סמינר מחקר 15 באוקטובר: זוהר ברונפמן - מודעות עשירה מול מודעות דלילה: דוגמה להשקה בין קוגניציה ופילוסופיה

סמינר מחקר 15 באוקטובר: זוהר ברונפמן - מודעות עשירה מול מודעות דלילה: דוגמה להשקה בין קוגניציה ופילוסופיה. הסמינר יתקיים בגילמן 449, בשעה 18:00.

04 אוקטובר 2018

זוהר ברונפמן

מכון כהן ובית הספר למדעי הפסיכולוגיה,
אוניברסיטת תל אביב

מודעות עשירה מול מודעות דלילה:
דוגמה להשקה בין קוגניציה ופילוסופיה

 

השאלה האם המודעות היא עשירה נמצאת תחת מחלוקת סוערת בספרות הפילוסופית והפסיכולוגית. המחנה התומך במודעות דלילה טוען כי תפיסה מודעת מוגבלת על-ידי גישה קוגניטיבית וכי היא ממוצה על-ידי דיווח. מנגד, התומכים במודעות עשירה טוענים כי מודעות (פנומנלית) מכילה יותר מידע ממה שניתן לדווח אודותיו. הבעיה המרכזית המתעוררת בניסיון לחקור את הסוגיה היא שהבסיס לנתונים אמפיריים אודות מודעות הוא דיווחים בגוף ראשון, ואלו בתורם, מתבססים על גישה קוגניטיבית. אני אציג מחקר עדכני שמנסה לעקוף בעיה זו, על-ידי הדגמה כי מספר פריטים ויזואליים נחווים באופן מודע, חרף היותם לא נגישים קוגניטיבית.

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive