סמינר מחקר 12 במרץ: גלעד שרביט - פרויד ובנימין על היסטוריה, חזרתיות ומשמעות הגאולה

סמינר מחקר 12 במרץ: גלעד שרביט - פרויד ובנימין על היסטוריה, חזרתיות ומשמעות הגאולה. הסמינר ייערך בגילמן 449, בשעה 18:00ץ

08 מרץ 2018

גלעד שרביט

מכון קובנר להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית
המחלקה לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי, הרצליה

פרויד ובנימין על היסטוריה, חזרתיות ומשמעות הגאולה

ההרצאה עוסקת בתיאוריה של ההיסטוריה של פרויד בספרו "משה והמונותאיזם" (1939). ההרצאה תראה כיצד התיאוריה של החזרה של המודחק—עמוד התווך עליו פרויד ביסס את הרעיון של רצח משה—שינתה באופן משמעותי את תפיסת ההיסטוריה של פרויד אשר גובשה שנים קודם לכן ב"טוטם וטאבו" (1913). באופן ספציפי, אדון באופן שבו התיאוריה של החזרה של המודחק הכניסה מוטיב של חזרתיות (רפטטיביות) לתפיסת ההיסטוריה של פרויד. החזרתיות בהיסטוריה התבטאה הלכה למעשה כתנודה בין שתי צורות ארגון חברתיות ודתיות בסיסיות: יהדות ונצרות. בקריאתי, התנודה שבין יהדות ונצרות (הראשונה מייצגת דת רציונאלית והשניה דת סנסואלית) היא אינה חד פעמית ונקודתית אלא נצחית, וככזו היא פותחת פתח לקריאה אנטי מהותנית של ההיסטוריה, כך שהמתח שבין תבונה ורגש שכונן הן את הפסיכואנליזה מאז ראשיתה והן את התרבות המערבית מקבל משמעות חדשה. ההרצאה תבקש להציג בנוסף כיצד הקריאה המוצעת של התיאוריה של ההיסטוריה של פרויד מהדהדת רעיונות בסיסיים בתיאוריה של ההיסטוריה של ולטר בנימין, כפי שהוצגו בספרו על מחזה התוגה, ואף פותחת פתח להמשגה חיובית (גם אם מסויגת) של מושג הגאולה אצל פרויד.

 

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive