ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

גרסה קלאסית / מודרנית

מבואות שנה א' - מסגרת 120

הארכיאולוגיה מהי? (שיעור) 0671.1001.01
פרופ' אבי גופר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 220

זהו קורס המציג בפני המשתתפים את התשובות השונות לשאלה מהי ארכיאולוגיה, במה היא עוסקת, כיצד היא עושה זאת ומה משמעותה בחיינו כאן ועכשיו. ננסה לראות כיצד מקבלות שאלות היסוד כגון מה קרה בעבר, מתי והיכן זה קרה תשובות בעזרת שיטות העבודה של הארכיאולוג. ננסה לברר כיצד הארכיאולוגיה משחזרת תרבויות עבר ואת


לסילבוס המלא
הארכיאולוגיה מהי? (שיעור) 0671.1001.02
פרופ' יובל גורן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 220

זהו קורס המציג בפני המשתתפים את התשובות השונות לשאלה מהי ארכיאולוגיה, במה היא עוסקת, כיצד היא עושה זאת ומה משמעותה בחיינו כאן ועכשיו. ננסה לראות כיצד מקבלות שאלות היסוד כגון מה קרה בעבר, מתי והיכן זה קרה תשובות בעזרת שיטות העבודה של הארכיאולוג. ננסה לברר כיצד הארכיאולוגיה משחזרת תרבויות עבר ואת


לסילבוס המלא
ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית (שיעור) 0671.1010.01
ד"ר רן ברקאי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 221
ד"ר רן ברקאי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 221

הקורס עוסק בתולדות האדם הקדמון בארץ ישראל וסביבתה וסקירת עקרונות הארכיאולוגיה הפרהיסטורית החוקרת את התנהגות האדם הקדמון ותרבותו.
הלימוד מתמקד באדם ותרבותו החל מראשית הופעת בני אדם יוצרי כלים, לפני כשניים וחצי מיליון שנים ועד למהפכה החקלאית והתקופה הנאוליתית, לפני כ 10,000 שנים.
סקירת


לסילבוס המלא
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (שיעור) 0671.1035.01
פרופ' ישראל פינקלשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 221
פרופ' ישראל פינקלשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 221

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל מן התקופה הניאוליתית ועד סוף תקופת הברזל. הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן האלף התשיעי לפנה"ס ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של


לסילבוס המלא
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (שיעור) 0671.1035.02
ד"ר רפאל גרינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 221
ד"ר רפאל גרינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 221

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל מן התקופה הניאוליתית ועד סוף תקופת הברזל. הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי בארץ-ישראל למן האלף התשיעי לפנה"ס ועד לסוף תקופת הברזל (המאה הו' לפנה"ס): הממצא החומרי, דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברות הקדומות. בחלקו הראשון של


לסילבוס המלא
מבוא לתולדות המזרח הקדום (שיעור) 0671.1043.01
ד"ר אמיר גילן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 221

מבוא כללי לתולדות המזרח התיכון הקדום מראשית ציביליזציות הכתב באלף השלישי לפני הספירה ועד הכיבוש ההלניסטי בסוף האלף הראשון לספירה. מבט על יינתן על ההתפתחויות התרבותיות וההיסטוריות של האזור כולו, תוך התמקדות במספר דמויות מפתח כגון סרגון מלך אכד, אחנאתון המונותיאיסט הראשון, חתושילי מלך חת ונבוכדנצר


לסילבוס המלא
טקסט וממצא: מבוא לקריאת תעודות (שיעור) 0671.1238.01
ד"ר אמיר גילן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 221

בשעור יוצגו עקרונות יסוד לפענוח ופרשנות טקסטים מסוגים שונים (היסטוריים, אדמיניסטרטיביים, ספרותיים, דתיים, וכו') ומתרבויות שונות במזרח הקדום, תוך בחינת תרומתם להבנת הממצאים הארכיאולוגיים ולשחזור העבר.


לסילבוס המלא
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות (שיעור) 0671.1071.01
פרופ' משה פישר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 220
פרופ' משה פישר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 220

שיעור זה מהווה שילוב בין הארכיאולוגיה הקלאסית של העולם היווני והרומי בכלל וזאת של ארץ-ישראל. מטרת השיעור היא להציג את ההיבטים השונים של הארכיאולוגיה בשילוב עם המטען התרבותי של העולם הקלאסי, היווני והרומי. השיעור מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון (הקצר יותר) יעסוק בהיבטים המקצועיים של הארכיאולוגיה


לסילבוס המלא
מבוא למצרים העתיקה (שיעור) 0671.1045.01
ד"ר שלומי-חן רחלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 281

הקורס יציג את התרבות המצרית באמצעות האמנות, הבניה וההיסטוריה של מצרים העתיקה. הקורס ידון בממצאים ארכיאולוגיים שהיוו אבני דרך בהבנתנו את תרבות מצרים כגון אבן רוזטה, פלטת נערמר, וקברו של המלך תות-ענח-אמון. כמו-כן יעסוק הקורס במונומנטים מצריים כמו הפירמידות בגיזה, מקדשי קרנק וקברי המלכים, תוך


לסילבוס המלא
מבוא לתרבות אנטוליה: החיתים (שיעור) 0671.1031.01
פרופ' ז'אק יקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 221

השיעור יעסוק בממלכה החיתית ושכנותיה.
בין היתר השיעור יטפל:
-בתרבות ארץ חתי לפני הקמת הממלכה החיתית (1700-2000 לפנה"ס - תקופת הנסיכויות)
-אופיין של מושבות הסוחרים האשוריים באנטוליה
-מבוא גיאוגרפי-מדיני והיסטורי של התקופה
-מאפייני התרבות החיתית (1200-1700


לסילבוס המלא
מבוא לפרהיסטוריה של אנטוליה וצפון סוריה (שיעור) 0671.1015.01
פרופ' ז'אק יקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 221

השיעור יעסוק בתרבות הניאוליתית והכלקוליתית של אנטוליה, צפון מסופוטמיה וסוריה בין השנים 4000-10000 לפנה"ס ויכלול את הנושאים הבאים:
מבוא גיאוגרפי ותולדות המחקר.
המעבר מהתקופה האפי- פליאוליתית לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמיקה.
התקופה הניאוליתית הקדם -קרמיקה במרכז ובדרום מזרח


לסילבוס המלא
מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית (שיעור) 0671.1074.01
פרופ' עודד ליפשיץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 282

מה בין התיאור המקראי למציאות ההיסטורית? עד כמה ניתן לסמוך על תיאורי המקרא על אודות יציאת מצרים, ימי הכיבוש וההתנחלות, ימי השופטים ותקופת המלוכה? מה הן אמות המידה ומה הן שיטות העבודה של ההיסטוריון כשהוא בא לבחון שאלות אלה? כיצד ניתן לבחון את המהימנות של הטקסט המקראי בכלים היסטוריים?
בקורס


לסילבוס המלא
ראשיתה של ממלכת יהודה - מבט היסטורי (שיעור) 0671.1089.01
פרופ' עודד ליפשיץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 282

התיאור המקראי מציג את ממלכת יהודה כממלכה שנוצרה לאחר ימי שלמה, עת התפלגה ממלכת ישראל הגדולה. בשיעור יוצגו הנתונים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים והמקראיים על ראשיתה של ממלכת יהודה כממלכה עצמאית. על בסיס מכלול הנתונים הללו תוצג סינתזה היסטורית מקיפה, מפתיעה בחלקה, ושונה מכפי שנמסר בתיאורים


לסילבוס המלא
חפירה לימודית (עבודה מעשית) 0671.1216.01
ד"ר רפאל גרינברג סמסטר ב' 00:00-00:00

החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה. משתתפי החפירה הלימודית מקבלים הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של המחקר השדה: מיומנויות חפירה, זיהוי מרכיבים ארכיאולוגים ותיעודם, זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם. משתתפי החפירה חייבים במלוא מכסת ימי החפירה, בהתאם


לסילבוס המלא

פרוסמינרים נושאיים - 120

המלוכה במזרח הקדום (פרו"ס) 0671.1088.01
ד"ר אמיר גילן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 204

במהלך הפרו סמינר נעקוב אחר התפתחותו של מוסד המלוכה במזרח הקדום למן האלף השלישי ועד האלף הראשון לפנה"ס. נלמד להכיר מודלים שונים של מלוכה ואת ייצוגיה הטקסטואליים והאיקונוגרפיים בתקופות השונות. במקביל, ובאמצעות העיסוק בנושא המלוכה, נפתח ונעמיק מיומנויות יסוד בקריאה, כתיבה והרצאה אקדמיות.


לסילבוס המלא
תעלומת האדם הנאנדרטלי (פרו"ס) 0671.1084.01
ד"ר רן ברקאי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 204

האדם הנאנדרטלי חי בארץ ישראל וסביבתה לפני כ 60,000 שנים והותיר מאחוריו מערות ובהן שרידי כלי צור, עצמות בעלי חיים, קבורות ומדורות. שרידים אלה עשויים ללמד אותנו אודות הטיפוס האנושי הקרוב ביותר אלינו, בני האדם המודרניים, ועל מהלך הארועים שהביאו להעלמותם של הנאנדרתלים והתפתחותה של תרבות חדשה.
לסילבוס המלא

קברים ונהגי קבורה בא"י במהלך תק' הברזל (פרו"ס) 0671.1087.01
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 304

במסגרת הפרו"ס נסקור את טיפוסי הקברים ונוהגי הקבורה בארץ-ישראל במהלך תקופת הברזל, תוך דיון מעמיק הן במידע הארכיאולוגי העשיר והן במקורות המקראיים הרלוונטיים. כמו כן, יושם דגש על ההיבטים החברתיים, הכלכליים והסימבוליים בנוגע לעולם המוות והקבורה במרחב הארץ-ישראלי במהלך התקופה הנדונה.


לסילבוס המלא

חובה ב',ג', א"י - 121

טיפולוגיה של כלי-חרס א' (תרגיל) 0671.1218.01
ד"ר רפאל גרינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 204

הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר כלי החרס של ארץ-ישראל וסביבתה מראשית הופעתם באלף השישי לפנה"ס ועד לאלף השני לפנה"ס, תוך דיון בהתפתחות הכלים והתעשייה הקדרית, תולדות מחקרם, העדויות שהם מספקים על קשרי החוץ והפנים בתקופות השונות והפרשנות החברתית והכלכלית שניתנה להופעתם על ידי


לסילבוס המלא
טיפולוגיה של כלי חרס ב- (תרגיל) 0671.2220.01
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 204

הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר של כלי החרס אשר נפוצו בארץ-ישראל וסביבתה (לרבות כלי-יבוא) במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל. בנוסף ללימוד טיפוסי כלים ואימון ראשוני בשרטוטם, נעסוק בשאלות הקשורות לכרונולוגיה של המכלולים הקראמיים, למשמעות הממצא ביחס לזיהוי של קבוצות אתניות


לסילבוס המלא
כלי צור בשימוש האדם הקדמון (תרגיל) 0671.1011.01
ד"ר רן ברקאי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 204

כלים בשימוש האדם הקדמון החל מראשית הופעת כלי צור ואבן, לפני כשניים וחצי מליון שנים ועד לתקופת הברונזה.
הקורס יתמקד בשיטות הייצור של כלי הציד והעבודה, בשינויים ובשכלולים שחלו בשיטות אלה במהלך הזמן. מגוון רחב של כלים אפיין את "ארגז הכלים" של האדם הפרהיסטורי. בעזרת כלים אלה התמודד האדם עם


לסילבוס המלא
טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות) (תרגיל) 0671.2200.01
פרופ' אורן טל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 204

כלי החרס כממצא הארכיאולוגי השכיח ביותר מהווים אמצעי מרכזי בניתוח חפירות ארכיאולוגיות. התרגיל יעסוק בהכרת כלי חרס מייצור מקומי וכלי חרס מיובאים מהתקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית, אופן ניתוחם, עיבודם, והמידע הכרונולוגי והחברתי הטמון בהם. הלימוד יתבסס על סקירת הכלים והמכלולים האופייניים


לסילבוס המלא
ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולגי (שו"ת) 0671.3203.01
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 220

הקורס עוסק במהות והכרת הסקר הארכיאולוגי, שהוא כלי מחקר בעל חשיבות רבה לצד החפירה הארכיאולוגית ומאפשר יצירת מפות יישוביות ולימודן. לקורס צד עיוני שבו נתוודע לאופיו של הסקר הארכיאולוגי, תכונותיו ושיטותיו, וצד מעשי שבו נבצע תרגיל סקר בשדה. הצד העיוני יילמד בכיתה ואילו הצד המעשי יילמד בימי שדה


לסילבוס המלא
כתובות עבריות מימי בית ראשון (שיעור) 0671.2297.01
פרופ' בנימין זאס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

נלמד על ראשית הכתב העברי והתפתחותו במחצית הראשונה של האלף הראשון לפני הספירה, זאת על רקע הכתיבה האלפביתית השמית–מערבית בכלל ומקורותיה באלף השני. נבחן את ההקשר הארכיאולוגי של הכתובות שהתגלו ואת התהליכים החברתיים והמדיניים שהובילו להתפתחותם של הכתבים הנזכרים. אם ייוותר זמן נעסוק גם בצאצאיו


לסילבוס המלא
תולדות המחשבה הארכיאולוגית (שיעור) 0671.2000.01
פרופ' אבי גופר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

הקורס עוסק באסכולות חשיבה בארכיאולוגיה למן המאה ה-19 ועד ימינו. הנושאים המרכזיים בקורס הם התמסדות הארכיאולוגיה והחשיבה הארכיאולוגית כדיסציפלינה סדירה, אסכולת החשיבה המכונה "היסטוריה של תרבויות", הארכיאולוגיה החדשה והארכיאולוגיה הקונטקסטואלית או הפרשנית.
הקורס סוקר את הרקע להתפתחות אסכולות


לסילבוס המלא

סמינרים א"י - 122

סוריה באלף ה-ג' לפנה"ס (סמינר) 0671.2365.01
ד"ר רפאל גרינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 204
ד"ר רפאל גרינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 204

לאחר התפרקות המערכת המיוחסת להתפשטות התרבות הדרום-מסופוטאמית של ארכ בשלהי האלף הרביעי לפסה"נ, נכנסה סוריה לתקופה ארוכה נסיגה במורכבות החברתית (תקופת נינוה V), וזאת בתקופה של פריחה עירונית בדרום הלבאנט. סמוך לאמצע האלף השלישי (ב"ק 4), חלה התעוררות עירונית מרשימה אשר הקיפה את מרחבי סוריה כולה, מן


לסילבוס המלא
ירושליםבימי בית שני-המשנה והתלמוד (סמינר) 0671.2506.01
פרופ' אורן טל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 204

מטרת הסמינר היא הכרה של העיר ירושלים וממצאיה דרך שרידיה המרכזיים שנחפרו ו/או שרדו המתוארכים לימי הבית השני (קרי התקופה הפרסית, ההלניסטית, החשמונאית, והרומית הקדומה), וימי המשנה והתלמוד (קרי התקופה הרומית המאוחרת והביזנטית). דגש יושם על המקורות הכתובים והביקורת עליהם (מקרא, ספרים חיצוניים, פלביוס


לסילבוס המלא
עולמו התרבותי של ההומו ארקטוס (סמינר) 0671.2340.01
ד"ר רן ברקאי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 204
ד"ר רן ברקאי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 204

מה פשר אבני היד שליוו את ההומו ארקטוס במשך כמליון שנים? מה יכולות אבנים מיוחדות אלה לספר לנו אודות עולמו התרבותי והחברתי של האב הקדמון של האדם המודרני? שאלות אלה תעמודנה במרכזו של סמינר זה בנסיון לפענח את הממצאים הארכיאולוגיים שהותיר אחד ההומינידים המרתקים בתולדות האדם ובתוך כך ללמוד אודות


לסילבוס המלא

סמינרים תרבויות-122

נושאים נבחרים בפרהיסטוריה של אנטוליה (סמינר) 0671.2350.01
פרופ' ז'אק יקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 204
פרופ' ז'אק יקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 204

הסמינר יתרכז בסוגיות חברתיות, כלכליות, טכנולוגיות ורוחניות (דת ופולחן) של תרבויות אזוריות בתקופה הניאוליתית והכלקוליתית באנטוליה.


לסילבוס המלא
היסטוריה וארכיאולוגיה של יוון (סמינר) 0671.2505.01
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 204

הסמינר יבחן תהליכים גיאו-פוליטיים, חברתיים ותרבותיים ביוון בתקופה הארכאית (מהמאה ה-8 לפנה"ס ועד מלחמות פרס-יוון בראשית המאה ה-5 לפנה"ס). בין הנושאים שיידונו בין היתר בסמינר נמנים בעיות כרונולוגיות של התקופה הארכאית; מבנה חברתי; צמיחתן של ערי-מדינה יווניות (פולייס); מנהגי קבורה; תרבות חומרית;


לסילבוס המלא
ראשיתה של מצרים (סמינר) 0671.2507.01
ד"ר שלומי-חן רחלי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 204

הסמינר יעסוק בתהליך ה התהוות של מצרים כממלכה מאוחדת בשלהי האלף הרביעי לפני הספירה: כינון הממלכה, ראשית הכתב וראשית המצריות. במסגרת הקורס נדון בסוגיות של התהוות הישות המצרית בעמק הנילוס כישות אתנית מובחנת, תוך בחינת סוגיות כגון תרבות חומרית, ריבוד חברתי, התפתחות דמות המנהיג ובחינה של הקשרים


לסילבוס המלא

שפות עתיקות - 130

מצרית למתחילים א' (שו"ת) 0671.1550.01
ד"ר דבורה סוויני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317
ד"ר דבורה סוויני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317

במהלך סמסטר א' וחלק מסמסטר ב' ילמדו משתתפי הקורס את העקרונות הבסיסיים של המצרית הקלאסית, השפה המצרית של תחילת האלף השני לפני הספירה, ששה השתמשו כדי לכתוב טקסטים דתיים ומונומנטליים במהלך האלף השני והאלף הראשון לפנה''ס.
במהלך סמסטר ב' הסטודנטים יקראו טקסט כמו "המלך


לסילבוס המלא
מצרית למתחילים ב' (שו"ת) 0671.1551.01
ד"ר דבורה סוויני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 204
ד"ר דבורה סוויני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 204

במהלך סמסטר א' וחלק מסמסטר ב' ילמדו משתתפי הקורס את העקרונות הבסיסיים של המצרית הקלאסית, השפה המצרית של תחילת האלף השני לפני הספירה, ששה השתמשו כדי לכתוב טקסטים דתיים ומונומנטליים במהלך האלף השני והאלף הראשון לפנה''ס.
במהלך סמסטר ב' הסטודנטים יקראו טקסט כמו "המלך


לסילבוס המלא
חיתית למתחילים א' (שו"ת) 0671.2390.01
ד"ר אמיר גילן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א317
ד"ר אמיר גילן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א317

החתית היא שפה הודו-אירופאית שהייתה שגורה בפי תושבי מרכז אנטוליה (תורכיה) באלף השני לפני הספירה. היא נכתבה בכתב היתדות על גבי לוחות חימר, שנתגלו באלפיהם בחתושה, בירת האימפריה החתית, ובאתרים אחרים. החיתית הינה אחת השפות המרכזיות של המזרח הקדום, יחדיו עם האכדית והשומרית. במבוא יילמד הכתב החיתי עד


לסילבוס המלא
חיתית למתחילים ב' (שו"ת) 0671.2392.01
ד"ר אמיר גילן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א317
ד"ר אמיר גילן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א317
חיתית למתקדמים (שו"ת) 0671.3011.01
ד"ר אמיר גילן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 204

הקורס מוקדש לקריאה של מבחר טקסטים חתיים מתקופות וסוגות שונות ומטרתו להציג לסטודנטים ספרות מרתקת זו ולהעשיר את הידע שלהם בחתית.


לסילבוס המלא
אכדית למתקדמים (שו"ת) 0671.3401.01
פרופ' רן צדוק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א317

בראשית הקורס תהיה חזרה אינטנסיבית על הקטגוריות הדקדוקיות הראשיות ואחריה העמקת הלימוד של מערכת הפועל על כל היבטיה. יושם דגש לא רק על הבנת מבנה הלשון, אלא גם על שינון הפרדיגמות. אחרי כן נעסוק בתחביר, למשל המשפט השמני והפעלי לסוגיו. הטכסטים שנקרא הם בעיקר מכתבים בבליים עתיקים מצפון בבל וכן


לסילבוס המלא
מצרית למתקדמים (שיעור) 0671.3012.01
ד"ר דבורה סוויני שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13:00-12:00 גילמן ‏ א317

מטרת קורס זה היא לשפר את יכולת הקריאה, התרגום, הניתוח וההבנה של טקסטים מצריים במצרית קלאסית. זהו קורס המשך, הבנוי על היסודות שרכשו הסטודנטים במסגרת הקורס "מצרית למתחילים”. הסטודנטים יקראו במהלך הקורס מגוון של טקסטים שונים, כמו טקסטים היסטוריים, מכתבים פרטיים, יצירות ספרותיות וטקסטים מאגיים: לאחר


לסילבוס המלא

שעורי בחירה - 124

יסודות בגיאו-ארכיאולוגיה (שיעור) 0671.2420.01
פרופ' יובל גורן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 220

גיאוארכיאולוגיה הוא תחום מחקר המשלב שימוש בשיטות וטכניקות מתחום מדעי כדור הארץ לפתרון בעיות ארכיאולוגיות. צירוף התחומים מסייע בלימוד האינטראקציה בין החברות האנושיות והסביבה ומשאביה הגיאולוגיים בעבר. הקורס מקנה ידע יסודי על החומרים הבונים את כדור הארץ, תנאי היווצרותם, המינרלים החשובים המרכיבים את


לסילבוס המלא
הארכיאולוגיה של סוריה באלף הראשון לפנה"ס (שיעור) 0671.2425.01
פרופ' בנימין זאס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

נתעמק באינטראקציה הלובית – ארמית – אשורית בסוריה במחצית הראשונה של האלף הראשון. האופי המונומנטלי של הממצאים בסוריה, וריבוי התיעוד הכתוב, הביאו לכך שבאופן מסורתי לא התמקד מחקר תקופת הברזל בארץ זו בהיבטים הארכיאולוגיים היבשים יותר – סטרטיגרפיה, כרונולוגיה קרמית, והתמונה היישובית העולה מסקר


לסילבוס המלא
שיטות מדעיות במיקרוארכיאולוגיה (שיעור) 0671.2247.01
פרופ' יובל גורן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 221

הקורס נועד להקנות לתלמידי הארכיאולוגיה ידע ראשוני בשיטות המחקר המדעיות הדורשות מיומנות רבה, אך משתמשות בכלי מחקר פשוטים וזמינים יחסית ובהם בעיקר המיקרוסקופ האופטי. תלמידי הקורס ייחשפו לכמה משיטות המחקר המיקרוארכיאולוגיות הנפוצות והשימושיות ביותר, ילמדו כיצד הן פועלות ומהו הרקע התיאורטי העומד


לסילבוס המלא
אנטוליה בתקופת הברזל (שיעור) 0671.2403.01
פרופ' ז'אק יקר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 221

השיעור יעסוק בארכיאולוגיה, היסטוריה וגיאוגרפיה היסטורית של תקופת הברזל באנטוליה (1200-550 לפנה"ס) עם דגש על:
- תולדות הממלכות הניאו-חיתיות בקפדוקיה ובצפון סוריה.
- מאפייני התרבות הפריגית.
- ממלכת לידיה ותרבותה.
- תרבות ליקיה
- ממלכת אוררטו ותרבותה.

במהלך הקורס


לסילבוס המלא
"לא תעשה לך פסל..." אמנות א"י בימי בית ראשון על רקעה המזרח ת (שיעור) 0671.2238.01
פרופ' בנימין זאס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 221

נסקור מדגם של היצירה האומנותית בממלכות ישראל ויהודה, את ההקשרים הארכיאולוגיים שלה ואת משמעותה הסמלית, ונבדוק האם יש או אין סתירה בינה לבין איסור התמונה המקראי.


לסילבוס המלא
הנאטופים-הורי המהפכה הנאוליתית (שיעור) 0671.2426.01
פרופ' אבי גופר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 220

הקורס עוסק בעיקר בתרבות הנאטופית ובקשר בין היבטיה השונים ומהלכי השינוי שחלו בה לבין המהפכה החקלאית שבאה אחרי הנאטופית. נסקור באופן שיטתי את הרקע להופעת התרבות הנאטופית, את התרבות הנאטופית ואת אתריה באזורינו. נציג וננתח את הממצאים השונים באתרים הנאטופיים וננסה לשחזר בעזרתם את הסביבה בה חיו, את


לסילבוס המלא
מבוא לארכיאוזואולוגיה (שיעור) 0671.2063.01
גב' ספיר-חן לידר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 220

שיעור מבוא המציג את מדע הארכיאוזואולוגיה, חקר עצמות בעלי החיים מאתרים ארכיאולוגים. המחקר הארכיאוזואולוגי עוסק ביחסי האדם עם החיה ועם הסובב הקדום, ומאפשר בחינה של היבטים חברתיים וכלכליים. במהלך הקורס יוצגו הנושאים המרכזיים, שיטות המחקר העיקריות והמחקרים הנעשים בתחום זה.


לסילבוס המלא
אלי מצרים בניכר (שיעור) 0671.2401.01
ד"ר שלומי-חן רחלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277

הקורס יעסוק בפולחנם ותפקידם של אלים מצריים מחוץ למצרים. מקום של כבוד ייוחד לאלה חתחור המכונה, 'גבירת פונת', 'גבירת ביבלוס' 'וגבירת הטורקיז'. אלה קושרים את חתחור עם ארצות ואזורים מחוץ למצרים, בהם יש למצרים אינטרס כלכלי ופולחנה מהווה חלק מן ההתבססות המצרית במקום, החל


לסילבוס המלא
ירושלים כעיר בירה וכמרכז פולחן מהתקופות הקדומות עד החשמונאים (שיעור) 0662.1185.01
מר עומר סרגי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 281

ירושלים נודעת כ"עיר הקודש" בתרבויות רבות. המקרא- הוא המקור הקדום ביותר המזכיר את ירושלים כעיר הבחירה של ה' בכבודו ובעצמו- "המקום אשר יבחר ה'". מכאן, ולמעשה עד ימנו אלה רבים רואים בירושלים את משכנו הבלעדי של ה'- האל המונותיאיסטי. בנוסף להיותה מרכז פולחן ירושלים היתה בעבר, ולמעשה


לסילבוס המלא
סימבוליקה והתנהגות סימבולית לפני ואחרי המהפכה הניאוליתית (שיעור) 0671.2441.01
פרופ' אבי גופר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

השעור ידון בעיקרבחפצי אמנות מן התקופה הניאוליתית בארץ ישראל וסביבתה ובמשמעותם.
נפתח בסקירה קצרה על הפוטנציאל הטמון בניתוח חפצי אמנות, על התנהגות סימבולית וארכיאולוגיה קוגניטיבית. אחר כך נסקור מאד בקצרה את חפצי האמנות שנמצאו בתקופות הפרהיסטוריות באזורינו ונרחיב מעט בממצאי התרבות הנאטופית


לסילבוס המלא
טכנולוגיה ותרבות חומרית (שיעור) 0671.2048.01
פרופ' יובל גורן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 221

הקורס עוסק בהופעתן ודרכי התפתחותן של מגוון הטכנולוגיות המורכבות המופיעות למן השלב הפרוטו-היסטורי של הלבאנט ועד לתקופת הברזל ובתוכן תעשיות הטיח, הקדרות, המטלורגיה והזכוכית. יידונו הרקע החברתי והתרבותי להופעתה של כל טכנולוגיה מורכבת והשימושים המשוערים שלה בחברה יוצרתה. הקורס ינתח את מאפייניה של כל


לסילבוס המלא
פרוטוהיסטוריה של אנטוליה וצפון סוריה (שיעור) 0671.1016.01
פרופ' ז'אק יקר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 220

השיעור יעסוק בתקופת הברונזה הקדומה של אנטוליה בשישה אזורים גיאוגרפיים:
-מערב אנטוליה והעולם האגאי
-הרמה המרכזית של אנטוליה
-עמקי הים השחור
-מזרח אנטוליה וטרנס-קווקז
-מישור קיליקיה ואזור הים התיכון
- הפריפריה של סוריה ומסופוטמיה בדרום מזרח אנטוליה


לסילבוס המלא
אמנות יוונית קלאסית והלניסטית (שו"ת) 0671.2428.01
פרופ' משה פישר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 220

ייסקר המטען האמנותי של העולם היווני הקלאסי וההלניסטי על כל גוניו. ידונו עקרונות האמנות והאנליזה האמנותית המדעית הנהוגה כיום. יוצגו ההישגים האמנותיים של העולם היווני בהשוואה לעולם ההלניסטי . נעמוד על המשותף אך גם על ההבדלים המהותיים בין שני העולמות הללו. יצירות האמנות ידונו גם ביחס למסגרתן


לסילבוס המלא
היסטוריה מצרית אלף 3 - היקסוס (שיעור) 0671.2427.01
ד"ר דבורה סוויני סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 220

קורס רחב היקף אשר עוסק בתקופת הזמן בהיסטוריה המצרית מתחילת האלף ה – 3 לפנה"ס ועד אמצע האלף ה – 2 לפני הספירה (התקופה הקדם שושלתית המאוחרת ועד תחילת הממלכה החדשה). הקורס ישלב בין ממצא ארכיאולוגי לבין טקסטים היסטוריים וטקסטים יומיומיים מתורגמים.
הנושאים שיועברו בקורס כוללים:
כינון


לסילבוס המלא
ארכיאובוטניקה (שו"ת) 0671.4702.01
ד"ר נילי ליפשיץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ א318

ארכאובוטניקה
1. דנדרואכאולוגיה:
1. המבנה התלת מימדי של העצה כמפתח לזיהוי ממצאי עץ בוטניים מחפירות ארכאולוגיות.
2. שיחזור הצומח והמאקרו-אקלים של העת העתיקה על סמך ממצאים דנדרוארכאולוגיים.
3. סחר בעץ בעת העתיקה על סמך ממצאים דנדרוארכאולוגיים.
4. שימוש בעץ מקומי ובעץ מיובא


לסילבוס המלא
מבני ציבור בעולם היווני רומי (שיעור) 0671.2430.01
פרופ' משה פישר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 221

השיעור יסקור את מבני הציבור של העולם היווני ורומי על גל גוניהם, דהיינו פוליטי, דתי וחברתי. ייבדקו האיפיונים האדריכליים וקשרם לפונקציונאליות של המבנים. ייעשה נסיון לשחזר את הפעילות הכרוכה במבנים הללו.


לסילבוס המלא
סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה (סדנה) 0671.2064.01
גב' ספיר-חן לידר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00

מטרת הקורס היא הכרות עם מערכת השלד של בעלי חיים ועם שיטות עבודה עיקריות בארכיאוזואולוגיה. ההיכרות עם חלקי השלד תעשה בכיתת המוזיאון הזואולוגי עם אוספים משווים של שלדים מודרנים, וכן תיערך היכרות מעשית עם חומר ארכיאוזואולוגי מאתרים בא"י.


לסילבוס המלא
סיורים לימודיים (סיור) 0671.0000.11
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
00:00-00:00

במהלך שנת הלימודים יתקיימו שישה סיורים לימודיים לאתרים ארכיאולוגיים ולמוזיאונים ברחבי הארץ סיורים אלה יודרכו על ידי מורי החוג ויתמקדו בנושאים הנלמדים במסגרת החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום.


לסילבוס המלא

שעורי מ.א. - 620

חומר ורוח:טכנולוגיות העבר בראי מחקר החומרים המודרני (סמינר) 0671.4090.01
פרופ' יובל גורן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
19:00-16:00
פרופ' יובל גורן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
17:00-16:00

הקורס מיועד לתלמידים מתקדמים מן החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום (הפקולטה למדה"ר) ומתכנית החומרים (מטעם הפקולטה להנדסה), והוא יתמקד בנושא הנדסת החומרים הארכיאולוגיים. מטרת הקורס להפגיש בין הנדסת החומרים לארכיאולוגיה ולעסוק בטכנולוגיות שרווחו בעולם העתיק, בדגש על קרמיקה ומתכות, תוך הקניית


לסילבוס המלא
טקסט וארכיאולוגיה (סמינר) 0671.4527.01
פרופ' ישראל פינקלשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 260
פרופ' ישראל פינקלשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 260

הסמינר יעסוק בשחזור היסטורי על פי הארכיאולוגיה והטקסט המקראי. ידונו מקרים בהם שני המקורות משלימים זה את זה ומקרים אחרים בהם יש ניגוד בין ביניהם. מקרי המבחו יכסו שלבים שונים של תקופת הברזל.


לסילבוס המלא
הדרכה אישית לתלמידי השלמות לתואר שני (הדרכה אישית) 0671.4137.01
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
13:00-12:00 גילמן ‏ א317

הדרכה אישית לתלמידי מ.א. אשר עושים השלמות לקראת לימודיהם בחוג לארכיאולוגיה


לסילבוס המלא
הארכיאולוגיה של הקולוניאליזם הקדום: אורוכ, מצרים והלבאנט (סמינר) 0671.4138.01
ד"ר רפאל גרינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 204
ד"ר רפאל גרינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317

הסמינר יוקדש לבירור המהלכים הקדומים הידועים לנו שאפשר לתארם כקולוניאליסטיים: התפשטות תרבות ארך (אורוכ) מדרום מספוטמיה לעבר צפון הלבנט במחצית האלף הרביעי לפסה"נ, וההתפשטות המצרית לעבר דרום הלבנט בשלהי התקופה הקדם-שושלתית. מהלכים אלה תוארו באופנים שונים בספרות, אך לרוב—בשנים האחרונות—כמהלכים של


לסילבוס המלא
מסופוטמיה (סמינר) 0671.4136.01
פרופ' רן צדוק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א317
פרופ' רן צדוק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 260

בסמינר זה נעסוק בשלוש לשונות משלוש משפחות שונות. נקרא מבחר מכתבים בניב האשורי החדש (מכלח, נינווה ואשור), שנשלחו ע"י מלכי אשור או אליהם, בכתב היתדות האשורי החדש. הקריאה תלווה בניתוח דקדוקי ופרגמטי. נעסוק גם בכתובות התלת-לשוניות של מלכי פרס האכימנית (בעיקר דריווש הראשון), דהיינו בנוסח הבבלי


לסילבוס המלא
מהלכי ביות בהיסטוריה האנושית (סמינר) 0671.4141.01
פרופ' אבי גופר, ד"ר רן ברקאי שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 204

הסמינר עוסק בביותים כתופעה כוללת וביסודות ההתנהגותיים הכרוכים בביות מכל סוג. נעסוק בראשונה בביותים הקדומים מאד של האבן והאש ולאחר מכן בביותים מאוחרים יותר הקשורים למהפכה הניאוליתית כמו ביות המים, ביות בעלי החיים, הצמחים ועוד. כמו כן נדון גם בביות האנרגיה ורתימתה לצרכי האדם, בביות הסביבה-המרחב


לסילבוס המלא
בעיות נבחרות בחברה במצרים (סמינר) 0671.4140.01
ד"ר דבורה סוויני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ א317

לקורס הזה שני מוקדים ספציפיים, וסטודנטים אמורים להשתתף בשניהם באופן מלא:

א. טקסטים מצריים על מגדר, משפחה וחברה
ב. טקסטים מצריים על יחסי מצרים עם הלבנט

בכל חלק של הקורס, נקרא ונסקור טקסטי מפתח לעומק. לאחר כמה שבועות של קריאת טקסטים משותפת, כל אחד ממשתתפי הקורס יבחר ויציג טקסט


לסילבוס המלא
ארכיאולוגיה של משק בית (סמינר) 0671.4142.01
פרופ' אורן טל, פרופ' משה פישר שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 204

מטרת הסמינר הינה סקירה ודיון בארכיאולוגיה של משק הבית של ארץ-ישראל והמזרח הקדום בתקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית. במסגרת הסמינר נדון בפעילות היומיומית של משק הבית הקדום ובכלכלת הפרט לצד היבטים שונים של הכלכלה הכפרית והכלכלה העירונית תחת השלטון האכמני, היווני, הרומי והביזנטי. לצד


לסילבוס המלא
התקופה הבבלית והתקופה הפרסית ביהודה: בין מקרא וארכיאולוגיה (סמינר) 0671.4143.01
פרופ' עודד ליפשיץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 204
פרופ' עודד ליפשיץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א317

בסמינר נעסוק במקורות ההיסטוריים לתקופה הבבלית ולתקופה הפרסית במזרח הקדום בכלל וביהודה בפרט, ונשווה את המקורות ההיסטוריים הללו לממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו בחפירות ובסקרים. על בסיס כל אלה ננסה לשחזר תמונה היסטורית מקיפה, שאותה נשווה לתיאורים המקראיים, בעיקר אלה בספר עזרא-נחמיה. מהשוואה זו נוכל


לסילבוס המלא
סמינר מחלקתי:אמנות קדומה, סמל, העולם הקוגנטיבי ומה שביניהם (סמינר) 0671.4139.01
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
17:00-16:00 גילמן ‏ 221

הסמינר המחלקתי יוקדש השנה להרצאות שעניינן באמנות הקדומה והסימבוליקה.
כמו כן, בעזרת ההרצאות שיינתנו ע"י מומחים מתחומים שונים, ננסה להתחקות
אחר עולמן הקוגניטיבי של תרבויות העבר.


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer