סמינר מחקר 18 בדצמבר: ארי בראל - מדע טכנולוגיה ואקדמיה בעידן השוק: מבטים על "מדינת הסטארט-אפ"

סמינר מחקר 18 בדצמבר: ארי בראל - מדע טכנולוגיה ואקדמיה בעידן השוק: מבטים על "מדינת הסטארט-אפ". הסמינר יערך בבניין גילמן, חדר 449 בשעה 18:00.

12 דצמבר 2017
סמינר מחקר

בהרצאה זו אדון במצב האקדמיה והמחקר המדעי בעת הנוכחית תוך התמקדות בישראל המתהדרת בדימוי הנוצץ של "מדינת הסטארט-אפ". בדברי אנסה לקשור בין אוסף תופעות שונות בשדה ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי והטכנולוגי המקומי תוך התייחסות לתהליכים עולמיים העוברים על אוניברסיטאות ומוסדות ידע ברחבי העולם. בין השאר אדון בהקשר הישראלי בשינויים המבניים והמימוניים העוברים על האוניברסיטאות, במהפכת המכללות, בעלייתה המטאורית של התעשייה עתירת הידע ובמסחור הגובר של הידע המדעי. לטענתי, תהליכים אלו ואחרים מתלכדים לכלל מהלך כולל הניתן לתיאור כעלייתו של סדר חדש  בשדה המדעי והאקדמי הישראלי המעמיד את רעיון השוק במרכזו. סדר חדש זה העומד בזיקה לתהליכי גלובליזציה ולהופעתם של מגוון אפני ייצור, סובייקטיביות וארגון חברתי חדשים משפיע על מוסדות הידע הקיימים ובכלל זה האוניברסיטאות ומוסדות המדע ובו זמנית מושפע מהם באופן עמוק.

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive