משתתפים בצערה הכבד של חברתנו ד"ר סנאית גיסיס על מותו של בן זוגה, פרופ' סם שוובר ז"ל

משתתפים בצערה הכבד של חברתנו ד"ר סנאית גיסיס על מותו של בן זוגה, פרופ' סם שוובר ז"ל

16 מאי 2017

משתתפים בצערה הכבד של חברתנו ד"ר סנאית גיסיס על מותו של בן זוגה, פרופ' סם שוובר ז"ל.

הדקאן, חברי הסגל האקדמי, המנהלי והסטודנטים.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive