ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג להיסטוריה כללית

גרסה קלאסית / מודרנית

היסטוריה כללית-תואר ראשון

קורסי מערך לימודי ההיסטוריה (מסגרת 555)

הסטודנטים חייבים לבחור בשנה א' באחד משני הקורסים המשותפים

בנוסף, על הסטודנטים ללמוד עד תום הלימודים קורס בחירה

סמסטר א'

קורס משותף - חובה

דפוס ותמורה בעולם הנוצרי, היהודי והמוסלמי (שיעור) 0677.5503
01
פרופ' מרים אליאב-פלדון, פרופ' עמי איילון, פרופ' אלחנן ריינר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 001

להמצאת הדפוס במאה החמש-עשרה היו השפעות מרחיקות לכת על האדם, החברה והתרבות בעולם המערבי, בזיקת גומלין אל תהליכים אחרים שהתחוללו באותה תקופה. החברה היהודית מיהרה לאמץ אף היא את הטכנולוגיה החדשה, שחוללה גם בקרבה שינויים חשובים ביותר. עולם האסלאם, מסיבות שונות, נמנע מלאמץ את "ההעתקה המלאכותית" עד


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

קורס משותף - חובה

אימפריות: מערב ו"מזרח" מן המאה ה-18 עד למאה ה-21 (שיעור) 0621.5501
01
פרופ' בלהה מלמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144

אימפריות עלו ושקעו כבר בתרבויות המזרח הקדום. אימפריות לא היו ואינן "מערביות", או מודרניות דווקא. אך ההתפשטות המסיבית של מדינות ותרבויות מערביות בין המאה השמונה עשרה לימינו אנו, אל טריטוריות ולתרבויות שמחוץ לאירופה ולארה"ב, הייתה תופעה ייחודית ובלא תקדים. ראשית הקולוניאליזם החדש הזה היא במחצית


לסילבוס המלא

שיעורים (מסגרת 120)

סמסטר א'

עולמה של האישה ברומא העתיקה (שיעור) 0621.1153
01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 001


אישה רומית מי יידע חייך? כל המידע על עולמן של הנשים בעולם הרומי נכתב, נחרז , צויר ופוסל על-ידי גברים. מבעד לצל שמטילות עיניים גבריות על חייהן, ינסה השיעור להאיר את עולמן של נשות רומא העתיקה ולהשמיע את קולן. השיעור יעסוק במעמדן המשפטי של נשים מלידה ועד מוות, יעקוב אחרי ילדותן, נעוריהן


לסילבוס המלא
מישו ועד גלות אביניון - תולדות הנצרות בימי הביניים (שיעור) 0621.1151
01
פרופ' רון ברקאי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 144

השיעור ישתרע על התקופה שבין הולדת ישוע ועד לסוף המאה ה-15. הוא יעסוק בגיבוש התורה הנוצרית; ארגון הכנסיה ופולחניה; יחסיה עם היהדות והאסלאם; תנועות מינות; והתרומה של הכנסיה הקתולית לעיצוב רוחה ותרבותה


לסילבוס המלא
היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה (שיעור) 0621.1152
01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 223


בקורס זה נסקור את התפתחותה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית מאז כינונה כדיסציפלינה אקדמית ייחודית בראשית המאה ה-19 ועד ימינו. בכל שיעור נתמקד ביצירתו של היסטוריון ייחודי ובתרומתו לכינונה של מגמה או אסכולה עיקרית בחקר ההיסטוריה ובכתיבתה. בדרך זו נבחן ונכיר את התחומים השונים בתולדות ההיסטוריוגרפיה


לסילבוס המלא
הרנסאנס האיטלקי (שיעור) 0621.1156
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223


בתקופת הרנסנס, שנמשכה מהמאה הארבע-עשרה ועד לאמצע המאה השש-עשרה, התחוללה בשטחי חצי-האי האיטלקי פריחה תרבותית אדירה. בקורס זה, נבקש להבין מדוע התחוללו התמורות המהותיות בחיי הרוח שאותן מקובל כיום לכנות בשם רנסנס' דווקא בשטחי המגף האיטלקי. לשם כך, נבחן בחלק הראשון של הקורס את ההתפתחויות


לסילבוס המלא
ממלחמת העולם הראשונה עד-המהפכה האקולוגית - סוגיות נבחרות בהי (שיעור) 0621.1160
01
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 223


שתי מלחמות עולם. פשיזם. נאציזם. עולם של מחנות. ג'נוסייד. מדינת רווחה. קולוניאליזם ודה-קולוניזציה. המהפכה הפמניסטית. המהפכה האקולוגית. בשיעור המבוא למאה העשרים נסקור את מקצת האירועים והתהליכים המרכזיים שאפיינו את המערב בכלל ואת אירופה בפרט במהלך המאה העשרים.


לסילבוס המלא
ארה"ב מהקמתה ועד מלחמת האזרחים (שיעור) 0621.1157
01
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 282

הקורס יעסוק במקורותיה של ארה"ב ובעיצוב החברה והמשטר האמריקני הייחודי. נבדוק את הווצרות החברה הקולוניאלית בצפון אמריקה ונתמקד בעיקר על תקופת העיצוב והכינון של ארצות הברית. נברר את מרכיבי הצהרת העצמאות האמריקאית ואת אפיונה ומעמדה של החוקה האמריקנית כמסמך בונה משטר ומעצב זהות. כמו כן נעסוק בארועים


לסילבוס המלא
מבוא לתולדות רוסיה בתקופה האימפריאלית (1700- 1861) (שיעור) 0662.1189
01
ד"ר ורה קפלן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 278

השיעור יעסוק באירועים מרכזיים ותהליכי יסוד שהתרחשו ברוסיה מהפיכתה לאימפריה בעלת השפעה בינלאומית בתחילת המאה ה-18 ועד לשחרור הצמיתים ב- 1861. בתקופה זו נערכו ברוסיה רפורמות מרחיקות לכת שהביאו ל"אירופאיזציה" של המדינה ועיצבו את פניה של החברה הרוסית; במהלך הקורס יוצגו ההשלכות הפוליטיות, החברתיות


לסילבוס המלא
היסטוריה של אמצעי תקשורת המונים באמריקה הלטינית (שיעור) 0662.1197
01
מר נאואל ריבקה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 278

שיעור מבוא: ברזיל במאה העשרים. אירועים מרכזים ונקודות ציון. היקף החומר הנלמד. אמצעי תקשורת המונים בקונטקסט היסטורי רחב.
אמצעי תקשורת המונים בברזיל ובאמריקה הלטינית: רקע כללי אודות,התפתחות אמצעי תקשורת המונים באמריקה הלטינית. אמצעי תקשורת המונים, קפיטליזם ותהליכים כלליים של מעבר מהמרכז אל


לסילבוס המלא
רומנטיקה ואידיאולוגיות פוליטיות בגרמניה 1918-1770 (שיעור) 0662.1176
01
ד"ר דורון אברהם סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 278

הקורס יתמקד בהגות ובפרקטיקה של הזרמים הפוליטיים המרכזיים בגרמניה, מסוף המאה ה- 18 ועד להתמוטטותו של הרייך הגרמני השני ב- 1918, תוך בחינת ההקשר ההיסטורי הרחב של התקופה. במסגרת הקורס נעמוד על התפתחותה של ההגות הפוליטית הרומנטית בגרמניה מראשית התגבשותה אצל הרדר וכחלק מהזרם הרומנטי האמנותי הכללי.


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

עיר המדינה בעולם הים תיכוני (שיעור) 0621.1159
01
פרופ' עירד מלכין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 223

בעולם העתיק התקיימו במקביל שני סוגי ציוויליזציה חברתית ומדינית: זו המוכרת מהמזרח התיכון הקדום, בנוסח "מהודו ועד כוש, מאה עשרים ושבע מדינה", דהיינו אימפריה גדולת מימדים, רבת לשונות ותרבויות, הנשלטת מלמעלה ותושביה "נתינים". לעומת זאת התפתחה בים התיכון ציוויליזציה ימית של ערי-מדינה קטנות יחסית,


לסילבוס המלא
חזון החברה האידיאלית (שיעור) 0621.1068
01
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279

מאז ומתמיד חלמו בני-אדם על חברה טובה יותר מזו שבה הם חיו. אחדים מן החולמים העלו את חזונם על הכתב. הדיון בשיעור יתמקד באותם חזונות ותכניות - החל מן הרפובליקה של אפלטון וכלה באלטנוילנד של תיאודור הרצל - שתיארו חברה מתוקנת אפשרית, שהוקמה או תוקם על אדמות בכוחות אנוש. חזונות החברה האידאלית משקפים הן


לסילבוס המלא
תולדות הנצרות 2010-1350 (שיעור) 0621.1542
01
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144

התהליכים והאירועים המרכזיים בחיי הדת הנוצרית למן ימי הביניים המאוחרים ועד ימינו: כיצד סיגלה עצמה הדת לשינויים החברתיים ובאיזה אופן שרתה את הצרכים המשתנים של החברה. מניסיונות התיקון שנעשו בין המאה ה-14 למאה ה-16, דרך הרפורמציה הפרוטסטנטית, הקונטרה-רפורמציה, השפעת תנועת 'ההשכלה' על תפישה


לסילבוס המלא
איך לכתוב על אודות גרמניה-היסטוריה והיסטוריוגרפי (שיעור) 0621.1158
01
פרופ' שולמית וולקוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 144

גם כיום קשה לכתוב היסטוריה גרמנית מבלי להתייחס בראש ובראשונה לעידן הנאצי ולזוועות שהביא עמו. עובדה זו הופכת את הכתיבה ההיסטורית על גרמניה למורכבת במיוחד, ולקושי הזה יש ביטויים מיוחד אצל היסטוריונים (ותלמידי היסטוריה) יהודים. במסגרת הרצאה זו אבדוק את הקשיים במבט "לאחור" על ההיסטוריה הגרמנית, את


לסילבוס המלא
המאה האמריקנית 1945-היום (שיעור) 0621.1154
01
פרופ' אייל נווה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144


הקורס עוסק בעלייתה של ארצות הברית לדרגת מעצמת-על עולמית. מנקודת מבט של תחילת האלף השלישי ברור כי במהלך המאה העשרים הפכה ארצות הברית למעצמה הגמונית. כבר בתחילת המאה הייתה זו המעצמה הגדולה בעולם מבחינת היקף הייצור הכלכלי, ולאחר מלחמת העולם השניה היא הפכה למעצמה הצבאית האדירה ביותר. המושג


לסילבוס המלא
אמריקה הלטינית במאה ה-20 (שיעור) 0621.1194
01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 282

לאורך המאה ה- 20 מדינות אמריקה הלטינית התאפיינו במידה רבה מאוד של אלימות פוליטית פנימית. לעומת זאת, בהשוואה לאזורי עולם אחרים, כמו אירופה, אסיה או אפריקה, עמי אמריקה הלטינית חוו במאה ה- 20 מעט מאוד מלחמות בינלאומיות ומעט מאוד שינויים בגבולות המדיניים. רוב האלימות המאורגנת כוונה פנימה, אל תוך


לסילבוס המלא
להפרד מהמאה ה-20 - מעידן ההמונים לדור האינטרנט (שיעור) 0621.1161
01
פרופ' שלמה זנד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 281

יעסוק בתהליכים המרכזיים של המאה הקודמת, וינסה לעמוד על התמורות בהם. (בקורס ישולבו קטעי קולנוע).


לסילבוס המלא
ממלחמות הדת בצרפת לצו הפיוס (מאה ה- 16) (שו"ת) 0668.2291
01
פרופ' נדין קופרטי-צור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 278

עם מותו של המלך הנרי ה- 2 ובתקופת העוצרות של אלמנתו, קאטרינה דה מדיצ'י, פורצות בצרפת 8 מלחמות דת, מלחמות אזרחים אלימות והרסניות המאיימות על הממלכה. לסיכסוך מימד כלל אירופאי: הוא מערב את ספרד של פיליפ השני עם אנגליה של אליזבט ה-1. החיילים הגרמנים שכירי חרב שוטפים ובוזזים את צרפת בזמן


לסילבוס המלא
רטוריקה של רדיקליזם: השיח הפוליטי בגרמניה 1945-1918 (שיעור) 0662.1144
01
ד"ר דורון אברהם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 326

התמוטטותו של הרייך הגרמני ב- 1918 ציינה לא רק את המעבר למשטר חדש כי אם גם שינוי בתרבות הפוליטית בכללה ובצורת השיח הפוליטי הציבורי. אמנם דפוסים מסוימים של השיח האמור מהתקופה הוילהלמינית המשיכו להתקיים גם בשנותיה של רפובליקת ויימאר, ואולם חלק מהמפלגות הפוליטיות בתקופה אימצו כלים חדשים לפנייה אל


לסילבוס המלא

שיעורי מבוא (מסגרת 124)

סמסטר א'

עולמה של האישה ברומא העתיקה (שיעור) 0621.1153
01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 001


אישה רומית מי יידע חייך? כל המידע על עולמן של הנשים בעולם הרומי נכתב, נחרז , צויר ופוסל על-ידי גברים. מבעד לצל שמטילות עיניים גבריות על חייהן, ינסה השיעור להאיר את עולמן של נשות רומא העתיקה ולהשמיע את קולן. השיעור יעסוק במעמדן המשפטי של נשים מלידה ועד מוות, יעקוב אחרי ילדותן, נעוריהן


לסילבוס המלא
מישו ועד גלות אביניון - תולדות הנצרות בימי הביניים (שיעור) 0621.1151
01
פרופ' רון ברקאי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 144

השיעור ישתרע על התקופה שבין הולדת ישוע ועד לסוף המאה ה-15. הוא יעסוק בגיבוש התורה הנוצרית; ארגון הכנסיה ופולחניה; יחסיה עם היהדות והאסלאם; תנועות מינות; והתרומה של הכנסיה הקתולית לעיצוב רוחה ותרבותה


לסילבוס המלא
הרנסאנס האיטלקי (שיעור) 0621.1156
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223


בתקופת הרנסנס, שנמשכה מהמאה הארבע-עשרה ועד לאמצע המאה השש-עשרה, התחוללה בשטחי חצי-האי האיטלקי פריחה תרבותית אדירה. בקורס זה, נבקש להבין מדוע התחוללו התמורות המהותיות בחיי הרוח שאותן מקובל כיום לכנות בשם רנסנס' דווקא בשטחי המגף האיטלקי. לשם כך, נבחן בחלק הראשון של הקורס את ההתפתחויות


לסילבוס המלא
ממלחמת העולם הראשונה עד-המהפכה האקולוגית - סוגיות נבחרות בהי (שיעור) 0621.1160
01
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 223


שתי מלחמות עולם. פשיזם. נאציזם. עולם של מחנות. ג'נוסייד. מדינת רווחה. קולוניאליזם ודה-קולוניזציה. המהפכה הפמניסטית. המהפכה האקולוגית. בשיעור המבוא למאה העשרים נסקור את מקצת האירועים והתהליכים המרכזיים שאפיינו את המערב בכלל ואת אירופה בפרט במהלך המאה העשרים.


לסילבוס המלא
ארה"ב מהקמתה ועד מלחמת האזרחים (שיעור) 0621.1157
01
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 282

הקורס יעסוק במקורותיה של ארה"ב ובעיצוב החברה והמשטר האמריקני הייחודי. נבדוק את הווצרות החברה הקולוניאלית בצפון אמריקה ונתמקד בעיקר על תקופת העיצוב והכינון של ארצות הברית. נברר את מרכיבי הצהרת העצמאות האמריקאית ואת אפיונה ומעמדה של החוקה האמריקנית כמסמך בונה משטר ומעצב זהות. כמו כן נעסוק בארועים


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

עיר המדינה בעולם הים תיכוני (שיעור) 0621.1159
01
פרופ' עירד מלכין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 223

בעולם העתיק התקיימו במקביל שני סוגי ציוויליזציה חברתית ומדינית: זו המוכרת מהמזרח התיכון הקדום, בנוסח "מהודו ועד כוש, מאה עשרים ושבע מדינה", דהיינו אימפריה גדולת מימדים, רבת לשונות ותרבויות, הנשלטת מלמעלה ותושביה "נתינים". לעומת זאת התפתחה בים התיכון ציוויליזציה ימית של ערי-מדינה קטנות יחסית,


לסילבוס המלא
תולדות הנצרות 2010-1350 (שיעור) 0621.1542
01
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144

התהליכים והאירועים המרכזיים בחיי הדת הנוצרית למן ימי הביניים המאוחרים ועד ימינו: כיצד סיגלה עצמה הדת לשינויים החברתיים ובאיזה אופן שרתה את הצרכים המשתנים של החברה. מניסיונות התיקון שנעשו בין המאה ה-14 למאה ה-16, דרך הרפורמציה הפרוטסטנטית, הקונטרה-רפורמציה, השפעת תנועת 'ההשכלה' על תפישה


לסילבוס המלא
איך לכתוב על אודות גרמניה-היסטוריה והיסטוריוגרפי (שיעור) 0621.1158
01
פרופ' שולמית וולקוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 144

גם כיום קשה לכתוב היסטוריה גרמנית מבלי להתייחס בראש ובראשונה לעידן הנאצי ולזוועות שהביא עמו. עובדה זו הופכת את הכתיבה ההיסטורית על גרמניה למורכבת במיוחד, ולקושי הזה יש ביטויים מיוחד אצל היסטוריונים (ותלמידי היסטוריה) יהודים. במסגרת הרצאה זו אבדוק את הקשיים במבט "לאחור" על ההיסטוריה הגרמנית, את


לסילבוס המלא
אמריקה הלטינית במאה ה-20 (שיעור) 0621.1194
01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 282

לאורך המאה ה- 20 מדינות אמריקה הלטינית התאפיינו במידה רבה מאוד של אלימות פוליטית פנימית. לעומת זאת, בהשוואה לאזורי עולם אחרים, כמו אירופה, אסיה או אפריקה, עמי אמריקה הלטינית חוו במאה ה- 20 מעט מאוד מלחמות בינלאומיות ומעט מאוד שינויים בגבולות המדיניים. רוב האלימות המאורגנת כוונה פנימה, אל תוך


לסילבוס המלא

אין לבחור שני שו"תים עם אותו מרצה,

כמו כן אין לבחור שו"ת ושיעור מבוא עם אותו מרצה

תנאי ראשון להירשם לסמינר הוא סיום ארבעה שו"תים

העת העתיקה

שו"תים (מסגרת 121)

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (שו"ת) 0621.1110
01
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 305

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

פרופ' עירד מלכין
עולמו המיתולוגי וההיסטורי של הומרוס, תופעת עיר-המדינה היוונית, תולדות ספרטה ואתונה. הקורס יתמקד בבעיות חברה, משטר, היסטוריוגרפיה, דת ופולחן.


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (שו"ת) 0621.1110
02
פרופ' עירד מלכין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 305
פרופ' עירד מלכין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 305

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

פרופ' עירד מלכין
עולמו המיתולוגי וההיסטורי של הומרוס, תופעת עיר-המדינה היוונית, תולדות ספרטה ואתונה. הקורס יתמקד בבעיות חברה, משטר, היסטוריוגרפיה, דת ופולחן.


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (שו"ת) 0621.1110
03
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 305

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

פרופ' עירד מלכין
עולמו המיתולוגי וההיסטורי של הומרוס, תופעת עיר-המדינה היוונית, תולדות ספרטה ואתונה. הקורס יתמקד בבעיות חברה, משטר, היסטוריוגרפיה, דת ופולחן.


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (שו"ת) 0621.1111
01
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

ד"ר אבשלום לניאדו /ד"ר פייג-וישניא
המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים:


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (שו"ת) 0621.1111
04
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 260
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 260

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

ד"ר אבשלום לניאדו /ד"ר פייג-וישניא
המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים:


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (שו"ת) 0621.1111
02
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

ד"ר אבשלום לניאדו /ד"ר פייג-וישניא
המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים:


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (שו"ת) 0621.1111
03
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 305

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

ד"ר אבשלום לניאדו /ד"ר פייג-וישניא
המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים:


לסילבוס המלא

סמינרים (מסגרת 122)

העיר הרומית והעיר הביזנטית-המשכיות, שינוי ושקיעה (מהמאה ה-3 (סמינר) 0621.2032
01
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 305

הסמינר עוסק בערי האימפריה הרומית, בעיקר בחלקה המזרחי, באיטליה ובצפון אפריקה.בין הנושאים: העיר באימפריה המוקדמת; העיר ומשבר המאה השלישית; העיר והמדינה מן המאה הרביעית ואילך; העיר ואזורי הכפר; העיר כמרכז תרבות; העיר והנצרות; שקיעתן של הערים.
לקריאה מוקדמת:
עמית, מ., תולדות הקיסרות


לסילבוס המלא
חלומות בעולם היווני-רומי (פרו"ס) 0672.2554
01
ד"ר עידו יזרעלוביץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א317
ד"ר עידו יזרעלוביץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א317

תפיסת המכניזם של החלום מהומרוס עד מאקרוביוס
חלומות בספרות
חלומות ונבואה
חלומות ורפואה
דרישות הקורס: עבודת בית / עבודת פרו"ס


לסילבוס המלא
יהודים, פגאנים ונוצרים כותבים היסטוריה בתקופה העתיקה (סמינר) 0677.3048
01
ד"ר יובל רוטמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 קרטר ‏ 203
ד"ר יובל רוטמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 קרטר ‏ 203

הקורס עוסק בחקר אופנים שונים של כתיבה היסטורית בעת העתיקה, ומתמקד בשאלה של כתיבת היסטוריה כתופעה תרבותית. ניתוח השוואתי של גישות היסטוריוגרפיות שונות יאפשר היכרות עם ההיבטים הרעיוניים-תרבותיים, הפוליטיים והטכניים של כתיבה היסטורית. הקורס מציע מסגרת כרונולוגית רחבת יריעה מהמסורות המוקדמות של


לסילבוס המלא
כתוב וקרוא בעת העתיקה (סמינר) 0621.2035
01
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 304
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 304

מה היא אוריינות, איך מגדירים אותה, ומה תפקידיה הפוליטיים, חברתיים ותרבותיים בחברה שבה מידת האוריינות נמוכה מזו של החברה המודרנית במערב? מה הן הראיות והעדויות לתופעת האוריינות בעת העתיקה, ומה רמת הדיוק של התמונה המצטיירת? איך משפיעה אוריינות על חברה שלמשך כל תולדותיה נשארה אוראלית בעיקר? מה הן


לסילבוס המלא
איטלקים, יוונים ופיניקים במערב הים התיכון בתקופה הארכאית (סמינר) 0621.2036
01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 497

ההיסטוריון הצרפתי הנודע, פרנאן ברודל, גרס כיthe Mediterranean is exchange , ואכן בתקופה הארכאית התנהלה באגן הים התיכון פעילות מסחרית ענפה שבה השתתפו קרתגים (יורשיהם של הפיניקים), יוונים ואטרוסקים תוך שהם מתחרים ואף נלחמים זה בזה, אבל גם משתפים פעולה לצרכים מסחריים. בסמינר ייבדקו הקשרים בין


לסילבוס המלא

ימי הביניים

שו"תים (מסגרת 121)

חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (שו"ת) 0621.1301
01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 306

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (שו"ת) 0621.1301
02
פרופ' רון ברקאי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 306
פרופ' רון ברקאי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 306

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (שו"ת) 0621.1301
03
פרופ' אלגזי גדי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 306
פרופ' אלגזי גדי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 306

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (שו"ת) 0621.1301
04
פרופ' בנימין ארבל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 260
פרופ' בנימין ארבל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 260

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית


לסילבוס המלא

סמינרים (מסגרת 122)

העיר הרומית והעיר הביזנטית-המשכיות, שינוי ושקיעה (מהמאה ה-3 (סמינר) 0621.2032
01
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 305

הסמינר עוסק בערי האימפריה הרומית, בעיקר בחלקה המזרחי, באיטליה ובצפון אפריקה.בין הנושאים: העיר באימפריה המוקדמת; העיר ומשבר המאה השלישית; העיר והמדינה מן המאה הרביעית ואילך; העיר ואזורי הכפר; העיר כמרכז תרבות; העיר והנצרות; שקיעתן של הערים.
לקריאה מוקדמת:
עמית, מ., תולדות הקיסרות


לסילבוס המלא
מינים, מכשפות וקדושות בעת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.2685
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 278


בין המאה החמש-עשרה לשלהי המאה השבע-עשרה הוצאו להורג באירופה עשרות אלפי בני-אדם באשמת כישוף וכריתת ברית עם השטן. למרות שקורבנותיהם של משפטי הכישוף כללו גם (ובאזורים מסוימים באירופה בעיקר) גברים, ה"מכשפות" שהוצאו להורג בעת החדשה המוקדמת היו בעיקר נשים. בקורס זה, נתמקד בפמיניזציה


לסילבוס המלא
יהודים, פגאנים ונוצרים כותבים היסטוריה בתקופה העתיקה (סמינר) 0677.3048
01
ד"ר יובל רוטמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 קרטר ‏ 203
ד"ר יובל רוטמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 קרטר ‏ 203

הקורס עוסק בחקר אופנים שונים של כתיבה היסטורית בעת העתיקה, ומתמקד בשאלה של כתיבת היסטוריה כתופעה תרבותית. ניתוח השוואתי של גישות היסטוריוגרפיות שונות יאפשר היכרות עם ההיבטים הרעיוניים-תרבותיים, הפוליטיים והטכניים של כתיבה היסטורית. הקורס מציע מסגרת כרונולוגית רחבת יריעה מהמסורות המוקדמות של


לסילבוס המלא
חברה, דת ומדע בימי המגיפה השחורה (סמינר) 0621.2407
01
פרופ' רון ברקאי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א319
פרופ' רון ברקאי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א319

הסמינר יבסס על טכסטים שנכתבו בגלים השונים של המגיפות שפקדו את אירופה ממחצית המאה הארבע-עשרה ועד לסוף המאה החמש-עשרה. בהתבסס על תיועד זה ננסה לעמוד על השינויים העיקריים שחלו בחיי החברה, בעמדות הכנסיה הקתולית ובמעמדה, ובמקומם של מדע הרפואה ומקצועות הריפוי לסוגייהם השונים


לסילבוס המלא
הנזירות במערב (סמינר) 0621.2408
01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ א319

תנועת הנזירות בנצרות היא אחת מן התגובות להפיכת הנצרות לדת הקיסרות הרומית. הנצרות שוב לא הפנתה עורף לעולם, אבחל נמצאו בה יחידים שביקשו להמשיך להפנות לו עורף ולשמש כמליצי יושר וכמודלים לחיקוי בעבור אחיהם. הסמינר יבחן את שורשי תנועת הנזירות במזרח ואת התפתחותה במערב, מן הבנדיקטינים ועד לפרנציסקנים


לסילבוס המלא
מלוכה ומרד באנגליה של ימי הביניים המאוחרים (סמינר) 0621.2409
01
ד"ר דנה פירוינסקי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 רוזנברג ‏ 212


בסמינריון נדון בפוליטיקה ובתרבות הפוליטית של אנגליה במאות הארבע עשרה והחמש עשרה. תקופה זו, שהתאפיינה באי שקט פוליטי - מלחמות אזרחים, חילופי שלטון תדירים והוצאות להורג - פותחת פתח לדיון מרתק גם בסוגיות חברתיות, מגדריות, דתיות וכלכליות. באמצעות עיון במגוון מקורות ראשוניים ומשניים נבחן


לסילבוס המלא

העת החדשה המוקדמת

שו"תים (מסגרת 121)

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (שו"ת) 0621.1501
01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 307

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות:


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (שו"ת) 0621.1501
02
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות:


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (שו"ת) 0621.1501
03
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 307
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 307

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות:


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (שו"ת) 0621.1501
04
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות:


לסילבוס המלא

סמינרים (מסגרת 122)

חיי יום יום בעת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.2553
01
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262

בעזרת מקורות מסוגים שונים - יומנים, מכתבים, אינוונטרים, צוואות, חוקים, יצירות ספרות ואמנות - ננסה לשחזר את אורח החיים היומיומי בחברה המערבית (אירופה המערבית ויבשת אמריקה) במאות השש-עשרה והשבע-עשרה. בסמינר נדון בחיי החומר (מזון, לבוש, בתים, ריהוט, ניקיון), אך גם בדפוסים חברתיים (משפחה, חינוך, מגע


לסילבוס המלא
מינים, מכשפות וקדושות בעת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.2685
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 278


בין המאה החמש-עשרה לשלהי המאה השבע-עשרה הוצאו להורג באירופה עשרות אלפי בני-אדם באשמת כישוף וכריתת ברית עם השטן. למרות שקורבנותיהם של משפטי הכישוף כללו גם (ובאזורים מסוימים באירופה בעיקר) גברים, ה"מכשפות" שהוצאו להורג בעת החדשה המוקדמת היו בעיקר נשים. בקורס זה, נתמקד בפמיניזציה


לסילבוס המלא
יצוגי המיניות בשיח הרפואי והספרותי(בעברית) (סמינר) 0668.3090
01
ד"ר מישל בוקובזה קאהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 ווב ‏ 102

ייצוגי המיניות בשיח הרפואי והספרותי
הסמינר בוחן סוגיות שקשורות לתפיסת המיניות וייצוגיה בשיח הספרותי והרפואי של המאה ה- 17 והמאה ה- 18 בצרפת. תקופה זו נחשבת למהפכנית הן בשדה המדעי והן בשדה הפילוסופי והתרבותי. תפיסת האדם וגופו, תיאוריות של רביה וילודה ותיאוריות מגדריות חדשות משפיעות באופן


לסילבוס המלא
ונציה - רפובליקה ואימפריה (סמינר) 0621.3311
01
פרופ' בנימין ארבל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 319
פרופ' בנימין ארבל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 304


הסמינריון יתמקד בסוגיות שונות הקשורות בתולדותיה של ונציה בתקופת הרנסאנס כרפובליקה וכמעצמה קולוניאלית ים תיכונית. דגש מיוחד יוקדש להיבטים חברתיים וכלכליים, לדפוסי שלטון קולוניאליים, לתפקידה של ונציה כמקשרת בין תרבויות, לתפקוד המוסדות הרפובליקאיים נוכח האתגרים המיוחדים של התקופה, וכן


לסילבוס המלא
תרבות האצולה הרוסית (סמינר) 0621.2687
01
ד"ר ורה קפלן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319
ד"ר ורה קפלן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319

התרבות נתפסת כיום בתורת מדעי הרוח כמכלול הערכים, האמונות ותפיסות העולם כפי שהן באות לידי ביטוי בהתנהגותם של בני האדם. אחד ממאפייניה של רוסיה בסוף המאה השמונה עשרה – תחילת המאה התשע עשרה היא התגבשותה של תרבות האצילות, בה משולבים הערכים ותפיסות העולם של ההשכלה יחד עם ערכים מסורתיים של שירות למדינה


לסילבוס המלא

העת החדשה

שו"תים (מסגרת 121)

המאה ה-19

חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (שו"ת) 0621.1685
01
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

פרופ' יגאל חלפין
רוסיה במאה ה 19 - הש"ות יהוו מבוא להיסטוריה של רוסיה


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (שו"ת) 0621.1685
02
פרופ' יגאל חלפין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305
פרופ' יגאל חלפין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

פרופ' יגאל חלפין
רוסיה במאה ה 19 - הש"ות יהוו מבוא להיסטוריה של רוסיה


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (שו"ת) 0621.1685
03
ד"ר רפאל ווגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305
ד"ר רפאל ווגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

פרופ' יגאל חלפין
רוסיה במאה ה 19 - הש"ות יהוו מבוא להיסטוריה של רוסיה


לסילבוס המלא

המאה ה-20

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
01
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
02
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
03
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
04
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690
05
פרופ' שלמה זנד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 277

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא

ארה"ב

חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687
01
ד"ר מיכאל זכים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305
ד"ר מיכאל זכים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687
02
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687
03
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687
04
ד"ר דפנה שטראוס-דורון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278
ד"ר דפנה שטראוס-דורון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא

אמל"ט

חברה, משטר ותרבות באמל"ט (שו"ת) 0621.1688
01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307

ד"ר חררדו לייבנר
במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה;


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות באמל"ט (שו"ת) 0621.1688
02
ד"ר אורי פרויס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277
ד"ר אורי פרויס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277

ד"ר חררדו לייבנר
במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה;


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות באמל"ט (שו"ת) 0621.1688
03
ד"ר אורי פרויס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307
ד"ר אורי פרויס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307

ד"ר חררדו לייבנר
במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה;


לסילבוס המלא

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

מלחמה, זיכרון ומודרניות: 2009-1914: מלחמת העולם הראשונה במאו (סמינר) 0621.3233
01
פרופ' בלהה מלמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 449

מלחמת העולם הראשונה, ה"מלחמה הגדולה", 1918-1914, הייתה המלחמה הגלובלית הראשונה בהיסטוריה. היא אף הייתה המלחמה המודרנית הטוטאלית הראשונה, מודל של מלחמות המאה העשרים וצומת מרכזית בהיסטוריה של אירופה והעולם. המלחמה הייתה גם המודל של ההתנסות המודרנית עצמה ועיצבה את אופני הייצוג, הזכירה וההנצחה שאנו


לסילבוס המלא
הרייך של ביסמארק, 1918-1871: ישן וחדש בהיסטוריוגרפיה הגרמנית (סמינר) 0621.3240
01
פרופ' שולמית וולקוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319
פרופ' שולמית וולקוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319


גם היסטוריונים המעדיפים להסביר את הנאציזם תוך שימוש במה שנקרא "הטווח הקצר" כוללים בדרך כלל את שנות הרייך של ביסמארק (או כפי שלעתים קוראים לו, "הרייך השני"). במסגרת הפרדיגמה של "הדרך המיוחדת בהיסטוריה הגרמנית", אפשר להראות את סימני החולשה של הליברליזם, את התנועות הפרוטו-פשיסטיות המתחזקות,


לסילבוס המלא
מהפכה וגאולה: הקומוניזם באמנות, ספרות וקולנוע (סמינר) 0621.3242
01
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262

רבים רואים במהפכה הבולשביקית תופעה פוליטית. אחרים טוענים כי מדובר בשינוי חברתי דווקא. אבל מדוע להתעלם מטענת בני הזמן כי מהפכה אמיתית תתרחש רק אם בני אדם ילמדו לחוות אחרת, והיא איננה רק עניין של שינוי אידיאולוגי או פוליטי? במרכזה של המהפכה הסוציאליסטית עמד הרצון ליצור אדם חדש, אדם חופשי ומאושר


לסילבוס המלא
האינדיאנים ברפובליקות ההיספנו-אמריקניות (סמינר) 0621.3243
01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ א319

במהלך הסמינר נבחן את מצבן של האוכלוסיות המוגדרות כאינדיאניות במקומות שונים באמריקה הספרדית ובתקופות שונות במהלך המאות ה- 19, ה- 20 ועד לשינויים מרחיקי הלכת במעמדן בראשית המאה ה- 21. המורשת הקולוניאלית יצרה מציאות חברתית ותרבותית של שוליות עבור אוכלוסיות משמעותיות אשר למרות הגדרתן הפורמאלית


לסילבוס המלא
עבדות באמריקה (סמינר) 0621.3244
01
ד"ר מיכאל זכים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 306

אי-אפשר להפריד בין יישוב ה"עולם החדש" לבין העבדות. עשרה מיליון אפריקאים "יובאו" לאמריקה - בלעדיהם החברה והכלכלה שקמו שם לא היו מן האפשר. כיצד ההגירה הענקית הזו התבצעה? האם היה לה תקדים? איזו מין חברה אמריקאית התהוותה כתוצאה מכך? מדוע הגזענות מלאה תפקיד כל כך מרכזי במפעל שנראה על פניו


לסילבוס המלא
טקסט גלוי וטקסט סמוי במאבק כוח והתנגדות (סמינר) 0662.3087
01
ד"ר איתן גינזברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א361
ד"ר איתן גינזברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א361

א. רציונל הקורס ומטרותיו
המפגש בין חלשים (עניים, מיעוטים אתניים וגזעיים, מיעוטים לאומיים, קבוצות פריפריאליות, נשים, צעירים, זקנים) לחזקים (קבוצות הגמוניות למיניהן), יתפתח כמעט תמיד על בסיס יחסי כוח ומאבק. במקרה הטוב יסתיים עימות ביצירת קווי שיח משותפים. במקרה הרע הוא יסתיים בפרצי התקוממות


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

מגדר ומלחמה באירופה 1945-1870 (סמינר) 0621.3245
01
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319

מרכיב בולט בבניית המדינה המודרנית היה החיבור שהתפתח בין זכויות מלאות לתרומה צבאית מלאה. ראשיתו של חיבור זה בעידן המלחמות המהפכניות בשלהי המאה השמונה עשרה, אך לשיאו הוא הגיע באירופה בתקופה בין איחוד גרמניה וסיום מלחמת העולם השנייה. רטוריקת המאבק הצבאי של השנים 1870-1945 הניחה חלוקת עבודה בין נשים


לסילבוס המלא
מרחב, זמן היסטורי ומיתוסים במזרח אירופה המודרנית (סמינר) 0621.3246
01
ד"ר רפאל ווגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 260
ד"ר רפאל ווגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 260


על מזרח אירופה והבלקן נאמר, לא פעם ,"כה מעט שטח וכל כך הרבה היסטוריה" – אימרה המתאימה גם לאזורים אחרים רוויי סכסוכים אתניים, טריטוריאליים ודתיים. במהלך הסמינר נבדוק את הספרות התיאורטית אשר צמחה בדור האחרון המתייחסת לקשר שבין מיתוסים והמרחב בו צמחו עמי אירופה, ואשר שימשו


לסילבוס המלא
להיות ברפובליקת ויימאר (סמינר) 0621.3237
01
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 304
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 262

להיות מודרני ברפובליקת ויימאר (סמינר לתואר ראשון)

בסמינר נדון בנושאים שונים הקשורים למודרניות הגרמנית כפי שבאה לידי ביטוי מראשית מלחמת העולם הראשונה ועד לקריסת רפובליקת ויימאר ועליית הנאצים לשלטון. נעלה שאלות ממוקדות על מצבם הקונקרטי של בני אדם בחברה מודרנית. נבחן מספר נושאים מתחומים


לסילבוס המלא
מפגשים קרובים-רחוקים: בין אמריקה הלטינית לארה"ב ואירופה, במא (סמינר) 0621.3247
01
ד"ר אורי פרויס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319
ד"ר אורי פרויס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319


מפגשים קרובים רחוקים: בין אמריקה הלטינית לאירופה ולארה"ב במאה ה-19

"אמריקה הלטינית", כפי שמעיד שמה, נולדה מן המפגש בין העולם הישן לחדש. כובשיה ומיישביה היו פורטוגלים וספרדים, לטינים, בשר מבשרה של אירופה. אך במרוצת שלוש מאות שנים של שלטון קולוניאלי ועירוב אתני עם אינדיאנים


לסילבוס המלא
עם בוא הזכרון: ספרד ומלחמת האזרחים (סמינר) 0621.3253
01
פרופ' רענן ריין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 304


תהליך המעבר מדיקטטורה לדמוקרטיה בספרד, שהחל בשנת 1975 כלל את הוקעתה הרשמית של הרודנות הפרנקיסטית, אך לא לווה בהכרה באשמת מלחמת האזרחים העקובה מדם ובדיכוי האכזרי והקשה שלאחריה. הימין הספרדי שצמח מתוך הפרנקיזם הצליח להציג את עצמו ככזה שאינו קשור למשטר הדיקטטורי ולאומני

בניגוד לקיצם של


לסילבוס המלא
החלום האמריקני - מיתוס ומציאות (סמינר) 0621.3248
01
פרופ' אייל נווה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320
פרופ' אייל נווה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

החלום האמריקני הינו מרכיב מרכזי בעיצוב ההיסטוריה והזהות של ארה"ב. יש הטוענים כי זהו המניע העיקרי לגלי ההגירה שהקימו את החברה האמריקני, והמושג המרכזי שמצדיק את קיומה ואת פעולותיה לאורך ההיסטוריה. החלום מקבל מימדים פוליטיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים, ולמרות השינויים שהוא עובר לאורך הזמן נוכחותו


לסילבוס המלא
המהפכה הצרפתית והמעבר למודרנה (סמינר) 0621.3254
01
ד"ר אמנון יובל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 304
ד"ר אמנון יובל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 304

המהפכה הצרפתית נתפסה על ידי אוהדיה ומתנגדיה כאחד כמאורע מכונן. המהפכה הולידה פוליטיקה מסוג חדש, שעסקה במרחב הפרטי לא פחות מאשר בזה הציבורי, והתיימרה לברוא אדם חדש, שאמור היה להתנתק מעברו בדרך להגשמת עולם אוטופי. ההבטחה האדירה שהיתה טמונה בה, לצד האכזבה הגדולה שעורר האופן שבו התגשמה הלכה


לסילבוס המלא
תולדות הדמוקרטיה האמריקאית (סמינר) 0621.3249
01
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262

הסמינר בוחן את היסודות הרעיוניים של הדמוקרטיה האמריקאית (ריבונות העם, חוקה, זכויות המיעוט, סובלנות, שוויון האזרחים, פלורליזם ושקיפות הממשל, בין השאר) ועושה זאת באמצעות מגוון של מקורות היסטוריים (הגות מדינית, פולמוסים עיתונאיים, יוזמות חקיקה, תנועות מחאה וביטויי תרבות פופולארית). הסמינר ייערך


לסילבוס המלא

הסמינר "תולדות הדמוקרטיה האמריקאית" יתנהל במשותף עם

כיתות מקבילות בארה"ב וברשות הפלשתינית

הרשמה לסמינר באישור המרצה בלבד

היסטוריה כללית-תואר שני

העת העתיקה

סדנת כתיבה (סמינר) 0621.9500
01
פרופ' עירד מלכין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א319
דת וחברה ביוון (סמינר) 0621.6019
01
פרופ' עירד מלכין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א319
פרופ' עירד מלכין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א319

סמינר המ"א יעסוק בבעיות נבחרות הקושרות בין דת וחברה ביוון הקדומה. הסמינר יעסוק (1) בתחום הציבורי של דת הפוליס הקדומה (פנתאון עיר המדינה, אלים וגיבורים, פסטיבלים ראשיים); (2) בתחום הפרטי: בדת "הבית" ובפולחני המיסטריות; (3) במישור הכלל-יווני: דלפי ואולימפיה.

לאחר פרק מבואי


לסילבוס המלא
סאלוסטיוס וכתביו (הדרכה אישית) 0621.6021
01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00

בקורס נקרא את "מלחמת קטילינא" של סלוסטיוס בלטינית ונדון בסוגיות הקשורות לפרשה עצמה ולקורות חייו של סלוסטיוס עצמו.

דרישת קדם : פטור בלטינית!!!


לסילבוס המלא

ימי הביניים

סדנת כתיבה (סמינר) 0621.9500
02
פרופ' רון ברקאי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320
קריאה בכתבי אוגוסטינוס (הדרכה אישית) 0621.6510
01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00
חברות ספר: סוגיות בהיסטוריה של הקולוניאליזם (סמינר) 0621.6522
01
פרופ' אלגזי גדי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 320
פרופ' אלגזי גדי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 320

זהו סמינר ניסויי, המבקש לבחון סוגיות בהיסטוריה של תהליכים קולוניאליים. אין עניינו בגישות קולוניאליסטיות דווקא, אלא בחברות קולוניאליות, ובמיוחד בחברות ספר, כאלה המתעצבות לא נוכח גבול מוכר אלא בנוכחותם המתמידה של אזורי ספר. הסמינר יתמקד בחברות קדם מודרניות – ובמיוחד בימי-הביניים המרכזיים


לסילבוס המלא
מיסטיקה נשית בימי הביניים (סמינר) 0621.6523
01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 320

במאה ה12 נתנה החברה הנוצרית לגיטימציה לנשים להשמיע את קולן—באמצעות קולו של האל הנגלה אליהן. התוצאה הייתה פרץ אדיר של יצירתיות שהובילו חוזות חזיונות ותיאורטיקניות נוצריות מאז ועד היום. הסמינר יעסוק בשורשי התופעה ובמשמעויותיה, תוך התמקדות בכתביהן של מיסטיקאיות כמו הילדגרד מבינגן, מכטילד ממגדבורג,


לסילבוס המלא
היסטוריה ושפה (הדרכה אישית) 0621.6524
01
פרופ' אלגזי גדי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00

ה"מפנה הלשוני" במחקר ההיסטורי אינו כה חדש. ההדרכה האישית תתמקד במיגוון המתודולוגיות לטיפול במערך הסימנים הלשוני, שהתפתחו בחמשים השנים האחרונות: החל בסמנטיקה ההיסטורית, דרך מסורת ההיסטוריה המושגית (Begriffgeschichte) הגרמנית, המסורות השונות של ניתוח השיח (discourse analysis) וכלה בנסיונות לשחזר


לסילבוס המלא
קדושים, מרטירים ועושי ניסים בתקופה העתיקה ומעבר לה (סמינר) 0677.4060
01
ד"ר יובל רוטמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 קרטר ‏ 203
ד"ר יובל רוטמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 קרטר ‏ 203

הסמינר עוסק במרכזיות פולחנו של האיש הקדוש בדתות השונות במזרח הקרוב בעת העתיקה ובחשיבותו כתופעה חברתית. הדיון בכיתה יתמקד בשרטוט קווים לדמות הקדוש ובצרכים החברתיים הקוראים להופעתו של עושה-הניסים ולהיווצרות של פולחן סביבו. התפתחותה של התופעה הדתית של האיש הקדוש ביהדות על הרקע הפוליטי והחברתי


לסילבוס המלא

העת החדשה המוקדמת

סמינר מחלקתי א' (סמינר) 0621.7007
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א362
סמינר מחלקתי ב' (סמינר) 0621.7008
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 361
המשפחה באירופה של העת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.7022
01
פרופ' בנימין ארבל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 320

מסגרת הדיון בסמינריון זה תכלול את ארצות מערב אירופה בין המאה ה-15 למאה ה-18. לצד דפוסים שונים של התארגנות משפחתית (משפחה גרעינית, משפחה מורחבת וכד'), יידונו גם צורות אחרות של קשרי שארות או חיים משותפים, כגון הקלאן או החמולה, משק הבית, האחווה (fraterna), הפילגשוּת, וכן תופעות כגון קשרים


לסילבוס המלא
רעיונות והוגי רעיונות של העת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.7023
01
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319

בקורס זה נדון במונחים וברעיונות המרכזיים אשר יצרו את תרבות אירופה בין הרנסנס והמהפכה הצרפתית. נקרא את עבודתם של היסטוריונים שלימדו אותנו שקיימת "תולדות הרעיונות". תכניתי היסודית היא להראות שלמעשה הבינו את העת החדשה המוקדמת יותר טוב לפני מאה שנים, ורק עכשיו אנחנו מגלים מחדש את הבנות החלוצים האלה.


לסילבוס המלא
דת, תרבות ומגדר באיטליה, 1600-1300 (סמינר) 0621.7024
01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 261
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 261

אחד ממאפייניה המרכזיים של תרבות הרנסנס שנוצרה באיטליה במאות הארבע-עשרה, החמש-עשרה והשש-עשרה הוא התקת תשומת הלב מהאל לאדם, או מן התחום התיאולוגי אל ההיבטים המגוונים של הקיום האנושי עלי אדמות. דמויות המפתח בתהליך התחייה התרבותית שהתרחש בערי-המדינה האיטלקיות היו אנשי רוח חילוניים; אולם, בעקבות


לסילבוס המלא
תקווה ופחד בתקופת הרנסאנס (הדרכה אישית) 0621.7009
01
פרופ' מרים אליאב-פלדון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

בצד התרוממות הרוח שאחזה ברבים מבני אירופה נוכח התחדשות התרבות הקלאסית, התגליות הגאוגרפיות והשגשוג הכלכלי, חשו אירופאים רבים מאוימים מכל עבר – על-ידי איתני הטבע והמגפות הגדולות, על-ידי העות'מאנים, על-ידי השטן והמכשפות, ובגלל תנועות המינות וקריסתם של מוסדות עתיקי-יומין. תערובת זו של ביטחון


לסילבוס המלא
המצאת הרנסנס בעידן המודרני: בורקהרדט ומבקריו (סמינר) 0621.7025
01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 262


הסמינר יעסוק בהיסטוריוגרפיה המודרנית של "הרנסנס", כדרך שהתפתחה מאז המצאת המושג והגדרת התקופה על ידי יעקב בורקהרדט בספרו הקלאסי "תרבות הרנסנס באיטליה" (1860) ועד ימינו. בחלקו הראשון והעיקרי של הסמינר נקרא את חיבוריהם הקלאסיים של בורקהרדט, אבי וורבורג, ויוהאן האוזינחה, שהעימותים


לסילבוס המלא
סוגיות בהיסטוריוגרפיה המודרנית (הדרכה אישית) 0621.7014
01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00

במסגרת ההדרכה האישית נבחר כמה סוגיות עיקריות בהיסטוריוגרפיה מודרנית, שהדיון בהן יסייע לתלמידי המחקר לבחון את עבודתם מפרספקטיבות רחבות וכלליות יותר. מטבעו של קורס כזה שאין לו תכנית קבועה, אך אני מצפה שבמהלך הסמסטר יקראו משתתפיו לפחות שלושה ספרים וכמה חיבורים "קלאסיים" בתולדות ההיסטוריוגרפיה


לסילבוס המלא

אירופה בעת החדשה

סמינר מחלקתי אירופה בעת החדישה (סמינר) 0621.9007
01
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320
סמינר מחלקתי אירופה בעת החדישה (סמינר) 0621.9008
01
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320
אזורי הספר של מזרח אירופה (סמינר) 0621.9029
01
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א319
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א319


חקר אזורי הספר ( BORDERLANDS ) הפך לנושא בולט במחקר ההיסטורי , הגיאופוליטי והתרבותי בדורות האחרונים. חוקרי ההיסטוריה היהודית במרכז ומזרח אירופה תרמו רבות להבנת הדינמיקה של חיים באזורים רב אתניים, רב-תרבותיים ורב לשוניים הנתונים למאבקים בין כוחות לאומיים שונים, אזורים המתאפיינים על


לסילבוס המלא
גרמניה מאז המאה ה-18 (הדרכה אישית) 0621.9033
01
פרופ' שולמית וולקוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00
גישות חדשות בחקר הנאציזם (סמינר) 0621.9027
01
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 304
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 262

בשיעור נציג ונבחן באופן ביקורתי נושאים וסוגיות בחקר הנאציזם משני העשורים האחרונים. בין היתר נדון בנושאים הבאים: שואת היהודים כג'נוסייד; מיניות בגרמניה הנאצית; נאציזם ואקולוגיה; המקרה של מרטין היידגר; מחקרים חדשים בהיסטוריה של אושוויץ; סוגיות היסטוריוגרפיות ומתודולוגיות ביחס לשפה הנאצית;


לסילבוס המלא
תרבות סוף המאה התשע עשרה: וינה, פראג, בודפשט (סמינר) 0621.9020
01
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 304
ד"ר אלון רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 304

כמה מהזרמים התרבותיים המשפיעים ביותר במאה השנים האחרונות הופיעו לראשונה בשלהי המאה התשע עשרה ( תקופה המכונה ה- fin-de-siטcle . פסיכואנליזה, אקספרסיוניזם, דקדנס ואדריכלות מודרנית התגבשו בתקופה זו מתוך דיאלוג ביקורתי נוקב עם הנחות היסוד של התרבות הליברלית של המאה התשע עשרה. בין המרכזים החשובים


לסילבוס המלא
זיכרון ונוסטלגיה בשלהי הקומוניזם (סמינר) 0621.9030
01
פרופ' יגאל חלפין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 260
פרופ' יגאל חלפין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 261


הסמינר יבחן את התפרקות הגוש המזרחי מבחינה סמיולוגית ואנתרופולוגית תוך דגש על חיי היומיום ויצוג המציאות בחברה הסוציאליסטית והשינויים בהם בעקבות אירועי 1989-91. נעסוק באופן שבו אזרח מהשורה תפס את המשטר הסוציאליסטי, מידת הלגיטמיות שהמפלגה נהתה ממנה וגבולות יכולות ביטוי של בני התקופה בחיפוש


לסילבוס המלא
מיהו "אחר": עיונים בשאלת הזהות הגרמנית (סמינר) 0621.9031
01
פרופ' שולמית וולקוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 320

בשיתוף קבוצה של דוקטורנטים העובדים בהדרכתי, ננסה לברר בסמינר זה סוגיות הקשורות בגיבוש הזהות הגרמנית מסוף המאה ה-18 ועד סוף מלחמת העולם הראשונה. ההנחה היא שזהות זו לא היתה דבר נתון ושלפחות בחלקה צמחה מתוך עימות עם מי שהוגדרו כשונים, זרים ואחרים. "האחר" בגרמניה יכול היה להיות תושב אחת


לסילבוס המלא
קולוניאליזם: תרבות, חברה ופוליטיקה, סוגיות ומתודולוגיות (הדרכה אישית) 0621.9032
01
פרופ' בלהה מלמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00


ההיסטוריה של הקולוניאליזם ושל המגעים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים בין אירופה המערבית לעולם שמחוץ לה, הפכו בעשורים האחרונים לאחד התחומים המרכזיים, הערים והחדשניים ביותר בלימודי ההיסטוריה, בתחום חקר התרבות, במדעי החברה ובמיוחד אנתרופולוגיה, בכלכלה ובלימודי תקשורת. ההנחה המרכזית בתחום


לסילבוס המלא

אמריקות

ארצות הברית

אינטלקטואלים ליברלים בתקופת המלחמה הקרה (סמינר) 0621.8017
01
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ א319
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ א319

הסמינר יעקוב אחרי ההגות של אינטלקטואלים מובילים בארצות הברית בשנות הארבעים והחמישים. אלה אנשים שרובם גדלו בשנות המשבר ואף לפני כן והיו בעלי אוריינטציה שמאלית ואפילו סוציאליסטית. הוגים אלה הפכו למובילים במהלך הניו דיל, מלחמת העולם השנייה, וימי המלחמה הקרה. רובם נטשו את עמדותיהם השמאליות והפכו


לסילבוס המלא

אמריקה הלטינית

סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א' (סמינר) 0621.8507
01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 101
סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב' (סמינר) 0621.8508
01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 101
לשאלת הסדר והקידמה באמריקה הלטינית: קריאה בטקסטים מכוננים (סמינר) 0621.8516
01
ד"ר אורי פרויס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319
ד"ר אורי פרויס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319

"תנו לנו לעשות את ימי הביניים שלנו בשקט". כך מטיח משחררה הגדול של אמריקה הדרומית, סימון בוליבר, בדיפלומט צרפתי מתנשא, בספרו של גבריאל גארסיה מארקס גנרל במבוך. שלטונן הקולוניאלי של פורטוגל וספרד זה עתה קרס, מאבקי העצמאות עדיין בעיצומם וכבר עולה שאלת הסדר והקדמה, או לחילופין אי-הסדר והפיגור, במלוא


לסילבוס המלא
אתגרים ובעיות בהיסטוריה שבעל פה (סמינר מתודולוגי) (סמינר) 0621.8517
01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 ווב ‏ 105

הסמינר יוקדש לדיון במתודות עבודה עם מקורות אוראליים להיסטוריה של המאה ה- 20. במהלך הפגישות נבחן באופן ביקורתי שימושים שונים שהיסטוריונים עשו ועושים במקורות שבעל פה, נקרא מספר חיבורים חשובים אשר ניסו להציע גישות ועקרונות להיסטוריה שבעל פה ובעיקר ננתח יחד מספר ראיונות שנערכו ופורסמו, חלקם כסיפורי


לסילבוס המלא
החוויה היהודית בארגנטינה (הדרכה אישית) 0621.8518
01
פרופ' רענן ריין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00

במסגרת המפגשים ילובנו גישות חדשות לחקר ההיסטוריה של יהודים בארגנטינה.
במקום העיסוק במסגרות השונות של הקהילה המאורגנת, הקריאה והדיון יעסקו בהיבטים שונים של היסטוריה חברתית ותרבותית וכן ייעשה ניסיון להשוות את אסטרטגיות ההשתלבות של מהגרים יהודים ואת מאפייני הזהות האינדיבידואלית והקולקטיבית


לסילבוס המלא

היסטוריה צבאית דיפלומטית

היסטוריה כללית-דוקטורנטים

סמינר דוקטורנטים (סדנה) 0696.1007
01
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320
סמינר דוקטורנטים (סדנה) 0696.1008
01
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320
סמינר מחקר בהיסטוריה חברתית ותרבותית ת"א-ציריך-UCLA (סדנה) 0696.1009
01
פרופ' אלגזי גדי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
21:00-19:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer