ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג להיסטוריה כללית

גרסה קלאסית / מודרנית

היסטוריה כללית-תואר ראשון

סדנאות יסוד ללימודי היסטוריה (מסגרת 444)

חובה ללמוד את הסדנה בשנה הראשונה ללימודים

סמסטר א'

סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.01
גב' הדס פישר-רוזנברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.02
מר יונתן גלזר-איתן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 450


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.03
גב' אורנה בכר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 450


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.04
גב' נטע כהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 450


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.05
גב' אפרת יגר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 450


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.06
גב' אלה אילון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 101


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.07
גב' אליה אתקין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 260


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.08
גב' עינת צוברי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רוזנברג ‏ 205


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.09
גב' מיכל כהן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א361


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.10
מר יוני שדמי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 ווב ‏ 301


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.11
גב' מרים שטייניץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 317


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.12
גב' מיכל מילנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 261


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.13
מר עודד ליבהבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 317


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא
סדנת יסוד ללימודי היסטוריה (סדנה) 0621.1444.14
גב' עירית ליבנה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 319


סדנאות היסוד בלימודי היסטוריה מיועדות להקנות לתלמידי היסטוריה בשנת הלימודים הראשונה שלהם מיומנויות יסוד בעזרת הדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות של כעשרה משתתפים. את הסדנאות מנחים תלמידי תואר שני מצטיינים. במסגרתן לומדים המשתתפים חיפוש חומרים מעמיק ומשולב בספריות ובאינטרנט, מתנסים בניתוח


לסילבוס המלא

קורסי מערך לימודי ההיסטוריה (מסגרת 555)

הסטודנטים חייבים לבחור בשנה א' באחד משני הקורסים המשותפי

בנוסף, על הסטודנטים ללמוד עד תום הלימודים קורס בחירה

סמסטר א'

קורס משותף - חובה

ישראל בעשור הראשון (שיעור) 0677.5504.01
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 נפתלי ‏ 001

הקורס משמש מבוא ראשוני להכרת ההיסטוריה של מדינת ישראל בעשור הראשון. בקורס יידונו הקשיים והאתגרים שהציב המעבר מדפוסי הארגון והחברה היישוביים אל מוסדות המדינה משזו קמה. כן יוצגו בקורס בעיות היסוד שעמן התמודדו המדינה והחברה והפתרונות לבעיות אלה, כפי שבאו לידי ביטוי במדיניות הממשלה בעשור זה בתחומי


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

קורס משותף - חובה

מוות על קידוש השם בנצרות וביהדות (שיעור) 0621.5502.01
פרופ' אביעד קליינברג, ד"ר שמחה גולדין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 223

מי שמקריב את חייו למען החברה או למען אלוהיה הופך להיות "גיבור תרבות". הוא משמש מופת מוסרי ומודל לחיקוי לבני הקבוצה.הנצרות החלה את דרכה כקהילה של "מרטירים" שבה אפילו המשיח מת על הצלב למען אחרים. היחס למסירת החיים בקהילה היהודית היה אמביוולנטי יותר אולם בהדרגה הפכו מוסרי נפשם על קידוש השם לגיבורים


לסילבוס המלא

קורס מערך - בחירה

עליכם לבחור קורס אחד מתוך

רשימה זו, בנוסף לקורס המערך "חובה"

סמסטר א'

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד מסעי הצלב) (שיעור) 0677.1061.01
פרופ' ג'רמי כהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 305


לימוד תולדות היהודים בעולם הנוצרי עד אמצע המאה ה-12. בקריאת מקורות מהתקופה, נעמוד בהרחבה על העימות בין היהדות והנצרות ועל הקמתן ואופיין של קהילות היהודים באירופה הנוצרית – באיטליה, ספרד, צרפת, גרמניה ואנגליה. נרחיב את הדיבור על המאה ה-11, ההתפתחויות התרבותיות בעולם היהודי ובעולם הנוצרי,


לסילבוס המלא
מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (שיעור) 0622.1002.01
ד"ר מירי שפר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144

.סדרת ההרצאות מספרת את ההיסטוריה של עולם האסלאם בימי הביניים מתחילה בראשית הקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיימת בשנת 1500 לערך. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן


לסילבוס המלא
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (שיעור) 0622.1004.01
פרופ' איימי סינגר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 282

שיעור זה דן בתולדות האימפריה העת'מאנית מראשית ימיה במאה ה-14 ועד להפיכתה לרפובליקה התורכית המודרנית ב-1923. תוך כדי בחינת תולדותיה הכרונולוגיות של האימפריה, ינתח השיעור מוסדות, אישים, אירועים, מבנים כלכליים, ודפוסי תרבות וחברה. סוגיות שונות שייבחנו כוללות: הקמת האימפריה, שושלת בית


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

יהודים ונוצרים בימה"ב (ממסעי הצלב ואילך) (שיעור) 0677.1062.01
פרופ' ג'רמי כהן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279

לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית במאות ה 15-12. נתמקד מצד אחד במצבם הבעייתי והמורכב של המיעוט היהודי בעולם הנוצרי העוין, ובמניעים לגרושם של היהודים מרובו של האזור עד סוף ימי הביניים; ומצד שני ביצירתיות החברתית-תרבותית של התקופה שהבטיחה את המשך קיומם של היהודים והיהדות


לסילבוס המלא
העימות היהודי-ערבי בארץ ישראל, 1939-1905 (שיעור) 0677.1177.01
ד"ר מאיר חזן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 001

מטרת השיעור היא לסקור ולנתח את ההשקפות האידיאולוגיות והעמדות הפוליטיות שרווחו בחברה היישובית בנוגע ליחסי יהודים-ערבים בארץ ישראל מימי העלייה השנייה ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה. בשיעור ייבחנו דפוסי ההתייחסות כלפי ערביי הארץ, הפולמוס באשר לקיומה של תנועה לאומית ערבית, המתווים האפשריים שהועלו


לסילבוס המלא
מבוא לדת ולתרבות האסלאם (שיעור) 0622.1003.01
ד"ר לאה קינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 144

סקירה שיטתית של עיקרי דת האסלאם תוך התייחסות אל הזיקה שבין עיקרים אלה לבין ההיסטוריה של האסלאם.הנושאים הנדונים: התקופה שקדמה לאסלאם, המסורת המוסלמית על הנביא מחמד, הקוראן,פרשנות קוראן, התורה שבע"פ (חדית'),הלכה, תיאולוגיה,מיסטיקה,תפיסת הג'האד,האסלאם השיעי,כיתות באסלאם,אסלאם מודרני.


לסילבוס המלא

שיעורים (מסגרת 120)

סמסטר א'

יוונים בעידן הקלאסי ויצירת הציוויליזציה הים תיכונית (שיעור) 0621.1162.01
פרופ' עירד מלכין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 282

הציויליזציה היוונית הקדומה מזוהה לעתים תכופות עם תקדימי היסוד של תרבות המערב ("המצאת" הפילוסופיה, ההיסטוריה, הדמוקרטיה, וכו'). יוונים קדמוניים אף הם זיהו כמה ממאפייניהם המשותפים כמרכיביה של ציויליזציה: דת ופולחן, אורחות חיים, לשון, תרבות, דם משותף, ועוד. היתה זו ציויליזציה ים תיכונית מובהקת


לסילבוס המלא
הנצרות מראשיתה ועד לרפורמציה (שיעור) 0621.1025.01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 223

השיעור ינסה להציע ניתוח מבני וכרונולוגי של הנצרות המערבית מראשיתה עד לסוף המאה ה-14. נבחן שורה של נושאים מרכזיים להבנת הנצרות כמערכת של אמונות וטקסים וכמערכת של ממשל ושליטה. במאה הרביעית הפכה הנצרות לדת המדינה בקיסרות הרומית. מנהיגי הנוצרים חלקו את השלטון בקהילה עם הרשויות החילוניות. מה היה היחס


לסילבוס המלא
היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה (שיעור) 0621.1152.01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

בקורס זה נסקור את התפתחותה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית מאז כינונה כדיסציפלינה אקדמית ייחודית בראשית המאה ה-19 ועד ימינו. בכל שיעור נתמקד ביצירתו של היסטוריון ייחודי ובתרומתו לכינונה של מגמה או אסכולה עיקרית בחקר ההיסטוריה ובכתיבתה. בדרך זו נבחן ונכיר את התחומים השונים בתולדות ההיסטוריוגרפיה


לסילבוס המלא
אושוויץ (שיעור) 0621.1148.01
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

בהתבסס בעיקר על מחקרים חדשים משני העשורים האחרונים נדון בשיעור בהיסטוריה של אושוויץ דרך נקודות מבט שונות. בין היתר נתאר את ההיסטוריה הגיאו-פוליטית שלה מאז 1270 בכלל ואת מקומה ומעמדה בהיסטוריה הגרמנית בפרט. נדון בהיסטוריה של המחנה כחלק אינטגרלי מההיסטוריה של מחנות הריכוז המודרניים. הראשונים הוקמו


לסילבוס המלא
מבוא לתולדות ארצות הברית (שיעור) 0621.1987.01
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 223

הקורס יעסוק במקורותיה של ארה"ב ובעיצוב החברה והמשטר האמריקני הייחודי. נבדוק את הווצרות החברה הקולוניאלית בצפון אמריקה ונתמקד בעיקר על תקופת העיצוב והכינון של ארצות הברית. נברר את מרכיבי הצהרת העצמאות האמריקאית ואת אפיונה ומעמדה של החוקה האמריקנית כמסמך בונה משטר ומעצב זהות. כמו כן נעסוק בארועים


לסילבוס המלא
מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס: פופוליזם באמריקה הלטינית (שיעור) 0621.1163.01
פרופ' רענן ריין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 ווב ‏ 001

פופוליזם הוא אחד המושגים המעורפלים ביותר במילון הפוליטי המודרני. הסיבה לכך היא כפולה: ראשית, תנועות פופוליסטיות במאה ה-20 לבשו אופי שונה במקומות שונים (רוסיה, ארה,ב, אמריקה הלטינית). שנית, השימוש התכוף במושג פופוליזם ככינוי גנאי שאותו מטיחים פוליטיקאים מימין ומשמאל זה בזה, כאשר הם מבקשים להאשים


לסילבוס המלא
ספורט ביוון העתיקה (שיעור) 0672.1541.01
ד"ר אנדריאה רוטשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 220

אתלטיקה הייתה חלק מרכזי בחינוך של האזרח היווני בעת העתיקה. אימונים והשתתפות בתחרויות היו חלק מחיי היום יום של נערים וגברים צעירים, ובמידה רבה הגדירו את זהותם כיוונים. בקורס זה נתחקה אחר הענפים השונים של ספורט בהם עסקו היווניים. נשאל על מקורו ותפקידו החברתי. מה הקשר בין ספורט ופולחן, וספורט


לסילבוס המלא
לאום, דת וגזע בגרמניה במאה ה- 19 (שיעור) 0662.1297.01
ד"ר דורון אברהם סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 278

מאז ראשיתה של הלאומיות הגרמנית בסוף המאה ה- 18 ותחילת המאה ה- 19 ניכרה בה זיקה הדוקה בין מושג הלאום והדת הנוצרית. עבור רבים מדובריה של הלאומיות היתה הזהות הקולקטיבית סינתזה של מוצא משותף, מאפיינים תרבותיים ודת נוצרית בעלת ביטויים ייחודיים לעם הגרמני. ההתעוררות הדתית שחלה בחברה הגרמנית לאחר


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

חיי יום יום ברומא העתיקה (שיעור) 0621.1164.01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 282

רומא צמחה מעיר קטנה על גדות הטיבר והפכה לבירתה ההומה של אימפריה רחבת ידיים, שבשלהי המאה הראשונה לספירה הצטופפו בתחומיה הצרים כשני מיליון איש - רומאים ובני לאומים שונים. אנו יודעים לא מעט על ממשלה ומוסדותיה של רומא הן בתקופת הרפובליקה והן בתקופת הקיסרות, על צבאה וכיבושיה כמו גם על הדת הרומית –


לסילבוס המלא
מבוא לעת החדשה המוקדמת (שיעור) 0621.1951.01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

השיעור בנוי על הנחת היסוד, שהעת החדשה המוקדמת היתה בעיקרה תקופה של "סקולריזציה" (חילון) של כל אורחות החיים והחשיבה באירופה. לאור הנחה זו נבחן את הארועים והתהליכים העיקריים שהתחוללו בה: הרנסאנס האיטלקי; ההומניזם הנוצרי; הרפורמציה הפרוטסטנטית; תגובת-הנגד הקתולית; המהפכה המדעית וביטוייה בתורת


לסילבוס המלא
נשים, גברים ומודרניות: מבוא להיסטוריה של מגדר במערב מהמאה ה- (שיעור) 0621.1165.01
פרופ' בלהה מלמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144


ההיסטוריה של המגדר היא תחום מרכזי, מוביל ומאתגר בלימודי ההיסטוריה. תחום זה אינו עוסק רק בחייהם של נשים וגברים בעבר, במצבם, במעמדם היחסי ובדימוייהם, אלא גם, ואולי בעיקר, בעיצוב נשיות וגבריות בחברות היסטוריות. ההיסטוריה של המגדר גם מאפשרת לנו להבין ולפרש מחדש את תולדות השינויים הפוליטיים,


לסילבוס המלא
ארצות הברית ממלחמת האזרחים למלחמת העולם השניה (שיעור) 0621.1079.01
פרופ' אייל נווה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 223

הקורס ידון בארועים מרכזים ותהליכי יסוד שעברו על החברה האמריקאית מהשליש האחרון של המאה ה19 ועד להפיכתה של ארה"ב למעצמת על בתום מלחמת העולם השניה. זוהי התקופה שבה הפכה ארה"ב למדינה מודרנית ברוב המובנים של המושג. היא צמחה מבחינה כלכלית והפכה מתועשת ובעלת אוכלוסיה המתגוררת בערים, היא יצרה מערכות


לסילבוס המלא
בין דיקטטורה לדמוקרטיה: ספרד במאה ה-20 (שיעור) 0621.1085.01
פרופ' רענן ריין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 282

השיעור בוחן סוגיות פוליטיות וחברתיות בספרד של המאה העשרים מאז התבוסה שנחלה ספרד מידי ארה"ב ב-1898 ואבדן שרידי האימפריה ב"עולם החדש" ועד לביסוסה של הדמוקרטיה בעידן הפוסט-פרנקיסטי (1982-1975). השיעור יעסוק בתהליכי הדמוקרטיזציה הפוליטית והרדיקליזציה החברתית, שהביאו לעלייתה של הדיקטטורה של פרימו דה


לסילבוס המלא
דתות בעולם הרומי (שיעור) 0672.1538.01
ד"ר עידו יזרעלוביץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

בשיעור זה נבחן אחדים מין המוטיבים המרכזיים בחיי הדת בעולם הרומי מאז כינון הרפובליקה ועד שלהי העת העתיקה. השיעור יכלול דיון במקום המיתולוגיה הרומית בחיי הדת; הקשר בין פרט לחברה בקונטקסט דתי; מקדשים; פסטיבלים ומשחקים; לוח השנה הרומי אליי מרפא; פולחן המנהיג; המוסדות הדתיים של הרפובליקה הרומית;


לסילבוס המלא
רטוריקה של רדיקליזם: השיח הפוליטי בגרמניה 1945-1918 (שיעור) 0662.1144.01
ד"ר דורון אברהם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

התמוטטותו של הרייך הגרמני ב- 1918 ציינה לא רק את המעבר למשטר חדש כי אם גם שינוי בתרבות הפוליטית בכללה ובצורת השיח הפוליטי הציבורי. אמנם דפוסים מסוימים של השיח האמור מהתקופה הוילהלמינית המשיכו להתקיים גם בשנותיה של רפובליקת ויימאר, ואולם חלק מהמפלגות הפוליטיות בתקופה אימצו כלים חדשים לפנייה אל


לסילבוס המלא

שיעורי מבוא (מסגרת 124)

סמסטר א'

יוונים בעידן הקלאסי ויצירת הציוויליזציה הים תיכונית (שיעור) 0621.1162.01
פרופ' עירד מלכין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 282

הציויליזציה היוונית הקדומה מזוהה לעתים תכופות עם תקדימי היסוד של תרבות המערב ("המצאת" הפילוסופיה, ההיסטוריה, הדמוקרטיה, וכו'). יוונים קדמוניים אף הם זיהו כמה ממאפייניהם המשותפים כמרכיביה של ציויליזציה: דת ופולחן, אורחות חיים, לשון, תרבות, דם משותף, ועוד. היתה זו ציויליזציה ים תיכונית מובהקת


לסילבוס המלא
הנצרות מראשיתה ועד לרפורמציה (שיעור) 0621.1025.01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 223

השיעור ינסה להציע ניתוח מבני וכרונולוגי של הנצרות המערבית מראשיתה עד לסוף המאה ה-14. נבחן שורה של נושאים מרכזיים להבנת הנצרות כמערכת של אמונות וטקסים וכמערכת של ממשל ושליטה. במאה הרביעית הפכה הנצרות לדת המדינה בקיסרות הרומית. מנהיגי הנוצרים חלקו את השלטון בקהילה עם הרשויות החילוניות. מה היה היחס


לסילבוס המלא
אושוויץ (שיעור) 0621.1148.01
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

בהתבסס בעיקר על מחקרים חדשים משני העשורים האחרונים נדון בשיעור בהיסטוריה של אושוויץ דרך נקודות מבט שונות. בין היתר נתאר את ההיסטוריה הגיאו-פוליטית שלה מאז 1270 בכלל ואת מקומה ומעמדה בהיסטוריה הגרמנית בפרט. נדון בהיסטוריה של המחנה כחלק אינטגרלי מההיסטוריה של מחנות הריכוז המודרניים. הראשונים הוקמו


לסילבוס המלא
מבוא לתולדות ארצות הברית (שיעור) 0621.1987.01
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 223

הקורס יעסוק במקורותיה של ארה"ב ובעיצוב החברה והמשטר האמריקני הייחודי. נבדוק את הווצרות החברה הקולוניאלית בצפון אמריקה ונתמקד בעיקר על תקופת העיצוב והכינון של ארצות הברית. נברר את מרכיבי הצהרת העצמאות האמריקאית ואת אפיונה ומעמדה של החוקה האמריקנית כמסמך בונה משטר ומעצב זהות. כמו כן נעסוק בארועים


לסילבוס המלא
מחואן פרון ועד הוגו צ'אווס: פופוליזם באמריקה הלטינית (שיעור) 0621.1163.01
פרופ' רענן ריין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 ווב ‏ 001

פופוליזם הוא אחד המושגים המעורפלים ביותר במילון הפוליטי המודרני. הסיבה לכך היא כפולה: ראשית, תנועות פופוליסטיות במאה ה-20 לבשו אופי שונה במקומות שונים (רוסיה, ארה,ב, אמריקה הלטינית). שנית, השימוש התכוף במושג פופוליזם ככינוי גנאי שאותו מטיחים פוליטיקאים מימין ומשמאל זה בזה, כאשר הם מבקשים להאשים


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

חיי יום יום ברומא העתיקה (שיעור) 0621.1164.01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 282

רומא צמחה מעיר קטנה על גדות הטיבר והפכה לבירתה ההומה של אימפריה רחבת ידיים, שבשלהי המאה הראשונה לספירה הצטופפו בתחומיה הצרים כשני מיליון איש - רומאים ובני לאומים שונים. אנו יודעים לא מעט על ממשלה ומוסדותיה של רומא הן בתקופת הרפובליקה והן בתקופת הקיסרות, על צבאה וכיבושיה כמו גם על הדת הרומית –


לסילבוס המלא
מבוא לעת החדשה המוקדמת (שיעור) 0621.1951.01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

השיעור בנוי על הנחת היסוד, שהעת החדשה המוקדמת היתה בעיקרה תקופה של "סקולריזציה" (חילון) של כל אורחות החיים והחשיבה באירופה. לאור הנחה זו נבחן את הארועים והתהליכים העיקריים שהתחוללו בה: הרנסאנס האיטלקי; ההומניזם הנוצרי; הרפורמציה הפרוטסטנטית; תגובת-הנגד הקתולית; המהפכה המדעית וביטוייה בתורת


לסילבוס המלא
נשים, גברים ומודרניות: מבוא להיסטוריה של מגדר במערב מהמאה ה- (שיעור) 0621.1165.01
פרופ' בלהה מלמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144


ההיסטוריה של המגדר היא תחום מרכזי, מוביל ומאתגר בלימודי ההיסטוריה. תחום זה אינו עוסק רק בחייהם של נשים וגברים בעבר, במצבם, במעמדם היחסי ובדימוייהם, אלא גם, ואולי בעיקר, בעיצוב נשיות וגבריות בחברות היסטוריות. ההיסטוריה של המגדר גם מאפשרת לנו להבין ולפרש מחדש את תולדות השינויים הפוליטיים,


לסילבוס המלא

אין לבחור שני שו"תים עם אותו מרצה,

כמו כן אין לבחור שו"ת ושיעור מבוא עם אותו מרצה

תנאי ראשון להירשם לסמינר הוא סיום ארבעה שו"תים

העת העתיקה

שו"תים (מסגרת 121)

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (שו"ת) 0621.1110.01
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 306

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

ד"ר סילבי הוניגמן
סקירה של תולדות יוון מן השורשים של הדמוקרטיה האתונאית ועד לתקופה ההלנסטית (מאה שישית – מאה שניה לפנה''ס). משטר, מבנה חברתי, דת ופולחן, הגות


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (שו"ת) 0621.1110.02
ד"ר סילבי הוניגמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277
ד"ר סילבי הוניגמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

ד"ר סילבי הוניגמן
סקירה של תולדות יוון מן השורשים של הדמוקרטיה האתונאית ועד לתקופה ההלנסטית (מאה שישית – מאה שניה לפנה''ס). משטר, מבנה חברתי, דת ופולחן, הגות


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (שו"ת) 0621.1110.03
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ א318

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

ד"ר סילבי הוניגמן
סקירה של תולדות יוון מן השורשים של הדמוקרטיה האתונאית ועד לתקופה ההלנסטית (מאה שישית – מאה שניה לפנה''ס). משטר, מבנה חברתי, דת ופולחן, הגות


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (שו"ת) 0621.1111.01
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

ד"ר פייג-וישניא
המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (שו"ת) 0621.1111.02
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 305
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 305

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

ד"ר פייג-וישניא
המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (שו"ת) 0621.1111.03
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

ד"ר פייג-וישניא
המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות,


לסילבוס המלא

סמינרים (מסגרת 122)

האריסטוקרטיה ברומא ובביזנטיון (סמינר) 0621.2037.01
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 304


הסמינר עוסק בהרכבה, מעמדה והשפעתה של האריסטוקרטיה באימפריה הרומית המאוחרת , באיטליה האוסטרוגותית, ובאימפריה הביזנטית (עד המאה האחת עשרה). בין הנושאים: מסנאט אחד קטן לשני סנאטים גדולים (רומא וקונסטנטינופול); המעמד הסנטוריאלי והתפרקותה של האימפריה הרומית המערבית; סנאט ללא קיסר באיטליה


לסילבוס המלא
המפלצת בעלת שלושת הראשים: הטריומוויראט הראשון והשלכותיו (סמינר) 0621.2038.01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 319

בשנת 60 לפה"ס כרתו שלושה מבכירי הפוליטיקאים ברומא, גאיוס יוליוס קיסר, גנאיוס פומפוס מגנוס ולוקיוס ליקיניוס קראסוס, ברית חשאית כדי שלכל אחד מהם יתאפשר לממש תכניות ומאווים שביקשו לקדם ואשר סוכלו בידי עמיתיהם לסנאט. מאותו רגע והילך לא התקבלה שום החלטה משמעותית ברומא מבלי שתזכה באופן ישיר או עקיף


לסילבוס המלא
פולחן ומיתוס בעיר המדינה היוונית (סמינר) 0621.2039.01
פרופ' עירד מלכין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 320


"העולם מלא אלים?": עבור רבים מאתנו "דת" היא עניין של אל אחד, טקסטים מקודשים, "אמת" מסיונרית וכתות כהנים—אך שום דבר מאלה אינו נכון ביוון הקדומה. כמו המיתולוגיה, כך גם הדת היוונית היתה רבת-פנים, רבת-פולחנים, ורבת-מיתוסים. המיתוס, שנגע הן בגיבורים והן באלים ובאלות, היה משוקע בעולם המנטלי,


לסילבוס המלא
מפרינקיפס לבסילאוס: הקיסר ברומא ובביזנטיון (סמינר) 0621.2040.01
ד"ר אבשלום לניאדו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 319

הסמינר עוסק במעמדו ובתפקידיו של הקיסר באימפריה הרומית ובאימפריה הביזנטית מאוגוסטוס ועד המאה האחת עשרה, ועוקב אחר המעבר ההדרגתי ממשטר הפרינקיפאט, שהיה בראשיתו שלטון יחיד צבאי במסווה רפובליקני, ל-basileia, המשטר הלגיטימי היחידי. בין הנושאים: העברת שלטון ולגיטימציה; הקיסר כמנהיג צבאי וכשליט אזרחי;


לסילבוס המלא
מצרים בתקופה ההלניסטית (סמינר) 0621.2006.01
ד"ר סילבי הוניגמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 319
ד"ר סילבי הוניגמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 319

בעקבות כיבושו של אלכסנדר הגדול את האימפריה הפרסית, שמצרים היתה חלק ממנה, קמה במצרים שושלת יוונית-מקדונית, התלמאים (331-31 לפה''ס). בעקבות הכיבוש באו להתיישב במצרים יוונים מכל העולם היווני, מקדונים ומהגרים אחרים, וביניהם יהודים. הסמינר יעסוק במפגש התרבותי בין המצרים לבין המהגרים


לסילבוס המלא
מיעוטים באימפריה הרומית (סמינר) 0621.2041.01
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 449
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 304

איך מגדירים "מיעוט" באימפריה כה גדולה וכה רב-אתנית ורב-תרבותית כמו זו של רומא – לפי קנה-מידה אתנית? לשונית-תרבותית? פוליטית? דתית? ותהיה ההגדרה מה שתהיה, מי היו המיעוטים באימפריה הרומית? מה היה יחסם לרומא, ואיך רומא התייחסה אליהם? נחקור שאלות אלה דרך קריאה מדויקת של מקורות עתיקים, למעט ספרות,


לסילבוס המלא

ימי הביניים

שו"תים (מסגרת 121)

חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (שו"ת) 0621.1301.01
פרופ' גדי אלגזי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277
פרופ' גדי אלגזי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (שו"ת) 0621.1301.02
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 305

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (שו"ת) 0621.1301.03
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 305
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 305

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית


לסילבוס המלא

סמינרים (מסגרת 122)

היסטוריה של רגשות (סמינר) 0621.2410.01
פרופ' גדי אלגזי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 304
פרופ' גדי אלגזי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 304


ההיסטוריה של הרגשות היא תחום מחקר חדש יחסית, שרבות בו השאלות מן התשובות. האם לרגשות יש היסטוריה? מהו היחס בין דגמים תרבותיים לבין ארגון התחושות והרגשות? כיצד עוצבו דגמים שונים של העצמי ושל הארגון הנפשי? בצד היכרות עם מסורות הדיון העיקריות בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, בסמנטיקה ההיסטורית


לסילבוס המלא

העת החדשה המוקדמת

שו"תים (מסגרת 121)

חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (שו"ת) 0621.1501.01
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות:


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (שו"ת) 0621.1501.02
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 277
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 277

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות:


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (שו"ת) 0621.1501.03
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 306

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות:


לסילבוס המלא

סמינרים (מסגרת 122)

ההשכלה ומתנגדיה (סמינר) 0621.3911.01
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 455


מהי השכלה? – מאז השיב הפילוסוף קאנט לשאלה זו בקביעה כי ההשכלה היא התנועה שבה מתגבר האדם על כשלים שלקה בהם עקב חוסר-בגרותו ומשתלט מכוח תבונתו על עצמו ועל עולמו, ניטש ויכוח על הנחותיה והשלכותיה של אידיאולוגיה ליברלית זו. אם בעבר היו מתנגדיה של ה"השכלה" בעיקר הוגי-דעות דתיים ורומנטיים,


לסילבוס המלא
שפה ובניית תרבות - גרמניה במאות ה-15 עד ה-18 (סמינר) 0621.2688.01
ד"ר איה להב-אלידע סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320
ד"ר איה להב-אלידע סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320

הקורס יעסוק בהיסטוריה חברתית ותרבותית של השפה במרחב דובר הגרמנית מסוף המאה ה- 15 ועד לאמצע המאה ה- 18, וזאת בשני מישורים. במישור הראשון נעסוק במציאות הלשונית המורכבת באותה תקופה (פיצול לדיאלקטים גיאוגרפיים וחברתיים, תהליך הסטנדרטיזציה של הגרמנית ועלייתה כשפה ספרותית על חשבון הלטינית מחד גיסא


לסילבוס המלא
מינים, מכשפות וקדושות בעת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.2685.01
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 319
ד"ר תמר הרציג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 319

בין המאה החמש-עשרה לשלהי המאה השבע-עשרה הוצאו להורג באירופה עשרות אלפי בני-אדם באשמת כישוף וכריתת ברית עם השטן. למרות שקורבנותיהם של משפטי הכישוף כללו גם (ובאזורים מסוימים באירופה בעיקר) גברים, ה"מכשפות" שהוצאו להורג בעת החדשה המוקדמת היו בעיקר נשים. בקורס זה, נתמקד בפמיניזציה ובדיאבוליזציה של


לסילבוס המלא
משפחה ומגדר ברנסנס האיטלקי (סמינר) 0621.2690.01
ד"ר יעל מנס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 261
ד"ר יעל מנס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 261


סמינר זה יתמקד במבנה המשפחתי, בחברי המשפחה, ובחלוקת התפקידים המגדרית במשפחות ממעמדות הביניים בתקופת הרנסנס האיטלקי. באיזה אופן הורים הביעו את רגשותיהם לילדיהם? איזו אינטימיות חלקו בעלים ונשותיהם? אילו תפקידים אמהות היו מצופות למלא? כיצד נבנה זכרון משפחתי, וכיצד הוא נשמר? אלו מקצת השאלות


לסילבוס המלא
היסטוריה, אמנות, היסטוריה של האמנות: מבט בינתחומי על עידן הב (סמינר) 0621.7027.01
ד"ר איתי ספיר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 304

היסטוריה ותולדות האמנות הן דיסציפלינות קרובות, העוסקות שתיהן בהיבטים של העבר. לכאורה, שיתוף פעולה בין השתיים עשוי להיות פורה וחיוני, אולם בפועל הוא מתאפיין לעתים קרובות באי-הבנות ונתק כרוני. היסטוריונים של האמנות נוטים להתייחס להיסטוריה כ"ספקית קונטקסט" לדיון ביצירות האמנות, ואילו עמיתיהם


לסילבוס המלא

העת החדשה

שו"תים (מסגרת 121)

המאה ה-19

חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (שו"ת) 0621.1685.01
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 277

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

פרופ' יגאל חלפין
רוסיה במאה ה 19 - הש"ות יהווה מבוא להיסטוריה של רוסיה


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (שו"ת) 0621.1685.02
ד"ר אורי פרויס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 307

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

פרופ' יגאל חלפין
רוסיה במאה ה 19 - הש"ות יהווה מבוא להיסטוריה של רוסיה


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (שו"ת) 0621.1685.03
ד"ר רפאל ווגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306
ד"ר רפאל ווגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 306

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

פרופ' יגאל חלפין
רוסיה במאה ה 19 - הש"ות יהווה מבוא להיסטוריה של רוסיה


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (שו"ת) 0621.1685.04
ד"ר ורה קפלן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307
ד"ר ורה קפלן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

פרופ' יגאל חלפין
רוסיה במאה ה 19 - הש"ות יהווה מבוא להיסטוריה של רוסיה


לסילבוס המלא

המאה ה-20

חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690.01
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690.02
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690.03
פרופ' יגאל חלפין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305
פרופ' יגאל חלפין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (שו"ת) 0621.1690.04
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 305

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים


לסילבוס המלא

ארה"ב

חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687.01
ד"ר דפנה שטראוס-דורון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 318
ד"ר דפנה שטראוס-דורון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 318

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687.02
ד"ר מיכאל זכים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 277
ד"ר מיכאל זכים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 277

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687.03
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 277
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 277

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687.04
פרופ' אייל נווה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278
פרופ' אייל נווה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות בארה"ב (שו"ת) 0621.1687.05
ד"ר דפנה שטראוס-דורון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306
ד"ר דפנה שטראוס-דורון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306

ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה,


לסילבוס המלא

אמל"ט

חברה, משטר ותרבות באמל"ט (שו"ת) 0621.1688.01
ד"ר אורי פרויס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 306

ד"ר חררדו לייבנר
במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה;


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות באמל"ט (שו"ת) 0621.1688.02
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279

ד"ר חררדו לייבנר
במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה;


לסילבוס המלא
חברה, משטר ותרבות באמל"ט (שו"ת) 0621.1688.03
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277

ד"ר חררדו לייבנר
במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה;


לסילבוס המלא

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

מזרח אירופה בעת מלחמת העולם השניה (סמינר) 0621.3358.01
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320
ד"ר רפאל ווגו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 319

מטרת הסמינר להציג את גורלה של מזרח אירופה בין גרמניה הנאצית לברית המועצות, כאשר הדגש יושם על מאפייני הממשל והחיים תחת כיבוש, המשטרים בקרב גרורותיה של גרמניה, צמיחת תנועות ההתנגדות ותפקיד הממשלות בגולה, יחס האוכלוסיה להשמדת היהודים, טיהורים אתניים והתוצאות החברתיות והכלכליות של המלחמה


לסילבוס המלא
תרבות סוף המאה ה-19: וינה, פראג בודפשט (סמינר) 0621.3255.01
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 456

כמה מהזרמים התרבותיים המשפיעים ביותר במאה השנים האחרונות הופיעו לראשונה בשלהי המאה התשע עשרה ( תקופה המכונה ה- fin-de-siטcle . פסיכואנליזה, אקספרסיוניזם, דקדנס ואדריכלות מודרנית התגבשו בתקופה זו מתוך דיאלוג ביקורתי נוקב עם הנחות היסוד של התרבות הליברלית של המאה התשע עשרה. בין המרכזים החשובים


לסילבוס המלא
שפה ובניית תרבות - גרמניה במאות ה-15 עד ה-18 (סמינר) 0621.2688.01
ד"ר איה להב-אלידע סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320
ד"ר איה להב-אלידע סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320

הקורס יעסוק בהיסטוריה חברתית ותרבותית של השפה במרחב דובר הגרמנית מסוף המאה ה- 15 ועד לאמצע המאה ה- 18, וזאת בשני מישורים. במישור הראשון נעסוק במציאות הלשונית המורכבת באותה תקופה (פיצול לדיאלקטים גיאוגרפיים וחברתיים, תהליך הסטנדרטיזציה של הגרמנית ועלייתה כשפה ספרותית על חשבון הלטינית מחד גיסא


לסילבוס המלא
ברזיל במאה ה-19: מאימפרית עבדים לרפובליקה "מתקדמת" (סמינר) 0621.3377.01
ד"ר אורי פרויס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 319

בשנת 1808, לנוכח איום הפלישה הנפוליאונית, העתיקה חצר המלוכה הפורטוגלית את מושבה אל ריו דה ז'ניירו. מהלך זה הכתיב לברזיל מסלול יוצא דופן בהיסטוריה של אמריקה הלטינית. בעוד שהאימפריה הספרדית בעולם החדש התפוררה, לאחר מאבקי עצמאות ממושכים ועקובים מדם, למספר רב של רפובליקות כאוטיות, הרי שאמריקה


לסילבוס המלא
שנות ה-60 באמריקה הלטינית (סמינר) 0621.3367.01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 304

שנות ה- 60 באמל"ט: תסיסה תרבותית תחת עימות פוליטי

לאחר המסגור של אירועים ותהליכים היסטורי-פוליטיים (1959-1973, כלומר, בין ניצחון המהפכה בקובה לבין ההפיכה הצבאית בצ'ילה) נדון בשינויים חברתיים ותרבותיים: מאסיפיקציה של השכלה בערים גדולות, מרכזיות תקשורת ההמונים ותעשיות תרבות, שינויים


לסילבוס המלא
גישות חדשות בחקר הנאציזם (סמינר) 0621.3263.01
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 304
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 304

בשיעור נציג ונבחן באופן ביקורתי נושאים וסוגיות בחקר הנאציזם משני העשורים האחרונים. בין היתר נדון בנושאים הבאים: שואת היהודים כג'נוסייד; מיניות בגרמניה הנאצית; נאציזם ואקולוגיה; המקרה של מרטין היידגר; מחקרים חדשים בהיסטוריה של אושוויץ; סוגיות היסטוריוגרפיות ומתודולוגיות ביחס לשפה הנאצית;


לסילבוס המלא
חיי החפצים באמריקה במאה ה-19 (סמינר) 0621.3257.01
ד"ר מיכאל זכים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 220


הסמינר עוסק בחומרי הגלם של חיינו. באמצעות מקורות היסטוריים וספרות מחקר, נדון במשמעות החברתית של העט ומכונת הכתיבה, פנסי רחוב, לבני נשים, מסילות ברזל, בתי עבדים, מחלות מין וחלונות ראווה, בין השאר.


לסילבוס המלא
דמיון והיסטוריה - להמציא עמים לייצר לאומים (סמינר) 0621.3259.01
פרופ' שלמה זנד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 261

מהו עם והאם התקיימו עמים בהיסטוריה הטרום מודרנית? מהו לאום ומהי הלאומיות שמתכרבלת תמיד סביבו ומקדשת אותו? האם הישות הלאומית התקיימה מאז ומתמיד או שהיא מוצר מודרני מובהק? מהן הנסיבות ההיסטוריות שעמדו בבסיס התהוותן של הזהויות הלאומיות? מהם הקשרים בין מדינה ללאום או בין זיכרון קולקטיבי לתודעה


לסילבוס המלא
רצח עם, מלחמה וטיהור אתני במאה העשרים (סמינר) 0662.3112.01
ד"ר מרטין ויין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 רוזנברג ‏ 002

רצח עם, מלחמה ו"טיהור אתני" הם מאפיינים מרכזיים של האנושות לאורך ההיסטוריה. עם גידול ללא תקדים של האוכלוסייה האנושית בעולם, ריכוז הכוח במדינות ואימפריות ענפות, מכניזציה ותיעוש, תופעות אלה הגיעו לשיאם במאה ה-20. קורס זה סוקר תיאוריה ומקרים מארצות שונות, עם דגש על מזרח אירופה ואיזור הים התיכון.


לסילבוס המלא
זיכרון ונוסטלגיה בשלהי הקומוניזם (סמינר) 0621.9030.01
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 319
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 319


הסמינר יבחן את התפרקות הגוש המזרחי מבחינה סמיולוגית ואנתרופולוגית תוך דגש על חיי היומיום ויצוג המציאות בחברה הסוציאליסטית והשינויים בהם בעקבות אירועי 1989-91. נעסוק באופן שבו אזרח מהשורה תפס את המשטר הסוציאליסטי, מידת הלגיטמיות שהמפלגה נהתה ממנה וגבולות יכולות ביטוי של בני התקופה בחיפוש


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

לדמיין את הבלקן (סמינר) 0621.3258.01
ד"ר רפאל ווגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 304
ד"ר רפאל ווגו סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 304

הסמינר יבחן את צמיחת הדימוי המערבי של אזור הבלקן, כאזור אלים, מפגר ובעייתי, בשולי אירופה והתרבות האירופית. ייצוגי הבלקן בתיאורי המסעות במאה ה 19-20 בקרב אנשי ספרות ועיתונות, אומנות וקולנוע. נבחן את השפעת דימויים אלו על הערכת התהליכים בבלקן עד למלחמות הירושה של יוגוסלביה. כמו כן, נבדוק את הדימוי


לסילבוס המלא
נסיגת הסדר האוליגרכי, אמריקה הלטינית בראשית המאה ה-20 (סמינר) 0621.3260.01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 320


לאחר דיונים בסדר האוליגרכי שהתגבש ברוב ארצות אמריקה הלטינית בשליש האחרון של המאה ה- 19, נעסוק בניגודי האינטרסים ובסתירות שנוצרו בו, ובמיוחד במתח שבין הצלחה כלכלית קפיטליסטית לבין סדרים חברתיים לא-קפיטליסטיים. בהמשך נדון בדרכי ההתמודדות של שכבת האדונים אל מול קבוצות חברתיות חדשות שאתגרו את


לסילבוס המלא
בצילו של פרון: חברה ופוליטיקה בארגנטינה (סמינר) 0621.3261.01
פרופ' רענן ריין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 304

ארגנטינה התנסתה בשורה של טלטלות פוליטיות וחברתיות מאז תום מלחמת העולם השנייה. הציר המרכזי של טלטלות אלה סב סביב המאבקים בין התנועה הפרוניסטית ומתנגדיה. סמינר זה בוחן את מאפייני התנועה הפרוניסטית ואת משטרו של חואן פרון (1946-1955) ואת המאמצים להביא לדה-פרוניזציה של החברה הארגנטינית, לאחר הדחתו של


לסילבוס המלא
הגות חברתית בארה"ב (סמינר) 0621.3262.01
פרופ' אייל נווה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 320


הסמינר יעסוק בכתביהם של הוגים מרכזים וזרמי חשיבה עיקריים במסורת האינטלקטואלית האמריקנית. נתחיל בבקורת על המסורת המעודנת של המאה ה19 שפתחה את עידן ההגות המודרנית. נתמקד על זרמי חשיבה כגון, פרגמטיזם, הגות פרוגרסיבית, ליברליזם של הניו דיל והמלחמה הקרה, השמאל החדש, השמרנות החדשה, והגות


לסילבוס המלא
סטליניזם וקולנוע (סמינר) 0621.3256.01
פרופ' יגאל חלפין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 261
פרופ' יגאל חלפין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 261


רבים רואים במהפכה הבולשביקית תופעה פוליטית. אחרים טוענים כי מדובר בשינוי חברתי דווקא. אבל מדוע להתעלם מטענת בני הזמן כי מהפכה אמיתית תתרחש רק אם בני אדם ילמדו לחוות אחרת, והיא איננה רק עניין של שינוי אידיאולוגי או פוליטי? במרכזה של המהפכה הסוציאליסטית עמד הרצון ליצור אדם חדש, אדם חופשי


לסילבוס המלא
גוף, חברה ומרחב: טכנולוגיות של שליטה באנגליה ובאימפריה (סמינר) 0621.3264.01
ד"ר דניאל אוסישקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 497
ד"ר דניאל אוסישקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 318

סמינר זה יבקש לבחון את התפתחותם של אופנים חדשים של שליטה וממשל במהלכה של המאה התשע-עשרה הארוכה (פחות או יותר מהשליש האחרון של המאה השמונה-עשרה ועד לשליש הראשון של המאה העשרים). הסמינר יחבר בין הנחות העבודה שהינחו את החשיבה הביקורתית במהלך העשורים האחרונים ובין מחקר אמפירי אשר ינסה לבדוק


לסילבוס המלא
היסטוריה וסביבה - המקרה של אלימות המונית (סמינר) 0621.9038.01
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 103
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 103


בעקבות העניין בן-זמננו בסביבה הופיעו בדור האחרון מחקרים רבים הקוראים מחדש את ההיסטוריה של המאה העשרים מנקודות מבט סביבתיות. בסמינר נדון בתופעות ובאירועים מרכזיים במאה העשרים ונבחן האם נקודות מבט אלה אכן תורמות תרומה משמעותית לדיון ההיסטורי והיסטוריוגרפי. כמו כן נבדוק גם את מגבלותיה של


לסילבוס המלא
תולדות הדמוקרטיה האמריקאית (סמינר) 0621.3249.01
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א319
ד"ר מיכאל זכים סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262

הסמינר יעקב אחרי ההיסטוריה הפוליטית והחברתית של הדמוקרטיה האמריקאית, הן כערך רעיוני והן כמנגנון שלטון, למן סוף המאה ה-18 ועד הלום. תמורה מהותית התחוללה במעמדה של הדמוקרטיה במשך תקופה זו, בהפיכתה מכינוי גנאי וסכנה מוחשית לסדר הציבורי בימי המהפכה וכינון הרפובליקה, למותג עולמי המייצג את הנשגב


לסילבוס המלא

הסמינר "תולדות הדמוקרטיה האמריקאית" יתנהל במשותף עם

כיתות מקבילות בארה"ב וברשות הפלשתינית

הרשמה לסמינר באישור המרצה בלבד

היסטוריה כללית-תואר שני

העת העתיקה

סמינר מחלקתי ב' (סמינר) 0621.6002.01
ד"ר רחל פייג וישניא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 260
פולחן ומיתוס בעיר המדינה היוונית (סמינר) 0621.2039.01
פרופ' עירד מלכין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 320


"העולם מלא אלים?": עבור רבים מאתנו "דת" היא עניין של אל אחד, טקסטים מקודשים, "אמת" מסיונרית וכתות כהנים—אך שום דבר מאלה אינו נכון ביוון הקדומה. כמו המיתולוגיה, כך גם הדת היוונית היתה רבת-פנים, רבת-פולחנים, ורבת-מיתוסים. המיתוס, שנגע הן בגיבורים והן באלים ובאלות, היה משוקע בעולם המנטלי,


לסילבוס המלא
מיעוטים באימפריה הרומית (סמינר) 0621.2041.01
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 449
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 304

איך מגדירים "מיעוט" באימפריה כה גדולה וכה רב-אתנית ורב-תרבותית כמו זו של רומא – לפי קנה-מידה אתנית? לשונית-תרבותית? פוליטית? דתית? ותהיה ההגדרה מה שתהיה, מי היו המיעוטים באימפריה הרומית? מה היה יחסם לרומא, ואיך רומא התייחסה אליהם? נחקור שאלות אלה דרך קריאה מדויקת של מקורות עתיקים, למעט ספרות,


לסילבוס המלא

ימי הביניים

קריאה ב"וידויים" של אוגוסטינוס (סמינר) 0621.6525.01
פרופ' אביעד קליינברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 261

:
הקורס ייתמקד בשניים מחיבוריו המרכזיים של אוגוסטינוס--הוידויים ועיר האלוהים--ובשאלת הרצף. כיצד הוא תופס זהות, אישית וקולקטיבית כפי שהיא מתעצבת לאורך זמן וכתוצר של דחפים סותרים.לסילבוס המלא
דומיניקנים-לידתה של קהילה אינטלקטואלית (סמינר) 0659.2063.01
ד"ר יוסף שורץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 497

במהלך הסמינר נעקוב אחר גלגוליו של המסדר הדומיניקני למן ראשיתו בעשורים הראשונים של המאה ה- 13 ועד לראשית העת החדשה. נבחן את דרכי המאבק במינויות ואת התפקיד שממלאים הדומיניקנים במערך ההולך ומתגבש של האינקוויזיציה, את ההתבססות באוניברסיטאות ובבתי הספר של המסדר, התגבשות המשנות האינטלקטואליות של גדולי


לסילבוס המלא
מחקר התרבות: מסורות ובעיות (סמינר) 0621.6526.01
פרופ' גדי אלגזי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 449

הסמינר מיועד למתעניינים במחקר התרבות במבט היסטורי ודינמי ומבקשים להכיר את ארגז הכלים התיאורטי בתחום. הסמינר יבקש לברר את השלכות תפיסות שונות של תרבות על הפרקטיקה המחקרית ולהציע מבט ביקורתי על מסורות המחקר בתחום.


לסילבוס המלא

העת החדשה המוקדמת

סדנת כתיבה (סמינר) 0621.9500.01
פרופ' דוד כ"ץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 497


לסילבוס המלא
סוגיות בהיסטוריה הדתית של העת החדשה המוקדמת (סמינר) 0621.7026.01
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 319
ד"ר תמר הרציג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 497


בסמינר זה נבחן כמה מן המגמות המרכזיות שאיפיינו בעשורים האחרונים את חקר ההיסטוריה הדתית של אירופה הנוצרית בעת החדשה המוקדמת. במסגרת זו, נדון בהתפתחויות שחלו בתחומי מחקר מסורתיים, כמו ההיסטוריה של מוסדות דתיים (Institutional history) ותולדות המחשבה הדתית בעידן הרפורמציה. בנוסף, יתמקד הסמינר


לסילבוס המלא
היסטוריה, אמנות, היסטוריה של האמנות: מבט בינתחומי על עידן הב (סמינר) 0621.7027.01
ד"ר איתי ספיר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 304

היסטוריה ותולדות האמנות הן דיסציפלינות קרובות, העוסקות שתיהן בהיבטים של העבר. לכאורה, שיתוף פעולה בין השתיים עשוי להיות פורה וחיוני, אולם בפועל הוא מתאפיין לעתים קרובות באי-הבנות ונתק כרוני. היסטוריונים של האמנות נוטים להתייחס להיסטוריה כ"ספקית קונטקסט" לדיון ביצירות האמנות, ואילו עמיתיהם


לסילבוס המלא

אירופה בעת החדשה

סמינר מחלקתי אירופה בעת החדישה (סמינר) 0621.9001.01
ד"ר בעז נוימן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 304
סמינר מחלקתי אירופה בעת החדישה (סמינר) 0621.9002.01
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 304
היסטוריה ותאוריה במחקר ובהוראה (סמינר) 0722.4221.01
פרופ' אבנר בן-עמוס שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00
לוח וגיר, מורה ורובה: צבא וחינוך באירופה בעת החדשה ובישראל (סמינר) 0722.8019.01
פרופ' אבנר בן-עמוס שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00
בעיניים מערביות: תרבות, חברה ופוליטיקה בעידן הקולוניאליזם 19 (סמינר) 0621.9018.01
פרופ' בלהה מלמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 262

ההיסטוריה של הקולוניאליזם ושל המגעים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים בין אירופה המערבית לעולם שמחוץ לה, היא אחד התחומים המרכזיים, הערים והחדשניים ביותר בלימודי ההיסטוריה ואף בתחומים כמו חקר התרבות, אנתרופולוגיה, כלכלה ולימודי תקשורת. ההנחה המרכזית בתחום מחקר והוראה זה היא כי בדיוק כשם שה"מערב"


לסילבוס המלא
זיכרון ונוסטלגיה בשלהי הקומוניזם (סמינר) 0621.9030.01
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 319
פרופ' יגאל חלפין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 319


הסמינר יבחן את התפרקות הגוש המזרחי מבחינה סמיולוגית ואנתרופולוגית תוך דגש על חיי היומיום ויצוג המציאות בחברה הסוציאליסטית והשינויים בהם בעקבות אירועי 1989-91. נעסוק באופן שבו אזרח מהשורה תפס את המשטר הסוציאליסטי, מידת הלגיטמיות שהמפלגה נהתה ממנה וגבולות יכולות ביטוי של בני התקופה בחיפוש


לסילבוס המלא
זו לא מקטרת - משברי ההיסטוריוגרפיה (הדרכה אישית) 0621.9035.01
פרופ' שלמה זנד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00


ההדרכה האישית תחוג סביב בעיותיה ומשבריה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית. בגידת הדימויים תמונתו של רנה מגריט תהווה נקודת מוצא לדיון על העבר ומקצוע ההיסטוריה המתיימר לייצגו. התמונה הוצגה ב-1929 בדיוק בשנה שכתב העת האנאל החל להופיע שבצרפת. ייסוד כתב עת זו היווה את תחילת התערערות הפוזיטיביזם במחקר


לסילבוס המלא
מגדר ומלחמה 1945-1870 (סמינר) 0621.9036.01
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 455
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 455

מרכיב בולט בבניית המדינה המודרנית היה החיבור שהתפתח בין זכויות מלאות לתרומה צבאית מלאה. ראשיתו של חיבור זה בעידן המלחמות המהפכניות בשלהי המאה השמונה עשרה, אך לשיאו הוא הגיע באירופה בתקופה בין איחוד גרמניה וסיום מלחמת העולם השנייה. רטוריקת המאבק הצבאי של השנים 1870-1945 הניחה חלוקת עבודה בין נשים


לסילבוס המלא
היסטוריה וסביבה - המקרה של אלימות המונית (סמינר) 0621.9038.01
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 103
ד"ר בעז נוימן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 ווב ‏ 103


בעקבות העניין בן-זמננו בסביבה הופיעו בדור האחרון מחקרים רבים הקוראים מחדש את ההיסטוריה של המאה העשרים מנקודות מבט סביבתיות. בסמינר נדון בתופעות ובאירועים מרכזיים במאה העשרים ונבחן האם נקודות מבט אלה אכן תורמות תרומה משמעותית לדיון ההיסטורי והיסטוריוגרפי. כמו כן נבדוק גם את מגבלותיה של


לסילבוס המלא
היסטוריה של מגדר בעידן המודרני: טקסטים ומתודולוגיה (הדרכה אישית) 0621.9037.01
פרופ' בלהה מלמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00

ההיסטוריה של המגדר היא תחום מרכזי, מוביל ומאתגר בלימודי ההיסטוריה. תחום זה אינו עוסק רק בחייהם של נשים וגברים בעבר, במצבם, במעמדם היחסי ובדימוייהם, אלא גם, ואולי בעיקר, בעיצוב נשיות וגבריות בחברות היסטוריות. מגדר הוא מכשיר המסייע לנתח, להבין ולפרש מחדש את תולדות השינויים הפוליטיים, החברתיים


לסילבוס המלא
סדנת כתיבה (סמינר) 0621.9500.02
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320


לסילבוס המלא

אמריקות

ארצות הברית

תנועות רפורמה בארה"ב (סמינר) 0621.8018.01
פרופ' אייל נווה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ א361

סמינר מ.א זה יעסוק בתופעת הרפורמה בחברה האמריקנית. אנו נברר את מהות תנועות הרפורמה בשלוש תקופות מרכזיות: העידן הפרוגרסיבי שמסוף המאה ה19 ועד מלחמת העולם הראשונה, תקופת הניו דיל בשנות השלושים, והרפורמה של שנות הששים. נעסוק באופן השוואתי בניתוח המשותף והשונה בין שלוש תקופות הרפורמה הללו. התלמידים


לסילבוס המלא

אמריקה הלטינית

סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א' (סמינר) 0621.8501.01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 301
סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב' (סמינר) 0621.8502.01
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 ווב ‏ 301
החוויה היהודית באמריקה הלטינית בפרספקטיבה השוואתית (סמינר) 0621.8519.01
פרופ' רענן ריין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 304

העניין המחקרי ביהודי אמריקה הלטינית גדל באורח משמעותי בעשרים השנים האחרונות. הדבר בולט במיוחד בהשוואה למחקר על לטינו אמריקנים שמוצאם במזרח התיכון, אסיה או מזרח אירופה. ובכל זאת, עדיין לא ניתן לדבר על "נורמליזציה" של המחקר על החוויה היהודית באמריקה הלטינית.

סמינר זה מבקש להתמקד בהיסטוריה


לסילבוס המלא
ציביליזציה וברבריות: מילים ומעשים באמריקה הלטינית במאה ה-19 (סמינר) 0621.8520.01
ד"ר אורי פרויס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 497

"אמריקה הלטינית", כפי שמעיד שמה, נולדה מן המפגש בין העולם הישן לחדש. כובשיה ומיישביה היו פורטוגלים וספרדים, לטינים, בשר מבשרה של אירופה, של "הציביליזציה". אך במרוצת שלוש מאות שנים של שלטון קולוניאלי ועירוב אתני עם האוכלוסייה הילידית ועם עבדים אפריקאים וצאצאיהם, נוצרה כאן הוויה שונה מזו של


לסילבוס המלא

היסטוריה צבאית דיפלומטית

היסטוריה כללית-דוקטורנטים

סמינר דוקטורנטים (סדנה) 0696.1010.01
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 261
סמינר דוקטורנטים (סדנה) 0696.1011.01
ד"ר איריס רחמימוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 261

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer