מסלול מדעי הרוח

כמסלול מדעי הרוח מורחב  (כולל סמינריון) – 20 ש"ס

מסלול זה הוא מסלול אינטגרטיבי. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה למדעי הרוח. עם זאת, כדי לאפשר השתתפות מיטבית בסמינריונים רצוי לנתב את הלימודים למסלול בעל היגיון פנימי. כדי לנתב לקראת סמינריון רצוי לבחור במבואות רלוונטים לתחומי הסמינריון (ספרות, פילוסופיה, היסטוריה או תרבות). יחד עם זאת, מבואות וקורסי בחירה רבים מתחום אחד או מחוג אחד יכולים להוות בסיס איתן ללימודי המשך ולסמינריון בתחום או בחוג אחר. ניתן להעזר ביועצות התכנית לשם הכוונה.

יש לשים לב: המבואות בלימודי היסטוריה ובלימודי פילוסופיה שלהלן הכרחיים על מנת ללמוד סמינריון, שניתן על ידי אחד מהחוגים האלה (היסטוריה ופילוסופיה). אין חובת לימוד של מבואות אלה לקראת סמינריונים של התכנית או של חוגים אחרים, גם אם הם היסטוריים, תיאורטיים או פילוסופיים.

מבואות בלימודי ספרות (6-4 ש"ס)

את המבואות ללימודי ספרות אפשר לבחור מהתכנית ללימודי נשים ומגדר ("מבוא לנרטולוגיה"), מהחוג לספרות (מבוא לסיפורת או מבוא לשירה) או מהחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים (כנ"ל). בכל קורס יש למלא את כל החובות (שיעור או שיעור ותרגיל), המופיעות בידיעון החוג הרלוונטי. כאשר הבחירה היא במבוא לסיפורת מומלץ ללמוד את הקורס "מבוא לנרטולוגיה". אם לומדים את שני המבואות (סיפורת ושירה) תקטן מכסת קורסי הבחירה בהתאם.

מבואות בלימודי היסטוריה (10-8 ש"ס)

המבואות שבהם ניתן לבחור הם: "חברה, משטר ותרבות" במאה ה-20 או במאה ה-19 וכן תרגיל "חברה, משטר ותרבות" בכל  תקופה אחרת מן החוג להיסטוריה כללית; או תרגיל מתאים מן החוג לתולדות עם ישראל; או קורס מתאים מהקבץ לימודי ישראל בתכנית ללימודים כלליים.

מבואות בלימודי פילוסופיה (8-4 ש"ס)

מבוא לפילוסופיה יוונית, מבוא לפילוסופיה חדשה, מבוא לאסתטיקה, מבוא לפילוסופיה של הדת, מבוא למטפיזיקה, מבוא לפילוסופיה פוליטית, מבוא לפילוסופיה של המדע, מבוא לפילוסופיה של השפה או מבוא לתורת המוסר – מהחוג לפילוסופיה, או מבוא מהמגמה לפילוסופיה יהודית בחוג ללימודי  התרבות העברית, או קורס פילוסופי בחוג ללימודי מזרח אסיה.

מבואות בלימודי תרבות (8-4 ש"ס)

מבוא לתיאוריה ולביקורת של התרבות או קורס חלופי, שיוצע על ידי התכנית.  

קורסי בחירה במסלול מדעי הרוח מורחב

 לימודי ההמשך יורכבו משיעורי בחירה ומסמינריון, שישלימו את מכסת השעות ל-20 ש"ס. באישור יועצת או ראש התכנית ניתן ללמוד גם קורסי בחירה מהחוגים בפקולטה למדעי הרוח, שאינם מופיעים בידיעון התכנית, בהיקף של עד 4 ש"ס.

סמינריון (4-2 ש"ס)

ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור מבוא ובשיעור בחירה (או בפרוסמינריון), שעניינם אותו תחום או אותה תקופה או אותו נושא (ניתן להתייעץ עם יועצות התכנית או עם החוג, שבו ניתן הסמינריון המבוקש) וכן בשיעור "שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי". דרישה זו אינה חלה במקרה שהחוג האחר שייך לפקולטה למדעי הרוח ובמסגרתו מולאו דרישות הקדם של אותו חוג.

מסלול מדעי הרוח מצומצם – 6 ש"ס

מבחר של קורסי בחירה ממסלולי מדעי הרוח שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.

 

קורסים

 

 

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא

0690160201 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה-מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורא'10:00-12:00רוזנברג001
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורג'10:00-12:00רוזנברג001
0680130001 - מבוא לתיאוריה וביקורת של הספרות והתרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'שיעורב'12:00-14:00גילמן278
ד"ר אייל דותןסמסטר א'שיעורד'12:00-14:00גילמן278
0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תב'14:00-16:00גילמן326
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תה'14:00-16:00ווב103
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורג'10:00-12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00-18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'12:00-14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'12:00-14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621117401 - המאה ה-20: תרבות, אידיאולוגיה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה זנדסמסטר ב'שיעורג'10:00-12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0608113601 - מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים** (תאריך בחינה)
פרופ' חנה נוהסמסטר ב'שיעורד'14:00-16:00מכסיקו115 פאסטליכט
**ממולץ כקורס מבוא ללימודי ספרות למי
**שאינם לומדים בחוג ספרותי

קורסי בחירה - מסגרת 600

0626233401 - עידן הנובלה הרומנטית ** The Romantic Novel Era (תאריך בחינה)
ד"ר אמי גרנאיסמסטר א'שיעורא'12:00-14:00ווב103
**הקורס וכל המטלות בקורס באנגלית
0690293701 - האישה ביהדות בית שני ובראשית הנצרות (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורא'16:00-18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורג'16:00-18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0680207601 - הקול הנשי: ייצוג ועיצוב המימד הנשי בספרות העממית העברית (תאריך בחינה)
פרופ' עלי יסיףסמסטר א'שיעורב'14:00-16:00רוזנברג106
0680314201 - ארוס, גבריות, למדנות ומיניות מספרות המדרש ועד זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר צחי וייססמסטר א'שיעורב'14:00-16:00גילמן361
0680313901 - קוויריות: מבוא ביקורתי (תאריך בחינה)
מר ניר קדםסמסטר א'שיעורב'14:00-16:00גילמן278
0687207801 - "מה זאת אהבה? ספרות רומנטית בסין המסורתית" (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורב'14:00-18:00דן-דוד101
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שיעורב'16:00-18:00רוזנברג105
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותאוריה קווירית:
**סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב.
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורג'10:00-12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0690290401 - מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר א'שיעורג'18:00-20:00רוזנברג206 (סיפריה לתלמוד)
0687218501 - חברה ומשפחה ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוך- צמחסמסטר א'שיעורג'18:00-20:00גילמן278
0621117501 - אהבה ומוות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורד'10:00-12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0690222301 - הורים וילדים במקרא ובעולם הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורד'12:00-14:00רוזנברג102
0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00-18:00גילמן221
0680313301 - קול חתן וקול כלה: שירי כלולות בימי הביניים בהקשרם התרבותי וה (תאריך בחינה)
פרופ' טובה באריסמסטר א'שיעורד'16:00-18:00רוזנברג103
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין (תאריך בחינה)
גב' סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00-16:00גילמן278
0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריה ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורה'14:00-16:00גילמן279
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'16:00-18:00ווב001
0690222601 - ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות, נשים חכמות ומלכות (תאריך בחינה)
ד"ר אהובה אשמןסמסטר ב'שיעורא'10:00-12:00רוזנברג001
0680303801 - זהות והתחזות (תאריך בחינה)
ד"ר עמליה זיוסמסטר ב'שיעורא'12:00-14:00גילמן278
0690223401 - אהבה בסיפור המקראי: קריאה מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר אהובה אשמןסמסטר ב'שיעורא'12:00-14:00רוזנברג001
0680313701 - אידה פינק: כתיבה של "פיסת זמן" (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'14:00-16:00גילמן277
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'10:00-12:00גילמן281
0687214601 - אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורב'12:00-14:00רקנאטי407
0608311801 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורב'14:00-16:00גילמן326
0680204401 - יונה וולך בתרבות הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר לילי רתוקסמסטר ב'שיעורב'14:00-16:00רוזנברג102
ד"ר לילי רתוקסמסטר ב'שיעורה'14:00-16:00רוזנברג102
0662176301 - האדם הדיגיטלי: גוף, זהות ותודעה בחברת הרשת (תאריך בחינה)
ד"ר ערן פישרסמסטר ב'שיעורב'18:00-20:00גילמן326
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'שיעורג'12:00-14:00רוזנברג001
**הקורס וכל המטלות בקורס באנגלית
0687205901 - צעירים ביפן: שינוי חברתי, שמירה על המסורת ופער הדורות (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוך- צמחסמסטר ב'שיעורג'18:00-20:00גילמן281
0618202901 - הגוף בפילוסופיה (תאריך בחינה)
גב' רונה כהןסמסטר ב'שיעורד'14:00-16:00גילמן361
0680313201 - הארון של דבורה בארון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת ברעם אשלסמסטר ב'שיעורד'14:00-16:00גילמן277
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורד'16:00-18:00רוזנברג001
**לא פתוח למשתתפי הסמינריון "גברים וגבריות" בתש"ע.
0680322101 - עזר כנגדו: הקואליציה בין אלוהים לנשים בתנ"ך (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פריסמסטר ב'שיעורד'16:00-18:00גילמן456
1085261801 - גברים גבריות והתבגרות בתקשורת הפופולארית (תאריך בחינה)
ד"ר פדבה גלעדסמסטר ב'שיעורה'10:00-12:00נפתלי204
0621168501 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר רפאל ווגוסמסטר א'שו"תא'12:00-14:00גילמן307
ד"ר רפאל ווגוסמסטר א'שו"תד'12:00-14:00גילמן307
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'12:00-14:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'12:00-14:00גילמן305
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר בעז נוימןסמסטר א'שו"תג'14:00-16:00גילמן307
ד"ר בעז נוימןסמסטר א'שו"תה'14:00-16:00גילמן307
0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00-14:00גילמן277
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00-14:00גילמן277
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תא'14:00-16:00גילמן305
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תג'14:00-16:00גילמן305

סמינריונים - מסגרת 610

0631341801 - דמות האחר בספרות הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר א'סמינרב'14:00-16:00ווב101
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר א'סמינרד'16:00-18:00ווב101
**הסמינר מצריך קריאת טקסטים בערבית
0621322501 - תולדות הגוף המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרב'16:00-18:00גילמן449
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרה'16:00-18:00גילמן449
**ד"ק: חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
**או חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
0680407401 - אינטרטקסטואליות ומגדר: הדיאלוג הפואטי בין וולך ורביקוביץ (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרג'10:00-14:00גילמן319
1041381701 - כישוף ומאגיה במודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר רומברג רחלסמסטר א'סמינרה'08:30-12:00נפתלי422
0608410201 - גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי** (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרה'16:00-20:00גילמן304
**דרישות קדם: הקורסים "מבוא לפילו' פמיני''" או "בין המיני
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד.
0626305201 - רומן החניכה הנשי (תאריך בחינה)
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרב'12:00-14:00ווב501
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרה'12:00-14:00ווב501
**הקורס וכל המטלות בקורס באנגלית
0680407701 - המבט הנשי: מגדר, ספרות וצילום (תאריך בחינה)
ד"ר לילי רתוקסמסטר ב'סמינרב'16:00-18:00רוזנברג211
ד"ר לילי רתוקסמסטר ב'סמינרה'16:00-18:00רוזנברג211
0680408601 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'12:00-14:00רוזנברג106
0662310401 - הכל אודות אבא: ייצוגי אבהות בספרות הילדים (תאריך בחינה)
ד"ר עינת ברעם אשלסמסטר ב'סמינרד'12:00-14:00גילמןא319
0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית 2013-1860 (תאריך בחינה)
ד"ר איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרה'16:00-20:00גילמן304
**ד"ק: חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
**או חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח