ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג לפילוסופיה

גרסה קלאסית / מודרנית

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבוא לפילוסופיה יוונית (שיעור) 0618.1030.01
ד"ר אורנה הררי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

ד"ר אורנה הררי - סמסטר א'
סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים דרך אפלטון ועד אריסטו. הסקירה תתמקד בשלושת עקרונות ההסבר העומדים ביסוד כל אחת מהגישות הפילוסופיות הללו: היחסים בין חלק ושלם, דגם וההעתק, וכללי ופרטי. נחשוף את השאלות שעליהם עקרונות הסבר אלה משיבים


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה חדשה (שיעור) 0618.1032.01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 144

מטרת הקורס היא להכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה (מאות 18-17), באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, ג'ורג' ברקלי, דויד יום, ועמנואל קאנט.
הקורס יתמקד בשאלות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה,


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (שיעור) 0618.1012.01
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל

מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.02
גב' אורדי שרף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.03
מר רועי לזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.04
גב' ג'ין גולדי אורטה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 262

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.05
גב' חן בר חיים סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.06
גב' קרן שחר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.07
מר אבנר שטינמץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.08
מר גלעד לנדאו סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.09
גב' רנן עמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.10
גב' רנן עמיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה (תרגיל) 0618.1012.11
גב' קרן שחר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

הלוגיקה היא מרכיב חשוב בתולדות הפילוסופיה ובהבנת טקסטים עדכניים. הקורס "מבוא ללוגיקה" נועד להקנות לתלמידים כלים בסיסיים להכרת הלוגיקה על ידי איתור והערכת טיעונים תקפים. מטרה זו נשענת על פיתוח יכולת הניתוח של השפה הטבעית על מנת לחשוף, בעזרת שפה פורמלית, את מבניה ה"לוגיים". הקורס הינו יחידה של 4


לסילבוס המלא

קריאה מודרכת א'

ק"מ א' - קבוצה א' (תרגיל) 0618.1068.01
מר ירון וולף סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ב' (תרגיל) 0618.1068.02
מר אברהם טוויג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ג' (תרגיל) 0618.1068.06
גב' אלי סלור סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 262

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ד' (תרגיל) 0618.1068.03
גב' נועה מרקין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ א319

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ה' (תרגיל) 0618.1068.04
גב' סיון פרץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ו' (תרגיל) 0618.1068.05
גב' יעל מרום סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

מבוא לאסתטיקה (שיעור) 0618.1059.01
ד"ר חגי כנען סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 144

השיעור עוסק בשאלות מרכזיות שמעלה המחשבה הפילוסופית אודות מקומה של האמנות ומעמדו של היפה, תוך התמקדות בפרקים נבחרים מהעת העתיקה ועד המאה ה - 20. כך, דרך דיון בהוגים כגון אפלטון, פלוטינוס, קאנט, שילר, קירקגור, ניטשה ופרויד, נבחן את האופן בו מאירה המחשבה האסתטית לא רק את התופעה האמנותית, אלא גם את


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של הדת (שיעור) 0618.1016.01
ד"ר ורבין נחמה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 001

האם אלוהים קיים? האם ניתן להוכיח באמצעים פילוסופים שהוא קיים או שאינו קיים? בקורס זה נעסוק בתשובות שונות לשאלות אלה החל מימי הביניים ועד המאה ה-21. נתבונן בטיעונים שונים לקיום האל, כגון בטיעוניהם של אנסלמוס, של תומס אקווינס ושל פיילי. נתבונן בשלל טיעונים לאי-קיום האל, כגון טיעונים לחוסר


לסילבוס המלא
מבוא להגות היהודית בעת החדשה-מהי יהדות ומיהם היהודים (שיעור) 0690.1602.01
פרופ' רון מרגולין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 רוזנברג ‏ 001

לשיעור "מבוא להגות היהודית בעת החדשה" שני מוקדים מרכזיים:
א. דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה פוליטית (שיעור) 0618.1019.01
פרופ' צבי טאובר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144

פרופ' צבי טאובר / סמסטר א' Prof. Zvi Tauber
"... המדינה נמנית על הדברים הטבעיים והאדם הוא בעל חיים מדיני על-פי טבעו" (אריסטו, הפוליטיקה א').
"היה זה יופיטר –


לסילבוס המלא
מבוא לתורת המוסר (שיעור) 0618.1018.01
ד"ר עובדיה עזרא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 נפתלי ‏ 101

ד"ר עובדיה עזרא / סמסטר א'
מטרת הקורס: הכרת מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר, על פי הגותם של נציגיה המרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית.
נושאי הקורס: הקורס יתחיל בדיון קצר במטא-אתיקה, בו יוצגו דרכים ואפשרויות שונות לניהול דיונים באתיקה. בהמשך יוצגו ארבע תפיסות מוסריות שונות


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבוא לפילוסופיה יוונית (שיעור) 0618.1030.02
ד"ר אריה פינקלברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 144

ד"ר אורנה הררי - סמסטר א'
סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים דרך אפלטון ועד אריסטו. הסקירה תתמקד בשלושת עקרונות ההסבר העומדים ביסוד כל אחת מהגישות הפילוסופיות הללו: היחסים בין חלק ושלם, דגם וההעתק, וכללי ופרטי. נחשוף את השאלות שעליהם עקרונות הסבר אלה משיבים


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה חדשה (שיעור) 0618.1032.02
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144

מטרת הקורס היא להכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה (מאות 18-17), באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, ג'ורג' ברקלי, דויד יום, ועמנואל קאנט.
הקורס יתמקד בשאלות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה,


לסילבוס המלא

קריאה מודרכת א'

ק"מ א' - קבוצה א' (תרגיל) 0618.1068.11
מר אורי ערן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ב' (תרגיל) 0618.1068.07
גב' פנינה זייץ, גב' נועה מרקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 320

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ג' (תרגיל) 0618.1068.08
מר אוהד רייס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ד' (תרגיל) 0618.1068.09
מר נועם מלמד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא
ק"מ א' - קבוצה ה' (תרגיל) 0618.1068.10
גב' רוני אבירם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א361

המטרה המרכזית של תרגיל "קריאה מודרכת א'" הינה הקניית ופיתוח יכולות ההתמודדות עם טקסט פילוסופי, בכתב ובע"פ. בהנחייתם של מתרגלי הקורס, עורכים הסטודנטים קריאה צמודה באחד מהטקסטים הפילוסופים המכוננים של העת המודרנית "הגיונות על הפילוסופיה הראשונית" לרנה דיקרט.
הקריאה המודרכת בטקסט מתחקה


לסילבוס המלא

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

מבוא לתורת המוסר (שיעור) 0618.1018.02
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

ד"ר עובדיה עזרא / סמסטר א'
מטרת הקורס: הכרת מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר, על פי הגותם של נציגיה המרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית.
נושאי הקורס: הקורס יתחיל בדיון קצר במטא-אתיקה, בו יוצגו דרכים ואפשרויות שונות לניהול דיונים באתיקה. בהמשך יוצגו ארבע תפיסות מוסריות שונות


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה פוליטית (שיעור) 0618.1019.02
ד"ר עובדיה עזרא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 144

פרופ' צבי טאובר / סמסטר א' Prof. Zvi Tauber
"... המדינה נמנית על הדברים הטבעיים והאדם הוא בעל חיים מדיני על-פי טבעו" (אריסטו, הפוליטיקה א').
"היה זה יופיטר –


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו (שיעור) 0618.1042.02
ד"ר דני רוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

בקורס זה יידונו הנושאים הבאים:
1. נקודות מוצא שונות להבנת הפילוסופיה ההודית ומעמדה
2. משמעותו של השחרור ומקומו כאידיאה מנחה בפילוסופיה ההודית
3. פולחן, מעשה, ואתאיזם: הוודה ואסכולת המימאמסא
4. מושג הדהרמה וחוק הקרמה
5. תורת 'האני' של האופנישדות
6. המהפכה


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של המדע (שיעור) 0618.1041.02
ד"ר אהוד לם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 144

הקורס מיועד לתת מושגים ראשוניים על הבעיות והגישות העיקריות בפילוסופיה של המדע, בהתפתחותן זו מתוך זו, או זו בתשובה לזו. בין השאלות בהן נדון: מהו מדע? כיצד הוא פועל? במה הוא שונה מדרכים אחרות לחקר העולם, כאלו שהיו קיימות לפני המהפכה המדעית וכאלה עימן המדע מתמודד היום?
בתחילת הסמסטר נדון במדע


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה סינית (שיעור) 0618.1043.02
גב' סמדר וינטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 144

הסינולוג A. C. Graham כתב כי הפילוסופיה הסינית העתיקה יכולה לעזור לאדם "להפטר מהרגליו המושגיים". בהשראת קביעה זו, קורס המבוא לפילוסופיה סינית מיועד להציג לסטודנט את הפילוסופיה הסינית בעידן הקלאסי (מאות שישית על שניה לפנה"ס) במאמצעות מעקב היסטורי אחר מהלך גיבושם של מושגים, תמות, ופרקטיקות


לסילבוס המלא
מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה (שיעור) 0618.1037.02
ד"ר ירון סנדרוביץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

שאלת הקשר שבין מושג הידיעה ומושג ההוויה עמדה במרכז עיסוקה של הפילוסופיה בעת החדשה והייתה מקור פורה לחידוש וצמיחה אינטלקטואלים. מטרת השיעור היא להציג בפני התלמיד את תמונת הידע העכשווית של תחומי דיון אלה בזמננו מתוך רגישות למקורותיה ההיסטוריים. בחלקו הראשון של השיעור נטפל במושג הידיעה ובתנאיו. דגש


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של השפה (שיעור) 0618.1015.02
ד"ר דנה ריזנפלד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

המבוא לפילוסופיה של השפה מציג סוגיות יסוד בתחום מרכזי ביותר בעיסוק הפילוסופי המודרני. לאחר הצגת השאלה "מהי הפילוסופיה של השפה?" ולאחר הבהרת הגבולות בינה לבין תחומי מחקר אחרים שהשפה היא נושא עיסוקם, יטופלו סוגיות קלאסיות בפילוסופיה של השפה כמו: מהי משמעות, מהו הקשר בין השפה לעולם, ומהו תפקידה של


לסילבוס המלא
מבוא ללוגיקה פילוסופית** (שיעור) 0618.1010.02
מר רן לנצט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 279

מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את היכרות התלמידים עם תחשיב-הפרדיקטים מסדר ראשון, וכן לסקור מספר נושאים נוספים מתחום הלוגיקה, אשר לא נדונו בקורס המבוא הכללי. בין הנושאים שיטופלו בקורס: מושגי-יסוד בתורת-הקבוצות; תחשיב-הפרדיקטים מסדר ראשון עם זהות, כולל מערכת-הוכחה וסמנטיקה; לוגיקות מודאליות


לסילבוס המלא

** תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

פילוסופיה במאות ה-19 וה-20 (שיעור) 0618.2200.01
ד"ר ענת מטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 282

השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה", החל ברומנטיקה ועד לראשיתו של המפנה הלשוני בפילוסופיה של המאה ה- 20. נתמקד בשאלת אפשרותה ואופייה של הפילוסופיה לאחר המהפכה שחולל קאנט, ונקרא מכתביהם של מספר הוגים, ביניהם פיכטה, היגל, מארקס, ניטשה, פרגה והוסרל.

רשימת ספרות


לסילבוס המלא

קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)

ק"מ ב' - קבוצה א' (תרגיל) 0618.2068.01
מר נועם הופר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320

הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת א'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט. הציון הסופי בקורס מורכב


לסילבוס המלא
ק"מ ב' - קבוצה ב' (תרגיל) 0618.2068.02
גב' מוריה בן ברק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 320

הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת א'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט. הציון הסופי בקורס מורכב


לסילבוס המלא
ק"מ ב' - קבוצה ג' (תרגיל) 0618.2068.03
גב' רועית דהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 320

הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת א'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט. הציון הסופי בקורס מורכב


לסילבוס המלא
ק"מ ב' - קבוצה ו' (תרגיל) 0618.2068.08
גב' ענת אשר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 רקנאטי ‏ 409

הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת א'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט. הציון הסופי בקורס מורכב


לסילבוס המלא
ק"מ ב' - קבוצה ד' (תרגיל) 0618.2068.04
גב' גלית ענבר ישראלי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 320

הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת א'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט. הציון הסופי בקורס מורכב


לסילבוס המלא
ק"מ ב ' - קבוצה ה' (תרגיל) 0618.2068.05
מר יפתח בריל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 320

הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת א'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט. הציון הסופי בקורס מורכב


לסילבוס המלא

קריאה מודרכת ג', (מסגרת 220)

ק"מ ג' - קבוצה א' (תרגיל) 0618.2069.05
גב' גבריאלה גורנוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319
גב' גבריאלה גורנוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א319

הקורס הוא המשך לתרגילים "קריאה מודרכת א'" ו "קריאה מודרכת ב'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים, ותרגול בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס יידרש מהתלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט.
ב-"קריאה מודרכת ג" יילמדו חלקים מתוך שני טקסטים


לסילבוס המלא
ק"מ ג' - קבוצה ב' (תרגיל) 0618.2069.06
גב' אנדריה-אווה אפשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ א319
גב' אנדריה-אווה אפשטיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ א319

הקורס הוא המשך לתרגילים "קריאה מודרכת א'" ו "קריאה מודרכת ב'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים, ותרגול בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס יידרש מהתלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט.
ב-"קריאה מודרכת ג" יילמדו חלקים מתוך שני טקסטים


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

פילוסופיה במאות ה-19 וה-20 (שיעור) 0618.2200.02
ד"ר ענת מטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 326

השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה", החל ברומנטיקה ועד לראשיתו של המפנה הלשוני בפילוסופיה של המאה ה- 20. נתמקד בשאלת אפשרותה ואופייה של הפילוסופיה לאחר המהפכה שחולל קאנט, ונקרא מכתביהם של מספר הוגים, ביניהם פיכטה, היגל, מארקס, ניטשה, פרגה והוסרל.

רשימת ספרות


לסילבוס המלא

קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)

ק"מ ב' - קבוצה ב' (תרגיל) 0618.2068.06
גב' ניבה שרון סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 304

הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת א'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט. הציון הסופי בקורס מורכב


לסילבוס המלא
ק"מ ב' - קבוצה א' (תרגיל) 0618.2068.07
מר שמואל רותם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 319

הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת א'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט. הציון הסופי בקורס מורכב


לסילבוס המלא

קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)

ק"מ ג' - קבוצה א' (תרגיל) 0618.2069.01
מר רון צוק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320
מר רון צוק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

הקורס הוא המשך לתרגילים "קריאה מודרכת א'" ו "קריאה מודרכת ב'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים, ותרגול בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס יידרש מהתלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט.
ב-"קריאה מודרכת ג" יילמדו חלקים מתוך שני טקסטים


לסילבוס המלא
ק"מ ג' - קבוצה ד' (תרגיל) 0618.2069.02
מר יקותיאל שהם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319
מר יקותיאל שהם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א319

הקורס הוא המשך לתרגילים "קריאה מודרכת א'" ו "קריאה מודרכת ב'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים, ותרגול בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס יידרש מהתלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט.
ב-"קריאה מודרכת ג" יילמדו חלקים מתוך שני טקסטים


לסילבוס המלא
ק"מ ג' - קבוצה ב' (תרגיל) 0618.2069.03
מר יואב ביירך סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ א319
מר יואב ביירך סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ א319

הקורס הוא המשך לתרגילים "קריאה מודרכת א'" ו "קריאה מודרכת ב'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים, ותרגול בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס יידרש מהתלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט.
ב-"קריאה מודרכת ג" יילמדו חלקים מתוך שני טקסטים


לסילבוס המלא
ק"מ ג' - קבוצה ג' (תרגיל) 0618.2069.04
גב' מורן גודס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ א319
גב' מורן גודס סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 304

הקורס הוא המשך לתרגילים "קריאה מודרכת א'" ו "קריאה מודרכת ב'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים, ותרגול בכתיבת עבודות אקדמיות. במהלך הקורס יידרש מהתלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסט.
ב-"קריאה מודרכת ג" יילמדו חלקים מתוך שני טקסטים


לסילבוס המלא

מסלול: חקר התודעה

קריאה מודרכת לתלמידי שנה א'

מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו (שו"ת) 0618.6456.01
גב' זואי גוטצייט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 456

לנוכח ההתקדמות המדעית שהושגה בעשורים האחרונים בחקר המוח, מניחים רבים מאיתנו כי מצבי נפש אינם אלא מצבי מוח: שהרי מה עוד יכולים הם להיות? לעומתם, יש הממאנים לקבל קביעה זו וטוענים כי תכונות נפשיות מסוימות הינן דבר מה מעל ומעבר למצבי מוח גרידא, וכי לא ניתן להעמיד תכונות אלו על תכונות פיסיקליות


לסילבוס המלא
מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו (שו"ת) 0618.6457.01
מר אסף וקסלר פלשנר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 317

ספרו לי את כל מה שמדעי הטבע – פיזיקה, נוירולוגיה, מדעי המוח, אופטיקה וכו' – יכולים ויוכלו אי פעם לספר לי על ראיה של דבר-מה אדום, ולא סיפרתם לי על האופי ההתנסותי המיוחד של ראיית דבר-מה אדום; עליי לחוות בעצמי התנסות מסוג זה כדי לדעת מה טיבה. לפיכך, יש בעולם משהו, כלומר התנסויות חושיות, שהוא


לסילבוס המלא
בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים (שיעור) 0618.6455.01
גב' ליעד מודריק סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 304

הקורס ינסה להבין מהי מודעות, ולבחון את ההנחות הפילוסופיות שעליהן נשענים המחקרים המנסים למצוא את התשתית העצבית לחוויה המודעת, ואת ההשלכות שלהם על הבעיה הפסיכופיסית. בין השאר, הקורס יעסוק בנושאים הבאים: בעיית ה-Qualia,
הפער ההסברי (Explanatory gap) לגבי המודעות, שאלת האינטרוספקציה כאבן בוחן


לסילבוס המלא

תחומי לימוד:

שיעורי המשך+תרגיל צמוד (מסגרת 122)

שיעורי בחירה (מסגרת 124)

א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה

סמסטר א'

שיעור המשך

תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך (שיעור) 0618.2350.01
פרופ' רות ויינטראוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 279

הקורס יתמקד בספקנות, וידון בשאלות הבאות: ספקנותה מתודולוגית מול ספקנות קטיגורית; מעמד הטיעון הספקני ודרכים להתמודד עימו; האם ספקנות רדיקלית מקעקעת את עצמה? האם ניתן לחיות חיים ספקנים? אם לא, האם אי-האפשרות הזו מהווה הפרכה "פרגמטית" של הספקנות? תשובות לספקנות: נטורליזם; השכל הישר.
קריאה:
לסילבוס המלא

תרגיל צמוד לנ"ל - מטאפיסיקה (תרגיל) 0618.2351.01
גב' רביד רובנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 319

שיעורי בחירה

מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשוית (שיעור) 0662.1156.01
ד"ר חיים דעואל-לוסקי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

הפוסטמודרניזם הוא מונח מקובל בקרב חוקרים והוגים רבים לציון תגובה, ואף דחייה, לתקופה המודרנית ולערכיה, שבר שנוצר בעקבות מלחמת העולם השניה. הרעיון הפוסטמודרני כולל בתוכו תקופה היסטורית חדשה, הבאה לאחר המודרניות. זוהי תפיסה תאורטית חדשה הקשורה גם בהרגלי שיח חברתיים אחרים, באמנות חדשה ובתרבות צריכה


לסילבוס המלא
ולטר בנימין: דיוקן פילוסופי (שיעור) 0618.2885.01
פרופ' אלי פרידלנדר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 281

בשעור זה אנו שואפים להציג דיוקן פילוסופי של בנימין, היינו להציג את כתביו הרבים והמגוונים כקונפיגורציה פילוסופית ייחודית. השאלה שתנחה אותנו בהצגת אופי מחשבתו של בנימין היא: כיצד אפשרי "פרוייקט הפסאז'ים" כפילוסופיה. אנו נפנה ליצירה בלתי שלמה זו של בנימין שלא על מנת לפרשה ישירות אלא נשתמש


לסילבוס המלא
פרדוקסים (שיעור) 0618.2582.01
פרופ' רות ויינטראוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 278

פרדוקסים אינם רק שעשוע או קוריוז אינטלקטואלי. את הטענה שכל פרדוקס רציני מצביע על בעייה פילוסופית עמוקה נדגים בשיעור זה ע"י בחינת פרדוקסים בתחומים שונים: פילוסופיה של החלל והזמן )הפרדוקסים של זנון), תורת ההכרעה )הפרדוקס של Newcomb), לוגיקה ופילוסופיה של הלשון )פרדוקס הערימה), תורת האישוש )פרדוקס


לסילבוס המלא
פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו (שיעור) 0618.2882.01
ד"ר אורנה הררי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277

סקירה של היבטים שונים של האסכלות הפילוסופיות של התקופה ההלניסטית: הספקנות, הסטואה, והאפיקוראים. נתמקד בהשקפות האפיסטמולוגיות, פיסיקליות, מטאפיסיות ואתיות של האסכולות הללו.
דרישות: נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים, קריאה שוטפת של המקורות, ובחינת בית.


לסילבוס המלא
ייצוגים מנטאלים (שיעור) 0618.2898.01
מר אסף וקסלר פלשנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 319

הלכתי לים כי רציתי לברוח מהחום והאמנתי שהים קריר. האמנות ורצונות הם הדוגמא הפרדיגמטית למצבים מנטאליים מייצגים: הם מייצגים את המציאות החיצונית. אבל מהו ייצוג מנטאלי? האם הוא כמו תמונה מנטאלית, או שמא כמו מילה בשפה פנימית, או אולי כמו מד-מהירות המייצג מהירות? מה בין ייצוג לאינפורמציה? באיזה מובן


לסילבוס המלא
פילוסופיה של הנפש (שיעור) 0618.2865.01
גב' זואי גוטצייט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 277

מהי נפשיות, ומהו מקומה בעולם הפיסיקלי? כיצד זה רצוני לכתוב את תיאור הקורס הזה משפיע על אצבעותיי להקליד את הדברים? האומנם מצבי נפש אינם אלא מצבי מוח? האם כפיל פיסיקלי שלי יהא בהכרח גם כפיל מנטאלי? האם זומבי הוא מן האפשר? וכיצד, אם בכלל, מענה על שאלות אלו יאפשר לי להבין מי אני?

הקורס יוקדש


לסילבוס המלא

סמינרים

היידגר: הוויה וזמן (סמינר) 0618.3709.01
ד"ר חגי כנען סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 304

קריאה צמודה ביצירה הפילוסופית רבת ההשפעה של היידגר, הוויה וזמן (1927).

משתתפי הסמינר מתבקשים לבוא לפגישה הראשונה עם הספר בתרגום לאנגלית.
Martin Heidegger, Being and Time translation of Sein und Zeit
בתרגום
John Macquarrie and Edward Robinson
או בתרגומה של
Joan


לסילבוס המלא
בעיות התודעה (סמינר) 0618.3842.01
ד"ר ירון סנדרוביץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 320

עובדת התודעה מוכרת לכל אחד מאיתנו. אינטואיציה אנושית בסיסית היא שהיותנו יצורים מודעים היא סממן מובהק של הווייתנו. בשאלות שמעוררת תופעת התודעה עוסקים פסיכולוגים, חוקרי מוח, ביולוגים, בלשנים ופילוסופים. מה מבחין יצורים מודעים מיצורים לא-מודעים? מה טיבען של חוויות נפשיות מודעות? האם יש היבטים


לסילבוס המלא
נושאים בהסטוריה של הפילוסופיה: אנליטי וקונטיננטלי (סמינר) 0618.3854.01
פרופ' אלי פרידלנדר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 262

נקודת המוצא של הסמינר היא בהנחת חשיבותו של הפיצול שבין המסורת האנליטית לזו הקונטיננטלית בפילוסופיה המודרנית. נרצה לדון בשורה של מקרי מבחן מתוך ההיסטוריה המוקדמת של הפילוסופיה ה אנליטית בהם מתגלה אותו פיצול בהתהוותו. ההתחקות אחר מצע משותף שממנו אפשר לאמוד את המרחק בין שתי המסורות יוביל אותנו לדון


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

הגוף (שיעור) 0618.2788.01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307

מאז אפלטון הפילוסופיה עסקה ועוסקת במשמעות של היות האדם יצור גופני וכיצד היבט זה של חיים אנושיים קשור להיבטים אחרים כמו מחשבה, חיים חברתיים, פוליטיקה ומוסר. הקורס ידון בתיאוריות עכשוויות של גוף הבאות להמשיג מחדש את המקום של הגוף בקיום האנושי. בין השאלות שידונו: כיצד העובדה כי אדם הוא בעל גוף


לסילבוס המלא
פנומנולוגיה: קריאה בטקסטים נבחרים (שיעור) 0618.2879.01
גב' מירב אלמוג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 455

"Phenomenology is the study of human experience and of the ways things present themselves to us in and through such experience."
Robert Sokolowski, Introduction to Phenomenology, p. 2

השיעור יוקדש לקריאה צמודה במספר טקסטים קאנונים בפנומנולוגיה על מנת להאיר מתוכם ובעזרתם תמות ומושגים


לסילבוס המלא
אקזיסטנציאליזם (שיעור) 0618.2089.01
ד"ר חגי כנען סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 279

השיעור מוקדש לדיון במושגי יסוד של המחשבה האקזיסטנציאליסטית: קיום, אותנטיות, חירות, בחירה, אחריות. הדיון יבחן את התפתחותם של מושגים אלה בהגותם של קירקגור, היידגר, סרטר, תוך ניסיון לברר את משמעותם כיום, בשלהי המחשבה הפוסט-מודרנית.
השיעור יסתיים בבחינת בית:
מועד א' בתאריך 3.7.11


לסילבוס המלא
פרקים במשנתו של אריסטו (שיעור) 0618.2093.01
ד"ר אריה פינקלברג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 307

קורס המשך למבוא לפילוסופיה יוונית אשר מטרתו היא להעמיק את ההכרות עם תורתו של אריסטו על כל היבטיה העיקריים.

השיעור יסתיים בבחינת בית.


לסילבוס המלא
הפילוסופיה והשכל הישר (שיעור) 0618.2866.01
מר איתי שניר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 307

מהו השכל הישר? כולם יודעים, האין זה מובן מאליו?
קורס זה יעסוק ביחסים בין הפילוסופיה לבין השכל הישר ומחשבת "האדם הפשוט" או "האיש ברחוב". מהו השכל הישר? האם על הפילוסופיה להטיל ספק בשכל הישר או לכבד ולקבל אותו? מהם הנימוקים שניתן להציג כהגנה על השכל הישר וכביקורת עליו? ומהן המשמעויות החברתיות


לסילבוס המלא
פילוסופיה והסטוריה - מערכת יחסים (שיעור) 0618.2187.01
מר אורי רוטלוי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 305

לאופולד פון רנקה, אחד מן האבות המייסדים של ההיסטוריה כדיסציפלינה מדעית, ביקש לשחרר אותה מאחיזתה של הפילוסופיה. לטענתו, ההיסטוריה של כל תקופה מאופיינת על-ידי יסוד פרטיקולארי, ואילו הפילוסופיה מפשיטה אותה מיסוד זה, וניגשת אליה רק כדי למצוא את הגילומים של היסודות ההכרחיים שממילא הגיעה אליהם בדרך


לסילבוס המלא
מטאפיזיקה בעבר ובהווה (שיעור) 0618.2887.01
ד"ר ירון סנדרוביץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307

מאז ימי קדם הייתה המטאפיזיקה אחד מתחומי הדיון הפילוסופים העיקריים אם לא העיקרי שבהם. בראשיתה של המאה ה20 סברו פילוסופים מרכזיים מאסכולות שונות שהמטאפיזיקה היא תחום דיון עקר שעתיד לחלוף מן העולם. והנה, בסופה המאה ה20 ובראשיתה של המאה ה21, חלה התחדשות רחבת היקף ורבת פנים של המטאפיזיקה כתחום


לסילבוס המלא
הכרה, חזרה וזמן: תפיסות יסוד בפסיכואנליזה ובפילוסופיה (שיעור) 0618.2872.01
גב' דפנה בן צבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279

כיצד אנו לומדים? כיצד אנו מכירים? כיצד אנו מתפתחים? הן פילוסופים והן פסיכואנליטיקאים העסיקו את עצמם בשאלות יסוד אלו. בקורס זה נבחן את שאלת ההכרה דרך אחת התשובות המרתקות שהעניקו לה הן פילוסופים והן פסיכואנליטיקאים: ההכרה, ההתפתחות, התודעה העצמית, מסבירה הפסיכואנליזה – כמו גם הוגים


לסילבוס המלא

סמינרים

ההיסק להסבר הטוב ביותר (סמינר) 0618.3859.01
פרופ' רות ויינטראוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319
פרופ' רות ויינטראוב סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319

אנו מסיקים אמיתות תאוריה ע"ס היותה ההסבר הטוב ביותר של הנתונים. הקורס יעסוק בשתי בעיות שדפוס הסק זה מעורר: התיאורית - מהו הסבר טוב? האם הסבריות ניתנת לאפיון "אובייקטיבי"? - והנורמטיבית - מהי (אם בכלל) ההצדקה להסקים כאלה? לאור התשובות דניתן לשאלות אלה נדון בדוגמאות של הסקים להסבר הטוב ביותר:


לסילבוס המלא
תפיסת הנפש של אריסטו (סמינר) 0618.4909.01
ד"ר אורנה הררי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א317
ד"ר אורנה הררי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317

הסמינר יתבסס על קריאה בעל הנפש של אריסטו ויתמקד בסוגיות כגון: (1) התלות בין פעילויות הנפש ומהמאפיינים החומריים של הגוף, (2)המכניזם של תפיסה חושית וקוגניציה של רשמי חושים, (3) דמיון וזיכרון, (4)חשיבה ופעילות השכל. לקראת סוף הסמסטר נדון בפרשנות המטריאליסטיות של תפיסת אריסטו באסכולה הפריטטית


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.

דקארט על החיים הטובים: הכתבים האתיים** (סמינר) 0618.4917.01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 320

סמינר מ.א. פתוח לב.א. (4 ש"ס)
לאחרונה הולך וגובר העניין בכתבים האתיים והפסיכולוגיים של דקארט שהעסיקו אותו בשנים האחרונות לחייו. בניגוד לכתביו המוקדמים יותר (ובכללם ההגיונות), המתמקדים בשאלות תיאורטיות ומדעיות ומאופיינים בהתנכרות אל הגופני, הכתבים המאוחרים עוסקים בפרקטיקה של החיים -- במה


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.

ב. לוגיקה ופילוסופיה של השפה

סמסטר א'

שיעור המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

לוגיקה - שיעור המשך (שיעור) 0618.7458.01
ד"ר עפרה רכטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 262

מטרת הקורס להעמיק את הכרות הסטודנטים עם מושגי יסוד של הלוגיקה, ולהרחיבה למטה תיאוריה בתחשיב פסוקים ופרדיקטים. הקורס יעניק יסודות להבנת התכונות היסודיות של שפות ומערכות פורמאליות, הכנה ללימוד מפורט וריגורוזי יותר של התכונות המודל-תיאורטיות והתורת הוכחתיות של מערכות פורמאליות, ואת הכלים ללימוד


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה (תרגיל) 0618.7458.02
מר מרדכי זיס סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 262

מטרת הקורס להעמיק את הכרות הסטודנטים עם מושגי יסוד של הלוגיקה, ולהרחיבה למטה תיאוריה בתחשיב פסוקים ופרדיקטים. הקורס יעניק יסודות להבנת התכונות היסודיות של שפות ומערכות פורמאליות, הכנה ללימוד מפורט וריגורוזי יותר של התכונות המודל-תיאורטיות והתורת הוכחתיות של מערכות פורמאליות, ואת הכלים ללימוד


לסילבוס המלא
פילוסופיה של השפה - שיעור המשך (שיעור) 0618.2401.01
ד"ר ענת מטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 279

השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית של תפישות שפה בשנה בה הסתיים שיעור המבוא – 1950. לאחר שני שיעורים, בהם נתוודע לפרשנויות שונות למורשת ויטגנשטיין, נעבור לדון ביחסי משמעות ואמת כפי שהם עולים במספר שיטות פילוסופיות וכן בקשר בין אלה לבין עמדות יסוד באשר למהות הפילוסופיה ואפשרויותיה. בין הגישות


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל- שפה (תרגיל) 0618.2402.01
גב' דולי גולדנברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 305
תרגיל צמוד לנ"ל- שפה (תרגיל) 0618.2402.02
מר יוחאי בלום סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307

שיעורי בחירה

על המושג של סכמה מושגית (שיעור) 0618.2873.01
גב' הגר מסחרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277

"מחשבות ללא תוכן הן ריקות, הסתכלויות ללא מושגים הן סומות". -הקביעה המפורסמת של קאנט מבטאת את הגישה הגורסת שבין ה-mind לבין העולם מתקיימים יחסי גומלין, וכי יחסי הגומלין הללו הם המעצבים את האופן בו אנו חווים את העולם. האלמנט המבטא את העולם במערך זה הוא ה"נתון" – קלט שמקורו חיצוני לאדם. האלמנט


לסילבוס המלא
מילים אינן רק נשיפות רוח: שפה, עולם ושחרור ב 'ג'ואנג דזה' (שיעור) 0618.2889.01
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 280

במהלך העשורים האחרונים חלה תמורה נרחבת באופן שבו מבין העולם המדעי את דמותו של ג'ואנג דזה (莊周 המאה הרביעית לפנה"ס), הניצב לצידו של לאו דזה כאחד משני ההוגים החשובים של אסכולת הדאואיזם. במקביל לתשומת הלב הגוברת אל ייחודם של 'הפרקים הפנימיים' המיוחסים לג'ואנג דזה


לסילבוס המלא
ויטגנשטיין: טרקטטוס לוגי פילוסופי (שיעור) 0618.2884.01
פרופ' אלי פרידלנדר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 326

בשיעור זה נשאף להציג קריאה שיטתית וממצה של ספרו המוקדם של ויטגנשטיין. במוקד הדיון תעמד השאלה של אפיון גבולות השפה באופן המגלה את הקשר הפנימי שבין הלוגי והאתי שויטגנשטיין שואף לבטא בספרו. כרקע לדיון בויטגנשטיין נקרא מכתביהם של פרגה וראסל.

השיעור יסתיים בבחינת בית.


לסילבוס המלא
מבוא לרטוריקה (שיעור) 0662.1450.01
ד"ר שי פרוגל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

הרטוריקה היא אומנות הנאום, ואכן באופן מקורי זוהתה עם הנאומים ואומנותם. אך הוגים שונים לאורך תולדות המחשבה המערבית הציגו השקפות שונות ביחס למהותה, לתכליתה ולתחומי הדיון בהם היא לוקחת חלק.
הקורס מציג, באופן היסטורי ורעיוני, השקפות בולטות בתולדות הרטוריקה מהעת העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של


לסילבוס המלא
פרדוקסים (שיעור) 0618.2582.01
פרופ' רות ויינטראוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 278

פרדוקסים אינם רק שעשוע או קוריוז אינטלקטואלי. את הטענה שכל פרדוקס רציני מצביע על בעייה פילוסופית עמוקה נדגים בשיעור זה ע"י בחינת פרדוקסים בתחומים שונים: פילוסופיה של החלל והזמן )הפרדוקסים של זנון), תורת ההכרעה )הפרדוקס של Newcomb), לוגיקה ופילוסופיה של הלשון )פרדוקס הערימה), תורת האישוש )פרדוקס


לסילבוס המלא

סמינרים

מהירות והאמנה: דיספוזיציות ומדידתן** (סמינר) 0618.4910.01
ד"ר אלי דרזנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ א319

בחלקו הראשון של הסמינר נעסוק בפילוסופיה של המדידה (של אורך או מסה, למשל), ובתיאוריות פורמליות של מדידה. בפרט, נדון בקשר שבין המעמד המטאפיזי של תכונה/גודל מסוימים לבין האופי שבו הם נמדדים, וכן בשאלה מה ניתן ללמוד מן הקשרים בין אופני המדידה של תכונות/גדלים שונים (כגון מרחק, זמן ומהירות) לבין


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

נושאים בהסטוריה של הפילוסופיה: אנליטי וקונטיננטלי (סמינר) 0618.3854.01
פרופ' אלי פרידלנדר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 262

נקודת המוצא של הסמינר היא בהנחת חשיבותו של הפיצול שבין המסורת האנליטית לזו הקונטיננטלית בפילוסופיה המודרנית. נרצה לדון בשורה של מקרי מבחן מתוך ההיסטוריה המוקדמת של הפילוסופיה ה אנליטית בהם מתגלה אותו פיצול בהתהוותו. ההתחקות אחר מצע משותף שממנו אפשר לאמוד את המרחק בין שתי המסורות יוביל אותנו לדון


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

דרידה והמכונה הפילוסופית (שיעור) 0618.2874.01
מר יהונתן מאור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307

"דמיינו כי מערת אפלטון אינה מושלכת בפשטות על ידי תנועה פילוסופית, אלא הופכת בכללותה לכדי אזור תחום המוכל במבנה אחר, אחר לחלוטין, מכונה בלתי צפויה ומורכבת לאין ערוך" (ז'ק דרידה, 1972).
האדם הוא זואון טכניקון, זה כמעט בלתי אפשרי לחלוק על כך, ויחד עם זאת זאת נדמה כי אין דבר יסודי יותר


לסילבוס המלא
תפישות מודרניסטיות של שפה (שיעור) 0618.2930.01
ד"ר ענת מטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 262

הרוח המודרניסטית משותפת לזרמים בולטים בתרבות סוף המאה ה- 19 וראשית המאה ה- 20. שניים ממאפייניה המרכזיים הם שבירה חדה מן המסורת בכל מה שנוגע למושג הייצוג ותשומת לב לתפקידה המהותי של הצורה. אולם למרות העניין הפילוסופי המובהק הזה, המודרניזם מיוחס, בדרך כלל, לאמנות ולא לפילוסופיה – ולא בכדי, משום


לסילבוס המלא
על שפה ורגש בתיאוריות של מקור השפה (שיעור) 0618.2880.01
ד"ר עילית פרבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

מהו מקור השפה? דיסיפלינות שונות נתנו תשובות שונות לשאלה וויכוחים רבים ומרים נסובו עליה: האם מקור השפה האנושית הוא אלוהי או מקורו בספונטניות אנושית? האם השפה מופיעה בגלל צורך פסיכולוגי או חברתי? האם היא שלב מפותח יותר של השפה החייתית או דווקא שונה ממנה במהותה? הקורס יקרא תיגר על ההבחנה המקובלת


לסילבוס המלא

סמינרים

בין לוגיקה ואינטואיציה בפילוסופיה האנליטית** (סמינר) 0618.4927.01
ד"ר עפרה רכטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 497
ד"ר עפרה רכטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 262

סמינר מ.א. פתוח לב.א.
בסמינר נבחן את ביטוייהם הפוריים של הזיקות והמתחים בין מושגי האינטואיציה להם הגיבה המסורת האנליטית, לבין ה"מהפך הלשוני", בעיית הצורה הלוגית, והחיפוש אחר היסודות הלוגיים של המטפיזיקה, מנקודות מבט של העניין המחודש במושג האינטואיציה בפילוסופיה בת ימינו.

דרישות


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.

פילוסופיה ותרגום** (סמינר) 0618.4912.01
ד"ר דני רוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 262

הסמינר יוקדש ליחסי הגומלין בין פילוסופיה ותרגום, לתרגום כמושא של חקירה פילוסופית, לתרגום ככלי פילוסופי, לפילוסופיה כתרגום. נתמקד בתרגום בינתרבותי, תרגום לא רק בין שפות אלא גם בין תקופות, בין גישות טקסטואליות שונות, בין טקסט ואימג' (קולנוע, קומיקס). הטקסטים בהם נעסוק הם מתחום הפילוסופיה


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.

מטפורות, תמונות וייצוגים: אבני הבניין של התרבות (סמינר) 0618.3637.01
ד"ר מיכל גל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 320

"מר מוט לקח פריט חיים יומיומי, מיקם אותו כך שהחשיבות השימושית שלו נעלמה תחת הכותרת החדשה ונקודת המבט, ויצר מחשבה חדשה בעבור האובייקט" (ארתור דנטו מצטט ב-2001 את מרסל דושאן על יצירתו המזרקה. האיש העיוור. 1917)

בשיעור זה ננתח את המטפורה כתופעה ,תרבותית, אסתטית, לשונית ואמנותית, המהווה נקודת


לסילבוס המלא

ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית

סמסטר א'

שיעורי המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

פילוסופיה הודית - שיעור המשך (שיעור) 0618.2223.01
ד"ר דני רוה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 280

השיעור יוקדש לדיון במשנתן של כמה מן האסכולות הבולטות בפילוסופיה ההודית: ניאיה, מימאמסא, אדוַיטה-ודאנטה, סאנקהיה ויוגה, ולפולמוסים בין העמדות הפילוסופיות השונות. נתייחס גם לפילוסופיית הלשון של בהרטרהרי, לקווי-היסוד של תורות האסתטיקה ההודית הקלאסיות, ולפילוסופיה הודית בת-זמננו.
השיעור יסתיים


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל - הודית (תרגיל) 0618.2224.01
גב' אסנת טבצ'ניק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 307

התרגיל הצמוד יתמקד בפילוסופיה בודהיסטית, בדגש על נאגארג'ונה ו-וָסובנדהו.


לסילבוס המלא
פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך (שיעור) 0618.2225.01
גב' סמדר וינטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 306

על פי המסורת הליברלית המערבית, agency ["סוכנות"] היא יכולתו של אדם לפעול מתוך אוטונומיה וחרות. מתוך השענות על ביקורות פמיניסטיות ופוסט-סטרקטורליסטיות לתפיסה זו של agency, ובהתבסס על מחקרים בפילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומדע הדתות, שיעור ההמשך בפילוסופיה סינית ישרטט את האופנים התרבותיים


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל- סינית (תרגיל) 0618.2226.01
מר קיינן מריאסין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319

שיעורי בחירה

מבוא להינדואיזם הפוליטי (שיעור) 0687.2070.01
ד"ר רוני פרצ'ק סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 280

קורס זה משלב מתודות והיבטים במדע המדינה ובחקר הדתות לצורך דיון בסוגיות מרכזיות על המפה הציבורית והפוליטית בהודו העכשווית, תוך חשיפת ההיבטים הדתיים המכוונים אותן ועשויים להוות מפתח להבנת הפונדמנטליזם ההינדואי. במהלך הקורס נקרא טקסטים שכתבו מנהיגי תנועות לאומיות והוגים לאומיים בהודו של המאה ה – 19


לסילבוס המלא
מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה (שיעור) 0618.2776.01
ד"ר דני רוה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305

האוּפָּנִישָדות הן אבני היסוד של הפילוסופיה ההודית. שנקרה, פרשן האוּפָּנִישָדות, נחשב לגדול הפילוסופים שהצמיחה הודו. השיעור יוקדש לקריאה קרובה של מספר פרקים אופנישדיים (בעיקר מהבְּרְהָדְאָרָנְיָקָה אוּפָּנִישָד) בפנייה מתמדת לפרשנותו הלא במיוחד נאמנה אבל הבהחלט מרתקת של שנקרה. ננסה לברר מה הן


לסילבוס המלא
מילים אינן רק נשיפות רוח: שפה, עולם ושחרור ב 'ג'ואנג דזה' (שיעור) 0618.2889.01
מר רועי פורת סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 280

במהלך העשורים האחרונים חלה תמורה נרחבת באופן שבו מבין העולם המדעי את דמותו של ג'ואנג דזה (莊周 המאה הרביעית לפנה"ס), הניצב לצידו של לאו דזה כאחד משני ההוגים החשובים של אסכולת הדאואיזם. במקביל לתשומת הלב הגוברת אל ייחודם של 'הפרקים הפנימיים' המיוחסים לג'ואנג דזה


לסילבוס המלא
בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד (שיעור) 0687.2128.01
גב' קרן ארבל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 282

הקורס יבחן באופן מעמיק את הפילוסופיה, ההיסטוריה, הפסיכולוגיה והתרגול הבודהיסטי המוקדם: מדרשות הבודהה שבקנון הפאלי ועד הסוטרות המהאיאניות המוקדמות. חלקו הארי של הקורס יוקדש לניתוח מעמיק של רעיונות מרכזיים המופיעים בסוטות שבקנון הפּאלי, הגרעין העתיק ביותר של המסורת הבודהיסטית. כמו כן, נסקור


לסילבוס המלא
זן בודהיזם: דת, פילוסופיה, פסיכותרפיה, או מה? (שיעור) 0687.2188.01
פרופ' יעקב רז סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

מהו האתגר של הזן בודהיזם? זן בודהיזם הוא אחת התופעות המרתקות ביותר בין הזרמים הרוחניים של מזרח אסיה, ובמאה השנים האחרונות גם במערב. הוא נוכח כפילוסופיה, כאסתטיקה, כאימון רוחני, בהקשרים אמנותיים, בעולם הפסיכותרפיה, ובתחומים רבים אחרים. הקורס יעסוק בהסטוריה ובמחשבה הזן בודהיסטית מראשיתו בסין, דרך


לסילבוס המלא
מוות, לידה ומה שביניהם - המוות בתיאוריה ובפרקטיקה של הבודהיז (שיעור) 0687.2134.01
מר בועז עמיחי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 281

השיעור יעסוק בתפיסת המוות בבודהיזם בכלל, ובבודהיזם הטיבטי בפרט. מה משמעותו של המוות? מדוע המוות הוא נושא שיש לדבר עליו, ולא להחביאו? מהם התרגולים המיוחדים לנושא המוות, ולזמן המוות? מה קורה לפני המוות, אחריו, ותוך כדי? לידה מחדש במסורת הטיבטית, ומציאתו של הגלגול הבא של המורה.

השיעור יכלול


לסילבוס המלא
הודו בעיניים מערביות (שיעור) 0687.2130.01
ד"ר חן למפרט סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 326

השיעור עוסק באופנים השונים שבהם נתפשה הודו, הארץ הקסומה הרחוקה והעתיקה, ע"י המערב; החל מסיפוריהם של שגרירים, "היסטוריונים", סוחרים, הרפתקנים ואנשי-דת; וכלה בחוקרים הודו המודרניים. בהלך הקורס אנסה לבחון ולהציג את האופן שבו השפיעו "העיניים המערביות", על עיצוב הדימוי-העצמי ההודי.


לסילבוס המלא
במעגלי הלידות, בקשרי החיים הנסתרים: להיות אדם במחשבה ההינדית (שיעור) 0687.2024.01
גב' מיה טבת דיין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 279

במהלך קורס זה נבחן מושגים מרכזיים הטווים כולם ביחד את תמונת חייו של האדם כפי שהיא משורטטת על ידי ההינדואיזם הקלאסי וזה בן זמננו. כל שיעור יוקדש לדיון במושג אחר, תוך התבוננות בהגות פילוסופית, בספרות, ובביטויים תרבותיים קלאסיים ופופולריים. בין המושגים שיידונו בקורס: קרמה, סמסרה, דוקהה, מוקשה, אלים


לסילבוס המלא

סמינרים

שירת העשבים: זו בודהיזם, מרטין בובר והפילוסופיה של התהוות הג (סמינר) 0687.3394.01
פרופ' יעקב רז סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 רוזנברג ‏ 211

הסמינר יעסוק במה שאפשר לקרוא לו פילוסופיה אקולוגית-דיאלוגית, כפי שבאה לידי ביטוי בעיקר בכתביהם של שני ההוגים: דוגן ובובר, אבל גם בכתביהם של הוגים אחרים, מזרח ומערב. הדיון יתמקד באופן תיאור הקיום כרשת של התהוות גומלין בין יחיד ויחיד, בין יחיד וחברה, יחיד ועולם.


לסילבוס המלא
הודו של האפוסים הגדולים (סמינר) 0687.3387.01
ד"ר דני רוה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 262

הסמינר יתמקד בשני האפוסים הגדולים של הודו, המהאבהארטה והראמאינה. נקרא אפיזודות מרכזיות וניגע בשאלות הקיומיות העולות מתוכן לגבי טבע האדם והמתח בין דהרמה ('יומיומיות') ו-מוֹקְשָה ('חופש', 'טרנס-יומיומיות'). נדון בטכניקות ספרותיות וסיפוריות, בממדים פילוסופיים


לסילבוס המלא
על כוח הדיאלוג במישנתו של שנקרה (סמינר) 0687.3356.01
ד"ר יוחנן גרינשפון סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ א317


לדיאלוג במשנתו של שנקרה צורות וביטויים שונים. בין היתר מדובר בדיאלוג בין מורה (גורו) לתלמיד, בין דובר מנצח למתחרה מפסיד, ועוד. הדיאלוג הוא דומיננטי בדרך החיבור של שנקרה בפירושיו לאופנישדות, לבהגווד-גיטא ולחיבורו העצמאי "אלף תורות" במסגרת הקורס יתקיים עיון ומחקר בחשיבותו הפילוסופית


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

סוגיות בתורת ההכרה בהודו (שיעור) 0618.2878.01
מר ירון שור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 278

מהי ידיעה? מהי תפיסת חושים? מהי טעות ומהי אשליה? כיצד השיבה הפילוסופיה ההודית על השאלות הללו? במהלך השיעור נסקור דיונים שנערכו החל מסביבות אמצע האלף הראשון לספירה בין המסורת הבודהיסטית לבין מסורת הניאיה בנושא תורת ההכרה. מטרתנו תהיה לברר אילו סוגיות הכרתיות תפסו את קדמת הבמה של הדיון הפילוסופי


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה של היוגה (שיעור) 0618.2886.01
ד"ר דני רוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278

השיעור יתמקד ביוגה-סוטרה לפטנג'לי, טקסט מרכזי של מסורת היוגה ובפרשנויותיו השונות, 'קלאסיות' ומודרניות כאחד. נפתח בקריאה בסאנקהיה-קָארִיקָא, על מנת להתוודע למושגי המפתח ש'שואל' פטנג'לי מאסכולת הסאנקהיה: פּוּרוּשָה ('עצמיות'), פְּרָקְרְטִי ('הקיום


לסילבוס המלא
חיי ריקות, חיי מלאות: הלב, היהלום, וסוטרות הריקות הבודהיסטיו (שיעור) 0687.2407.01
פרופ' יעקב רז סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 281

השיעור יעסוק בהבטים השונים של מושג הריקות, שהוא כל כך מרכזי בבודהיזם המאוחר בשלושת התרבויות הבודהיסטיות הגדולות: הודו, סין ויפן, כולל הנגיעה בהיבטים משיקים של פילוסופיות אחרות, כגון דאואיזם. זה ייעשה על ידי קריאה פרשנית של טכסטים נבחרים מתוך המסורת הבדוהיסטית המוקדמת ובעיקר המאוחרת:


לסילבוס המלא

סמינרים

פילוסופיה סינית ב-youtube (סמינר) 0618.3853.01
פרופ' יואב אריאל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 261

בשנים האחרונות הפך אתר שיתוף קבצי הוידיאו YouTube למאגר רב-ממדי ולא-טכסטואלי של ידע אקדמי רב ערך. המרחף בחללו של האתר יכול להשתתף כשומע חופשי ולנווט את עצמו אל אין ספור עולמות, מצגות והרצאות אקדמיות, בכל נושא ונושא - כמים לים מכסים. הרפרזנטציות הויזואליות משתנות מקישור לקישור, יש בהן הרצאות


לסילבוס המלא
זהות אישית בפילוסופיה ההודית (סמינר) 0687.3343.01
ד"ר רועי צהר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 449
ד"ר רועי צהר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 449

הסמינר עוסק במושג הזהות העצמית (personal identity) בהודו, עם דגש על בחינה ביקורתית של הנחת הפנימיות – דהיינו התפיסה כי האני מושתת על מעין 'מרחב' פנימי, פרטי ומרובד. נסקור את הנחות היסוד המבססות את תפיסת הסובייקט בשיח הפילוסופי המוקדם בהודו (אסכולת הסאנקיה, האופאנשידות, האפוסים)


לסילבוס המלא
פילוסופיה ותרגום** (סמינר) 0618.4912.01
ד"ר דני רוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 262

הסמינר יוקדש ליחסי הגומלין בין פילוסופיה ותרגום, לתרגום כמושא של חקירה פילוסופית, לתרגום ככלי פילוסופי, לפילוסופיה כתרגום. נתמקד בתרגום בינתרבותי, תרגום לא רק בין שפות אלא גם בין תקופות, בין גישות טקסטואליות שונות, בין טקסט ואימג' (קולנוע, קומיקס). הטקסטים בהם נעסוק הם מתחום הפילוסופיה


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.

ד. פילוסופיה של הדת ופילוסופיה יהודית

סמסטר א'

שיעורי המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

פילוסופיה של הדת - שיעור המשך (שיעור) 0618.2209.01
ד"ר ורבין נחמה סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 307

הקורס יעסוק בשאלה האם ניתן לדבר עם ואודות האל. נתחיל בניסיון להבין את טיבעו של האל עליו ברצוננו לשוחח ושעימו מבקש האדם הדתי לקיים מערכת יחסים. נעסוק ב"אלוהי הפילוסופים", ב"אלוהי אברהם יצחק ויעקב" ובקשיים שונים אשר מושגי אלוהות אלה מעוררים. נתמקד בקושי לדבר אודות זה אשר "מושלם ממנו לא ניתן להעלות


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל - דת (תרגיל) 0618.2213.01
מר יואב מירב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307
קריאה במורה נבוכים (שיעור) 0690.2600.01
פרופ' מנחם לורברבוים שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 280

מטרת השיעור להקנות לתלמידים הכרות ראשונית ויסודית עם 'מורה הנבוכים' לרמב"ם כיצירת מופת של תיאולוגיה פילוסופית יהודית. השיעור יתמקד בקריאה קשובה של הטקסט עצמו בתרגומו העברי של ר' שמואל אבן תיבון. העיסוק בספר ישא אופי תמאטי ונעבור משאלות של הרמנויטיקה ופרשנות לשאלות של תיאלוגיה


לסילבוס המלא

**קריאה במורה נבוכים נחשב לשיעור המשך "פילוסופיה יהודית"

שיעורי בחירה

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (שיעור) 0690.1601.01
ד"ר אדם אפטרמן שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 220

הכרת הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, מונחיה והוגיה המרכזיים על פי סדר כרונולוגי וענייני.


לסילבוס המלא
קריאה ב"אני ואתה" של מרטין בובר (שו"ת) 0690.2631.01
מר אסף זיידרמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 206

מרטין בובר היה מהבולטים שבהוגים היהודיים במאה ה-20, והנציג הבולט ביותר בפילוסופיה הכללית לזרם הדיאלוגי ולהומניזם הדתי. בספרו "אני ואתה", הביא מרטין בובר לידי הבשלה את משנתו הדיאלוגית, העוסקת בפנומנולוגיה של המפגש הבינאישי, והגוזרת ממפגש זה אונטולוגיה, אפיסטמולוגיה, אתיקה, פסיכולוגיה ותיאולוגיה


לסילבוס המלא
משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים (שיעור) 0662.2052.01
ד"ר תמר אילת-יגורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 282

מטרת הקורס: הצגת תשובות שונות לשאלת משמעות החיים: אושר, אמונה, מוסר, אהבה, כסף ועוד.

נושאי הקורס: התחלת הדיון בשאלות: למה לחיות? בשביל מה ואיך ראוי לחיות? במהלך הקורס יוגדרו מבחינה פילוסופית: משמעות המשמעות, קיום בעל משמעות והיחס שבין המשמעות לבין הקיום בפועל. תוצגנה גישות פסיכולוגיות


לסילבוס המלא

סמינרים

אתיקה, טכנולוגיה ודת במשפחה בת זמננו (סמינר) 0618.3852.01
ד"ר תמר אילת-יגורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 319
ד"ר תמר אילת-יגורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 319

הסמינר יבחן באופן ביקורתי את המשפחה בתרבות המערב. נקודת המוצא לדיון יוצאת מהתרבות האוסרת על גילוי עריות ומאורגנת במערך משפחתי. המערך המשפחתי והמשפחה הגרעינית בפרט מכילים ידע נרחב שמבטיח את השרדות התרבות. המערך המשפחתי אינו רק מבנה ביולוגי ושרירותי, אלא גם מבנה שמאורגן בכללים, חוקים ואיסורים.


לסילבוס המלא
"הוידויים" של אוגוסטינוס ** (סמינר) 0618.3762.01
ד"ר אליזבט אופנהיימר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

ספר "הוידויים" הוא מהיצירות החשובות של אוגוסטינוס (סוף המאה הרביעית לספירה) שנודעה לה השפעה עצומה על הפילוסופיה הימי ביניימית ואפילו על הפילוסופיה המודרנית. הנושאים המרכזיים בהם יתמקד הסמינר: הזיקה בין הביוגרפיה לפילוסופיה, השפה ורכישת השפה, היחס בין פילוסופיה לדת, המניכאיזם, פלוטינוס


לסילבוס המלא

**סמינר בהיקף 2 ש"ס, על תלמידי פילו' ללמוד שיעור נוסף

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

פילוסופיית הקיום של ניטשה והשאלה היהודית (שיעור) 0662.1022.01
ד"ר אלי שיינפלד סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 281

משנתו של ניטשה מבשרת ומטרימה, בהרבה מובנים, את המודרניות שלנו. מחשבת מות האל של ניטשה, והביקורת הרדיקלית שלו לא רק על הדת, אלא גם על כל צורות החיים המושתתות על הנחות יסוד מטאפיזיות אשלייתיות (המדע, ההיסטוריה, או הפוליטיקה), הינה עדיין אחת מההתבוננויות העמוקות והרציניות על משמעות האדם בעולם


לסילבוס המלא
היחיד בתרבות היהודית המודרנית (שו"ת) 0662.1132.01
ד"ר תמר אילת-יגורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 278

מטרת הקורס: עיצוב הגדרת זהות יהודית מנקודת מבט אינדיווידואליות, באמצעות פניה להוגים יהודים שונים – בובר, ביאליק, סולובייצ'יק, עגנון, פרוייד, רוזנצווייג, שלום, שפינוזה ואחרים – ושזירתה בסיפורי חסידים, אגדות, משלים ומדרשים מן המקורות היהודיים.

נושאי הקורס: במסגרת הפילוסופיה הקיומית


לסילבוס המלא
נושאים מרכזיים בפילוסופיה הנוצרית של ימי הביניים (שיעור) 0618.2855.01
ד"ר אליזבט אופנהיימר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 278

השיעור יתמקד בהוגים המרכזיים של הפילוסופיה הנוצרית בימי הביניים (500-1500)- אוגוסטינוס, בואציוס, פסוידו-דיוניסוס, אבלאר, תומאס אקווינס, אוקהאם, דונס-סקוטוס, ובמגוון הנושאים שהעסיקו את הגותם:
תורת ההכרה, אתיקה, פילוסופיית הלשון, מקומו של האל בפילוסופיה, אסתטיקה, פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה


לסילבוס המלא

סמינרים

אמונה, תבונה ומה שביניהן (סמינר) 0618.3856.01
ד"ר ורבין נחמה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 260

הסמינר יעסוק בשאלת טבעה של האמונה הדתית ובשאלת היחס בין האמונה הדתית לתבונה. הסמינר יחולק לארבעה חלקים. בחלקו הראשון נתמקד בתשובות בנות זמננו, מהמסורת האנגלו-אמריקאית, בסווינבורן ובפלנטינגה הרואים את האמונה כיחס אל טענה, והמתיימרים להוכיח את הרציונליות שלה. בחלקו השני, נתמקד בפידאיזם של קירקגור,


לסילבוס המלא
דקארט על החיים הטובים: הכתבים האתיים** (סמינר) 0618.4917.01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 320

סמינר מ.א. פתוח לב.א. (4 ש"ס)
לאחרונה הולך וגובר העניין בכתבים האתיים והפסיכולוגיים של דקארט שהעסיקו אותו בשנים האחרונות לחייו. בניגוד לכתביו המוקדמים יותר (ובכללם ההגיונות), המתמקדים בשאלות תיאורטיות ומדעיות ומאופיינים בהתנכרות אל הגופני, הכתבים המאוחרים עוסקים בפרקטיקה של החיים -- במה


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית

תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות:

מבוא לפילוסופיה פוליטית ומבוא לתורת המוסר.

התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.

סמסטר א'

שיעורי המשך

תורת המוסר - שיעור המשך (שיעור) 0618.2601.01
גב' נופר שמעוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

תיאור הקורס
השיעור יתמקד בתפיסות שונות של הקשר בין חופש למוסר, המאפיינות גישות מרכזיות לפילוסופיה של המוסר. במקביל, נעמוד על משמעויות אפשריות שונות של מושג החופש ושל הניגוד המושגי בין חופש לבין שעבוד. נאפיין תפיסות של החופש על-ידי בירור הקשרים שלהן למושגים של טבע אוניברסלי ואינדיבידואלי,


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר (תרגיל) 0618.2602.01
מר תומר ששונקין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 326

תיערך קריאה מודרכת בטקסטים של ניטשה, ובטקסטים של פוקו והוגים פוסט-מודרניים נוספים.


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר (תרגיל) 0618.2602.02
מר עמיחי עמית סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307

תיערך קריאה מודרכת בטקסטים של ניטשה, ובטקסטים של פוקו והוגים פוסט-מודרניים נוספים.


לסילבוס המלא
פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך (שיעור) 0618.7585.01
פרופ' צבי טאובר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 326

"המדיניות אומרת: 'היו פקחים כנחשים', ואילו המוסר מוסיף (בחינת תנאי מגביל) לכך: 'אך בלי מירמה, כיונים'. אם שניהם אינם יכולים להתקיים יחד באותו צו עצמו, כי אז קיימת מחלוקת ממש בין מדיניות למוסר [...]" (קאנט, לשלום הנצחי).
"מעולם [עד למהפכה הצרפתית], מאז שהשמש ניצבת ברקיע


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל- פוליטית (תרגיל) 0618.7584.01
מר יואב הלפרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 307
תרגיל צמוד לנ"ל -פוליטית (תרגיל) 0618.7584.02
גב' יעל דולמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307

שיעורי בחירה

ביקורת הדמוקרטיה בהגות ניטשה (שיעור) 0618.2484.01
גב' איריס מאיר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 278

"התנועה הדמוקרטית, לא זו בלבד שהיא צורת ניוון של הארגון הפוליטי, כי אם גם צורת ניוונו והקטנתו של האדם, גימודו לבינוניות, פיחות ערכו" (ניטשה, מעבר לטוב ולרוע, ס' 203).
ניטשה הוא אחד ממבקריה הרדיקליים ביותר של החברה הדמוקרטית המודרנית. לדידו, ערכי המהפיכה הצרפתית - חירות, שוויון ואחווה -


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשוית (שיעור) 0662.1156.01
ד"ר חיים דעואל-לוסקי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 144

הפוסטמודרניזם הוא מונח מקובל בקרב חוקרים והוגים רבים לציון תגובה, ואף דחייה, לתקופה המודרנית ולערכיה, שבר שנוצר בעקבות מלחמת העולם השניה. הרעיון הפוסטמודרני כולל בתוכו תקופה היסטורית חדשה, הבאה לאחר המודרניות. זוהי תפיסה תאורטית חדשה הקשורה גם בהרגלי שיח חברתיים אחרים, באמנות חדשה ובתרבות צריכה


לסילבוס המלא
מקאנט להיגל (שיעור) 0618.2871.01
מר דני טנא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 306

מטרת הקורס להציג את הביקורת של הגל על שיטתו הפילוסופית של קאנט. הוא בנוי לפיכך כדלהלן: בחציו הראשון של הסמסטר ננסה להרכיב שיטה פילוסופית מתוך מכלול כתביו הביקורתיים של קאנט, ואילו בחציו השני נבחן את הביקורת שמעלה כנגדה הגל מתוך שיטתו שלו. דברים כלליים אלה יקרמו עור וגידים רק במהלך הסמסטר, עם


לסילבוס המלא
בעלי חיים פוליטיים (שיעור) 0618.2877.01
מר יואב קני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 306

אין ספק שכפי שטען אריסטו, "האדם הוא בעל-חיים פוליטי", אך האם האדם הוא בעל-החיים הפוליטי היחיד? במהלך הקורס ננסה להשיב על שאלה זו באמצעות דיון השוואתי וביקורתי במופעים השונים של בעלי-חיים לא-אנושיים בפילוסופיה הפוליטית המערבית, החל בכתבים הקלאסיים וכלה בדיונים עכשוויים. בין הנושאים שיידונו:


לסילבוס המלא
מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (שיעור) 0608.1110.01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 223

הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את העולם סביבינו. הקורס יציג את הביקורת של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת המחשבה המערבית ואת האלטרנטיבות שהיא מציעה בסוגיות אלו.
בין הסוגיות שיבחנו: האם מגלמת תפיסת האדם


לסילבוס המלא
קריאה ב"אני ואתה" של מרטין בובר (שו"ת) 0690.2631.01
מר אסף זיידרמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 רוזנברג ‏ 206

מרטין בובר היה מהבולטים שבהוגים היהודיים במאה ה-20, והנציג הבולט ביותר בפילוסופיה הכללית לזרם הדיאלוגי ולהומניזם הדתי. בספרו "אני ואתה", הביא מרטין בובר לידי הבשלה את משנתו הדיאלוגית, העוסקת בפנומנולוגיה של המפגש הבינאישי, והגוזרת ממפגש זה אונטולוגיה, אפיסטמולוגיה, אתיקה, פסיכולוגיה ותיאולוגיה


לסילבוס המלא
משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים (שיעור) 0662.2052.01
ד"ר תמר אילת-יגורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 282

מטרת הקורס: הצגת תשובות שונות לשאלת משמעות החיים: אושר, אמונה, מוסר, אהבה, כסף ועוד.

נושאי הקורס: התחלת הדיון בשאלות: למה לחיות? בשביל מה ואיך ראוי לחיות? במהלך הקורס יוגדרו מבחינה פילוסופית: משמעות המשמעות, קיום בעל משמעות והיחס שבין המשמעות לבין הקיום בפועל. תוצגנה גישות פסיכולוגיות


לסילבוס המלא
מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית (שיעור) 0910.1100.01
ד"ר מישורי דניאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00
פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו (שיעור) 0618.2882.01
ד"ר אורנה הררי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277

סקירה של היבטים שונים של האסכלות הפילוסופיות של התקופה ההלניסטית: הספקנות, הסטואה, והאפיקוראים. נתמקד בהשקפות האפיסטמולוגיות, פיסיקליות, מטאפיסיות ואתיות של האסכולות הללו.
דרישות: נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים, קריאה שוטפת של המקורות, ובחינת בית.


לסילבוס המלא
ספרות ורפואה - דו שיח סופרים רופאים** (שיעור) 0111.2712.01
סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00

קורס בחירה במסגרת ביה"ס לרפואה.
מרכזת הקורס : ד"ר לימור שרייבמן- שריר נייד: 0528327102
מזכירות ביה"ס לרפואה: הדר מליחי-סליבאנוב טל' 03-6409661 hadarm@post.tau.ac.il

במסגרת הקורס יופיעו לפני הסטודנטים סופרים ומשוררים שיקראו מיצירותיהם וביניהם הסופרים:
עמוס עוז, א. ב.


לסילבוס המלא

**מרכזת הקורס: ד"ר לימור שרייבמן-שריר

חדר 201 קומה ב', בניין סאקלר

סמינרים

ביקורת האידיאולוגיה: מרקס, מרקוזה ופוקו (סמינר) 0618.3848.01
ד"ר אילנה ארבל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א361
ד"ר אילנה ארבל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א361

סמינר, 4 ש"ס, סמסטר א
הסמינר יעסוק ביחס שבין הביקורת הפוליטית המרקסיסטית לביקורת הפוסט-מודרנית. זאת, תוך בחינת הזיקה של שתי הגישות לעקרונות הנאורות ולשאלת היחס ידע-כוח. בסמינר תודגש הקרבה שבין שני הזרמים בסוגיות מרכזיות.
במהלך הסמינר נעיין בחלקים מן הטקסטים הבאים: ק. מרקס, פ. אנגלס,


לסילבוס המלא
אתיקה, טכנולוגיה ודת במשפחה בת זמננו (סמינר) 0618.3852.01
ד"ר תמר אילת-יגורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 319
ד"ר תמר אילת-יגורי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 319

הסמינר יבחן באופן ביקורתי את המשפחה בתרבות המערב. נקודת המוצא לדיון יוצאת מהתרבות האוסרת על גילוי עריות ומאורגנת במערך משפחתי. המערך המשפחתי והמשפחה הגרעינית בפרט מכילים ידע נרחב שמבטיח את השרדות התרבות. המערך המשפחתי אינו רק מבנה ביולוגי ושרירותי, אלא גם מבנה שמאורגן בכללים, חוקים ואיסורים.


לסילבוס המלא
דיון בבעיות אקטואליות (סמינר) 0618.3528.01
ד"ר עובדיה עזרא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א361
ד"ר עובדיה עזרא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א361

הסמינר עוסק בהיבטים המוסריים, החברתיים והפוליטיים של סוגיות אקטואליות. במסגרתו יבחנו נושאים כגון הפלות, הנדסה גנטית, פונדקאות, חופש הדיבור, עונש מוות, זכויות ילדים, איכות הסביבה ועוד.
מטרתו של הסמינר אינה להתיר את הדילמות הכרוכות בסוגיות אלה, אלא לבחון את ההיבטים השונים שלהן ואת היתרונות


לסילבוס המלא
כאב, ביטוי ואמפטיה: מימדים אסתטיים ואתיים (סמינר) 0618.3858.01
ד"ר עילית פרבר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ א361

אמפטיה היא יכולתו של סוביקט לשים עצמו במקומו של האחר, להבין ולחלוק את רגשותיו, גם מבלי שרגשות אלה מועברים באופן ישיר. הסמינר יבחן את מושג האמפטיה כנקודת מפגש בין אסתטיקה ואתיקה, ויציג את האופנים השונים בהם ניתן לבחון את יחסי הגומלין ונקודות המעבר ביניהן. נבחן את ההבדלים בין אמפטיה, סימפטיה,


לסילבוס המלא
"הוידויים" של אוגוסטינוס ** (סמינר) 0618.3762.01
ד"ר אליזבט אופנהיימר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 320

ספר "הוידויים" הוא מהיצירות החשובות של אוגוסטינוס (סוף המאה הרביעית לספירה) שנודעה לה השפעה עצומה על הפילוסופיה הימי ביניימית ואפילו על הפילוסופיה המודרנית. הנושאים המרכזיים בהם יתמקד הסמינר: הזיקה בין הביוגרפיה לפילוסופיה, השפה ורכישת השפה, היחס בין פילוסופיה לדת, המניכאיזם, פלוטינוס


לסילבוס המלא

**סמינר בהיקף 2 ש"ס, על תלמידי פילו' ללמוד שיעור נוסף

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

הגוף (שיעור) 0618.2788.01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307

מאז אפלטון הפילוסופיה עסקה ועוסקת במשמעות של היות האדם יצור גופני וכיצד היבט זה של חיים אנושיים קשור להיבטים אחרים כמו מחשבה, חיים חברתיים, פוליטיקה ומוסר. הקורס ידון בתיאוריות עכשוויות של גוף הבאות להמשיג מחדש את המקום של הגוף בקיום האנושי. בין השאלות שידונו: כיצד העובדה כי אדם הוא בעל גוף


לסילבוס המלא
פוסטמודרניזם כפילוסופיה פוליטית (שיעור) 0618.2867.01
מר ארז אוסטרייך סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 307

מטרת הקורס היא לשרטט את דיוקנה של ההגות הפוסט מודרנית מתוך האתגר שזו מציבה להנחות היסוד של המחשבה הפוליטית המסורתית. בתוך כך, אנו נדון בשאלת משמעותה והשלכותיה של עמדה זו לאור חשיפתה את יחסי הכוח הפוליטיים והאילוצים האידיאולוגיים שעומדים בבסיס מה שמזוהה במסגרתה כ"מובן מאליו". בקורס נקרא, בין


לסילבוס המלא
הפילוסופיה הפוליטית של דלז וגואטרי (שיעור) 0618.2858.01
מר אהד זהבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279

השותפות האינטלקטואלית של הפילוסוף ז'יל דלז ושל הפסיכואנליטיקאי פליקס גואטרי בשלהי המאה ה-20 הולידה בין היתר פילוסופיה פוליטית מקורית ורבת תנופה. במסגרת הקורס נעמוד על כמה מן המושגים הבסיסיים בפילוסופיה הפוליטית של צמד ההוגים הזה – מושגים שקוראים תיגר על עיקרי המחשבה המדינית הליברלית ומציגים


לסילבוס המלא
צדק חברתי ומעורבות קהילתית (שיעור) 0618.2971.01
ד"ר תמר אילת-יגורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 497

החוג לפילוסופיה, בשיתוף עם אגודת הסטודנטים יקיים בסמסטר ב' תשע"א קורס במתכונת המשלבת תיאוריה ומעשה. במסגרת הקורס (2 ש"ס), ילמדו מספר שיעורים בהם תוצג עמדה לפיה מעורבות בקהילה היא מרכיב מרכזי בצדק חברתי. עיקר הקורס יהיה פעילות בתוך הקהילה בהיקף של שעתיים בשבוע בארגונים לשינוי חברתי, אליהם


לסילבוס המלא
"קוויר באופן ביקורתי": זהות, אתיקה ופוליטיקה קווירית (שיעור) 0608.3301.01
מר תומר ששונקין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 282

התווית "קוויר" (Queer) שימשה בעבר מילת גנאי לשונות מינית ומגדרית. כיום ומזה כעשרים שנה, קוויריות מציינת עמדה (תיאורטית ומעשית כאחת) של ביקורת רדיקלית. קוויר שימר את הוראתו כ"מוזר" והפך לפרספקטיבה "זרה" הממנפת את הזרות שלה להשקיף באופן ביקורתי על מגוון של תחומי ידע ופרקטיקה: פוליטיקה, היסטוריה,


לסילבוס המלא
צדק חברתי בישראל? דילמות סוציולוגיות בראי החברה הישראלית (שיעור) 0662.1154.01
גב' נועה לביא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 279

מהו מושג ה"צדק"? מהו מ"שוויון"? האם יש מוסר אוניברסלי? האם צדק משמעותו שוויון? בקורס זה נסקור תפיסות פילוסופיות וסוציולוגיות שונות של צדק ושוויון. במהלך הקורס נדון במתח שבין צדק ושוויון מזוויות תיאורטיות שונות ונאתר ונדגים מתח זה בחברה אשר בישראל.

חובות הקורס: נוכחות ומבחן סיום.


לסילבוס המלא
מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (שיעור) 0659.5155.01
פרופ' משה צוקרמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 280

סדרת הרצאות על הוגים חברתיים מרכזיים במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20: אוגוסט קונט, קרל מרקס, הרברט ספנסר, אמיל דורקהיים, מקס ובר, ולפרדו פארטו


לסילבוס המלא
נושאים מרכזיים בפילוסופיה הנוצרית של ימי הביניים (שיעור) 0618.2855.01
ד"ר אליזבט אופנהיימר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 278

השיעור יתמקד בהוגים המרכזיים של הפילוסופיה הנוצרית בימי הביניים (500-1500)- אוגוסטינוס, בואציוס, פסוידו-דיוניסוס, אבלאר, תומאס אקווינס, אוקהאם, דונס-סקוטוס, ובמגוון הנושאים שהעסיקו את הגותם:
תורת ההכרה, אתיקה, פילוסופיית הלשון, מקומו של האל בפילוסופיה, אסתטיקה, פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה


לסילבוס המלא
מבוא לתיאוריה בקורתית I (קורס השלמות) (שיעור) 0659.3056.01
דר רפאל זגורי- אורלי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 456

סדר השיעורים ורשימה ביבליוגרפית

1. מבוא: תיאוריה, ביקורת, תרבות
פילוסופיה קדם-ביקורתית (וולף ובאומגרטן)
קאנט הקדם ביקורתי (הדיסרטציה של 1770).

2 - 6 מהי ביקורת?
מהי נאורות?
- עמנואל קאנט, "תשובה לשאלה נאורות מהי?" , בתוך עזמי בשארה, עורך, הנאורות – פרויקט


לסילבוס המלא

סמינרים

אתיקה ואינטימיות (סמינר) 0608.4300.01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 ווב ‏ 103

הסמינר ידון בשאלת המעמד המוסרי שיכול להיות לקשרי קרבה וזיקה בין אדם לעצמו או בין אדם לאחרים מסוימים: אהוב/ה, ידיד/ה, הורה,ילד/ה. במהלך הסמסטר נדון בכמה מתפיסות מרכזיות המדגימות את המתח בין השאיפה של תורות מוסר להציב אופק ערכי אוניברסלי ליכולת לתת משקל לחוויה האנושית של אינטימיות כחוויה שהיא חלק


לסילבוס המלא

**מומלץ כתנאי קדם "מבוא לפילוסופיה פמיניסטית"

דקארט על החיים הטובים: הכתבים האתיים** (סמינר) 0618.4917.01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 320

סמינר מ.א. פתוח לב.א. (4 ש"ס)
לאחרונה הולך וגובר העניין בכתבים האתיים והפסיכולוגיים של דקארט שהעסיקו אותו בשנים האחרונות לחייו. בניגוד לכתביו המוקדמים יותר (ובכללם ההגיונות), המתמקדים בשאלות תיאורטיות ומדעיות ומאופיינים בהתנכרות אל הגופני, הכתבים המאוחרים עוסקים בפרקטיקה של החיים -- במה


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

על הנפש ועל המוסר (סמינר) 0618.3860.01
ד"ר שי פרוגל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 320

הסמינר יעסוק בקשר בין תפיסת נפש לבין השקפה מוסרית. נבחן כיצד תפיסת הנפש של מספר פילוסופים בולטים קובעת את ההשקפה המוסרית שלהם, או להפך. הפילוסופים שבהם נדון: ברוך שפינוזה, עמנואל קאנט, פרידריך ניטשה ועמנואל לוינס.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר ב' הוא עד תאריך


לסילבוס המלא
מלחמות צודקות ובלתי צודקות (סמינר) 0618.3763.01
ד"ר עובדיה עזרא סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 262

הסמינר יעסוק בספרו של מיכאל וולצר מלחמות צודקות ולא צודקות. הוא ידון בעיקר בסוגייה המכונה "מסורת המלחמה הצודקת". מסורת זו שואפת להחיל מגבלות מוסריות על המלחמה ועילותיה, וניתן לראות בה כניצבת בין שני קצוות, שבאחד עומד הפציפיזם הגורס כי כל שימוש באלימות אינו מוסרי, ובאחר, הריאליזם הפוליטי הגורס


לסילבוס המלא

ו. אסתטיקה

סמסטר א'

שיעורי המשך

אסתטיקה - שיעור המשך (שיעור) 0618.2400.01
פרופ' רות רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 281

המושג "אסתטי" יכול לאפשר לנו להבין את ההתנסות הייחודית שהאמנות גורמת
לנו. כדי להבהיר מהו האסתטי ולרדת לחקרה של החוויה האסתטית נבחן את
התיאורים הפילוסופיים של היופי וההנאה האסתטית. לשם כך נתמקד בשלוש תחנות
עיקריות בהיסטוריה של האסתטיקה: "ביקורת כוח השיפוט" של קאנט, האסתטיקה


לסילבוס המלא
תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה (תרגיל) 0618.2300.01
גב' עלמה יצחקי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 306
תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה (תרגיל) 0618.2300.02
גב' רונה כהן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 307

שיעורי בחירה

הסובייקט הקולנועי (שיעור) 0618.2870.01
גב' ארנה רביב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 278

הקורס מבקש לבחון את שאלת הסובייקט והמעמד המיוחד שלו במדיום הקולנועי. מהו הסובייקט הקולנועי? האם הוא הצופה? מהו המעמד של הנצפה? האם הוא סובייקט או אובייקט או שהוא "אחר"? מה הם היחסים בין הצופה לבין הנצפה? כיצד ניתן לקשור במסגרת הדיון הפילוסופי בקולנוע בין סובייקטיביות ואחרות? הקורס ישיב על שאלות


לסילבוס המלא
ולטר בנימין: דיוקן פילוסופי (שיעור) 0618.2885.01
פרופ' אלי פרידלנדר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 281

בשעור זה אנו שואפים להציג דיוקן פילוסופי של בנימין, היינו להציג את כתביו הרבים והמגוונים כקונפיגורציה פילוסופית ייחודית. השאלה שתנחה אותנו בהצגת אופי מחשבתו של בנימין היא: כיצד אפשרי "פרוייקט הפסאז'ים" כפילוסופיה. אנו נפנה ליצירה בלתי שלמה זו של בנימין שלא על מנת לפרשה ישירות אלא נשתמש


לסילבוס המלא

סמינרים

היידגר: הוויה וזמן (סמינר) 0618.3709.01
ד"ר חגי כנען סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 304

קריאה צמודה ביצירה הפילוסופית רבת ההשפעה של היידגר, הוויה וזמן (1927).

משתתפי הסמינר מתבקשים לבוא לפגישה הראשונה עם הספר בתרגום לאנגלית.
Martin Heidegger, Being and Time translation of Sein und Zeit
בתרגום
John Macquarrie and Edward Robinson
או בתרגומה של
Joan


לסילבוס המלא
כאב, ביטוי ואמפטיה: מימדים אסתטיים ואתיים (סמינר) 0618.3858.01
ד"ר עילית פרבר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ א361

אמפטיה היא יכולתו של סוביקט לשים עצמו במקומו של האחר, להבין ולחלוק את רגשותיו, גם מבלי שרגשות אלה מועברים באופן ישיר. הסמינר יבחן את מושג האמפטיה כנקודת מפגש בין אסתטיקה ואתיקה, ויציג את האופנים השונים בהם ניתן לבחון את יחסי הגומלין ונקודות המעבר ביניהן. נבחן את ההבדלים בין אמפטיה, סימפטיה,


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

מודרניזם, אנטי-מודרניזם ופוסט מודרניזם (שיעור) 0662.1157.01
מר גלעד מלצר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 326

למרות שהיסטוריונים רבים רואים את ראשית העת המודרנית כבר במאה ה-17, בדרך כלל כאשר מדברים על התקופה המודרנית, מכוונים למערך של שינויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים, טכנולוגיים ודיסיפלינאריים שהחלו באמצע המאה ה-19. בקורס זה נבדוק מהם המאפיינים המרכזיים של המודרניזם – המהלך האסתטי שיוצא לדרך בתקופה


לסילבוס המלא
פנומנולוגיה: קריאה בטקסטים נבחרים (שיעור) 0618.2879.01
גב' מירב אלמוג סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 455

"Phenomenology is the study of human experience and of the ways things present themselves to us in and through such experience."
Robert Sokolowski, Introduction to Phenomenology, p. 2

השיעור יוקדש לקריאה צמודה במספר טקסטים קאנונים בפנומנולוגיה על מנת להאיר מתוכם ובעזרתם תמות ומושגים


לסילבוס המלא
אקזיסטנציאליזם (שיעור) 0618.2089.01
ד"ר חגי כנען סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 279

השיעור מוקדש לדיון במושגי יסוד של המחשבה האקזיסטנציאליסטית: קיום, אותנטיות, חירות, בחירה, אחריות. הדיון יבחן את התפתחותם של מושגים אלה בהגותם של קירקגור, היידגר, סרטר, תוך ניסיון לברר את משמעותם כיום, בשלהי המחשבה הפוסט-מודרנית.
השיעור יסתיים בבחינת בית:
מועד א' בתאריך 3.7.11


לסילבוס המלא
פילוסופיה והסטוריה - מערכת יחסים (שיעור) 0618.2187.01
מר אורי רוטלוי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
10:00-08:00 גילמן ‏ 305

לאופולד פון רנקה, אחד מן האבות המייסדים של ההיסטוריה כדיסציפלינה מדעית, ביקש לשחרר אותה מאחיזתה של הפילוסופיה. לטענתו, ההיסטוריה של כל תקופה מאופיינת על-ידי יסוד פרטיקולארי, ואילו הפילוסופיה מפשיטה אותה מיסוד זה, וניגשת אליה רק כדי למצוא את הגילומים של היסודות ההכרחיים שממילא הגיעה אליהם בדרך


לסילבוס המלא
על שפה ורגש בתיאוריות של מקור השפה (שיעור) 0618.2880.01
ד"ר עילית פרבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 221

מהו מקור השפה? דיסיפלינות שונות נתנו תשובות שונות לשאלה וויכוחים רבים ומרים נסובו עליה: האם מקור השפה האנושית הוא אלוהי או מקורו בספונטניות אנושית? האם השפה מופיעה בגלל צורך פסיכולוגי או חברתי? האם היא שלב מפותח יותר של השפה החייתית או דווקא שונה ממנה במהותה? הקורס יקרא תיגר על ההבחנה המקובלת


לסילבוס המלא
הסטוריה פילוסופית של הרגשות (שיעור) 0618.2890.01
ד"ר עילית פרבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277

רגשות ותשוקות נחשבו מאז סוקרטס כמנוגדות לתבונה, ובמקרים רבים כמסיטות אותנו ממחשבה בהירה ורציונלית ואף מסוכנות לה. אם התבונה היא הניצוץ האלוהי, הרי שהתשוקות והרגשות סימנו תמיד את נקודת החיבור של האנושי לחייתי ובעת ובעונה אחת את ההתעלות מעל החייתי שבאדם. אבל אם הרגשות הם הרסניים למחשבה, האם אי


לסילבוס המלא

סמינרים

מטפורות, תמונות וייצוגים: אבני הבניין של התרבות (סמינר) 0618.3637.01
ד"ר מיכל גל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 320

"מר מוט לקח פריט חיים יומיומי, מיקם אותו כך שהחשיבות השימושית שלו נעלמה תחת הכותרת החדשה ונקודת המבט, ויצר מחשבה חדשה בעבור האובייקט" (ארתור דנטו מצטט ב-2001 את מרסל דושאן על יצירתו המזרקה. האיש העיוור. 1917)

בשיעור זה ננתח את המטפורה כתופעה ,תרבותית, אסתטית, לשונית ואמנותית, המהווה נקודת


לסילבוס המלא
ניטשה ובנימין: על הטרגדיה ומחזה התוגה (סמינר) 0618.3855.01
פרופ' אלי פרידלנדר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 262

הסמינר יוקדש להצגת הניגוד בין עמדותיהם הפילוסופיות של ניטשה ובנימין. מוקד הדיון יהיה בבחינתן של שתי צורות אמנותיות - הטרגדיה ומחזה התוגה- כפי שאלה נידונות בספרו של ניטשה "הולדתה של הטרגדיה" ובספרו של בנימין "מקור מחזה התוגה". מתוך ההנגדה של שתי הצורות האמנותיות נצא אל שאלות רחבות יותר כגון


לסילבוס המלא

ז. פילוסופית המדע והתרבות הדיגיטאלית

סמסטר א'

שיעורי בחירה

על המושג של סכמה מושגית (שיעור) 0618.2873.01
גב' הגר מסחרי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 277

"מחשבות ללא תוכן הן ריקות, הסתכלויות ללא מושגים הן סומות". -הקביעה המפורסמת של קאנט מבטאת את הגישה הגורסת שבין ה-mind לבין העולם מתקיימים יחסי גומלין, וכי יחסי הגומלין הללו הם המעצבים את האופן בו אנו חווים את העולם. האלמנט המבטא את העולם במערך זה הוא ה"נתון" – קלט שמקורו חיצוני לאדם. האלמנט


לסילבוס המלא
לייבניץ, יום וקאנט: סוגיות בפילוסופיה של הטבע (שיעור) 0618.2881.01
מר עידן שמעוני סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 306

בקורס נעיין בתרומותיהם של לייבניץ, יום וקאנט, שלושה מחשובי הפילוסופים של המאות ה-17 וה-18, למהפכה המדעית של התקופה ולפילוסופיה של הטבע. נעיין הן בתרומות הקונקרטיות שלהם למדע החדש המתגבש והן בהשלכות הפילוסופיות שנגזרו לדעתם מהמפכה המדעית.
המהפכה האינטלקטואלית המודרנית הציעה שינוי רדיקלי של


לסילבוס המלא
פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו (שיעור) 0618.2882.01
ד"ר אורנה הררי סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277

סקירה של היבטים שונים של האסכלות הפילוסופיות של התקופה ההלניסטית: הספקנות, הסטואה, והאפיקוראים. נתמקד בהשקפות האפיסטמולוגיות, פיסיקליות, מטאפיסיות ואתיות של האסכולות הללו.
דרישות: נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים, קריאה שוטפת של המקורות, ובחינת בית.


לסילבוס המלא

סמינרים

בעיות התודעה (סמינר) 0618.3842.01
ד"ר ירון סנדרוביץ סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 320

עובדת התודעה מוכרת לכל אחד מאיתנו. אינטואיציה אנושית בסיסית היא שהיותנו יצורים מודעים היא סממן מובהק של הווייתנו. בשאלות שמעוררת תופעת התודעה עוסקים פסיכולוגים, חוקרי מוח, ביולוגים, בלשנים ופילוסופים. מה מבחין יצורים מודעים מיצורים לא-מודעים? מה טיבען של חוויות נפשיות מודעות? האם יש היבטים


לסילבוס המלא
מהירות והאמנה: דיספוזיציות ומדידתן** (סמינר) 0618.4910.01
ד"ר אלי דרזנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ א319

בחלקו הראשון של הסמינר נעסוק בפילוסופיה של המדידה (של אורך או מסה, למשל), ובתיאוריות פורמליות של מדידה. בפרט, נדון בקשר שבין המעמד המטאפיזי של תכונה/גודל מסוימים לבין האופי שבו הם נמדדים, וכן בשאלה מה ניתן ללמוד מן הקשרים בין אופני המדידה של תכונות/גדלים שונים (כגון מרחק, זמן ומהירות) לבין


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

סמסטר ב'

שיעור המשך

פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (שיעור) 0659.4613.01
ד"ר אהוד לם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 281

הקורס יבקש להוודע מקרוב אל המסורת האנליטית בפילוסופיה של המדע, ולעמוד על כוחה ועל מגבלותיה. נעשה זאת תוך עיון קרוב בארבעה אספקטים פילוסופיים של הפעילות המדעית באשר היא: (א) הבעייתיות הכרוכה בניתוח מה שמוענק להשערה על ידי תוצאה חיובית של מבחן אמפירי (בעיית האישוש), (ב) הבעייתיות כרוכה בבירור


לסילבוס המלא
תרגיל בפילוסופיה של המדע (תרגיל) 0659.5287.01
גב' נעמי כורם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 307

במסגרת התרגיל נדון בכמה מן הטקסטים המרכזיים של הפילוסופיה של המדע במאה העשרים.

על המשתתפים בתרגיל מוטלות חובת ההשתתפות, קריאת הטקסטים הנלמדים והגשת מספר תרגילים.


לסילבוס המלא

שיעורי בחירה

דרידה והמכונה הפילוסופית (שיעור) 0618.2874.01
מר יהונתן מאור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 307

"דמיינו כי מערת אפלטון אינה מושלכת בפשטות על ידי תנועה פילוסופית, אלא הופכת בכללותה לכדי אזור תחום המוכל במבנה אחר, אחר לחלוטין, מכונה בלתי צפויה ומורכבת לאין ערוך" (ז'ק דרידה, 1972).
האדם הוא זואון טכניקון, זה כמעט בלתי אפשרי לחלוק על כך, ויחד עם זאת זאת נדמה כי אין דבר יסודי יותר


לסילבוס המלא
פילוסופיה של המתמטיקה (שו"ס) 0659.6001.01
פרופ' ליאו קורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305
פרופ' ליאו קורי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ 305

הקורס עוסק בבעיות הפילוסופיות היסודיות שעניינן בידע המתמטי: מה טיבו של הידע הזה? איך הוא מן האפשר? מה שונה ומה משותף לידע המתמטי ולידע המדעי בכלל? מה בינו לבין סוגי ידע אחרים? האם הידע המתמטי הוא ידע וודאי, ואם כן, מה המקור לוודאות זו? מהו נושא המחקר המתמטי ומהו מושא הידע הזה?
במהלך הקורס


לסילבוס המלא
הפצעה והסבר מדעי (שיעור) 0618.2869.01
מר ארז פירט סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 305

מטרת הקורס היא לבחון ולדון במידת הלגיטימיות של מספר סוגי הסברים הנמצאים מחוץ לזרם המרכזי של הפילוסופיה של המדע העוסק בהסברים מדעיים. בכדי ליצור בסיס טוב לדיון, נתחיל בתשובות לשאלות בסיסיות כגון מהו הסבר מדעי, מה בין הסבר לתיאור, מהי חשיבותו של הסבר למדע ועוד. בשלב השני יוצגו לעומק (בהסתמך על


לסילבוס המלא
הסטוריה פילוסופית של הרגשות (שיעור) 0618.2890.01
ד"ר עילית פרבר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ 277

רגשות ותשוקות נחשבו מאז סוקרטס כמנוגדות לתבונה, ובמקרים רבים כמסיטות אותנו ממחשבה בהירה ורציונלית ואף מסוכנות לה. אם התבונה היא הניצוץ האלוהי, הרי שהתשוקות והרגשות סימנו תמיד את נקודת החיבור של האנושי לחייתי ובעת ובעונה אחת את ההתעלות מעל החייתי שבאדם. אבל אם הרגשות הם הרסניים למחשבה, האם אי


לסילבוס המלא
הכרה, חזרה וזמן: תפיסות יסוד בפסיכואנליזה ובפילוסופיה (שיעור) 0618.2872.01
גב' דפנה בן צבי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 279

כיצד אנו לומדים? כיצד אנו מכירים? כיצד אנו מתפתחים? הן פילוסופים והן פסיכואנליטיקאים העסיקו את עצמם בשאלות יסוד אלו. בקורס זה נבחן את שאלת ההכרה דרך אחת התשובות המרתקות שהעניקו לה הן פילוסופים והן פסיכואנליטיקאים: ההכרה, ההתפתחות, התודעה העצמית, מסבירה הפסיכואנליזה – כמו גם הוגים


לסילבוס המלא

סמינרים

תפיסת הנפש של אריסטו (סמינר) 0618.4909.01
ד"ר אורנה הררי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א317
ד"ר אורנה הררי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317

הסמינר יתבסס על קריאה בעל הנפש של אריסטו ויתמקד בסוגיות כגון: (1) התלות בין פעילויות הנפש ומהמאפיינים החומריים של הגוף, (2)המכניזם של תפיסה חושית וקוגניציה של רשמי חושים, (3) דמיון וזיכרון, (4)חשיבה ופעילות השכל. לקראת סוף הסמסטר נדון בפרשנות המטריאליסטיות של תפיסת אריסטו באסכולה הפריטטית


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.

בין לוגיקה ואינטואיציה בפילוסופיה האנליטית** (סמינר) 0618.4927.01
ד"ר עפרה רכטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 497
ד"ר עפרה רכטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 262

סמינר מ.א. פתוח לב.א.
בסמינר נבחן את ביטוייהם הפוריים של הזיקות והמתחים בין מושגי האינטואיציה להם הגיבה המסורת האנליטית, לבין ה"מהפך הלשוני", בעיית הצורה הלוגית, והחיפוש אחר היסודות הלוגיים של המטפיזיקה, מנקודות מבט של העניין המחודש במושג האינטואיציה בפילוסופיה בת ימינו.

דרישות


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.

דיאלוג פילוסופי כמעצב סגנון חיים: מה אנחנו רוצים מהפילוסופיה (סמינר) 0618.3857.01
פרופ' נתנאל לאור סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 319

הדיאלוג הינו כלי מרכזי לחקירת רעיונות ולהתפתחות זהות פילוסופית. ניתן להצביע על סגנונות שונים של דיאלוגים פילוסופיים, ולזהות הנחות יסוד פילוסופיות שונות שבבסיסם. בין הנחות אלה ישנן כאלה, שהן עקרוניות בדיון אודות אפשרות החקירה הפילוסופית של המציאות.
על רקע זה, הסמינר הנוכחי בנוי במתכונת סדנה


לסילבוס המלא
אוכלוסיות דרוויניות:גודפרי-סמית' על ברירה טבעית (סמינר) 0659.2068.01
ד"ר אהוד לם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 261

הסמינר יוקדש לקריאה שיטתית וביקורתית בספרו החדש של פיטר גודפרי-סמית' Darwinian Populations and Natural Selection (Oxford University Press, 2009), וקריאת ההוגים עימם הוא מתווכח בספרו. הספר מציע ניתוח חדש של הקריטריונים העומדים בבסיס תהליכי ברירה טבעית, ומציג את השלכותיו של ניתוח זה להבנת


לסילבוס המלא
ביקורת מדע פמיניסטית: מיקומה וכינונה מחדש של הידיעה (סמינר) 0607.5306.01
ד"ר נועה גדי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 103

תיאור הסמינר: עיסוק ממוקד באתגר הפמיניסטי להנחות היסוד של תפישת הידע המדעי ולפרקטיקה המדעית הכרוך, בין היתר, בערעור על או בתביעה להמשגה מחדש של רעיון האובייקטיביות המדעית, של היחס ערך-עובדה, של תהליך הגילוי המדעי ושל אופן בנייתן וכינונן של תיאוריות מדעיות.
נקודת המוצא לסמינר היא בחינה


לסילבוס המלא

לימודי התואר השני

סמינר מחלקתי (סמינר) 0618.0001.01
שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 449

תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט

סמינר זה מארח את מורי החוג וכן פילוסופים אורחים.

לא נכלל במספר השעות לתואר.

סמינרי חובה (מסגרת 630)

סמינר מחקר מוכר כ- 4 ש"ס

סמסטר א'

סמינרי מחקר (מסגרת 630)

מועדי הפגישות יפורסמו באתר החוג בסמוך לתחילת הסמסטר

סמינר מחקר: תודעה עצמית ומודעות גופנית (סמינר) 0618.4915.01
ד"ר ירון סנדרוביץ סמסטר א' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ג', 19.10.10, בשעה 16:00 בחדר 260.

העניין הפילוסופי בשאלת הקשר שבין גופו של אדם ונפשו זכה לפריחה מחודשת בחמישים השנה אחרונות. בסמינר זה נעסוק באחד ממוקדיה של שאלה זו – באופן שבו היבטיה השונים של שאלת הגוף והנפש קשורים לשאלת הזהות הפרסונאלית. על מה מבוססת


לסילבוס המלא
סמינר מחקר: פנומנולגיה למתקדמים (סמינר) 0618.4913.01
ד"ר חגי כנען סמסטר א' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום א', 17.10.10, בשעה 16:00, בחדר 261.

הסמינר ישמש סדנא לכתיבה פנומנולוגית וכתיבה על פנומנולוגיה.
פגישות הסמינר יתנהלו סביב עבודותיהם של התלמידים.
הפגישות תתקיימנה בימי א' בשעות 18:00-16:00 בחדר 261 בניין גילמן.


לסילבוס המלא
סמינר מחקר: טקסט, פרשנות וביקורתה (סמינר) 0618.4684.01
ד"ר אריה פינקלברג סמסטר א' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 21.10.10, בשעה 15:00, בחדר 260.

שיטת הדיון העיקרית בתחום מדעי הרוח היא ניתוח המקור תוך בחינה ביקורתית של הפרשנויות המוצעות. מטרת הסמינר היא שיכלול המיומנות בהערכה ביקורתית של הפרשנות. התלמידים יכתבו שתי עבודות על סדרות המאמרים הגורסים פרשנות שונה של


לסילבוס המלא
סמינר מחקר: מגמות באתיקה פוסט מודרנית (סמינר) 0618.4916.01
ד"ר מירי רוזמרין סמסטר א' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ג', 19.10.10, בשעה 10:00, בחדר 449.

הפגישות הבאות תתקיימנה בימי ג' בשעות 10:00 עד 12:00 בחדר 260 בתאריכים הבאים:
2.11.10
30.11.10
18.1.11

האתיקה הפוסטמודרנית, מתאפיינת בניסיון לבקר ולחרוג מתפיסות אחדותיות של הסובייקט. זוהי


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

סמינרי מחקר (מסגרת 630)

מועדי הפגישות יפורסמו באתר החוג בסמוך לתחילת הסמסטר

סמינר מחקר: האוניברסיטה (סמינר) 0618.4897.01
ד"ר ענת מטר סמסטר ב' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ג', 22.02.11, בשעה 18:00, בחדר 497.

"חשוב מאד שהקהילה המלומדת באוניברסיטה תקבל פקולטה משלה שתהיה חפה מהוראות השלטון בקביעת החומר הנלמד בה, פקולטה שאינה צריכה לחלק הוראות ועקב כך הנה חופשייה להעריך כל דבר הקשור לעניין המדעי, כלומר לאמת." (עמנואל


לסילבוס המלא
סמינר מחקר: מטא-פילוסופיה (סמינר) 0618.4860.01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר ב' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 23.02.11, בשעה 14:15, בחדר 317א'.

בסמינר נעסוק ביחסה של הפילוסופיה אל עצמה. נבחן תשובות עכשוויות לשאלות כמו מהי הפילוסופיה בימנו, ומהי תכליתה; באיזו מידה ניתן לראותה כדיסציפלינה העומדת ברשות עצמה; האם ניתן לדבר על פרוגרס בפילוסופיה; האם מטרותיה של


לסילבוס המלא
סמינר מחקר: קריאה ביקורתית של טקסט פילוסופי (סמינר) 0618.4887.01
ד"ר אריה פינקלברג סמסטר ב' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ב', 21.02.11, בשעה 15:00, בחדר 497.

מטרת הסמינר היא לשפר מיומנות בקריאה ביקורתית של טקסטים פילוסופיים פרשניים. מיומנות זו כוללת בחינת הטיעון הפרשני משתי הזוויות העיקריות: התאמתו לטקסט המקור ותקפותו ועקביותו של הארגומנט הפרשני. 
התלמידים יכתבו שתי


לסילבוס המלא
סמינר מחקר: הלכי-רוח ופילוסופיה (סמינר) 0618.4919.01
ד"ר עילית פרבר סמסטר ב' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 24.02.11, בשעה 14:15, בחדר 450.

מה בין פליאה, חרדה, בושה ושעמום לפילוסופיה? באיזה מובן הלכי רוח בכלל והלכי רוח אלה בפרט עומדים ביסוד המחשבה הפילוסופיה? שאלות אלו ואחרות יעמדו במרכז סמינר זה שיבחן את הקשר האינהרנטי בין מחשבה פילוסופית לבין הלכי רוח.


לסילבוס המלא
סמינר מחקר: סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית (סמינר) 0618.4002.01
פרופ' רות ויינטראוב סמסטר ב' 00:00-00:00

הפגישה הראשונה תתקיים ביום א', 20.02.11, בשעה 10:15, בחדר 449.

נהוג לחשוב שהפילוסופיה האנליטית עוסקת בתיאוריות מופשטות ו"מנותקות מהחיים", וגם כשהיא נסובה אודות נושאים "ארציים" יותר, דיוניה עקרים ותפלים. נבדוק סברה זו ע"י בחינת דיונים אנליטים בסוגיות קיומיות: המוות (ומדוע – אם בכלל –


לסילבוס המלא

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

(רפראטים - מסגרת 620, עבודות סמינריוניות - מסגרת 640)

שנתי

האל והרע (סמינר) 0697.4057.01
ד"ר נחמה ורבין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ 260

האל והרע: מבט משווה יהודי ונוצרי
ד"ר נחמה ורבין


הסמינר יעסוק בסוגים שונים של בעיית "צדיק ורע לו" ובדרכים שונות להתמודדות עמן. נתבונן בתיאודיצאות שונות, באיוב, במערכת יחסיו הסבוכה עם האל, ובפרשנויות שונות, יהודיות ונוצריות, של המתרחש ביניהם, ובתיאולוגיות של מחאה


לסילבוס המלא
דיון השוואתי באמנות העולם (סמינר) 0618.4875.01
פרופ' בן-עמי שרפשטיין שנתי
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א361

לקורס זה יש שלושה ספרי לימוד: שניים קצרים בעברית ואחד ארוך באנגלית.
שלושת הספרים מצויים בספרייה.

ספרי הלימוד הם:
1. "ציפורים,פילים,ואומנים אחרים" / עם עובד/Xargol 2006
2. "ספונטאניות באומנות" / עם עובד 2006
3. "Art without Borders": a philosophical Exploration of


לסילבוס המלא

סמסטר א'

טכסטים פסבדו-אפיגראפיים בקונפוציוניזם ובמואיזם (סמינר) 0687.4430.01
פרופ' יואב אריאל סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 261

קריאה ב-Kongzi jia-yu ;Kong-cong-zi; ו-Yanzi chun-qiu המייצגים

גישה חתרנית כנגד התגבשות הפלטפורמה הקנונית של טכסטים בסין שבין

המאה ה-3 לפנה"ס ועד המאה ה-3 אחרה"ס .

הקריאה תיעשה ברובה בסינית קלאסית..


לסילבוס המלא
קריאה במשנתו של דוד יום (סמינר) 0618.4922.01
פרופ' רות ויינטראוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א317
פרופ' רות ויינטראוב סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א317

דרך קריאה ב"מסכת טבע האדם" וב"דיאלוגים" ננסה להבין אספקטים שונים ב"מדע האדם" של יום: תורת האידיאות, חוקי האסוציאציות, ותפיסת העולם והנפש שיום מייחס לנו. כמו כן, נבחן את הספקנות והנטורליזם שלו, והקשר הבעייתי ביניהם. האם הטיעונים הספקניים שהוא מביא מקעקעים את עצמם או את הנסיון שלו לבנות תורה מדעית


לסילבוס המלא
מלנכוליה ופילוסופיה (סמינר) 0618.4918.01
ד"ר עילית פרבר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ א319

כיצד ניתן לחשוב על מושג המלנכוליה הלקוח במקורו מחיי הנפש האנושיים או ממצבים פסיכולוגיים של סובייקטים – כשהוא מועמד ביחס למחשבה פילוסופית? איזה סוג של יחסים יכולים להיבנות בין מושג המלנכוליה ההיסטורי, המשתנה והמגוון כל כך, לבין הפילוסופיה? ומה אפשר לומר על פילוסופיה שהמבנה הפנימי שלה נובע או קשור


לסילבוס המלא
דרידה והפוליטי (סמינר) 0618.4920.01
ד"ר ענת מטר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ א319

מהי התפישה הפוליטית העולה מתוך כתביו השונים של דרידה? בסמינר ננסה לברר נושא זה דרך קריאה באחדים ממאמריו של דרידה הנוגעים לחוק, למוסר, למטאפיסיקה הפוליטית, ולהוגים שונים שעסקו בכל אלה. רשימת המאמרים תיבחר בעצה אחת עם התלמידים ומתוך התחשבות בחומר המוכר להם כבר.

המועד להגשת עבודה סמינריונית


לסילבוס המלא
קריאות בפרויד: "מעבר לעקרון העונג" (סמינר) 0618.4907.01
פרופ' שלמה בידרמן, ד"ר רינה לזר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 449

בספרו "אלברטין איננה" כותב פרוסט:
"אבל תבניתו הרת האסון של העולם הפסיכופתלוגי גוזרת שמעשה כשל, מעשה שיש למנוע אותו יותר מכל, הוא הוא המעשה המרגיע, המעשה הפותח לפנינו בטרם נדע מה יהיו תוצאותיו,אופקים חדשים לתקווה, ומשחרר אותנו לזמן מה מן הכאב הקשה מנשוא שהוליד בנו הסירוב, וכך כאשר הכאב קשה


לסילבוס המלא
שפינוזה על גאולת הנפש (סמינר) 0618.4691.01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 261

במהלך הסמינר נקרא בחיבורו החשוב של שפינוזה, "אתיקה", תוך דגש מיוחד על שלושת חלקיו האחרונים. ננסה להבין מהי, לפי שפינוזה, תכליתה הקיומית, התרפויטית של הפילוסופיה; כיצד יכול האדם, באמצעות החשיבה הרציונלית הנוקשה, למצוא את דרכו אל האושר העליון, אל אהבת אלוהים השכלית; מהי הגרסה החילונית,


לסילבוס המלא
קריאה פילוסופית בכתבי היינריך היינה (סמינר) 0618.4921.01
פרופ' צבי טאובר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א361
פרופ' צבי טאובר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א361

"פילוסופים גרמנים [...] יואילו נא להשיב אל ליבם כי המעט שאני אומר, כולו ברור ומחוּוָר, והחיבורים שלהם אמנם מושתתים מאוד, לאין שיעור מושתתים, עמוקים מאוד, עד להדהים עמוקים, אבל סתומים הם כמו כן. מה בצע לעם באסמים הנעולים ומפתח אין לו. העם רעב לדעת ומחזיק טובה לי על פרוסת לחם-הרוח שאני מחלק אתו


לסילבוס המלא
מהירות והאמנה: דיספוזיציות ומדידתן** (סמינר) 0618.4910.01
ד"ר אלי דרזנר סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ א319

בחלקו הראשון של הסמינר נעסוק בפילוסופיה של המדידה (של אורך או מסה, למשל), ובתיאוריות פורמליות של מדידה. בפרט, נדון בקשר שבין המעמד המטאפיזי של תכונה/גודל מסוימים לבין האופי שבו הם נמדדים, וכן בשאלה מה ניתן ללמוד מן הקשרים בין אופני המדידה של תכונות/גדלים שונים (כגון מרחק, זמן ומהירות) לבין


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

לאקאן והפילוסופים (סמינר) 0669.5061.01
פרופ' רות רונן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ א319

לאקאן והפילוסופים
סמינר מ.א.
פרופ' רות רונן


הזיקה הבולטת בין הפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן לבין טקסטים מרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית היא זיקה שמעוררת תמיד את השאלה האם המחשבה הפסיכואנליטית איננה ביסודה פילוסופיה. זיקה זו באה לידי ביטוי בכך שמושגי יסוד במחשבה של


לסילבוס המלא
תפיסת האחריות בהגות היהודית המודרנית:בובר,יונס, לוינס ואשלג (סמינר) 0690.4620.01
פרופ' רון מרגולין סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 רוזנברג ‏ 209

הנס יונס ועמנואל לוינס הנמנים על החשובים שבהוגים היהודים המודרניים במחצית השניה של המאה העשרים העמידו את מושג האחריות במרכז הגותם מבלי שקיימו כל דיאלוג ביניהם. בסמינר זה נפתח בעיון מעמיק בתפישת האחריות העולה מכתביהם, נערוך השוואה ביניהם ונבחן את היחס שבין דיוניהם בשאלה זו לבין דיונים בנושאים


לסילבוס המלא
ואלטר בנימין - התיזות על ההיסטוריה (סמינר) 0659.3043.01
פרופ' משה צוקרמן סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 449

הסינריון יוקדש כולו לקריאת "התיזות על ההיסטוריה" של ואלטר בנימין ועיגונן במכלול הגותו


לסילבוס המלא
תורת הנפש בעת העתיקה (סמינר) 0618.4911.01
ד"ר אריה פינקלברג סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ א361

הסמינר מוקדש לתורות הנפש אשר פותחו ביוון העתיקה והיוו בסיס להגות הפילוסופית בעת החדשה. במרכז הדיון יעמוד סיפרו של אריסטו "על הנפש" שבו אריסטו דן במהותה ותפקודיה של הנפש תוך בחינה ביקורתית את התפיסות היריבות, כולל זו של אפלטון.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט בסמסטר א' הוא עד


לסילבוס המלא
ספר המדינה לאפלטון (סמינר) 0618.4692.01
ד"ר עובדיה עזרא סמסטר א'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-08:00 גילמן ‏ 262

הסמינר יעסוק בדיאלוג המפורסם ביותר של אפלטון: המדינה (פוליטאה). בספר יבחן בעיקר המודל האוטופי של מדינה שהציע אפלטון כאלטרנטיבה לאתונה של אחרי מות פריקלס, בה חי ופעל. כעיקרון תתנהל קריאה שיטתית של הספר על פי סדר הספרים בו.
מתכונת הסמינר תהיה הגשת רפראטים על ידי התלמידים ודיון בסוגיה שהועלתה


לסילבוס המלא

סמסטר ב'

Contemporary Theories of Truth (סמינר) 0618.4906.01
פרופ' הילרי פטנאם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00
פרופ' הילרי פטנאם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00

תורות אמת משלושה טיפוסים העסיקו פילוסופים במאות ה19 וה20: "תורות התאמה", "תורות קוהרנטיות", ו"תורות פרגמטיות". התורות הללו עצמן אינן עומדות בסטנדרטים עכשוויים של בהירות, אך לכל אחת מהן יש בימינו ממשיכים. לצידם, התפתחה משפחה חדשה של תאוריות המכונות "דיפלציוניות"("Deflationary"). בין התורות


לסילבוס המלא

**הסמינר יסתיים ב-23 במרץ 2011

**יוכר 2 ש"ס ויתקיים בשפה האנגלית

הדימוי: הוויה, נוכחות, היראות (סמינר) 0618.4914.01
ד"ר חגי כנען סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 304

מהו דימוי? מה פירוש להיות דימוי? מה ההבדל בין לראות דימוי לבין לראות אובייקט?
הסמינר יעסוק בשאלות יסוד אודות הוויתו ואופני הפעולה של הדימוי החזותי תוך ניסיון להפגיש את הדיון הפילוסופי עם דיונים עכשויים בתולדות האמנות.
קריאה תכלול: היידגר, באטאי, מרלו-פונטי, בארת', דלז,


לסילבוס המלא
חומר ורוח - משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי (סמינר) 0697.4060.01
ד"ר רונית רותם סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 319


חומר ורוח-משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי
סמינר
ד"ר רונית רותם
החיים הם מסע, מסע של הגשמה דרך חוויה.
על מנת לחוות את המסע שלנו בצורה המספקת ביותר עלינו להכיר טוב יותר את חוקי היקום והקיום המשתקפים בעקרונות הביוכימיים של תהליכים תאיים, המתאימים גם לעולם הרוח, ואת


לסילבוס המלא
"הקפיטל" של קארל מרקס קריאה שיטתית (סמינר) 0659.2065.01
פרופ' גדעון פרוידנטל סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 449

ככל שמתרבה ספרות הניאו-מרקסיזם, כך נשכח המרקסיזם עצמו. מטרת הקורס היא להקנות בסיס מושגי מוצק לתיאוריה החברתית של מרקס על-סמך קריאה מדויקת של "הקפיטל" ושל טקסטים משלימים. לא נדרשות ידיעות קודמות, אך נדרשת נכונות לקרוא כל שבוע טקסט בעיון.


לסילבוס המלא
Theories and Methods of the Humanities: Approaches toward (סמינר) 0659.2070.01
Prof. Wilhelm Schmidt-Bigg סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ 450

הקורס יתקיים באנגלית ויכלול כשבעה מפגשים של 4 שעות כל אחד בחודשים פברואר - אפריל
שיעור ראשון יתקיים ביום ב' 21.2 בשעה 14-18 בחדר 450

The lectures will address the following topics:

- Humanities and „Geisteswissenschaften“: the different approaches the continental and


לסילבוס המלא
אחדות התודעה (סמינר) 0618.4924.01
ד"ר ירון סנדרוביץ סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-14:00 גילמן ‏ א361

חידת התודעה מצויה במוקדו של המחקר הפילוסופי העכשווי שעוסק בנפש. בדרך כלל עיקר תשומת הלב ניתנת לבעיה אותה כינה צ'למרס "הבעיה הקשה של התודעה", השאלה בדבר טיבען של האיכויות המוחשות המודעות ומקומם ואופן השתלבותן בעולם הפיזיקאלי. אך אין לזהות רק עם ההיבט האיכותי של חוויות מודעות. חוויות מודעות


לסילבוס המלא
תפיסת הנפש של אריסטו (סמינר) 0618.4909.01
ד"ר אורנה הררי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
12:00-10:00 גילמן ‏ א317
ד"ר אורנה הררי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 גילמן ‏ א317

הסמינר יתבסס על קריאה בעל הנפש של אריסטו ויתמקד בסוגיות כגון: (1) התלות בין פעילויות הנפש ומהמאפיינים החומריים של הגוף, (2)המכניזם של תפיסה חושית וקוגניציה של רשמי חושים, (3) דמיון וזיכרון, (4)חשיבה ופעילות השכל. לקראת סוף הסמסטר נדון בפרשנות המטריאליסטיות של תפיסת אריסטו באסכולה הפריטטית


לסילבוס המלא
דקארט על החיים הטובים: הכתבים האתיים** (סמינר) 0618.4917.01
ד"ר נועה נעמן צאודרר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 320

סמינר מ.א. פתוח לב.א. (4 ש"ס)
לאחרונה הולך וגובר העניין בכתבים האתיים והפסיכולוגיים של דקארט שהעסיקו אותו בשנים האחרונות לחייו. בניגוד לכתביו המוקדמים יותר (ובכללם ההגיונות), המתמקדים בשאלות תיאורטיות ומדעיות ומאופיינים בהתנכרות אל הגופני, הכתבים המאוחרים עוסקים בפרקטיקה של החיים -- במה


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

על טבע האדם (סמינר) 0618.4865.01
פרופ' צבי טאובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319
פרופ' צבי טאובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-12:00 גילמן ‏ א319

"[...] 1) מה אני יכול לדעת? 2) מה עלי לעשות? 3) לְמה רשאי אני לקוות? 4) מהו האדם? השאלה הראשונה נענית על-ידי המטאפיסיקה, השניה על-ידי תורת-המוסר, השלישית על-ידי הדת, והרביעית על-ידי האנתרופולוגיה. ביסודו של דבר כל אלה היו יכולות להיחשב כאנתרופולוגיה, מכיוון ששלוש השאלות הראשונות מתייחסות אל


לסילבוס המלא
פרקים ב"פנומנולוגיה של הרוח" מאת היגל (סמינר) 0618.4839.01
פרופ' צבי טאובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א361
פרופ' צבי טאובר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ א361

"הכל עומד על כך שנבין ונבטא את האמיתי לא [רק] בתור עצם [[Substanz, אלא בה-במידה גם בתור נושא [Subjekt]." (ג.ו.פ.היגל, פנומנולוגיה של הרוח).

מטרת הקורס: הכרת היסודות של הגות היגל באמצעות קריאה בפרקים נבחרים מתוך ספרו: פנומנולוגיה של הרוח (1807).
אופן הלימוד: הרצאות מבוא, קריאה מודרכת,


לסילבוס המלא
בין לוגיקה ואינטואיציה בפילוסופיה האנליטית** (סמינר) 0618.4927.01
ד"ר עפרה רכטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
18:00-16:00 גילמן ‏ 497
ד"ר עפרה רכטר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-18:00 גילמן ‏ 262

סמינר מ.א. פתוח לב.א.
בסמינר נבחן את ביטוייהם הפוריים של הזיקות והמתחים בין מושגי האינטואיציה להם הגיבה המסורת האנליטית, לבין ה"מהפך הלשוני", בעיית הצורה הלוגית, והחיפוש אחר היסודות הלוגיים של המטפיזיקה, מנקודות מבט של העניין המחודש במושג האינטואיציה בפילוסופיה בת ימינו.

דרישות


לסילבוס המלא
ארתור שופנהאואר-העולם כרצון וכדימוי (סמינר) 0659.2067.01
פרופ' משה צוקרמן סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
14:00-10:00 גילמן ‏ 281

הסימנריון יוקדש כולו לריאת יצירת-המפתח של ארתור שופנהאואר "העולם כרצון וכדימוי".


לסילבוס המלא
פילוסופיה ותרגום** (סמינר) 0618.4912.01
ד"ר דני רוה סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 262

הסמינר יוקדש ליחסי הגומלין בין פילוסופיה ותרגום, לתרגום כמושא של חקירה פילוסופית, לתרגום ככלי פילוסופי, לפילוסופיה כתרגום. נתמקד בתרגום בינתרבותי, תרגום לא רק בין שפות אלא גם בין תקופות, בין גישות טקסטואליות שונות, בין טקסט ואימג' (קולנוע, קומיקס). הטקסטים בהם נעסוק הם מתחום הפילוסופיה


לסילבוס המלא

**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

תיאטרון ופילוסופיה (סמינר) 0680.5072.01
פרופ' גלילי שחר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ 449

הסמינר יציג פרספקטיבות דרמטיות של השיח הפילוסופי וידון באופן בו מושגים ורעיונות מתגלגלים ב"משחק" וב"דיאלוג", ב"מחוות" וב"מסכות". במסגרת זו יבחן גם הדיוקן הפילוסופי של "השחקן" אצל דידרו, גיתה, ניטשה, קאמי וארטו. הסמינר יעסוק גם בזיקה שבין התיאטרון הטרגי והתרבות הפילוסופית ובאופן בו הגיבור הטרגי,


לסילבוס המלא
Psychoanalysis and Utopianism in our Era (סמינר) 0659.2073.01
Prof Alfred Tauber סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-12:00 גילמן ‏ א361

הסמינר יתקיים בימי ה' 24 בפברואר עד 7 באפריל - 7 מפגשים בני 4 שעות כל אחד
Much of post-Freudian culture criticism has characterized the “de-centered subject” and explored opportunities for a psychoanalytic-inspired reconfiguration of social repression. Using Nietzschean readings of


לסילבוס המלא
ביקורת מדע פמיניסטית: מיקומה וכינונה מחדש של הידיעה (סמינר) 0607.5306.01
ד"ר נועה גדי סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
16:00-14:00 ווב ‏ 103

תיאור הסמינר: עיסוק ממוקד באתגר הפמיניסטי להנחות היסוד של תפישת הידע המדעי ולפרקטיקה המדעית הכרוך, בין היתר, בערעור על או בתביעה להמשגה מחדש של רעיון האובייקטיביות המדעית, של היחס ערך-עובדה, של תהליך הגילוי המדעי ושל אופן בנייתן וכינונן של תיאוריות מדעיות.
נקודת המוצא לסמינר היא בחינה


לסילבוס המלא
קאנון, פרשנות וידיעה: גישות למחקר טקסטואלי בהודו (סמינר) 0618.4923.01
ד"ר רועי צהר סמסטר ב'
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
20:00-16:00 גילמן ‏ 261

הסמינר נועד להקנות כלים תאורטיים ומתודולוגיים למחקר טקסטואלי, בדגש על הגות הודו הקלאסית ובהסתמך על תאוריה הרמנויטית (פרשנית) פילוסופית בת זמננו. במהלך הסמינר נדון באופן כללי בהווצרותם ומשמעותם של קנונים טקסטואליים, באופן שבו מובנת הפעילות הפרשנית כמכוננת תפיסת מציאות ומושג של זהות אישית


לסילבוס המלא

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer