ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג לצרפתית

גרסה מורחבת / רגילה
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות. יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שנה א'

מבואות לרמה א' ו-ב' (מסגרת 168)

סמ' א'

0625.1220.01מבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת מימה"ב ועד המאה ה-18 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפרין
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר א' שיעור  ג'  18:00-16:00  ווב  001
0625.1221.01תרגיל בעברית לשיעור הנ"ל לרמה א' (תאריך בחינה)
גב' יבגניה כץ
(גב' יבגניה כץ)
סמסטר א' תרגיל  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  102
0625.1251.01תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל לרמה ב' (תאריך בחינה)
מר סטפן קרבר
(מר סטפן קרבר)
סמסטר א' תרגיל  א'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0625.1318.01מבוא לתרבות צרפת (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמית
(ד"ר אביב אמית)
סמסטר א' שו"ת  ג'  12:00-10:00  גילמן  279

סמ' ב'

0625.1222.01מבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת מהמאה ה-18 ועד המאה ה- 20 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפרין
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר ב' שיעור  ג'  18:00-16:00  ווב  001
0625.1223.01תרגיל בעברית לשיעור הנ"ל לרמה א' (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיבי
(ד"ר איתן אורקיבי)
סמסטר ב' תרגיל  ה'  14:00-12:00  ווב  102
0625.1254.01תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל לרמה ב' (תאריך בחינה)
מר סטפן קרבר
(מר סטפן קרבר)
סמסטר ב' תרגיל  א'  12:00-10:00  ווב  101
0625.1116.01זרמים ביקורתיים עכשוויים בצרפת (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרובי
(ד"ר דינה חרובי)
סמסטר ב' שיעור  ג'  14:00-12:00  ווב  102

שיעורי שפה לשנה א' לרמה א' (מסגרת 555)

קורס שנתי

0625.1005.01צרפתית למתחילים (תאריך בחינה)
מר איב והל
(מר איב והל)
סמסטר א' שו"ת  א'  14:00-12:00  ווב  103
מר איב והל
(מר איב והל)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  211
מר איב והל
(מר איב והל)
סמסטר ב' שו"ת  א'  14:00-12:00  ווב  103
מר איב והל
(מר איב והל)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  ווב  103

מיומנויות שפה לרמה ב' (מסגרת 555)

סמ' א'

0625.1225.01צרפתית למתקדמים רמה ב' (תאריך בחינה)
גב' דפנה רוזנקייר
(גב' דפנה רוזנקייר)
סמסטר א' שו"ת  ב'  14:00-10:00  ווב  301
0625.1270.01צרפתית מדוברת לרמה ב' (תאריך בחינה)
גב' דפנה רוזנקייר
(גב' דפנה רוזנקייר)
סמסטר א' תרגיל  ה'  18:00-16:00  ווב  301
0625.2024.01צרפתית מדוברת לרמה א' שנים ב' ג' (תאריך בחינה)
גב' דפנה רוזנקייר
(גב' דפנה רוזנקייר)
סמסטר א' תרגיל  ה'  20:00-18:00  ווב  301

סמ' ב'

0625.1273.01יצירות נבחרות מהספרות הצרפתית (תאריך בחינה)
ד"ר סוזן שטינברג
(ד"ר סוזן שטינברג)
סמסטר ב' תרגיל  ג'  12:00-10:00  ווב  301
0625.1226.01צרפתית למתקדמים רמה ב' (תאריך בחינה)
גב' דפנה רוזנקייר
(גב' דפנה רוזנקייר)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  14:00-10:00  ווב  301

שנה ב'

מיומנויות שפה לרמה ב' חובה(מסגרת 126)

סמ' א'

0625.2020.01צרפתית כתובה (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי עוזיאל
(ד"ר סילבי עוזיאל)
סמסטר א' תרגיל  ה'  12:00-10:00  ווב  301
0625.2021.01צרפתית עכשווית (תאריך בחינה)
גב' שרה טיבו
(גב' שרה טיבו)
סמסטר א' תרגיל  ה'  14:00-12:00  ווב  301
0625.2022.01כתיבה מדעית (תאריך בחינה)
מר איב והל
(מר איב והל)
סמסטר א' תרגיל  א'  16:00-14:00  ווב  105

סמ' ב' - שיעור בחירה

0625.2023.01צרפתית מדוברת לרמה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי עוזיאל
(ד"ר סילבי עוזיאל)
סמסטר ב' תרגיל  ה'  16:00-14:00  ווב  105

שנה ב'

צרפתית למתקדמים לרמה א'

יש להרשם ביח' ללימודי שפות

ניתן להרשם לכל קבוצה באינטרנט מסגרת 555

מיומנויות שפה לרמה א' חובה (מסגרת 224)

סמ' א'

0625.6201.01סדנה לצרפתית עכשווית (תאריך בחינה)
מר איב והל
(מר איב והל)
סמסטר א' סדנה  ב'  12:00-10:00  ווב  102

סמ' ב'

0625.6202.01סדנה לצרפתית עכשוית (תאריך בחינה)
מר איב והל
(מר איב והל)
סמסטר ב' סדנה  ב'  12:00-10:00  ווב  103
0625.6203.01בין כתיבה עיתונאית לכתיבה ספרותית (תאריך בחינה)
מר איב והל
(מר איב והל)
סמסטר ב' סדנה  א'  16:00-14:00  ווב  103

חובה לשנה ב' ו-ג' רמה ב'

חובה לקחת שיעור אחד לפחות מתוך השיעורים הבאים

0625.2026.01מבנה השפה תאורטי (תאריך בחינה)
ד"ר מישל ווסיון
(ד"ר מישל ווסיון)
סמסטר א' שו"ת  ה'  16:00-14:00  ווב  301
0625.6205.01התפתחותו של מוסד:תולדות הלשון הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוט
(פרופ' חוה שילדקרוט)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  ווב  102
0625.2027.01פעלי עזר - הקטגוריה וגבולותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוט
(פרופ' חוה שילדקרוט)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  ווב  501

חובה לשנה ב' רמה א'

0625.6205.01התפתחותו של מוסד:תולדות הלשון הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוט
(פרופ' חוה שילדקרוט)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  ווב  102

שנה ב' ו-ג'

שיעורי בחירה בצרפתית לרמה ב'(מסגרת 123)

תלמידי רמה ב' רשאים לקחת קורסי בחירה בעברית

סמ' א'

0625.2029.01ספרות פרנקופונית בעולם (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרובי
(ד"ר דינה חרובי)
סמסטר א' שו"ת  ד'  10:00-08:00  רוזנברג  102

הסדנה בתרגום מיועדת רק לתלמידי שנה ג' רמה ב'

0625.4218.01סדנה בתרגום מחזות: דניז בונאל (תאריך בחינה)
פרופ' ניצה בן ארי
(פרופ' ניצה בן ארי)
סמסטר א' סדנה  ב'  18:00-16:00  גילמן  455

חובה לקחת את 2 השיעורים להלן יחד

0618.2988.01עמנואל לוינס: משמעות והאדם האחר** (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנען
(פרופ' חגי כנען)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  280
0625.2016.01עמנואל לוינס: קריאה בטקסטים בצרפתית (תאריך בחינה)
גב' לין חלוזין דברת
(גב' לין חלוזין דברת)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  ווב  101

השיעור יוקדש לקריאה בטקסטים שידונו בשיעור של ד"ר כנען

שיעורי בחירה בעברית לכל התלמידים

לרמה א' מסגרת 224

לרמה ב' מסגרת 123

תלמיד שלמד צרפת במאה העשרים בתשע"א לא יוכל ללמוד בתשע"ב

0625.6204.01צרפת במאה ה-20 :היסטוריה פוליטית ותרבותית א' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפרין
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר א' שו"ת  ד'  12:00-10:00  גילמן  144
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  144

סרט בקורס צרפת במאה ה-20 יוקרן מ-12-14

הצפייה בסרט אינה נכללת במניין השעות

0625.6205.01התפתחותו של מוסד:תולדות הלשון הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוט
(פרופ' חוה שילדקרוט)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  ווב  102
0625.6206.01תופעת הסלונים במאה ה-17 בצרפת (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
סמסטר א' שו"ת  ה'  14:00-12:00  ווב  103
0625.6207.01יחסי גומלין בין ספרות לציור (תאריך בחינה)
ד"ר סוזן שטינברג
(ד"ר סוזן שטינברג)
סמסטר א' שו"ת  ב'  16:00-14:00  ווב  102
0625.6208.01תרגומי עיון והגות (תאריך בחינה)
ד"ר הילה קרס
(ד"ר הילה קרס)
סמסטר א' סדנה  ד'  18:00-16:00  ווב  103
0851.6137.01קולנוע צרפתי עכשווי (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מונק
(ד"ר יעל מונק)
סמסטר א' שיעור  ג'  20:00-16:00  מכסיקו  209

השיעור נחשב ל-2 ש"ס (הצפייה בסרט אינה כלולה במס' השעות)

סמ' ב'

שיעורי בחירה בצרפתית לרמה ב'(מסגרת 123

0625.2027.01פעלי עזר - הקטגוריה וגבולותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוט
(פרופ' חוה שילדקרוט)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  ווב  501

הסדנה מיועדת רק לתלמידי שנה ג' רמה ב'

0625.4445.01סדנה בתרגום מחזות מצרפתית: התאטרון הסוריאליסטי (תאריך בחינה)
פרופ' ניצה בן ארי
(פרופ' ניצה בן ארי)
סמסטר ב' סדנה  ב'  18:00-16:00  גילמן  261
0625.2028.01התחדשותו של התאטרון הצרפתי (תאריך בחינה)
ד"ר ג'וליה סיבוני
(ד"ר ג'וליה סיבוני)
סמסטר ב' שו"ת  א'  14:00-12:00  ווב  105

שיעורי בחירה בעברית לכל התלמידים(מסגרת 224)

0625.6210.01צרפת במאה ה-20 :היסטוריה פוליטית ותרבותית ב' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפרין
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  12:00-10:00  גילמן  144
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  144

סרט בקורס צרפת במאה ה-20 יוקרן מ-12-14

הצפייה בסרט אינה נכללת במניין השעות

0625.6211.01יצירות מופת של הרנסנס (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  14:00-12:00  גילמן  221
0625.6212.01צרפתית בעולם: מסע גאו-לשוני במרחב הפרנקופוני (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמית
(ד"ר אביב אמית)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  12:00-10:00  גילמן  221
0625.6213.01הפואטיקה של "הרומן החדש" (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונר
(ד"ר עילי ראונר)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  105
0625.6214.01ינקותה של צרפת: מדיאבליזם בראי המודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר הילה קרס
(ד"ר הילה קרס)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  16:00-14:00  ווב  102
0625.6215.01מיקומו של איש הרוח בצרפת בעבר ובהווה: דפוסי פעולה ויוקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דניס שרביט
(ד"ר דניס שרביט)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  20:00-18:00  ווב  103

סמינריונים

תלמידי רמה ב' רשאים לקחת סמינר בעברית

ויכתבו עבודת סמינר בצרפתית

רמה ב' מסגרת 127

רמה א' מסגרת 227

סמ' א' ו-ב'

סמינרים בעברית

0625.6300.01פחד והסתה במלחמות הדת (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-10:00  ווב  103

על התלמיד לקחת עוד סמינר 2 ש"ס בנוסף לסמינר בתרגום

על התלמיד להגיש עבודת השתתפות בנוסף לסמינר

0625.4219.01תרגום ספרות עברית: איפה, למה ואיך? (תאריך בחינה)
פרופ' ניצה בן ארי
(פרופ' ניצה בן ארי)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  גילמן  455
0625.4220.01תרגום בעידן הפוסט-קולוניאלי (תאריך בחינה)
פרופ' ניצה בן ארי
(פרופ' ניצה בן ארי)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  גילמן  455
0625.6313.01פילוסופים של הנאורות (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהן
(פרופ' מישל קאהן)
סמסטר ב' סמינר  ד'  20:00-16:00  ווב  103
0625.4194.01יחסים מסוכנים בין מסורת לחדשנות ספרותית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהן
(פרופ' מישל קאהן)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-16:00  ווב  101

לפי יעוץ

סמינרים בצרפתית

הסמינר יחל ב-18.12.11 ויתקיים במשך 6 שבועות וייחשב ל-4 ש"ס

0625.3197.01ספרות, הסטוריה וזכרון (תאריך בחינה)
ד"ר אן דוקרה, ד"ר ז'אן לואי ז'נל, ד"ר כריסטוף פרדו
(ד"ר אן דוקרה, ד"ר ז'אן לואי ז'נל, ד"ר כריסטוף פרדו)
סמסטר א' סמינר  ב'  16:00-14:00  ווב  301
ד"ר אן דוקרה, ד"ר ז'אן לואי ז'נל, ד"ר כריסטוף פרדו
(ד"ר אן דוקרה, ד"ר ז'אן לואי ז'נל, ד"ר כריסטוף פרדו)
סמסטר א' סמינר  ב'  20:00-18:00  ווב  301
ד"ר אן דוקרה, ד"ר ז'אן לואי ז'נל, ד"ר כריסטוף פרדו
(ד"ר אן דוקרה, ד"ר ז'אן לואי ז'נל, ד"ר כריסטוף פרדו)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  ווב  301
ד"ר אן דוקרה, ד"ר ז'אן לואי ז'נל, ד"ר כריסטוף פרדו
(ד"ר אן דוקרה, ד"ר ז'אן לואי ז'נל, ד"ר כריסטוף פרדו)
סמסטר א' סמינר  ד'  20:00-18:00  ווב  301
0625.4196.01רבלה: כתיבה והצפנה (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  ווב  105
0625.3044.01כתיבה נשית במאה ה-16 וה-17 בצרפת (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
שנתי סמינר  ה'  18:00-16:00  ווב  101
0625.4443.01קולוקויום מחלקתי לתלמידי מ.א (תאריך בחינה)
( )
שנתי קולוק'  ג'  18:00-16:00  ווב  103

פתוח גם לתלמידי ב.א נחשב ל-2 ש"ס

לימודי התואר השני

מסגרת 620

סמינרים בעברית

0625.6300.01פחד והסתה במלחמות הדת (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-10:00  ווב  103
0625.4194.01יחסים מסוכנים בין מסורת לחדשנות ספרותית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהן
(פרופ' מישל קאהן)
סמסטר ב' סמינר  ב'  20:00-16:00  ווב  101
0625.4195.01צירופים כבולים ופעלי עזר ומה ביניהם? (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוט
(פרופ' חוה שילדקרוט)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  ווב  501

סמינרים בצרפתית

0625.4196.01רבלה: כתיבה והצפנה (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  ווב  105
0625.3044.01כתיבה נשית במאה ה-16 וה-17 בצרפת (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
שנתי סמינר  ה'  18:00-16:00  ווב  101

סמ' א' מסגרת 624

0625.4218.01סדנה בתרגום מחזות: דניז בונאל (תאריך בחינה)
פרופ' ניצה בן ארי
(פרופ' ניצה בן ארי)
סמסטר א' סדנה  ב'  18:00-16:00  גילמן  455
0625.4219.01תרגום ספרות עברית: איפה, למה ואיך? (תאריך בחינה)
פרופ' ניצה בן ארי
(פרופ' ניצה בן ארי)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  גילמן  455

סמ' ב' מסגרת 624

0625.4445.01סדנה בתרגום מחזות מצרפתית: התאטרון הסוריאליסטי (תאריך בחינה)
פרופ' ניצה בן ארי
(פרופ' ניצה בן ארי)
סמסטר ב' סדנה  ב'  18:00-16:00  גילמן  261
0625.4220.01תרגום בעידן הפוסט-קולוניאלי (תאריך בחינה)
פרופ' ניצה בן ארי
(פרופ' ניצה בן ארי)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  גילמן  455

קולוקויום מחלקתי חובה (אחת לשבועיים)

0625.4443.01קולוקויום מחלקתי לתלמידי מ.א (תאריך בחינה)
( )
שנתי קולוק'  ג'  18:00-16:00  ווב  103

התלמיד יבחר אחד מהקורסים להלן:

0680.5033.01ולטר בנימין: היצור, המלאך, השוטה (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחר
(פרופ' גלילי שחר)
סמסטר א' סמינר  ב'  14:00-12:00  גילמן  497
פרופ' גלילי שחר
(פרופ' גלילי שחר)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-12:00  גילמן  497
0618.4926.01דקארט אחרי הפוסטמודרניזם (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנען, ד"ר נועה נעמן צאודרר
(פרופ' חגי כנען, ד"ר נועה נעמן צאודרר)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-10:00  גילמן  א319
0626.4209.01לקרוא את המוות (תאריך בחינה)
פרופ' מרכוס קאולן
(פרופ' מרכוס קאולן)
סמסטר א' סמינר    00:00-00:00    

הסמינר מתקיים באנגלית

הסמינר יתקיים מה-13-18.11.11 מ-16-20

הסמינר יתקיים גם ב-20.11.11

הסמינר נחשב ל-2 ש"ס

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.