סמינר מחקר 23 באוקטובר: איל חיות-מן, מכון כהן (חלוקת פרס פונקנשטיין) - בין תורה מושלמת להבנה אנושית: בחינה משווה של אבן עזרא, הרמב"ם והרמב"ן

סמינר מחקר 23 באוקטובר: איל חיות-מן, מכון כהן (חלוקת פרס פונקנשטיין) - בין תורה מושלמת להבנה אנושית: בחינה משווה של אבן עזרא, הרמב"ם והרמב"ן

19 אוקטובר 2017

הרעיון לפיו התורה היא טקסט מושלם, המבטא את מלוא החכמה האלוהית, ליווה את ההגות היהודית לפחות מימי התלמוד. במקביל, בימי הביניים חדר ליהדות עיקרון האקומודציה, שלפיו ההתגלות מתאימה את עצמה להבנתם של בני האדם ולצרכיהם. עיקרון זה עומד במתח עם הרעיון של תורה מושלמת: ראשית, מסירת האמת בשלמותה אינה מתיישבת עם ההבנה האנושית; ושנית, טקסט מושלם מכיל בתוכו את הרעיון של נצחיות, שמצוי במתח עם הצורך בהתאמה לצרכים והבנה משתנים, שהם בהכרח תלויים היסטורית. ההרצאה תבחן את האופן בו שלושה הוגים יהודיים ופרשנים מרכזיים של התורה בימי הביניים התמודדו עם מתחים אלה.

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive