות שבחזית המחקר המגדרי היום. כבסיס להבנתם, יוצגו בקורס התשתיות הפילוסופיות והתיאורטיות שבבסיס התיאוריות הפמיניסטיות העכשוויות, כמו גם תיאוריות הממוקדות לאו דווקא בחקר המגדר אך משיקות זו לזו ומזינות זו את זו, כמו תיאוריות פוסטקולוניאליות וקוויריות. הקורס,


לסילבוס המלא
שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי** (שו"ת) 0608.1133
01
גב' דושניק לירון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 002

המחקר האיכותני הולך ותופס מקום נכבד בחקר העולם החברתי. לתיאוריות הפמיניסטיות תרומה רבה להתפתחות העקרונות התיאורטיים והמעשיים של מחקר זה. הקורס עוסק בקשר שבין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות המחקר האיכותניות תוך התייחסות לסוגיות של שאלת מחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, ניתוח ופרשנות, ייצוג, תוקף


לסילבוס המלא

לשנה ב' ואילך.

קורסי מסלול רוח

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (שיעור) 0608.1110
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 223

הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את העולם סביבינו. הקורס יציג את הביקורת של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת המחשבה המערבית ואת האלטרנטיבות שהיא מציעה בסוגיות אלו.
בין הסוגיות שיבחנו: האם מגלמת תפיסת האדם


לסילבוס המלא
יחסי מיגדר במרחב הישראלי (שו"ת) 0691.2863
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

הקורס יעסוק בהגדרת יחסי מיגדר (יחסים חברתיים בין גברים ונשים ) בתרבויות שונות וביטויים במרחב , בעיקר המרחב העירוני הישראלי.
חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהגדרת מושגים, הבנית רקע תיאורטי והצגת גישות שונות בגיאוגרפיה אשר קשורות להבנת יחסי מיגדר במרחב. בחלק זה ידונו נושאים כמו: מיגדר וזכויות


לסילבוס המלא
מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים** (שיעור) 0608.1136
01
פרופ' חנה נוה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט

תיאור הקורס:
נרטולוגיה (narratology) היא תורת הסיפור – כל סיפור באשר הוא רצף של אירועים המייצגים את פעולותיהן של דמויות במשך של זמן.
לפיכך לימוד עיקרי הנרטולוגיה הוא משמעותי עבור מי שעוסק ביצירת "סיפורים" בספרות, בקולנוע, בכתיבה עיתונאית, בדיווח על אירועים, בכתיבה דוקומנטארית,


לסילבוס המלא

מומלץ כקורס מבוא למסלול רוח/ספרות ותרבות למי

שאינם לומדים בחוג ספרותי.

האישה הנשואה בראי הספרות (שיעור) 0608.3120
01
ד"ר יעל רנן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 326

הקורס ידון בתפקיד "הרעיה הטובה" המסורתי, כפי שהוא משתקף ב"בית הבובות" של איבסן, "מרת דאלוויי" של וירג'יניה וולף, "הו, הימים המאושרים" של בקט ועוד. לניתוח הטקסטים יתלווה רקע היסטורי על תפקידי הרעיה בתרבות המערב.


לסילבוס המלא
הפמיניזם הצרפתי מדה-בובואר עד ימנו (שיעור) 0608.3106
01
ד"ר דינה חרובי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 221

יצירתה של סימון דה בובואר היא אבן פינה בהתפתחות המחשבה הפמיניסטית של המאה העשרים.

הקורס יבחן את התפתחות הפמיניזם הצרפתי מדה-בובואר ועד ימינו, תוך התייחסות לכותבות הפמיניסטיות המרכזיות של שנות השבעים: הלן סיקסו, לוּס איריגארי, ג'וליה קריסטבה, קריסטין דלפי, אנטואנט פוק, מוניק ויטיג


לסילבוס המלא
צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשויות (שיעור) 0608.1115
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 דן-דוד ‏ 003

במרכז הקורס יעמדו מושגים, סוגיות ותיאוריות שבחזית המחקר המגדרי היום. כבסיס להבנתם, יוצגו בקורס התשתיות הפילוסופיות והתיאורטיות שבבסיס התיאוריות הפמיניסטיות העכשוויות, כמו גם תיאוריות הממוקדות לאו דווקא בחקר המגדר אך משיקות זו לזו ומזינות זו את זו, כמו תיאוריות פוסטקולוניאליות וקוויריות. הקורס,


לסילבוס המלא
"קוויר באופן ביקורתי": זהות, אתיקה ופוליטיקה קווירית (שיעור) 0608.3301
01
מר תומר ששונקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 001

בעברו, תיפקד המונח "קוויר" (Queer) כתיוג משפיל למוזרות ולשונות מינית. כיום, ומזה כעשרים שנה, קוויריות מציינת עמדה (תיאורטית ומעשית כאחת) של ביקורת רדיקלית. קוויר שימר את הוראתו כ"מוזר" והפך לפרספקטיבה "זרה" הממנפת את הזרות שלה להשקיף באופן ביקורתי על מגוון של תחומי ידע, יצירה ועשייה: פוליטיקה,


לסילבוס המלא
דמות האם במיתוס ובאגדה (שיעור) 0608.3121
01
ד"ר יעל רנן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 326

הקורס בודק דפוסים שכיחים של תפיסת האם בתרבות המערב, החל מדמטר וכלה באגדות הילדים הפופולריות עד היום ("כיפה אדומה", "שלגיה", "רפונזל" ועוד).


לסילבוס המלא

סמינריונים במסלול רוח

אתיקה פמיניסטית** (סמינר) 0608.5302
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 רוזנברג ‏ 209

אתיקה פמיניסטית מציעה ביקורת על הערכים, ועקרונות הצדק המקובלים, מרחיבה את הדיון המוסרי אל תחומים שמוסר המסורתי לא מצא בהם עניין, ומציעה עקרונות אלטרנטרבים להערכה מוסרית. בקורס נכיר זרמים שונים במחשבה האתית הפמיניסטית ואת הביקורת שזרמים אלו מציגים ביחס למציאות החברתית וביחס לתפיסות מוסר מקובלות.


לסילבוס המלא

דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה פמיניסטית או מבוא לתורת המוסר.

גוף בלא נחת (סמינר) 0608.4101
01
ד"ר רוני הלפרן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 455

במסגרת המסורות הדומיננטיות של התרבות הפטריארכלית נומקה נחיתותה החברתית של האשה במונחי גופה.
הגוף הנשי הוא אם כן המצע המטריאלי שעליו נחקק ובאמצעותו מגולם ההבדל המיגדרי ולכן הוא מהווה אחת מן הסוגיות המרכזיות בתאוריה ובביקורת הפמיניסטית.
במסגרת הקורס נקרא בטקסטים מן התאוריה והביקורת


לסילבוס המלא

קורסי מסלול אמנויות

תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (שיעור) 0608.1003
01
ד"ר טל דקל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

בקורס נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, דרך סוגיות פמיניסטיות העולות מן היצירות והנדונות בטקסטים של בקורת מגדרית.

במהלך הסמסטר נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות


לסילבוס המלא
צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא

סמינריון מסלול אמנות

סוגיות במגדר ובאמנות עכשווית: גלובליזציה, הגירה וטראנס לאומי (סמינר) 0608.5306
01
ד"ר טל דקל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

סוגיות בפמיניזם ובאמנות עכשווית:
גלובליזציה, הגירה וטראנס לאומיות – השפעתם על מקומן ומיקומן של נשים בתרבות

(סמינריון)

ד"ר טל דקל

תופעת הגלובליזציה המתגברת הביאה לגלים של הגירה ועקירות, ואלו בתורם אילצו סובייקטים רבים להתמודדות עם שאלות בסיסיות ואסטרטגיות חדשות בהקשר


לסילבוס המלא

קורסי מסלול חברה

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (שיעור) 0608.3401
01
ד"ר אפי זיו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים להבין, להבנות ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים. בקורס נתעכב על נושאים כמו נשיות, ההקשרים בין מיניות ומגדר, ההקשרים בין מין ומגדר, והתפתחות מגדרית.
נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכואנליטי ביחס לנושאים אילו מראשיתו, דרך


לסילבוס המלא
נשים ערביות-פלסטיניות ופוליטיקה בישראל (שיעור) 0608.3402
01
ד"ר תגריד יחיא-יונס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 280

הקורס בוחן את המיקום והזיקה של הנשים הערביות-פלסטיניות בישראל לפוליטיקה במובניה וברמותיה השונות, דרך התבוננות בזירות ובאתרים סוציו-פוליטיים רלוונטיים, בתופעות ובפרקטיקות חברתיות שונות, החל מייצוגים ואופני השתתפות בפוליטיקה הפורמאלית בשתי הרמות המוניציפאלית והארצית, עובר בעמותות ובארגונים


לסילבוס המלא
יחסי מיגדר במרחב הישראלי (שו"ת) 0691.2863
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

הקורס יעסוק בהגדרת יחסי מיגדר (יחסים חברתיים בין גברים ונשים ) בתרבויות שונות וביטויים במרחב , בעיקר המרחב העירוני הישראלי.
חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהגדרת מושגים, הבנית רקע תיאורטי והצגת גישות שונות בגיאוגרפיה אשר קשורות להבנת יחסי מיגדר במרחב. בחלק זה ידונו נושאים כמו: מיגדר וזכויות


לסילבוס המלא
מגדר וחברה (שו"ת) 1041.2611
01
פרופ' הרצוג חנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-16:00 נפתלי ‏ 101
יחסים בין אישיים בקבוצה (תרגיל) 0608.1125
01
גב' רחלי ברקן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 212

מטרת הקורס : פתיחות רגישות , שיפור תקשורת בין-אישית ובין-קבוצתית , הגברת המודעות העצמית והבנת הזולת. למידה על הקבוצה הקטנה והבנת תהליכים קבוצתיים.
הלמידה מבוססת על התנסות אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.


לסילבוס המלא
ביולוגיה ומגדר (שיעור) 0608.1139
01
פרופ' ג'ני קין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 001

ביולוגיה ומגדר הקורס הוא מבוא לביקורת פמיניסטית על תחומי הביולוגיה שהם רלוונטייים לדיון הציבורי העכשווי על מגדר. בקורס נדון על דוגמאות מתחומי הגנטיקה, האבולוציה, הסוציוביולוגיה, האתולוגיה, מדעי המוח ונציג ניתוח של גישת הביולוגיה לנקבות ונקביות. הביקורת במדעי המוח גם מראה את השימוש בביקורת


לסילבוס המלא
שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי** (שו"ת) 0608.1133
01
גב' דושניק לירון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 002

המחקר האיכותני הולך ותופס מקום נכבד בחקר העולם החברתי. לתיאוריות הפמיניסטיות תרומה רבה להתפתחות העקרונות התיאורטיים והמעשיים של מחקר זה. הקורס עוסק בקשר שבין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות המחקר האיכותניות תוך התייחסות לסוגיות של שאלת מחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, ניתוח ופרשנות, ייצוג, תוקף


לסילבוס המלא

לתלמידי שנה ב' ואילך.

קורסי מסלול משפטים

צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא

תואר שני

קורסי מבוא

תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (שיעור) 0607.5101
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 103

מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידות לתיאוריות פמיניסטיות מתקדמות המתמקדות במשפט ובחברה שבה הוא פועל. הדיון במשפט יהווה אמצעי לדיון תיאורטי באופנים שבהם החברה מתייחסת למערכות היחסים שבין נשים לגברים, מעצבת זהויות מיניות דיכוטומיות והיררכיות, ומתעלמת מחוויות החיים של נשים. בנוסף לדיון התיאורטי, הקורס


לסילבוס המלא
תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (שיעור) 0607.5100
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 281

קורס לתאר שני (מ"א), שיעור.
קורס חובה לתלמידי/ות תואר שני בתכנית ללימודי מגדר, ובחוג לספרות (לאחר סיום ההשלמות, אם נדרשו).

מטרת הקורס לשרטט מפה של התיאוריות הבולטות היום במחקר העכשווי, היינו, במחקר שאינו ממשיך ישירות תיאוריות משנות הששים אלא שמפתח תיאוריות שראשיתן והתפתחותן סביב שנות


לסילבוס המלא

סמינריונים ושיעורים

מגדר בחברות מזרח תיכוניות (סמינר) 0607.5305
01
ד"ר תגריד יחיא-יונס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 211

הסמינר עוסק בסוגיית המגדר בחברות מזרח-תיכוניות דרך בחינתם של נושאים מרכזיים. מתוך גישה ביקורתית הוא סוקר ובוחן מגוון של שיחים, תפיסות, אידיאולוגיות ופרקטיקות חברתיות, כללית ובהתמקד במקרים ספציפיים. אוריינטליזם, פוסטקולוניאליזם, פטריארכיה, 'מודרניזציה', מדינה, לאומיות ופרוייקטים


לסילבוס המלא
לב המאפליה: בין אמהות לבנות (סמינר) 0607.5309
01
ד"ר רוני הלפרן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 455

"The mother/ daughter relation is the dark continent of the dark continent, the most obscure area of our social order."
(אליזבת גרוס)
הקורס יצא למסע אל לב המאפליה של הסוביקטיביות הנשית. הוא יבקש לתור אחר מופעיו של הקשר הסבוך בין בנות לאימותיהן ואחר פישרו בטקסטים מן הספרות הקולנוע


לסילבוס המלא
עמידות וכוחות בקרב נערות: תיאוריה ופרקטיקה (שיעור) 0607.5401
01
גב' קאי צדוק אביטל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 שאפל ‏ 015
גב' קאי צדוק אביטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 שאפל ‏ 015

הקורס הינו קורס שנתי המציע התבוננות סלוטוגנית, אשר בוחנת את התהליכים במסגרתם מתרחשת תנועה של אנשים לכיוון הקצה הבריא של הרצף בריאות/חולי. הדגש יהיה על נשים ונערות ששרדו מצבי קושי וטראומה בחייהן. לצד הלימודים התיאורטיים אודות גישות רלוונטיות כדוגמת גישת הכוחות, יתנסו הסטודנטיות בפועל בעשייה


לסילבוס המלא
מגדר, טראומה ובושה (סמינר) 0607.5304
01
ד"ר אפי זיו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 211

הסמינר יעסוק בקשרים בין טראומה חברתית (טראומה שהגורם לה הוא מבנה חברתי דכאני: סקסיזם, הומופוביה, גזענות וכד') לבין בושה, כרגש דומיננטי בפסיכופתולוגיה פוסט-טראומטית.
טראומה ובושה יבחנו במסגרות השיח הפסיכואנליטי, הפמיניסטי, הפוסט -קולוניאלי והקווירי. את רגש הבושה נבחן גם במסגרת השיח


לסילבוס המלא

דרישת קדם: קורס מבוא וקורס נוסף בלימודי מגדר.

לא פתוח למשתתפי קורס 0608.5304.01 בשנה"ל תשס"ח ו-תשס"ט.

גברים וגבריות מן הרנסנס ועד מלחמת העולם השנייה (סמינר) 0607.5307
01
ד"ר עופר נורדהיימר נור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 212

מטרת הקורס
בעוד שגברים הם ש"עשו" את האירועים המרכזיים של ההיסטוריה המערבית באמצעות השתלטות על הדת, הכלכלה, הפוליטיקה, הצבא, המדע וכל תחום מכריע אחר, הרי שלבחינת התנהגותם כבעלי מגדר וכמבני מגדר לא נודעה חשיבות מחקרית כלל. מזה כמה עשורים ולאחר התנגדויות אמוציונאליות רבות הפכו לימודי מגדר


לסילבוס המלא
סוגיות במשפט ובמגדר (סמינר) 0607.5308
01
ד"ר תירוש יופי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 211

תיאור הקורס:
הגישה הפמיניסטית למשפט תופסת בעשורים האחרונים מקום מרכזי בחקר המשפט. בה בעת, המשפט
תופס מקום מרכזי בהבנת סוגיות במדעי הרוח והחברה. הקורס נועד לצייד חוקרות בכלים של ניתוח
משפטי-מגדרי, מתוך ההשקפה שקשה לחשוב על שאלה מחקרית במדעי הרוח והחברה שאין לה השלכות
משפטיות


לסילבוס המלא
הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפור ההתבגרות בספרות העברית החדשה (סמינר) 0607.5302
01
פרופ' חנה נוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00

הקורס יציע היכרות עם ההגדרות, המודלים והתיאורים הקלאסיים של סיפור ההתבגרות והחניכה במסורת הספרות והתרבות האירופית ובמסורת הספרות העברית החדשה, על רקע ההבנות התיאורטיות של המושגים "ילדות", "התבגרות", "חניכה", "טקסי מעבר", "הצגת האני" – ועוד. הכרות זו תוליך לקריאה ביקורתית של המודלים האלה


לסילבוס המלא

לא פתוח למשתתפי הקורסים: 0615.3339.01 וכן 0608.3113.01

הסובייקט הנשי מהמאה ה-18 עד ימינו: ספרות וקולנוע (סמינר) 0607.5303
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317

תיאור הקורס: בספר הקלאסי של ביקורת הספרות הפמיניסטית The Madwoman in the Attic, מפרקות סנדרה גילברט וסוזן גובר את הדרכים להבניית הסובייקט הנשי בספרות: " Thus, because he is an author, a 'man of letters' is simultaneously, like his divine counterpart, a father, a master or ruler, and


לסילבוס המלא

לא פתוח למשתתפי קורס 0608.5303.01 בשנה"ל תשס"ח ו-תשס"ט.

ביקורת מדע פמיניסטית: מיקומה וכינונה מחדש של הידיעה (סמינר) 0607.5306
01
ד"ר נועה גדי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 449

הסמינריון יעסוק באתגר הפמיניסטי לכמה מהנחות היסוד של תפישת הידע המדעי ולפרקטיקה המדעית, הכרוך, בין היתר, בערעור או בתביעה להמשגה מחדש של רעיון האובייקטיביות המדעית, של היחס בין הערכי לעובדתי, של תהליך הגילוי המדעי ואופן בנייתן וכינונן של תיאוריות מדעיות. נקודת המוצא העקרונית של הביקורת


לסילבוס המלא
היבטים משפטיים של משפחה ועבודה (סמינר) 0607.5301
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 רוזנברג ‏ 211

הקורס מספק מבט סוציו-משפטי ביקורתי על התפקיד שממלא המשפט הישראלי בעיצוב משפחתיות, בעיצוב שוק העבודה בשכר, ובעיצוב הזיקות שביניהם. במסגרת הקורס נדון באופנים שבהם המשפט מסמן את גבולות המשפחתיות המותרת ומנרמל את האפשרויות לשלב חיי משפחה ועבודה בשכר. ההתבוננות בכללי המשפט תעשה מתוך תיאוריות


לסילבוס המלא

לא פתוח למשתתפי קורס 0608.5301.01 בשנה"ל תשס"ח.

סמינר מחקר לתואר שני (סמינר) 0607.5300
01
ד"ר דפנה הקר, ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 211
ד"ר דפנה הקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 449

מטרת הסמינר היא להקנות את הכישורים האקדמיים הנדרשים מתלמידות לתארים מתקדמים, החל מחיפוש חומרי קריאה, דרך ניתוח טקסטים וכתיבה, וכלה בהצגת העבודה בפני קהל. זאת, תוך חשיפה לעשייה האקדמית המובילה והחדשנית ביותר בתחום המגדר. השנה נבחר הנושא 'אמהות' כתמה המארגנת את תכנית את הסמינר.
לסילבוס המלא

קורסים - תכנית מורחבת

רשימה מלאה של כל הקורסים, כולל קורסים מחוגים אחרים.

קורסי ליבה

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (שיעור) 0608.1110
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 223

הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את העולם סביבינו. הקורס יציג את הביקורת של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת המחשבה המערבית ואת האלטרנטיבות שהיא מציעה בסוגיות אלו.
בין הסוגיות שיבחנו: האם מגלמת תפיסת האדם


לסילבוס המלא
יחסי מיגדר במרחב הישראלי (שו"ת) 0691.2863
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

הקורס יעסוק בהגדרת יחסי מיגדר (יחסים חברתיים בין גברים ונשים ) בתרבויות שונות וביטויים במרחב , בעיקר המרחב העירוני הישראלי.
חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהגדרת מושגים, הבנית רקע תיאורטי והצגת גישות שונות בגיאוגרפיה אשר קשורות להבנת יחסי מיגדר במרחב. בחלק זה ידונו נושאים כמו: מיגדר וזכויות


לסילבוס המלא
מגדר וחברה (שו"ת) 1041.2611
01
פרופ' הרצוג חנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-16:00 נפתלי ‏ 101
פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (שיעור) 0608.1122
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 223

מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר,


לסילבוס המלא
תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (שיעור) 0608.1003
01
ד"ר טל דקל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

בקורס נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, דרך סוגיות פמיניסטיות העולות מן היצירות והנדונות בטקסטים של בקורת מגדרית.

במהלך הסמסטר נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות


לסילבוס המלא
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשויות (שיעור) 0608.1115
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 דן-דוד ‏ 003

במרכז הקורס יעמדו מושגים, סוגיות ותיאוריות שבחזית המחקר המגדרי היום. כבסיס להבנתם, יוצגו בקורס התשתיות הפילוסופיות והתיאורטיות שבבסיס התיאוריות הפמיניסטיות העכשוויות, כמו גם תיאוריות הממוקדות לאו דווקא בחקר המגדר אך משיקות זו לזו ומזינות זו את זו, כמו תיאוריות פוסטקולוניאליות וקוויריות. הקורס,


לסילבוס המלא
שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי** (שו"ת) 0608.1133
01
גב' דושניק לירון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 002

המחקר האיכותני הולך ותופס מקום נכבד בחקר העולם החברתי. לתיאוריות הפמיניסטיות תרומה רבה להתפתחות העקרונות התיאורטיים והמעשיים של מחקר זה. הקורס עוסק בקשר שבין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות המחקר האיכותניות תוך התייחסות לסוגיות של שאלת מחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, ניתוח ופרשנות, ייצוג, תוקף


לסילבוס המלא

לתלמידי שנה ב' ואילך.

פמיניזם ומשפט (שיעור) 1411.1170
01
פרופ' בילסקי ליאורה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:45-13:15 טרובוביץ ‏ 301
"ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר (שיעור) 1071.2328
01
פרופ' יואל דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 בר-שירה ‏ בר שירה

קורסי מסלול רוח

התמחות בספרות ובתרבות

קורסי מבוא

מבוא לתיאוריה וביקורת של הספרות והתרבות (שיעור) 0680.1300
01
ד"ר אייל דותן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279
ד"ר אייל דותן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279

שיעור מבוא פילוסופי-תיאורטי ללימודי הספרות והתרבות שבו יוצגו בסקירה כרונולוגית-שיטתית הפרקים המרכזיים בתולדות התיאוריה הביקורתית מעמנואל קאנט ועד ג'ודית באטלר, מהיגל עד דלז וגואטרי. הקורס יתמקד בהוגי המאה התשע-עשרה והעשרים ובמסורות מחשבה כגון הפנומנולוגיה, המארקסיזם, הפסיכואנליזה,


לסילבוס המלא
מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים** (שיעור) 0608.1136
01
פרופ' חנה נוה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט

תיאור הקורס:
נרטולוגיה (narratology) היא תורת הסיפור – כל סיפור באשר הוא רצף של אירועים המייצגים את פעולותיהן של דמויות במשך של זמן.
לפיכך לימוד עיקרי הנרטולוגיה הוא משמעותי עבור מי שעוסק ביצירת "סיפורים" בספרות, בקולנוע, בכתיבה עיתונאית, בדיווח על אירועים, בכתיבה דוקומנטארית,


לסילבוס המלא

מומלץ כקורס מבוא למי שאינו/ה לומד/ת באחד מחוגי הספרות.

מבוא לסיפורת (שיעור) 0680.1000
01
פרופ' מנחם פרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144
פרופ' מנחם פרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144

הקורס מקיף את יסודות תורת הפרוזה מנקודת הראות של תהליכי הקליטה של הקורא. מבחינה תיאורטית הוא מתמודד עם תיאוריות מקובלות בשנים האחרונות בתורת הספרות ובפסיכולוגיה של ההבנה, תוך דגש על "אסכולת תל-אביב". אך הקורס אינו אבסטרקטי: הוא מתקדם תוך הדגמה מסיפורי מופת מן הספרות העברית והכללית, ואגב כך


לסילבוס המלא

אין חובה לקחת גם את התרגיל, אך רצוי. ניתן לבחור מבין התר

הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
01
גב' שושנה שפרבר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 361
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
02
מר אייל בסן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 318
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
03
גב' יעל סגלוביץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א318
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
04
גב' דניאל דרורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 361
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
05
גב' קרן שפי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 361
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
06
גב' דניאל דרורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א361
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
07
גב' יעל סגלוביץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 318
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
08
מר עופר שגיא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א318
הדרכה אישית במבוא לסיפורת (הדרכה אישית) 0680.1111
09
מר נדב ליניאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ א318

קורסי בחירה

ספרות נשים מודרנית (שו"ת) 0631.2452
01
פרופ' מחמוד גנאים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 102

המטרה של הקורס היא להכיר את יצירותיהן של כמה סופרות ערביות בולטות שהחלו לכתוב במאה ה-20 ולעמוד על תכנים וסוגיות שהעסיקו את הסופרות הערביות. האם ישנה מיוחדות לספרות נשים, דילמות, מוטיבים, אתגרים וכו'?


לסילבוס המלא

הטקסטים בערבית; את המטלה המסכמת ניתן להגיש בעברית.

תיאוריות וביקורת במאה ה-20 תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן** (שיעור) 0811.2138
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206
תיאוריות וביקורת במאה ה-20 גישות תרבותיות-חברתיות** (שיעור) 0811.2100
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206

מיועד למסיימי קורס 0811.2138.01

מבוא לתיאוריה וביקורת של הספרות והתרבות (שיעור) 0680.1300
01
ד"ר אייל דותן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279
ד"ר אייל דותן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279

שיעור מבוא פילוסופי-תיאורטי ללימודי הספרות והתרבות שבו יוצגו בסקירה כרונולוגית-שיטתית הפרקים המרכזיים בתולדות התיאוריה הביקורתית מעמנואל קאנט ועד ג'ודית באטלר, מהיגל עד דלז וגואטרי. הקורס יתמקד בהוגי המאה התשע-עשרה והעשרים ובמסורות מחשבה כגון הפנומנולוגיה, המארקסיזם, הפסיכואנליזה,


לסילבוס המלא
מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (שיעור) 0662.1013
01
ד"ר יעל דר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 282
ד"ר יעל דר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 282

מתי נולד הילד המודרני ומתי נוצרו הטקסטים עבורו? מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה העשרים? למה כתב לואיס קרול שלושה נוסחים ל"הרפתקאות אליס בארץ הפלאות"? את מי צריכה ספרות הילדים לרצות? לאן נעלמים המבוגרים בספרות הילדים הפופולרית? מה מייחד את הפואטיקה של ספרות הילדים מהפואטיקה של ספרות המבוגרים? כיצד


לסילבוס המלא
תיקון אמנותי: מבוא לביקורת ספרות פסיכואנאליטית (שיעור) 0680.2014
01
ד"ר איריס מילנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326
ד"ר איריס מילנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 282

הביקורת הפסיכואנליטית המסורתית ייחסה מעמד מועדף לפסיכואנליזה, כמי שבידה, כביכול, כלי הניתוח והפרשנות לטקסט הספרותי, גיבוריו ומחברו. בחלקו הראשון תידון בקורס התפתחותו של מפגש מסורתי זה בין הפסיכואנליזה לספרות, יוצגו פרשנויות פסיכואנליטיות קלאסיות ליצירות ספרות, וכן ידונו טקסטים ספרותיים המעמידים


לסילבוס המלא
פוסטמודרניזם? (שיעור) 0680.3007
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 456

הקורס יעסוק הן בקריאה של יצירות פרוזה פוסטמודרניות והן בקריאת תיאוריות של פוסטמודרניזם. ננסה לראות את הקשרים בין התיאוריה לפרקטיקה, את הקשרים והפערים בין מודרניזם לפוסטמודרניזם, ולעמוד על מידת היכולת שלנו, מהנקודה בה אנו מצויים, לשרטט את קווי המתאר של הזרם המדובר.


לסילבוס המלא
ספרות ואי-מוסריות (שיעור) 0680.2052
01
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א318

הקורס יעסוק ביחסים המורכבים שבין ספרות וביקורת הספרות לבין מוסר ומחשבה אתית – נעמוד על ההשתלשלות ההיסטורית של יחסים אלה, מהביקורת של אפלטון על הכוח המשחית של האמנות ועד לעמדות מגוונות שהופיעו במאה העשרים (מרתה נוסבאום, ווין בות', ז'אק דרידה ואחרים). בנוסף לקריאת טקסטים תיאורטיים נבחן


לסילבוס המלא
גוף ומגדר בסיפורת העברית של ימי הביניים (שיעור) 0680.2042
01
מר דוד רוטמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306

בקורס נבקש לבחון את ההתמודדות של מספרים ודרשנים בימי הביניים עם התפיסות שרווחו בתקופתם לגבי שאלות גוף, מיניות ומגדר. באמצעות הסיפורים העממיים והאמנותיים, נבקש לעמוד על האופן שבו יוצגו הגוף הנשי והגוף הגברי, הגוף היהודי והגוף ה''גויי'', ההטרוסקסואליות וההומוסקסואליות, הגוף


לסילבוס המלא
האישה הנשואה בראי הספרות (שיעור) 0608.3120
01
ד"ר יעל רנן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 326

הקורס ידון בתפקיד "הרעיה הטובה" המסורתי, כפי שהוא משתקף ב"בית הבובות" של איבסן, "מרת דאלוויי" של וירג'יניה וולף, "הו, הימים המאושרים" של בקט ועוד. לניתוח הטקסטים יתלווה רקע היסטורי על תפקידי הרעיה בתרבות המערב.


לסילבוס המלא
שירה רומנטית (שו"ת) 0626.2282
01
גב' גליה בנזימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 102


לסילבוס המלא

הקורס באנגלית; את העבודות ניתן להגיש בעברית.

תאוות ובשרים: אוכל, מיניות ולאומיות בספרות העברית (שיעור) 0680.3092
01
מר יחיל צבן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307

המאכלים ומנהגי האכילה תופסים חלק מרכזי באופן שבו מבינה ומבנה החברה הישראלית את זהותה. הקורס יבקש לבחון כיצד משתתפת הספרות העברית בניסוח טקסי האכילה הישראליים, ולהתחקות מפרספקטיבה קולינרית אחר הזיקות בין מיניות ללאומיות באמצעות דיון ביצירותיהם של ח.נ. ביאליק, י.ל. גורדון, יהודית הנדל, דליה


לסילבוס המלא
הפמיניזם הצרפתי מדה-בובואר עד ימנו (שיעור) 0608.3106
01
ד"ר דינה חרובי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 221

יצירתה של סימון דה בובואר היא אבן פינה בהתפתחות המחשבה הפמיניסטית של המאה העשרים.

הקורס יבחן את התפתחות הפמיניזם הצרפתי מדה-בובואר ועד ימינו, תוך התייחסות לכותבות הפמיניסטיות המרכזיות של שנות השבעים: הלן סיקסו, לוּס איריגארי, ג'וליה קריסטבה, קריסטין דלפי, אנטואנט פוק, מוניק ויטיג


לסילבוס המלא
ארס-פואטיקה ומגדר (שיעור) 0680.2088
01
ד"ר דנה אולמרט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306

רחל בלובשטיין, אסתר ראב ויוכבד בת-מרים היו המשוררות הראשונות שהופיעו במרחב השירה העברית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, והופעתן שינתה ללא היכר את פניה של השירה העברית, הנכיחה בה לראשונה קולות של נשים והניחה את היסודות להתפתחותה של מסורת מגוונת ורציפה של שירה לירית עברית הנכתבת על-ידי נשים.


לסילבוס המלא
מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (שיעור) 0662.2010
01
ד"ר חנה לבנת סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו. במהלך הקורס יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה ה-19 ובאופן שבו הם התאימו אותן לילדים, בהשוואה לאופן שבו מעובדות מעשיות אלה לילדים בימינו, ובייחוד למדיום הקולנועי באולפני וולט דיסני כתופעה תרבותית.
ההשוואה תמחיש


לסילבוס המלא
מגילת רות וספר יונה (שו"ת) 0690.2222
01
ד"ר טליה סוצקובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 103


מגילת רות הוא סיפור העוסק בעיקר במערכת היחסים המיוחדת המתפתחת בין אשה לחמותה, כששתיהן אלמנות ועסוקות במלחמת הישרדות בארץ יהודה. קורס זה דן בשאלות של ביקורת ספרותית וביקורת נוסח, כגון: בהבנת המגילה מבחינת ההתפתחות העלילתית שלה, שמות הגיבורים ופירושיהם, המסרים העולים מן הסיפור ומנהגים מחיי


לסילבוס המלא
סאדו מזוכיזם בספרות העברית (שיעור) 0680.2082
01
גב' תמר מרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 317

נרטיבים סאדו-מזוכיסטיים ליוו את הספרות העברית המודרנית למן תחילתה, והפכו, בספרות מפנה המאה, ובהשראת סיפור יוסף ואשת פוטיפר התנ"כי, לאחת המטפורות המרכזיות ליחסי יהודים- גויים.
עם המעבר לארץ ישראל, הוסיפו מערכות יחסים סאדו-מזוכיסטיות להעסיק את הספרות העברית, אך לבשו פנים אחרות, בהתאם


לסילבוס המלא
אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (שיעור) 0690.2227
01
ד"ר אהובה אשמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 105

אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום
אלימות מינית היא פעולה תוקפנית על רקע מיני, שמטרתה להגדיר את עליונותו של התוקף במסגרת יחסי הכוח. בשלב הראשון, נבחן סוגיה זו כפי שהיא מוצגת בחוקי המקרא ובמזרח הקדום, במטרה לחשוף את התפיסות החברתיות לגבי סוגיה זו. בשלב השני, נעיין בסיפורים מקראיים המטפלים


לסילבוס המלא
צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא
אהבה במקרא - קריאה מגדרית (שיעור) 0690.2234
01
ד"ר אהובה אשמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 102

בחברה פטריארכאלית האישה תלויה בגבר בכל, לכן האהבה מושתתת על יחסים בין כל יכול לחסר אונים. כמו כן, השורש אה"ב במקרא אינו מתייחס בהכרח לאהבה במובן המודרני. במסגרת הקורס נבחן את האופן שבו נתפסת האהבה במקרא על רקע יחסי הכוחות בין המינים בחברה הפטריארכאלית, תוך התייחסות למשמעות החברתית והתרבותית


לסילבוס המלא
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשויות (שיעור) 0608.1115
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 דן-דוד ‏ 003

במרכז הקורס יעמדו מושגים, סוגיות ותיאוריות שבחזית המחקר המגדרי היום. כבסיס להבנתם, יוצגו בקורס התשתיות הפילוסופיות והתיאורטיות שבבסיס התיאוריות הפמיניסטיות העכשוויות, כמו גם תיאוריות הממוקדות לאו דווקא בחקר המגדר אך משיקות זו לזו ומזינות זו את זו, כמו תיאוריות פוסטקולוניאליות וקוויריות. הקורס,


לסילבוס המלא
עזר כנגדו: הקואליציה בין אלוהים לנשים בתנ"ך (שיעור) 0680.3221
01
פרופ' מנחם פרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א362
פרופ' מנחם פרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א362

המאמר "המלך במבט אירוני" מ-1968 (פרי ושטרנברג) נחשב לאבן-הפינה של כיוון מחקרי חדש שעניינו "הפואטיקה הספציפית של הסיפור המקראי". בעקבותיו 'חשפו' חוקרים בסיפור המקראי מסוף שנות השישים ואילך שפע של תחבולות וטכניקות, קונוונציות סיפוריות, שנינויות אירוניות, ודרמה של תהליך קריאה שתואר צעד


לסילבוס המלא
נשים וילדים בספרות השואה (שיעור) 0680.3097
01
ד"ר איריס מילנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

ההגות הפמיניסטית, בהגדרתה הרחבה כהשקפת עולם ספקנית וחתרנית הבודקת מחדש נורמות ומוסכמות בכל תחומי החיים והתרבות, לא פסחה על חקר השואה בכלל ועל ספרות השואה בפרט, והיא תובעת להכיר בחירות הקורבנות בני קבוצות שוליים, אשר קולם, גם בנסיבות נורמטיביות, הוא רָפֶה ממילא, להשמיע את שונותם ולהשתתף בהבנייתו


לסילבוס המלא
הקול הנשי בספרות הצרפתית (שו"ת) 0668.2248
01
ד"ר דינה חרובי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 103

הקורס יתמקד ביצירות של סופרות מן המאה ה-20 וה-21 (סימון דה-בובואר, מרגריט דיראס, מרי קרדינל, נטלי סארוט, אני ארנו, לילה סבר, מרי דריוסק, לידיה פלם, ), וינסה לברר מה מציע הקול הנשי: האם הסופרות מצליחות לאפיין חוויות ייחודיות לסוביקטיביות הנשית? האם הן מציעות אסטרטגיות חדשות הקוראות תיגר על העולם


לסילבוס המלא
דיוקן האדם כאיש צעיר: רומאן החניכה מהמאה ה-18 עד למאה ה-20 (שיעור) 0680.3031
01
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307

. הקורס עוסק בז'אנר של רומן החניכה מפרספקטיבה ביקורתית-פמיניסטית הבוחנת את ההקשר החברתי-תרבותי של צמיחתו ושל מאפייניו הספרותיים, של ההנחות התיאורטיות, החברתיות והערכיות שבבסיסו, ושל האידיאלים שהוא מעמיד. כל אלה נידונים באמצעות קריאה ברומנים שונים של "בילדונגסרומן" (מאת י.' ו'.


לסילבוס המלא
נרטיבים של כח ועונג: קריאה בכתבי המרקיז דה סאד וזאכר-מאזוך (שיעור) 0680.3037
01
ד"ר עמליה זיו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 280

לפני שהסדיזם והמזוכיזם מצאו את מקומם זה לצד זה בלקסיקון הסטיות, הם הופיעו ראשית בשדה הספרות בכתביהם של המרקיז דה סאד והרוזן זאכר-מאזוך. את פעילותם הספרותית של השניים מפרידות כמעט מאה שנה, ולמרות הקירבה המיוחסת לילדי רוחם, כתביהם משקפים עולם פסיכולוגי והקשרים תרבותיים שונים לחלוטין. הקורס יתמקד


לסילבוס המלא
דמות האם במיתוס ובאגדה (שיעור) 0608.3121
01
ד"ר יעל רנן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 326

הקורס בודק דפוסים שכיחים של תפיסת האם בתרבות המערב, החל מדמטר וכלה באגדות הילדים הפופולריות עד היום ("כיפה אדומה", "שלגיה", "רפונזל" ועוד).


לסילבוס המלא
ילדות והתבגרות בסיפורת הישראלית (שיעור) 0680.3108
01
ד"ר עודד מנדה-לוי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277

הקורס עוסק בדרך הופעתם של ילדים ומתבגרים בסיפורת הישראלית. הכוונה לחשיפתם של תהליכי התבגרות שיש בהם ממדים של הכרת "האני", גילוי הייעוד האישי ונטילה של אחריות חברתית. הילדים נתפשים ומומשגים בתרבות כקבוצה חלשה, שולית במקומה, ביחס למרכז פעיל ואקטיבי ותלותית בגורמי סמכות. האפקט האומנותי-טקסטואלי של


לסילבוס המלא
מכתבי נשים מימה"ב עד המאה ה-17 מאלואיז עד גב' דה סביניה (בצר (שו"ת) 0625.2042
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 301

מכתבי נשים מימה"ב עד המאה ה-17 מאלואיז עד מאדאם דה סביניה (בצרפתית)
שו''ת
השיעור יציג את סוגיית הכתיבה הנשית במשטר הישן במכתביה של אלואיז במאה ה-12, של היסטוריונית החצר הצרפתי בסוף המאה ה14 , קריסטין דה פיזן, של נשות הרנסנס כגון מלכת נאווארה, ז'אן דאלברה, ביתה, מרגריט דה


לסילבוס המלא

הקורס והעבודות בצרפתית.

סמינריונים

היסטריה ופראנויה: פלובר, ג'יימס, קונרד (סמינר) 0680.4066
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 304

הסמינר יחקור את הקשר בין חיים שהאנרגיה שלהם נובעת מהבנת החשיבות של התשוקה, הרצון לממש חלומות אישיים ופנטזיות של הגשמה עצמית, לבין עלייתה של הבורגנות והפיכתן של העבודה והצרכנות לערכים נעלים. עוד יבחן הסמינר כיצד במקביל לעליית הבורגנות מצטמצם הכוח הפוליטי והחברתי של אצולת האדמות באירופה.


לסילבוס המלא
יצוגי המיניות בשיח הרפואי והספרותי(בעברית) (סמינר) 0668.3090
01
ד"ר מישל בוקובזה קאהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 ווב ‏ 102

ייצוגי המיניות בשיח הרפואי והספרותי
הסמינר בוחן סוגיות שקשורות לתפיסת המיניות וייצוגיה בשיח הספרותי והרפואי של המאה ה- 17 והמאה ה- 18 בצרפת. תקופה זו נחשבת למהפכנית הן בשדה המדעי והן בשדה הפילוסופי והתרבותי. תפיסת האדם וגופו, תיאוריות של רביה וילודה ותיאוריות מגדריות חדשות משפיעות באופן


לסילבוס המלא
פורנוגרפיה (סמינר) 0680.4041
01
ד"ר עמליה זיו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 455
ד"ר עמליה זיו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 455

הקורס יעסוק בהיסטוריה של הפורנוגרפיה כז'אנר מערבי מודרני ובויכוחים התיאורטיים-פוליטיים סביב סוגיית הפורנוגרפיה. נבחן את הופעת הפורנוגרפיה כקטגוריה של ייצוגים בהקשר של כינון שדה המיניות במאות ה18- וה19-, ונבדוק את ההבנייה הבו-זמנית שלה כקטגוריה אסתטית ומשפטית; נתעכב על היבטים אסתטיים של


לסילבוס המלא
סופרות אמריקניות במאה ה-20 (סמינר) 0626.3074
01
ד"ר הדה בן בסט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 ווב ‏ 501
ד"ר הדה בן בסט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 ווב ‏ 501


לסילבוס המלא

הקורס באנגלית; את העבודות ניתן להגיש בעברית.

פוסטמודרניזם (סמינר) 0626.3073
01
ד"ר אילנה גומל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 501
ד"ר אילנה גומל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 501


לסילבוס המלא

הקורס באנגלית; את העבודות ניתן להגיש בעברית.

נשים וגברים בסיפורת העברית של ימי הביניים (סמינר) 0680.4056
01
פרופ' עלי יסיף סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 209
פרופ' עלי יסיף סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 209

הסמינר יציג את הסיפור העברי של ימי הביניים דרך הפרספקטיבה המגדרית. בצד עיסוקם של סיפורי ימי הביניים בנושאים דתיים ולאומיים, הם עסקו הרבה ביחסי המשפחה, במתחים הבינאישיים והבין מגדריים. הקורס ינסה למפות את הסיפורים הביניים על סוגיהם השונים, את נושאיהם הפמיניסטיים והמגדריים, ולהציג את משמעותם


לסילבוס המלא
על האנושי, החייתי והמכאני: דימויים חזותיים ונרטיב תרבותי (סמינר) 0861.4043
01
ד"ר מלכא ליאורה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 מכסיקו ‏ ג206
גוף בלא נחת (סמינר) 0608.4101
01
ד"ר רוני הלפרן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 455

במסגרת המסורות הדומיננטיות של התרבות הפטריארכלית נומקה נחיתותה החברתית של האשה במונחי גופה.
הגוף הנשי הוא אם כן המצע המטריאלי שעליו נחקק ובאמצעותו מגולם ההבדל המיגדרי ולכן הוא מהווה אחת מן הסוגיות המרכזיות בתאוריה ובביקורת הפמיניסטית.
במסגרת הקורס נקרא בטקסטים מן התאוריה והביקורת


לסילבוס המלא

התמחות בהיסטוריה

קורסי מבוא

הרישום לקורסים "חברה, משטר ותרבות במאה ה-20" באמצעות

מזכירות החוג להיסטוריה כללית.

מבוא לצפון אפריקה (שיעור) 0622.9101
01
ד"ר דניאל זיסינויין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278

הקורס יעסוק בהתפתחויות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות שעברו על מדינות צפון אפריקה (מרוקו, תוניסיה ואלג'יריה) במאה העשרים ובהשפעות הקולוניאליזם והלאומיות על התפתחויות אלה. הקורס יתמקד גם בכיוונים הבולטים כיום במחקר ההיסטורי על צפון אפריקה


לסילבוס המלא
פרקים בהיסטוריה אינטלקטואלית של המזה"ת (שו"ת) 0622.2133
01
פרופ' ישראל גרשוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 456
פרופ' ישראל גרשוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 455

הקורס יטפל בהתפתחות הרעיונית וההיסטורית של זרמים אינטלקטואלים מרכזיים בחברות המזרח תיכוניות הערביות ממחצית המאה התשע-עשרה ועד לשלהי המאה העשרים.


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
02
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרני (שו"ת) 0622.6005
01
מר חיים נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277
מר חיים נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 362

הקורס בערבית; הרישום בחוג להיסטוריה של המזה"ת

על בסיס מקום פנוי.

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
01
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (שיעור) 0622.1001
01
ד"ר עוזי רבי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה,


לסילבוס המלא
העולם היהודי בעת החדשה א' (שו"ת) 0677.1059
01
פרופ' ירון צור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 220


העידן המודרני, משלהי המאה ה-18 ואילך, הוא תקופה של זעזועים נמרצים בתולדות האוכלוסיות בעולם. לצד תהליכי התיעוש, העיור וההגירה התפתחו אידיאולוגיות זהות חדשות, יהודים נדרשו להגדיר את זהותם מחדש ועמדו בלחצים ומשברים שלא ידעו לפני-כן. בקורס נתמקד באירועים ובתהליכים מעצבים בתולדות המקומות שבהם


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (שו"ת) 0621.1501
04
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות:


לסילבוס המלא
ילודה, ילדים ילדות בשיח הערבי (שו"ת) 0622.6016
01
פרופ' עפרה בנגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א318
פרופ' עפרה בנגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א318

המחקר התייחס עד כה אך במעט לשאלת הילדים והילדות בחברה הערבית. הקורס שעיקרו קריאת טקסטים בערבית ינסה לטפל בסוגיות הללו על ידי ניתוח וקריאת מקורות המתייחסים לשאלות של ילודה, מקומם של הילדים בחברה הערבית, ודרכי החינוך והלימוד של בנים ובנות בחברה הזאת.


לסילבוס המלא

הקורס בערבית; הרישום בחוג להיסטוריה של המזה"ת

על בסיס מקום פנוי.

העולם היהודי בעת החדשה - ב' (שו"ת) 0677.1098
01
פרופ' ירון צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 220

לא ניתן להרשם לקורס זה בסמסטר ב'.

דרישת קדם: קורס 0677.1059.01.

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
03
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
04
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא

קורסי בחירה

הרישום לקורסים "חברה, משטר ותרבות בארה"ב" באמצעות

מזכירות החוג להיסטוריה כללית.

צר וחמים? ה'חדר' וחינוך ילדים בקרב יהודי מזרח אירופה (שו"ת) 0677.2030
01
פרופ' דוד אסף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 102
פרופ' דוד אסף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 102

התרגיל יתמקד בסדרי חינוך, בתכני הלימוד ובדרכי ההוראה שהיו מקובלים בחברה היהודית המסורתית במזרח אירופה במאות י"ח-י"ט, תוך תיאור מוסדות החינוך השונים לילדים ובראשם ה'תלמוד תורה', ה'חדר' והישיבה, על ההווי המיוחד שנכרך בהם. בין מוקדי הדיון: ספרי הלימוד לילדים ולנערים ותכניהם;


לסילבוס המלא
עולמה של האישה ברומא העתיקה (שיעור) 0621.1153
01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 001


אישה רומית מי יידע חייך? כל המידע על עולמן של הנשים בעולם הרומי נכתב, נחרז , צויר ופוסל על-ידי גברים. מבעד לצל שמטילות עיניים גבריות על חייהן, ינסה השיעור להאיר את עולמן של נשות רומא העתיקה ולהשמיע את קולן. השיעור יעסוק במעמדן המשפטי של נשים מלידה ועד מוות, יעקוב אחרי ילדותן, נעוריהן


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687
02
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687
01
ד"ר מיכאל זכים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305
ד"ר מיכאל זכים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
מבוא לתרבות מצריים הפרעונית (שיעור) 0671.1045
01
ד"ר רפאל ונטורה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

היבטי התרבות יוצגו ברמה בסיסית. הארץ, שכנותיה בימי קדם, המלך, האלים, הדת והפולחן, פולחן המתים, כתבים ולשונות, עקרונות האמנות, הצבא, נקודות ציון בהיסטוריה של התקופה, חיי יומ-יום.
רשימה ביבליוגרפית (* = קריאת חובה)

בן תור, ד., (1989). החרפושית. ירושלים. מוזיאון ישראל.
וולדרינג,


לסילבוס המלא
פרקים בהיסטוריה אינטלקטואלית של המזה"ת (שו"ת) 0622.2133
01
פרופ' ישראל גרשוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 456
פרופ' ישראל גרשוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 455

הקורס יטפל בהתפתחות הרעיונית וההיסטורית של זרמים אינטלקטואלים מרכזיים בחברות המזרח תיכוניות הערביות ממחצית המאה התשע-עשרה ועד לשלהי המאה העשרים.


לסילבוס המלא
נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרני (שו"ת) 0622.6005
01
מר חיים נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277
מר חיים נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 362

הקורס בערבית. הרישום בחוג להיסטוריה

של המזה"ת על בסיס מקום פנוי.

מדינת ישראל: מחלוקות והכרעות, 1967-1948 (שו"ת) 0677.2067
01
ד"ר מאיר חזן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 278
ד"ר מאיר חזן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 278

הקורס יעסוק בצמתי דרכים ובפרשיות היסטוריות משמעותיות במרוצת שני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, משלהי מלחמת העצמאות ועד לפרוץ מלחמת ששת הימים. בין הנושאים שיידונו: מעמדה של ירושלים, העלייה הגדולה, הסכם השילומים, מלחמת סיני, משפט אייכמן, פרשת לבון וימי ההמתנה ב-1967. חובות הקורס: עבודה


לסילבוס המלא
מיהודי לעברי ובחזרה? תהליכים בעיצוב הזהות הישראלית/יהודית (שיעור) 0662.1412
01
ד"ר אלון גן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

"היהודי החדש", "העברי", "האדם החדש", "הצבר" הם מושגים המגלמים את ניסיונה של המהפכה הציונית לעצב זהות אלטרנטיבית ל"יהודי הישן" - "היהודי הגלותי".
קורס זה עוסק בתיאור סוכני השינוי שלקחו חלק בפרויקט בינוי הזהות הישראלית החדשה. בקורס נתמקד בתיאור קווי המתאר ומאפייני היסוד של דמות "האדם החדש"


לסילבוס המלא
מגילת רות וספר יונה (שו"ת) 0690.2222
01
ד"ר טליה סוצקובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 103


מגילת רות הוא סיפור העוסק בעיקר במערכת היחסים המיוחדת המתפתחת בין אשה לחמותה, כששתיהן אלמנות ועסוקות במלחמת הישרדות בארץ יהודה. קורס זה דן בשאלות של ביקורת ספרותית וביקורת נוסח, כגון: בהבנת המגילה מבחינת ההתפתחות העלילתית שלה, שמות הגיבורים ופירושיהם, המסרים העולים מן הסיפור ומנהגים מחיי


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687
03
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687
04
ד"ר דפנה שטראוס-דורון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278
ד"ר דפנה שטראוס-דורון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (שיעור) 0690.2227
01
ד"ר אהובה אשמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 105

אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום
אלימות מינית היא פעולה תוקפנית על רקע מיני, שמטרתה להגדיר את עליונותו של התוקף במסגרת יחסי הכוח. בשלב הראשון, נבחן סוגיה זו כפי שהיא מוצגת בחוקי המקרא ובמזרח הקדום, במטרה לחשוף את התפיסות החברתיות לגבי סוגיה זו. בשלב השני, נעיין בסיפורים מקראיים המטפלים


לסילבוס המלא
אהבה במקרא - קריאה מגדרית (שיעור) 0690.2234
01
ד"ר אהובה אשמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 102

בחברה פטריארכאלית האישה תלויה בגבר בכל, לכן האהבה מושתתת על יחסים בין כל יכול לחסר אונים. כמו כן, השורש אה"ב במקרא אינו מתייחס בהכרח לאהבה במובן המודרני. במסגרת הקורס נבחן את האופן שבו נתפסת האהבה במקרא על רקע יחסי הכוחות בין המינים בחברה הפטריארכאלית, תוך התייחסות למשמעות החברתית והתרבותית


לסילבוס המלא
התגבשות החברה היהודית בארץ ישראל 1948-1882 (שיעור) 0677.1144
01
פרופ' יעקב שביט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 220

השיעור יעסוק בתהליכי ההתגבשות של היישוב היהודי בארץ ישראל כחברה וקהיליה פוליטית מתקופת העלייה הראשונה ועד סוף תקופת המנדט. ייבחנו בו התהליכים השונים וההיבטים השונים שיצרו את החברה היהודית החדשה ועיצבו את המבנה החברתי והפוליטי שלה.


לסילבוס המלא
מכינה לתלמוד - סדר נשים (תרגיל) 0690.2904
01
ד"ר יחזקאל דוד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 206

בקורס זה נלמד סוגיות מסדר נשים שמבטאות את מכלול היחסים שבין הבעל לאשתו וביניהם לבין ילדיהם, החל מרגע השידוכין ועד לגירושין, עד ועד בכלל. נבדוק את השפעת הגירושין על החזקת הילדים ועל חובת מזונותיהם. הלימוד יהיה השוואתי לשיטות משפטיות קרובות.


לסילבוס המלא

סמינריונים

חיי יום יום בעת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.2553
01
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262

בעזרת מקורות מסוגים שונים - יומנים, מכתבים, אינוונטרים, צוואות, חוקים, יצירות ספרות ואמנות - ננסה לשחזר את אורח החיים היומיומי בחברה המערבית (אירופה המערבית ויבשת אמריקה) במאות השש-עשרה והשבע-עשרה. בסמינר נדון בחיי החומר (מזון, לבוש, בתים, ריהוט, ניקיון), אך גם בדפוסים חברתיים (משפחה, חינוך, מגע


לסילבוס המלא

הרישום בחוג להיסטוריה כללית באישור המרצה.

מינים, מכשפות וקדושות בעת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.2685
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 278


בין המאה החמש-עשרה לשלהי המאה השבע-עשרה הוצאו להורג באירופה עשרות אלפי בני-אדם באשמת כישוף וכריתת ברית עם השטן. למרות שקורבנותיהם של משפטי הכישוף כללו גם (ובאזורים מסוימים באירופה בעיקר) גברים, ה"מכשפות" שהוצאו להורג בעת החדשה המוקדמת היו בעיקר נשים. בקורס זה, נתמקד בפמיניזציה


לסילבוס המלא

הרישום בחוג להיסטוריה כללית באישור המרצה.

דמות האחר בספרות הערבית המודרנית (שיעור) 0631.3418
01
ד"ר מחמוד כיאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 103

הקורס מתמקד ברקע התיאורטי של העיסוק בדמות "האחר" בתיאוריות הפוסט-קולוניאליות, הפמיניסטיות והפוסט-מודרניות. בקורס זה ייבחנו ייצוגים שונים של האחר בסיפורת הערבית המודרנית, ובעיקר ביצירותיהם של סופרים מובילים בעולם הערבי. עיקר תשומת הלב תופנה לייצוגים של האישה, היהודי/הציוני/הישראלי, ובני התרבות


לסילבוס המלא
מגדר ומלחמה באירופה 1945-1870 (סמינר) 0621.3245
01
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319

מרכיב בולט בבניית המדינה המודרנית היה החיבור שהתפתח בין זכויות מלאות לתרומה צבאית מלאה. ראשיתו של חיבור זה בעידן המלחמות המהפכניות בשלהי המאה השמונה עשרה, אך לשיאו הוא הגיע באירופה בתקופה בין איחוד גרמניה וסיום מלחמת העולם השנייה. רטוריקת המאבק הצבאי של השנים 1870-1945 הניחה חלוקת עבודה בין נשים


לסילבוס המלא

הרישום בחוג להיסטוריה כללית באישור המרצה.

"חיים חדשים" - דרכה של שארית הפליטה לאחר השואה 1955-1945 (סמינר) 0677.3024
01
ד"ר רוני שטאובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319
ד"ר רוני שטאובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 260

מטרת הסמינר לבחון את מאמציהם של ניצולי השואה לשקם את חייהם בשנים הראשונות שלאחר סיום המלחמה. הפגישות הראשונות של הסמינר יתמקדו בפרק הזמן הראשון שלאחר השחרור. בפרק זה נדון בניסיונות ראשונים של ניצולים לחזור למקומות מגוריהם הקודמים, אשר מהם גורשו על ידי הגרמנים, ובאופן בו התקבלו על ידי האוכלוסייה


לסילבוס המלא
קניינים, יוחסים, גברים ונשים: בית מדרש במסכת קידושין (סמינר) 0690.3965
01
פרופ' ורד נעם, ד"ר ישי רוזן-צבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 רוזנברג ‏ 206


הקורס מציע עיון שיטתי בחלקיה השונים של מסכת קידושין: החל בפרק הקניינים, עבור בהלכות קידושין ושליחות וכלה בדיני יוחסין החותמים את המסכת. הקורס משלב שיעור עם לימוד מונחה במתכונת בית מדרש. במשך שעתיים נלמד בקבוצות קטנות בליווי דפי הדרכה והסבר, ובנוכחות פעילה של המרצים, ולאחר מכן יינתן שיעור


לסילבוס המלא

התמחות בתיאוריה ובפילוסופיה

קורסי מבוא

מבוא לתיאוריות ביקורתיות (שיעור) 0881.4216
01
ד"ר נוימן ערן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 קיקואין ‏ 001
מבוא לתורת המוסר (שיעור) 0618.1018
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144

מטרת הקורס: הכרת מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר, על פי הגותם של נציגיה המרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית.
נושאי הקורס: הקורס יתחיל בדיון קצר במטא-אתיקה, בו יוצגו דרכים ואפשרויות שונות לניהול דיונים באתיקה. בהמשך יוצגו ארבע תפיסות מוסריות שונות המייצגות גישות מרכזיות באתיקה. מוסר


לסילבוס המלא
תיאוריות וביקורת במאה ה-20 תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן** (שיעור) 0811.2138
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206
תיאוריות וביקורת במאה ה-20 גישות תרבותיות-חברתיות** (שיעור) 0811.2100
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206

אין חובה ללמוד את שני הקורסים.

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (שיעור) 0608.1110
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 223

הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את העולם סביבינו. הקורס יציג את הביקורת של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת המחשבה המערבית ואת האלטרנטיבות שהיא מציעה בסוגיות אלו.
בין הסוגיות שיבחנו: האם מגלמת תפיסת האדם


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של המדע (שיעור) 0618.1041
01
פרופ' מנחם פיש סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 144

לאחר מבוא שיטתי קצר הסוקר גישות שונות לפילוסופיה של המדע, ואוריינטציה בסיסית באשר להיבטים תוכניים ומבניים אחדים האופייניים לידע מדעי, יוקדש עיקרו של הקורס לתיאור וניתוח תולדות המאמץ לבאר ביאור פילוסופי של המדע למן שלהי המאה ה-16. בתוך כך, וככל שיותיר הזמן, נדון בפילוסופיות המדע של בייקון ודקארט;


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של הדת (שיעור) 0618.1016
01
ד"ר נחמה ורבין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 144

האם אלוהים קיים? האם ניתן להוכיח באמצעים פילוסופים שהוא קיים או שאינו קיים? בקורס זה נעסוק בתשובות שונות לשאלות אלה החל מימי הביניים ועד המאה ה-21. נתבונן בטיעונים שונים לקיום האל, כגון בטיעוניהם של אנסלמוס, של תומס אקווינס ושל פיילי. נתבונן בשלל טיעונים לאי-קיום האל, כגון טיעונים לחוסר


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה חדשה (שיעור) 0618.1032
01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 144

מטרת הקורס היא להכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה (מאות 18-17), באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, ג'ורג' ברקלי, דויד יום, ועמנואל קאנט.
הקורס יתמקד בשאלות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה,


לסילבוס המלא

מחייב לקחת גם תרגיל. הרישום על בסיס מקום פנוי בתרגיל.

יש להגיש בקשה בעת הייעוץ.

מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
02
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
03
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
04
גב' רנן עמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
05
מר נדב מסחרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
06
גב' רועית דהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
07
גב' חן בר חיים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ א319

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
08
גב' קרן שחר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
09
גב' רביד רובנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא לתיאוריה וביקורת של הספרות והתרבות (שיעור) 0680.1300
01
ד"ר אייל דותן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279
ד"ר אייל דותן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279

שיעור מבוא פילוסופי-תיאורטי ללימודי הספרות והתרבות שבו יוצגו בסקירה כרונולוגית-שיטתית הפרקים המרכזיים בתולדות התיאוריה הביקורתית מעמנואל קאנט ועד ג'ודית באטלר, מהיגל עד דלז וגואטרי. הקורס יתמקד בהוגי המאה התשע-עשרה והעשרים ובמסורות מחשבה כגון הפנומנולוגיה, המארקסיזם, הפסיכואנליזה,


לסילבוס המלא

יש לקחת את כל 4 ה-ש"ס.

מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א)-מהי יהדות ומיהם היהודים (שיעור) 0690.1602
01
פרופ' רון מרגולין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 282

לשיעור מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו


לסילבוס המלא
מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב)-מהי יהדות ומיהם היהודים (שיעור) 0690.1603
01
פרופ' רון מרגולין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 281

לשיעור מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו


לסילבוס המלא

אפשר לקחת כל חלק בנפרד.

מבוא לפילוסופיה פוליטית (שיעור) 0618.1019
01
פרופ' צבי טאובר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144

"... המדינה נמנית על הדברים הטבעיים והאדם הוא בעל חיים מדיני על-פי טבעו" (אריסטו, הפוליטיקה א').
"היה זה יופיטר – שממנו נולדה מינרווה ושלחוגו שייכים אפולו והמוסות – אשר כפת את הזמן והציב מטרה להיותו בר-חלוף. הוא האל המדיני, אשר כונן את המפעל המוסרי – את המדינה" (היגל, הפילוסופיה של


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה חדשה (שיעור) 0618.1032
01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 144

מטרת הקורס היא להכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה (מאות 18-17), באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, ג'ורג' ברקלי, דויד יום, ועמנואל קאנט.
הקורס יתמקד בשאלות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה,


לסילבוס המלא
מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (שו"ת) 0691.1588
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

מטרת המבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום.

הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
 יחסי אדם , חברה ומרחב
 המקומי והגלובלי בהקשר חברתי ותרבותי
לסילבוס המלא

מבוא לתורת המוסר (שיעור) 0618.1018
02
ד"ר עובדיה עזרא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144

מטרת הקורס: הכרת מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר, על פי הגותם של נציגיה המרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית.
נושאי הקורס: הקורס יתחיל בדיון קצר במטא-אתיקה, בו יוצגו דרכים ואפשרויות שונות לניהול דיונים באתיקה. בהמשך יוצגו ארבע תפיסות מוסריות שונות המייצגות גישות מרכזיות באתיקה. מוסר


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה חדשה (שיעור) 0618.1032
02
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 144

מטרת הקורס היא להכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה (מאות 18-17), באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, ג'ורג' ברקלי, דויד יום, ועמנואל קאנט.
הקורס יתמקד בשאלות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה,


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה פוליטית (שיעור) 0618.1019
02
פרופ' צבי טאובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144

"... המדינה נמנית על הדברים הטבעיים והאדם הוא בעל חיים מדיני על-פי טבעו" (אריסטו, הפוליטיקה א').
"היה זה יופיטר – שממנו נולדה מינרווה ושלחוגו שייכים אפולו והמוסות – אשר כפת את הזמן והציב מטרה להיותו בר-חלוף. הוא האל המדיני, אשר כונן את המפעל המוסרי – את המדינה" (היגל, הפילוסופיה של


לסילבוס המלא

קורסי בחירה

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (שיעור) 0608.3401
01
ד"ר אפי זיו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים להבין, להבנות ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים. בקורס נתעכב על נושאים כמו נשיות, ההקשרים בין מיניות ומגדר, ההקשרים בין מין ומגדר, והתפתחות מגדרית.
נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכואנליטי ביחס לנושאים אילו מראשיתו, דרך


לסילבוס המלא
זהות ומה שמעבר לה (שיעור) 0618.2662
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306

הזהות כ"אני" וכחלק מקבוצה אתנית, דתית, מגדרית ולאומית, היא תנאי לקיום אנושי בעל משמעות. זהות היא גם הבסיס להתארגנות של תנועות פוליטיות רבות הנאבקות לקבל הכרה כבעלות זהות נפרדת ועצמאית בעלת מעמד שווה לאחרות. ואם זאת, יותר מאי פעם נדמה כי זהות קבועה וברורה איננה אפשרית ואולי איננה רצויה. הקורס


לסילבוס המלא
תיאוריות וביקורת במאה ה-20 תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן** (שיעור) 0811.2138
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206
תיאוריות וביקורת במאה ה-20 גישות תרבותיות-חברתיות** (שיעור) 0811.2100
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206

מיועד לבוגרי קורס 0811.2138.01.

צדק חברתי בישראל? דילמות סוציולוגיות בראי החברה הישראלית (שיעור) 0662.1154
01
גב' נועה לביא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 277

בקורס נסקור המשגות פילוסופיות שונות של מושג הצדק כמושג מערבי מודרני. נערוך דיון בקשר בין צדק לשוויון. בנוסף נבחן אלו תפיסות שונות של צדק רווחו בקרב מעצבי המדיניות בחברה הישראלית לאורך השנים. לאחר מכן נעסוק באופן בו יושמו התפיסות השונות ואת השלכות התפיסות שונות של מעצבי המדיניות הישראלית על החברה


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (שיעור) 0608.1110
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 223

הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את העולם סביבינו. הקורס יציג את הביקורת של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת המחשבה המערבית ואת האלטרנטיבות שהיא מציעה בסוגיות אלו.
בין הסוגיות שיבחנו: האם מגלמת תפיסת האדם


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשוית (שיעור) 0662.1156
01
ד"ר חיים דעואל-לוסקי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 282

הפוסטמודרניזם הוא מונח מקובל בקרב חוקרים והוגים רבים לציון תגובה, ואף דחייה, לתקופה המודרנית ולערכיה, שבר שנוצר בעקבות מלחמת העולם השניה. הרעיון הפוסטמודרני כולל בתוכו תקופה היסטורית חדשה, הבאה לאחר המודרניות. זוהי תפיסה תאורטית חדשה הקשורה גם בהרגלי שיח חברתיים אחרים, באמנות חדשה ובתרבות צריכה


לסילבוס המלא
מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית (שיעור) 0910.1100
01
ד"ר מישורי דניאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223
יחסי מיגדר במרחב הישראלי (שו"ת) 0691.2863
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

הקורס יעסוק בהגדרת יחסי מיגדר (יחסים חברתיים בין גברים ונשים ) בתרבויות שונות וביטויים במרחב , בעיקר המרחב העירוני הישראלי.
חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהגדרת מושגים, הבנית רקע תיאורטי והצגת גישות שונות בגיאוגרפיה אשר קשורות להבנת יחסי מיגדר במרחב. בחלק זה ידונו נושאים כמו: מיגדר וזכויות


לסילבוס המלא
ספרות ואי-מוסריות (שיעור) 0680.2052
01
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א318

הקורס יעסוק ביחסים המורכבים שבין ספרות וביקורת הספרות לבין מוסר ומחשבה אתית – נעמוד על ההשתלשלות ההיסטורית של יחסים אלה, מהביקורת של אפלטון על הכוח המשחית של האמנות ועד לעמדות מגוונות שהופיעו במאה העשרים (מרתה נוסבאום, ווין בות', ז'אק דרידה ואחרים). בנוסף לקריאת טקסטים תיאורטיים נבחן


לסילבוס המלא
אל המערב ובחזרה: מבט ביקורתי על מגמות ורעיונות (שיעור) 0662.1186
01
ד"ר נועה גדי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 280

הקורס יעסוק באופן רוחבי וביקורתי, בינתחומי, בתרבות המערבית כתופעה, כתפיסת עולם וכשיטה, בניסיון לייצר מספר הבחנות או תובנות ביחס למרכיבי יסוד ולמאפיינים מובהקים שלה, וכן לזהות מושגי מפתח וצמתי הכרעה חברתיים, פוליטיים, כלכליים ורעיוניים שעיצבו את הזהות התרבותית המערבית והשפיעו על אופן התגבשותה.


לסילבוס המלא
אפלטון על רצח אב (שיעור) 0618.2965
01
גב' חגית אלדמע סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306

בקורס זה נקרא את הדיאלוג "סופיסט" אשר יהווה מקרה מבחן עבור בחינתן של מספר סוגיות במחשבה הפסיכואנליטית של פרויד ולאקאן. הקורס יעסוק בפונקציה האבהית ביחסה למושג הסובייקט, בבחינת היחס בין הסובייקט והאחר וביחס בין הסובייקט והציווי. סוגיות אלה יידונו תוך התייחסות לפרשנות של היידגר את ה"סופיסטן" בשימת


לסילבוס המלא
גברים וגבריות בחברה היפנית המודרנית (שיעור) 0687.2165
01
גב' דלית בלוך- צמח סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 280

אחד הסטריאוטיפים הרווחים לגבי יפן הוא תיאור "הגבר היפני הטיפוסי" בדמות ה"סאלרימן": עובד הצווארון הלבן העובד מבוקר עד ערב בתאגיד וחוזר בלילה שתוי לביתו. הקורס שלנו ינסה לבחון את הסטריאוטיפ הזה ולהבין אותו בצורה חדשה, כמודל הגמוני של גבריות ביפן. בקורס ננסה להבין את האופי המובנה חברתית של מונחים


לסילבוס המלא
הפמיניזם הצרפתי מדה-בובואר עד ימנו (שיעור) 0608.3106
01
ד"ר דינה חרובי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 221

יצירתה של סימון דה בובואר היא אבן פינה בהתפתחות המחשבה הפמיניסטית של המאה העשרים.

הקורס יבחן את התפתחות הפמיניזם הצרפתי מדה-בובואר ועד ימינו, תוך התייחסות לכותבות הפמיניסטיות המרכזיות של שנות השבעים: הלן סיקסו, לוּס איריגארי, ג'וליה קריסטבה, קריסטין דלפי, אנטואנט פוק, מוניק ויטיג


לסילבוס המלא
ז'אק לאקאן (שיעור) 0662.2048
01
ד"ר יצחק בנימיני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 280

ז'אק לאקאן ידוע כפסיכואנליטיקאי השנוי ביותר במחלוקת מאז פרויד, וכזה שהוא "קשה" להבנה. בקורס זה ננסה להתמודד עמה כשנציג את עיקרי מחשבתו, במספר תחנות חשובות בהתפתחותה: הדיון המוקדם על שלב המראה, הדיון בשנות ה-50 על הסדר הסימבולי והיחס בין שפה ללא-מודע והעניין ההולך וגובר אצל לאקאן


לסילבוס המלא
מושגי יסוד בפסיכואנליזה (שו"ת) 0662.1121
01
מר רענן שניר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

התיאוריה הפסיכואנליטית מתרכזת בפענוח הכוחות המניעים אותנו ובניתוח התהליכים המתרחשים בבסיס קיומנו הנפשי. תהליכים אלו נוגעים בכל צד של חיינו, החל מתחושות קיומיות כגון: מימוש עצמי, חרדה, סיפוק, תסכול, שלווה, סבל ואשמה; עבור דרך: דפוסי התנהגות, חוויתנו את עצמנו ואת המציאות הסובבת, תכונות אישיות, קשר


לסילבוס המלא
צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשויות (שיעור) 0608.1115
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 דן-דוד ‏ 003

במרכז הקורס יעמדו מושגים, סוגיות ותיאוריות שבחזית המחקר המגדרי היום. כבסיס להבנתם, יוצגו בקורס התשתיות הפילוסופיות והתיאורטיות שבבסיס התיאוריות הפמיניסטיות העכשוויות, כמו גם תיאוריות הממוקדות לאו דווקא בחקר המגדר אך משיקות זו לזו ומזינות זו את זו, כמו תיאוריות פוסטקולוניאליות וקוויריות. הקורס,


לסילבוס המלא
"קוויר באופן ביקורתי": זהות, אתיקה ופוליטיקה קווירית (שיעור) 0608.3301
01
מר תומר ששונקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 001

בעברו, תיפקד המונח "קוויר" (Queer) כתיוג משפיל למוזרות ולשונות מינית. כיום, ומזה כעשרים שנה, קוויריות מציינת עמדה (תיאורטית ומעשית כאחת) של ביקורת רדיקלית. קוויר שימר את הוראתו כ"מוזר" והפך לפרספקטיבה "זרה" הממנפת את הזרות שלה להשקיף באופן ביקורתי על מגוון של תחומי ידע, יצירה ועשייה: פוליטיקה,


לסילבוס המלא
מודרניזם, אנטי-מודרניזם ופוסט מודרניזם (שיעור) 0662.1157
01
מר גלעד מלצר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 326

למרות שהיסטוריונים רבים רואים את ראשית העת המודרנית כבר במאה ה-17, בדרך כלל כאשר מדברים על התקופה המודרנית, מכוונים למערך של שינויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים, טכנולוגיים ודיסיפלינאריים שהחלו באמצע המאה ה-19. בקורס זה נבדוק מהם המאפיינים המרכזיים של המודרניזם – המהלך האסתטי שיוצא לדרך בתקופה


לסילבוס המלא
ריבוד ואי שוויון (שו"ת) 1041.2607
01
ד"ר אלון סיגל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
17:00-14:00 נפתלי ‏ 110
סכיזואנליזה (שיעור) 0680.3104
01
מר אהד זהבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 221

הסכיזואנליזה של דלז וגואטרי קוראת תיגר על הפסיכואנליזה של פרויד ובד בבד מציעה כלי יוצא מן הכלל לביקורת התרבות. במסגרת הקורס נברר מהן טענותיהם העקרוניות של דלז וגואטרי כלפי הפסיכואנליזה ומהי החלופה שהם מציעים. במקביל נקרא יצירות אמנות מתחום הספרות (קפקא, וולף, נבוקוב, פרק), האמנות הפלסטית (טרנר,


לסילבוס המלא
פילוסופיה של המין והמיניות (שיעור) 0618.2972
01
ד"ר שלמה כהן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 306

בחלקו הראשון הקורס בוחן שאלות פילוסופיות הנוגעות למהות המיניות, כגון מהותה של התשוקה המינית: האם היא יכולה להיות מוסברת כדחף ביולוגי או שמא היא בהכרח מבטאת התכוונות בעלת תוכן קוגניטיבי, וכן השאלה מהו האובייקט המדוייק של התכוונות זו (למה בדיוק אנו משתוקקים בתשוקה מינית); האם קיימת תשוקה מינית


לסילבוס המלא

סמינריונים

משטרי רווחה ומשטרי מגדר (סמינר) 1041.4523
01
ד"ר מנדל הדס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-15:00 נפתלי ‏ 421
דלז וגואטרי בהקשר ספרותי (סמינר) 0680.4201
01
ד"ר אייל דותן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 456

ז'יל דלז ופליקס גואטרי הציעו לא רק ביקורת תרבות רדיקלית אלא גם סדרה של קריאות נועזות בטקסטים ספרותיים קאנוניים. התוצאה היתה ערעור של מושגים מרכזיים בתורת הספרות כגון "רומאן", "גיבור", "אירוע", "נקודת-תצפית", "מחבר", "בידיון" והערכה מחדש של תפקידם. הסמינר יתחקה אחר מהלכיהם של דלז וגואטרי תוך


לסילבוס המלא
אתיקה פמיניסטית** (סמינר) 0608.5302
01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 רוזנברג ‏ 209

אתיקה פמיניסטית מציעה ביקורת על הערכים, ועקרונות הצדק המקובלים, מרחיבה את הדיון המוסרי אל תחומים שמוסר המסורתי לא מצא בהם עניין, ומציעה עקרונות אלטרנטרבים להערכה מוסרית. בקורס נכיר זרמים שונים במחשבה האתית הפמיניסטית ואת הביקורת שזרמים אלו מציגים ביחס למציאות החברתית וביחס לתפיסות מוסר מקובלות.


לסילבוס המלא

דרישת קדם: שיעור המבוא בתורת המוסר או שיעור המבוא בפילוסופ

ערים בעידן הגלובלי (סמינר) 1041.3776
01
ד"ר מנחם גילה שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-17:00 נפתלי ‏ 419

קורסי מסלול אמנויות

תולדות האמנות

קורסי מבוא

מבוא לתיאוריות ביקורתיות (שיעור) 0881.4216
01
ד"ר נוימן ערן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 קיקואין ‏ 001
אמנות המאה ה-19 (שיעור) 0821.1509
01
ד"ר מרקוס רות סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
מבוא לתולדות האמנות ולשפתה (שיעור) 0861.1241
01
ד"ר לוטן שרה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 דן-דוד ‏ 002
ד"ר לוטן שרה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 דן-דוד ‏ 002
אמנות ישראלית מראשיתה עד הקמת המדינה 1907-1948 (שיעור) 0821.1620
01
ד"ר שוסטרמן רבקה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (שיעור) 0608.1003
01
ד"ר טל דקל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

בקורס נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, דרך סוגיות פמיניסטיות העולות מן היצירות והנדונות בטקסטים של בקורת מגדרית.

במהלך הסמסטר נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות


לסילבוס המלא
מבוא לניתוח יצירות אמנות (שיעור) 0881.1211
01
ד"ר מאירי-דן נעמי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
אמנות המאה ה-20 (שיעור) 0821.1528
01
ד"ר מרקוס רות סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
אמנות ישראלית ממלחמת העצמאות עד ימינו 1948-2008 (שיעור) 0821.1621
01
ד"ר שוסטרמן רבקה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 001
מבוא לאדריכלות מודרנית 1900-2000 (מקרה בוחן: ברלין (שיעור) 0821.6636
01
ד"ר מאיר-מריל עדינה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 מכסיקו ‏ א206
היהודי שבישראלי-דילמות זהות באמנות הישראלית המודרנית (שיעור) 0662.2045
01
ד"ר דליה מנור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279

זהו קורס בין-תחומי הקשור הן לנושאים של לאומיות, תרבות וזהות והן להיסטוריה היהודית והישראלית. במוקד הקורס תיבחן שאלה מרכזית בזהות הישראלית והיא שאלת יחסי הישראליות והיהודיות כסיפור של רצף והמשכיות מול סיפור של ניתוק והתחלה חדשה. הקורס ידון בשאלות אלה כפי שהן משתקפות בעבודות האמנות הפלסטית (בעיקר


לסילבוס המלא
מודרניזם, אנטי-מודרניזם ופוסט מודרניזם (שיעור) 0662.1157
01
מר גלעד מלצר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 326

למרות שהיסטוריונים רבים רואים את ראשית העת המודרנית כבר במאה ה-17, בדרך כלל כאשר מדברים על התקופה המודרנית, מכוונים למערך של שינויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים, טכנולוגיים ודיסיפלינאריים שהחלו באמצע המאה ה-19. בקורס זה נבדוק מהם המאפיינים המרכזיים של המודרניזם – המהלך האסתטי שיוצא לדרך בתקופה


לסילבוס המלא

קורסי בחירה

תיאוריות וביקורת במאה ה-20 תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן** (שיעור) 0811.2138
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206
תיאוריות וביקורת במאה ה-20 גישות תרבותיות-חברתיות** (שיעור) 0811.2100
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206

מיועד למסיימי קורס 0811.2138.01

תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (שיעור) 0608.1003
01
ד"ר טל דקל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

בקורס נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, דרך סוגיות פמיניסטיות העולות מן היצירות והנדונות בטקסטים של בקורת מגדרית.

במהלך הסמסטר נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות


לסילבוס המלא
האמנות המוסלמית בתפארתה (ימי הביניים והתקופה הטרום מודרנית) (שיעור) 0821.1340
01
פרופ' טרגן חנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 מכסיקו ‏ 212
היהודי שבישראלי-דילמות זהות באמנות הישראלית המודרנית (שיעור) 0662.2045
01
ד"ר דליה מנור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279

זהו קורס בין-תחומי הקשור הן לנושאים של לאומיות, תרבות וזהות והן להיסטוריה היהודית והישראלית. במוקד הקורס תיבחן שאלה מרכזית בזהות הישראלית והיא שאלת יחסי הישראליות והיהודיות כסיפור של רצף והמשכיות מול סיפור של ניתוק והתחלה חדשה. הקורס ידון בשאלות אלה כפי שהן משתקפות בעבודות האמנות הפלסטית (בעיקר


לסילבוס המלא
מודרניזם, אנטי-מודרניזם ופוסט מודרניזם (שיעור) 0662.1157
01
מר גלעד מלצר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 326

למרות שהיסטוריונים רבים רואים את ראשית העת המודרנית כבר במאה ה-17, בדרך כלל כאשר מדברים על התקופה המודרנית, מכוונים למערך של שינויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים, טכנולוגיים ודיסיפלינאריים שהחלו באמצע המאה ה-19. בקורס זה נבדוק מהם המאפיינים המרכזיים של המודרניזם – המהלך האסתטי שיוצא לדרך בתקופה


לסילבוס המלא

סמינריונים

על האנושי, החייתי והמכאני: דימויים חזותיים ונרטיב תרבותי (סמינר) 0861.4043
01
ד"ר מלכא ליאורה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 מכסיקו ‏ ג206
סוגיות במגדר ובאמנות עכשווית: גלובליזציה, הגירה וטראנס לאומי (סמינר) 0608.5306
01
ד"ר טל דקל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

סוגיות בפמיניזם ובאמנות עכשווית:
גלובליזציה, הגירה וטראנס לאומיות – השפעתם על מקומן ומיקומן של נשים בתרבות

(סמינריון)

ד"ר טל דקל

תופעת הגלובליזציה המתגברת הביאה לגלים של הגירה ועקירות, ואלו בתורם אילצו סובייקטים רבים להתמודדות עם שאלות בסיסיות ואסטרטגיות חדשות בהקשר


לסילבוס המלא

אמנות התיאטרון

קורסי מבוא

תולדות התאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן (שיעור) 0811.2136
01
פרופ' יערי נורית סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 מכסיקו ‏ א206
מבוא לתאטרון יהודי עברי (שיעור) 0811.2202
01
ד"ר ירושלמי דורית סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 מכסיקו ‏ א206
תולדות התאטרון: יוון ורומא (שיעור) 0811.1200
01
פרופ' יערי נורית סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 מכסיקו ‏ א206
תולדות התאטרון המודרני והפוסטמודרני (שיעור) 0811.2137
01
ד"ר שכטר מדלן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 קיקואין ‏ 001
מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני** (שיעור) 0811.1134
01
ד"ר ירושלמי דורית סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 מכסיקו ‏ 212

מיועד למסיימי קורס 0811.2202.01

תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס (שיעור) 0811.1195
01
ד"ר מלכא ליאורה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 קיקואין ‏ 001
מבוא לשפת התאטרון (שיעור) 0861.1106
01
ד"ר מלכא ליאורה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 קיקואין ‏ 001

קורסי בחירה

תיאוריות וביקורת במאה ה-20 תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן** (שיעור) 0811.2138
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206
תיאוריות וביקורת במאה ה-20 גישות תרבותיות-חברתיות** (שיעור) 0811.2100
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206

למסיימי הקורס 0811.2138.01

לגופו של עניין: על הגוף במופע (שיעור) 0811.3184
01
ד"ר הררי דרור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ 212
תאטרון, חברה,קהילה (שיעור) 0811.1215
01
ד"ר לב אלג'ם שולי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 מכסיקו ‏ א206

סמינריונים

חלל בימתי ומבע גופני בתאטרון המודרני (סמינר) 0811.3275
01
ד"ר מלכא ליאורה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 מכסיקו ‏ 209
גילומם של שסעים חברתיים בתאטרון ישראלי (סמינר) 0811.3247
01
פרופ' אוריין דן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 מכסיקו ‏ א119

קולנוע וטלוויזיה

קורסי מבוא

מבוא לתולדות הקולנוע א' (שיעור) 0861.1582
01
ד"ר דובדבני שמוליק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט

אין חובה ללמוד גם את מבוא לתולדות הקולנוע ב'.

מבוא לתיאוריות קולנועיות (שיעור) 0851.6524
01
ד"ר יוסף רז סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
מבוא לקולנוע בן זמננו א' (שיעור) 0851.6616
01
מר אינגבר נחמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** (שיעור) 0861.1583
01
ד"ר דובדבני שמוליק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 קיקואין ‏ 001

דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'.

מבוא לקולנוע ישראלי (שיעור) 0851.6595
01
ד"ר יוסף רז סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
מבוא לשפת הקולנוע ** (שיעור) 0861.1107
01
ד"ר דובדבני שמוליק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט

היקף הקורס 2 ש"ס בלבד.

בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס.

מבוא ללימודי טלויזיה (שיעור) 0851.6531
01
מר חרל"פ איתי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
מבוא לקולנוע בן זמננו ב' (שיעור) 0851.6648
01
מר אינגבר נחמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט

קורסי בחירה

תיאוריות וביקורת במאה ה-20 תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן** (שיעור) 0811.2138
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206
תיאוריות וביקורת במאה ה-20 גישות תרבותיות-חברתיות** (שיעור) 0811.2100
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206
"מראה מראה שעל הקיר…": נשים מתבוננות בדימויי נשיות במדיה (שיעור) 1085.2604
01
ד"ר ברק-ברנדס סיגל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 נפתלי ‏ 108
"חיות בסרט" :האשה החדשה בקולנוע הפופולארי (שיעור) 0851.6690
01
ד"ר רוני הלפרן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט
המסך הורוד הקטן: חד מיניות בטלוויזיה בישראל ובעולם (שיעור) 0851.6097
01
ד"ר פדבה גלעד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 מכסיקו ‏ א206
ז'אנרים, קונוונציות וחריגות : הנארטיב (שיעור) 0851.7711
01
פרופ' נוה חנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 מכסיקו ‏ א206
דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לבקורת חב (שיעור) 0622.2147
01
ד"ר מירה צורף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 282

הקורס יתמקד בקולנוע כטקסט ביקורתי המהווה ערוץ ייחודי לדיון בסוגיות חברתיות ופוליטיות במרחב שבו חופש הביטוי וההבעה אינו בגדר המובן מאליו. הקורס יתמקד בעיקר בהתייחסויות השונות של הקולנוע במזרח התיכון לסוגיות חברתיות כגון היחס למיעוטים דתיים, עדתיים ואתניים וסוגיות מגדריות. סוגיה אחרת היא הביקורת


לסילבוס המלא
תיאוריות קולנועיות עכשוויות (פרו"ס) 0851.4000
02
ד"ר בן דוד בני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 מכסיקו ‏ א117

מיועד למסיימי קורס 0811.2138.01.

מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (שיעור) 0662.2010
01
ד"ר חנה לבנת סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו. במהלך הקורס יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה ה-19 ובאופן שבו הם התאימו אותן לילדים, בהשוואה לאופן שבו מעובדות מעשיות אלה לילדים בימינו, ובייחוד למדיום הקולנועי באולפני וולט דיסני כתופעה תרבותית.
ההשוואה תמחיש


לסילבוס המלא
ייצוגי היומיום בטלוויזיה (שיעור) 0851.6672
01
מר ערב דן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 קיקואין ‏ 001
צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא
כוכבים בארון: חד-מיניות בתקשורת הפופולארית (שיעור) 1085.2606
01
ד"ר פדבה גלעד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 נפתלי ‏ 104
ריאלטי החומר של הטלוויזיה (שיעור) 0851.6109
01
מר יורן נועם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 מכסיקו ‏ א206

סמינריונים

קולנוע ערבי (סמינר) 0851.5088
01
ד"ר רינאוי חליל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 מכסיקו ‏ 117
תיאוריה קווירית וקולנוע (סמינר) 0851.5041
01
ד"ר יוסף רז סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-10:00 מכסיקו ‏ 208
מלודרמה קולנועית (סמינר) 0851.5078
01
ד"ר יוסף רז סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-10:00 מכסיקו ‏ א117
הוליווד בבומביי:חקיינות וזהות תרבותית בקולנוע ההודי (סמינר) 0851.5085
01
ד"ר פרצ'ק רוני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 מכסיקו ‏ 209

הוליווד במומבאי: חקיינות וזהות תרבותית בראי הקולנוע ההודי הפופולארי


תעשיית הקולנוע הפופולארי של בומביי מנהלת דיאלוג אינטנסיבי עם הוליווד, להיטיה, איקונות התרבות שבה ומרכזיותה בזירה הקולנועית העולמית. סמינר זה יערוך היכרות עם תעשיית הקולנוע הדומיננטית בהודו – זו של מומבאי, תוך דגש על


לסילבוס המלא
גוף בלא נחת (סמינר) 0608.4101
01
ד"ר רוני הלפרן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 455

במסגרת המסורות הדומיננטיות של התרבות הפטריארכלית נומקה נחיתותה החברתית של האשה במונחי גופה.
הגוף הנשי הוא אם כן המצע המטריאלי שעליו נחקק ובאמצעותו מגולם ההבדל המיגדרי ולכן הוא מהווה אחת מן הסוגיות המרכזיות בתאוריה ובביקורת הפמיניסטית.
במסגרת הקורס נקרא בטקסטים מן התאוריה והביקורת


לסילבוס המלא

קורסי מסלול חברה

קורסי מבוא

מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (שו"ת) 0691.1588
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

מטרת המבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום.

הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
 יחסי אדם , חברה ומרחב
 המקומי והגלובלי בהקשר חברתי ותרבותי
לסילבוס המלא

יש ללמוד מבוא לאנתרופולוגיה (שיעור ותרגיל) וכן

מבוא לסוציולוגיה (שיעור ותרגיל).

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים:

מבוא לאנתרופולוגיה (שיעור) 1041.1101
01
פרופ' חזן חיים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:30 נפתלי ‏ 001
מבוא לאנתרופולוגיה (שיעור) 1041.1101
02
פרופ' חזן חיים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 נפתלי ‏ 003

יש לבחור תרגיל אחד מהבאים:

מבוא לאנתרופולוגיה (תרגיל) 1041.1101
03
מר ניב אייל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 314
מבוא לאנתרופולוגיה (תרגיל) 1041.1101
04
גב' אשכנזי אבישג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 103
מבוא לאנתרופולוגיה - עודכן ב- 31.8.09 (תרגיל) 1041.1101
05
מר ניב אייל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 103
מבוא לאנתרופולוגיה (תרגיל) 1041.1101
06
גב' קנדליק מור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 205
מבוא לאנתרופולוגיה (תרגיל) 1041.1101
07
גב' ולנשטין מיה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 105
מבוא לאנתרופולוגיה (תרגיל) 1041.1101
08
גב' קנדליק מור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 207
מבוא לאנתרופולוגיה (תרגיל) 1041.1101
09
מר גולצמן אבי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:30 נפתלי ‏ 206
מבוא לאנתרופולוגיה (תרגיל) 1041.1101
10
גב' אשכנזי אבישג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 107

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים:

מבוא לסוציולוגיה (שיעור) 1041.1102
01
ד"ר מזרחי נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 003
מבוא לסוציולוגיה (שיעור) 1041.1102
06
פרופ' שנהב יהודה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 201

יש לבחור תרגיל אחד מהבאים:

מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
02
מר חכים ערן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 נפתלי ‏ 105
מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
03
גב' תורג'מן ורד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 נפתלי ‏ 206
מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
04
מר חכים ערן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 207
מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
05
גב' תורג'מן ורד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 203
מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
07
גב' מורנו עדי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 נפתלי ‏ 314
מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
08
מר לונאי עודד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 205
מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
09
גב' מורנו עדי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:30 נפתלי ‏ 104
מבוא לסוציולוגיה (תרגיל) 1041.1102
10
מר שני גיא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 נפתלי ‏ 106

קורסי בחירה

דרישת קדם לכל שיעורי הבחירה: שמיעת שני שעורי המבוא.

הרישום לכל קורסי ביה"ס לעבודה סוציאלית (1110) שם

על בסיס מקום פנוי.

לכל קורסי החוג היבטים התפתחותיים בחינוך

(0721) יש לבדוק דרישות קדם.

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (שיעור) 0608.3401
01
ד"ר אפי זיו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים להבין, להבנות ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים. בקורס נתעכב על נושאים כמו נשיות, ההקשרים בין מיניות ומגדר, ההקשרים בין מין ומגדר, והתפתחות מגדרית.
נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכואנליטי ביחס לנושאים אילו מראשיתו, דרך


לסילבוס המלא
צדק חברתי בישראל? דילמות סוציולוגיות בראי החברה הישראלית (שיעור) 0662.1154
01
גב' נועה לביא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 277

בקורס נסקור המשגות פילוסופיות שונות של מושג הצדק כמושג מערבי מודרני. נערוך דיון בקשר בין צדק לשוויון. בנוסף נבחן אלו תפיסות שונות של צדק רווחו בקרב מעצבי המדיניות בחברה הישראלית לאורך השנים. לאחר מכן נעסוק באופן בו יושמו התפיסות השונות ואת השלכות התפיסות שונות של מעצבי המדיניות הישראלית על החברה


לסילבוס המלא
נשים ערביות-פלסטיניות ופוליטיקה בישראל (שיעור) 0608.3402
01
ד"ר תגריד יחיא-יונס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 280

הקורס בוחן את המיקום והזיקה של הנשים הערביות-פלסטיניות בישראל לפוליטיקה במובניה וברמותיה השונות, דרך התבוננות בזירות ובאתרים סוציו-פוליטיים רלוונטיים, בתופעות ובפרקטיקות חברתיות שונות, החל מייצוגים ואופני השתתפות בפוליטיקה הפורמאלית בשתי הרמות המוניציפאלית והארצית, עובר בעמותות ובארגונים


לסילבוס המלא
רומנטיקה ואידיאולוגיות פוליטיות בגרמניה 1918-1770 (שיעור) 0662.1176
01
ד"ר דורון אברהם סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 278

הקורס יתמקד בהגות ובפרקטיקה של הזרמים הפוליטיים המרכזיים בגרמניה, מסוף המאה ה- 18 ועד להתמוטטותו של הרייך הגרמני השני ב- 1918, תוך בחינת ההקשר ההיסטורי הרחב של התקופה. במסגרת הקורס נעמוד על התפתחותה של ההגות הפוליטית הרומנטית בגרמניה מראשית התגבשותה אצל הרדר וכחלק מהזרם הרומנטי האמנותי הכללי.


לסילבוס המלא
הורים וילדים במקרא ובעולם הקדום (שיעור) 0690.2223
01
ד"ר טליה סוצקובר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 220

.

הקורס יידון בדגמי הורות שונים העולים מתוך הטקסט המקראי, כגון: אבות האומה כהורים לעומת האמהות, המלך כהורה, יחסי הורות הנרקמים בין מנהיג ובין העם ויחסי הורות הבאים לידי ביטוי בין האל ועמו. הדיון בדגמי הורות בסיפורת המקראית ילווה בהשוואות למצוי בטקסטים מן המזרח הקדום ומספרות יוון


לסילבוס המלא
"מראה מראה שעל הקיר…": נשים מתבוננות בדימויי נשיות במדיה (שיעור) 1085.2604
01
ד"ר ברק-ברנדס סיגל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 נפתלי ‏ 108
נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (שיעור) 0687.2402
01
ד"ר איילה קלמפרר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 280

מטרת הקורס היא להעמיק את ההיכרות של התלמידים עם מקורות ראשוניים ומשניים, העוסקים בנשים ובגברים ביפן המסורתית. אילו ערכים ורעיונות עיצבו את חייהם? כיצד הם תפשו נשיות וגבריות, את היחסים ביניהם, את מקומם בחברה ואת תפקידיהם בה? כיצד הגשימו הגברים והנשים את מטרותיהם בתחומים שונים, ואילו אילוצים


לסילבוס המלא
נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרני (שו"ת) 0622.6005
01
מר חיים נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277
מר חיים נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 362

הקורס בערבית; הרישום בחוג להיסטוריה של המזה"ת

על בסיס מקום פנוי.

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (שיעור) 1041.2191
01
פרופ' שמיר רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13:00-10:00 נפתלי ‏ 101
מיהודי לעברי ובחזרה? תהליכים בעיצוב הזהות הישראלית/יהודית (שיעור) 0662.1412
01
ד"ר אלון גן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

"היהודי החדש", "העברי", "האדם החדש", "הצבר" הם מושגים המגלמים את ניסיונה של המהפכה הציונית לעצב זהות אלטרנטיבית ל"יהודי הישן" - "היהודי הגלותי".
קורס זה עוסק בתיאור סוכני השינוי שלקחו חלק בפרויקט בינוי הזהות הישראלית החדשה. בקורס נתמקד בתיאור קווי המתאר ומאפייני היסוד של דמות "האדם החדש"


לסילבוס המלא
מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית (שיעור) 0910.1100
01
ד"ר מישורי דניאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223
יחסי מיגדר במרחב הישראלי (שו"ת) 0691.2863
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

הקורס יעסוק בהגדרת יחסי מיגדר (יחסים חברתיים בין גברים ונשים ) בתרבויות שונות וביטויים במרחב , בעיקר המרחב העירוני הישראלי.
חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהגדרת מושגים, הבנית רקע תיאורטי והצגת גישות שונות בגיאוגרפיה אשר קשורות להבנת יחסי מיגדר במרחב. בחלק זה ידונו נושאים כמו: מיגדר וזכויות


לסילבוס המלא
שיווק האמונה בעידן המודרני (שיעור) 1085.2610
01
ד"ר עמרן מירב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 104
מוות, לידה ומה שביניהם - המוות בתיאוריה ובפרקטיקה של הבודהיז (שיעור) 0687.2134
01
מר בועז עמיחי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 326

השיעור יעסוק בתפיסת המוות בבודהיזם בכלל, ובבודהיזם הטיבטי בפרט. מה משמעותו של המוות? מדוע המוות הוא נושא שיש לדבר עליו, ולא להחביאו? מהם התרגולים המיוחדים לנושא המוות, ולזמן המוות? מה קורה לפני המוות, אחריו, ותוך כדי? לידה מחדש במסורת הטיבטית, ומציאתו של הגלגול הבא של המורה.

השיעור יכלול


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה פוליטית (שיעור) 0618.1019
01
פרופ' צבי טאובר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144

"... המדינה נמנית על הדברים הטבעיים והאדם הוא בעל חיים מדיני על-פי טבעו" (אריסטו, הפוליטיקה א').
"היה זה יופיטר – שממנו נולדה מינרווה ושלחוגו שייכים אפולו והמוסות – אשר כפת את הזמן והציב מטרה להיותו בר-חלוף. הוא האל המדיני, אשר כונן את המפעל המוסרי – את המדינה" (היגל, הפילוסופיה של


לסילבוס המלא
התפתחות זהות בגילאי ההתבגרות (שו"ת) 0721.2020
01
ד"ר גבריאל בוקובזה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
17:45-16:15
מגדר וחברה (שו"ת) 1041.2611
01
פרופ' הרצוג חנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-16:00 נפתלי ‏ 101
סוציולוגיה של אי שוויון בחיי היום יום (שו"ת) 1041.3568
01
ד"ר מזרחי נסים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-09:00 נפתלי ‏ 204
אלימות במשפחה (שיעור) 1110.3192
01
ד"ר פלד עינת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 שאפל ‏ 121
אל המערב ובחזרה: מבט ביקורתי על מגמות ורעיונות (שיעור) 0662.1186
01
ד"ר נועה גדי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 280

הקורס יעסוק באופן רוחבי וביקורתי, בינתחומי, בתרבות המערבית כתופעה, כתפיסת עולם וכשיטה, בניסיון לייצר מספר הבחנות או תובנות ביחס למרכיבי יסוד ולמאפיינים מובהקים שלה, וכן לזהות מושגי מפתח וצמתי הכרעה חברתיים, פוליטיים, כלכליים ורעיוניים שעיצבו את הזהות התרבותית המערבית והשפיעו על אופן התגבשותה.


לסילבוס המלא
יחסים בין אישיים בקבוצה (תרגיל) 0608.1125
01
גב' רחלי ברקן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 212

מטרת הקורס : פתיחות רגישות , שיפור תקשורת בין-אישית ובין-קבוצתית , הגברת המודעות העצמית והבנת הזולת. למידה על הקבוצה הקטנה והבנת תהליכים קבוצתיים.
הלמידה מבוססת על התנסות אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.


לסילבוס המלא
תכנון מרחבי בישראל (שו"ת) 0691.2521
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 יד אבנר ‏ 012
נושא מרכזי: השפעת שונות (מיגדרית, גילאית, תרבותית, כלכלית, של גזע) על תפיסת המרחב והקשר התכנוני של נושא זה. בכדי להבין הבניות תרבותיות, מיגדריות, גילאיות, כלכליות שונות של מרחב והשלכותיהן על תכנון ופיתוח עלינו להבין כיצד מובנים מרחבים בתרבויות, בגילאים, ברמות הכנסה ובגזעים שונים. לפיכך נתמקד בשאלת

לסילבוס המלא
גירושין כאחד ממצבי לחץ במשפחה (שיעור) 1110.3292
01
ד"ר כהן אורנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 שאפל ‏ 150
אנתרופולוגיה של חילוניות (שו"ת) 1041.3574
01
ד"ר פוראני חאלד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-13:00 נפתלי ‏ 314
מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (שו"ת) 0691.1588
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 יד אבנר ‏ 120

מטרת המבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום.

הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
 יחסי אדם , חברה ומרחב
 המקומי והגלובלי בהקשר חברתי ותרבותי
לסילבוס המלא

פסיכולוגיה של האישיות (שו"ת) 0721.2000
01
ד"ר אספלר-רוזנבוים עינת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:45-14:15
אתגרים לדמוקרטיה במאה ה-21: כלכלה גלובלית, רב-תרבותיות וצדק (פרו"ס) 1031.3900
01
ד"ר ספקטורווסקי אלברטו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
17:00-15:00 נפתלי ‏ 107
אתניות, לאומיות ואלימות: זהויות וסכסוכים בין-קהילתיים (שיעור) 1031.3677
01
ד"ר אבולוף אוריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-16:00 נפתלי ‏ 106
דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לבקורת חב (שיעור) 0622.2147
01
ד"ר מירה צורף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 282

הקורס יתמקד בקולנוע כטקסט ביקורתי המהווה ערוץ ייחודי לדיון בסוגיות חברתיות ופוליטיות במרחב שבו חופש הביטוי וההבעה אינו בגדר המובן מאליו. הקורס יתמקד בעיקר בהתייחסויות השונות של הקולנוע במזרח התיכון לסוגיות חברתיות כגון היחס למיעוטים דתיים, עדתיים ואתניים וסוגיות מגדריות. סוגיה אחרת היא הביקורת


לסילבוס המלא
פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (שיעור) 0608.1122
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 223

מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר,


לסילבוס המלא
מבוא לאוכלוסייה ותהליכים דמוגרפיים בישראל (שו"ת) 1041.3565
01
ד"ר בן-משה אליהו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-09:30 נפתלי ‏ 105
אנטי גלובליזציה ואקופמיניזם: גישות שונות לחשיבה סביבתית (שיעור) 0910.1510
01
פרופ' ג'ני קין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 דן-דוד ‏ 110
זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה (שיעור) 1411.6523
01
גב' לבנקרון נעמי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:30-15:00 טרובוביץ ‏ 204
מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע (שיעור) 0662.1137
01
ד"ר עופר נורדהיימר נור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277

הקורס משתמש בכלי המחקר של מדעי החברה על מנת להתבונן בפעילויות חברתיות ברשת ולבדוק כיצד יחיד ורבים חיים ביחד במרחב הרשת, כיצד יחסים בינאישיים מתעצבים בחלל זה וכיצד נבנים דפוסי חברות חדשים בקהילות חדשות.

אין דרישות קדם לקורס
חובות התלמידים: קריאה שוטפת של החומרים והשתתפות פעילה


לסילבוס המלא
חברה בישראל (שיעור) 1041.3102
01
פרופ' שנהב יהודה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-16:00 נפתלי ‏ 101
יחסי המינים במחשבה מדינית: מגדר, סוג ספרותי, ושלטון ייצוגי (שיעור) 1031.4341
01
ד"ר קוצ'ין מיכאל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13:00-10:00 נפתלי ‏ 206
ביולוגיה ומגדר (שיעור) 0608.1139
01
פרופ' ג'ני קין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 001

ביולוגיה ומגדר הקורס הוא מבוא לביקורת פמיניסטית על תחומי הביולוגיה שהם רלוונטייים לדיון הציבורי העכשווי על מגדר. בקורס נדון על דוגמאות מתחומי הגנטיקה, האבולוציה, הסוציוביולוגיה, האתולוגיה, מדעי המוח ונציג ניתוח של גישת הביולוגיה לנקבות ונקביות. הביקורת במדעי המוח גם מראה את השימוש בביקורת


לסילבוס המלא
משפחה וחברה (שו"ת) 1041.2604
01
פרופ' שטייר חיה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-16:00 נפתלי ‏ 110
החברה בישראל - תמורות ובעיות (שיעור) 1110.1807
01
פרופ' אלגזי גדי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 שאפל ‏ 127
מושגי יסוד בפסיכואנליזה (שו"ת) 0662.1121
01
מר רענן שניר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

התיאוריה הפסיכואנליטית מתרכזת בפענוח הכוחות המניעים אותנו ובניתוח התהליכים המתרחשים בבסיס קיומנו הנפשי. תהליכים אלו נוגעים בכל צד של חיינו, החל מתחושות קיומיות כגון: מימוש עצמי, חרדה, סיפוק, תסכול, שלווה, סבל ואשמה; עבור דרך: דפוסי התנהגות, חוויתנו את עצמנו ואת המציאות הסובבת, תכונות אישיות, קשר


לסילבוס המלא
אנתרופולוגיה של נשים (שו"ת) 1041.3571
01
ד"ר גולדשטין-גדעוני עפרה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13:00-10:00 נפתלי ‏ 204
מיעוטים, חילוניות וחינוך בהודו המודרנית (שיעור) 0687.2161
01
ד"ר הרינדר מישרה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279

בהודו מתקיימות מספר קהילות דתיות בדו-קיום במשך אלפי שנים. דו-קיום זה הביא לפיתוח מושג החילוניות כסובלנות לבעלי אמונות אחרות. הקורס יעסוק במיעוטים דתיים שונים בהודו, כולל היהודים, ותרומתם לעושרה התרבותי.
בה בעת , בעשורים האחרונים חלה גם מתיחות באותו דו-קיום, שאיימה להרוס את היחסים ההרמוניים


לסילבוס המלא
התערבות רגישת תרבות (שיעור) 1110.3566
01
גב' שי שרית סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 שאפל ‏ 128
נשים במבט פסיכו-חברתי - מצוקות ודרכי התערבות (שיעור) 1110.3568
01
ד"ר פלד עינת סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 שאפל ‏ 125
כוכבים בארון: חד-מיניות בתקשורת הפופולארית (שיעור) 1085.2606
01
ד"ר פדבה גלעד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 נפתלי ‏ 104
היהודי שבישראלי-דילמות זהות באמנות הישראלית המודרנית (שיעור) 0662.2045
01
ד"ר דליה מנור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279

זהו קורס בין-תחומי הקשור הן לנושאים של לאומיות, תרבות וזהות והן להיסטוריה היהודית והישראלית. במוקד הקורס תיבחן שאלה מרכזית בזהות הישראלית והיא שאלת יחסי הישראליות והיהודיות כסיפור של רצף והמשכיות מול סיפור של ניתוק והתחלה חדשה. הקורס ידון בשאלות אלה כפי שהן משתקפות בעבודות האמנות הפלסטית (בעיקר


לסילבוס המלא
תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (שיעור) 1041.3100
01
ד"ר קורדובה אברהם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13:00-10:00 נפתלי ‏ 001
"קוויר באופן ביקורתי": זהות, אתיקה ופוליטיקה קווירית (שיעור) 0608.3301
01
מר תומר ששונקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 001

בעברו, תיפקד המונח "קוויר" (Queer) כתיוג משפיל למוזרות ולשונות מינית. כיום, ומזה כעשרים שנה, קוויריות מציינת עמדה (תיאורטית ומעשית כאחת) של ביקורת רדיקלית. קוויר שימר את הוראתו כ"מוזר" והפך לפרספקטיבה "זרה" הממנפת את הזרות שלה להשקיף באופן ביקורתי על מגוון של תחומי ידע, יצירה ועשייה: פוליטיקה,


לסילבוס המלא
ריבוד ואי שוויון (שו"ת) 1041.2607
01
ד"ר אלון סיגל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
17:00-14:00 נפתלי ‏ 110
נוף מקום וזהות בתרבות ישראל - מבט בינתחומי (שו"ת) 0662.1146
01
ד"ר מיכל סדן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 279

בקורס ייבחנו גישות שונות לזיקה בין נוף, מקום וזהות בארץ ישראל.
הנושאים יילמדו בגישה רב-תחומית המציגה מגוון תוצרי תרבות ביניהם : מקורות היסטוריים, מקורות רעיוניים, אמנות חזותית, שירי זמר, ספרות כללית וחינוכית ומחקרים אקדמיים רלוונטיים. בלמידה תשולב הקניה של מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית.


לסילבוס המלא
מכינה לתלמוד - סדר נשים (תרגיל) 0690.2904
01
ד"ר יחזקאל דוד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 206

בקורס זה נלמד סוגיות מסדר נשים שמבטאות את מכלול היחסים שבין הבעל לאשתו וביניהם לבין ילדיהם, החל מרגע השידוכין ועד לגירושין, עד ועד בכלל. נבדוק את השפעת הגירושין על החזקת הילדים ועל חובת מזונותיהם. הלימוד יהיה השוואתי לשיטות משפטיות קרובות.


לסילבוס המלא
כלכלת בית: בין עבודה למשפחה (שיעור) 1411.6841
01
ד"ר שמיר הילה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:30-17:00 טרובוביץ ‏ 207
כמו כלים שלובים: מעברים ומשברים התפתחותיים במשפחה (שיעור) 1110.3200
01
גב' טבת טובה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 שאפל ‏ 118
סוגיות עכשוויות בתחום המשפחה: מדיניות, טיפוליות ואתיות (שיעור) 1110.3487
01
ד"ר כהן אורנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 שאפל ‏ 125
שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי** (שו"ת) 0608.1133
01
גב' דושניק לירון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 002

המחקר האיכותני הולך ותופס מקום נכבד בחקר העולם החברתי. לתיאוריות הפמיניסטיות תרומה רבה להתפתחות העקרונות התיאורטיים והמעשיים של מחקר זה. הקורס עוסק בקשר שבין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות המחקר האיכותניות תוך התייחסות לסוגיות של שאלת מחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, ניתוח ופרשנות, ייצוג, תוקף


לסילבוס המלא

לתלמידי שנה ב' ואילך.

ילדות בראי החינוך - ילדים וילדות יהודים בעת החדשה (שו"ת) 0662.1147
01
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277

מאז השליש האחרון למאה ה-18 ולאורך המאה ה-19, חל שינוי הדרגתי בתפיסת הילדוּת של העולם היהודי במרכז אירופה ובמזרחה. תפיסת הילדוּת המודרנית שנפוצה בתרבות האירופאית הנוצרית עוד כמאה שנים קודם לכן, אומצה על ידי המשכילים שנתנו לה ביטוי בכתב ובמעשה. לראשונה נוצר במרחב היהודי דיון ציבורי נרחב על


לסילבוס המלא
גברים וגבריות בחברה היפנית המודרנית (שיעור) 0687.2165
01
גב' דלית בלוך- צמח סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 280

אחד הסטריאוטיפים הרווחים לגבי יפן הוא תיאור "הגבר היפני הטיפוסי" בדמות ה"סאלרימן": עובד הצווארון הלבן העובד מבוקר עד ערב בתאגיד וחוזר בלילה שתוי לביתו. הקורס שלנו ינסה לבחון את הסטריאוטיפ הזה ולהבין אותו בצורה חדשה, כמודל הגמוני של גבריות ביפן. בקורס ננסה להבין את האופי המובנה חברתית של מונחים


לסילבוס המלא
פוליטיקה וחברה (שו"ת) 1041.2602
01
ד"ר קמפ אדריאנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:00-12:00 נפתלי ‏ 003
מוסד המשפחה: בין יהדות לציונות: היסטוריה, תרבות ומגדר (שו"ת) 0662.1148
01
ד"ר תמי רזי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

מטרת קורס זה היא לבחון את תפיסת המשפחה ביהדות ובציונות ואת השינויים שחלו בתפיסות אלה בהקשרים היסטוריים ותרבותיים. נדון בתמורות שחלו במבנה המשפחה, בתפקידיה ובהגדרתה למן ימי הביניים ועד לעידן המודרני. נבחן את מקומם המשתנה של האב והאם במסגרת המשפחתית, את היחסים בין הורים לבין צאצאיהם, ואת חובותיהם


לסילבוס המלא
אדם וסביבה: שינויים בתפיסת הסביבה עם המעבר לחיים חקלאיים (שיעור) 0910.1480
01
דר' דניאל נווה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 דן-דוד ‏ 111
המשפחה כמערכת (שו"ת) 1110.2129
01
ד"ר שרון דן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 שאפל ‏ 001
פמיניזם מאחורי הרעלה-הילכו שניהם יחדיו בלתי אם נועדו? (שיעור) 0662.2037
01
ד"ר מירה צורף סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277

הקורס יעסוק במאבקן של נשים מוסלמיות לשיפור תנאי חייהן במדינות הערביות והאסלאמיות במזרח-התיכון ובמדינת ישראל. במובחן מן המאבק הפמיניסטי שהתנהל במערב במקרים שלפנינו מדובר בנשים הנאבקות להשגת חירויותיהן כשהן רעולות ובתוך המסגרות הדתיות כשלטענתן הרעלה מהווה עבורן סממן לעוצמה ולא לחולשה. הן מצהירות


לסילבוס המלא
ילודה, ילדים ילדות בשיח הערבי (שו"ת) 0622.6016
01
פרופ' עפרה בנגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א318
פרופ' עפרה בנגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א318

המחקר התייחס עד כה אך במעט לשאלת הילדים והילדות בחברה הערבית. הקורס שעיקרו קריאת טקסטים בערבית ינסה לטפל בסוגיות הללו על ידי ניתוח וקריאת מקורות המתייחסים לשאלות של ילודה, מקומם של הילדים בחברה הערבית, ודרכי החינוך והלימוד של בנים ובנות בחברה הזאת.


לסילבוס המלא

בערבית; רישום בהיסטוריה של המזה"ת ע"ב מקום פנוי.

תאטרון, חברה,קהילה (שיעור) 0811.1215
01
ד"ר לב אלג'ם שולי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 מכסיקו ‏ א206
"ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר (שיעור) 1071.2328
01
פרופ' יואל דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 בר-שירה ‏ בר שירה

לשנה ב' ואילך.

האתגר החילוני בחברה הדתית בישראל (שו"ת) 0662.1411
01
ד"ר נסים ליאון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 262

השיעור יעסוק בהשפעות תהליכי החילון המודרני על היהדות הישראלית. ראשית, אנו נדון במשמעויות המרובות של המונח 'חילוניות'. שנית, נגדיר את האתגרים המרכזיים אותם מציב תהליך החילון כלפי החברה הדתית, בדגש על האתגרים המוסדיים והתרבותיים (נרטיביים). חלק מרכזי בשיעור יתמקד בדרך בה הקהילות


לסילבוס המלא

סמינריונים

סמינריונים של מדעי החברה מחייבים הגשת עבודה סמינריונית.

צדק חברתי (סמינר) 0721.3917
01
פרופ רחל לאה ארהרד שנתי 00:00-

הרישום בחוג להיבטים התפתחותיים בחינוך על בסיס מקום פנוי.

משטרי רווחה ומשטרי מגדר (סמינר) 1041.4523
01
ד"ר מנדל הדס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-15:00 נפתלי ‏ 421
לפני ואחרי המהפכה: על לקטים-ציידים, חקלאים ועולמינו המודרני (סמינר) 0671.2355
01
ד"ר רן ברקאי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 204
ד"ר רן ברקאי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 204

עולמם של בני האדם עבר שינוי משמעותי ביותר לפני כעשרת אלפים שנים. מאות אלפי שנים של חיים בקבוצות קטנות תוך הסתמכות מלאה על משאבי הטבע ונוודות הוחלפו בישיבת קבע, ייצור מזון וניצול חסר תקדים של משאבי הטבע. התקופה הנאוליתית והמעבר מאורח חיים של ציידים-לקטים לישיבת קבע ולכלכלה חקלאית מהווים את הבסיס


לסילבוס המלא
הטמעת חשיבה מגדרית: תיאוריה, מתודולוגיה ומעשה (סמינר) 1041.3814
01
פרופ' הרצוג חנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 נפתלי ‏ 425
קניינים, יוחסים, גברים ונשים: בית מדרש במסכת קידושין (סמינר) 0690.3965
01
פרופ' ורד נעם, ד"ר ישי רוזן-צבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 רוזנברג ‏ 206


הקורס מציע עיון שיטתי בחלקיה השונים של מסכת קידושין: החל בפרק הקניינים, עבור בהלכות קידושין ושליחות וכלה בדיני יוחסין החותמים את המסכת. הקורס משלב שיעור עם לימוד מונחה במתכונת בית מדרש. במשך שעתיים נלמד בקבוצות קטנות בליווי דפי הדרכה והסבר, ובנוכחות פעילה של המרצים, ולאחר מכן יינתן שיעור


לסילבוס המלא
אתניות ומגדר בשוק העבודה (סמינר) 1041.4520
01
פרופ' סמיונוב משה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 נפתלי ‏ 425
נשים בשואה בישראל: צביה לובטקין, לנה קיכלר, אנה פראנק (סמינר) 0662.3084
01
ד"ר שרון גבע סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ א319

מה בין נשים לגברים שעברו את השואה? מהם ההבדלים בין חוויותיהן של נשים לחוויותיהם של גברים בתקופת השואה? מהן התובנות החדשות העולות בעקבות התבוננות בתודעת השואה של הציבור בארץ לגווניו ולזרמיו באמצעות דיון בנשים? שאלות אלה ואחרות יעמדו במרכז הסמינריון, בו נעסוק בנושא השואה ותודעת השואה מההיבט


לסילבוס המלא
הגירה מישראל (סמינר) 1041.3813
01
פרופ' כהן ינון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 נפתלי ‏ 419

על בסיס מקום פנוי.

היבטים חברתיים של החיים בעוני (סמינר) 1041.3802
01
פרופ' שטייר חיה שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 422

על בסיס מקום פנוי.

אתנוגרפיה של הפלסטינים (סמינר) 1041.3798
01
ד"ר פוראני חאלד שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:30 נפתלי ‏ 422

על בסיס מקום פנוי.

יחסים בין קבוצות בחברה בישראל: גישה רב-תרבותית (סמינר) 0721.3909
01
פרופ' בר טל דניאל שנתי 00:00-

הרישום בחוג להיבטים התפתחותיים בחינוך על בסיס מקום פנוי.

ערים בעידן הגלובלי (סמינר) 1041.3776
01
ד"ר מנחם גילה שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-17:00 נפתלי ‏ 419
היבטים סוציולוגיים של העדפה מתקנת (סמינר) 1041.3796
01
ד"ר אלון סיגל שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 422

דרישת קדם: שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.

קורסי מסלול משפטים

קורסי מבוא

משפט, חברה ותרבות (שיעור) 1411.1130
01
פרופ' בילסקי ליאורה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:30-13:00 טרובוביץ ‏ 301
פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (שיעור) 0608.1122
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 223

מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר,


לסילבוס המלא
פמיניזם ומשפט (שיעור) 1411.1170
01
פרופ' בילסקי ליאורה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:45-13:15 טרובוביץ ‏ 301

קורסי בחירה

המיעוט הערבי במשפט הישראלי (שיעור) 1411.5728
01
עו"ד ג'בארין חסן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:30-17:00 טרובוביץ ‏ 204
דיני משפחה (שיעור) 1411.2117
01
מר מנדלסון יוסף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:45-13:15 טרובוביץ ‏ 102
מר מנדלסון יוסף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:45-13:15 טרובוביץ ‏ 102
אפליה (שיעור) 1411.6987
01
ד"ר תירוש יופי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:45-13:15 טרובוביץ ‏ 308
ד"ר תירוש יופי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:45-13:15 טרובוביץ ‏ 308
ספרות ואי-מוסריות (שיעור) 0680.2052
01
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א318

הקורס יעסוק ביחסים המורכבים שבין ספרות וביקורת הספרות לבין מוסר ומחשבה אתית – נעמוד על ההשתלשלות ההיסטורית של יחסים אלה, מהביקורת של אפלטון על הכוח המשחית של האמנות ועד לעמדות מגוונות שהופיעו במאה העשרים (מרתה נוסבאום, ווין בות', ז'אק דרידה ואחרים). בנוסף לקריאת טקסטים תיאורטיים נבחן


לסילבוס המלא
משפט, חברה ותרבות (שיעור) 1411.1130
01
פרופ' בילסקי ליאורה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:30-13:00 טרובוביץ ‏ 301
פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (שיעור) 0608.1122
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 223

מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר,


לסילבוס המלא
זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה (שיעור) 1411.6523
01
גב' לבנקרון נעמי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:30-15:00 טרובוביץ ‏ 204
צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא
כלכלת בית: בין עבודה למשפחה (שיעור) 1411.6841
01
ד"ר שמיר הילה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:30-17:00 טרובוביץ ‏ 207
דיני משפחה (שיעור) 1411.2119
10
ד"ר הקר דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:30 טרובוביץ ‏ 209
ד"ר הקר דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:30 טרובוביץ ‏ 209
פמיניזם ומשפט (שיעור) 1411.1170
01
פרופ' בילסקי ליאורה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:45-13:15 טרובוביץ ‏ 301
נשים בדיני נזיקין (שיעור) 1411.6510
01
גב' ארדינסט רון עמית סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:30-17:00 טרובוביץ ‏ 203

סמינריונים

זכויות חברתיות (סמינר) 1411.6794
01
ד"ר זיו נטע שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:30-15:00 טרובוביץ ‏ 21 - א. צגלה
גוף, מגדר ומשפט (סמינר) 1411.6711
01
ד"ר תירוש יופי שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:30-15:00 טרובוביץ ‏ 305

שיעורים וסמינריונים לתואר שני

יש לבדוק בידיעון דרישות קדם.

"העולם אבד מזמן""-בעיית הייצוג בבדיון הפוסט מודרניסטי. (סמינר) 0810.4016
01
ד"ר רז-דגני אירית סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 מכסיקו ‏ 212
תאוריות למתקדמים: אידיאולוגיה ותורת השיח (שו"ת) 1041.4264
01
ד"ר קורדובה אברהם סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 104
מגדר בחברות מזרח תיכוניות (סמינר) 0607.5305
01
ד"ר תגריד יחיא-יונס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 211

הסמינר עוסק בסוגיית המגדר בחברות מזרח-תיכוניות דרך בחינתם של נושאים מרכזיים. מתוך גישה ביקורתית הוא סוקר ובוחן מגוון של שיחים, תפיסות, אידיאולוגיות ופרקטיקות חברתיות, כללית ובהתמקד במקרים ספציפיים. אוריינטליזם, פוסטקולוניאליזם, פטריארכיה, 'מודרניזציה', מדינה, לאומיות ופרוייקטים


לסילבוס המלא
דת, תרבות ומגדר באיטליה, 1600-1300 (סמינר) 0621.7024
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 261
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 261

אחד ממאפייניה המרכזיים של תרבות הרנסנס שנוצרה באיטליה במאות הארבע-עשרה, החמש-עשרה והשש-עשרה הוא התקת תשומת הלב מהאל לאדם, או מן התחום התיאולוגי אל ההיבטים המגוונים של הקיום האנושי עלי אדמות. דמויות המפתח בתהליך התחייה התרבותית שהתרחש בערי-המדינה האיטלקיות היו אנשי רוח חילוניים; אולם, בעקבות


לסילבוס המלא

הרישום בחוג להיסטוריה כללית באישור המרצה.

אשה עברייה מי יידע חייך (סמינר) 0680.5067
01
פרופ' זיוה שמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ א361
פרופ' זיוה שמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ א361


תיאור הקורס:
הסמינר ידון ביצירות מתולדות השירה העברית החדשה, המעמידות במרכזן דמות אישה, או ביצירות העוסקות במאבק המינים, בכלל, ובמאבקה של האישה להכרה ולהוקרה, בפרט. בכלל זה יידונו גם שירי אהבה שנכתבו על-ידי משוררים ומשוררות גם יחד. למרבה הפרדוקס מתברר, כי דווקא השירים הפמיניסטיים


לסילבוס המלא
חברה ופוליטיקה פלסטינית (סמינר) 1031.3285
01
פרופ' משעל שאול סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13:00-10:00 נפתלי ‏ 419
תאוריות למתקדמים: תאוריות בריבוד ואי שוויון (שו"ת) 1041.4263
01
ד"ר אלון סיגל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 108
פוליטיקה ומשטר בישראל (שיעור) 1411.6982
30
פרופ' פלד יואב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:45-17:15 טרובוביץ ‏ 101
חברה אזרחית ותנועות חברתיות (שו"ת) 1041.4283
01
ד"ר קמפ אדריאנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 נפתלי ‏ 108
בין צדק חברתי, זכויות חברתיות והדרה חברתית (שיעור) 1110.4394
01
ד"ר פז-פוקס אמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 שאפל ‏ 150

הרישום בביה"ס לעבודה סוציאלית על בסיס מקום פנוי.

בריאות נשים: היבטים נפשיים התנהגותיים וחברתיים (שיעור) 1110.4185
01
פרופ' בנימיני יעל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 שאפל ‏ 122

הרישום בביה"ס לעבודה סוציאלית על בסיס מקום פנוי.

תאוריות מסורתיות בטיפול משפחתי (שו"ת) 1110.4582
01
ד"ר כהן אורנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 שאפל ‏ 152

הרישום בביה"ס לעבודה סוציאלית על בסיס מקום פנוי.

סוגיות ברפלקסיביות אמנותית. (סמינר) 0810.5034
01
ד"ר בן - שאול דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 מכסיקו ‏ 120
אלימות כלפי נשים (שיעור) 1110.4354
01
ד"ר פלד עינת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 שאפל ‏ 121

הרישום בביה"ס לעבודה סוציאלית על בסיס מקום פנוי.

תכנון קיימות וזכויות אדם: תיאוריה ויישום (שו"ס) 0691.4497
01
פרופ' טובי פנסטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 יד אבנר ‏ 012
סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 יד אבנר ‏ 012


תיאור הקורס
הקורס 'תכנון ,קיימות וזכויות אדם' ניתן לתלמידי תואר שני המתמחים בלימודים במסלול 'סביבה, חברה ותכנון' המוצע להם במסגרת לימודיהם בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. הקורס הינו שנתי ומוענקות לו 4 נקודות כאשר בסימסטר א' ילמדו הסטודנטים לימודים תיאורתיים ובסימסטר ב' יעבדו בפרויקטים


לסילבוס המלא
קולנוע, ספרות ופסיכואנליזה: מרצח! עד קראש. (סמינר) 0810.5037
01
דר' אלפנדרי עידית סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 מכסיקו ‏ 209
תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (שיעור) 0607.5101
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 103

מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידות לתיאוריות פמיניסטיות מתקדמות המתמקדות במשפט ובחברה שבה הוא פועל. הדיון במשפט יהווה אמצעי לדיון תיאורטי באופנים שבהם החברה מתייחסת למערכות היחסים שבין נשים לגברים, מעצבת זהויות מיניות דיכוטומיות והיררכיות, ומתעלמת מחוויות החיים של נשים. בנוסף לדיון התיאורטי, הקורס


לסילבוס המלא
סיפורת מהדרום: ויליאם פוקנר, פלנרי או'קונור, יודורה וולטי (סמינר) 0680.5057
01
ד"ר סמדר שיפמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 319

הסמינר יעסוק בסיפורת של שלושה סופרים ילידי הדרום של ארצות הברית, תוך ניסיון לעמוד על המכנה המשותף ביניהם כמו גם על המאפיינים הייחודיים לכל אחד מהם. האומנם "הדרום" הוא "גותי"? האם הכתיבה הרחק מן המרכז האינטלקטואלי של ניו-יורק מפרה או מגבילה? האם מעבר לייחודו הפואטי של כל אחד מן היוצרים ניתן לזהות


לסילבוס המלא
לב המאפליה: בין אמהות לבנות (סמינר) 0607.5309
01
ד"ר רוני הלפרן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 455

"The mother/ daughter relation is the dark continent of the dark continent, the most obscure area of our social order."
(אליזבת גרוס)
הקורס יצא למסע אל לב המאפליה של הסוביקטיביות הנשית. הוא יבקש לתור אחר מופעיו של הקשר הסבוך בין בנות לאימותיהן ואחר פישרו בטקסטים מן הספרות הקולנוע


לסילבוס המלא
תאוריות למתקדמים: עיונים במושג ה"חברתי" (שו"ת) 1041.4276
01
פרופ' שמיר רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 נפתלי ‏ 205
המשפחה באירופה של העת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.7022
01
פרופ' בנימין ארבל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 320

מסגרת הדיון בסמינריון זה תכלול את ארצות מערב אירופה בין המאה ה-15 למאה ה-18. לצד דפוסים שונים של התארגנות משפחתית (משפחה גרעינית, משפחה מורחבת וכד'), יידונו גם צורות אחרות של קשרי שארות או חיים משותפים, כגון הקלאן או החמולה, משק הבית, האחווה (fraterna), הפילגשוּת, וכן תופעות כגון קשרים


לסילבוס המלא

הרישום בחוג להיסטוריה כללית באישור המרצה.

מיעוטים בקבוצות ליברליות - רב-תרבותיות וזכויות קבוצתיות (שיעור) 1411.6798
30
ד"ר הוסטובסקי-ברנדס תמר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
09:45-08:15 טרובוביץ ‏ 204
משפחה, מגדר וחברה (שיעור) 1411.6800
30
ד"ר הקר דפנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
11:30-10:00 טרובוביץ ‏ 102
מגדר, טראומה ובושה (סמינר) 0607.5304
01
ד"ר אפי זיו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 211

הסמינר יעסוק בקשרים בין טראומה חברתית (טראומה שהגורם לה הוא מבנה חברתי דכאני: סקסיזם, הומופוביה, גזענות וכד') לבין בושה, כרגש דומיננטי בפסיכופתולוגיה פוסט-טראומטית.
טראומה ובושה יבחנו במסגרות השיח הפסיכואנליטי, הפמיניסטי, הפוסט -קולוניאלי והקווירי. את רגש הבושה נבחן גם במסגרת השיח


לסילבוס המלא
מ"חמלה וחרדה" ועד "שברון הלב": רגשות ואמנות. (סמינר) 0810.5039
01
ד"ר שכטר מדלן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 מכסיקו ‏ 212
גברים וגבריות מן הרנסנס ועד מלחמת העולם השנייה (סמינר) 0607.5307
01
ד"ר עופר נורדהיימר נור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 212

מטרת הקורס
בעוד שגברים הם ש"עשו" את האירועים המרכזיים של ההיסטוריה המערבית באמצעות השתלטות על הדת, הכלכלה, הפוליטיקה, הצבא, המדע וכל תחום מכריע אחר, הרי שלבחינת התנהגותם כבעלי מגדר וכמבני מגדר לא נודעה חשיבות מחקרית כלל. מזה כמה עשורים ולאחר התנגדויות אמוציונאליות רבות הפכו לימודי מגדר


לסילבוס המלא
משטרי רווחה ומשטרי מגדר (סמינר) 1041.4523
01
ד"ר מנדל הדס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-15:00 נפתלי ‏ 421

על בסיס מקום פנוי.

סוגיות במשפט ובמגדר (סמינר) 0607.5308
01
ד"ר תירוש יופי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 211

תיאור הקורס:
הגישה הפמיניסטית למשפט תופסת בעשורים האחרונים מקום מרכזי בחקר המשפט. בה בעת, המשפט
תופס מקום מרכזי בהבנת סוגיות במדעי הרוח והחברה. הקורס נועד לצייד חוקרות בכלים של ניתוח
משפטי-מגדרי, מתוך ההשקפה שקשה לחשוב על שאלה מחקרית במדעי הרוח והחברה שאין לה השלכות
משפטיות


לסילבוס המלא
כתיבה, ייצוג והדילמה הפוסט-מודרנית באנתרופולוגיה (סמינר) 1041.4480
01
פרופ' רבינוביץ דני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 נפתלי ‏ 420

על בסיס מקום פנוי.

זהות קנדית מיגדרית, לאומית ותרבותית (סמינר) 0626.4240
01
ד"ר הדה בן בסט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 ווב ‏ 501
ד"ר הדה בן בסט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 ווב ‏ 501


לסילבוס המלא
הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפור ההתבגרות בספרות העברית החדשה (סמינר) 0607.5302
01
פרופ' חנה נוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00

הקורס יציע היכרות עם ההגדרות, המודלים והתיאורים הקלאסיים של סיפור ההתבגרות והחניכה במסורת הספרות והתרבות האירופית ובמסורת הספרות העברית החדשה, על רקע ההבנות התיאורטיות של המושגים "ילדות", "התבגרות", "חניכה", "טקסי מעבר", "הצגת האני" – ועוד. הכרות זו תוליך לקריאה ביקורתית של המודלים האלה


לסילבוס המלא
נחלת הכלל: היבטים פילוסופים, חברתיים ופוליטים של ניהול משאבי (שו"ת) 1041.4282
01
פרופ' רבינוביץ דני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 נפתלי ‏ 104
זכויות האדם - דיון פילוסופי (סמינר) 0618.4895
01
פרופ' ענת בילצקי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317
פרופ' ענת בילצקי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א317

"זכויות אדם", שהפכו להיות מילות-מפתח בפרקטיקה הפוליטית והבינלאומית העכשיוית, בלימודים משפטיים, ובמדיה הפופולרית, ראויות לניתוח והנהרה פילוסופיים. הקורס יבהיר את המושג על ידי בדיקת התפתחותו מתוך תיאוריות קלאסיות של זכויות ועל ידי חקירת שימושיו העדכניים. נציג את הטרמינולוגיה והמסמכים של העת הזו


לסילבוס המלא
ייצוגי הגיבורה ברומן הצרפתי (בעברית) (סמינר) 0625.4524
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 449

הסמינר יבחן מגוון רומנים מן הספרות הצרפתית על מנת לעמוד על טיבה של הגיבורה העומדת במרכזו. הנחת היסוד שתבדק במהלך הסמינר הינה שייצוג האישה בספרות מבטא שאלות היסטוריות ותרבותיות הקשורות למצבה בחברה. עוד נראה שבידה של הספרות להציע פתרונות תוך כדי דיון ערכי. הקורפוס יכלול את עיר הנשים של קריסטין דה


לסילבוס המלא
הסובייקט הנשי מהמאה ה-18 עד ימינו: ספרות וקולנוע (סמינר) 0607.5303
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317

תיאור הקורס: בספר הקלאסי של ביקורת הספרות הפמיניסטית The Madwoman in the Attic, מפרקות סנדרה גילברט וסוזן גובר את הדרכים להבניית הסובייקט הנשי בספרות: " Thus, because he is an author, a 'man of letters' is simultaneously, like his divine counterpart, a father, a master or ruler, and


לסילבוס המלא
קולוניאליזם: תרבות, חברה ופוליטיקה, סוגיות ומתודולוגיות (הדרכה אישית) 0621.9032
01
פרופ' בלהה מלמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00


ההיסטוריה של הקולוניאליזם ושל המגעים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים בין אירופה המערבית לעולם שמחוץ לה, הפכו בעשורים האחרונים לאחד התחומים המרכזיים, הערים והחדשניים ביותר בלימודי ההיסטוריה, בתחום חקר התרבות, במדעי החברה ובמיוחד אנתרופולוגיה, בכלכלה ובלימודי תקשורת. ההנחה המרכזית בתחום


לסילבוס המלא

הרישום בחוג להיסטוריה כללית באישור המרצה.

ביקורת מדע פמיניסטית: מיקומה וכינונה מחדש של הידיעה (סמינר) 0607.5306
01
ד"ר נועה גדי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 449

הסמינריון יעסוק באתגר הפמיניסטי לכמה מהנחות היסוד של תפישת הידע המדעי ולפרקטיקה המדעית, הכרוך, בין היתר, בערעור או בתביעה להמשגה מחדש של רעיון האובייקטיביות המדעית, של היחס בין הערכי לעובדתי, של תהליך הגילוי המדעי ואופן בנייתן וכינונן של תיאוריות מדעיות. נקודת המוצא העקרונית של הביקורת


לסילבוס המלא
מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות (שו"ת) 1110.4359
01
ד"ר שילה גיא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 שאפל ‏ 128

הרישום בביה"ס לעבודה סוציאלית על בסיס מקום פנוי.

המשפחה בחברה המודרנית (שו"ת) 1110.4268
01
ד"ר כהן אורנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 שאפל ‏ 152

הרישום בביה"ס לעבודה סוציאלית על בסיס מקום פנוי.

מיסטיקה נשית בימי הביניים (סמינר) 0621.6523
01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 320

במאה ה12 נתנה החברה הנוצרית לגיטימציה לנשים להשמיע את קולן—באמצעות קולו של האל הנגלה אליהן. התוצאה הייתה פרץ אדיר של יצירתיות שהובילו חוזות חזיונות ותיאורטיקניות נוצריות מאז ועד היום. הסמינר יעסוק בשורשי התופעה ובמשמעויותיה, תוך התמקדות בכתביהן של מיסטיקאיות כמו הילדגרד מבינגן, מכטילד ממגדבורג,


לסילבוס המלא

הרישום בחוג להיסטוריה באישור המרצה.

אתניות ומגדר בשוק העבודה (סמינר) 1041.4520
01
פרופ' סמיונוב משה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 נפתלי ‏ 425

על בסיס מקום פנוי.

אמהות: הבטים תאורטיים ביקורתיים (שיעור) 1110.4204
01
ד"ר פלד עינת סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 שאפל ‏ 121

הרישום בביה"ס לעבודה סוציאלית על בסיס מקום פנוי.

מהו ריבוי? מניטשה ועד דלז. (סמינר) 0810.5024
01
ד"ר אייל דותן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 מכסיקו ‏ 211

ההרשמה על בסיס מקום פנוי.

"אחרות" ועבודת שדה: התיאולוגיה שבתוך האנתרופולוגיה (שו"ת) 1041.4227
01
ד"ר פוראני חאלד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:00-12:00 נפתלי ‏ 105

דרישת קדם: מחייב ידע באנתרופולוגיה.

הפוליטיקה של המבט הקולנועי (סמינר) 0851.9807
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-12:00 מכסיקו ‏ 117

לא פתוח למי שלמדו קורס 0680.5050.01.

המעבר לאמהות (שיעור) 1110.4238
01
ד"ר גינזבורג קרני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 שאפל ‏ 124

הרישום בביה"ס לעבודה סוציאלית על בסיס מקום פנוי.

בריאות, היגיינה ו'האדם החדש' הציוני (סמינר) 0669.4101
01
ד"ר הירש דפנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 497

ההנחה, שהגוף האנושי אינו נתון ביולוגי אלא תוצר חברתי-תרבותי והיסטורי מקובלת היום במדעי האדם השונים. עם זאת, מסורות תיאורטיות שונות ממשיגות את היחס בין 'תרבות' ו'חברה' לגוף בצורה שונה: הגוף כאובייקט של הבנייה תרבותית באמצעות השפה; הגוף כסימן; הגוף כיצרן וכנמען של פרקטיקות,


לסילבוס המלא
יחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל (סמינר) 1031.4442
01
ד"ר ג'מאל אמל, פרופ' בר-טל דניאל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 נפתלי ‏ 004
היבטים משפטיים של משפחה ועבודה (סמינר) 0607.5301
01
ד"ר דפנה הקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 רוזנברג ‏ 211

הקורס מספק מבט סוציו-משפטי ביקורתי על התפקיד שממלא המשפט הישראלי בעיצוב משפחתיות, בעיצוב שוק העבודה בשכר, ובעיצוב הזיקות שביניהם. במסגרת הקורס נדון באופנים שבהם המשפט מסמן את גבולות המשפחתיות המותרת ומנרמל את האפשרויות לשלב חיי משפחה ועבודה בשכר. ההתבוננות בכללי המשפט תעשה מתוך תיאוריות


לסילבוס המלא

הקורס באנגלית; את העבודות ניתן להגיש בעברית.

מרד והתפתחות בגיל ההתבגרות (שו"ת) 0721.4522
01
ד"ר גבריאל בוקובזה סמסטר ב' 00:00-
פוסט- קולוניאליזם וקולנוע (סמינר) 0851.9813
01
ד"ר יוסף רז סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-12:00 מכסיקו ‏ 208
תאוריות למתקדמים: קולוניאליזם, אימפריאליזם והתיאוריה הפוסטקו (שו"ת) 1041.4269
01
פרופ' שנהב יהודה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 104
תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (שיעור) 0607.5100
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 281

קורס לתאר שני (מ"א), שיעור.
קורס חובה לתלמידי/ות תואר שני בתכנית ללימודי מגדר, ובחוג לספרות (לאחר סיום ההשלמות, אם נדרשו).

מטרת הקורס לשרטט מפה של התיאוריות הבולטות היום במחקר העכשווי, היינו, במחקר שאינו ממשיך ישירות תיאוריות משנות הששים אלא שמפתח תיאוריות שראשיתן והתפתחותן סביב שנות


לסילבוס המלא
רטוריקה של פיוס ושל נקמה (סמינר) 0680.5064
01
ד"ר אורלי לובין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 262

נושאים של סליחה ומחילה, פיוס, גישור, הכרה, אחריות, פתרון סכסוכים ופיצויים, כמו גם שאלות של נקמה, שמירת טינה, הפרדה וסירוב נדונים בדרך כלל במסגרת דיסציפלינות כמו מדעי המדינה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, משפטים ולעיתים מדעי הדתות. מטרת הסמינר לבדוק לא את הצורות החברתיות, הפילוסופיות והדתיות של


לסילבוס המלא
סוגיות באנתרופולוגיה של ה"אחר" (סמינר) 1041.4538
01
פרופ' חזן חיים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 נפתלי ‏ 425

על בסיס מקום פנוי.

היבטים חברתיים של החיים בעוני (סמינר) 1041.3802
01
פרופ' שטייר חיה שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 422

על בסיס מקום פנוי.

טומאה וקדושה בהלכה הקדומה (סמינר) 0690.4909
01
פרופ' ורד נעם שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 רוזנברג ‏ 206

טומאה וטהרה, קדושה וחולין הם מושגי יסוד כמעט בכל עולם דתי. הקורס יתהה על טיבה של מערכת מונחים זו מן המקרא ועד לפרשנויות שניתנו לה בימי הבית השני ובעולמם של התנאים. מתוך כך ננסה לשחזר אורחות חיים, ריבוד חברתי ופולמוס דתי ופוליטי אשר נבעו מפרשנויות אלה.


לסילבוס המלא
סמינר מחקר: ארגונים לא ממשלתיים בעידן הניאו-ליברלי (סמינר) 1041.4535
01
ד"ר קמפ אדריאנה שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 נפתלי ‏ 421

על בסיס מקום פנוי.

עמידות וכוחות בקרב נערות: תיאוריה ופרקטיקה (שיעור) 0607.5401
01
גב' קאי צדוק אביטל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 שאפל ‏ 015
גב' קאי צדוק אביטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 שאפל ‏ 015

הקורס הינו קורס שנתי המציע התבוננות סלוטוגנית, אשר בוחנת את התהליכים במסגרתם מתרחשת תנועה של אנשים לכיוון הקצה הבריא של הרצף בריאות/חולי. הדגש יהיה על נשים ונערות ששרדו מצבי קושי וטראומה בחייהן. לצד הלימודים התיאורטיים אודות גישות רלוונטיות כדוגמת גישת הכוחות, יתנסו הסטודנטיות בפועל בעשייה


לסילבוס המלא
ההבניה של זרות בתרבויות אתניות שונות (סמינר) 0669.5056
01
ד"ר תגריד יחיא-יונס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 ווב ‏ 501
פסיכולוגיה של כיבוש (סמינר) 1071.3627
01
פרופ' הדר אורי שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
11:45-10:15 נפתלי ‏ 422

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer