מזכירות החוג

פרופ'  משה פלורנטין - ראש החוג ללימודי התרבות העברית

פרופ' אסתר בורוכובסקי - ראש מגמת הלשון העברית

פרופ' שלמה יזרעאל – ראש מגמת בלשנות שמית

ד"ר דלית רום שילוני – ראש מגמת מקרא

ד"ר מיכאל מאך – ראש מגמת פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה ויו"ר ועדת הוראה חוגית

פרופ'  ישי רוזן-צבי– ראש התכנית בתלמוד

פרופ' מאירה פוליאק – ראש המגמה הבין-תחומית

פרופ' חיים כהן – ראש תכנית הלימודים בעריכה לשונית  

עוזרת מנהלית לראש החוג - רותי טיטונוביץ

מזכירת תלמידים - ענת אבירם

מזכירות החוג:
בנין רוזנברג, חדר 309,
טל': 6409787
קבלת קהל:
ימים א'-ה', בשעות: 12:00-9:30 ,
יום ג' 14:00-9:30

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח