ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

קורסי החוג ללימודי התרבות העברית

גרסה מורחבת / רגילה
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות. יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מגמת הלשון העברית תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690.1001.01תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1001.02תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
מר אורן בידרמן
(מר אורן בידרמן)
סמסטר ב' תרגיל  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  106
0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  ווב  001
0690.1401.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1401.02הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  001
0690.1401.03הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.1300.01מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאל
(פרופ' שלמה יזרעאל)
סמסטר ב' שיעור  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  002
0690.1300.02מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
מר רועי ברון
(מר רועי ברון)
סמסטר ב' תרגיל  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  002

לתלמידי החוג שיעור המבוא והתרגיל נלמדים כחטיבה אחת

0690.1201.01מבוא למקרא:ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  001
0690.1202.01מבוא למקרא:הספר פירושו ומחקרו (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  001

תלמידים שאינם יכולים להשתתף במבוא למקרא בשל אילוצי

מערכת , יבחרו במבוא למחשבת חז"ל

0690.1902.01מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי שיעור  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  002

שנה א' מיומנויות - מסגרת 121

0690.1410.01יסודות הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר ב' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  104
0690.1402.01ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר א' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  105
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר א' שיעור  ד'  10:00-08:00  רוזנברג  105
0690.1402.02ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  רוזנברג  105
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  105
0690.1406.01ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
שנתי שיעור  ב'  10:00-08:00  רוזנברג  105
0690.1403.01תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' שיעור  ג'  10:00-08:00  רוזנברג  001
0690.1403.02תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  ב'  10:00-08:00  רוזנברג  104
0690.1403.03תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר ב' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  105
0690.1403.04תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר ב' שיעור  ד'  10:00-08:00  רוזנברג  105

שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220

0690.2400.01תורת ההגה (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
סמסטר א' שו"ת  א'  12:00-10:00  רוזנברג  103
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
סמסטר א' שו"ת  ג'  10:00-08:00  רוזנברג  103
0690.2401.01תורת הצורות* (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שו"ת  א'  10:00-08:00  רוזנברג  103
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  10:00-08:00  רוזנברג  103

דרישת קדם ל"תורת הצורות": הקורס תורת ההגה

0690.2402.01לשון חז"ל* (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' שו"ת  א'  14:00-12:00  רוזנברג  102
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  102

דרישת קדם ל"לשון חז"ל": הקורס תורת ההגה

0690.2403.01תחביר למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
סמסטר א' שו"ת  א'  14:00-12:00  רוזנברג  102
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  102
0690.2407.01מדע הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר א' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  102
0690.2404.01סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידון
(ד"ר ורד סיידון)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  001

שנה ב' מיומנויות - מסגרת 121

0690.2405.01הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א' (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלון
(מר טל קיטנפלון)
שנתי שו"ת  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  103

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

0690.3406.01מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  רוזנברג  102
0690.3401.01תחביר לשון המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר א' שיעור  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0690.3402.01ארמית מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
שנתי שו"ת  ג'  20:00-18:00  רוזנברג  102

שיעורי בחירה - מסגרת 225

במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 6 ש"ס מתוך השיעורים

המוצעים לבחירה בתכנית הלימודים המפורטת (מסגרת 225). 2 ש"ס

מן השיעורים הללו ניתן לבחור - בתיאום עם יועץ המגמה - מתוך

שיעורי החוג כולו.

0690.2304.01מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר א' שו"ת  א'  18:00-16:00  רוזנברג  104
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  104
0690.3412.01פרגמטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידון
(ד"ר ורד סיידון)
סמסטר א' שו"ת  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  105

דרישת קדם ל"פרגמטיקה": השתתפות בקורס "סמנטיקה".

0690.3403.01לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  ווב  103
0690.3404.01לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר א' שיעור  ד'  20:00-18:00  רוזנברג  001
0690.3312.01ארמית חדשה מדוברת וכתובה (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר ב' שו"ת  א'  18:00-16:00  רוזנברג  104
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  104
0690.3417.01מעמדה של העברית בכתביהם של חכמי הלשון לדורותיהם (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  107
0690.3416.01סוגיות בחקר השיח והשיחה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר ב' שיעור  ה'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.3410.01הסגנון הלכה ומעשה* (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר ב' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  106

הרישום לשיעור "הסגנון הלכה ומעשה" באישור המרצה.

סמינריונים - מסגרת 360

תלמידי המגמה ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא

יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

0690.3459.01תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' סמינר  א'  14:00-12:00  רוזנברג  204
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  204

ניתן להירשם לסמינר השנתי כשיעור בחירה ולהגיש רפראט

0690.4417.01הנוסח השומרוני של התורה, לשונו וטיפוסו (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
שנתי סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  204

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצה

0690.3450.01המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  209
0690.4418.01שיטות מחקר בעברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  ווב  501
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר ב' סמינר  ד'  16:00-14:00  ווב  301

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א גם כשיעור בחירה.

0690.3453.01הפועל בעברית הכתובה והמדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  107
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
סמסטר ב' סמינר  ה'  14:00-12:00  רוזנברג  204

תנאי קדם: השתתפות בשיעור תחביר למתקדמים

0690.3458.01פעולות דיבור במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר פנינה טרומר
(ד"ר פנינה טרומר)
סמסטר ב' סמינר  ה'  10:00-08:00  רוזנברג  204

ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה ולהגיש רפראט

מגמת הלשון העברית תואר שני - מסגרת 620

0690.4411.01עברית וארמית במגילות מדבר יהודה (תאריך בחינה)
פרופ' אברהם טל
(פרופ' אברהם טל)
סמסטר א' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  204
0690.3355.01מחקר העברית המדוברת: פונולוגיה ומורפולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאל
(פרופ' שלמה יזרעאל)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-10:00    
0690.4417.01הנוסח השומרוני של התורה, לשונו וטיפוסו (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
שנתי סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  204
0690.4408.01מסמנטיקה לקסיקלית לסמנטיקה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  204
0690.4409.01סוגיות בתחביר העברית המדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  204
0690.4404.01הפועל - שימושים ליטראליים ומטפוריים (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
שנתי סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  204
0690.4418.01שיטות מחקר בעברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  ווב  501
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר ב' סמינר  ד'  16:00-14:00  ווב  301
0690.4410.01מסורות לשון חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' סמינר  א'  18:00-16:00  רוזנברג  204

המגמה לבלשנות שמית

שנה א' מיומנות - מסגרת 121

לימודי המכינה בערבית על פי ייעוץ עם יועץ המגמה

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690.1001.01תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1001.02תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
מר אורן בידרמן
(מר אורן בידרמן)
סמסטר ב' תרגיל  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  106
0690.1300.01מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאל
(פרופ' שלמה יזרעאל)
סמסטר ב' שיעור  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  002
0690.1300.02מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
מר רועי ברון
(מר רועי ברון)
סמסטר ב' תרגיל  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  002

לתלמידי החוג שיעור המבוא והתרגיל נלמדים כחטיבה אחת

0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  ווב  001
0690.1401.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1401.02הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  001
0690.1401.03הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  103

לבחירה אחד משני המבואות שלהלן:

מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')

0690.1201.01מבוא למקרא:ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  001
0690.1202.01מבוא למקרא:הספר פירושו ומחקרו (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  001
0627.1010.01מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' ליאור לקס
(דר' ליאור לקס)
סמסטר א' שיעור  ה'  16:00-14:00  גילמן  144
0627.1011.02תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' ליאור אלמוג
(גב' ליאור אלמוג)
סמסטר א' תרגיל  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  211
0627.1011.03תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר חן גפני
(מר חן גפני)
סמסטר א' תרגיל  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  103
0627.1011.04תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר אבי מזרחי
(מר אבי מזרחי)
סמסטר א' תרגיל  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  205
0627.1011.05תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר אבי מזרחי
(מר אבי מזרחי)
סמסטר א' תרגיל  ג'  18:00-16:00  ווב  102

שנים ב'-ג'

שיעורים תיאורטיים - מסגרת 222

0690.2303.01לשונות וכתבים במרחב השמי (תאריך בחינה)
מר רועי ברון
(מר רועי ברון)
סמסטר א' שו"ת  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  102
0690.2306.01המרחב הלשוני-חברתי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
סמסטר א' שיעור  ה'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.2308.01אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  רוזנברג  106

שפות - מסגרת 227

0690.2304.01מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר א' שו"ת  א'  18:00-16:00  רוזנברג  104
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  104
0690.3308.01אמהרית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
שנתי שו"ת  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  104
0690.3303.01געז למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
שנתי שו"ת  ג'  16:00-14:00  ווב  501
0690.3313.01אמהרית מדוברת (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
שנתי שו"ת  ה'  12:00-10:00  רוזנברג  104
0690.3312.01ארמית חדשה מדוברת וכתובה (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר ב' שו"ת  א'  18:00-16:00  רוזנברג  104
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  104

סמינריון - מסגרת 360 (ב"א), 620 (מ"א)

0690.3355.01מחקר העברית המדוברת: פונולוגיה ומורפולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאל
(פרופ' שלמה יזרעאל)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-10:00    

ניתן להרשם לסמינר כשיעור בחירה

0690.3354.01לשון התכתובת של מכתבי עמארנה מכנען (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאל
(פרופ' שלמה יזרעאל)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00    

ניתן להרשם לסמינר כשיעור בחירה

0690.4301.01אוגריתית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאל
(פרופ' שלמה יזרעאל)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  107

ניתן להרשם לסמינר כשיעור בחירה

שיעורים מהחוג לשפה וספרות ערבית

הרישום לשיעורים אלה ייעשה באישור היועץ ובאמצעות

מזכירות החוג.

0631.1010.01יסודות הדקדוק (תאריך בחינה)
מר יונתן בלינקוב
(מר יונתן בלינקוב)
סמסטר א' תרגיל  א'  18:00-16:00  רוזנברג  102
0631.1010.02יסודות הדקדוק (תאריך בחינה)
גב' אקבאל עבד אל ראזק
(גב' אקבאל עבד אל ראזק)
סמסטר א' תרגיל  ה'  14:00-12:00  ווב  102

הקורס מיועד ל:

תלמידי שנה א': על סמך בחינת כניסה

תלמידים בוגרי מכינה לערבית סמסטר קיץ

0631.1120.02דקדוק א': תורת ההגה והצורות (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאן
(מר מאדי קבלאן)
סמסטר ב' שו"ת  א'  12:00-10:00  גילמן  282
מר מאדי קבלאן
(מר מאדי קבלאן)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  16:00-14:00  גילמן  280
0631.1122.01דקדוק ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאן
(מר מאדי קבלאן)
סמסטר א' שו"ת  א'  16:00-14:00  רוזנברג  107
מר מאדי קבלאן
(מר מאדי קבלאן)
סמסטר א' שו"ת  ד'  20:00-18:00  רוזנברג  209
0631.1122.02דקדוק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלד
(פרופ' ישי פלד)
סמסטר א' שו"ת  א'  18:00-16:00  רוזנברג  105
פרופ' ישי פלד
(פרופ' ישי פלד)
סמסטר א' שו"ת  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  105

תנאי קדם לדקדוק א'ו-ב':יסודות הדקדוק

0631.1150.01ערבית שימושית (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאן
(מר מאדי קבלאן)
סמסטר א' שו"ת  א'  14:00-12:00  רוזנברג  106
מר מאדי קבלאן
(מר מאדי קבלאן)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  205
0631.1150.02ערבית שימושית (תאריך בחינה)
גב' אקבאל עבד אל ראזק
(גב' אקבאל עבד אל ראזק)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  103
גב' אקבאל עבד אל ראזק
(גב' אקבאל עבד אל ראזק)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  14:00-12:00  רוזנברג  103

קב' 02 מיועדת לתלמידים ששפת אמם ערבית

0631.2005.01מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טל
(ד"ר אבי טל)
סמסטר א' שיעור  ב'  20:00-18:00  גילמן  278
0631.2462.01ערבית תקשורתית (מדוברת) (תאריך בחינה)
מר אבו שיכה אמין
(מר אבו שיכה אמין)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  20:00-18:00  ווב  102
מר אבו שיכה אמין
(מר אבו שיכה אמין)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  20:00-18:00  ווב  102
0631.3415.01קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלד
(פרופ' ישי פלד)
סמסטר א' סמינר  א'  20:00-18:00  ווב  105
פרופ' ישי פלד
(פרופ' ישי פלד)
סמסטר ב' סמינר  ד'  18:00-16:00  ווב  105

שיעורים מהחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

למעט 4ש"ס הנחשבות כמיומנות, כל שאר שעות הקורס

נכללות במניין השעות לתואר

0622.1000.01ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרויר
(ד"ר עירית גטרויר)
סמסטר א' שיעור  א'  20:00-18:00  גילמן  456
ד"ר עירית גטרויר
(ד"ר עירית גטרויר)
סמסטר א' שיעור  ג'  20:00-18:00  גילמן  456
ד"ר עירית גטרויר
(ד"ר עירית גטרויר)
סמסטר א' שיעור  ד'  20:00-18:00  גילמן  282
ד"ר עירית גטרויר
(ד"ר עירית גטרויר)
סמסטר ב' שיעור  א'  16:00-14:00  גילמן  456
ד"ר עירית גטרויר
(ד"ר עירית גטרויר)
סמסטר ב' שיעור  ג'  20:00-18:00  גילמן  456
ד"ר עירית גטרויר
(ד"ר עירית גטרויר)
סמסטר ב' שיעור  ד'  20:00-18:00  גילמן  456
0622.1000.02ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
מר אילן רובין
(מר אילן רובין)
סמסטר א' שיעור  א'  10:00-08:00  גילמן  456
מר אילן רובין
(מר אילן רובין)
סמסטר א' שיעור  ב'  18:00-16:00  גילמן  456
מר אילן רובין
(מר אילן רובין)
סמסטר א' שיעור  ד'  18:00-16:00  גילמן  456
מר אילן רובין
(מר אילן רובין)
סמסטר ב' שיעור  א'  10:00-08:00  גילמן  456
מר אילן רובין
(מר אילן רובין)
סמסטר ב' שיעור  ב'  18:00-16:00  גילמן  456
מר אילן רובין
(מר אילן רובין)
סמסטר ב' שיעור  ד'  18:00-16:00  גילמן  361
0622.1000.03ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  גילמן  221
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר א' שיעור  ג'  20:00-18:00  גילמן  221
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר א' שיעור  ה'  16:00-14:00  גילמן  221
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר ב' שיעור  ג'  16:00-14:00  גילמן  א318
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר ב' שיעור  ג'  20:00-18:00  גילמן  א318
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר ב' שיעור  ה'  16:00-14:00  גילמן  א318
0622.2000.01ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר א' שיעור  ג'  18:00-16:00  גילמן  278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר א' שיעור  ה'  18:00-16:00  גילמן  221
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר ב' שיעור  ג'  18:00-16:00  גילמן  277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
(גב' עדנה דהרי - דוידוביץ)
סמסטר ב' שיעור  ה'  18:00-16:00  גילמן  456
0622.2000.02ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
גב' נעמי וייסבלט
(גב' נעמי וייסבלט)
סמסטר א' שיעור  ב'  14:00-12:00  גילמן  456
גב' נעמי וייסבלט
(גב' נעמי וייסבלט)
סמסטר א' שיעור  ה'  14:00-12:00  גילמן  456
גב' נעמי וייסבלט
(גב' נעמי וייסבלט)
סמסטר ב' שיעור  ב'  14:00-12:00  גילמן  א362
גב' נעמי וייסבלט
(גב' נעמי וייסבלט)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  גילמן  א362
0622.2000.03ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר יובל דגן
(מר יובל דגן)
סמסטר א' שיעור  א'  14:00-12:00  גילמן  456
מר יובל דגן
(מר יובל דגן)
סמסטר א' שיעור  ג'  14:00-12:00  גילמן  456
מר יובל דגן
(מר יובל דגן)
סמסטר ב' שיעור  א'  14:00-12:00  גילמן  317
מר יובל דגן
(מר יובל דגן)
סמסטר ב' שיעור  ג'  14:00-12:00  גילמן  317

מגמת מקרא תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690.1001.01תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1001.02תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
מר אורן בידרמן
(מר אורן בידרמן)
סמסטר ב' תרגיל  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  106
0690.1201.01מבוא למקרא:ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  001
0690.1202.01מבוא למקרא:הספר פירושו ומחקרו (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  001

לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

בקיאות בספרי המקרא-תרגיל נלווה למבוא, חובה לתלמידי

מגמת מקרא. נא ראו במסגרת מיומנויות להלן.

0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  ווב  001
0690.1401.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1401.02הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  001
0690.1401.03הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.1902.01מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי שיעור  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  002

מיומנויות - מסגרת 121

0690.1208.01תרגיל טקסטואלי למתחילים: מגילת אסתר (תאריך בחינה)
גב' דנה טורס
(גב' דנה טורס)
סמסטר א' תרגיל  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  104
0690.1205.01בקיאות בספרי המקרא (תאריך בחינה)
מר אורן בידרמן
(מר אורן בידרמן)
סמסטר א' תרגיל  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  104

תרגיל נלווה לשיעור מבוא למקרא - חובה לתלמידי מגמת מקרא

0690.1203.01נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
גב' מיכל קריסטל
(גב' מיכל קריסטל)
סמסטר ב' תרגיל  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  104

מומלץ להשתתף בתרגיל לאחר שמיעת חלק א' של שיעור המבוא

ותרגיל טקסטואלי למתחילים.

שנים ב'-ג'

תרגילים טקסטואלים - מסגרת 224

0690.2273.01תרגיל טקסטואלי : שיר השירים (תאריך בחינה)
גב' נחמית פרי
(גב' נחמית פרי)
סמסטר א' שו"ת  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.2274.01תרגיל טקסטואלי : ספר שופטים (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר א' שו"ת  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.2228.01תרגיל טקסטואלי : סיפורי יוסף (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  103

פרשנות המקרא בימי הביניים-מסגרת 220

0690.2212.01מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0690.2253.01קריאה בפרשני ימי הביניים והרנסנס, ספר בראשית (תאריך בחינה)
גב' נחמית פרי
(גב' נחמית פרי)
סמסטר ב' תרגיל  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  102

שיעורי בחירה - מסגרת 225

במסגרת שיעורי הבחירה ניתן לקחת 4-2 ש"ס

משיעורי מגמות אחרות בחוג ללימודי התרבות העברית

ו/או בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

0690.2272.01התנהגות והגות בספרות החכמה: קונפורמיזם, ספקנות וביקורת (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' שיעור  א'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.2269.01נביאים בצל מעצמות (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  103
0690.2209.01נביא, מלך, ומה שביניהם: לדמותו של שאול בספר שמואל (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  103
0690.2236.01עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר א' שיעור  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  105

השיעור "עם לבדד ישכון" חובה לתלמידי המגמה

0690.2270.01שכר ועונש בחיי היחיד ובחיי הציבור ביצירה המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  103
0690.2251.01לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר א' שיעור  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  103

השיעור לשון המקרא וסגנונו חובה לתלמידי המגמה

0690.2271.01מנהיגים ומנהיגות במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר א' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.2227.01אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אהובה אשמן
(ד"ר אהובה אשמן)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  רוזנברג  205
0690.2267.01דמות האשה בספרות החכמה (תאריך בחינה)
ד"ר אהובה אשמן
(ד"ר אהובה אשמן)
סמסטר ב' שיעור  א'  14:00-12:00  רוזנברג  205
0671.1074.01מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץ
(פרופ' עודד ליפשיץ)
סמסטר ב' שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  220
0690.2256.01עיצוב הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0690.2268.01רטוריקה בשירה, בחוק ובסיפורת שבמקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר ב' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  209
0671.2215.01כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של תקופת המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץ
(פרופ' עודד ליפשיץ)
סמסטר ב' שיעור  ד'  14:00-12:00  גילמן  282

סמינריונים - מסגרת 360

0690.3265.01דמות הגיבור והגיבורה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  א'  12:00-10:00  רוזנברג  208
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  208
0690.4244.01התהוות המונותיאיזם והדינמיקה של האמונה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א גם כשיעור, באישור המרצה

0690.4245.01יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א כשיעור בחירה, באישור המרצה

0690.4211.01שירת העלילה, ההופעה ואמנות הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצה

0690.3263.01ספר דברים: הנקודה הארכימדית, לפניה ואחריה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצים

0690.4212.01לקרוא חוק כסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  208

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

מגמת מקרא תואר שני - מסגרת 620

0690.4200.01ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
שנתי שו"ת  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  208

שיעור חובה לתלמידי מקרא תואר שני.

0690.4244.01התהוות המונותיאיזם והדינמיקה של האמונה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208
0690.4247.01פרשנות פנים-מקראית בנבואה: חגי וזכריה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  107
0690.4245.01יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208
0690.4241.01תפקידים ומוסדות בחברות המקראיות בפרספקטיבה של לימודי התרבות (תאריך בחינה)
פרופ' עתליה ברנר
(פרופ' עתליה ברנר)
סמסטר א' סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  107
0690.4211.01שירת העלילה, ההופעה ואמנות הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206
0690.4249.01תפילה ומתפללים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.4212.01לקרוא חוק כסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  208
0690.4248.01מקרא ערוך-על מעשה העריכה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ יאירה אמית
(פרופ יאירה אמית)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  208
0690.4301.01אוגריתית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאל
(פרופ' שלמה יזרעאל)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  107

מגמת פילוסופיה יהודית , ספרות חז"ל וקבלה-תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב

מבואות-מסגרת 120

0690.1001.01תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1001.02תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
מר אורן בידרמן
(מר אורן בידרמן)
סמסטר ב' תרגיל  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  106
0690.1902.01מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי שיעור  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  002
0690.1601.01מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי שיעור  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  001
0690.1705.01מבוא לקבלה (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
סמסטר א' שיעור  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  002
0690.1706.01מבוא לקבלה (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
סמסטר ב' שיעור  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  002

לתלמידי החוג שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא

0690.1602.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
סמסטר א' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  001
0690.1603.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב')-מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  001

לתלמידי החוג שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא

שיעורי חובה נלווים למבואות -מסגרת 120

0690.2934.01דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק א: תורה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  103
0690.2935.01דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק ב: נביאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  103

התרגיל בחז"ל על שני חלקיו- חובה לתלמידי המגמה

נרשמים שאינם תלמידי החוג, יכולים להרשם לחלק ב' של התרגיל ל

0690.2600.01קריאה במורה נבוכים (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבוים
(פרופ' מנחם לורברבוים)
שנתי שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  280
0690.2700.01קריאה בספר הזוהר (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  205
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  205
0690.1610.01שפינוזה,מנדלסון,כהן,רוזנצווייג-קריאה בטקסטים בהגות יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אלי שיינפלד
(ד"ר אלי שיינפלד)
שנתי תרגיל  א'  16:00-14:00  רוזנברג  207

מיומנויות - מסגרת 121

תלמידי המגמה חייבים סה"כ 6ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:

מכינה אחת בתלמוד (2ש"ס)- חובה על כל תלמידי המגמה.

השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם (2ש"ס)-חובה על התלמידים שאחד

משני מדורי ההתמחות הוא מדור קבלה וחסידות

מבוא לפיל' יוונית (2ש"ס)-חובה על התלמידים המתמחים במדור

קבלה וחסידות ו/או מדור ימה"ב והעת החדשה.

0690.2903.01מכינה בתלמוד -סדר מועד (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דוד
(ד"ר יחזקאל דוד)
סמסטר א' שיעור  ג'  20:00-18:00  רוזנברג  206
0690.2904.01מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דוד
(ד"ר יחזקאל דוד)
סמסטר ב' שיעור  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  206
0690.2905.01מכינה בתלמוד -סדר נזיקין (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דוד
(ד"ר יחזקאל דוד)
סמסטר ב' שיעור  ג'  20:00-18:00  רוזנברג  206
0690.2716.01השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם (תאריך בחינה)
ד"ר נטע סובול
(ד"ר נטע סובול)
סמסטר א' שו"ת  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0618.1030.01מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה פינקלברג
(ד"ר אריה פינקלברג)
סמסטר א' שיעור  א'  18:00-16:00  גילמן  144
0618.1030.02מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הררי
(ד"ר אורנה הררי)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  גילמן  144
0618.1032.01מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודרר
(ד"ר נועה נעמן צאודרר)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  גילמן  144
0618.1032.02מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודרר
(ד"ר נועה נעמן צאודרר)
סמסטר ב' שיעור  ג'  18:00-16:00  גילמן  144

מדור ספרות חז"ל:שיעורי בחירה- מסגרת 225

0690.2930.01הלכה וחשיבה הלכתית: היסטוריה, פילוסופיה ותיאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנר
(ד"ר איתמר ברנר)
שנתי שיעור  א'  14:00-12:00  רוזנברג  107
0690.2927.01ראשית הנצרות כתפיסה יהודית ומעבר לכך (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' שו"ת  א'  16:00-14:00  רוזנברג  105
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' שו"ת  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  105
0690.2943.01סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (סוגיות במחשבת חז"ל) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנר
(ד"ר שי ווזנר)
סמסטר א' סדנה  ב'  20:00-18:00  ווב  103
0690.2928.01גוי: היסטוריה של מונח (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  105
0690.2929.01משנה ותוספתא סוטה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  105

דרישות קדם: המבוא והתרגיל במחשבת חז"ל

0690.2944.01סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (סוגיות במשפט העברי) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנר
(ד"ר שי ווזנר)
סמסטר ב' סדנה  ב'  20:00-18:00  ווב  103

מדור ספרות חז"ל:סמינריונים - מסגרת 360

0690.3969.01אחרית הימים-צמיחתו וקבורתו של נושא תאולוגי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' סמינר  א'  18:00-16:00  רוזנברג  206
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  206
0690.4933.01המדרש האבוד:המכילתא לדברים ושחזורה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

0690.4932.01משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

0690.4935.01קריאות פמיניסטיות-מגדריות בספרות האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א גם כשיעור בחירה

0690.4934.01גישות ספרותיות במחקר האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  20:00-18:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א גם כשיעור בחירה

0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

0690.3970.01פונדמנטליזם יהודי בעת העתיקה:קומראן (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  107
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר ב' סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  107
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

מדור קבלה וחסידות:שיעורי בחירה -מסגרת 225

0690.2711.01מבוא לחסידות (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  102
0690.2714.01קריאה בספר "מערכת האלוהות" (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר א' תרגיל  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  107
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר ב' תרגיל  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  204
0690.2712.01קריאה בטקסטים חסידיים (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר ב' תרגיל  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  104

תנאי קדם: השיעור מבוא לחסידות

מדור קבלה וחסידות:סמינריונים-מסגרת 360

0690.3769.01עיונים בחסידות גור (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
שנתי סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  107
0690.3768.01מיסטיקה בין יש ואין: מהרמב"ם עד היידגר (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבוים
(פרופ' מנחם לורברבוים)
שנתי סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  206
0690.4713.01מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לב"א באישור המרצה

0690.4715.01מוות גן עדן וגיהנום בקבלה (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  106
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  106

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

מדור ימי הביניים והעת החדשה:שיעורי בחירה -מסגרת 225

0677.1058.01"ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אלחנן ריינר
(פרופ' אלחנן ריינר)
סמסטר א' תרגיל  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  102
פרופ' אלחנן ריינר
(פרופ' אלחנן ריינר)
סמסטר א' תרגיל  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  104
0618.2988.01עמנואל לוינס: משמעות והאדם האחר** (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנען
(פרופ' חגי כנען)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  280
0659.2077.01מבוא לתולדות הפילוסופיה באסלם (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריה
(ד"ר אחמד אע'באריה)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  326
0677.2088.01פרקים בהגות הציונות הדתית (ממבשרי הציונות עד מלחמת יום הכיפו (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  102
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר א' שו"ת  ה'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0662.1022.01פילוסופיית הקיום של ניטשה והשאלה היהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אלי שיינפלד
(ד"ר אלי שיינפלד)
סמסטר ב' שיעור  ב'  14:00-12:00  גילמן  282
0662.1132.01היחיד בתרבות היהודית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר תמר אילת-יגורי
(ד"ר תמר אילת-יגורי)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  16:00-14:00  גילמן  320

מדור ימי הביניים והעת החדשה:סמינריונים -מסגרת 360

0690.4245.01יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצה

0677.3063.01הפולמוס סביב רעיון המדינה היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר א' סמינר  ג'  16:00-14:00  קרטר  203
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר א' סמינר  ה'  16:00-14:00  קרטר  203
0690.4621.01האחריות במקורות היהדות ובפילוסופיה המערבית והיהודית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
שנתי סמינר  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  206

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצה

0690.3664.01ה'אתיקה' של שפינוזה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גובני
(ד"ר יובל גובני)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  211

ניתן להרשם לסמינר כשיעור בחירה

0690.3768.01מיסטיקה בין יש ואין: מהרמב"ם עד היידגר (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבוים
(פרופ' מנחם לורברבוים)
שנתי סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  206
0690.4713.01מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצה

0690.3665.01הדת הפנימית והשתקפות חיי הנפש במקורות היהדות (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
שנתי סמינר  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  206

ניתן להרשם לסמינר כשיעור בחירה

0697.4056.01רוחניות העידן החדש ביהדות בת זמננו (תאריך בחינה)
מר פרסיקו תומר
(מר פרסיקו תומר)
סמסטר ב' סמינר  ג'  16:00-14:00  גילמן  318

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

מגמת פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה תואר שני - מסגרת 620

מדור ספרות חז"ל

0690.4933.01המדרש האבוד:המכילתא לדברים ושחזורה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  211
0690.4932.01משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  211
0677.4072.01התרבות היהודית הלא-רבנית בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-16:00  קרטר  203
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  ווב  401
0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.4931.01פולחן ודמיון: עיונים בטקסי המקדש במשנה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  206
0690.4930.01פרשנות,מגדר ומוסר:גישות פמיניסיטיות וקוויריות לטקסטים קנונים (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
שנתי סמינר  ג'  20:00-18:00  ווב  105
0690.4934.01גישות ספרותיות במחקר האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  20:00-18:00  רוזנברג  211
0690.4935.01קריאות פמיניסטיות-מגדריות בספרות האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  211
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206

מדור קבלה וחסידות

0690.4930.01פרשנות,מגדר ומוסר:גישות פמיניסיטיות וקוויריות לטקסטים קנונים (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
שנתי סמינר  ג'  20:00-18:00  ווב  105
0690.4714.01עולמם הקבלי של ר' משה חיים לוצאטו ובני חוגו (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר א' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  206
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  204
0690.4713.01מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  211
0690.4715.01מוות גן עדן וגיהנום בקבלה (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  106
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  106

מדור ימי הביניים והעת החדשה

0659.2079.01אריסטוטליות בימי הביניים: מסורות ודרכי מסירה (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץ
(פרופ' יוסף שורץ)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-10:00  גילמן  497
0690.4245.01יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208
0690.4621.01האחריות במקורות היהדות ובפילוסופיה המערבית והיהודית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
שנתי סמינר  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  206
0690.4930.01פרשנות,מגדר ומוסר:גישות פמיניסיטיות וקוויריות לטקסטים קנונים (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
שנתי סמינר  ג'  20:00-18:00  ווב  105
0690.4713.01מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  211
0697.4056.01רוחניות העידן החדש ביהדות בת זמננו (תאריך בחינה)
מר פרסיקו תומר
(מר פרסיקו תומר)
סמסטר ב' סמינר  ג'  16:00-14:00  גילמן  318
0697.4065.01הדת והביקורת הפמיניסטית: תיאולוגיה, פרקטיקה ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר ציפי קויפמן
(ד"ר ציפי קויפמן)
סמסטר ב' סמינר  ד'  14:00-12:00  גילמן  318

תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב

מבואות חובה - מסגרת 120

0690.1902.01מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי שיעור  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  002
0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  ווב  001
0690.1401.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1401.02הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  001
0690.1401.03הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  103

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

0690.1201.01מבוא למקרא:ספרות המקרא, אנתולוגיה של כותבים רבים (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  001
0690.1202.01מבוא למקרא:הספר פירושו ומחקרו (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  001

שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא

0690.1601.01מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי שיעור  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  001

שיעורי חובה - מסגרת 120

0690.1001.01תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1001.02תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
מר אורן בידרמן
(מר אורן בידרמן)
סמסטר ב' תרגיל  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  106
0690.2934.01דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק א: תורה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  103
0690.2935.01דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק ב: נביאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  103

על תלמידי התכנית בתלמוד חובה להשתתף בשני חלקי השיעור

לבחירה שתיים מבין שלוש המכינות להלן:

0690.2903.01מכינה בתלמוד -סדר מועד (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דוד
(ד"ר יחזקאל דוד)
סמסטר א' שיעור  ג'  20:00-18:00  רוזנברג  206
0690.2904.01מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דוד
(ד"ר יחזקאל דוד)
סמסטר ב' שיעור  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  206
0690.2905.01מכינה בתלמוד -סדר נזיקין (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דוד
(ד"ר יחזקאל דוד)
סמסטר ב' שיעור  ג'  20:00-18:00  רוזנברג  206
0618.1030.01מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה פינקלברג
(ד"ר אריה פינקלברג)
סמסטר א' שיעור  א'  18:00-16:00  גילמן  144
0618.1030.02מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הררי
(ד"ר אורנה הררי)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  גילמן  144

שיעורי בחירה - מסגרת 225

0690.2930.01הלכה וחשיבה הלכתית: היסטוריה, פילוסופיה ותיאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנר
(ד"ר איתמר ברנר)
שנתי שיעור  א'  14:00-12:00  רוזנברג  107
0690.2927.01ראשית הנצרות כתפיסה יהודית ומעבר לכך (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' שו"ת  א'  16:00-14:00  רוזנברג  105
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' שו"ת  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  105
0690.2943.01סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (סוגיות במחשבת חז"ל) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנר
(ד"ר שי ווזנר)
סמסטר א' סדנה  ב'  20:00-18:00  ווב  103
0690.2304.01מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר א' שו"ת  א'  18:00-16:00  רוזנברג  104
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  104
0690.2928.01גוי: היסטוריה של מונח (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  105
0690.2929.01משנה ותוספתא סוטה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  105

דרישת קדם: המבוא והתרגיל במחשבת חז"ל

0690.2944.01סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (סוגיות במשפט העברי) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנר
(ד"ר שי ווזנר)
סמסטר ב' סדנה  ב'  20:00-18:00  ווב  103

סמינריונים - מסגרת 360

0690.3969.01אחרית הימים-צמיחתו וקבורתו של נושא תאולוגי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' סמינר  א'  18:00-16:00  רוזנברג  206
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  206
0690.4933.01המדרש האבוד:המכילתא לדברים ושחזורה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

0690.4932.01משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

0690.4934.01גישות ספרותיות במחקר האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  20:00-18:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א גם כשיעור בחירה

0690.4935.01קריאות פמיניסטיות-מגדריות בספרות האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  211

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א גם כשיעור בחירה

0690.3970.01פונדמנטליזם יהודי בעת העתיקה:קומראן (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  107
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר ב' סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  107
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206

סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי התואר השני -מסגרת 620

0690.4933.01המדרש האבוד:המכילתא לדברים ושחזורה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  211
0690.4932.01משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  211
0690.4935.01קריאות פמיניסטיות-מגדריות בספרות האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  211
0677.4072.01התרבות היהודית הלא-רבנית בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-16:00  קרטר  203
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  ווב  401
0697.4066.01"האזינו השמים ואדברה" - קריאות בשירה דתית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בידרמן, פרופ' איתמר גרינולד
(פרופ' שלמה בידרמן, פרופ' איתמר גרינולד)
שנתי סמינר  ב'  18:00-16:00    
0690.4934.01גישות ספרותיות במחקר האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  20:00-18:00  רוזנברג  211
0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.4931.01פולחן ודמיון: עיונים בטקסי המקדש במשנה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  206
0690.4930.01פרשנות,מגדר ומוסר:גישות פמיניסיטיות וקוויריות לטקסטים קנונים (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
שנתי סמינר  ג'  20:00-18:00  ווב  105
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206

מסלול משפטים רוח

0690.7001.01מדעי הרוח: מבט מהמאה ה-21 (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנען
(פרופ' חגי כנען)
סמסטר א' שיעור  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  207

הקורס מיועד לתלמידי המסלול: "משפטים רוח", בלבד.

המגמה הבין-תחומית

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (2ש"ס)

לפרטים מלאים על הקורסים , מועדים וכו'

ראו ברשימות הקורסים במגמות החוג השונות

הקבצי ליבה - מסגרת 100

הקבצי ליבה - המגמה ללשון העברית

הקבץ עיוני דקדוק, תחביר וסמנטיקה בלשון עברית-סה"כ 20 ש"ס

תורת ההגה (4 ש"ס)

תחביר עברי (2 ש"ס) - אחת מארבע הקבוצות

סמנטיקה (2 ש"ס)

פרגמטיקה (2 ש"ס)

תחביר למתקדמים (4 ש"ס)

תחביר לשון המקרא (2 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס) לבחירה :

0690.3450.01המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  209
0690.3453.01הפועל בעברית הכתובה והמדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  107
פרופ' אסתר בורוכובסקי
(פרופ' אסתר בורוכובסקי)
סמסטר ב' סמינר  ה'  14:00-12:00  רוזנברג  204

הקבץ עברית קלאסית ועברית חדשה - סה"כ 20 ש"ס

ניקוד עברי (4 ש"ס) -אחת משלוש הקבוצות

תחביר עברי (2 ש"ס) -אחת מארבע הקבוצות

הלשון העברית לתקופותיה -שיעור (2 ש"ס)

הלשון העברית לתקופותיה-תרגיל (2 ש"ס) אחת משלוש הקבוצות

תחביר לשון המקרא (2 ש"ס)

סמינריון (8 ש"ס) - באחד ייכתב רפראט ובשני תוגש ע"ס

0690.3459.01תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' סמינר  א'  14:00-12:00  רוזנברג  204
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  204
0690.4417.01הנוסח השומרוני של התורה, לשונו וטיפוסו (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
שנתי סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  204

הקבץ הלשון העברית בדגש בלשני - סה"כ 20 ש"ס

ניקוד עברי (4 ש"ס) -אחת משלוש הקבוצות

תחביר עברי (2 ש"ס) -אחת מארבע הקבוצות

הלשון העברית לתקופותיה -שיעור (2 ש"ס)

הלשון העברית לתקופותיה -תרגיל (2 ש"ס) אחת משלוש הקבוצות

תחביר למתקדמים (4 ש"ס)

סמנטיקה (2 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס) - אחד מארבעת הסמינריונים שצויינו

בהקבצים לעיל

הקבצי ליבה מגמת מקרא

הקבץ המקרא ועיצובו - 20 ש"ס

מבוא למקרא (4 ש"ס)

שיעור בחירה (2 ש"ס) -אחד מהשיעורים להלן:

0690.2256.01עיצוב הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0690.2268.01רטוריקה בשירה, בחוק ובסיפורת שבמקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר ב' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  209

תרגיל טקסטואלי (2 ש"ס)

שיעורים כלליים (8 ש"ס)

סמינריון ( 4 ש"ס) לבחירה:

0690.3265.01דמות הגיבור והגיבורה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  א'  12:00-10:00  רוזנברג  208
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  208
0690.3263.01ספר דברים: הנקודה הארכימדית, לפניה ואחריה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208

הקבץ הגות ופרשנות המקרא - ס"כ 20 ש"ס

מבוא למקרא (4 ש"ס)

לבחירה אחד מהשיעורים הבאים (2 ש"ס) :

0690.2272.01התנהגות והגות בספרות החכמה: קונפורמיזם, ספקנות וביקורת (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' שיעור  א'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.2270.01שכר ועונש בחיי היחיד ובחיי הציבור ביצירה המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  103
0690.2212.01מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  רוזנברג  102

תרגיל טקסטואלי (2 ש"ס)

שיעורי בחירה (8 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס) לבחירה:

0690.4244.01התהוות המונותיאיזם והדינמיקה של האמונה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208
0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206

הקבץ חקר המקרא - סה"כ 20ש"ס

מבוא למקרא (4 ש"ס)

נוסחים ותרגומים של המקרא (2 ש"ס)

שני תרגילים טקסטואלים (4 ש"ס)

שיעורי בחירה (6 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס) לבחירה:

0690.4211.01שירת העלילה, ההופעה ואמנות הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  208
0690.3263.01ספר דברים: הנקודה הארכימדית, לפניה ואחריה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208

הקבץ חברה ומקרא - 20 ש"ס

מבוא למקרא ( 4 ש"ס)

לבחירה אחד מהשיעורים להלן (2 ש"ס) :

0690.2269.01נביאים בצל מעצמות (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  103
0690.2227.01אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אהובה אשמן
(ד"ר אהובה אשמן)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  רוזנברג  205
0690.4212.01לקרוא חוק כסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  208

ניתן להרשם לסמינר כשיעור בחירה ולהגיש רפראט

תרגיל טקסטואלי (2 ש"ס)

שיעורי בחירה (8 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס) ממבחר הסמינריונים בהקבצי מגמת מקרא

הקבצי ליבה - מגמת פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה

הקבץ ספרות חז"ל (לשעבר:מגמת תלמוד וספרות העת העתיקה)

סה"כ 20 ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל ( 4 ש"ס)

השיעור:הלכה וחשיבה הלכתית: היסטו' פיל' ותיאולוגיה (4 ש"ס)

לבחירה שתי מכינות בתלמוד (4 ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור ספרות חז"ל (4 ש"ס)

סמינריון ממדור ספרות חז"ל (4 ש"ס)

הקבץ קבלה וחסידות - 20 ש"ס

מבוא לקבלה (2+2 ש"ס)

השיעור:השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם (2 ש"ס)

השיעור: מלבושי המלך-גילוי וכיסוי בשפה ובאלוהות (2 ש"ס)

קריאה בספר הזוהר (4 ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור קבלה וחסידות (4 ש"ס)

סמינריון ממדור קבלה וחסידות (4 ש"ס)

הקבץ ימי הביניים והעת החדשה (לשעבר מגמת פיל' יהודית)

סה"כ 20 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ( 4 ש"ס)

מבוא להגות היהודית בעת החדשה (חלקים א'+ב') (4 ש"ס)

קריאה במורה נבוכים (4 ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור ימי הביניים והעת החדשה (4 ש"ס)

סמינריון ממדור ימי הביניים והעת החדשה (4 ש"ס)

הקבצים נושאיים - מסגרת 200

כל הקבץ סה"כ 16ש"ס

ניתן לממש במסגרת כל אחד מההקבצים 8-6 ש"ס

שיעורים לבחירה מחוגי: בלשנות, נשים ומגדר,ספרות,

תרבות הילד, פסיכולוגיה, קולנוע, אמנות ועוד -באישור יועץ

המגמה. ניתן להשתתף בסמינרים כשיעור ולהגיש רפראט -

באישור יועץ המגמה.

הקבץ מס' 1- זהות, חברה ותרבות

(לשעבר:זהות , שפה ותרבות;תמורות בתרבות העברית)

לבחירה 16ש"ס מהקורסים הבאים:

0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  ווב  001

לשיעור המבוא תרגיל נלווה. לבחירה אחת משלוש

קבוצות התרגיל.

0690.2927.01ראשית הנצרות כתפיסה יהודית ומעבר לכך (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' שו"ת  א'  16:00-14:00  רוזנברג  105
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' שו"ת  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  105
0690.2269.01נביאים בצל מעצמות (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  103
0618.2988.01עמנואל לוינס: משמעות והאדם האחר** (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנען
(פרופ' חגי כנען)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  280
0659.2077.01מבוא לתולדות הפילוסופיה באסלם (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריה
(ד"ר אחמד אע'באריה)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  גילמן  326
0690.2236.01עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר א' שיעור  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  105
0677.2088.01פרקים בהגות הציונות הדתית (ממבשרי הציונות עד מלחמת יום הכיפו (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  102
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר א' שו"ת  ה'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0677.3063.01הפולמוס סביב רעיון המדינה היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר א' סמינר  ג'  16:00-14:00  קרטר  203
פרופ' שלום רצבי
(פרופ' שלום רצבי)
סמסטר א' סמינר  ה'  16:00-14:00  קרטר  203
0690.4241.01תפקידים ומוסדות בחברות המקראיות בפרספקטיבה של לימודי התרבות (תאריך בחינה)
פרופ' עתליה ברנר
(פרופ' עתליה ברנר)
סמסטר א' סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  107
0690.2928.01גוי: היסטוריה של מונח (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  105
0690.2271.01מנהיגים ומנהיגות במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר א' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.4932.01משבט הללה לחכמי התלמוד:השוואה בין דתות וחקר ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  211
0690.1610.01שפינוזה,מנדלסון,כהן,רוזנצווייג-קריאה בטקסטים בהגות יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אלי שיינפלד
(ד"ר אלי שיינפלד)
שנתי תרגיל  א'  16:00-14:00  רוזנברג  207
0690.3417.01מעמדה של העברית בכתביהם של חכמי הלשון לדורותיהם (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  107
0662.1022.01פילוסופיית הקיום של ניטשה והשאלה היהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אלי שיינפלד
(ד"ר אלי שיינפלד)
סמסטר ב' שיעור  ב'  14:00-12:00  גילמן  282
0662.1132.01היחיד בתרבות היהודית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר תמר אילת-יגורי
(ד"ר תמר אילת-יגורי)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  16:00-14:00  גילמן  320
0690.3416.01סוגיות בחקר השיח והשיחה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר ב' שיעור  ה'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.2308.01אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  רוזנברג  106
0690.2930.01הלכה וחשיבה הלכתית: היסטוריה, פילוסופיה ותיאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנר
(ד"ר איתמר ברנר)
שנתי שיעור  א'  14:00-12:00  רוזנברג  107
0690.4621.01האחריות במקורות היהדות ובפילוסופיה המערבית והיהודית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
שנתי סמינר  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  206
0697.4066.01"האזינו השמים ואדברה" - קריאות בשירה דתית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בידרמן, פרופ' איתמר גרינולד
(פרופ' שלמה בידרמן, פרופ' איתמר גרינולד)
שנתי סמינר  ב'  18:00-16:00    
0677.4072.01התרבות היהודית הלא-רבנית בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-16:00  קרטר  203
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  ווב  401
0690.1602.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
סמסטר א' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  001
0690.1603.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב')-מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגולין
(פרופ' רון מרגולין)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  001

הקבץ מס' 2 -פרשנות, מיסטיקה, מיתוס

(לשעבר:מיסטיקה, מאגיה וכישוף; פרשנות והרמנויטיקה;

דמויות, סמלים וארכיטיפים)

לבחירה 16 ש"ס מהקורסים הבאים:

ניתן לבחור עד שניים מהמבואות הבאים: מבוא למקרא, מבוא

למחשבת חז"ל;מבוא לקבלה, מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

בשיעור מבוא המפוצל לשני חלקים - חובה להשתתף בשניהם.

0690.2272.01התנהגות והגות בספרות החכמה: קונפורמיזם, ספקנות וביקורת (תאריך בחינה)
פרופ' פרנק פולק
(פרופ' פרנק פולק)
סמסטר א' שיעור  א'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.3969.01אחרית הימים-צמיחתו וקבורתו של נושא תאולוגי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' סמינר  א'  18:00-16:00  רוזנברג  206
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  206
0690.2716.01השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם (תאריך בחינה)
ד"ר נטע סובול
(ד"ר נטע סובול)
סמסטר א' שו"ת  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.4247.01פרשנות פנים-מקראית בנבואה: חגי וזכריה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  107
0690.4245.01יחסי מרכז ושוליים במחשבת ימה"ב על המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208
0690.2711.01מבוא לחסידות (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  102
0690.3969.01אחרית הימים-צמיחתו וקבורתו של נושא תאולוגי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' סמינר  א'  18:00-16:00  רוזנברג  206
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
סמסטר א' סמינר  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  206
0690.4933.01המדרש האבוד:המכילתא לדברים ושחזורה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל
(ד"ר מיכל בר-אשר סיגל)
סמסטר א' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  211
0690.2212.01מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0690.2253.01קריאה בפרשני ימי הביניים והרנסנס, ספר בראשית (תאריך בחינה)
גב' נחמית פרי
(גב' נחמית פרי)
סמסטר ב' תרגיל  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  102

תנאי קדם: השיעור השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם.

0690.2700.01קריאה בספר הזוהר (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  205
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  205

תנאי קדם: השיעור מבוא לקבלה

0690.4250.01ספר שמות: מן המדרש אל הפשט (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' מאירה פוליאק, פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-10:00  רוזנברג  206
0690.2712.01קריאה בטקסטים חסידיים (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר ב' תרגיל  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  104

תנאי קדם: השיעור מבוא לחסידת.

0690.2935.01דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק ב: נביאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  103
0690.4918.01קריאה בטקסטים מאגיים יהודיים (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' גדעון בוהק)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.3664.01ה'אתיקה' של שפינוזה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גובני
(ד"ר יובל גובני)
שנתי סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  211
0690.4931.01פולחן ודמיון: עיונים בטקסי המקדש במשנה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
שנתי סמינר  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  206
0690.3768.01מיסטיקה בין יש ואין: מהרמב"ם עד היידגר (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבוים
(פרופ' מנחם לורברבוים)
שנתי סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  206
0690.2600.01קריאה במורה נבוכים (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבוים
(פרופ' מנחם לורברבוים)
שנתי שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  280
0690.4713.01מיסטיקה מהי? תיאוריות ופרקטיקות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמן
(ד"ר אדם אפטרמן)
שנתי סמינר  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  211

הקבץ מס' 3 - מרחב, מגדר ומשפחה

(לשעבר: הקבץ מגדר ומשפחה -מבט מן התרבות העברית)

לבחירה 16 ש"ס מהקורסים הבאים:

0690.3265.01דמות הגיבור והגיבורה במקרא (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  א'  12:00-10:00  רוזנברג  208
פרופ' מאירה פוליאק
(פרופ' מאירה פוליאק)
סמסטר א' סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  208
0690.2716.01השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם (תאריך בחינה)
ד"ר נטע סובול
(ד"ר נטע סובול)
סמסטר א' שו"ת  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.2271.01מנהיגים ומנהיגות במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר א' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  103
0690.2929.01משנה ותוספתא סוטה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  105

דרישת קדם: המבוא והתרגיל במחשבת חז"ל.

0690.2227.01אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אהובה אשמן
(ד"ר אהובה אשמן)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  רוזנברג  205
0690.2267.01דמות האשה בספרות החכמה (תאריך בחינה)
ד"ר אהובה אשמן
(ד"ר אהובה אשמן)
סמסטר ב' שיעור  א'  14:00-12:00  רוזנברג  205
0690.2904.01מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דוד
(ד"ר יחזקאל דוד)
סמסטר ב' שיעור  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  206
0690.4935.01קריאות פמיניסטיות-מגדריות בספרות האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  211
0690.4930.01פרשנות,מגדר ומוסר:גישות פמיניסיטיות וקוויריות לטקסטים קנונים (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאך
(ד"ר מיכאל מאך)
שנתי סמינר  ג'  20:00-18:00  ווב  105

הקבץ מס' 4- יצירות קנוניות ואחרות בתרבות היהודית והעברית

(לשעבר:הקבץ תור הזהב-היצירה היהודית בימה"ב;משפט חוק ומוסר;

תמורות בתרבות היהודית)

לבחירה 16 ש"ס מתוך הקורסים הבאים:

ניתן לבחור עד שלושה מהמבואות הבאים: הלשון העברית לתקופותיה;

מבוא למקרא;מבוא לפרשנות המקרא בימה"ב; מבוא למחשבת חז"ל;

מבוא לקבלה; מבוא לפיל' יהודית של ימה"ב;מבוא להגות

היהודית בעת החדשה.

ניתן לבחור: אחד מהתרגילים הטקסטואלים במקרא.

ניתן לבחור: אחת המכינות או הסדנאות בתלמוד.

0690.3406.01מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  רוזנברג  102
0631.2005.01מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טל
(ד"ר אבי טל)
סמסטר א' שיעור  ב'  20:00-18:00  גילמן  278
0690.2716.01השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם (תאריך בחינה)
ד"ר נטע סובול
(ד"ר נטע סובול)
סמסטר א' שו"ת  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.2209.01נביא, מלך, ומה שביניהם: לדמותו של שאול בספר שמואל (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  103
0690.2711.01מבוא לחסידות (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר א' שיעור  ג'  16:00-14:00  רוזנברג  102
0690.2934.01דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק א: תורה (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר א' שו"ת  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  103
0690.3263.01ספר דברים: הנקודה הארכימדית, לפניה ואחריה (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  208
ד"ר דלית רום-שילוני
(ד"ר דלית רום-שילוני)
סמסטר ב' סמינר  ג'  14:00-12:00  רוזנברג  208

תנאי קדם: השיעור השכינה, הצדיק והזיווג ביניהם.

0690.3417.01מעמדה של העברית בכתביהם של חכמי הלשון לדורותיהם (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  107
0690.2253.01קריאה בפרשני ימי הביניים והרנסנס, ספר בראשית (תאריך בחינה)
גב' נחמית פרי
(גב' נחמית פרי)
סמסטר ב' תרגיל  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  102
0690.2700.01קריאה בספר הזוהר (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  205
ד"ר רונית מרוז
(ד"ר רונית מרוז)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  205

תנאי קדם: השיעור מבוא לקבלה

0690.1203.01נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
גב' מיכל קריסטל
(גב' מיכל קריסטל)
סמסטר ב' תרגיל  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  104
0690.2256.01עיצוב הסיפור במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0690.2935.01דמויות מקראיות בסיפורי האגדה: חלק ב: נביאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צבי
(פרופ' ישי רוזן-צבי)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  103
0690.4212.01לקרוא חוק כסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתור
(ד"ר אסנת ברתור)
סמסטר ב' סמינר  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  208
0690.2268.01רטוריקה בשירה, בחוק ובסיפורת שבמקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר ב' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  209
0690.3459.01תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' סמינר  א'  14:00-12:00  רוזנברג  204
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' סמינר  א'  16:00-14:00  רוזנברג  204
0690.1610.01שפינוזה,מנדלסון,כהן,רוזנצווייג-קריאה בטקסטים בהגות יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אלי שיינפלד
(ד"ר אלי שיינפלד)
שנתי תרגיל  א'  16:00-14:00  רוזנברג  207
0677.4072.01התרבות היהודית הלא-רבנית בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר א' סמינר  ב'  18:00-16:00  קרטר  203
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק
(פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' גדעון בוהק)
סמסטר ב' סמינר  ב'  18:00-16:00  ווב  401
0690.4934.01גישות ספרותיות במחקר האגדה (תאריך בחינה)
ד"ר ענבר רווה
(ד"ר ענבר רווה)
שנתי סמינר  ב'  20:00-18:00  רוזנברג  211
0690.4417.01הנוסח השומרוני של התורה, לשונו וטיפוסו (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטין
(פרופ' משה פלורנטין)
שנתי סמינר  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  204
0690.2600.01קריאה במורה נבוכים (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבוים
(פרופ' מנחם לורברבוים)
שנתי שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  280
0690.2714.01קריאה בספר "מערכת האלוהות" (תאריך בחינה)
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר א' תרגיל  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  107
ד"ר יורם יעקבסון
(ד"ר יורם יעקבסון)
סמסטר ב' תרגיל  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  204

הקבץ מס' 5 - לשונות ותרבויות במרחב העברי, השמי והיהודי

(לשעבר: הקבץ לשונות ותרבויות במרחב העברי)

לבחירה 16 ש"ס מתוך הקורסים הבאים:

ניתן לבחור עד שלושה מהמבואות הבאים: הלשון העברית לתקופותיה;

מבוא לבלשנות שמית; מבוא לבלשנות

מבוא לבלשנות שמית-השיעור והתרגיל נלמדים כחטיבה אחת.

0690.3406.01מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  רוזנברג  102
0690.2304.01מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר א' שו"ת  א'  18:00-16:00  רוזנברג  104
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר א' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  104
0631.2005.01מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טל
(ד"ר אבי טל)
סמסטר א' שיעור  ב'  20:00-18:00  גילמן  278
0690.3403.01לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  ווב  103
0690.3412.01פרגמטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידון
(ד"ר ורד סיידון)
סמסטר א' שו"ת  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  105

דרישת קדם: השיעור סמנטיקה

0690.3401.01תחביר לשון המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר א' שיעור  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  102
0690.2251.01לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקובר
(ד"ר טליה סוצקובר)
סמסטר א' שיעור  ד'  12:00-10:00  רוזנברג  103
0690.2407.01מדע הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונן
(ד"ר עינת גונן)
סמסטר א' שיעור  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  102
0690.2303.01לשונות וכתבים במרחב השמי (תאריך בחינה)
מר רועי ברון
(מר רועי ברון)
סמסטר א' שו"ת  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  102
0690.3404.01לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר א' שיעור  ד'  20:00-18:00  רוזנברג  001
0690.2306.01המרחב הלשוני-חברתי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
סמסטר א' שיעור  ה'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.3312.01ארמית חדשה מדוברת וכתובה (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר ב' שו"ת  א'  18:00-16:00  רוזנברג  104
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
סמסטר ב' שו"ת  ג'  18:00-16:00  רוזנברג  104
0690.3417.01מעמדה של העברית בכתביהם של חכמי הלשון לדורותיהם (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  107
0690.2404.01סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידון
(ד"ר ורד סיידון)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  001
0690.3416.01סוגיות בחקר השיח והשיחה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר ב' שיעור  ה'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.2308.01אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
סמסטר ב' שיעור  ה'  14:00-12:00  רוזנברג  106
0690.3402.01ארמית מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל מוצפי
(ד"ר יחזקאל מוצפי)
שנתי שו"ת  ג'  20:00-18:00  רוזנברג  102
0690.2405.01הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א' (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלון
(מר טל קיטנפלון)
שנתי שו"ת  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  103
0690.3313.01אמהרית מדוברת (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
שנתי שו"ת  ה'  12:00-10:00  רוזנברג  104
0690.3303.01געז למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרה
(ד"ר אנבסה טפרה)
שנתי שו"ת  ג'  16:00-14:00  ווב  501

לימודי תעודה בעריכה לשונית

0699.4000.01הבאה לדפוס (תאריך בחינה)
מר שמואל פרץ
(מר שמואל פרץ)
סמסטר א' סדנה  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  105
0690.3403.01לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר א' שיעור  ב'  16:00-14:00  ווב  103
0699.4011.01עריכה נורמטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילק
(ד"ר ליאורה גרילק)
סמסטר א' סדנה  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  106
0699.4002.01פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (תאריך בחינה)
( )
סמסטר א' שיעור  ב'  20:00-18:00  גילמן  281
0699.4024.01שפת השיר (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נוב
(ד"ר עידית נוב)
סמסטר א' סדנה  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  106
0699.4001.01עריכה עיתונאית (תאריך בחינה)
ד"ר אילנה ארבל
(ד"ר אילנה ארבל)
סמסטר א' סדנה  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  106
0699.4003.01העברית הנורמטיבית בת -ימינו (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' שיעור  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  106
0690.3404.01לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר א' שיעור  ד'  20:00-18:00  רוזנברג  001
0690.3410.01הסגנון הלכה ומעשה* (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברן
(פרופ' תמר סוברן)
סמסטר ב' שיעור  ב'  16:00-14:00  רוזנברג  106
0699.4009.01עריכת דברי מדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי מור
(ד"ר אורי מור)
סמסטר ב' סדנה  ב'  18:00-16:00  רוזנברג  106
0699.4017.01עריכת לשון השידור (תאריך בחינה)
גב' צופי ליבוביץ
(גב' צופי ליבוביץ)
סמסטר ב' סדנה  ב'  20:00-18:00  רוזנברג  106
0699.4004.01עריכת התרגום מאנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ברוך
(ד"ר נחמה ברוך)
סמסטר ב' סדנה  ד'  14:00-12:00  רוזנברג  211
0699.4006.01עריכה מנהלית (תאריך בחינה)
גב' עידית וולפה
(גב' עידית וולפה)
סמסטר ב' סדנה  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  106
0699.4010.01הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר ב' שיעור  ד'  18:00-16:00  רוזנברג  106

לימודי השלמה לעריכה לשונית

א. הלשון העברית לתקופותיה - (2ש"ס)

0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים כהן
(ד"ר חיים כהן)
סמסטר א' שיעור  א'  16:00-14:00  ווב  001

ב. הלשון העברית לתקופותיה -אחת משלוש קבוצות התרגיל (2ש"ס)

0690.1401.01הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  12:00-10:00  רוזנברג  106
0690.1401.02הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  001
0690.1401.03הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' תרגיל  א'  14:00-12:00  רוזנברג  103

ג.ניקוד עברי - אחת משלוש הקבוצות (4 ש"ס)

0690.1406.01ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
שנתי שיעור  ב'  10:00-08:00  רוזנברג  105
0690.1402.01ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר א' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  105
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר א' שיעור  ד'  10:00-08:00  רוזנברג  105
0690.1402.02ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  א'  12:00-10:00  רוזנברג  105
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  ג'  12:00-10:00  רוזנברג  105

ד. תחביר עברי - אחת מארבע הקבוצות (2ש"ס)

0690.1403.01תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר א' שיעור  ג'  10:00-08:00  רוזנברג  001
0690.1403.02תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזון
(ד"ר רעיה חזון)
סמסטר ב' שיעור  ב'  10:00-08:00  רוזנברג  104
0690.1403.03תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר ב' שיעור  ב'  12:00-10:00  רוזנברג  105
0690.1403.04תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמבר
(ד"ר אורה עמבר)
סמסטר ב' שיעור  ד'  10:00-08:00  רוזנברג  105

ה. סמנטיקה (2ש"ס)

0690.2404.01סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידון
(ד"ר ורד סיידון)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  14:00-12:00  רוזנברג  001

שיעורי השלמה בספרות

אחד משלושת הקורסים דלהלן (4 ש"ס)

0680.1001.01הסיפורת העברית במאתים השנים האחרונות: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' אבנר הולצמן
(פרופ' אבנר הולצמן)
שנתי שיעור  ג'  12:00-10:00  ווב  001
0680.1305.01תחנות יסוד בספרות המערב א' (תאריך בחינה)
ד"ר אורי ש. כהן
(ד"ר אורי ש. כהן)
סמסטר א' שיעור  ג'  14:00-12:00  ווב  001
0680.1308.01תחנות יסוד בספרות המערב ב' (תאריך בחינה)
ד"ר אורי ש. כהן
(ד"ר אורי ש. כהן)
סמסטר ב' שיעור  ג'  14:00-12:00  ווב  001

הבוחרים שיעור זה ישתתפו בשני חלקיו (סה"כ 4ש"ס)

0680.1005.01יסודות השיר (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטל
(ד"ר אורית מיטל)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  12:00-10:00  גילמן  326
ד"ר אורית מיטל
(ד"ר אורית מיטל)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  12:00-10:00  גילמן  326
0680.1005.02יסודות השיר (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרט
(ד"ר דנה אולמרט)
סמסטר ב' שו"ת  ב'  18:00-16:00  גילמן  220
ד"ר דנה אולמרט
(ד"ר דנה אולמרט)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  18:00-16:00  גילמן  220

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.