ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי אשכול

גרסה מורחבת / רגילה
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות. יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי "אשכול" לתלמידי תואר שני

מסגרת 888

אשכול היסטוריה ומחקר התרבות

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

0626.4208.01מובי דיק, מלויל, אמריקה (תאריך בחינה)
ד"ר מלאת שמיר
(ד"ר מלאת שמיר)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-16:00  ווב  501
0626.4240.01זהות קנדית מגדרית, לאומית ותרבותית (תאריך בחינה)
ד"ר הדה בן בסט
(ד"ר הדה בן בסט)
סמסטר ב' סמינר  ב'  10:00-08:00  גילמן  455
ד"ר הדה בן בסט
(ד"ר הדה בן בסט)
סמסטר ב' סמינר  ה'  10:00-08:00  גילמן  455

החוג לארכיאולוגיה

0671.4439.01סוגיות נבחרות בארכיאולוגיה צבאית בעולם ההלניסטי והרומי (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טל, פרופ' משה פישר
(פרופ' אורן טל, פרופ' משה פישר)
שנתי סמינר  ב'  20:00-18:00  גילמן  204
0671.4422.01הפניקים במולדתם ובאגן הים-התיכון (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין זאס, ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
(פרופ' בנימין זאס, ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  גילמן  260
פרופ' בנימין זאס, ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
(פרופ' בנימין זאס, ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין)
סמסטר ב' סמינר  ג'  12:00-10:00  גילמן  204
0671.4097.01נושאים מעניינים בפרהיסטוריה בארץ ובעולם: מה חדש? (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופר, ד"ר רן ברקאי
(פרופ' אבי גופר, ד"ר רן ברקאי)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  204
פרופ' אבי גופר
(פרופ' אבי גופר, ד"ר רן ברקאי)
סמסטר ב' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  א361

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

0691.4919.01גיאופוליטיקה של מים (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטין
(ד"ר אמנון קרטין)
סמסטר ב' שו"ס  ב'  20:00-18:00  יד אבנר  115
0691.4765.01גיאוגרפיה של גבולות (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון ביגר
(פרופ' גדעון ביגר)
סמסטר א' שו"ס  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  013

היחידה למחקר התרבות

0669.4038.01אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך בחינה)
פרופ' רקפת סלע-שפי
(פרופ' רקפת סלע-שפי)
סמסטר א' סמינר  ד'  20:00-16:00  גילמן  262
0669.5070.01פסיכולוגיה תרבותית (תאריך בחינה)
ד"ר לימור רסין
(ד"ר לימור רסין)
סמסטר א' סמינר  ג'  20:00-16:00  גילמן  260
0669.5059.01משפחה והחיים הציבוריים (תאריך בחינה)
ד"ר תגריד יחיא-יונס
(ד"ר תגריד יחיא-יונס)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-12:00  ווב  105
0669.4008.01מחקר התרבות: מסורות ובעיות (תאריך בחינה)
פרופ' רקפת סלע-שפי
(פרופ' רקפת סלע-שפי)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-16:00  גילמן  497
0669.5056.01ההבנייה של הזרות (תאריך בחינה)
ד"ר תגריד יחיא-יונס
(ד"ר תגריד יחיא-יונס)
סמסטר ב' סמינר  ד'  16:00-12:00  ווב  105
0669.5057.01זהות ופעילות חברתית סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' רקפת סלע-שפי
(פרופ' רקפת סלע-שפי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  20:00-16:00  גילמן  262
0669.5072.01הגוף במחקר התרבות (תאריך בחינה)
ד"ר הירש דפנה
(ד"ר הירש דפנה)
סמסטר ב' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  450
0669.5073.01התרבות ובריאות נפשית וציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר לימור רסין
(ד"ר לימור רסין)
סמסטר ב' סמינר  ד'  20:00-16:00  גילמן  362
0669.5067.01נישואין בין תרבותיים כזירה של תרגום תרבות (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוך- צמח
(ד"ר דלית בלוך- צמח)
סמסטר א' סמינר  ג'  20:00-18:00  גילמן  261
0669.5075.01יחסי הסובייקט והזולת בפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר בועז שלגי
(ד"ר בועז שלגי)
סמסטר ב' סמינר  ה'  18:00-16:00  גילמן  260

התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

0602.6121.01טקסטים בסמיוטיקה של התרבות (תאריך בחינה)
ד"ר יעל דר
(ד"ר יעל דר)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-10:00  גילמן  449
0602.6122.01"נשים קטנות"? ילדות ונערות בחברות קדם מודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר טלי ברנר
(ד"ר טלי ברנר)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  גילמן  260
0602.6128.01ספרי לימוד כסוכני תרבות וחינוך בעת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן
(ד"ר טל קוגמן)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-10:00  ווב  101
0602.6132.01דור דור ומהפכתו: נוער ופוליטיקה במזה"ת במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שובל טל
(ד"ר שובל טל)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  261
0602.6101.01תרבות עברית לילדים? 1905-1880 (תאריך בחינה)
ד"ר בשמת אבן-זהר
(ד"ר בשמת אבן-זהר)
סמסטר א' סמינר  ד'  20:00-18:00  גילמן  497
0602.6123.01ילדות בתקופה הרומנטית והיקטוריאנית (תאריך בחינה)
ד"ר גליה בנזימן
(ד"ר גליה בנזימן)
סמסטר ב' סמינר  ד'  10:00-08:00  גילמן  א317
0602.6102.01מסטלין לליידי גאגא- עיתונות הילדים העברית ממגויסות לבידור (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטר הלוי
(ד"ר רימה שיכמנטר הלוי)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  גילמן  א317
0602.6126.01מבית הילדים אל הבית: מאה שנים של ילדות והורות בקיבוץ (תאריך בחינה)
ד"ר יעל דר
(ד"ר יעל דר)
סמסטר ב' סמינר  ד'  16:00-12:00  גילמן  261
0602.6130.01ילדים ונוער בתהליכי הגירה (תאריך בחינה)
פרופ' חלמיש אביבה
(פרופ' חלמיש אביבה)
סמסטר ב' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  א319

החוג להיסטוריה כללית

0621.9042.01היסטוריה ותאוריה (תאריך בחינה)
פרופ' יגאל חלפין
(פרופ' יגאל חלפין)
סמסטר א' סמינר  ג'  16:00-14:00  גילמן  304
פרופ' יגאל חלפין
(פרופ' יגאל חלפין)
סמסטר א' סמינר  ה'  16:00-14:00  גילמן  304
0621.9040.01היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר איריס רחמימוב
(ד"ר איריס רחמימוב)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-18:00  גילמן  319
ד"ר איריס רחמימוב
(ד"ר איריס רחמימוב)
סמסטר ב' סמינר  ה'  20:00-18:00  גילמן  319

החוג להיסטוריה של עם ישראל

0677.4072.01התרבות היהודית הלא-רבנית בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-16:00  קרטר  203
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  ווב  401
0677.4039.01יוספוס - האיש וההיסטוריון (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחר
(ד"ר יובל שחר)
סמסטר א' סמינר  ד'  20:00-16:00  קרטר  203
0677.4068.01המשפחה הישראלית בתקופת בניין האומה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין
(ד"ר אורית רוזין)
סמסטר א' סמינר  ג'  20:00-16:00  ווב  101
0677.4074.01אנטישמיות: מה היא? (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אורי
(ד"ר סקוט אורי)
סמסטר ב' סמינר  א'  18:00-14:00  רוזנברג  212
0677.4075.01מיהו מזרחי? מתיוג לזהות 2000-1950 (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צור, ד"ר נח גרבר
(פרופ' ירון צור, ד"ר נח גרבר)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-16:00  רוזנברג  212
0677.4076.01יהדות, לאומיות ומוסר במחשבה הציונית (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  16:00-14:00  גילמן  304
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר ב' סמינר  ה'  16:00-14:00  רוזנברג  212

החוג להיסטוריה של המזה"ת

0654.5201.01סמינר ארצי על מרכז אסיה (תאריך בחינה)
פרופ' משה גמר
(פרופ' משה גמר)
שנתי סמינר  ד'  20:00-18:00  גילמן  281
0654.4201.01סוגיות בהיסטוריוגרפיה של איראן (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבק
(פרופ' מאיר ליטבק)
סמסטר א' סמינר  א'  18:00-16:00  גילמן  א318
פרופ' מאיר ליטבק
(פרופ' מאיר ליטבק)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  א362
0654.4199.01ההיסטוריוגרפיה של הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' אשר ססר
(פרופ' אשר ססר)
סמסטר א' סמינר  ב'  16:00-14:00  גילמן  449
פרופ' אשר ססר
(פרופ' אשר ססר)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  320

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

0659.2093.01מדע, טכנולוגיה והחברה הישראלית (תאריך בחינה)
פרופ' טל גולן
(פרופ' טל גולן)
סמסטר א' סמינר  ה'  18:00-14:00  גילמן  261
0659.2200.01היקום היווני ממיתולוגיה עד אסטרונומיה מתמטית ואסטרולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץ
(ד"ר עדו יעבץ)
סמסטר ב' סמינר  ג'  20:00-16:00    

החוג ללימודים קלאסיים

0672.3464.01הסופיסטים: מחנכים או משחיתי נוער? (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית פינקלברג
(פרופ' מרגלית פינקלברג)
סמסטר ב' סמינר  ב'  16:00-14:00  גילמן  261
פרופ' מרגלית פינקלברג
(פרופ' מרגלית פינקלברג)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  גילמן  497
0672.4322.01קריאה בספרות יוונית-יהודית (תאריך בחינה)
פרופ' טסה רייג'ק
(פרופ' טסה רייג'ק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  גילמן  318

החוג ללימודי התרבות העברית

מגמת הלשון העברית

0690.4417.01הנוסח השומרוני של התורה, לשונו וטיפוסו (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
שנתי סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  204

מגמת מקרא

0690.4247.01פרשנות פנים-מקראית בנבואה: חגי וזכריה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  107
0690.4241.01תפקידים ומוסדות בחברות המקראיות בפרספקטיבה של לימודי התרבות (תאריך בחינה)
פרופ' עתליה ברנר
(פרופ' עתליה ברנר)
סמסטר א' סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  107
0690.4211.01שירת העלילה, ההופעה ואמנות הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.4248.01מקרא ערוך-על מעשה העריכה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ יאירה אמית
(פרופ יאירה אמית)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  208

מגמת פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה

0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.4935.01קריאות פמיניסטיות-מגדריות בספרות האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  211
0690.4713.01מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  211
0690.4715.01מוות גן עדן וגיהנום בקבלה (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  106
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  106

החוג ללימודי מזרח אסיה

0687.4404.01סוגיות חברתיות ותרבותיות ביפן המודרנית בעין אנתרופולוגית (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה גולדשטין-גדעוני
(ד"ר עפרה גולדשטין-גדעוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  18:00-14:00  גילמן  449
0687.4436.01רפואה וחברה באלף השני לספירה- היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידט
(ד"ר אסף גולדשמידט)
סמסטר ב' סמינר  ה'  20:00-16:00  גילמן  261

התכנית ללימודי מגדר

0607.5304.01מגדר, טראומה ובושה (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיו
(ד"ר אפי זיו)
סמסטר ב' סמינר  א'  12:00-10:00  רוזנברג  211

ד"ק הקורסים "כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר" או "מבוא לפסיכולוג

לא פתוח למשתתפי קורס 0608.5304.01 בשנים תשס"ח ותשס"ט

0607.5305.01מגדר בחברות מזרח תיכוניות (תאריך בחינה)
ד"ר תגריד יחיא-יונס
(ד"ר תגריד יחיא-יונס)
סמסטר ב' סמינר  ב'  16:00-12:00  רוזנברג  212
0607.5313.01"משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרת
(ד"ר להד כנרת)
סמסטר ב' סמינר  ג'  20:00-16:00  גילמן  455
0607.5316.01חדר משלך: המרחב והארכיטקטורה של מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרן
(ד"ר רוני הלפרן)
סמסטר ב' סמינר  ה'  20:00-18:00  רוזנברג  212

אשכול מדעי היהדות

החוג לארכיאולוגיה

0671.4087.01מבט היסטורי וארכיאולוגי על חמשת חומשי תורה (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' עודד ליפשיץ
(פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' עודד ליפשיץ)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  497
פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' עודד ליפשיץ
(פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' עודד ליפשיץ)
סמסטר ב' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  204

החוג להיסטוריה של עם ישראל

0677.4072.01התרבות היהודית הלא-רבנית בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-16:00  קרטר  203
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  ווב  401
0677.4039.01יוספוס - האיש וההיסטוריון (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחר
(ד"ר יובל שחר)
סמסטר א' סמינר  ד'  20:00-16:00  קרטר  203
0677.4076.01יהדות, לאומיות ומוסר במחשבה הציונית (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  16:00-14:00  גילמן  304
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר ב' סמינר  ה'  16:00-14:00  רוזנברג  212

החוג ללימודי התרבות העברית

מגמת הלשון העברית

0690.4417.01הנוסח השומרוני של התורה, לשונו וטיפוסו (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
שנתי סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  204
0690.4408.01מסמנטיקה לקסיקלית לסמנטיקה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  204
0690.4409.01סוגיות בתחביר העברית המדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  204
0690.4404.01הפועל - שימושים ליטראליים ומטפוריים (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
שנתי סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  204
0690.4410.01מסורות לשון חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' סמינר  א'  18:00-16:00  רוזנברג  204

מגמת מקרא

0690.4200.01ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
שנתי שו"ת  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  208
0690.4244.01התהוות המונותיאיזם והדינמיקה של האמונה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208
0690.4247.01פרשנות פנים-מקראית בנבואה: חגי וזכריה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  107
0690.4245.01יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208
0690.4241.01תפקידים ומוסדות בחברות המקראיות בפרספקטיבה של לימודי התרבות (תאריך בחינה)
פרופ' עתליה ברנר
(פרופ' עתליה ברנר)
סמסטר א' סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  107
0690.4211.01שירת העלילה, ההופעה ואמנות הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206
0690.4249.01תפילה ומתפללים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.4212.01לקרוא חוק כסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  208
0690.4248.01מקרא ערוך-על מעשה העריכה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ יאירה אמית
(פרופ יאירה אמית)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  208

מגמת פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה

0690.4933.01המדרש האבוד:המכילתא לדברים ושחזורה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  211
0690.4932.01משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  211
0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.4931.01פולחן ודמיון: עיונים בטקסי המקדש במשנה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  206
0690.4930.01פרשנות,מגדר ומוסר:גישות פמיניסיטיות וקוויריות לטקסטים קנונים (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
שנתי סמינר  ג'  20:00-18:00  ווב  105
0690.4934.01גישות ספרותיות במחקר האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  20:00-18:00  רוזנברג  211
0690.4935.01קריאות פמיניסטיות-מגדריות בספרות האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  211
0690.4621.01האחריות במקורות היהדות ובפילוסופיה המערבית והיהודית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
שנתי סמינר  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  206
0690.4714.01עולמם הקבלי של ר' משה חיים לוצאטו ובני חוגו (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  206
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  204
0690.4713.01מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  211
0690.4715.01מוות גן עדן וגיהנום בקבלה (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  106
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  106

החוג ללימודים קלאסיים

0672.4322.01קריאה בספרות יוונית-יהודית (תאריך בחינה)
פרופ' טסה רייג'ק
(פרופ' טסה רייג'ק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  גילמן  318

החוג לספרות

0680.5060.01אגדה והיסטוריה: פולקלור כמעצב זכרון (תאריך בחינה)
פרופ' עלי יסיף
(פרופ' עלי יסיף)
סמסטר א' סמינר  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  212
פרופ' עלי יסיף
(פרופ' עלי יסיף)
סמסטר א' סמינר  ה'  16:00-14:00  רוזנברג  212
0680.5080.01יהודה הלוי: ביוגרפיה שירית (תאריך בחינה)
פרופ' טובה בארי
(פרופ' טובה בארי)
סמסטר א' סמינר  ג'  20:00-16:00  רוזנברג  103

אשכול ספרויות ולשונות

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

0626.4197.01סונטות ברנסנס האנגלי (תאריך בחינה)
ד"ר נעם רייזנר
(ד"ר נעם רייזנר)
סמסטר א' סמינר  ב'  14:00-12:00    
ד"ר נעם רייזנר
(ד"ר נעם רייזנר)
סמסטר א' סמינר  ה'  14:00-12:00  ווב  501
0626.4198.01פוסטמודרניזם ואוונגרד (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומל
(פרופ' אילנה גומל)
סמסטר א' סמינר  א'  18:00-16:00  ווב  501
פרופ' אילנה גומל
(פרופ' אילנה גומל)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  ווב  501
0626.4205.01סרט/ספרות (תאריך בחינה)
ד"ר אלברטו גבריאלה
(ד"ר אלברטו גבריאלה)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-14:00  ווב  101
0626.4096.01הנרי ג'ימס והמודרניזם (תאריך בחינה)
פרופ' חנה וירט נשר
(פרופ' חנה וירט נשר)
סמסטר א' סמינר  ב'  16:00-14:00  ווב  501
0626.4209.01לקרוא את המוות (תאריך בחינה)
פרופ' מרכוס קאולן
(פרופ' מרכוס קאולן)
סמסטר א' סמינר    00:00-00:00    
0626.4207.01הנרי ג'יימס - פואטיקה, מודרניזם ומורשת (תאריך בחינה)
פרופ' חנה וירט נשר
(פרופ' חנה וירט נשר)
סמסטר ב' סמינר  ב'  16:00-14:00  ווב  401
0626.4208.01מובי דיק, מלויל, אמריקה (תאריך בחינה)
ד"ר מלאת שמיר
(ד"ר מלאת שמיר)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-16:00  ווב  501
0626.4240.01זהות קנדית מגדרית, לאומית ותרבותית (תאריך בחינה)
ד"ר הדה בן בסט
(ד"ר הדה בן בסט)
סמסטר ב' סמינר  ב'  10:00-08:00  גילמן  455
ד"ר הדה בן בסט
(ד"ר הדה בן בסט)
סמסטר ב' סמינר  ה'  10:00-08:00  גילמן  455
0626.4211.01פנייה/מאבק (תאריך בחינה)
פרופ' מרכוס קאולן
(פרופ' מרכוס קאולן)
סמסטר ב' סמינר    00:00-00:00    

יש לבדוק את מועדי הקורס במזכירות החוג לאנגלית

החוג לבלשנות

0627.4080.01על הפסיכובלשנות של האירוניה (תאריך בחינה)
פרופ' רחל גיורא
(פרופ' רחל גיורא)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-16:00  ווב  103
0627.4030.01פרגמטקיה ודקדוק (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאל
(פרופ' מירה אריאל)
סמסטר ב' סמינר  ג'  20:00-16:00  גילמן  221

החוג ללימודי התרבות העברית

מגמת הלשון העברית

0690.4411.01עברית וארמית במגילות מדבר יהודה (תאריך בחינה)
פרופ' אברהם טל
(פרופ' אברהם טל)
סמסטר א' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  204
0690.4417.01הנוסח השומרוני של התורה, לשונו וטיפוסו (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
שנתי סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  204
0690.4408.01מסמנטיקה לקסיקלית לסמנטיקה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  204
0690.4409.01סוגיות בתחביר העברית המדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  204
0690.4404.01הפועל - שימושים ליטראליים ומטפוריים (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
שנתי סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  204
0690.4410.01מסורות לשון חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' סמינר  א'  18:00-16:00  רוזנברג  204
0690.4418.01שיטות מחקר בעברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  ווב  501
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר ב' סמינר  ד'  16:00-14:00  ווב  301

מגמת בלשנות שמית

0690.3354.01לשון התכתובת של מכתבי עמארנה מכנען (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאל
(פרופ' שלמה יזרעאל)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00    

מגמת מקרא

0690.4200.01ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
שנתי שו"ת  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  208
0690.4245.01יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208
0690.4211.01שירת העלילה, ההופעה ואמנות הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206
0690.4249.01תפילה ומתפללים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.4248.01מקרא ערוך-על מעשה העריכה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ יאירה אמית
(פרופ יאירה אמית)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  208

מגמת פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה

0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.4934.01גישות ספרותיות במחקר האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  20:00-18:00  רוזנברג  211
0690.4715.01מוות גן עדן וגיהנום בקבלה (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  106
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  106

החוג ללימודי הערבית והאסלאם

לקורסי אשכול של החוג ללימודי הערבית והאסלאם נדרשת ידיעת

השפה הערבית ברמת פטור לפחות

0631.4158.01עיון בכמה יצירות אלג'חאט ואבן קתיבה (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף סדן
(פרופ' יוסף סדן)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  ווב  401
0631.4005.01לשון וסגנון בספרות הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מחמוד כיאל
(ד"ר מחמוד כיאל)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  ווב  102
ד"ר מחמוד כיאל
(ד"ר מחמוד כיאל)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  ווב  102

החוג ללימודי מזרח אסיה

0687.4431.01הרומן הסיני המסורתי (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחר
(פרופ' מאיר שחר)
סמסטר ב' סמינר  ג'  18:00-14:00  גילמן  260

החוג ללימודים קלאסיים

0672.3464.01הסופיסטים: מחנכים או משחיתי נוער? (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית פינקלברג
(פרופ' מרגלית פינקלברג)
סמסטר ב' סמינר  ב'  16:00-14:00  גילמן  261
פרופ' מרגלית פינקלברג
(פרופ' מרגלית פינקלברג)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  גילמן  497
0672.4322.01קריאה בספרות יוונית-יהודית (תאריך בחינה)
פרופ' טסה רייג'ק
(פרופ' טסה רייג'ק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  גילמן  318

החוג לספרות

0680.5060.01אגדה והיסטוריה: פולקלור כמעצב זכרון (תאריך בחינה)
פרופ' עלי יסיף
(פרופ' עלי יסיף)
סמסטר א' סמינר  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  212
פרופ' עלי יסיף
(פרופ' עלי יסיף)
סמסטר א' סמינר  ה'  16:00-14:00  רוזנברג  212
0680.5090.01כתבי עת כמרכזים ספרותיים (תאריך בחינה)
פרופ' נורית גוברין
(פרופ' נורית גוברין)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  209
0680.5080.01יהודה הלוי: ביוגרפיה שירית (תאריך בחינה)
פרופ' טובה בארי
(פרופ' טובה בארי)
סמסטר א' סמינר  ג'  20:00-16:00  רוזנברג  103
0680.5081.01ה"לא ביתי" בספרות הישראלית במפנה המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר איריס מילנר
(ד"ר איריס מילנר)
סמסטר א' סמינר  ה'  16:00-12:00  גילמן  455
0680.5112.01הארולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי (תאריך בחינה)
ד"ר יעל לבוא
(ד"ר יעל לבוא)
סמסטר א' סמינר  ב'  16:00-14:00  גילמן  455
ד"ר יעל לבוא
(ד"ר יעל לבוא)
סמסטר א' סמינר  ג'  16:00-14:00  גילמן  455
0680.5076.01מבוא לדרידה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן-נפתלי
(ד"ר מיכל בן-נפתלי)
סמסטר א' סמינר  ב'  12:00-10:00  גילמן  497
0680.5083.01מושג הריאליזם ומימושו בספרות העברית (תאריך בחינה)
פרופ' אבנר הולצמן
(פרופ' אבנר הולצמן)
סמסטר ב' סמינר  ג'  20:00-16:00  גילמן  א361
0680.5107.01הרומאן הפסיכולוגי בספרות העברית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמן
(פרופ' מיכאל גלוזמן)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-16:00  גילמן  455
0680.5084.01שירה מזרחית בישראל** (תאריך בחינה)
ד"ר יוחאי אופנהיימר
(ד"ר יוחאי אופנהיימר)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  212

סגור למי ששמע את הקורס כשיעור

0680.5087.01סליחה בין ישראל לגרמניה (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדרי
(ד"ר עידית אלפנדרי)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  גילמן  א319
0680.5088.01פרידריך הלדרלין: "ובאופן שירי מתגורר האדם על הארץ"** (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחר
(פרופ' גלילי שחר)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-14:00  גילמן  260

נדרשת ידיעת השפה הגרמנית

0680.5089.01בעיות בפרשנות עגנון (תאריך בחינה)
פרופ' דן לאור
(פרופ' דן לאור)
סמסטר א' סמינר  ה'  12:00-10:00  רוזנברג  207

החוג לצרפתית

0625.4195.01צירופים כבולים ופעלי עזר ומה ביניהם? (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוט
(פרופ' חוה שילדקרוט)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  ווב  501
0625.4194.01יחסים מסוכנים בין מסורת לחדשנות ספרותית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהן
(פרופ' מישל קאהן)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-16:00  ווב  101

התכנית ללימודי ומגדר

0607.5316.01חדר משלך: המרחב והארכיטקטורה של מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרן
(ד"ר רוני הלפרן)
סמסטר ב' סמינר  ה'  20:00-18:00  רוזנברג  212

תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה

0688.4014.01היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה פלג
(ד"ר אורנה פלג)
סמסטר א' סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  209
ד"ר אורנה פלג
(ד"ר אורנה פלג)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-12:00  ווב  501
0688.4012.01יסודות הפסיכובלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה פלג
(ד"ר אורנה פלג)
סמסטר א' סמינר  ב'  16:00-14:00  גילמן  317
ד"ר אורנה פלג
(ד"ר אורנה פלג)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  גילמן  497
0688.4015.01תהליכים בהבנת שפה דו-משמעית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה פלג
(ד"ר אורנה פלג)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  107
0688.4016.01שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה פלג
(ד"ר אורנה פלג)
סמסטר ב' סמינר  ב'  16:00-14:00  גילמן  455
ד"ר אורנה פלג
(ד"ר אורנה פלג)
סמסטר ב' סמינר  ד'  16:00-14:00  גילמן  262
0688.4011.01שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך בחינה)
ד"ר ברגרבסט דפנה
(ד"ר ברגרבסט דפנה)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-10:00  גילמן  א318

אשכול פילוסופיה ודתות

החוג להיסטוריה של עם ישראל

0677.4072.01התרבות היהודית הלא-רבנית בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-16:00  קרטר  203
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  ווב  401
0677.4039.01יוספוס - האיש וההיסטוריון (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחר
(ד"ר יובל שחר)
סמסטר א' סמינר  ד'  20:00-16:00  קרטר  203
0677.4060.01קדושים, מרטירים ועושי ניסים בתקופה העתיקה ומעבר לה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל רוטמן
(ד"ר יובל רוטמן)
סמסטר ב' סמינר  ה'  20:00-16:00  גילמן  497
0677.4076.01יהדות, לאומיות ומוסר במחשבה הציונית (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  16:00-14:00  גילמן  304
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר ב' סמינר  ה'  16:00-14:00  רוזנברג  212

החוג ללימודי התרבות העברית

מגמת הלשון העברית

0690.4417.01הנוסח השומרוני של התורה, לשונו וטיפוסו (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
שנתי סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  204

מגמת מקרא

0690.4244.01התהוות המונותיאיזם והדינמיקה של האמונה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208
0690.4245.01יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206
0690.4249.01תפילה ומתפללים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.4248.01מקרא ערוך-על מעשה העריכה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ יאירה אמית
(פרופ יאירה אמית)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  208

מגמת פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה

0690.4932.01משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  211
0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.4930.01פרשנות,מגדר ומוסר:גישות פמיניסיטיות וקוויריות לטקסטים קנונים (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
שנתי סמינר  ג'  20:00-18:00  ווב  105
0690.4714.01עולמם הקבלי של ר' משה חיים לוצאטו ובני חוגו (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  206
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  204
0690.4713.01מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  211
0690.4621.01האחריות במקורות היהדות ובפילוסופיה המערבית והיהודית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
שנתי סמינר  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  206
0690.4715.01מוות גן עדן וגיהנום בקבלה (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  106
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  106

החוג ללימודי הערבית והאסלאם

נדרשת ידיעת ערבית ברמת פטור

0631.4162.01יהודים ויהדות במקורות אסלאמיים קדומים (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רובין
(פרופ' אורי רובין)
סמסטר א' סמינר  ב'  14:00-12:00  ווב  101
0631.4160.01דת ופוליטיקה בתקופה העבאסית הקדומה (תאריך בחינה)
ד"ר קמילה אדנג
(ד"ר קמילה אדנג)
סמסטר ב' סמינר  א'  14:00-12:00  ווב  301
ד"ר קמילה אדנג
(ד"ר קמילה אדנג)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  ווב  301

החוג ללימודי מזרח אסיה

0687.4410.01קאמי, בודהא, ומה שביניהם: סוגיות בחקר דתות יפן (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוך
(ד"ר אירית אורבוך)
סמסטר א' סמינר  ב'  20:00-16:00  גילמן  450
0687.4433.01אלים, פוליטיקאים, אפליקציות: מבט אל תופעות דבקות חדשות בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'ק
(ד"ר רוני פרצ'ק)
סמסטר ב' סמינר  ה'  14:00-10:00  גילמן  א319

החוג ללימודים קלאסיים

0672.3464.01הסופיסטים: מחנכים או משחיתי נוער? (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית פינקלברג
(פרופ' מרגלית פינקלברג)
סמסטר ב' סמינר  ב'  16:00-14:00  גילמן  261
פרופ' מרגלית פינקלברג
(פרופ' מרגלית פינקלברג)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  גילמן  497
0672.4322.01קריאה בספרות יוונית-יהודית (תאריך בחינה)
פרופ' טסה רייג'ק
(פרופ' טסה רייג'ק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  גילמן  318

החוג לפילוסופיה

0618.4895.01זכויות אדם - דיון פילוסופי (תאריך בחינה)
פרופ' ענת בילצקי
(פרופ' ענת בילצקי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  גילמן  319
0618.4912.01פילוסופיה ותרגום (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוה
(ד"ר דני רוה)
סמסטר ב' סמינר  ג'  20:00-16:00  גילמן  319
0618.4893.01ספר החוקים לאפלטון (תאריך בחינה)
ד"ר עובדיה עזרא
(ד"ר עובדיה עזרא)
סמסטר ב' סמינר  א'  12:00-08:00  גילמן  319

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

0659.2078.01בדיון במדע (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לם
(ד"ר אהוד לם)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-14:00  גילמן  497
0659.2200.01היקום היווני ממיתולוגיה עד אסטרונומיה מתמטית ואסטרולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץ
(ד"ר עדו יעבץ)
סמסטר ב' סמינר  ג'  20:00-16:00    

החוג לספרות

0680.5076.01מבוא לדרידה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן-נפתלי
(ד"ר מיכל בן-נפתלי)
סמסטר א' סמינר  ב'  12:00-10:00  גילמן  497

אשכול גיאוגרפיה

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

0691.4765.01גיאוגרפיה של גבולות (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון ביגר
(פרופ' גדעון ביגר)
סמסטר א' שו"ס  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  013
0691.4919.01גיאופוליטיקה של מים (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטין
(ד"ר אמנון קרטין)
סמסטר ב' שו"ס  ב'  20:00-18:00  יד אבנר  115
0691.4334.01אפידמיולוגיה סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופ
(פרופ' מיכה הופ)
סמסטר ב' שו"ס  ד'  16:00-14:00  יד אבנר  232

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

0654.4201.01סוגיות בהיסטוריוגרפיה של איראן (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבק
(פרופ' מאיר ליטבק)
סמסטר א' סמינר  א'  18:00-16:00  גילמן  א318
פרופ' מאיר ליטבק
(פרופ' מאיר ליטבק)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  א362
0654.4199.01ההיסטוריוגרפיה של הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' אשר ססר
(פרופ' אשר ססר)
סמסטר א' סמינר  ב'  16:00-14:00  גילמן  449
פרופ' אשר ססר
(פרופ' אשר ססר)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  גילמן  320

התכנית ללימודי מגדר

0607.5305.01מגדר בחברות מזרח תיכוניות (תאריך בחינה)
ד"ר תגריד יחיא-יונס
(ד"ר תגריד יחיא-יונס)
סמסטר ב' סמינר  ב'  16:00-12:00  רוזנברג  212

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.