ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה

גרסה מורחבת / רגילה
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות. יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
0687.1001.01מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידט
(ד"ר אסף גולדשמידט)
שנתי שיעור  א'  16:00-14:00  גילמן  223
0687.1002.01מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאול
(ד"ר רחל שאול)
שנתי שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  223
0687.1003.01מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהר
(ד"ר רועי צהר)
שנתי שיעור  ג'  16:00-14:00  גילמן  223

תרגילים מבואיים (מסגרת 120)

התרג' נלמדים אחת לשבועיים. שבוע 1 סין שבוע 2 יפן והודו

0687.1100.01תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' שני גיטמן-לסק
(גב' שני גיטמן-לסק)
שנתי תרגיל  ב'  10:00-08:00  גילמן  317
0687.1100.02תרגיל מבואי סין (תאריך בחינה)
גב' עדי מור
(גב' עדי מור)
שנתי תרגיל  ב'  14:00-12:00  גילמן  317
0687.1100.03תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
מר ארז לוין
(מר ארז לוין)
שנתי תרגיל  ג'  18:00-16:00  גילמן  317
0687.1100.04תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
מר עמרי אור
(מר עמרי אור)
שנתי תרגיל  ג'  20:00-18:00  גילמן  317
0687.1100.05תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' נועה הגש
(גב' נועה הגש)
שנתי תרגיל  ד'  10:00-08:00  גילמן  317
0687.1100.06תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
מר ארז לוין
(מר ארז לוין)
שנתי תרגיל  ד'  16:00-14:00  גילמן  317
0687.1100.07תרגיל מבואי סין (תאריך בחינה)
מר עמרי אור
(מר עמרי אור)
שנתי תרגיל  ה'  14:00-12:00  גילמן  317
0687.1200.01תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' שירי ליבר
(גב' שירי ליבר)
שנתי תרגיל  ג'  18:00-16:00  גילמן  318
0687.1200.02תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' יוליה סטולר
(גב' יוליה סטולר)
שנתי תרגיל  ב'  20:00-18:00  גילמן  318
0687.1200.03תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
מר ליעד הורוביץ
(מר ליעד הורוביץ)
שנתי תרגיל  ד'  10:00-08:00  גילמן  318
0687.1200.04תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' רותם כרמלי
(גב' רותם כרמלי)
שנתי תרגיל  ד'  16:00-14:00    
0687.1200.05תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' אלי תאודור
(גב' אלי תאודור)
שנתי תרגיל  ד'  20:00-18:00  גילמן  318
0687.1200.06תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
מר ליעד הורוביץ
(מר ליעד הורוביץ)
שנתי תרגיל  ה'  14:00-12:00  גילמן  318
0687.1200.07תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' נועה שטל
(גב' נועה שטל)
שנתי תרגיל  ה'  18:00-16:00  גילמן  318
0687.1300.01תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' מיכל ארליך
(גב' מיכל ארליך)
שנתי תרגיל  ב'  10:00-08:00  גילמן  א362
0687.1300.02תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' נעמה שטיינהרט
(גב' נעמה שטיינהרט)
שנתי תרגיל  ב'  14:00-12:00  גילמן  318
0687.1300.03תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' מיכל ארליך
(גב' מיכל ארליך)
שנתי תרגיל  ג'  20:00-18:00  גילמן  318
0687.1300.04תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר עופר דק
(מר עופר דק)
שנתי תרגיל  ד'  12:00-10:00  גילמן  318
0687.1300.05תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' טליה אריאב
(גב' טליה אריאב)
שנתי תרגיל  ד'  14:00-12:00  רקנאטי  255
0687.1300.06תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' שלומית שמחי
(גב' שלומית שמחי)
שנתי תרגיל  ד'  20:00-18:00  גילמן  317
0687.1300.07תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' טליה אריאב
(גב' טליה אריאב)
שנתי תרגיל  ה'  16:00-14:00  גילמן  317

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121

0687.2419.01יחסי סין ארה"ב במאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר נעם כוכבי
(ד"ר נעם כוכבי)
סמסטר א' שיעור  א'  12:00-10:00  גילמן  280
0618.2455.01אתיקה ופעולה בבודהיזם ההודי (תאריך בחינה)
מר אורן הנר
(מר אורן הנר)
סמסטר א' שיעור  א'  18:00-16:00  גילמן  362
0687.2404.01מבוא לספרות יפנית קלאסית ומודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר שונית שחל-פורת
(ד"ר שונית שחל-פורת)
סמסטר א' שיעור  ב'  12:00-10:00  גילמן  280
0687.2078.01אהבה ומוסכמות חברתיות בספרות הסינית המסורתית (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחר
(פרופ' מאיר שחר)
סמסטר א' שיעור  ב'  18:00-14:00  רוזנברג  002
0618.2223.01פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוה
(ד"ר דני רוה)
סמסטר א' שיעור  ד'  16:00-14:00  גילמן  278
0618.2224.01תרגיל צמוד לנ"ל - הודית (תאריך בחינה)
גב' אסנת טבצ'ניק
(גב' אסנת טבצ'ניק)
סמסטר א' תרגיל  א'  16:00-14:00  גילמן  307
0687.2402.01נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפרר
(ד"ר איילה קלמפרר)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  220
0618.1043.01מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
ד"ר גליה פת-שמיר
(ד"ר גליה פת-שמיר)
סמסטר א' שיעור  ב'  12:00-10:00  ווב  001
0687.2192.01ההיסטוריה של סין המודרנית א': משיא שושלת הצ'ינג ועד לנפילתה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלע
(ד"ר אורי סלע)
סמסטר א' שיעור  ב'  14:00-12:00  גילמן  220
0687.2128.01בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד (תאריך בחינה)
גב' קרן ארבל
(גב' קרן ארבל)
סמסטר א' שיעור  ב'  18:00-16:00  גילמן  326
0687.2094.01פרקים בהיסטוריה ובתרבויות האסלאם בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'ק
(ד"ר רוני פרצ'ק)
סמסטר א' שיעור  ג'  12:00-10:00  גילמן  221
0687.2175.01על המפה הפוליטית: מי ומה בפוליטיקה ההודית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'ק
(ד"ר רוני פרצ'ק)
סמסטר א' שיעור  ג'  18:00-16:00  גילמן  277
0687.2101.01יפן בתקופה המודרנית המוקדמת: סוגיות בחברה ובתרבות (תאריך בחינה)
ד"ר שלמית בג'רנו
(ד"ר שלמית בג'רנו)
סמסטר א' שיעור  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  002
0618.2225.01פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר גליה פת-שמיר
(ד"ר גליה פת-שמיר)
סמסטר א' שיעור  ד'  12:00-10:00  גילמן  א361
0618.2226.01תרגיל צמוד לנ"ל- סינית (תאריך בחינה)
גב' גליה דור
(גב' גליה דור)
סמסטר א' תרגיל  ב'  20:00-18:00  גילמן  261
0618.2776.01מציאות ואשליה: מהאוּפָּנִישָדות עד שנקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוה
(ד"ר דני רוה)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  גילמן  317
0687.2171.01אדונים ונתינים: הודו הבריטית, 1757-1947 (תאריך בחינה)
ד"ר יצחק לובלסקי
(ד"ר יצחק לובלסקי)
סמסטר א' שיעור  ד'  16:00-14:00  גילמן  221
0687.2415.01האימפריאליזם היפני 1890-1945 (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתי
(ד"ר ליאורה צרפתי)
סמסטר א' שיעור  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  002
0687.2115.01היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודרניזציה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתי
(ד"ר ליאורה צרפתי)
סמסטר א' שיעור  ד'  18:00-16:00  גילמן  305
0687.2172.01קוסמולוגיה ורפואה בסין מהשאנג ועד החאן (תאריך בחינה)
גב' סשה רונית שוורץ
(גב' סשה רונית שוורץ)
סמסטר א' שיעור  ד'  14:00-12:00  גילמן  318
0687.2017.01שירה בודהיסטית עתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אביתר שולמן
(ד"ר אביתר שולמן)
סמסטר א' שיעור  ד'  18:00-16:00  גילמן  221
0687.2162.01ממוקדן ועד הירושימה, יפן בין 1945-1931 (תאריך בחינה)
ד"ר מירון מדזיני
(ד"ר מירון מדזיני)
סמסטר א' שיעור  ה'  16:00-14:00  גילמן  280
0687.2420.01נשים מגדר ומיניות בסין (תאריך בחינה)
גב' סמדר וינטר
(גב' סמדר וינטר)
סמסטר א' שיעור  ה'  16:00-14:00  גילמן  277
0687.2186.01פיתוח כלכלי בסין המודרנית: מדיניות, הצלחות ואתגרים (תאריך בחינה)
ד"ר רעות ברק
(ד"ר רעות ברק)
סמסטר א' שיעור  ה'  18:00-16:00  גילמן  144
0618.2889.01מילים אינן רק נשיפת רוח: שפה, עולם ושחרור ב'ג'ואנג-דזה' (תאריך בחינה)
מר רועי פורת
(מר רועי פורת)
סמסטר א' שיעור  ה'  18:00-16:00  גילמן  361

פרו"ס סמ' א' מסגרת 122

0687.2220.01דת עממית ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוך
(ד"ר אירית אורבוך)
סמסטר א' פרו"ס  א'  16:00-14:00  גילמן  260
ד"ר אירית אורבוך
(ד"ר אירית אורבוך)
סמסטר א' פרו"ס  ג'  16:00-14:00  גילמן  260
0687.2204.01מבט אנתרופולוגי על נשים ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה גולדשטין-גדעוני
(ד"ר עפרה גולדשטין-גדעוני)
סמסטר א' פרו"ס  ג'  18:00-14:00  גילמן  262
0687.2213.01סוגיות בסיסיות בבודהיזם (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהר
(ד"ר רועי צהר)
סמסטר א' פרו"ס  ב'  18:00-14:00    
0687.2286.01משפחה ופולחן בסין (תאריך בחינה)
מר עודד אבט
(מר עודד אבט)
סמסטר א' פרו"ס  ב'  14:00-12:00  רקנאטי  305
מר עודד אבט
(מר עודד אבט)
סמסטר א' פרו"ס  ה'  14:00-12:00  גילמן  304
0687.2254.01מין לאומיות ומדיה בהודו בת ימינו (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'ק
(ד"ר רוני פרצ'ק)
סמסטר א' פרו"ס  ד'  14:00-10:00  גילמן  א319
0687.2283.01עולם האלים הסיני (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחר
(פרופ' מאיר שחר)
סמסטר א' פרו"ס  ג'  18:00-14:00  גילמן  497

סמינרים סמ' א' מסגרת 123

0687.3392.01יפן בזירה הבי"ל (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאול
(ד"ר רחל שאול)
סמסטר א' סמינר  א'  12:00-10:00  גילמן  304
ד"ר רחל שאול
(ד"ר רחל שאול)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  גילמן  304
0687.3355.01הקולנוע היפני (תאריך בחינה)
פרופ' צביקה סרפר
(פרופ' צביקה סרפר)
סמסטר א' סמינר  ב'  14:00-10:00  גילמן  262
0687.3313.01היסטוריה אינטלקטואלית של סין בתקופת המינג והצ'ינג (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלע
(ד"ר אורי סלע)
סמסטר א' סמינר  ב'  12:00-10:00  גילמן  260
ד"ר אורי סלע
(ד"ר אורי סלע)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  גילמן  א317
0618.3571.01הודו של האפוסים הגדולים (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוה
(ד"ר דני רוה)
סמסטר א' סמינר  ג'  20:00-16:00  גילמן  319
0687.3356.01על כוח הדיאלוג במישנתו של שנקרה (תאריך בחינה)
ד"ר יוחנן גרינשפון
(ד"ר יוחנן גרינשפון)
סמסטר א' סמינר  ה'  16:00-12:00  גילמן  260
0687.3395.01מה חדש בניאו-קונפוציאניזם (תאריך בחינה)
ד"ר גליה פת-שמיר
(ד"ר גליה פת-שמיר)
סמסטר א' סמינר  ב'  14:00-12:00  גילמן  260
ד"ר גליה פת-שמיר
(ד"ר גליה פת-שמיר)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-12:00  גילמן  261

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121

0687.2195.01מדיניות החוץ של סין ויפן (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאול
(ד"ר רחל שאול)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  גילמן  א319
ד"ר רחל שאול
(ד"ר רחל שאול)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  גילמן  305
0687.2406.01הלוטוס בגני: דת בשירת ובספרות יפן המסורתית (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוך
(ד"ר אירית אורבוך)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  גילמן  307
0687.2146.01אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
מר עודד אבט
(מר עודד אבט)
סמסטר ב' שיעור  א'  14:00-12:00  גילמן  282
4160.1234.01"עושים קריירה - כלים תיאורטיים ומעשיים להתמודדות בעולם התע (תאריך בחינה)
( )
סמסטר ב' שיעור  ב'  12:00-10:00    

הרישום לקורס בדקאנאט הסטודנטים

0687.2161.01מיעוטים, חילוניות וחינוך בהודו המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר הרינדר מישרה
(ד"ר הרינדר מישרה)
סמסטר ב' שיעור  ב'  14:00-12:00  גילמן  279
0687.2418.01ההיסטוריה של סין המודרנית ב': מנפילת הצ'ינג ועד היום (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלע
(ד"ר אורי סלע)
סמסטר ב' שיעור  ב'  14:00-12:00  גילמן  221
0687.2412.01"להיות יפני"? הסתכלות הסטורית על דרך עיצובה של התרבות והחברה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפרר
(ד"ר איילה קלמפרר)
סמסטר ב' שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  282
0687.2199.01הקופצים קדימה והנותרים מאחור: חברה ושוליים בסין המודרנית בספ (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שריג
(ד"ר רוני שריג)
סמסטר ב' שיעור  ב'  18:00-16:00  גילמן  281
0687.2416.01תרבות ומוסיקה עכשווית בסין (תאריך בחינה)
מר עדיאל פורטוגלי
(מר עדיאל פורטוגלי)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  גילמן  281
0687.2075.01דת, שלטון ו"דתות חדשות" ביפן המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוך
(ד"ר אירית אורבוך)
סמסטר ב' שיעור  ג'  16:00-14:00  גילמן  282
0687.2413.01מבוא לתרבות החזותית ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר שלמית בג'רנו
(ד"ר שלמית בג'רנו)
סמסטר ב' שיעור  ג'  18:00-16:00  גילמן  282
0618.2896.01הפילוסופיה של דאיה קרישנה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוה
(ד"ר דני רוה)
סמסטר ב' שיעור  ד'  12:00-10:00  גילמן  277
0618.1042.02מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוה
(ד"ר דני רוה)
סמסטר ב' שיעור  ד'  14:00-12:00  גילמן  223
0687.2411.01מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתי
(ד"ר ליאורה צרפתי)
סמסטר ב' שיעור  ד'  16:00-14:00  גילמן  281
0687.2059.01צעירים ביפן: שינוי חברתי, שמירה על המסורת ופער הדורות (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוך- צמח
(ד"ר דלית בלוך- צמח)
סמסטר ב' שיעור  ד'  18:00-16:00  גילמן  282
0687.2116.01היסטוריה ותרבות בקוריאה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתי
(ד"ר ליאורה צרפתי)
סמסטר ב' שיעור  ד'  18:00-16:00  גילמן  221
0687.2062.01אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
מר אריה קוץ
(מר אריה קוץ)
סמסטר ב' שיעור  ד'  20:00-18:00  גילמן  326
0687.2414.01הדאו של הרפואה בחאן (תאריך בחינה)
גב' סשה רונית שוורץ
(גב' סשה רונית שוורץ)
סמסטר ב' שיעור  ד'  14:00-12:00  גילמן  304
0687.2409.01מרחב וחברה בסין העכשווית (תאריך בחינה)
מר דרור קוכן
(מר דרור קוכן)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  גילמן  281
0687.2401.01על העולם העשוי כולו מילים: אשליה ויצירתיות בספרות ובמחשבה הה (תאריך בחינה)
ד"ר מיה טבת דיין
(ד"ר מיה טבת דיין)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  גילמן  282
0687.2403.01"לחתוך עם חרב החכמה"- זן באומנויות הלחימה של יפן (תאריך בחינה)
מר אלון מרק
(מר אלון מרק)
סמסטר ב' שיעור  ה'  16:00-14:00  גילמן  282
0687.2408.01תרבות סין המוקדמת (תאריך בחינה)
גב' סמדר וינטר
(גב' סמדר וינטר)
סמסטר ב' שיעור  ה'  16:00-14:00  גילמן  220
0687.2007.01חברה, תרבות ודת בסין המודרנית - בין מסורת לשינוי (תאריך בחינה)
מר עודד אבט
(מר עודד אבט)
סמסטר ב' שיעור  ה'  18:00-16:00  גילמן  317
0687.2035.01Indian Buddhist Thought (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהר
(ד"ר רועי צהר)
סמסטר ב' שיעור  ב'  12:00-10:00  גילמן  279
0687.2025.01History of Chinese Medicine (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידט
(ד"ר אסף גולדשמידט)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  גילמן  307

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122

0687.2264.01יפן והמזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאול
(ד"ר רחל שאול)
סמסטר ב' פרו"ס  א'  10:00-08:00  גילמן  262
ד"ר רחל שאול
(ד"ר רחל שאול)
סמסטר ב' פרו"ס  ג'  10:00-08:00  גילמן  262
0687.2210.01סין בפרספקטיבה מערבית: ממרקו פולו ועד ג'קי צ'אן (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלע
(ד"ר אורי סלע)
סמסטר ב' פרו"ס  ב'  12:00-10:00  גילמן  260
ד"ר אורי סלע
(ד"ר אורי סלע)
סמסטר ב' פרו"ס  ד'  12:00-10:00  גילמן  260
0687.2229.01לחבק את הסבל - תשובות הודיות לבעיית התיאודיציה (תאריך בחינה)
ד"ר חן למפרט
(ד"ר חן למפרט)
סמסטר ב' פרו"ס  ד'  18:00-14:00  גילמן  260
0687.2275.01פילוסופיה סינית? (תאריך בחינה)
ד"ר גליה פת-שמיר
(ד"ר גליה פת-שמיר)
סמסטר ב' פרו"ס  ד'  14:00-10:00  גילמן  262

סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123

0687.3385.01הדאו (דרך) והסתעפויותיו בפילוסופיה הסינית (תאריך בחינה)
פרופ' יואב אריאל
(פרופ' יואב אריאל)
סמסטר ב' סמינר  א'  14:00-10:00  גילמן  261
0687.3379.01לא רק זאזן: תורה ופרקטיקה בבודהיזם היפני (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוך
(ד"ר אירית אורבוך)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-14:00  רוזנברג  211
0687.3306.01הבודהיזם הטנטרי באסיה (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחר
(פרופ' מאיר שחר)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-14:00  גילמן  449
0687.3396.01מבטים על משבר המודרניות בהודו הפוסטקולוניאלית: הוליוווד במומ (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'ק
(ד"ר רוני פרצ'ק)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-10:00  גילמן  449
0687.3360.01הפילוסופיה של הבודהיזם המהאיאני: "דרך האמצע" וה"תודעה בלבד" (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהר
(ד"ר רועי צהר)
סמסטר ב' סמינר  ד'  18:00-14:00  דן-דוד  101
0687.3398.01מארג המציאות ההודי (תאריך בחינה)
ד"ר אביתר שולמן
(ד"ר אביתר שולמן)
סמסטר ב' סמינר  ד'  18:00-14:00  גילמן  318

שיעורי שפה מסגרת 124

יפנית שנה א'

0687.1680.01יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמן
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ב'  10:00-08:00  גילמן  361
גב' מסקו מוסקוביץ
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ג'  10:00-08:00  גילמן  278
גב' ניקי ליטמן
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ה'  10:00-08:00  גילמן  361
0687.1680.02יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמן
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  א'  12:00-10:00  גילמן  361
גב' מסקו מוסקוביץ
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ב'  12:00-10:00  רקנאטי  409
גב' מסקו מוסקוביץ
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ד'  12:00-10:00  רקנאטי  255
0687.1680.03יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמן
(גב' ניקי ליטמן, ד"ר מיקה לוי- יממורי)
שנתי שו"ת  א'  14:00-12:00  גילמן  361
ד"ר מיקה לוי- יממורי
(גב' ניקי ליטמן, ד"ר מיקה לוי- יממורי)
שנתי שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  361
גב' ניקי ליטמן
(גב' ניקי ליטמן, ד"ר מיקה לוי- יממורי)
שנתי שו"ת  ה'  14:00-12:00  גילמן  361

סינית שנה א'

0687.1700.01סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חויי סיה
(גב' חויי סיה, ד"ר ג'אנג פינג, גב' לואו דזיה)
סמסטר א' שו"ת  א'  10:00-08:00  גילמן  317
גב' חויי סיה
(גב' חויי סיה, ד"ר ג'אנג פינג, גב' לואו דזיה)
סמסטר א' שו"ת  ג'  10:00-08:00  גילמן  317
גב' לואו דזיה
(גב' חויי סיה, ד"ר ג'אנג פינג, גב' לואו דזיה)
סמסטר א' שו"ת  ה'  10:00-08:00  גילמן  317
ד"ר ג'אנג פינג
(גב' חויי סיה, ד"ר ג'אנג פינג, גב' לואו דזיה)
סמסטר ב' שו"ת  א'  10:00-08:00  גילמן  317
ד"ר ג'אנג פינג
(גב' חויי סיה, ד"ר ג'אנג פינג, גב' לואו דזיה)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  10:00-08:00  גילמן  317
גב' לואו דזיה
(גב' חויי סיה, ד"ר ג'אנג פינג, גב' לואו דזיה)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  10:00-08:00  גילמן  317
0687.1700.02סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי
(גב' ג'אנג לי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  א'  12:00-10:00  גילמן  317
גב' ג'אנג לי
(גב' ג'אנג לי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ג'  12:00-10:00  גילמן  317
גב' לואו דזיה
(גב' ג'אנג לי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  317
0687.1700.03סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי
(גב' ג'אנג לי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  א'  18:00-16:00  גילמן  361
גב' ג'אנג לי
(גב' ג'אנג לי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ג'  18:00-16:00  גילמן  361
גב' לואו דזיה
(גב' ג'אנג לי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ד'  16:00-14:00  גילמן  361
0687.1700.04סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צולי
(גב' חואנג צולי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ב'  12:00-10:00  גילמן  317
גב' חואנג צולי
(גב' חואנג צולי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ד'  12:00-10:00  גילמן  317
גב' לואו דזיה
(גב' חואנג צולי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ה'  12:00-10:00  גילמן  317
0687.1700.05סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צולי
(גב' חואנג צולי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ב'  14:00-12:00  גילמן  362
גב' חואנג צולי
(גב' חואנג צולי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  362
גב' לואו דזיה
(גב' חואנג צולי, גב' לואו דזיה)
שנתי שו"ת  ה'  16:00-14:00  גילמן  362

סנסקריט שנה א'

0687.9000.01סנסקריט שנה א' (תאריך בחינה)
מר רפי פלד
(מר רפי פלד)
סמסטר א' שו"ת  א'  14:00-12:00  דן-דוד  101
מר רפי פלד
(מר רפי פלד)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  דן-דוד  101
מר רפי פלד
(מר רפי פלד)
סמסטר ב' שו"ת  א'  14:00-12:00  גילמן  318
מר רפי פלד
(מר רפי פלד)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  18:00-16:00  דן-דוד  101

הינדי שנה א'

0687.9200.01הינדי שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
שנתי שו"ת  א'  14:00-12:00  רקנאטי  255
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
שנתי שו"ת  ב'  14:00-12:00  רקנאטי  255
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
שנתי שו"ת  ה'  14:00-12:00  רקנאטי  255

יפנית שנה ב'

0687.2680.01יפנית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמן
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  א'  10:00-08:00  רקנאטי  255
גב' מסקו מוסקוביץ
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ב'  10:00-08:00  רקנאטי  255
גב' מסקו מוסקוביץ
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ד'  10:00-08:00  רקנאטי  255
0687.2680.02יפנית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמן
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ב'  12:00-10:00  רקנאטי  255
גב' מסקו מוסקוביץ
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ג'  12:00-10:00  רקנאטי  255
גב' ניקי ליטמן
(גב' ניקי ליטמן, גב' מסקו מוסקוביץ)
שנתי שו"ת  ה'  12:00-10:00  רקנאטי  255

סינית שנה ב'

0687.2700.01סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ג'אנג פינג
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  א'  12:00-10:00  גילמן  362
ד"ר ג'אנג פינג
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ג'  12:00-10:00  גילמן  362
גב' טאנג דנהונג
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ד'  12:00-10:00  גילמן  362
0687.2700.02סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי
(גב' ג'אנג לי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ב'  10:00-08:00  גילמן  362
גב' ג'אנג לי
(גב' ג'אנג לי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ד'  10:00-08:00  גילמן  362
גב' טאנג דנהונג
(גב' ג'אנג לי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ה'  10:00-08:00  גילמן  362
0687.2700.03סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צולי
(גב' חואנג צולי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ב'  16:00-14:00  גילמן  362
גב' חואנג צולי
(גב' חואנג צולי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ד'  16:00-14:00  גילמן  362
גב' טאנג דנהונג
(גב' חואנג צולי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ה'  14:00-12:00  גילמן  362
0687.2700.04סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי
(גב' ג'אנג לי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  א'  10:00-08:00  גילמן  318
גב' ג'אנג לי
(גב' ג'אנג לי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ג'  10:00-08:00  גילמן  318
גב' טאנג דנהונג
(גב' ג'אנג לי, גב' טאנג דנהונג)
שנתי שו"ת  ה'  16:00-14:00  גילמן  361

הינדי שנה ב'

0687.9210.01הינדי שנה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
שנתי שו"ת  א'  12:00-10:00  גילמן  318
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
שנתי שו"ת  ב'  12:00-10:00  גילמן  362
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
שנתי שו"ת  ה'  12:00-10:00  גילמן  362

סנסקריט שנה ב'

0687.9010.01סנסקריט שנה ב' (תאריך בחינה)
מר אלכס צרניאק
(מר אלכס צרניאק)
שנתי שו"ת  א'  16:00-14:00  גילמן  318
מר אלכס צרניאק
(מר אלכס צרניאק)
שנתי שו"ת  ה'  10:00-08:00  גילמן  א318

קורסי העשרה בשפות

(משוקללים כשיעורים מונוגרפיים)

ניתן לקחת עד 8 ש"ס מסה"כ 16 ש"ס שיעורי הבחירה

קורסי העשרה שנתיים

0687.9100.01סנסקריט שנה ג' (תאריך בחינה)
מר אלכס צרניאק
(מר אלכס צרניאק)
שנתי שו"ת  א'  18:00-16:00  דן-דוד  101

קורסי העשרה - סמ' א'

0687.9002.01סינית קלאסית א' (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידט
(ד"ר אסף גולדשמידט)
סמסטר א' שיעור  ב'  18:00-14:00  גילמן  261
0687.9008.01סינית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר ג'אנג פינג
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' חואנג צולי)
סמסטר א' שו"ת  ב'  10:00-08:00  גילמן  318
גב' חואנג צולי
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' חואנג צולי)
סמסטר א' שו"ת  ה'  10:00-08:00  גילמן  318
0687.9008.02סינית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר ג'אנג פינג
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' חואנג צולי)
סמסטר א' שו"ת  ב'  12:00-10:00  גילמן  318
גב' חואנג צולי
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' חואנג צולי)
סמסטר א' שו"ת  ה'  12:00-10:00  גילמן  318
0687.9109.01יפנית קלאסית א' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממורי
(ד"ר מיקה לוי- יממורי)
סמסטר א' שו"ת  ה'  12:00-08:00  רקנאטי  409
0687.9019.01יפנית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממורי
(ד"ר מיקה לוי- יממורי)
סמסטר א' שו"ת  ב'  14:00-12:00  רקנאטי  409
ד"ר מיקה לוי- יממורי
(ד"ר מיקה לוי- יממורי)
סמסטר א' שו"ת  ה'  14:00-12:00  רקנאטי  409
0687.9220.01הינדי שנה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
סמסטר א' שו"ת  א'  16:00-14:00  גילמן  362
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
סמסטר א' שו"ת  ה'  16:00-14:00  גילמן  318

קורסי העשרה - סמ' ב'

0687.9102.01סינית קלאסית ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ג'אנג פינג
(ד"ר ג'אנג פינג)
סמסטר ב' שו"ת  א'  20:00-16:00  גילמן  260
0687.9108.01סינית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ג'אנג פינג
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' חואנג צולי)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  10:00-08:00  גילמן  318
גב' חואנג צולי
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' חואנג צולי)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  10:00-08:00  גילמן  318
0687.9108.02סינית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ג'אנג פינג
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' חואנג צולי)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  12:00-10:00  גילמן  318
גב' חואנג צולי
(ד"ר ג'אנג פינג, גב' חואנג צולי)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  12:00-10:00  גילמן  318
0687.9020.01יפנית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממורי
(ד"ר מיקה לוי- יממורי)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  14:00-12:00  רקנאטי  409
ד"ר מיקה לוי- יממורי
(ד"ר מיקה לוי- יממורי)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  14:00-12:00  רקנאטי  409
0687.9110.01יפנית קלאסית חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממורי
(ד"ר מיקה לוי- יממורי)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  12:00-08:00  רקנאטי  409

סמינרים לתואר שני

0687.0000.סמינר מחלקתי (תאריך בחינה)
( )
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  גילמן  304
( )
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  גילמן  281

הסמינר מתקיים אחת לשבועיים, חובת השתתפות לתלמידי תואר שנ

סמינרי מחקר

0687.4435.01סינולוגיה ופילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' יואב אריאל
(פרופ' יואב אריאל)
סמסטר א' סמינר  א'  14:00-10:00  גילמן  261
0687.4410.01קאמי, בודהא, ומה שביניהם: סוגיות בחקר דתות יפן (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוך
(ד"ר אירית אורבוך)
סמסטר א' סמינר  ב'  20:00-16:00  גילמן  450
0669.5067.01נישואין בין תרבותיים כזירה של תרגום תרבות (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוך- צמח
(ד"ר דלית בלוך- צמח)
סמסטר א' סמינר  ג'  20:00-18:00  גילמן  261
0687.4437.01תפקידן ומשמעותן של מטאפורות בהגות הודו הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהר
(ד"ר רועי צהר)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  גילמן  497
ד"ר רועי צהר
(ד"ר רועי צהר)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  גילמן  א362
0687.4434.01ספרות יפנית מסורתית ומודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריו פלאקס
(פרופ' אנדריו פלאקס)
סמסטר א' סמינר  ה'  14:00-10:00  רוזנברג  211
0618.4908.01מוות וחיים בפילוסופיה סינית** (תאריך בחינה)
ד"ר גליה פת-שמיר
(ד"ר גליה פת-שמיר)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-10:00  גילמן  319
0687.4431.01הרומן הסיני המסורתי (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחר
(פרופ' מאיר שחר)
סמסטר ב' סמינר  ג'  18:00-14:00  גילמן  260
0687.4404.01סוגיות חברתיות ותרבותיות ביפן המודרנית בעין אנתרופולוגית (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה גולדשטין-גדעוני
(ד"ר עפרה גולדשטין-גדעוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  18:00-14:00  גילמן  449
0618.4912.01פילוסופיה ותרגום (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוה
(ד"ר דני רוה)
סמסטר ב' סמינר  ג'  20:00-16:00  גילמן  319
0687.4433.01אלים, פוליטיקאים, אפליקציות: מבט אל תופעות דבקות חדשות בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'ק
(ד"ר רוני פרצ'ק)
סמסטר ב' סמינר  ה'  14:00-10:00  גילמן  א319
0687.4436.01רפואה וחברה באלף השני לספירה- היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידט
(ד"ר אסף גולדשמידט)
סמסטר ב' סמינר  ה'  20:00-16:00  גילמן  261
1242.3252.01אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע (תאריך בחינה)
פרופ' אריאב גדי
(פרופ' אריאב גדי)
סמסטר ב' שיעור  ג'  21:30-20:15  רקנאטי  105

סמינרים של קריאה מתקדמת בטקסטים

0687.4412.01סינית מודרנית למחקר אקדמי (תאריך בחינה)
ד"ר ג'אנג פינג
(ד"ר ג'אנג פינג)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-14:00  גילמן  362
0687.4407.01יפנית קלאסית למחקר אקדמי (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממורי
(ד"ר מיקה לוי- יממורי)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-14:00  דן-דוד  101
0687.4432.01הינדי למחקר אקדמי (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  גילמן  362
ד"ר גנאדי שלומפר
(ד"ר גנאדי שלומפר)
סמסטר ב' סמינר  ה'  16:00-14:00  גילמן  318

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.