מעמ"ד: מאגר העברית המדוברת | זכויות יוצרים
עברית | English

מאגר העברית המדוברת בישראל (מעמ"ד)

 

זכויות יוצרים

השימוש בהקלטות, בתמלילים ובתעתיקים של מעמ"ד מוגבל לצרכים שאינם מסחריים. בכל שימוש בחומרי מעמ"ד יש לציין את מקורותיהם ואת זכויות היוצרים שלהם כדלקמן:

  • זכויות היוצרים של מעמ"ד על כל הקלטותיו, התמלילים והתעתיקים, שייכות לאוניברסיטת תל-אביב.
  • זכויות היוצרים של התמלילים המסומנים בראשי התיבות ND שייכות לנורית דקל. זכויות היוצרים לתעתיק הפוניטי של ההקלטה OCh שייכות לאילאיל יציב-מליבר ולמיזם CorpAfroAs – A Corpus for Afroasiatic Languages. זכויות היוצרים לתעתיק הפוניטי של ההקלטה C714 שייכות לאליסה גוטרמן. זכויות היוצרים לתעתיק הפוניטי של ההקלטות P931_1 ,C1624 ו-Y32 שייכות לנעם פאוסט.
  • זכויות היוצרים לסמליל (לוגו) ולכותרת הדף שייכות ללי-מור יזרעאל-אבישר. זכויות היוצרים לתצלומים שייכות לאורן יזרעאל.

דרכי ההפניה

  • בעברית: מאגר העברית המדוברת בישראל (מעמ"ד) .
  • בשפה אחרת: The Corpus of Spoken Israeli Hebrew (CoSIH) <http://humanities.tau.ac.il/~cosih> .
  • הפניה לטקסטים על פי שורת ההפניות בקובצי ELAN התואמים, למשל: C714_sp1_014.
  • הפניות להקלטות שאין להן תמלילים או תעתיקים בקובצי ELAN ייעשו על פי שם הקובץ בתוספת הזמן בשניות ובמאיות או אלפיות השנייה, למשל: C211_1:17.50”-45.64”.
  • הפניות לתמלילי נורית דקל ייעשו על פי שם הקובץ בתוספת מספר השורה המצוטטת, למשל: C211_1ND:14-37.