הנחיות להגשת תכנית המחקר

 
 

  • הגשת התכנית
  • דוגמא לדף השער של תוכנית המחקר
  • הנחיות לעריכת תולדות החיים
  • מעבר לשלב ב'
הגשת התכנית

התלמיד יגיש את תוכנית המחקר לוועדה היחידתית בעותק אלקטרוני  ועוד ב-2 עותקים מודפסים.

על הצעת המחקר להיות בהיקף של בין 15-25 עמודים, לרבות המקורות, בגודל אות 12 בפונט- David ברווח של שורה וחצי.  

 

תכנית המחקר תיכתב בשפה העברית או בשפה האנגלית

המבקש לכתוב את העבודה בשפה אחרת יגיש בקשה לועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

תכנית מחקר אשר איננה כתובה בעברית או באנגלית תוגש ביחד עם תרגומה המלא לעברית או לאנגלית

 

לתוכנית המחקר יצורף תקציר באורך של עד  5 עמודים.

יש להגיש את תכנית המחקר, התקציר, קו"ח ורשימת הפרסומים ב- 2 עותקים מודפסים וגם באופן אלקטרוני.

 

על המנחה או המנחים לצרף לתוכנית:

[א] מכתב מפורט (חוות דעת) שבו הם מאשרים בחתימתם את התוכנית.

[ב] רשימה מפורטת של לפחות שישה קוראים אפשריים לתוכנית המחקר, שלפחות שלושה מהם אינם נמנים עם סגל אוניברסיטת תל-אביב, תוך הסבר על שייכותו של כל אחד מהם לנושא, ובצירוף כתובותיהם המדויקות (כתובות דואר ודואל, ומספר טלפון). על השופטים להיות בדרגה של מרצה בכיר ומעלה, מאוניברסיטאות מוכרות. קורא שאינו בעל תקן באוניברסיטה מוכרת לא יוכל לשפוט את ההצעה.

אסור שימצא קשר של כתיבה מחקרית משותפת בין המנחה לשופט.

  • ללא פרטים אלה לא תתקבל הגשת התוכנית.

 

התוכנית תכיל התייחסות מפורשת ומפורטת לעניינים הבאים:

1. נושא המחקר

2. המסגרת המושגית של המחקר

3. הצגת הקורפוס הנחקר

3. היפותזות העבודה העיקריות ותרומתו המשוערת של המחקר לאור מחקרים קודמים שנעשו בתחום זה

4. מיבנה העבודה

5. תוכנית עבודה ולוח זמנים משוער

6. רשימה ביבליוגרפית וחומר מקורות (רק פרסומים שקיימת אליהם התייחסות בתוכנית המחקר); הרשימה תותקן בהתאם למקובל בכתבי עת מדעיים; ותכיל:

[א] מקורות

[ב] ספרות משנית

 

לתוכנית יש להוסיף עמוד שער ועליו כותרת העבודה המוצעת, בעברית ובשפה לועזית. הכותרת תופיע פעם נוספת, בעברית ובשפה לועזית, בעמוד הראשון של תוכנית המחקר.

 

על התלמיד לוודא, כי בתיקו שבמזכירות בית הספר נמצאים האישורים על לימודי ההשלמה והשפות הזרות שנדרשו ממנו.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive