סמינר מחקר 15 במאי: רן שגב (עמית פוסט-דוק מכון כהן) - מחשבה זואולוגית ומסורת הכנסייה בעידן התגליות: תאולוגים ספרדים מגלים את אמריקה

סמינר מחקר 15 במאי: רן שגב (עמית פוסט-דוק מכון כהן) - מחשבה זואולוגית ומסורת הכנסייה בעידן התגליות: תאולוגים ספרדים מגלים את אמריקה

09 מאי 2017

מחשבה זואולוגית ומסורת הכנסייה בעידן התגליות: תאולוגים ספרדים מגלים את אמריקה

בראשית העת החדשה המרחב האטלנטי עמד בחזית מהפכת ידע שנבעה מאיסוף וניתוח של מידע גאוגרפי וביולוגי בהיקף שלא היה כדוגמתו. הגילוי של בעלי חיים באמריקה שאינם מתועדים בספרות הקלאסית והכנסייתית הציב שאלות מאתגרות בפני הוגים ספרדים שניסו להסביר את השוני הביולוגי בעולם החדש, ובעיקר ליישב בין התגלית הזואולוגית לכתבי הקודש.

ההרצאה תעסוק בקשר בין פרשנות מקראית לבין פילוסופית הטבע בעת החדשה המוקדמת, ובעיקר כיצד הבנה שונה על תפקיד ההשגחה בסדרי הטבע הביאו לתיאוריות שונות על “מוצא המינים.” אבחן כיצד עמדות תאולוגיות בעולם הקתולי המתחדש תרמו לפיתוח רעיונות מקוריים ומפתיעים על בעלי חיים וכיצד ידע זואולוגי חדש “גויס” כדי לתמוך במסורות של מסדרים דתיים.  ההרצאה תציג כיצד שיטות ודפוסי חשיבה כביכול מסורתיים תרמו לפיתוח רעיונות “מודרניים” בסוגיות ביוגאוגרפיות, שכללו בין היתר דיונים מפתיעים על נדידת חיות, אדפטציה לסביבה, התפתחות מינים, ניוון והכחדה.

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive