הרצאת אורח במסגרת הסמינר המחקרי של החוג למקרא : "הגליות מישראל ומיהודה" מרצה אורח: ד"ר עידו קוך

17 בדצמבר 2019, 16:15 
בניין רוזנברג חדר 208 
ללא תשלום

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive