ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי הקבץ רטוריקה . אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע

גרסה קלאסית / מודרנית

הקבץ רטוריקה (מסגרת 340)

שיעורי חובה - בשנה א'

מבוא לרטוריקה (שיעור) 0662.1450
01
ד"ר שי פרוגל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הרטוריקה היא אומנות הנאום, ואכן באופן מקורי זוהתה עם הנאומים ואומנותם. אך הוגים שונים לאורך תולדות המחשבה המערבית הציגו השקפות שונות ביחס למהותה, לתכליתה ולתחומי הדיון בהם היא לוקחת חלק.
הקורס מציג, באופן היסטורי ורעיוני, השקפות בולטות בתולדות הרטוריקה מהעת העתיקה ועד "הרטוריקה


לסילבוס המלא
השיח הפולמוסי בזירה הדמוקרטית בת זמננו (שיעור) 0662.1458
01
פרופ' רות עמוסי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 306

התלהמות, אלימות, הפרה בוטה של כללי הדיון התרבותי – אלוהן מקצת התכונות המיוחסות לשיח הפולמוסי. ובכל זאת, נוכחותו במרחב הציבורי גדלה והולכת. קורס זה מבקש להעמיד במבחן את הדעות המקובלות לגבי השיח הפולמוסי, לאפיין את דפוסי התנהלותו ולהצביע על תפקידיו השונים בזירה הדמוקרטית. בעזרת כלים השאובים מתורת


לסילבוס המלא

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול להילמד כקורס בחירה

מבוא לחקר השיח (שיעור) 0627.2002
01
פרופ' רחל גיורא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 103
פרופ' רחל גיורא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 103

הקורס יעסוק בבעיות המרכזיות הנדונות בחקר השיח. מושג השיח מתייחס לכל מיני טקסטים, בין אם הם כתובים (כמו מאמר) או מדוברים (כמו שיחה). שאלות כמו תקינות השיח (קוהורנטיות), מבנה השיח (האינפורמטיבי, הסיפורי, הבדיחה, וכו') יתבררו מפרספקטיבה קוגניטיבית. ייעשה נסיון להסביר את מבנה הטקסט כמשקף תהליכי


לסילבוס המלא

דרישת קדם: מבוא לבלשנות

רטוריקה (שיעור) 1031.4546
01
ד"ר קוצ'ין מיכאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-09:00 נפתלי ‏ 105
רטוריקה של רדיקליזם: השיח הפוליטי בגרמניה 1945-1918 (שיעור) 0662.1144
01
ד"ר דורון אברהם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 326

התמוטטותו של הרייך הגרמני ב- 1918 ציינה לא רק את המעבר למשטר חדש כי אם גם שינוי בתרבות הפוליטית בכללה ובצורת השיח הפוליטי הציבורי. אמנם דפוסים מסוימים של השיח האמור מהתקופה הוילהלמינית המשיכו להתקיים גם בשנותיה של רפובליקת ויימאר, ואולם חלק מהמפלגות הפוליטיות בתקופה אימצו כלים חדשים לפנייה אל


לסילבוס המלא
רטוריקה יישומית (שו"ת) 0662.2060
01
מר איתן אורקיבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 304

אומנות הרטוריקה הוגדרה עוד מקדמת דנה כמרכיב חיוני בחינוכו של כל אדם משכיל ובן חורין. היא הייתה כלי רב עוצמה בעולם הפוליטי, הרשיעה וזכתה דמויות ידועות באולמות המשפט, אך יתרה מכך, אומנות הנאום והשכנוע גם תפסה מקום מרכזי בהתנצחות בין תורות אקדמיות, היוותה כלי חינוכי מרכזי ושמשה כמושא הערצה והשראה


לסילבוס המלא
הרטוריקה של הקולנוע (שיעור) 0662.1457
01
ד"ר מעין מזור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 326

מדוע אנו צופים בקולנוע? מהם מנגנוני ההשפעה של מדיום זה הכופים עלינו להאמין, או לפחות לחשוב, על הרעיונות המשוגרים אלינו? הקורס יעסוק במכלול האמצעים שבהם משתמש הקולנוע על מנת לפתות אותנו לחשוב על חיינו, השקפותינו, אמונותינו לאור מטאפורה בדיונית המציבה בפנינו סוגיות הרלוונטיות לחיינו. סוגיות אלה


לסילבוס המלא

שיעורי בחירה

קולנוע וקוגניציה (שיעור) 0662.1126
01
ד"ר רונן סלמן צדקה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 326

קולנוע הוא חוויה אנושית. ככזה הוא מכוון לפעול על המנגנונים התפיסתיים, המחשבתיים וההכרתיים של הצופה. המדעים הקוגניטיביים מנסים להבין מהם כלים אלו. התיאוריה הקוגניטיבית של הקולנוע היא תחום חדש המבקש לשפוך אור על החוויה הקולנועית, באמצעות חשיפת המנגנונים הסמויים והגלויים העומדים מאחורי הצפייה


לסילבוס המלא
צדק בקולנוע ובספרות (שיעור) 0608.3118
01
ד"ר עידית אלפנדרי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הסמינר יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של מאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים. הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בהם דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר ולטר בנימין. הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת את החיים באופן


לסילבוס המלא
ספרות ואי-מוסריות (שיעור) 0680.2052
01
ד"ר תמר עמיאל האוזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א318

הקורס יעסוק ביחסים המורכבים שבין ספרות וביקורת הספרות לבין מוסר ומחשבה אתית – נעמוד על ההשתלשלות ההיסטורית של יחסים אלה, מהביקורת של אפלטון על הכוח המשחית של האמנות ועד לעמדות מגוונות שהופיעו במאה העשרים (מרתה נוסבאום, ווין בות', ז'אק דרידה ואחרים). בנוסף לקריאת טקסטים תיאורטיים נבחן


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (שיעור) 0618.1012
01
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
02
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
03
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
04
גב' רנן עמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
05
מר נדב מסחרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
06
גב' רועית דהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
07
גב' חן בר חיים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ א319

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
08
גב' קרן שחר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
09
גב' רביד רובנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012
10
גב' קרן שחר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 262

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של הלשון (שיעור) 0618.1015
02
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

המבוא לפילוסופיה של הלשון מציג סוגיות יסוד בתחום אשר הפך למרכזי ביותר בעיסוק הפילוסופי המודרני. לאחר הצגת השאלה "מהי פילוסופיה של הלשון?" ולאחר הבהרת הגבולות בינה לבין לימודי לשון אחרים, יטופלו נושאים קלאסיים בפילוסופיה של הלשון במאה ה-20 (עפ"י סדר היסטורי-כרונולוגי).
תכנית הקורס עפ"י


לסילבוס המלא
פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך (שיעור) 0618.2401
01
ד"ר אלי דרזנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 278

בשיעור זה נעסוק באופן מעמיק במספר נושאים מרכזיים בפילוסופיה של הלשון. בלב הקורס יעמוד הדיון בשאלת המשמעות הלשונית: מהי משמעות זו, ומדוע למבעינו ישנה המשמעות שאנו מורגלים לייחס להם. נקשור דיון זה למספר סוגיות סמנטיות קונקרטיות, כגון שאלת ההצבעה, הויכוח בנוגע להבדל (אם יש כזה) בין משמעות מילולית


לסילבוס המלא

דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה של הלשון

תרגיל צמוד לנ"ל- לשון (תרגיל) 0618.2402
01
מר ליאור צור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306
מבוא לבלשנות (שיעור) 0627.1010
01
גב' ג'וליה פדלון, מר ליאור לקס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 001

הקורס מציג את אפיקי המחקר בתחום הבלשנות המודרנית. בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה. במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שהיא כוללת: תחביר העוסק במבנה המשפט, סמנטיקה - במשמעות היחידות שמרכיבות את המשפט ומשמעות המשפט כולו, פרגמטיקה - במשמעות ביחס להקשר,


לסילבוס המלא
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
02
גב' שיר גבעוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 205
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
03
גב' דנה שרון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 205
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
04
מר חן גפני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 205
תר' מבוא לבלשנות (תרגיל) 0627.1011
05
מר ארי דרוקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 102
מבוא לפרגמטיקה (שיעור) 0627.2189
01
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 002
פרופ' מירה אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 103

נושאי הקורס הם הנושאים הקלאסיים בתחום הפרגמטיקה, כלומר הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות בפרט ותקשורתיות בכלל: פעולות דיבור(speech acts)עקרון שיתוף הפעולה של גרייס, פונקציות תקשורתיות של מבנים תחביריים שונים, סימון של מידע נתון לעומת חדש, הבסיס התקשורתי של הדקדוק הפורמלי, ועוד. תובחן פרגמטיקה


לסילבוס המלא
פרגמטיקה (שו"ת) 0690.3412
01
גב' ורד סיידון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 104

הצגת ענף הפרגמטיקה בבלשנות תוך עמידה על נקודות הזיקה והשוני בינו ובין הסמנטיקה; הכרת מושגי יסוד בפרגמטיקה והתוודעות אל תיאוריות מרכזיות; עיון בתופעות תחביריות וניתוחן מנקודת מבט פרגמטית.


לסילבוס המלא
מבוא לסמנטיקה (שיעור) 0627.1142
01
ד"ר נירית קדמון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 001
ד"ר נירית קדמון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 001

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת של שפה טבעית.
חלק 1: מושגים, שיטות ומטרות יסודיים (כולל קשרים לתחביר ולפרגמטיקה). הוראה, מובן, גרירה, אימפליקטורה שיחתית, קדם-הנחות, קומפוזיציונאליות...
חלק 2: דיון מפורט במאמרו של גוטלוב פרגה 'על מובן והוראה'.
לסילבוס המלא

תר' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
02
מר יובל פינטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 221

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת של שפה טבעית.
חלק 1: מושגים, שיטות ומטרות יסודיים (כולל קשרים לתחביר ולפרגמטיקה). הוראה, מובן, גרירה, אימפליקטורה שיחתית, קדם-הנחות, קומפוזיציונאליות...
חלק 2: דיון מפורט במאמרו של גוטלוב פרגה 'על מובן והוראה'.
לסילבוס המלא

תר' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
03
גב' דנה עידן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 105

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת של שפה טבעית.
חלק 1: מושגים, שיטות ומטרות יסודיים (כולל קשרים לתחביר ולפרגמטיקה). הוראה, מובן, גרירה, אימפליקטורה שיחתית, קדם-הנחות, קומפוזיציונאליות...
חלק 2: דיון מפורט במאמרו של גוטלוב פרגה 'על מובן והוראה'.
לסילבוס המלא

תר' למבוא לסמנטיקה (תרגיל) 0627.1142
04
גב' דולי גולדנברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 105

מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת של שפה טבעית.
חלק 1: מושגים, שיטות ומטרות יסודיים (כולל קשרים לתחביר ולפרגמטיקה). הוראה, מובן, גרירה, אימפליקטורה שיחתית, קדם-הנחות, קומפוזיציונאליות...
חלק 2: דיון מפורט במאמרו של גוטלוב פרגה 'על מובן והוראה'.
לסילבוס המלא

ז'אק לאקאן (שיעור) 0662.2048
01
ד"ר יצחק בנימיני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 280

ז'אק לאקאן ידוע כפסיכואנליטיקאי השנוי ביותר במחלוקת מאז פרויד, וכזה שהוא "קשה" להבנה. בקורס זה ננסה להתמודד עמה כשנציג את עיקרי מחשבתו, במספר תחנות חשובות בהתפתחותה: הדיון המוקדם על שלב המראה, הדיון בשנות ה-50 על הסדר הסימבולי והיחס בין שפה ללא-מודע והעניין ההולך וגובר אצל לאקאן


לסילבוס המלא
סין: חברה, תרבות, שפה (שיעור) 0687.2198
01
ד"ר ליהי יריב-לאור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277

השיעור יעסוק בהיבטים מגוונים של יחסי הגומלין שבין החברה והתרבות לבין השפה בסין מאז ראשית הציוויליזציה ועד ימינו. בין הנושאים שיידונו: משפחת הלשונות הסינו-טיבטניות לעומת משפחות לשון אחרות במזרח אסיה; היחס בין הדיאלקטים ל"שפה המשותפת"; מערכת הכתב הסינית בהשוואה למערכת הכתב היפני - מזה והקוריאני –


לסילבוס המלא
מבוא לסמנטיקה ולקסיקולוגיה (שו"ת) 0668.2249
01
גב' הילה קרס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 205

מטרת הקורס לתת בידי הסטודנט כלים ללימוד הסמנטיקה, ענף הבלשנות שעניינו המשמעות. הקורס יקנה ידע בסיסי הן בסוגיות שהסמנטיקה עוסקת בהן והן בקשר שבינה ובין תחומי מדע אחרים, כגון:לוגיקה, ופילוסופיה של הלשון, ותחומי בלשנות נוספים כגון: תחביר, פרגמטיקה ולקסיקולוגיה.
הקורס ידון בסוגיות הללו באמצעות


לסילבוס המלא
סמנטיקה (שו"ת) 0690.2404
01
גב' ורד סיידון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 001

הסמנטיקה ומעמדה בחקר השפה; הגישות השונות להגדרת משמעות של מילה; המטען הריגושי של המשמעות והתופעות הסוציו-לשוניות הקשורות בו; שינויי משמעות של מילים על-פני ציר הזמן; יחסי משמעות בין מילים בזמן נתון; השפעות זרות על מבנה הלקסיקון.


לסילבוס המלא
הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו (שיעור) 0699.4010
01
ד"ר חיים כהן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 105

הקורס עוסק בעיון בסגנונות השונים הנוהגים בכתיבה העברית המודרנית ובסגנונות העברית לדורותיה המשפיעים על דרכה. במסגרת הקורס יעוין בספרות היפה לגווניה, בלשון העיתונות והכתיבה הפובליציסטית, בלשון הכתיבה המדעית¬-מחקרית ובלשון הכתיבה המשרדית-¬פורמלית. העיון ילווה בקריאת טקסטים, ניתוחם וחשיפת מקורותיהם


לסילבוס המלא

הרישום ייעשה ידנית בכפוף לאישור המרצה

הסגנון הלכה ומעשה* (שיעור) 0690.3410
01
פרופ' תמר סוברן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 106

השאלות העקרוניות שיידונו בשיעור הן: מהו סגנון? מהי נורמה סגנונית? היש סגנון מופת? עיון בטקסטים מתקופות שונות של העברית החדשה יעלה סוגיות נוספות: בהירות מול סיבוך; הגיון הטקסט ודפוסי הגיון לשוניים; מקומו של הלעז בסגנון העברי; ניביות מול קלישאיות; אחידות סגנונית; יצירתיות, סגנון אישי וגיוון מול


לסילבוס המלא

קורסים מפקולטות אחרות (לתלמידי שנים ב,-ג'.

לתלמידי שנים מתקדמות לאחר סיום שיעורי החובה

ז'אנרים, קונוונציות וחריגות : הנארטיב (שיעור) 0851.7711
01
פרופ' נוה חנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 מכסיקו ‏ א206
זיכרון, בידור ומדיה פופולארית (שיעור) 0851.6108
01
מר ערב דן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 קיקואין ‏ 001
מבוא לתקשורת המונים א' (שיעור) 1085.1000
01
גב' טורין ארנת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13:45-12:15 נפתלי ‏ 003
מבוא לתקשורת המונים א' (שיעור) 1085.1000
02
גב' טורין ארנת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
17:45-16:15 נפתלי ‏ 101
מבוא לתקשורת חזותית (שיעור) 1085.1005
01
ד"ר פרידמן אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
15:45-14:15 נפתלי ‏ 201

ד"ק: מבוא לתקשורת המונים

תקשורת לשון וחברה (שיעור) 1085.1003
01
ד"ר בן נתן אורנה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:30 נפתלי ‏ 101
מבוא למדיה חדשה: חברה, תקשורת וקוד (שיעור) 1085.2568
01
ד"ר דרש אסף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 נפתלי ‏ 104
תרגום, תקשורת וגלובליזציה (שיעור) 1085.2608
01
ד"ר אבנד (דוד) דרור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 נפתלי ‏ 108
מבוא להתפתחות תקינה של שפה (שו"ת) 0721.2004
01
ד"ר דליה רינגוולד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
09:45-08:15
מבוא לתקשורת המונים ב' (שיעור) 1085.1011
01
גב' טורין ארנת סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 נפתלי ‏ 110

ד"ק: מבוא לתקשורת המונים א'

תקשורת וזיכרון:ייצוג השואה במדיה (שיעור) 1085.2588
01
ד"ר זנדברג אייל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:30 נפתלי ‏ 104
מבוא לשפת הקולנוע ** (שיעור) 0861.1107
01
ד"ר דובדבני שמוליק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 מכסיקו ‏ 115 פאסטליכט

היקף הקורס 2 ש"ס. צפייה בסרטים אינה נשקלת

ייצוגי היומיום בטלוויזיה (שיעור) 0851.6672
01
מר ערב דן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 קיקואין ‏ 001
טכנולוגיות מידע ותקשורת (שיעור) 1085.1008
01
ד"ר ויסליץ כרמית סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 נפתלי ‏ 201

סמינריונים (לפני הרישום יש לברר דרישות קדם)

שלשה מבטים על השיח: ויטגנשטיין, פוקו ופרלמן (סמינר) 0662.3086
01
ד"ר שי פרוגל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 304

מטרת הסמינר היא לבחון את היחסים בין שלש גישות בולטות לחקר השיח (discourse): "משחקי שפה" של לודביג ויטגנשטיין, "ארכיאולוגיית הידע" של מישל ופוקו ו"הרטוריקה החדשה" של חיים פרלמן. כל אחת מהגישות מסבירה באופן שונה את התנאים לשיח רציונאלי ואפשרותו, יחד עם זאת כולן עושות זאת דרך דחיית הקשר המסורתי


לסילבוס המלא
טקסט גלוי וטקסט סמוי במאבק כוח והתנגדות (סמינר) 0662.3087
01
ד"ר איתן גינזברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א361
ד"ר איתן גינזברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א361

א. רציונל הקורס ומטרותיו
המפגש בין חלשים (עניים, מיעוטים אתניים וגזעיים, מיעוטים לאומיים, קבוצות פריפריאליות, נשים, צעירים, זקנים) לחזקים (קבוצות הגמוניות למיניהן), יתפתח כמעט תמיד על בסיס יחסי כוח ומאבק. במקרה הטוב יסתיים עימות ביצירת קווי שיח משותפים. במקרה הרע הוא יסתיים בפרצי התקוממות


לסילבוס המלא
גילוי וכיסוי בלשון-תפקיד המטפורה בשפה הדתית (סמינר) 0690.3656
01
פרופ' מנחם לורברבוים שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 רוזנברג ‏ 211
היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (סמינר) 0662.3085
01
ד"ר משה אלחנתי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319
ד"ר משה אלחנתי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א361

הסמינר מבקש להתמקד בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים וכן, בהשלכותיו של השינוי הטכנולוגי— הדפוס, מכונת הדפוס הממוכנת והמדיומים האלקטרונים השונים— על ההיסטוריה של העיתונות החל מן המאה השמונה ועד לעידן האינפורמציה הנוכחי. בסמינר יידונו סוגיות מפתח להבנת היסטוריה זו, בראש ובראשונה: הזיקה בין


לסילבוס המלא
המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי (סמינר) 0680.5101
01
פרופ' ישעיהו שן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 319

.

המטפורה בשפה, בספרות, ובאמנות:

הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, אמנות, בשיח הפוליטי, ובחשיבה החינוכית.

1. מהי מטפורה: האם היא תופעה לשונית או תופעה מושגית.
2. מהן הפונקציות העיקריות של המטפורה?
3. המטפורות שאנו


לסילבוס המלא

הרישום ייערך ידנית, באישור המרצה, בתום הבידינג

הרטוריקה של העיתונות הכתובה (סמינר) 1085.3075
01
ד"ר ינושבסקי גליה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:30 נפתלי ‏ 425
רכישת שפה (פרו"ס) 0627.2114
01
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 103
ד"ר אירנה בוטויניק רתם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 001

תיאור הקורס
מטרת הקורס להציג את חקר רכישת שפת האם במודל הגנרטיבי. נתמקד בתופעות השונות הבאות לידי ביטוי בתהליך הרכישה, נדון בבעיות שתופעות אלה מעלות לתיאורה הגנרטיבית, נעריך את הפתרונות המוצעים, ונתוודע אל המתודולוגיה הנהוגה בתחום.

נושאים
1. רכישת שפה במודל הגנרטיבי: הנחות יסוד


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer