סמינר מחקר 21 במאי: אלימלך וסטרייך ורועי וסטרייך - פולמוס מציצת הדם בברית המילה במפנה המאה העשרים: חכמי הלכה במרחב הליטאי מול אתגרי הרפואה המודרנית

סמינר מחקר 21 במאי: אלימלך וסטרייך ורועי וסטרייך - פולמוס מציצת הדם בברית המילה במפנה המאה העשרים: חכמי הלכה במרחב הליטאי מול אתגרי הרפואה המודרנית. הסמינר ייערך בגילמן 449 בשעה 18:00.

17 מאי 2018

מחקר זה מנתח את העמדות שנקטו חכמי הלכה בפולמוס אודות מציצת הדם בברית המילה ואשר פעלו במרחב התרבות היהודית-ליטאית באימפריה הרוסית במפנה המאה העשרים. שינויים בידע הרפואי שהצטברו במהלך המאה ה-19 אתגרו חכמי הלכה במרחב הליטאי ובמרכזים נוספים בנוגע להמשך הצורך במציצת הדם לאחר חיתוך העורלה. עימות חריף ראשון בשאלת חובת המציצה וביצועה בפה החל באמצע המאה ה-19 בארצות דוברות גרמנית ובהונגריה (מרכז אירופה) ונמשך לאורך כל המאה ה 19. כתביהם של חכמי ההלכה במרכז אירופה עמדו לנגד עיניהם של חכמי הלכה בליטא, שהתוודעו לבעיית המציצה בעיקר לקראת סוף המאה ה-19. מחקרנו זה יראה כי חכמי ליטא ברובם עיצבו את הנושא באופן שונה מאוד מחכמי מרכז אירופה בנוגע לפרשנות המקורות וגיבוש הבסיס ההלכתי, במידת הנכונות לשנות דפוסי התנהגות מושרשים, ביחסם לרפואה המודרנית ובעצמת האיום שהיה להתרופפות הזיקה להלכה.

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive