ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

גרסה מורחבת / רגילה
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות. יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שנה א'

0691.1509.01מבוא למדעי כדור הארץ (תאריך בחינה)
ד"ר דרור אבישר
(ד"ר דרור אבישר)
סמסטר א' שו"ת  ב'  12:00-10:00  יד אבנר  120
ד"ר דרור אבישר
(ד"ר דרור אבישר)
סמסטר א' שו"ת  ד'  12:00-10:00  יד אבנר  120
0691.1606.01מבוא לגיאואינפורמטיקה (תאריך בחינה)
מר ציון שתרוג, מר יוני אלמגור
(מר ציון שתרוג, מר יוני אלמגור)
סמסטר א' שו"ת  ג'  12:00-10:00  יד אבנר  120
0691.1588.01מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר, מר חן משגב
(פרופ' טובי פנסטר, מר חן משגב)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  120
0691.1577.01מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטין
(ד"ר אמנון קרטין)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  12:00-10:00  יד אבנר  120
0691.1503.01מבוא לאקלים ובעיות הסובב (תאריך בחינה)
ד"ר אלי גלנטי
(ד"ר אלי גלנטי)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  10:00-08:00  יד אבנר  120
ד"ר אלי גלנטי
(ד"ר אלי גלנטי)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  12:00-10:00  יד אבנר  120
0691.1407.01מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגלי, גב' רוני סלע
(פרופ' יובל פורטוגלי, גב' רוני סלע)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  14:00-10:00  יד אבנר  120
0691.1814.01סטטיסטיקה א' (תאריך בחינה)
גב' סטוקלין ילנה
(גב' סטוקלין ילנה)
סמסטר א' שו"ת  ב'  16:00-14:00  יד אבנר  120
0691.1815.01סטטיסטיקה ב' (תאריך בחינה)
גב' סטוקלין ילנה
(גב' סטוקלין ילנה)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  16:00-14:00  יד אבנר  120
0691.1112.01שימוש ב-SPSS במחקר הגיאוגרפי (תאריך בחינה)
ד"ר יפים בקמן
(ד"ר יפים בקמן)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  18:00-16:00  יד אבנר  227
0691.1112.02שימוש ב-SPSS במחקר הגיאוגרפי (תאריך בחינה)
ד"ר יפים בקמן
(ד"ר יפים בקמן)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  227

שנה ב'

שיעורים מתודולוגיים ושיעורי חובה

0691.2409.01שיטות מחקר כמותיות (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  יד אבנר  227
0691.2409.02שיטות מחקר כמותיות (תאריך בחינה)
ד"ר יפים בקמן
(ד"ר יפים בקמן)
סמסטר א' תרגיל  ב'  14:00-12:00    

ד.ק. סטטיסטיקה

0691.2557.01מבוא לאיכות הסביבה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר עודד פוצטר
(ד"ר עודד פוצטר)
סמסטר א' שו"ת  א'  16:00-14:00  יד אבנר  120
0691.2292.01גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטין
(ד"ר אמנון קרטין)
סמסטר א' שו"ת  א'  12:00-10:00  יד אבנר  120
0691.2400.01שיטות מחקר איכותיות (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקה
(ד"ר טלי חתוקה)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  115

ד.ק. סטטיסטיקה

שיעורי יסוד

0691.2918.01מבוא לחישה מרחוק (תאריך בחינה)
מר גיא שוורץ
(מר גיא שוורץ)
סמסטר א' שו"ת  ב'  16:00-14:00  יד אבנר  115
0691.2264.01גיאוגרפיה עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובן
(ד"ר אורנה צפריר-ראובן)
סמסטר א' שו"ת  ב'  12:00-10:00  יד אבנר  115
0691.2527.01יסודות התכנון העירוני (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקה
(ד"ר טלי חתוקה)
סמסטר א' שו"ת  ב'  10:00-08:00  יד אבנר  115
0691.2234.01מבוא לגיאוגרפיה היסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון ביגר
(פרופ' גדעון ביגר)
סמסטר א' שו"ת  א'  10:00-08:00  יד אבנר  115
0691.2748.01שינויי אקלים (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוני
(פרופ' הדס סערוני)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  10:00-08:00  יד אבנר  232

ד.ק. מבוא לאקלים ובעיות הסובב

פרוסמינריונים (שנה ב')

ד.ק. השלמת המבואות

0691.2845.01סוגיות באקלים ובעיות הסובב (תאריך בחינה)
ד"ר עודד פוצטר
(ד"ר עודד פוצטר)
סמסטר ב' פרו"ס  א'  12:00-10:00  יד אבנר  232
0691.2550.01סוגיות בגיאוגרפיה עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובן
(ד"ר אורנה צפריר-ראובן)
סמסטר ב' פרו"ס  ג'  12:00-10:00  יד אבנר  115

ד.ק. גיאוגרפיה עירונית

0691.2330.01גיאוגרפיה תרבותית: פרשנות של נופים ישראלים (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנל
(פרופ' יצחק שנל)
סמסטר ב' פרו"ס  ד'  18:00-16:00  יד אבנר  012
0691.2890.01סוגיות בתכנון תחבורה (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוני
(ד"ר משה גבעוני)
סמסטר ב' פרו"ס  ב'  12:00-10:00  יד אבנר  013

סמינריונים (שנה ג)

ד.ק. פרוסמינריון + שיטות מחקר

0691.3899.01מים וסביבה (תאריך בחינה)
ד"ר דרור אבישר
(ד"ר דרור אבישר)
סמסטר א' סמינר  ב'  10:00-08:00  יד אבנר  013
ד"ר דרור אבישר
(ד"ר דרור אבישר)
סמסטר א' סמינר  ד'  10:00-08:00  יד אבנר  013
0691.3620.01נושאים נבחרים באקלים (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוני
(פרופ' הדס סערוני)
שנתי סמינר  ב'  12:00-10:00  יד אבנר  232
0691.3568.01ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוני
(ד"ר משה גבעוני)
סמסטר א' סמינר  ב'  14:00-12:00  יד אבנר  232
ד"ר משה גבעוני
(ד"ר משה גבעוני)
סמסטר ב' סמינר  ב'  16:00-14:00  יד אבנר  232
0691.3888.01סוגיות נבחרות בגיאוגרפיה חברתית של העיר (תאריך בחינה)
ד"ר יצחק אומר
(ד"ר יצחק אומר)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  יד אבנר  012
ד"ר יצחק אומר
(ד"ר יצחק אומר)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  012

שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג')

גיאוגרפיה היסטורית, מדינית ותרבותית

0691.2289.01טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטין
(ד"ר אמנון קרטין)
סמסטר א' שו"ס  ב'  20:00-18:00  יד אבנר  115
0691.2588.01גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון ביגר
(פרופ' גדעון ביגר)
סמסטר א' שו"ת  א'  12:00-10:00  יד אבנר  115
0691.2880.01גבולות ישראל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון ביגר
(פרופ' גדעון ביגר)
סמסטר א' שו"ת  ד'  12:00-10:00  יד אבנר  115

גיאואינפורמטיקה

0691.2870.01קרקעות ישראל (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דור
(פרופ' איל בן - דור)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  232
0691.2001.01מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א) (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון, גב' ניצן נאמן)
סמסטר א' שו"ת  ג'  16:00-14:00  יד אבנר  232
גב' ניצן נאמן
(פרופ' יצחק בננסון, גב' ניצן נאמן)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00    

ד.ק. מבוא לגיאואינפורמטיקה

0691.2001.01מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א) (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון, גב' ניצן נאמן)
סמסטר א' שו"ת  ג'  16:00-14:00  יד אבנר  232
גב' ניצן נאמן
(פרופ' יצחק בננסון, גב' ניצן נאמן)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00    
0691.2002.01מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב) (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון, גב' ניצן נאמן)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  16:00-14:00  יד אבנר  232
גב' ניצן נאמן
(פרופ' יצחק בננסון, גב' ניצן נאמן)
סמסטר ב' שו"ת    00:00-00:00    

ד.ק. מבוא ל-GIS א'

0691.2002.01מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב) (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון, גב' ניצן נאמן)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  16:00-14:00  יד אבנר  232
גב' ניצן נאמן
(פרופ' יצחק בננסון, גב' ניצן נאמן)
סמסטר ב' שו"ת    00:00-00:00    
0691.2862.01מודלים מתמטיים ומודלים של הדמייה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  18:00-16:00  יד אבנר  232
0691.2860.01יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דור
(פרופ' איל בן - דור)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  115

ד.ק. קרקעות ישראל

0691.2928.01תצלומי אוויר בשירות התכנון (תאריך בחינה)
מר אהוד לוטם
(מר אהוד לוטם)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  18:00-16:00  יד אבנר  012

אקלים ומשאבי מים

0691.2544.01אזורי אקלים ע"פ כדור הארץ (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוני
(פרופ' הדס סערוני)
סמסטר א' שו"ת  ב'  10:00-08:00  יד אבנר  232
0691.2670.01מטאורולוגיה סינופטית (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוני
(פרופ' הדס סערוני)
סמסטר א' שו"ת  ג'  10:00-08:00  יד אבנר  232
0691.2300.01אקלים א"י (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוני
(פרופ' הדס סערוני)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  10:00-08:00  יד אבנר  232
0691.2993.01יישומי מטאורולוגיה בעידן של שינוי אקלימי (תאריך בחינה)
ד"ר ברוך זיו
(ד"ר ברוך זיו)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  14:00-12:00  יד אבנר  232
0341.2221.01מבוא לכימיה (תאריך בחינה)
ד"ר לאופר דיאנה
(ד"ר לאופר דיאנה)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  15:00-13:00  פיזיקה שנקר  222

עיר, סביבה ותכנון

0691.2950.01תכנון עירוני: יישומים לחוק התכנון והבנייה (תאריך בחינה)
ד"ר בועז ברזילי
(ד"ר בועז ברזילי)
סמסטר א' שו"ת  א'  14:00-12:00  יד אבנר  115
0691.2477.01גיאוגרפיה רפואית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופ
(פרופ' מיכה הופ)
סמסטר א' שו"ת  ד'  16:00-14:00  יד אבנר  120
0691.2521.01תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
(פרופ' טובי פנסטר)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  013
0691.2345.01עיר ופרבר (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובן
(ד"ר אורנה צפריר-ראובן)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  12:00-10:00  יד אבנר  115

ד.ק. גיאוגרפיה עירונית

0691.2100.01גיאוגרפיה של תעופה (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוני
(ד"ר משה גבעוני)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  18:00-16:00  יד אבנר  115

שיעורים רגיונליים (שנה ג')

0691.3420.01מטרופולין ת"א כמרחב תכנון (תאריך בחינה)
גב' קארין טלמור
(גב' קארין טלמור)
סמסטר א' שו"ת  ד'  10:00-08:00  יד אבנר  115

+ 3 ימי סיור

0691.3567.01חופי הים התיכון של ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר צבי רון
(ד"ר צבי רון)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  18:00-16:00  יד אבנר  115

+3 ימי סיור

"מחנה" מחקר (לתלמידי החד-חוגי)

0691.3001.01סדנת מחקר (קמפוס) (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנל
(פרופ' יצחק שנל)
סמסטר א' תרגיל  ג'  12:00-10:00  יד אבנר  115

תואר שני

0691.4336.01סמינר מחלקתי (תאריך בחינה)
( )
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  יד אבנר  115
0691.4339.01סמינר מחלקתי (תאריך בחינה)
( )
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  יד אבנר  115
0691.4699.01זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנל
(פרופ' יצחק שנל)
סמסטר א' שו"ת  ג'  16:00-14:00  יד אבנר  115
0691.4842.01שיטות מחקר כמותיות מתקדמות (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון)
סמסטר א' שו"ת  ה'  12:00-10:00  יד אבנר  232

ד.ק. סטטיסטיקה, שיטות מחקר כמותיות

0691.4884.01שיטות מחקר איכותניות מתקדמות (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנל
(פרופ' יצחק שנל)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  16:00-14:00  יד אבנר  115
0691.4333.01פרוייקט יישומי: מסלולי התחדשות עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקה
(ד"ר טלי חתוקה)
סמסטר ב' תרגיל  ד'  18:00-14:00  יד אבנר  013

גיאוגרפיה היסטורית, מדינית ותרבותית

0691.4919.01גיאופוליטיקה של מים (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטין
(ד"ר אמנון קרטין)
סמסטר ב' שו"ס  ב'  20:00-18:00  יד אבנר  115
0691.4765.01גיאוגרפיה של גבולות (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון ביגר
(פרופ' גדעון ביגר)
סמסטר א' שו"ס  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  013

גיאואינפורמטיקה

0691.4464.01מיפוי אנליטי מתקדם (תאריך בחינה)
מר ציון שתרוג
(מר ציון שתרוג)
סמסטר א' שו"ס  ג'  16:00-14:00  יד אבנר  012
0691.4434.01חישה מרחוק ועיבוד תמונה (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דור
(פרופ' איל בן - דור)
סמסטר א' שו"ס  ג'  12:00-08:00  יד אבנר  012

ד.ק. מבוא לגיאואינפורמטיקה, מבוא לחישה מרחוק

0691.4444.01תכנות יישומים במערכות ממ"ג (תאריך בחינה)
ד"ר יפים בקמן
(ד"ר יפים בקמן)
סמסטר א' שו"ס  ה'  14:00-12:00  יד אבנר  227
0691.4244.01ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית (תאריך בחינה)
ד"ר יצחק אומר
(ד"ר יצחק אומר)
סמסטר ב' שו"ס  ב'  12:00-10:00  יד אבנר  012
ד"ר יצחק אומר
(ד"ר יצחק אומר)
סמסטר ב' שו"ס  ד'  12:00-10:00  יד אבנר  012
0691.4312.01חישה מרחוק היפרספקטרלית (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דור
(פרופ' איל בן - דור)
סמסטר ב' שו"ס  ג'  12:00-08:00  יד אבנר  012

ד.ק. חישה מרחוק ועיבוד תמונה

0691.4772.01קבלת החלטות מרחביות באמצעות GIS (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון)
סמסטר ב' שו"ס  ה'  12:00-10:00  יד אבנר  232

ד.ק. מבוא ל-GIS

אקלים, משאבי מים וסביבה

0691.4625.01תכנון תואם אקלים וסביבה (תאריך בחינה)
ד"ר עודד פוצטר
(ד"ר עודד פוצטר)
סמסטר א' שו"ס  ב'  16:00-14:00  יד אבנר  232
0691.4484.01התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י (תאריך בחינה)
ד"ר צבי רון
(ד"ר צבי רון)
סמסטר א' שו"ס  ב'  18:00-16:00  יד אבנר  115
0691.4433.01אירועי מזג אוויר א' (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוני
(פרופ' הדס סערוני)
סמסטר א' שו"ס  ג'  12:00-10:00  יד אבנר  232
0691.4435.01אירועי מזג אוויר ב' (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוני
(פרופ' הדס סערוני)
סמסטר ב' שו"ס  ג'  12:00-10:00  יד אבנר  232

עיר, סביבה ותכנון

0691.4899.01תאוריות מתקדמות בתכנון (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקה
(ד"ר טלי חתוקה)
סמסטר א' שו"ס  ד'  16:00-14:00  יד אבנר  115
0691.4178.01סדנת תכנון למתקדמים א' (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר, ד"ר טלי חתוקה
(פרופ' טובי פנסטר, ד"ר טלי חתוקה)
סמסטר א' שו"ס  ב'  16:00-14:00  יד אבנר  012
0691.4869.01תנועה בעיר ללא מכוניות: אתגרים, השלכות ותכנון (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוני
(ד"ר משה גבעוני)
סמסטר א' שו"ס  ב'  18:00-16:00  יד אבנר  232
0691.4465.01אסתטיקה סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנל
(פרופ' יצחק שנל)
סמסטר ב' שו"ס  ד'  12:00-10:00  יד אבנר  115
0691.4179.01סדנת תכנון למתקדמים ב' (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר, ד"ר טלי חתוקה
(פרופ' טובי פנסטר, ד"ר טלי חתוקה)
סמסטר ב' שו"ס  ב'  16:00-14:00  יד אבנר  012
0691.4334.01אפידמיולוגיה סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופ
(פרופ' מיכה הופ)
סמסטר ב' שו"ס  ד'  16:00-14:00  יד אבנר  232
0691.4110.01תרחישים לתחבורה וניידות בעתיד (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוני
(ד"ר משה גבעוני)
סמסטר ב' שו"ס  ג'  16:00-14:00  יד אבנר  012
0691.4851.01תכנון עם קהילות - תיאוריות ומתודולוגיות (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
(פרופ' טובי פנסטר)
סמסטר א' שו"ס  ב'  14:00-12:00  יד אבנר  115
0691.4850.01תכנון עם קהילות - תיאוריות ומתודולוגיות (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
(פרופ' טובי פנסטר)
סמסטר ב' שו"ס  ב'  14:00-12:00  יד אבנר  115
0691.4497.01תכנון, דיור וצדק חברתי ומרחבי (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
(פרופ' טובי פנסטר)
שנתי שו"ס  ד'  18:00-16:00  יד אבנר  232
0881.6012.01המהפיכה העירונית השניה (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגלי
(פרופ' יובל פורטוגלי)
סמסטר א' סמינר  ה'  20:00-16:00  קיקואין  002
0910.4200.01סביבה ובריאות ציבור (תאריך בחינה)
ד"ר פרץ חוה
(ד"ר פרץ חוה)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  דן-דוד  208
0910.4040.01מושגי יסוד בכלכלה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר בועז ברק
(ד"ר בועז ברק)
סמסטר א' שו"ת  ב'  18:00-16:00  דן-דוד  208
0910.4002.01מבוא לקיימות עירונית (תאריך בחינה)
גב' אורלי רונן-רותם
(גב' אורלי רונן-רותם)
סמסטר א' שיעור  ב'  20:00-18:00  גילמן  282
0910.4001.01מבוא למדיניות אנרגיה (תאריך בחינה)
דר' שחר דולב
(דר' שחר דולב)
סמסטר א' שיעור  ד'  16:00-14:00  דן-דוד  211
0910.4006.01בנייה ירוקה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר נצן איל
(ד"ר נצן איל)
סמסטר א' שיעור  ד'  20:00-18:00  דן-דוד  208
0881.6005.01אוטופיה כמתודולוגיית חשיבה ותכנון (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקה
(ד"ר טלי חתוקה)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-08:00  יד אבנר  013
1082.4129.01מדיניות סביבה-רגולציה (תאריך בחינה)
ד"ר קרת דורית
(ד"ר קרת דורית)
סמסטר ב' שיעור  ה'  12:00-09:00  נפתלי  105
1082.4133.01מחקר ויישום במדיניות סביבה (תאריך בחינה)
ד"ר קרת דורית
(ד"ר קרת דורית)
סמסטר ב' סמינר  ה'  15:00-12:00  נפתלי  421
0910.1530.01כלכלה בראייה אקולוגית (תאריך בחינה)
דר' שחר דולב
(דר' שחר דולב)
סמסטר ב' שיעור  ב'  18:00-16:00  דן-דוד  208
0910.4012.01מדיניות סביבה (תאריך בחינה)
ד"ר קרת דורית
(ד"ר קרת דורית)
סמסטר ב' שיעור  ד'  10:00-08:00  דן-דוד  110

תואר שלישי

0691.5556.01סמינר דוקטורנטים: חקר המרחב והסביבה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנל
(פרופ' יצחק שנל)
סמסטר א' סמינר  ד'  18:00-16:00  יד אבנר  012
0691.5191.01מודלים דינמיים של מערכות מורכבות (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסון
(פרופ' יצחק בננסון)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  יד אבנר  232

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.