קטלוג חומרים ארכיונים בנושא השואה

הכנת קטלוג זה התאפשרה בזכות תמיכתם האדיבה של ועידת התביעות.  

 

 

מפתח לפי סוג החומר         מפתח לפי נושאים         מפתח לפי אנשים, ארגונים ומקומות

 

 

Holocaust-Related Material        
             
Record Group Number File Number Title Date Language People, Organizations, Places Subject
             
             
A-1 11 The Dutch Jewish Representative Committee 1944-1945 E, Dutch Dutch Jewish Representative Committee, Netherlands  
A-1 12 United Hungarian Jews of America 1944-1946 E United Hungarian Jews of America, Hungary, USA  
A-1 13,1 Jewish War Archives: USA, Displaced Persons--Press Clippings 1947 E, Y Jewish War Archives, USA Displaced Persons
A-1 13,2 Jewish War Archives: USSR, Jewish Anti-Fascist Committee--Press Clippings 1941-1946 E, Y, G Jewish War Archives, Jewish Anti-Fascist Committee, USSR  
A-1 13,3 Jewish War Archives: Hungary--Press Clippings 1944-1945 E, Y, G Jewish War Archives,Hungary  
A-1 13,4 Jewish War Archives: Japan, China, Refugees--Press Clippings 1939-1942 E, Y, G Jewish War Archives, Japan, China Refugees
A-1 13,5 Jewish War Archives: Poland--Press Clippings 1940-1944 E, Y, P Jewish War Archives, Poland  
A-1 13,6 Jewish War Archives: Romania--Press Clippings 1941 E Jewish War Archives, Romania  
A-1 13,7 Negotiated Peace--Press Clippings 1944-1945 E, G    
A-1 14 Propaganda in Nazi Germany--Memoranda /1939/ E Germany Antisemitism
A-1 15 Jews in Nazi Europe 1933-1941 E Europe  
A-1 16 Distribution of "The Voice of Thy Brother's Blood"--Pamphlet 1944 E   Antisemitism
A-1 17 J. Robinson: German Jews versus Germany 1944 E Germany  
A-1 18 J.S. Fisher: Hungary, Hungarian Jews /1945/ E Hungary  
A-1 20 S. Sokal: Survey on Jews in Argentina 1930-1958 E Argentina Emigration
A-1 22 The Institute of Jewish Affairs: Anniversary Volume--Material not used 1941-1961 E, G, Y Institute of Jewish Affairs  
A-1 23 Legislation Against Racial Discrimination: Various Countries 1941 E, P, F, Y, G, It., Sp., Norwegian France, Belgium, UK, USA, Switzerland, Norway, Germany, Italy, Poland, Brazil, South Africa, Hungary, Yugoslavia, Greece, Czechoslovakia, Canada, Romania, Sweden, Netherlands Legislation
A-1 24,5 Switzerland's Relationship to Refugees after 1933--Press Clippings 1957-1958 G, F Switzerland Refugees
A-1 25-57 Publications of the Institute 1942-1966 E, Y, F, Sp Institute of Jewish Affairs, Romania, Hungary, Germany Displaced Persons, Extermination, Reparations, War Criminals
A-1 58 World Jewish Congress--Pamphlets 1932-1941 E, G, F, Y, Hungarian? World Jewish Congress  
A-1 62 Comité des Délégations Juives: The League of Nations and the Oppression of German Jews 1933 F Comité des Délégation Juives, Germany Antisemitism
A-1 70 World Jewish Congress: War Emergency Conference 1944 E, F, Y, Sp World Jewish Congress  
A-1 71 World Jewish Congress: Special European Conference 1945, August E World Jewish Congress, Europe  
A-1 78 World Jewish Congress: Central Office--Current Activities 1940-1942 E World Jewish Congress  
A-1 79 World Jewish Congress: Central Office--Madison Square Garden Meeting 21/07/1942 E World Jewish Congress, USA  
A-1 80 World Jewish Congress: Nazi Reaction to Dr. Wise's Memorandum from September 1942 1942 E World Jewish Congress, Stephen Wise  
A-1 81 World Jewish Congress: Executive Committee--Memorandum to the League of Nations 1936 E World Jewish Congress, League of Nations  
A-1 82 World Jewish Congress: Executive Committee--Circular Letters 1938 E World Jewish Congress  
A-1 83 World Jewish Congress: Executive Committee--Minutes of Meeting 1942 E World Jewish Congress  
A-1 91 World Jewish Congress--Memoranda and Publications on Activities 1942-1962 E, Y, G, Sp World Jewish Congress  
A-1 92,1-20 World Jewish Congress: Situation of Jews--Danzig, Italy, Belgium, France, Poland 1936-1960 E, F, Y  World Jewish Congress, Danzig, Italy, Belgium, France, Poland  
A-1 94 World Jewish Congress: Possibilities of Jewish Settlement 1939 G World Jewish Congress Emigration
A-1 96,1 Memo from the Dead--Pamphlets 1944 E   Extermination
A-1 97 World Jewish Congress: Bulletin 1942 Y World Jewish Congress  
A-1 98 World Jewish Congress: Bulletin 1942-1943 E World Jewish Congress  
A-1 108,1-18 World Jewish Congress: Memoranda on Situation of Jews--Belgium, Germany, France 1945-1946 E, F World Jewish Congress, Belgium, Germany, France  
A-1 109 World Jewish Congress: Warsaw Ghetto Uprising--Pamphlets 1953-1960 E, Y World Jewish Congress, Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
A-1 110,4 World Jewish Congress: Political Department--Migration Possibilities of Jews in Latin America (Memorandum) 1950 E World Jewish Congress, Latin America Migration
A-1 110,5 World Jewish Congress: Political Department--Twelve Nuremberg Trials (Memorandum) 1952 E World Jewish Congress, Nuremberg War Criminals, Extermination
A-1 112-115 World Jewish Congress: Rescue Department--Reports 1940-1944 E, Y, G World Jewish Congress Refugees, Rescue
A-1 116-117 World Jewish Congress: Correspondence with War Refugee Board 1944-1945 E, Y, G, F World Jewish Congress, War Refugee Board Refugees
A-1 118 World Jewish Congress: Jewish Refugees from Poland 1940 G World Jewish Congress, Poland Refugees
A-1 119 World Jewish Congress: List of Displaced Persons and Survivors 1945 E World Jewish Congress Displaced Persons, Survivors
A-1 120-128 World Jewish Congress: Relief and Rehabilitation Department 1945-1948 E, G World Jewish Congress, Sweden, Germany, Yugoslavia, Lublin, Kielce, Warsaw, Czechoslovakia Refugees, Displaced Persons, Rescue, Relief
A-1 129,1-21 World Jewish Congress: Department of European Jewish Affairs--Memoranda 1943 E, F, G World Jewish Congress, Europe  
A-1 132 Office of Indemnification: Triester Lists--Lists of Jewish Property Confiscated in 1943 /1959/ G, It   Reparations
A-1 141,1,3 World Jewish Congress: Eretz Yisrael Section--Warsaw Ghetto and the Holocaust 1953, 1958 Hebrew World Jewish Congress, Palestine, Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
A-1 155 World Jewish Congress: Australian Section--Bermuda Conference and the Warsaw Ghetto (Pamphlets) 1943, 1953 E World Jewish Congress, Australia, Warsaw Ghettos, Resistance
A-1 160,1 World Jewish Congress: Algerian Section--Warsaw Ghetto (Pamphlets) 1954-1957 F World Jewish Congress, Algeria, Warsaw Ghettos, Resistance
A-1 169-170 Jewish Sufferings in Romania 1922-1939 E, F, Romanian Romania Antisemitism
A-1 171 Jewish Sufferings in Romania 1940-1944 E, F, Romanian Romania Antisemitism
A-1 172 Romanian Jewry during the Holocaust--Photograph Albums and Maps 194   Romania Antisemitism
A-1 173 The Situation of Jews in Romania (1940-1944) 1946 F Romania Antisemitism
A-1 175 Register of the Jewish Survivors in Budapest 1946 E Budapest Survivors
A-1 176 Hungarian Jewry Before and After the Persecution 194 E, Hungarian Hungary  
A-1 212 Case Histories of Youth Aliyah Trainees who Arrived in Palestine from the Camps in Transnistria 1944 E Palestine, Transnistria Displaced Persons, Camps
A-1 237 Joint Distribution Committee Publications on Displaced Persons 1945-1946 E Joint Distribution Committee Displaced Persons
A-1 261-263 OSE: Publications on Jewish Displaced Persons 1945-1946 E, F OSE Displaced Persons
A-1 272 World Union Poale Zion: M. Neustadt, The Jews and our Movement under the Nazis at the End of 1943 1944 E Poalei Zion Antisemitism
A-1 328,2 League of Nations Union: The Jewish Problem 1943 E League of Nations Antisemitism
A-1 332 UN War Crimes Commission: Staffs of the German Concentration Camps--Flossenburg, Mauthausen, Mauthausen-Gusen 1945-1946 E UN, Flossenburg, Mauthausen-Gusen Camps, War Criminals
A-1 339 Appeals of Jewish Organizations to the UN Conference in San Francisco 1945 E UN, San Francisco  
A-1 462 H. Doerner: Report on Persecution Activities 1955 German   Jewish Persecution
A-1 465-467 The Problem of Minorities in Europe--Memoranda and Pamphlets 1938-1945 G, E Europe Antisemitism
A-1 468-472 Law and Property under the Nazi Regime--Pamphlets 1942-1951 E, G   Anti-Jewish Legislation, Reparations
A-1 477-478 Punishment of Nazi War Criminals 1943-1945 E, P, R, Russian?, Swedish?   Extermination, War Criminals
A-1 484 Inter-Allied Information Committee: War Crimes and Persecution of the Jews 1943 E Inter-Allied Information Committee Jewish Persecution, War Criminals 
A-1 519-521 Refugees--Bound Pamphlets 1933-1941 F, E, G, Dutch    Refugees
A-1 522 Intergovernmental Committee for Refugees--Protocols and Memoranda 1939-1946 E Intergovernmental Committee for Refugees Refugees
A-1 529 Displaced Persons--Bound Pamphlets 1940-1948 E   Displaced Persons
A-1 538,1-7 Displaced Persons in the American Zone of Germany 1945-1952 E Germany, American Zone Displaced Persons, Refugees
A-1 542 Difficult Situation of Jews from Poland and Russia, and Ways to Evacuate Them 194 Y Poland, Russia Antisemitism, Emigration
A-1 544 Jewish Reparation Claim 1944, 1957 E, G, Hebrew   Reparations
A-1 547 The Final Solution to the Jewish Question: The Wannsee Protocol 1942 G Wannsee Jewish Persecution, Extermination
A-1 548 Inter-Allied Information Committee: Persecution of the Jews--London 1942 E Inter-Allied Information Committee Jewish Persecution
A-1 549-550 Scholarly Articles and Research on the Holocaust 1944-1945 E    
A-1 551 Moshe Prager: Hitler's War of Attrition Against the Jewish People   Y, F, G, E Adolf Hitler Jewish Persecution, Extermination
A-1 554 The Jewish Agency: Register of Jewish Survivors--Jews Rescued in Different European Countries 1945 E, Hebrew Jewish Agency, Europe Survivors, Rescue
A-1 555 Displaced Jews in Europe 1946-1948 E Europe Displaced Persons
A-1 558 Jewish Central Information Office: M. Warburg, Experiences of Camp Inmates 1945-1946 E Jewish Central Information Office Camps, Displaced Persons
A-1 559 Rescue Committee: Germany--Pictorial Review 1948 E, Y Germany, Rescue Committee Rescue
A-1 560 Passover Service, Munich Enclave 1946 E, Y, Hebrew Munich Survivors, Displaced Persons
A-1 561 Central Committee of Liberated Jews in Bavaria: List of Displaced Persons 1946 E, Y, G? Central Committee of Liberated Jews in Bavaria, Bavaria Displaced Persons
A-1 562 Conference of the Committee of Liberated Jews in the American Zone: Munich 1946 G Central Committee of Liberated Jews in the American Zone, American Zone, Munich Displaced Persons
A-1 563-565 Central Committee of Liberated Jews in the American Zone--Testimonies 1945-1950 Y, G? Central Committee of Liberated Jews in the American Zone, American Zone, Munich Displaced Persons
A-1 567-568 Historical Committee of Liberated Jews in the American Zone--Pamphlets and Posters 1946-1948 G, E, Y, F, Hebrew Historical Committee of Liberated Jews in the American Zone, American Zone Displaced Persons
A-1 576 Memorial Poster for Years 1940-1945 /1945/     Holocaust Commemoration
A-1 578 Hebrew School for Children of Displaced Persons in Vienna: Activities 1947-1949 G, Hebrew Hebrew School for Children of Displaced Persons in Vienna, Vienna Displaced Persons
A-1 579-583 Organization of Jewish Refugees in Italy--Pamphlets and Memoranda 1945-1948 E, Y, Hebrew Organization of Jewish Refugees in Italy, Italy Refugees
A-1 593,9,13 The Doom of Austrian Jewry and the Jewish Question in the USSR 1938, 1939 E, F Austria, USSR Jewish Persecution
A-1 601-604; 608 Antisemitic Propaganda in Germany--Bound Pamphlets 1932-1939 E, G, F, Y, It, Sp, Dutch Germany Antisemitism
A-1 646 W. Feilchenfeld: Five Years of German Emigration to Palestine 1938 E Germany, Palestine Emigration
A-1 651 Polish Jewish War Refugees in Palestine: Memorandum against their Deprivation of Refugee Rights to Relief /1946/ E Poland, Palestine Refugees, Relief
A-1 706-724 Overseas News Agency: Foreign-Language Press on Jewish Subjects 1943-1947 E Overseas News Agency  
A-1 728 US Foreign Policy: Congressional Responses to Persecution of the Jews and the Holocaust 1933-1944 E USA Jewish Persecution
A-1 734 Memorandum submitted to the President of the US by Representatives of Jewish Organizations 1942 E USA Jewish Persecution
A-1 764 United States: Pamphlets on the Holocaust 1934, 1939-1944 E USA Jewish Persecution
A-1 814 House of Representatives: Investigation of Nazi Propaganda 1934-1935 E USA, Germany Antisemitism
A-1 962 American Jewish Committee: European Jewry and the Holocaust 1933-1963 E American Jewish Committee, Europe Jewish Persecution
A-1 972 American Jewish Committee: Research Institute on Peace--Jewish Communities of Nazi-occupied Europe (17 Reports) 1944, July E American Jewish Committee, Europe Jewish Persecution
A-1 973-975 American Jewish Committee: Pamphlets on Jews in Postwar World 1941-1945 E American Jewish Committee, Europe Survivors
A-1 1014 American Jewish Committee and World Jewish Congress: Recent Activities on Behalf of Jews Abroad 1941 E American Jewish Committee, World Jewish Congress Jewish Persecution
A-1 1027 The Case of Civilization Against Hitlerism--Madison Square Garden 1934 E USA, Germany Jewish Persecution
A-1 1028,1 Persecutions of Jews and the Holocaust--Pamphlets 193.-1943 E   Jewish Persecution
A-1 1028,2 The Economic Destruction of German Jewry by the Nazi Regime--Pamphlets 193.-1943 E Germany Anti-Jewish Legislation
A-1 1029 American Jewish Committee: Anti-Nazi Boycott, Rally at Madison Square Garden--Pamphlets 1937 E American Jewish Committee, USA, Germany Boycotts
A-1 1030 J. Tenenbaum: Anti-Nazi Boycott Movement in the United States 1959 E USA, Germany Boycotts
A-1 1035 Eastern European Jewry: Battle of the Warsaw Ghetto 1946 E Warsaw Ghettos, Resistance
A-1 1051 Tentative List of (1) Jewish Cultural Treasures, (2) Jewish Educational Institutions, (3) Jewish Periodicals in Axis-occupied Countries 1946-1947 E   Jewish Persecution
A-1 1052,3 H. Sinder: Jewish Life in France (1940-1942) 1943 E France  
A-1 1059 Emergency Committee to Save the Jewish People of Europe--New York 1943 E Emergency Committee to Save the Jewish People of Europe, Europe, USA Rescue
A-1 1067,1 Jewish Frontier Association: The Massacre of a People--What the Democracies Can Do 194 E Jewish Frontier Association Jewish Persecution
A-1 1081 Jewish Peoples Committee: The Nazi Extermination of the Jewish People--Petition and documentary evidence submitted to US Congress 1943 E Jewish Peoples Committee, USA Extermination
A-1 1086 Medem Club: Unser Tsait (Our Time)--New York 1943 Y Medem Club, Unser Tsait, New York  
A-1 1137 Poale Zion Organization of America: Jewish Resistance in Nazi Europe and the Role of the Labor Zionist Movement 1944-1947 E, Y Poale Zion Organization of America, Europe Resistance
A-1 1195 United Emergency Committee for European Jewry: Sydney--Pamphlets 194 E United Emergency Committee for European Jewry, Europe, Sydney Rescue
A-1 1208 The Fascist Regime in Italy--Bound Pamphlets 193 E, F, Sp Italy  
A-1 1213 Report on the Work Carried Out by the Minstry of Foreign Affairs for the Protection of the Jewish Community (1938-1943) 194 Italian Italy, Ministry of Foreign Affairs Jewish Persecution, Relief
A-1 1214 Jews in Fascist Italy 1945 Italian Italy Jewish Persecution 
A-1 1253 Axis Victims League, Inc.--Buenos Aires 1946 G, Sp Axis Victims League, Inc., Buenos Aires Reparations
A-1 1254 Central Committee for Aid to Jewish War Victims and Refugees: Flüchtlinge helfen Flüchtlingen (Refugees Helping Refugees) 1944 G, Sp Central Committee for Aid to Jewish War Victims and Refugees, Flüchtlinge helfen Flüchtlingen (Refugees Helping Refugees), Auschwitz Camps, Extermination, Escape, Refugees, Relief
A-1 1255 Committee for the Coordination of Jewish and Secular Schools in Argentina: The Vilna Ghetto 1948 Y, Sp Committee for the Coordination of Jewish and Secular Schools in Argentina, Argentina, Vilna Ghettos
A-1 1267 The Central Hebrew Consistory: The Kommisariat of Jewish Affairs and the Deportation of 20,000 Jews to Poland--Sofia 1945 Bulgarian? Bulgaria, Sofia Extermination
A-1 1281 ה' זינגער: פיר יאר אונטער די דייטשן אין בעלגיע 1945 Yiddish Belgium  
A-1 1290-1291 England: House of Commons Parliamentary Debates--Jewish Persecution, Hitler, War Criminals, Displaced Persons 1942-1943 E Adolf Hitler, UK Jewish Persecution, War Criminals, Displaced Persons
A-1 1331 Anglo-Jewish Association: The Future of European Jewry--Pamphlet 1946 E Anglo-Jewish Association, Europe Displaced Persons
A-1 1334,1 Board of Deputies of British Jews: Demonstration of Protest Against Nazi Atrocities 1942 E Board of Deputies of British Jews, UK Jewish Persecution
A-1 1335 Central British Fund for Jewish Relief and Rehabilitation--Annual Reports 1933-1954 E Central British Fund for Jewish Relief and Rehabilitation, UK Refugees, Displaced Persons, Rescue, Relief
A-1 1336 Comission on the Status of Jewish War Orphans in Europe /1947/ E, F Commission on the Status of Jewish War Orphans in Europe, Europe Survivors
A-1 1337 Freeland League for Jewish Territorial Colonisation: The Jewish Refugee Problem 1937-1941 E Freeland League for Jewish Territorial Colonisation Refugees
A-1 1339 Jewish Central Information Office: Jews of Berlin and Brussels 1945 E Jewish Central Information Office, Berlin, Brussels Survivors
A-1 1340 Jewish Central Information Office: Jewish News (Bulletin), Nos. 1-46 1942-1945 E Jewish Central Information Office  
A-1 1341 Jewish Central Information Office: The Nazis at War--Bulletin 1940-1945 E Jewish Central Information Office  
A-1 1342 Jewish Committee for Relief Abroad: Aspects of Jewish Relief /1944/ E Jewish Committee for Relief Abroad, UK Relief
A-1 1345 Jewish War Fund for Religious Reconstruction--Pamphlets 1943 E, Sp Jewish War Fund for Relgious Reconstruction  
A-1 1346 Jewish Historical Society of England: Restoration of Continental Jewish Museums, Libraries, and Archives 1943 E Jewish Historical Society of England, UK Jewish Persecution, Rescue
A-1 1350 The Battle with Antisemitism: The Jewish Problem 193.-194. E   Antisemitism
A-1 1351 /House of Commons/ Debates: Racial, Religious and Political Minorities--Paris   F Paris Antisemitism, Legislation
A-1 1352 V. Gollancz: Some Practical Proposals for Dealing with Hitler's Massacre of Jews 1942 E Adolf Hitler Jewish Persecution, Extermination
A-1 1353 High Commission for Refugees (Jewish and Other) Coming from Germany: Lausanne, Switzerland--Reports   E High Commission for Refugees (Jewish and Other) Coming from Germany, Germany, Lausanne, Switzerland Refugees
A-1 1355-1357 Association of Jewish Refugees in Great Britain 193.-1955 E Association of Jewish Refugees in Great Britain, UK Refugees
A-1 1359 Christian Council for Refugees from Germany and Central Europe--Report and Accounts   E Christian Council for Refugees from Germany and Central Europe, Germany, Europe Refugees
A-1 1360 National Committee for Rescue from Nazi Terror 1943 E National Committee for Rescue from Nazi Terror, UK Jewish Persecution, Rescue
A-1 1361 National Committee for Rescue from Nazi Terror: News from Europe, Nos. 47-48 1946 E National Committee for Rescue from Nazi Terror, News from Europe, UK, Europe Jewish Persecution, Rescue
A-1 1362 John Presland: The Refugee Children's Movement  1944 E Refugee Children's Movement Refugees
A-1 1363 The Problem of Jewish Refugees--Pamphlets 193.-1942     Refugees
A-1 1381 The Holocaust in the Soviet Union--Pamphlets 1941-1945 Rus, E, Y USSR Jewish Persecution
A-1 1406 Germany: The Jewish Question--Bound Pamphlets 1929-1939 German Germany Jewish Persecution
A-1 1409 Anti-Anti: Facts on the Jewish Question 193 G Germany Antisemitism
A-1 1411 Kristallnacht: Antisemitism in German History 1959 G Germany Jewish Persecution, Antisemitism
A-1 1412 F. Boehm: Antisemitism /1945-/ G   Antisemitism
A-1 1414 The Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring 1933, 1935 E   Legislation
A-1 1415,1 Reorganization of Rights in the Eastern Territories 1942 G Germany Anti-Jewish Legislation
A-1 1415,2 J. Schechtmann: The Option Clause in the Reich's Treaties on the Transfer of Population 1944   Germany Expulsions, Refugees
A-1 1417 Oberkommando der Wehrmacht (High Command of the Armed Forces): Enemy Propaganda--Circular 1939 G Oberkommando der Wehrmacht, Germany  
A-1 1420 Adolf Hitler's Speeches 1936-1941 G, E Adolf Hitler, Germany  
A-1 1421-1425 Nazi Propaganda Publications 193.-194. G, E Germany Antisemitism
A-1 1427 German News Agency: War, People, Art--Photographs 1943-1944   Germany  
A-1 1428-1439 Concentration Camps--Pamphlets 1934-1945 E, G, Y, P   Camps
A-1 1440 J. Bloch: Nazi-Germany and the Jews--An Annotated Bibliography 1936 E Germany Jewish Persecution
A-1 1441-1444 Jews in Germany--Bound Pamphlets 1930-1939 G, E, Sp Germany  
A-1 1445 Census: The Population of the German Reich after the Results of the Census of Jews and Jewish Half-Breeds in the German Reich--Berlin 1939, 1944 G Germany Antisemitism
A-1 1446 C. Misch: The Complete List of Expatriation/Denaturalization 1939 G Germany Expulsions 
A-1 1447 Social and Commercial Law Selected and Adapted for the Needs of the Jews in Germany 1936, 1937 G Germany Anti-Jewish Legislation
A-1 1448 L. Cohn: Died in KZ-Lager Sachsenhausen--Confiscation of his Estate  1942 G Sachsenhausen Camps, Reparations
A-1 1449 Bruno Blau: Das Ausnahmerecht für die Juden in Deutschland 1933-1945 1954 G Germany  
A-1 1450 Jüdische Auswanderung (Jewish Emigration)--Korrespondenzblatt 1938 G Jüdische Auswanderung (Jewish Emigration) Emigration
A-1 1451 Central-Verein Deutscher Staatsbuerger Juedischen Glaubens (Central Association of German Citizens of Jewish Faith): Central-Verein Zeitung--Newspaper of Jews in Nazi Germany 1934-1938 G Central-Verein Deutscher Staatsbuerger Juedischen Glaubens, Central-Verein Zeitung, Germany  
A-1 1452 Jüdisches Nachrichtenblatt 1939-1943 G Jüdisches Nachrichtenblatt, Germany  
A-1 1454 J.V. Medeazza: The Jewish Question and Laws Relating to Jews in Europe 1941 German Europe Anti-Jewish Legislation
A-1 1455 Nazi Publications Against the Jews--Pamphlets 1934-1941 G Germany Jewish Persecution
A-1 1456 Die internationale verwandschaftlichen Beziehungen der jüdischen Hochfinanz  1938 G    
A-1 1457 Illustrierter Beobachter (Illustrated Observer)--Photographs 1941 G Illustrierter Beobachter (Illustrated Observer), Germany Antisemitism
A-1 1459 Mitteilungen über die Judenfrage (Notes on the Jewish Question) 1940-1942   Mitteilungen über die Judenfrage (Notes on the Jewish Question)  
A-1 1460 World Struggle:  The Jewish Question in the Past and Present 1941 G   Jewish Persecution
A-1 1461 Jews in Nazi Germany: Dutch Publications /1933/-1945 Dutch Germany  
A-1 1462-1469 The Fate of Jews in Nazi Germany--Pamphlets 193.-1948 G, E Germany  
A-1 1470 Ernst Papanek: Initial Problems of the Refugee Children's Homes in Montmorency, France 1943 E Montmorency, France Refugees
A-1 1471 Marie Kahle: The Story of the Escape of the Kahle Family from Nazi Germany   E Kahle Family, Germany Emigration, Escape
A-1 1472 The Problem of Jewish Displaced Persons from Germany 1941-1946 E Germany Displaced Persons
A-1 1473 The Development of German Jewry in the Third Reich--Ph.D. dissertation, Munich 1951 G Germany, Munich  
A-1 1474 Documents on the Treatment of Jews by the Third Reich 1958 G Germany Jewish Persecution
A-1 1475 J. Tenenbaum: The Crucial Year, 1938--Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance 1958   Yad Vashem, Europe Extermination, Resistance
A-1 1476-1481 Anti-Nazi Publications--Bound Pamphlets 193.-1939 E, G, Sp, F, Portuguese Flemish/Dutch?,     
A-1 1487 American Friends of German Freedom: Inside Germany Reports 1939-1941 E American Friends of German Freedom, Inside Germany Reports, Germany  
A-1 1488 Daily Mail: Lest We Forget--The Horrors of Nazi Concentration Camps Revealed for All Time in the Most Terrible Photographs Ever Published 193.-1945 E Daily Mail, UK Camps, Extermination
A-1 1492,1 Freies Deutschland/Alemania Libre: Hiter's Antisemitism and Us--Mexico 1942 G Freies Deutschland/Alemania Libre, Germany, Mexico Antisemitism
A-1 1493 I. Zollschan: Two Memoirs--On the Necessity for a Statement on Scholarly/Scientific Antisemitism; Karlsbad 1933 G Karlsbad Antisemitism
A-1 1494 Tribuna: Presse-Korrespondenz--Brünn 1938 G Tribuna: Presse-Korrespondenz, Brünn  
A-1 1495 The Nazi Regime and the Holocaust--Pamphlets 1935, 1938 F    
A-1 1496 Deutsche Informationen--Paris 1936-1938 G Deutsche Informationen, Paris  
A-1 1497 Deutsche Mitteilungen--Paris 1938 G Deutsche Mitteilungen, Paris  
A-1 1498 Deutsche Informationen united with Deutsche Mitteilungen--Paris 1938-1939 G Deutsche Informationen, Deutsche Mitteilungen, Paris  
A-1 1499 International Bureau for the Right of Asylum and Aid to Political Refugees: Information Service--Paris 1937-1939 E International Bureau for the Right of Asylum and Aid to Political Refugees, Paris Refugees, Relief
A-1 1500 Informations on the International Solidarity Movement for Victims of Fascism and the War--Paris 1938-1939 F International Solidarity Movement for Victims of Fascism and the War, Paris Refugees
A-1 1501 Dr. Louis Bial: Compensation and Reparations in Germany--An Article on the Questions of Punishment of Nazi Criminals and the Restoration to Nazi Victims of their Rights--Havana 1944-1945 G Havana Reparations, War Criminals
A-1 1502 Willy Brandt: The Second World War--An Overview; Stockholm 1945 G Willy Brandt, Stockholm  
A-1 1504,2; 1505 Against the Olympic Games of Berlin--Pamphlets 1936 F, E, Dutch (Amsterdam), Flemish (Antwerp) Berlin Boycotts
A-1 1525 Military Government of Germany: Displaced Perons, Stateless Persons and Refugees--Monthly Reports; American Zone 1945-1946 E Military Government of Germany, Germany, American Zone Displaced Persons, Refugees
A-1 1530 Military Government of Germany: Reparations and Restitutions--Monthly Reports; American Zone 1945-1949 E Military Government of Germany, Germany, American Zone Reparations
A-1 1540,3 Legal Adviser: Jewish Relief Unit BAOR--Laws Affecting the Jewish Communities in the Territory of the British Zone Before and After 1939 194 G Legal Adviser, Jewish Relief Unit, BAOR (British Army of the Rhine), British Zone Anti-Jewish Legislation, Relief
A-1 1540,4 Legal Adviser: Jewish Relief Unit BAOR--Jewish Lawyers in Germany   E Legal Adviser, Jewish Relief Unit, BAOR (British Army of the Rhine) Survivors, Relief
A-1 1541 Office of Adviser on Jewish Affairs, Heidelberg: Conference on "The Future of the Jews in Germany" 1949 E Adviser on Jewish Affairs, Heidelberg, Germany Survivors, Displaced Persons
A-1 1554-1555 Lists of Nazi War Criminals   G Germany War Criminals 
A-1 1556 US National Archives: Preliminary Inventory of the Records of the United States Counsel for the Prosecution of Axis Criminality 1949 E US National Archives, USA War Criminals 
A-1 1557; 1559 Nuremberg Trials of Nazi War Criminals 1946-1950 E, P, F, G Nuremberg War Criminals 
A-1 1558 Conduct of Ilse Koch War Crimes Trial--Report to the US Senate 1948 E Ilse Koch, USA War Criminals 
A-1 1560 G. Rauschenbach: The Nuremberg Trial against the Organization 1954 G Nuremberg War Criminals
A-1 1561 Oberstes Rückerstattungsgericht (ORG--High Court of Restitution): United Continental Corporation versus Friedrich Flick KG 1955 G Friedrich Flick, Oberstes Rückerstattungsgericht (ORG--High Court of Restitution), United Continental Corporation War Criminals, Reparations
A-1 1562 Ungesühnte Nazijustiz: Hundert Urteile Klagen ihre Richter an 1960 G    
A-1 1563 Adolf Eichmann: His Activities and his Trial 1960-1961 E, Sp Adolf Eichmann War Criminals
A-1 1567 Federal Ministry for Expellees, Refugees, and War Victims: Care and Help--Bonn /1955/ G, E Federal Ministry for Expellees, Refugees, and War Victims; Bonn Expulsions, Refugees, Survivors
A-1 1580 Dr. Joachim Prinz: Memorandum on a Trip to Germany, July 1949 1949 E Joachim Prinz, Germany  
A-1 1581 The Weiner Library, Jewish Central Information Office: Jewry and Germany--Reconciliation of Interests and the Approach to Reparations 1949-1952 E Weiner Library, Jewish Central Information Office, Germany Reparations
A-1 1582 Antisemitism and the Struggle Against It--Pamphlets 194.-1955 G   Antisemitism
A-1 1583 Reparations from Germany 1948-1958 E, G, Y Germany Reparations
A-1 1584 Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland: The Arbeitstagung Jüdischer Juristen in Federal Territory and Berlin 1951 G Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland (AWJD), Arbeitstagung Jüdischer Juristen, Berlin, Germany   
A-1 1585-1586 Capacity of the Dominican Republic to Absorb Refugees--Sosua 1945 E Dominican Republic, Sosua Refugees
A-1 1587 Denmark During the Second World War 1941-1944 E Denmark  
A-1 1591,1-3 South African Jewish Board of Deputies: Report of the Executive Council 1940-1947 E South African Jewish Board of Deputies, South Africa Refugees, Extermination, Antisemitism, Relief
A-1 1592 South African Jewish Board of Deputies: The Immigration of Jews into the Union (1926-1935) with Appendices for the Year 1936 1937 E South African Jewish Board of Deputies, South Africa Refugees
A-1 1601 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Statute Book from the Kingdom of the Netherlands) 1940-1944 Dutch Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Statute Book from the Kingdom of the Netherlands), Netherlands  
A-1 1602 Decree on the Occupation of Dutch Territories 1941 G? Netherlands  
A-1 1603 The New Legislation: Legislative Measures 1942-1943 Dutch Netherlands Legislation
A-1 1604 The Netherlands Information Bureau, New York 1942-1944   Netherlands Information Bureau, Netherlands, New York  
A-1 1605 Der Jüdische Volksdienst (The Jewish Civil Service): Information Office (JVD)--The Hague; Nos. 1-4 1937 Dutch Der Jüdische Volksdienst (The Jewish Civil Service), Hague, Netherlands  
A-1 1606 The Extermination of Holland's Jews in the Holocaust--Pamphlets 194   Netherlands Extermination
A-1 1607 Het Joodsche Weekblad (The Jewish Weekly)--Amsterdam 1942   Het Joodsche Weekblad, Netherlands, Amsterdam  
A-1 1608 Le-Ezrath Ha-Am--Nos. 6-8, 15-18 1945   Le-Ezrath Ha-Am, Netherlands  
A-1 1617 The Holocaust in Hungary--8 Pamphlets 1944-1945   Hungary  
A-1 1632 A. Klein: Ten Years of Assistance to Jewish Refugees in Yugoslavia, 1933-1942--Manuscript 1942   Yugoslavia Refugees
A-1 1635 Crimes of the Fascist Occupiers and their Helpers against the Jews in Yugoslavia 1952 Croatian ? Yugoslavia Jewish Persecution
A-1 1636 A. Vajs: Unveiling of Monuments to Jewish War Victims in Yugoslavia 1952   Yugoslavia Holocaust Commemoration
A-1 1648-1650 Greek Jewry during the Holocaust 194.-1953   Greece  
A-1 1661 Lithuania: S. Gringauz--Three Years of the Kovno Ghetto 1949   Lithuania, Kovno Ghettos
A-1 1662 Z. Grinberg: Speech Given on May 27, 1945 at the Liberation Concert in St. Ottilien 1945   St. Ottilien Camps, Survivors, Displaced Persons
A-1 1699,3 The Legal Position of Jews in Poland 1942   Poland Anti-Jewish Legislation
A-1 1715 Report on Relief Accorded to Jewish Polish Citizens by the Polish Embassy in the USSR 1941-1943   Poland, USSR Refugees, Relief
A-1 1730 Gazeta Zydowska--Krakow 1940-1941   Gazeta Zydowska, Krakow  
A-1 1731 Persecutions in September-October 1939--Testimonies of Refugees in Vilna /1939/   Vilna Refugees
A-1 1732 Extermination of Polish Jewry: Reports based on Official Documents 1943   Poland Extermination
A-1 1733 Polish and Hungarian Jewry during the Holocaust--Digests of Press Clippings in German 195 German Poland, Hungary  
A-1 1734 Polish Jews under the Nazi Regime--Press Clippings in German and Polish 194 German, Polish Poland  
A-1 1735 Jews of Warsaw during the Holocaust: The Warsaw Ghetto Uprising--26 Pamphlets 1942-1953   Warsaw Ghettos, Resistance
A-1 1736 Concentration Camps--Pamphlets 1943-1946     Camps
A-1 1737 The Holocaust in Poland--Pamphlets in Allied Countries 1940-1949   Poland  
A-1 1738 The Jewish Agency: Register of Jewish Survivors in Poland 1945   Jewish Agency, Poland Survivors
A-1 1739 Central Jewish Committee of Mexico: List of Jewish Polish Refugees in Teheran     Central Jewish Committee of Mexico, Mexico, Poland, Teheran Refugees
A-1 1742 Polish Jews under German Occupation--Photograph Album /1945/ Yiddish Poland  
A-1 1746 צענטראל-קאמיטעט פון די יידן אין פוילן: טעטיקייטס-באריכט 1946      
A-1 1749 צענטראלע יידישע ביסטארישע קאמיסיע: באריכט פון דער צוויטער וויסענשאפטלעכער באראטונג; N. Gruss: Rok pracy Centralnej Zydowskiej Komisji Historycznej 1945, 1946 Y, P    
A-1 1763 C. Guggenheim: Refugees, Immigrants, New Chileans 1942 Sp Chile Refugees, Emigration
A-1 1772-1774 Czechoslovakia Under Nazi Occupation--Pamphlets, USA and UK 1938-1942   Czechoslovakia, UK, USA  
A-1 1781 Z. Wachsman: Jan Masaryk on the Jewish Problem 1943-1946   Jan Masaryk, Czechoslovakia Jewish Persecution, Displaced Persons
A-1 1783 F. Friedmann: The Legal Status of Jews in the Protectorates of Bohemia and Moravia 1942   Czechoslovakia, Bohemia, Moravia Anti-Jewish Legislation
A-1 1784-1786 Laws and Reclamation of Jewish Property 1940-1943   Czechoslovakia  Anti-Jewish Legislation
A-1 1787 Jüdisches Nachrichtenblatt (German and Czech versions) 1941-1942 German, Czech Jüdisches Nachrichtenblatt, Czechoslovakia  
A-1 1788-1790 Czechoslovakian Jews during the Holocaust--Terezin 194.-1945   Czechoslovakia, Terezin Camps
A-1 1791-1792 Holocaust Survivors--Czechoslovakia /1945/   Czechoslovakia Survivors
A-1 1796 Prague in January: Relics of the Former Prague Ghetto 1947   Prague Ghettos
A-1 1804 The Rights of Refugees and Immigrants in France 1945-1952   France Refugees, Emigration
A-1 1813-1818 French Jewry during the Holocaust 1941-195.   France  
A-1 1821 The Current Legal Status of Jews 1945 F France Displaced Persons
A-1 1834 Refugees and Immigrants--Canada /1939-1944/   Canada  Refugees, Emigration
A-1 1836 United Jewish Refugee and War Relief Agencies--Montreal 1943-1946   United Jewish Refugee and War Relief, Canada Refugees, Relief
A-1 1865 European Jewry: Refugees--Pamphlets 1943-194.   Canada, Europe Refugees
A-1 1888 Romanian Jews during the Holocaust--Pamphlets 1942-1947   Romania  
A-1 1893 I. Koralnik: The Tragical [sic.] Situation of Roumanian Jewry 1947   Romania Survivors
A-1 1912 Swiss Association for the Assistance of Jewish Refugees--Memoranda 1941-1945   Swiss Association for the Assistance of Jewish Refugees, Switzerland Refugees
A-1 1913 Richard Lichtheim: The Definition of Refugees and the Extent of the Refugee Problem in Europe 1944 G Richard Lichtheim, Europe Refugees, Displaced Persons 
A-1 1914 T. Lang: Erste Ergebnisse psychiatrisch-erbbiologischer Untersuchungen an jüdischen Flüchtlingen 1945 G   Refugees, Displaced Persons
A-1 1915 Switzerland and Refugees 1937, 1944   Switzerland Refugees
A-1 1918 Switzerland: International Documentation on the Persecution of Jews in Germany 1933-1934   Der Schweizerische Gemeindebund, Switzerland, Germany Jewish Persecution
A-1 1919 M. Gurny: The International Combat of Antisemitism 1943 G   Antisemitism
A-1 1930 Jewish Labor Committee: Postwar Relief and Rehabilitation of European Jewry--UNRRA Memoranda 194   Jewish Labor Committee, UNNRA, Europe Survivors, Relief
A-1 1931 O. Karbach: Memorandum on Jews in Vienna in 1942 1942   Vienna  
A-1 1933 Jüdisches Nachrichtenblatt: Viennese Jewish Press 1942-1943   Jüdisches Nachrichtenblatt, Vienna  
A-1 1934 J. Hakker: The Deportation Camp of the Jews--Mechlin, Belgium--Pamphlet /1945/   Belgium, Mechlin Camps
             
A-2 11 The Aid Society for Detainees and Prisoners 1947   Aid Society for Detainees and Prisoners Displaced Persons, Relief
A-2 109 The Aid Society for Victims of Fascism and Antisemitism /1935/   Aid Society for Victims of Fascism and Antisemitism, Palestine Antisemitism, Relief
A-2 134 Organization of Immigrants from Lomza: Holocaust--Mourning Announcement 1948   Organization of Immigrants from Lomza, Lomza Holocaust Commemoration
A-2 135 Organization of Immigrants from Radom in Israel: Holocaust--Mourning Announcement 1949   Organization of Immigrants from Radom in Israel, Radom, Israel Holocaust Commemoration
A-2 137 Organization of Immigrants from Zagłębie: Holocaust--Mourning Announcement 1953   Organization of Immigrants from Zagłębie, Zagłębie  
A-2 216 The Committee on Boycotting German Products 193   Committee on Boycotting German Products, Germany, Palestine Boycotts
A-2 241 The League for War Against Fascism and Antisemitism--Haifa 1934   League for War Against Fascism and Antisemitism, Haifa Antisemitism
             
A-4 1 Testimonies of Jews who Escaped from Poland to Hungary 1943   Poland, Hungary Escape
A-4 2 Testimony on Activities of HeHalutz in Occupied Vilna 1943   HeHalutz, Vilna  
A-4 3 Survey of HeHalutz Activities in Occupied Poland /1943/   HeHalutz, Poland  
A-4 4 Gordonia in Camp under the Nazi Occupation /1943/   Gordonia Camps
A-4 5 Correspondence between Gordonia Members in Poland and Nathan Shalev 1942-1943   Gordonia, Poland  
A-4 6 Correspondence between Dr. Weichert in Krakow and the Komitee…in Geneva 1943   Weichert, Krakow, Geneva  
A-4 7 Joseph Zamoira: Testimony on Escape from Germany and Italy; Testimony on Auschwitz 1945   Auschwitz, Germany, Italy Escape
A-4 8 The Jewish Agency: The Situation of Jews in Poland 1945   Jewish Agency, Poland  
A-4 9 National Meeting of Gordonia and Hitachdut in Poland 1945   Gordonia, Hitachdut, Poland  
A-4 10 Correspondence between Gordonia and Chaver Ha-k'vutzot regarding Displaced Persons 1945   Gordonia, Chaver Ha-K'vutzot Displaced Persons
             
A-5 7 Gestapo Lists: Expulsion of the Jews of Duisburg 1941   Duisburg Expulsion
             
A-7 1--20 Interviews with Polish Jews who Immigrated to Israel in 1969-1970: Memories of World War II and the Holocaust 1976-1977   Poland Survivors
             
A-8 1--15 Interviews with Polish Jews in the Soviet Union during World War II 1971-1982   Poland, USSR Survivors
             
A-10 1 Information on Immigration Laws and Possibilities for Absorption of German Jews 1933-1938   Germany, South Africa Emigration
A-10 2 Organization for the Assistance of German Jews 1931-1936   Organization for the Assistance of German Jews, Germany, South Africa Emigration
A-10 3 Leo Raphaely: Letter on Immigration of German Jews to South Africa 1933   Leo Raphaely, Germany, South Africa Emigration
A-10 4 South African Fund for German Jewry: Information for Applicants--Johannesburg 193   South African Fund for German Jewry, Germany, South Africa Emigration
A-10 5 Jewish General Information Bureau: Information for German Immigrants--Cape Town 1934   Jewish General Information Bureau, Germany, South Africa Cape Town Emigration
A-10 6 Committee for German Jewish Refugees: Rules of Behavior--London 1933   Committee for German Jewish Refugees, Germany, London Emigration
A-10 7 C.J.H. Krueger: The Jewish Problem of Today in the Light of God's Word 1934      
A-10 8 L. Herrmann: The Story of Jewish German Immigrants in South Africa 1934   Germany, South Africa Emigration
A-10 9 The Aid Society of Jews in Germany: Reports of Bureau of Immigration 1936   Aid Society of Jews in Germany, Germany Emigration, Relief
A-10 10 M. Edelheim: Impressions of Life in South Africa from Central-Verein Zeitung 1936   Central-Verein Zeitung, South Africa  
A-10 11 How German Jews Have Helped their Brethren 1936   Germany, South Africa Emigration
A-10 12 S.S. Stuttgart: Passenger List--Received from Hilfsverein der Juden in Deutschland before arrival in Cape Town 1936   Germany, South Africa Emigration
A-10 13 S.S. Stuttgart: Postcard 1936   Germany, South Africa Emigration
A-10 14 Passengers Aboard the S.S. Stuttgart--4 Photographs 1936   Germany, South Africa Emigration
A-10 16 The Aid Society of Jews in Germany: "The Work of the Aid Societies…1936-1937" 1937   The Aid Society of Jews in Germany, Germany Relief
A-10 17 Articles on Sarah Kuperholz's Work for Jewish Immigrants 1936-1937   Sarah Kuperholz, Germany, South Africa Emigration
A-10 18 International Bureau for the Right of Asylum and Aid to Political Refugees--Paris 1937-1938   International Bureau for the Right of Asylum and Aid to Political Refugees, Paris Refugees, Relief
A-10 19 Study Centre of Peace and Democracy: Liquidation of the Nansen Office and the Problem of Political Refugees--Paris 1938   Study Centre of Peace and Democracy, Nansen, Paris Refugees
A-10 20 Intria Limited, London: Transfer of Jewish Wealth from Germany 1937-1938   Germany  Emigration
A-10 22 M. Schmolka: Condition of the Burgenland Jews on the tug near Rojka on the Danube, Hungary--Memorandum 1938   Austria, Hungary Emigration
A-10 23 South African Fund for German Jewry: End of Activities 1932, 1938   South African Fund for German Jewry, Germany, South Africa  
A-10 24 S.S. Wangoni: List of Jewish Passengers and their Relatives in South Africa 1939   Germany, South Africa Emigration
A-10 25 Correspondence Regarding the Granting of Permission to Enter South Africa to Passengers of the S.S. Wangoni 1939   Germany, South Africa Emigration
A-10 26 Letter About Immigration of German Jews to South Africa 1949   Leo Raphaely, Germany, South Africa Emigration
A-10 29 Leo Raphaely's Work on Behalf of the Refugees 1961   Leo Raphaely  Refugees
A-10 31 Stuttgart Jubilee Dinner for the Leo and Judith Raphaely Memorial Bursary, 1936-1961 1961   Leo Raphaely, Germany, South Africa  
A-10 32 Three Articles Commemorating M. Sonnenberg 1961      
             
A-12 18 Jewish Committee for Refugees: Victims of Racial Laws--Brussels 1945   Jewish Committee for Refugees, Brussels Refugees, Anti-Jewish Legislation
A-12 33 Jewish Refugees Welfare Society--Brussels 1947   Jewish Refugees Welfare Society, Brussels Refugees 
A-12 42 Jewish Social Service: Aid to Jewish Victims of World War II 1944-1962   Jewish Social Service Relief
A-12 45 Jewish Solidarity: Aid to Victims of the Nazi Oppressor--Brussels 1945-1946   Jewish Solidarity, Brussels Relief
A-12 52 Union of Jewish Victims of World War II--Brussels 1952   Union of Jewish Victims of World War II, Brussels  
A-12 53 Regional Union of Jewish Victims of World War II--Brussels 1952   Regional Union of Jewish Victims of World War II, Brussels  
             
A-13 12 Appeal to US Government for Protection of Romanian Jews and their Rights 1947   USA, Romania Jewish Persecution
A-13 16 Blood Bath in Romania: First Authentic Account Based upon Official Documents 1959   Romania Jewish Persecution
A-13 17 Viorel Trifa: Documentation of his Antisemitic Activities in Romania during the Holocaust 1951   Viorel Trifa, Romania Antisemitism
A-13 23 Dr. A. Glitzman: The Situation of Romanian Jews and their Institutions--Memorandum 1944-1947   Romania Jewish Persecution
A-13 24 Rabbi M.J. Ruvin: The Situation of Romanian Jews and their Institutions--Memorandum 1944-1947   Romania Jewish Persecution
             
A-16 1 Da Silva Collection: Jewish Problems--Copies of Articles from Italian Press 1923-1943   Italy  
A-16 3 Da Silva Collection: Jewish Problems--Press Clippings from Italian Press 1919-1943   Italy  
             
A-17 30 Jewish Press in Russia 1914-1948 Yiddish Russia  
A-17 31 Jewish Press in Independent Lithuania   Yiddish, Hebrew Lithuania  
A-17 32 Jewish Press in Germany 1918-1938 English Germany  
A-17 33 Jewish Press in Czechoslovakia   Yiddish Czechoslovakia  
A-17 34 Jewish Press in Hungary   Hebrew, Yiddish Hungary  
A-17 35 Jewish Press in Romania   Hebrew  Romania  
A-17 36 Jewish Newspapers in Yugoslavia until the Holocaust in 1941   Hebrew, Yiddish Yugoslavia  
A-17 38 Jewish Press in Belgium from the Beginning of the 20th Century until the Holocaust   Hebrew, Yiddish Belgium  
A-17 39 Jewish Press in Scandinavia   Hebrew, Yiddish Scandinavia  
A-17 42 Jewish Press in Greece in Three Languages     Greece  
             
A-18 32 Bialystoker Center in Germany 1946-1948   Bialystoker Center in Germany, Bialystok, Germany  
A-18 33 Jewish Patients' Committee of IRO Hospital in Gauting, Munich 1948   Jewish Patients' Committee, Munich  
A-18 34 Committee for the Aid of Jewish Refugees from Bialystok in Italy 1947   Committee for the Aid of Jewish Refugees from Bialystok in Italy, Bialystok, Italy Refugees, Relief
A-18 35 Bialystoker Organization in Cyprus 1947, 1948   Bialystoker Organization in Cyprus, Bialystok, Cyprus  
A-18 116 Committee for the Aid of Jewish Refugees from Bialystok in Italy: List of Refugees 1947   Committee for the Aid of Jewish Refugees from Bialystok in Italy, Bialystok, Italy Refugees, Relief
A-18 117 Bialystoker Organization in Cyprus 1947   Bialystoker Organization in Cyprus, Bialystok, Cyprus  
A-18 122 David Kalmentinovsky: Articles--Jewish Bialystok on the Eve of Destruction 1938-1939   Bialystok  
A-18 132 S. Gerber: Memoirs on Bialystok during the Holocaust 1948   Bialystok  
A-18 140 Ten-Year Anniversary of the Liquidation of the Bialystok Ghetto 1953   Bialystok Ghettos, Holocaust Commemoration
A-18 162 The Bialystok Ghetto: Underground and Resistance--Memoirs, Articles, Documents 1946   Bialystok Ghettos, Resistance
A-18 164 The Extermination of the Jews of Bialystok 1946-1949   Bialystok Extermination
A-18 165 Shazman: Document from Partisan Unit--Photograph 194     Resistance
A-18 166 Gravesites of Brothers--Photographs       Extermination
A-18 167 Bialystok: Events Commemorating the Holocaust--Photographs     Bialystok Holocaust Commemoration
A-18 169 וואיוואדישער יידישער קאמיטאט אין ביאליסטוק: Lists of Holocaust Survivors     Bialystok  Survivors
             
A-19 136 Orders from the Nazi Regime 1939   Germany  
A-19 137 Announcements of Judenratt (Jewish Leadership) 1940      
A-19 138-139 Personal Documents 1940-1942      
A-19 140 The Piotrkov Ghetto--Letters 1940   Piotrkov Ghettos
A-19 141 The Piotrkov Ghetto and Forced Labor--Photographs     Piotrkov Ghettos, Camps
A-19 142 Lists of Holocaust Victims       Extermination
A-19 143 Memorial Calendar of Holocaust Victims in Germany 194   Germany Extermination, Holocaust Commemoration
A-19 146 Memorial Gravestones in Piotrkov--Bergen Belsen 1946   Piotrkov, Bergen-Belsen Holocaust Commemoration
A-19 149-155 Lists of Holocaust Survivors and Displaced Persons 1945-     Survivors, Displaced Persons
A-19 165-166 Trial of Nazi War Criminals       War Criminals
A-19 179 Letters to M. Shidlovsky, Holocaust Survivor 1945-1948     Survivors 
A-19 236-291 Memoirs and Testimony from the Holocaust Period        
A-19 284 Eugenia Rozycka: Underground Education in the Piotrkov Ghetto     Piotrkov Ghettos, Resistance
A-19 339-341 Josef Kermisz: Destruction of the Jewish Congregation in Piotrkov     Josef Kermisz, Piotrkov Extermination
A-19 343 Mizrachi Organization in Piotrkov during the Holocaust     Mizrachi, Piotrkov  
A-19 350 The Extermination of the Jews of Piotrkov--Press Clippings 1945-1969   Piotrkov Extermination
A-19 462 Correspondence with Josef Kermisz on book about Piotrkov Jews and the Holocaust     Josef Kermisz, Piotrkov  
A-19 471 Association for Jews from Piotrkov: Memorial of Holocaust Victims 1953-1958   Association for Jews from Piotrkov, Piotrkov Extermination, Holocaust Commemoration
             
A-20 764-767 The Holocaust--Press Clippings 1954-1966      
A-20 768 Concentration Camps--Press Clippings 1961-1965     Camps
A-20 769 Auschwitz--Press Clippings 1958-1966   Auschwitz Camps
A-20 770 Frankfurt Auschwitz Trial--Press Clippings 1963-1964   Frankfurt, Auschwitz Camps, War Criminals
A-20 771 Dr. Doering (Doctor in Auschwitz) Trial--Press Clippings, London 1963-1964   Dr. Doering, Auschwitz Camps, War Criminals
A-20 772 Bergen Belsen--Press Clippings 1961-1965   Bergen Belsen Camps
A-20 773 Treblinka--Press Clippings 1961-1966   Treblinka Camps
A-20 774 Theresienstadt--Press Clippings 1961-1965   Theresienstadt Camps
A-20 775 Anne Frank--Press Clippings 1957-1965   Anne Frank  
A-20 776 Righteous Gentiles--Press Clippings 1961-1965     Righteous Gentiles
A-20 777 Nazi War Criminals--Press Clippings 1963-1965     War Criminals
A-20 778 Trials of Nazi War Criminals--Press Clippings 1961-1966     War Criminals
A-20 779-817 Eichmann Trial--Press Clippings 1960-1966   Eichmann War Criminals
A-20 818 The Holocaust in Italy--Press Clippings 1960-1966   Italy  
A-20 819 The Holocaust in Belgium--Press Clippings 1958-1965   Belgium  
A-20 820 The Holocaust in the Soviet Union--Press Clippings 1963-1965   USSR  
A-20 821 The Holocaust in Germany--Press Clippings 1960-1966   Germany  
A-20 822 The Holocaust in Denmark--Press Clippings 1960-1966   Denmark  
A-20 823 The Holocaust in Holland--Press Clippings 1963-1965   Netherlands  
A-20 824 The Holocaust in Hungary--Press Clippings 1961-1964   Hungary  
A-20 825 The Holocaust and the Trial of Kastner's Killers--Press Clippings 1960-1963   Rudolf Kastner War Criminals
A-20 826 The Holocaust in Greece--Press Clippings 1961-1965   Greece  
A-20 827 The Holocaust in Lithuania--Press Clippings 1961-1965   Lithuania  
A-20 828 The Maurer Trial; the Vilna Ghetto--Press Clippings 1963   Maurer, Vilna Ghettos, War Criminals
A-20 829 The Holocaust in Poland--Press Clippings 1959-1965   Poland  
A-20 830 Hirsch Bernvalt Trial; the Bendin Ghetto--Press Clippings 1963-1964   Hirsch Bernvalt, Bendin Ghettos, War Criminals
A-20 831-833 The Warsaw Ghetto--Press Clippings 1955-1966   Warsaw Ghettos 
A-20 834 The Lodz Ghetto--Press Clippings 1961-1966   Lodz Ghettos
A-20 835 The Holocaust in Czechoslovakia--Press Clippings 1963-1965   Czechoslovakia  
A-20 836 The Holocaust in France--Press Clippings 1957-1965   France  
A-20 837 The Holocaust in Romania--Press Clippings 1959-1966   Romania  
             
A-22 184 Bulgarian Olim: The Committee for Reparations from Germany 1955-1965   Committee for Reparations from Germany, Germany, Bulgaria, Israel Reparations
A-22 216 Chezekia Levi: Chapters in the History of Bulgaria's Jews 1939-1944   Bulgaria  
A-22 Books 10 Jews who Fell in the Anti-Fascist Struggle 1958   Bulgaria Resistance, Extermination
A-22 Books 25 The Central Consistory of Bulgarian Jews--Documents 1945   Central Consistory of Bulgarian Jews, Bulgaria  
A-22 Books 28 Hitler's Pressure for the Extermination of Bulgarian Jews 1961   Adolf Hitler, Bulgaria Extermination
             
A-24 9 Report of the Anglo-American Committee of Enquiry Regarding the Problems of European Jewry 1946   Anglo-American Committee of Enquiry Regarding the Problems of European Jewry, Europe, UK, USA Jewish Persecution, Displaced Persons
             
A-25 1 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Belgium 1940   Belgium Anti-Jewish Legislation
A-25 2 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Bulgaria 1941-1943   Bulgaria Anti-Jewish Legislation
A-25 3 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Germany 1939-1943   Germany Anti-Jewish Legislation
A-25 4 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Alsace 1940-1941   Alsace Anti-Jewish Legislation
A-25 5 Documentation of Anti-Jewish Legislation in France 1940-1944   France Anti-Jewish Legislation
A-25 6 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Italy 1939-1942   Italy Anti-Jewish Legislation
A-25 7 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Croatia 1941-1943   Croatia Anti-Jewish Legislation
A-25 8 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Lorraine 1940-1942   Lorraine Anti-Jewish Legislation
A-25 9 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Luxembourg     Luxembourg Anti-Jewish Legislation
A-25 10 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Nazi-occupied Poland 1939-1943   Poland Anti-Jewish Legislation
A-25 11 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Serbia 1941   Serbia Anti-Jewish Legislation
A-25 12 Documentation of Anti-Jewish Legislation in Hungary 1939-1942   Hungary Anti-Jewish Legislation
             
A-27 7--8 WIZO: Guatemala Group--Correspondence 1941-1947   WIZO, Guatemala  
A-27 15 WIZO: Guatemala Group--Correspondence 1945-1947   WIZO, Guatemala  
A-27 23 WIZO: Guatemala--List of Contributions for the Rescue of 5,000 Mothers and Children from Europe to Eretz Yisrael 1943   WIZO, Guatemala, Europe, Palestine Emigration, Rescue
             
A-28 1 Pesia Abras (Worked in German Army Kitchen): Luboml Ghetto [1968] Yiddish, Hebrew Luboml Ghettos, Survivors
A-28 2 Zvi Abras: Tratakow Ghetto; Zborow Labor Camp and East Galician Forests 1968 Yiddish Tratakow, Zborow, East Galicia Ghettos, Camps, Survivors
A-28 3 Bella Adler: Lithuanian Jewry Before World War II--Detention and Soviet Labor Camps in Central Asia, 1941-1947 1964-1965 Yiddish Lithuania, USSR, Central Asia Camps, Survivors
A-28 4 Ruchama Oliker: Extermination of the Brzozow Jews--Forests, Kopbak Partisans 1969 Hebrew Brzozow, Kopbak Extermination, Resistance, Survivors
A-28 5 Joseph Bader: Extermination of the Jews of Chomsk, Polesie--Drohiczyn Ghetto, Partisans, the Red Army 1962 Yiddish Chomsk, Polesie, Drohiczyn Extermination, Resistance, Survivors
A-28 6 David Boyarski: Lida Ghetto--Partisan Troops 1967 Yiddish Lida Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 7 Nathan Bazilian: Vilna Ghetto--Aid by Lithuanians; Escape and Hiding in Polish Village   Yiddish Vilna, Lithuania, Poland Righteous Gentiles, Resistance, Survivors, Escape, Relief
A-28 8 Haim Ben-Aryeh: Braclaw Ghetto and others in Vilna Region--Belorussian Partisan Troops 1963 Yiddish Braclaw, Vilna, Belorussia Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 9 Miriam Ben-Shalom: Proskirow Ghetto (Ukraine)--Escape to Romania 1943 Hebrew Proskirow, Ukraine, Romania Survivors, Escape
A-28 10 Roman Bertish: Janusz Korczak's Orphanage   Polish Janusz Korczak Survivors
A-28 11 Hannah Berkowitz: Jews of Rypin, Poland; Warsaw; Lida Ghetto--Escape from Death Train, Partisans 1963 Yiddish Rypin, Warsaw, Lida, Poland Ghettos, Resistance, Survivors, Escape
A-28 12 Abraham Goldfarb: POW Camps (General and Jewish)--Treblinka, Forests   Yiddish Treblinka Camps, Survivors
A-28 13 Zvi Davidik: The Jews of Chuguev, Charkov in the 1930s--Soviet Prisons and Camps 1965 Yiddish Chuguev, Charkov, USSR Camps, Survivors
A-28 14 Isaac Vodovoz: Wolpa Ghetto--Wolkowysk Camp, Partisan Troops 1971 Yiddish Wolpa, Wolowysk Ghettos, Camps, Resistance, Survivors
A-28 15 David, Dina, and Gila Wizkin: Glebokie Ghetto--Girl Saved by Polish Couple, Partisans 1962 Yiddish Glebokie, Poland Ghettos, Resistance, Righteous Gentiles, Survivors
A-28 16 Moshe Waldbaum: Extermination of the Jews in the Village Dmytrow (Radzichow, Galicia)   Yiddish Dmytrow, Radzichow, Galicia Extermination, Survivors
A-28 17 Fruma Hamsan: Kovno Ghetto--The Fate of the Gilda Family 1965 Hebrew Gilda, Kovno Ghettos, Extermination, Survivors
A-28 18 Necha Tochmacher: Father of the Witness was Author Moshe-David Widrowitz--Warsaw, Soviet Labor Camps 1965 Yiddish Warsaw, USSR Camps, Survivors
A-28 19 Regina Tigel: Luboml Ghetto--Belorussian Partisan Troops 1963 Yiddish Luboml, Belorussia Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 20 Rebecca Yosloweski: Fohost Ghetto (Polesie)--Partisans 1960 Yiddish Fohost, Polesie Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 21 Isaiah Levin: The Troki Community before World War II--Escape to the Soviet Union; Asir Zion 1963 Yiddish Troki, USSR Resistance, Survivors, Escape
A-28 22 Hannah Nusblatt: Rowne Ghetto--Life as a Young Polish Woman 1965 Yiddish Rowne Ghettos, Survivors
A-28 23 Shifra Nachmani: Radziwillow Ghetto--Rescue by Ukrainian Peasants; Hiding in Monastery   Hebrew Radziwillow, Ukraine Ghettos, Righteous Gentiles, Survivors, Rescue
A-28 24 Haim Nissenzweig: Yiddish Theater Actor--Escape to the Soviet Union, Uzbekistan, Odessa; Soviet Labor Camps 1964 Yiddish USSR, Uzbekistan, Odessa Camps, Survivors, Escape
A-28 25 Yehuda Swidler: Memoirs on Concentration Camps in Germany 1945 Yiddish Germany Camps, Survivors
A-28 26 Leib Finkelstein: Byten Ghetto (Slonim County)--Doctor in Partisan Troop   Yiddish Byten, Slonim Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 27 Miriam Fellman: Korolovka Ghetto, Borschchov Ghetto (Tarnopol County)--Forests, Hiding with Peasants 1965 Hebrew Korolovka, Borschchov, Tarnopol Ghettos, Righteous Gentiles, Survivors
A-28 28 Ben-Zion Friedman: מעמואירן פינים יודישן ישוב שטערוויץ--Lopatyn Ghetto; Brody Ghetto; Forests 1969 Yiddish, Hebrew Lopatyn, Brody Ghettos, Survivors
A-28 29 Isaac Preis: Mass Murder in Nieswiez--Kleck Ghetto, Partisans 1964 Yiddish Nieswiez, Kleck Ghettos, Extermination, Resistance, Survivors
A-28 30 Hannah Zukerman: As a Pole in Warsaw and Luebeck--Poles Helping Jews in Otwozk Ghetto 1963 Yiddish Warsaw, Luebeck, Otwock, Poland Ghettos, Righteous Gentiles, Survivors
A-28 31,1-6 Joseph Tsherniak: Kiev Yiddish Institute--The Holocaust in Crimea, Birobidzhan 1965 Yiddish Kiev Yiddish Institute, Crimea, Birobidzhan  
A-28 32 Abraham Kauffman: Harbin Community--Soviet Prisons 1967 Yiddish Harbin, USSR  
A-28 33 Jacob Kuzinyetz: Red Army Soldier on the Finland Front--Family Killed in Polesie Region 1964 Yiddish Polesie, USSR, Finland Extermination, Survivors
A-28 34 Miriam Koriski and Perla Izerlit: Vilna Ghetto--Labor Camp, Help from Polish Family 1963 Yiddish Vilna, Poland Camps, Righteous Gentiles, Survivors
A-28 35 Isaac Kalshzlski: Kalshchla Ghetto (Bialystok County)--Hiding with Polish Peasant   Yiddish Kalshchla, Bialystok, Poland Ghettos, Righteous Gentiles, Survivors
A-28 36 Mordechai Kravitz: Extermination of the Lenin Jews (Pinsk County)--Henswitz Camp (Polesie); Partisans 1962 Yiddish Lenin, Pinsk, Henswitz, Polesie Extermination, Camps, Resistance, Survivors
A-28 37 Esther Kreinagel: Luknischk Ghetto (Telsiai County, Lithuania)--Rescue by Lithuanians   Yiddish Luknischk, Telsiai, Lithuania Ghettos, Righteous Gentiles, Survivors, Rescue
A-28 38 Isaac Redlich: The Fate of the Niemirow Jews (Lwow)--Ghetto and Camps in Rawa-Ruska; Escape to Forests 1963 Yiddish Niemirow, Lwow, Rawa-Ruska Ghettos, Camps, Extermination, Resistance, Survivors, Escape
A-28 39 Dov Reznik: Mir Ghetto--Resistance in the Ghetto, Partisan Troops 1965 Yiddish Mir Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 40 Joseph Roizman: The Jewish Community in Radziwillow--Radziwillow Ghetto, Forests 1962 Yiddish Radziwillow  Ghettos, Survivors
A-28 41 Gershon Ritwass: Pre-War Lithuanian Jewry--Red Army Soldier; POW; Partisan in Occupied France   Yiddish Lithuania, France Resistance, Survivors
A-28 42 Sarah Schiff (Rabinowitz): Imprisoning of Betar Members in Lida, 1940--Soviet Prison; Escape; In the Underground and Partisan Troops--Photographs   Yiddish Lida, USSR Camps, Resistance, Survivors, Escape
A-28 43 Joseph Shapira: Dokszyce Ghetto (Vilna County)--Partisan Troops 1963 Yiddish Dokszyce, Vilna Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 44 Michela Schreiber: Miedzyrzecz Ghetto (Wolhynia County)--Forests, Partisan Troops 1971 Yiddish Miedzyrzecz, Wolhynia Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 45 Moshe Schreiber: Miedzyrzecz Ghetto (Wolhynia County)--Forests, Hiding with Peasants 1971 Yiddish Miedzyrzecz, Wolhynia Ghettos, Righteous Gentiles, Survivors
A-28 46 Jan Artwinski (Jacob Greenberg): Escape to Russia--Working Conditions, Hunger 1959 Polish Russia Survivors, Escape
A-28 47 Shalom Ben-Shemesh (Sonenberg): Ghettos in Lithuania--Hiding in Villages and Murder of the Hidden by the Polish Underground   Polish Lithuania Resistance, Extermination, Survivors
A-28 48 Zila Gutin: Extermination of the Wajesna Ghetto--Belorussian Forests, Partisan War   Polish Wajesna, Belorussia Ghettos, Extermination, Resistance, Survivors
A-28 49 Baruch Grav: Teacher and Shochet in Lithuania; Prisoner in Soviet Camps; Soldier in Lithuanian Division 1966 Yiddish Lithuania Camps, Resistance, Survivors
A-28 50 Herman Friedrich Graebe: German Engineer; Employer of Jews in Zdolbunow and Rowne Ghettos--Rescue Attempts 1965 German Zdolbunow, Rowne Ghettos, Righteous Gentiles, Survivors, Rescue
A-28 51 Jacob Gershmann: Adolescence in a Village in Wohlin--Service in Soviet Labor Units; Fate of the Family in the Holocaust   Polish Wohlin Camps, Extermination, Survivors
A-28 52 Henrik Dorski: Doctor in Polish Army, Soviet Hospitals--Refugees in Ural and Central Asia; Polish People's Army   Polish Poland, USSR, Ural, Central Asia Refugees, Resistance, Survivors
A-28 53 Katya Tokraska: Minsk Ghetto--Forced Labor, Partisans 1962 Yiddish Minsk Ghettos, Camps, Resistance, Survivors
A-28 54 Meir Lustgarten: Lawyer, Polish Soldier--Village in Carpathian Mountains; Transfer fo Przemysl Jews to Soviet Territory; Prison 1976 Hebrew Carpathian Mountains, Przemysl, Poland, USSR Camps, Survivors
A-28 55 Reuben Lionad: Olszany Village and the Minsk Ghetto--Partisans in Belorussia   Yiddish Olszany, Minsk, Belorussia Ghettos, Resistance, Survivors
A-28 56 Jacob Segalschik: Dolhinow (Vilna County)--Nazi Occupation; Partisans 1962 Yiddish Dolhinow, Vilna Resistance, Survivors
A-28 57 Guta Fischgreund: Warsaw Ghetto--Hiding Places on the "Aryan Side;" Husband's Activities for Polish Jews and Commemoration of Holocaust Victims   Polish Warsaw, Poland Resistance, Survivors, Holocaust Commemoration
A-28 58 Tova Robman-Perlstein: Koppel, Ukraine until 1942--Imprisonment for Zionist Activity; Soviet Prison Camps 1962 Russian Koppel, Ukraine Camps, Survivors
             
A-30 347 Satirical Publication, Special Edition: Hitler Caught in Tel Aviv 1947   Adolf Hitler, Tel Aviv  
             
             
P-1 14 Renaşterea Noastră--Appeals on Behalf of Romanian Jews 1939-1941   Renaşterea Noastră, Romania Jewish Persecution
P-1 28 Correspondence between Leon Mizrachi and Friends in Romania 1944-1951   Leon Mizrachi, Romania Jewish Persecution
P-1 35 The Bureau of Jewish Affairs in Romania: Situation of the Jews in Romania 1943-1946   Bureau of Jewish Affairs in Romania, Romania Jewish Persecution
P-1 40,1 Biographies of Zionist Activities in Romania     Romania  
             
P-4 29 Y. Mittelfunkt: The Destruction of Izbice (Poland)--Manuscript 1947   Izbice, Poland Extermination
             
P-7 3 H. Bernstein: Application of Willy Tonn for Admission to USA 1940   Willy Tonn, USA Emigration
P-7 6 Letters from Dora Tonn (Berlin) to her son Willy Tonn (Shanghai) 1938-1941   Willy Tonn, Berlin, Shanghai  
P-7 7--10 Activities of the Jewish Community in Shanghai 1939-1948   Shanghai  
             
P-10 1 Efraim Dekel: His Activities in the Ha'Apala 1962   Efraim Dekel Emigration
P-10 2 Efraim Dekel: "HaBrikha"--Displaced Jews 1944-1948   Efraim Dekel Emigration, Displaced Persons
P-10 3 Efraim Dekel: The Remnants of Destruction--Critical Essays in the Hebrew Press     Efraim Dekel  
P-10 5--6 Efraim Dekel: On His Rescue and Escape Activities--Lists     Efraim Dekel Emigration, Resistance, Rescue, Escape
P-10 9 Efraim Dekel: Conversation with Benjamin L. (came from Russia by way of Afghanistan and India) 1942   Efraim Dekel, Russia, Afghanistan, India Emigration
P-10 10 Swiss Project to Aid the Children of Immigrants 1943-1944   Swiss Project to Aid the Children of Immigrants, Switzerland Displaced Persons, Relief
P-10 11 The Rescue Committee of the Jewish Agency: Report on Aid Activity in Hungary 1944-1945   Rescue Committee of the Jewish Agency, Jewish Agency, Hungary Resistance, Rescue, Relief
P-10 12 Protocols of Meetings of Rescue and Escape Activists 1945-1946     Resistance, Rescue, Escape
P-10 13 "The Mosaya Report": Testimony of Information Transmitted by Zahava, Secretary of the Ministry of Escape in Romania 1946   Mosaya, Romania Escape
P-10 14 The Passage of Polish, Romanian, and Hungarian Jews through the Territory of Czechoslovakia 1947-1948   Poland, Romania, Hungary, Czechoslovakia Emigration
P-10 15 Documents Related to Rescue and Escape 1944-1947     Rescue, Escape
P-10 16 Letters and Circulars on Matters of Rescue and Escape 1943-1948     Rescue, Escape
P-10 17 Exodus: Factual Outline 1945-1948   Exodus Emigration
P-10 18 Youth Aliyah: Summary and Transfer from Poland to France     Poland, France Emigration
P-10 19 Brief Survey of Development of the Project in Hungary     Hungary  
P-10 20 The Activity of Gathering Abandoned Children After the Destruction 1959     Survivors, Displaced Persons
P-10 21 Jochanan Cohen: The Great Flight from Poland 1945-1947   Poland Emigration
P-10 22 Rescue, Rescue of Children, Escape--Press Clippings 1964-1976     Rescue, Escape
P-10 23 Nasya Orolovitch: With Children in the Storm of War 1948      
P-10 24 Dorothy Green: Working with Child Holocaust Survivors in Czechoslovakia 1946-1949, 1961 Czechoslovakia Survivors, Displaced Persons
P-10 25 Israel G. Jacobson: The Rescue of Child Holocaust Survivors 1960     Rescue, Survivors
P-10 26 Israel Carmi: Escape       Escape
P-10 27 Zvi Lavtovsky: On the Escape 1952     Escape
P-10 28 Jacob Lynn: Memories from the Holocaust        
P-10 29 Eliezer Lidovsky: Poland and Russia     Poland, Russia  
P-10 30 Joseph Litvak: Russia 1952   Russia  
P-10 31 Miatak: The Escape in Shtatin--The Events of 1946-1950 1966   Miatak, Shtatin Escape
P-10 32 S.: On the Escape 1947     Escape
P-10 33 Yoav Ofer: The Center for Rescue in the British Zone, Germany 1946-1947   Center for Rescue in the British Zone, British Zone, Germany Rescue, Escape
P-10 34 Anna Podshin (b. 1937): Testimony 1957      
P-10 35 Solomon Friedman: The Escape from Slovakia 1948   Slovakia Escape
P-10 36 Baruch Kaminker: The Escape from Romania 1945   Romania Escape
P-10 37 Dr. Kashiv: Smuggling Pioneers from Kovna 1944-1945   Kovno Rescue, Escape
P-10 38 Haim Rosenthal: Poland     Poland   
P-10 39 Abraham Sadeh: Waldenburg     Waldenburg  
P-10 40 Michael Shor Ami: Aliyah Bet in Austria     Austria Emigration
P-10 41 David Schiff: Poland     Poland  
P-10 42 Menachem Scmuelovitz: The Escape       Escape
P-10 43 The Escape from Russia: Memoirs and Testimony     Russia Escape
P-10 44 Memoirs of an American Military Rabbi on his Activities in the "Brikha" in Germany 1945-1948   Germany Escape
             
P-14 1--7 The Otto Klepetar Collection: Correspondence between Otto and Hedda Klepetar 1939-1961   Otto Klepetar  
             
P-20 12 Peretz Markish: Correspondence with his Wife--Three Telegrams, Moscow 1939-1940   Peretz Markish, Moscow  
P-20 13 Correspondence between the Markish Family and Esther Laznikova /Markish/, Moscow 1943   Peretz Markish, Moscow  
P-20 14 Peretz Markish: Correspondence with his Wife--Moscow 1946   Peretz Markish, Moscow  
P-20 15 Peretz Markish: Correspondence with his Sons David and Simon--Kislovodsk 1947   Peretz Markish, Kislovodsk  
P-20 16 Peretz Markish: Correspondence with his Mother-in-law, Vera Markovna--Moscow 1946   Peretz Markish, Moscow  
             
P-21 2,1-4 Activities of the Rabbinate of the Polish People's Army 1944-1945   Poland Resistance
P-21 3,8 Rabbi David Kahana: Speech on Holocaust of Polish Jews (Committee of Congregations) 1945   Rabbi David Kahana, Poland Extermination
P-21 3,14 Rabbi David Kahana: Speech on Warsaw Ghetto 1942   Rabbi David Kahana, Warsaw, Poland Ghettos, Jewish Persecution
P-21 6,2-8 Kielce Riots: Writings and Documents 1946   Kielce Jewish Persecution
             
P-22 188 Dov Volchonsky: Lists on the History of the Jews of Vitebsk     Vitebsk  
             
P-24 16 Arthur Eisenbach: Personal Documents 1931-1991   Arthur Eisenbach  
P-24 18 Yitzchak Tauger: Personal Documents and Diary--Krakow 1942-1943   Yitzchak Tauger, Krakow  
P-24 36 Arthur Eisenbach's Notes on I. Rubin's Book, The Jews in Lodz During the German Conquest 1939-1945 1988   Arthur Eisenbach, Lodz  
P-24 214-221 Lists and Copies of Research on the Holocaust Period: Lodz Ghetto and the Ringelblum Archive from the Warsaw Ghetto 1939-1945   Emanuel Ringelblum, Lodz, Warsaw Ghettos
P-24 241 Nazi Legislation Against the Jews 1939-1944     Anti-Jewish Legislation
P-24 244-246 Drafts and Lists of the Publication of Emanuel Ringelblum's Diary     Emanuel Ringelblum   
             
P-26 2--4 The Pavel Zinger Collection: Albums of Press Clippings and Other Materials, including Items from Therezin 1929-1938   Terezin  
             
P-28 1 Abraham Kracik: Documents 1946-1968   Abraham Kracik  
P-28 2 Abraham Kracik: Testimony (Rachel Auerbach's List) 1956   Abraham Kracik  
P-28 3--4 Abraham Kracik: The "Death Squad" 1944 Hebrew, Yiddish Abraham Kracik Extermination
P-28 5--7 Abraham Kracik: Memoirs and Testimony on the Bialystok Ghetto and the "Death Squad"   Yiddish, Hebrew, German Abraham Kracik, Bialystok Ghettos, Extermination
P-28 9 Abraham Kracik: Two Articles on the Event of the Eichmann Trial 1961   Abraham Kracik, Eichmann War Criminals
             
P-30 151 Instructions of the Governments on the Fate of the Jewish Communities 1939-1942     Jewish Persecution
P-30 175-178 Paul Arensberg: Lists and Articles on the Expulsion of Jews from Nazi Germany 1970   Germany Expulsion
             
P-31 151 Transfer of Money by Max Marcus from the Dresdner Bank for Siegbert Cahn, Buchenwald 1939   Dresdner, Buchenwald Camps
             
P-32 5 Moses Friedman: Correspondence, Particularly with Brother Nathan Yalin-Mor--Warsaw, Vilna, Eretz Yisrael 1935-1962   Moses Friedman, Warsaw, Vilna, Palestine  
             
P-35 1 Paul Tabori: Correspondence with Ivan Boldizsar (Budapest) on Release from Forced Labor Camp 1939   Paul Tabori, Budapest Camps
P-35 2 Paul Tabori: Correspondence with T. Barabas on Rescue Activities 1947   Paul Tabori Rescue
P-35 3 Paul Tabori: Correspondence with Jews from Hungary in Israel 1945-1969   Paul Tabori, Hungary, Israel  
P-35 5 Association of Nazi Camp Survivors 1963   Association of Nazi Camp Survivors Camps, Survivors
P-35 7,2 Emil Brigg: Testimony on his Activities during the Holocaust--Galicia, Hungary     Galicia, Hungary  
P-35 8 Union of Hungarian Jewish Communities: Appeal to Hungarian Parliament for Jewish Rights 1938   Union of Hungarian Jewish Communities, Hungary Jewish Persecution
P-35 11 The Jews of Hungary--Press Clippings and Photographs 1912-[195.]   Hungary  
             
P-36 12 Students' Works in Memory of Jewish Community 1974     Holocaust Commemoration
P-36 17 Chomet: The Destruction of Galician Jews     Chomet, Galicia Extermination
P-36 26 Instructions of the Nazi Government on Living Conditions and Contact with Jews 1941-1942     Anti-Jewish Legislation
P-36 27 Journal of SS Officer Hauptscarfuerhrer Landau on the Extermination of the Jews of Drohobycz 1941-1944   Drohobycz Extermination
P-36 59 The Holocaust in Galicia     Galicia  
P-36 60 Communities in Galicia: Historical Surveys     Galicia  
P-36 62-77 Lists of Jewish Communities in Galicia     Galicia  
P-36 120 Righteous Gentiles--Press Clippings       Righteous Gentiles
P-36 121 Memoirs from Nazi Camps: (1) Flossenburg, (2) Kaltwasser 1944-1945   Flossenburg, Kaltwasser Camps
             
P-40 6 Jacob Guri: On the Responsibility of the Soviet Union for the Lack of Rescue for the Russian Jews during the Holocaust     USSR Rescue, Extermination
P-40 52-53 The Jewish Committee Against Fascism 1942-1944   Jewish Committee Against Fascism  
P-40 54 The Jews of the Soviet Union during the Holocaust--Includes "The Black Book" and Babi Yar     USSR, Babi Yar  
P-40 73 Nazi War Crimes: Articles from Pravda     Pravda War Criminals
P-40 91 Hatred of Jews: Excerpts from Russian Publications in Western Countries 1920-1939   Russia Antisemitism
P-40 99,6-17 Hatred of Jews in Germany: Excerpts of Publications 1933-1944   Germany Antisemitism
P-40 100 Hatred of Jews in Nazi Germany: Excerpts of Publications 1933-1945   Germany Antisemitism
P-40 101,3-6 Germany: Anti-Jewish Caricatures 1933-1944   Germany Antisemitism
P-40 103 Caricatures and Excerpts from Anti-Nazi Publications        
P-40 117 Hatred of Jews in Italy: Caricatures 1938-1943   Italy Antisemitism
             
P-42 11 Report on the Situation of Polish Jews in South Kazakhstan and Kirgistan /1942/   Poland, Kazakhstan, Kirgistan Jewish Persecution
P-42 12 Report on the "Jewish Problem" in Dazhambul /1942/   Dazhambul Jewish Persecution
P-42 13 Report on Relief for Polish Citizens (Especially Jews) by the Polish Embassy in the USSR 1941-1943   Poland, USSR Jewish Persecution, Relief
P-42 19 Telegram and Memorandum from the Polish Army Authorities on Giving Permission for Evacuation of Jews 1942   Poland Escape
P-42 20 Report by Jewish Agency Representative on the Situation of Polish Jews in the Soviet Union 1942   Jewish Agency, Poland, USSR Jewish Persecution
P-42 22 The Jewish Problem during the Evacuation of the Polish Army in the Soviet Union to Iran--Memorandum 1942   Poland, USSR, Iran Jewish Persecution
P-42 23 S. Ziegelboim: Report on Evacuation of Polish Jews from the Soviet Union 1942   Poland, USSR Escape
P-42 27 Statistical Data: General Number of Evacuees and Number of Jewish Evacuees       Escape
P-42 34 Political Department of the Ministry of Defense: The Means to Solve the Jewish Problem in the Polish Army--Memorandum 1944   Political Department of the Ministry of Defense, Poland Jewish Persecution
P-42 35 Polish Ambassador in London to Polish Prime Minister: On Discussion in British Parliament of Jewish Secessions from the Polish Army 1944   Poland, England  
P-42 36 British Radio Announcement on Parliamentary Discussion of Jewish Secession from Polish Army 1944   Poland, England  
P-42 37 L. Sokolov: Ministry of the Interior Memorandum on Trial of Jewish Deserters from the Polish Army 1944   Minstry of the Interior, Poland  
P-42 38 Professor A. Gorka: Memorandum on Need to Change Verdict in Trial of Jewish Deserters 1944   Poland  
P-42 41 Marek Wajsblum: The Problem of Jewish Secessions from Polish Forces--Report 1948   Poland  
P-42 43 S. Ziegelboim to Secretary of the Interior S. Mikolichik: On the Opening of Book Stores in the Warsaw Ghetto 1942   Warsaw Ghettos
P-42 44 Meeting between Polish Representatives and Jewish Representatives from Eretz Yisrael 1942   Poland, Palestine  
P-42 46 List from the Report on Jews in Resistance Groups 1944     Resistance
P-42 49 The Leadership of Polish Jewry: Report on Activities 1940-1945   Poland  
             
P-43 2 Sonia Malka Kabalnik: Correspondence with Friends and Family in Europe on Persecutions and the Holocaust 1933-1948   Europe Jewish Persecution
             
P-47 25 Central Committee for Aid to the Jewish Victims and Refugees of World War II--Buenos Aires 1945   Central Committee for Aid to the Jewish Victims and Refugees of World War II, Buenos Aires Survivors, Refugees, Relief
P-47 36 World Jewish Congress: M.R.--Report on my Escape from Lemberg 1939   World Jewish Congress, Lemberg Escape
P-47 37 World Jewish Congress: Report on the Situation in Warsaw 1939   World Jewish Congress, Warsaw Jewish Persecution
P-47 38 World Jewish Congress: Report on Berlin, Vienna, and Danzig 1939   World Jewish Congress, Berlin, Vienna, Danzig Jewish Persecution
P-47 39 World Jewish Congress: Report on the Situation of Jews in East Galizia--Eyewitness Testimony 1940   World Jewish Congress, Galicia Jewish Persecution
P-47 40 World Jewish Congress: Report of Czechoslovakia, Bohemia, and Moravia 1940   World Jewish Congress, Czechoslovakia, Bohemia, Moravia  
P-47 41 World Jewish Congress: Documentation of Anti-Jewish Legislation in Belgium 1940   World Jewish Congress, Belgium Anti-Jewish Legislation
P-47 42 Excerpts from Gazeta Zydowska 1940-1941   Gazeta Zydowska  
P-47 48 Council for the Assistance of Jews Expelled from Germany 1938-1939   Council for the Assistance of Jews Expelled from Germany, Germany Expulsion, Refugees
             
P-51 63 The Moshe Goldblatt Collection: Gravestone of Holocaust Victims in Riga--Photographs     Riga Holocaust Commemoration
             
P-54 9 Jacob Zamir: Correspondence with ORT on his Work with Argicultural Schools for Displaced Jewish Youth in Italy 1947-1949   Jacob Zamir, ORT, Italy Displaced Persons
P-54 30 ORT Argicultural School in Nowosiolki for Jewish Youth Expelled from Germany 1938-1939   ORT, Nowosiolki, Germany Expulsion, Displaced Persons
P-54 31-34 Jacob Zamir: Memoirs on World War II, Piotrkov, Escape to Lithuania, and work with ORT 1939-1941   Jacob Zamir, ORT, Piotrkov, Lithuania Escape
P-54 35 Jacob Zamir: Memoirs on Agricultural Schools for Displaced Jewish Youth in Italy 1947-1949   Jacob Zamir, Italy Displaced Persons
P-54 38 Jacob Zamir: Appeal to ORT to Establish Agricultural Training 1939   Jacob Zamir, ORT  
P-54 40 Agricultural Training for Displaced Persons in Italy 1945   Italy Displaced Persons
             
P-55 12 Report on OSE Activities in Detention Camps in France 1939-1941   OSE, France Camps
P-55 14 Survey of OSE Activities 1943   OSE   
P-55 24 Program of the Conference on Jewish Health Problems /1945/   Conference on Jewish Health Problems Displaced Persons
P-55 25 OSE: The Budget for the First Semester 1948   OSE  
P-55 26 Problems of Rehabilitation of Displaced Persons 1949     Displaced Persons
P-55 36-68 Articles by Julius Brutskus on the Situation of Jews during the Holocaust and After 193.-1946   Julius Brutskus Jewish Persecution
P-55 70 Plans for Settlement in Uruguay by German Jewish Immigrants /193./   Germany, Uruguay Emigration
P-55 71 "Races and Racism": A Study and Information Group 1937      
P-55 72 Excerpts of Report on Possibility of Jewish Immigration to New Caledonia--EMCOL 1937   EMCOL (Society of Jewish Emigration and Colonization), New Caledonia Emigration
P-55 73 Petition to the Committee for the Defense of Jewish Rights in Central and Eastern Europe on the Treatment of Jews in Romania 1938   Committee for the Defense of Jewish Rights in Central and Eastern Europe, Europe, Romania Jewish Persecution
P-55 74 The Society of Jewish Emigration and Colonization (EMCOL): Evian Conference 1937-1938   EMCOL Emigration
P-55 75 The Society of Jewish Emigration and Colonization (EMCOL)--Memorandum 1938   EMCOL Emigration
P-55 76 Report of the EMCOL Society during the Period 1938-1939 1938-1939   EMCOL Emigration
P-55 80 Emergency Refugee Conference--New York 1941   Emergency Refugee Conference, New York Refugees
P-55 81 American Jewish Congress: First Report of the Commissioner-General on Jewish Affairs of the Vichy Government /1941/   American Jewish Congress, France  
P-55 82 Copy of Order from the French Army in Algeria on Jewish Soldiers 1943   France, Algeria  
P-55 83 Freeland Territorialist League of America for Jewish Colonization--Memorandum /1944/   Freeland Territorialist League of America for Jewish Colonization, USA Emigration
P-55 85 Repudiation of Nazi Criminal Science: A Motion by the Jewish Medical Association of Palestine /1946/   Jewish Medical Association of Palestine, Palestine War Criminals
P-55 86 The Fate of the Jews during the Holocaust--Press Clippings 1933-1946     Extermination
P-55 89 General Assembly of the Jewish Colonization Association: Paix et Droit 1938   Jewish Colonization Association, Paix et Droit  
P-55 90 World Committee of Propaganda Against Racism, Nazism, and Fascism: A Call to Arms 1939   World Committee of Propaganda Against Racism, Nazism, and Fascism  
P-55 91 M. Wischnitzer: "Jewish Emigration from Germany 1933-1938," Jewish Social Studies 1940   Jewish Social Studies, Germany Emigration
P-55 92 Union for the Protection of the Human Person: "The Conscience of the Church in Defiance of Hitler" /1941/   Adolf Hitler, Union for the Protection of the Human Person Resistance
P-55 93 European Migrations Before and During the Present War: Statistical Bulletin 1941   Europe Emigration
P-55 94 Union for Refugees in France: Refugees in French Concentration Camps 1941   Union for Refugees in France, France Refugees, Camps
P-55 95 American Jewish Committee Research Institute on Peace and Post-War Problems: Jewish Post-War Problems 1942   American Jewish Committee Jewish Persecution
P-55 96 American Jewish Congress: The Documented Story of Nazi Atrocities Against the Jews 1943   American Jewish Congress  Extermination
P-55 97 The Nation Associates, Inc.: The Jews of Europe 1943   The Nation Associates, Inc., Europe Jewish Persecution
P-55 98 Joint Emergency Committee for European Jewish Affairs: The Case of European Jews 1943   Joint Emergency Committee for European Jewish Affairs, Europe Jewish Persecution
P-55 99 M.L. Wulman: "The Tragedy of the Jewish Physician in Europe," Medical Leaves /194./   Medical Leaves, Europe Jewish Persecution
P-55 100 Union for the Protection of the Human Person: Stop the Murders in Poland Now! 1943   Union for the Protection of the Human Person, Poland  
P-55 101 Union of Russian Jews: Jews in German-occupied Soviet Territory /1943/   Union of Russian Jews, Germany, USSR  
P-55 102 E. Papanek: "Initial Problems of the Refugee Children's Homes in Montmorency, France," School and Society 1943   School and Society, Montmorency, France  Refugees 
P-55 103 Rescue of the Jewish and Other Peoples in Nazi-occupied Territory: Hearings before the Committee on Foreign Affairs 1943   Committee on Foreign Affairs Rescue
P-55 104 I. Dijour: The Preparations for the Bermuda Conference 1943   I. Dijour, Bermuda  
P-55 105 The Jews of Algeria--Press Clippings 1943   Algeria  
P-55 106 American Jewish Committee Research Institute on Peace and Post-War Problems: Post-War Migrations 1943   American Jewish Committee Emigration
P-55 107 I. Dijour: "Jewish Migration--Past and Post-War," The Jewish Social Service Quarterly 1943   I. Dijour, The Jewish Social Service Quarterly Emigration
P-55 108 Congressional Record: Debates on the Entrance of Refugees into the United States 1944   USA Emigration, Refugees
P-55 109 I. Dijour: Statistics of Extinction 1944   I. Dijour Extermination
P-55 110 Polish Labor Group, New York: Nazi Justice--Nazi Law for Poles and Jews 1944   Polish Labor Group, New York, Poland Anti-Jewish Legislation
P-55 111 The Woodrow Wilson Foundation, New York: Our Second Chance 1944   Woodrow Wilson Foundation, New York  
P-55 112 The Union for the Protection of the Human Person: Letter to the Joint Distribution Committee and United Jewish Appeal 1944   Union for the Protection of the Human Person, Joint Distribution Committee, United Jewish Appeal  
P-55 113 American Jewish Committee Research Institute on Peace and Post-War Problems: Jews and the Post-War World 1945   American Jewish Committee Displaced Persons
P-55 114 E.A. Goldenweiser: "Postwar Problems and Policies," Federal Reserve Bulletin 1945   Federal Reserve Bulletin  
P-55 115 Union for the Protection of the Human Person and the Committee for the Defense of the Rights of Jews to French Representatives 1945   Union for the Protection of the Human Person, Committee for the Defense of the Rights of Jews, France Jewish Persecution
P-55 116 World Jewish Congress: Nahum Goldmann--Our Position in the World of Today and Tomorrow 1945   Nahum Goldmann, World Jewish Congress  
P-55 117 Max Laserson: "Solving the Minorities Problem by Legal Means," Journal of Legal and Political Sociology 1945     Jewish Persecution
P-55 119 The Times and the Yellow Star: On the Activities of Dr. Minkovsky during the Holocaust 1945   Dr. Minkovsky Resistance
P-55 120 L.H. Lehmann: Vatican Policy in the Second World War 1945   Vatican  
P-55 121 Union for the Protection of the Human Person and the Committee for the Defense of the Rights of Jews: European Refugees and the Duty of Democracies 1946   Union for the Protection of the Human Person, Committee for the Defense of the Rights of Jews, Europe Refugees, Jewish Persecution
P-55 122 F. Minkowska, Dr. Fusswerk: "The Rorschach Test on Jewish Children who were Victims of Racial Laws," Journal de Psychiatrie Infantile 1947   Journal de Psychiatrie Infantile Survivors, Anti-Jewish Legislation
P-55 123 The International League Against Racism and Antisemitism--Pamphlet 1949   International League Against Racism and Antisemitism Antisemitism
P-55 124 The Jewish Contemporary Documentation Center, Paris--Pamphlet 1949   Jewish Contemporary Documentation Center, Paris  
P-55 125 יחיאל האפער--לידער פון דער נאכט 1950      
P-55 190 Julius Brutzkus: On Antisemitism /1938/   Julius Brutskus Antisemitism
P-55 205 Races and Racism: Bulletin of the Study and Information Group 1937   Study and Information Group  
P-55 208 The Answer: A Non-sectarian Approach to the Problems of the Hebrew People in Europe and Palestine 1943   Europe, Palestine Jewish Persecution
P-55 209 Jewish Frontier 1943, 1945   Jewish Frontier  
P-55 210 Union of Jewish Resistance, Paris, Renaissance 1946   Union of Jewish Resistance, Renaissance, Paris Resistance
P-55 211 The Jewish Contemporary Documentation Center: Le Monde Juif 1949   Jewish Contemporary Documentation Center, Le Monde Juif  
P-55 220 Michael Shvarts: Essays on Nietzsche and National Socialism 1945   Nietzsche  
P-55 277 "Blood Groups Among the Jewish Population," Revue OSE 1939   OSE, Revue OSE  
P-55 278 "The Myth of the German Blood," Revue OSE 1939   OSE, Revue OSE, Germany  
P-55 279 "The Italian Declaration on the Races," La Revue Juive de Geneve 1938   La Revue Juive de Geneve, Italy  
P-55 283 W.C. Boyd: "Blood Groups," Tabulae Biologicae 1939   Tabulae Biologicae  
             
P-59 13 Dov Berliner: Memoirs--Wloclawk Under Nazi Occupation 1939   Dov Berliner, Wloclawk  
P-59 13 Dov Berliner: Memoirs--Włocławek at the Beginning of Nazi Occupation 1939, 1979   Dov Berliner, Włocławek  
P-59 15 List of Deaths in Jewish Hospitals in Bendorf-Sayn 1940-1942   Bendorf-Sayn  
             
P-60 11 Yehuda Slotzky Collection: Yad Vashem--List of Relatives who Died in the Holocaust 1957   Yad Vashem Extermination
P-60 84 The Yishuv in Eretz-Yisrael and Aid to Jews during the Holocaust 1968   Palestine Relief
P-60 88 "Israel Aid to European Jewry during the Catastrophic Period," Le Monde Juif 1968   Le Monde Juif, Israel, Europe Relief
P-60 89-90 The Palestine Jewish Community and its Assistance to European Jewry in the Holocaust Years 1970   Palestine, Europe  
P-60 95 Palestine Soldiers and their Role in Rescuing Jews during World War II and After 1973   Palestine Rescue, Displaced Persons
P-60 156 "The Commandant of Auschwitz Testifies"--Lists of R.P. Hess 1965   Hess, Auschwitz Camps
P-60 168 Jewish Fighters Against the Nazis 1972     Resistance
P-60 178 And Once Again…Hitler: Anatomy of Tyranny 1974   Adolf Hitler  
P-60 199 Instructor of Holocaust History: The Holocaust of the Jewish People in Europe 1976   Europe Extermination
P-60 217 Between Historical Truth and Political Pamphlet: Post-Uganda Zionism in the Crisis of the Holocaust 1977      
P-60 260 Ben Zion Dinur: The Tasks of Yad Vashem in Research on the Holocaust and Heroism and their Problems 1957   Ben Zion Dinur, Yad Vashem Extermination, Resistance
P-60 287 General Relief Committee for Bobruisk, New York 1945   General Relief Committee for Bobruisk, Bobruisk, New York Relief
             
P-65 288 World War II: Jews--Abraham Duker, Jews in the World War 1939   Abraham Duker  
P-65 290 Abraham Duker: Jewish Survival in the World Today 1939-1941   Abraham Duker Jewish Persecution
P-65 312 J. Lestschinsky: The Position of the Jewish People Today 1952     Jewish Persecution
P-65 314 Jewish Population of the World 1936, 1949      
P-65 438 Holocaust Bibliography--Card Index        
P-65 439 World War II: New York Public Library, Jewish Division--Catalogue Cards     New York Public Library, New York  
P-65 440 Fascism and Nazism 1934-1940      
P-65 441 Anti-Nazi Material--USA Pamphlets 1938, 1940   USA  
P-65 442 Nazi Germany: Anti-Jewish Policy     Germany Anti-Jewish Legislation
P-65 443 Abraham Duker: On Nazi Anti-Jewish Policy 1940-1941   Abraham Duker, Germany Anti-Jewish Legislation
P-65 444 Jews in Nazi-occuped Europe--Memorandum 1942   Europe  
P-65 445 The Holocaust--Pamphlets and Offprints        
P-65 446 The Holocaust--Press Clippings        
P-65 447 The Vichy Government's Vatican Enquiry on Anti-Jewish Measures     France, Vatican Anti-Jewish Legislation
P-65 448 Ukrainians and Jews: The Holocaust and Rescue Attempts     Ukraine Rescue
P-65 449 Extermination of Polish Jewry July-August 1943   Poland Extermination
P-65 450 Appeal from Polish Jews to American Jewry 1943   Poland, USA  
P-65 451 Letter from Poland by M. Borenbein     Poland  
P-65 452 Warsaw Ghetto--Pamphlets, Press Clippings, Posters 1948-1968   Warsaw Ghettos
P-65 453 Judenrats 1967      
P-65 454 Jewish Resistance to the Holocaust: Rescue Efforts       Resistance, Rescue
P-65 455 D. Kranzler: Ideology of Rescue 1982     Rescue
P-65 456 Refugees 1940-1944     Refugees
P-65 457 National Refugee Service, Inc.: Memoranda 1941   National Refugee Service, Inc. Refugees
P-65 458 War Criminals       War Criminals
P-65 459 The Eichmann Case     Eichmann War Criminals
P-65 460 Abraham Duker: Correspondence Regarding Archive RG 153 Records of the Judge Advocate General (Army)     Abraham Duker, Judge Advocate General (Army)  
P-65 461 Postwar Planning: World War II        
P-65 462 Jews in Postwar Europe     Europe Displaced Persons
P-65 463 Abraham Duker: Jews in the Postwar World 1945   Abraham Duker Displaced Persons
P-65 464-465 American Jewish Committee: Research Institute on Peace and Post-War Problems 1942-1945   American Jewish Committee Displaced Persons
P-65 466 American Jewish Conference: Survey of Facts and Opinions on Post-War Jews 1943   American Jewish Committee Displaced Persons
P-65 467 American Jewish Committee: Committee on Peace Problems 1944-1945   American Jewish Committee Displaced Persons
P-65 468 American Jewish Committee: To the Councellors of Peace--Recommendations 1945   American Jewish Committee Displaced Persons
P-65 470 World War II: Peace Treaties--Italy, Bulgaria, Hungary, Romania, and Finland     Italy, Bulgaria, Hungary, Romania, Finland  
P-65 471 United Nations and Jewish Problems--Memoranda     UN  
P-65 472 UNRRA     UNRRA  
P-65 473 American Joint Distribution Committee: Jewish Population in U.S. Zone 1946   Joint Distribution Committee, American Zone, USA Displaced Persons
P-65 474 I. Stone: Aide to the Nuremberg Tribunal--Correspondence 1946   Nuremberg War Criminals
P-65 475 Displaced Persons 1946-1949     Displaced Persons
P-65 476 A. Goldstein: Attitude of the Recent Russian Emigres towards the Jewish Question--YIVO 1951   YIVO, Russia Emigration, Jewish Persecution
P-65 477 Displaced Persons: Abraham Duker's Activities--Memoranda 1948-1949   Abraham Duker Displaced Persons
P-65 478 Displaced Persons: Abraham Duker's Correspondence     Abraham Duker Displaced Persons
P-65 479 Holocaust Remembrance       Holocaust Commemoration
P-65 480 וומישנה יומית: Memories of Holocaust Victims 1964-1968     Holocaust Commemoration
P-65 481 L. Oppenheimer (Holocaust Survivor): Impression of a Visit to Latvia 1971   Latvia Survivors
P-65 482 Abraham Duker: Memorandum on Need to Translate Books on the Holocaust 1947   Abraham Duker Holocaust Commemoration
P-65 483 Abraham Duker: Speech at Warsaw Ghetto Memorial Meeting 1964   Abraham Duker, Warsaw Ghettos, Holocaust Commemoration
P-65 484 Abraham Duker: Lecture on the Holocaust--2 Cassettes 1971   Abraham Duker  
P-65 485 Abraham Duker: Speech to Brandeis University on the Holocaust 1977   Abraham Duker, Brandeis University  
P-65 486 Abraham Duker: Review of The Jewish Experience of the Holocaust, vol. 1 1977-1979   Abraham Duker  
P-65 487 The Holocaust: Research and Publications--Materials of Conferences        
P-65 488 Center for Holocaust Studies     Center for Holocaust Studies  
P-65 489 Psychic Traumatization: Wayne State University 1964-1965   Wayne State University  
P-65 490 Yeshiva University, Stern College for Women: The Holocaust--L. Dawidowicz 1970-1971   Yeshiva University, Stern College  
P-65 491 The Holocaust in Art and Literature        
P-65 649 F.A. Larin: The Political Response of American Jewry to German Jewish Refugees 1933-1939   USA, Germany Refugees
P-65 1059 "The Tzaddik of Nuremberg," NBC Broadcast 1947   Nuremberg  
P-65 1215 American Federation of Jewish Fighters, Camp Inmates, and Nazi Victims 1974, 1979   American Federation of Jewish Fighters, Camp Inmates and Nazi Victims, USA Camps, Resistance, Survivors, Extermination
P-65 1543 On the Legal Status of Polish Jews--Draft 1935   Poland Anti-Jewish Legislation
P-65 1544 The Situation of Jews in Poland 1936   Poland Jewish Persecution
P-65 1545 The Situation of Jews in Poland 1936   Poland Jewish Persecution
P-65 1546 M. Moskowitz: Review of Abraham Duker's Pamphlet on Jews in Poland 1937   Abraham Duker, Poland  
P-65 1547 Dead End for Jews in Poland 1936   Poland Jewish Persecution
P-65 1548 Poland Turns to Fascism 1937   Poland  
P-65 1549 Jews in Poland--Draft 1937   Poland Jewish Persecution
P-65 1567 Jews in Poland 1936-1937   Poland Jewish Persecution
P-65 1569 American Jewish Committee: The Jewish Situation in Poland 1937-1938   American Jewish Committee, Poland Jewish Persecution
P-65 1586 Abraham Duker: Letters to Editors--Poland 1946-1963   Abraham Duker, Poland  
P-65 1587 Charts and Statistical Data on Population Movements 1946     Emigration
P-65 1591 Central Committee of the Jews in Poland: Establishment of the Warsaw Ghetto Memorial 1948   Central Committee of the Jews in Poland, Warsaw, Poland Ghettos, Holocaust Commemoration
P-65 1594 J. Tenenbaum: The Plight of Polish Jews 194   Poland Jewish Persecution
P-65 1613 Poland--Press Clippings 1944   Poland  
P-65 1648 France Speaks: The Jewish Problem in France 1942   France Jewish Persecution
P-65 1656 American Jewish Committee: The Jews in Germany--Memorandum 1937   American Jewish Committee, Germany  
P-65 1657 The Jews in Germany: Lady Astor's Admonition 1937   Lady Astor, Germany Jewish Persecution
P-65 1658 Germany: Post-World War II--The Jewish Travel Guide 1953   Germany  
P-65 1662 B. Wasserstein: Britain and the Jews of Europe, 1939-1945 1975   England, Europe  
P-65 1663 World War II: Great Britain Jews--Pamphlets 1939   England   
P-65 1668 Jews in Holland: Survival in the Holocaust 1937, 1978   Netherlands Survivors
P-65 1671 Conference on Jewish Relations: The Jews in Hungary 1938   Hungary  
P-65 1675 World Jewish Congress: The Jewish Situation in Romania 1938   World Jewish Congress, Romania Jewish Persecution
P-65 1676 Romanian Jewry in the Postwar Period 1952-1954   Romania Displaced Persons
P-65 1698 Ukrainians: Pogroms, War Criminals--Press Clippings     Ukraine War Criminals
             
P-66 27 Preliminary Report of the Committee on Peace Studies to the Administrative Committee of the American Jewish Committee 1940   American Jewish Committee  
P-66 29 The Jefferson School of Social Science: Seminar on the Jewish People in the War and in the Post-War World 1944   Jefferson School of Social Science Displaced Persons
P-66 51 Committee of the Conference of Jewish Relations for the Rescue of the Remnants of Jewish Libraries in Europe 1945   Conference of Jewish Relations for the Rescue of the Remnants of Jewish Libraries in Europe, Europe Rescue 
P-66 56 Correspondence with Organizations of Jews from Sanz for the Preparation and Publication of a Memorial Book 1954-1970   Sacz Holocaust Commemoration
P-66 79 Yad Vashem: The Sixth Council--Memoranda, Protocols, Lists 1969   Yad Vashem  
P-66 80 Raphael Mahler: Holocaust Rembrance Day--Gymnasia Blich 1967   Raphael Mahler, Gymnasia Blich Holocaust Commemoration
P-66 167-192 Editorial Materials to Sacz Book     Sacz Holocaust Commemoration
P-66 193 The Current Problems of the Jewish People in Light of History       Jewish Persecution
P-66 194 The Lesson of the Holocaust and the Uprising       Resistance
P-66 324 "Is a Century of Jewish Life Meaningless?" New Currents 1944   New Currents  
P-66 340 Antisemitism in Poland 1946   Poland Antisemitism
P-66 345 The Remnants of Polish Jewry 1947-1948   Poland Survivors, Displaced Persons
P-66 355 Jewish Schools in Poland 1948   Poland Survivors
P-66 356 The Treatment of Jewish Children and Youth in Poland 1948   Poland Survivors
P-66 385 The Jewish People in the First Half of the Twentieth Century 1950      
P-66 433-434 The Economic Foundations of the Jewish Question in Our Time 1957      
P-66 436 "Factors of Jewish Survival," Jewish Spectator 1957   Jewish Spectator Survivors
P-66 457 The Lesson of the Holocaust and the Uprising 1959     Resistance
P-66 503 Emanuel Ringelblum's Letter from the Warsaw Ghetto     Emanuel Ringelblum, Warsaw Ghettos
P-66 508 Emanuel Ringelblum: The Heroic Historian--the 20-Year Anniversary of his Murder by Nazis 1964   Emanuel Ringelblum  Holocaust Commemoration
P-66 511-513 Emanuel Ringelblum: Twenty Year Commemoration of his Death 1964   Emanuel Ringelblum Holocaust Commemoration
P-66 515 Teaching on the Subject of the Connection between Antisemitism and Fascism 1965     Antisemitism
P-66 516 Shulamit Ben Meir: Ignoring Our Part in the Holocaust and Uprising 1965     Resistance
P-66 556 Emanuel Ringelblum's Letter from the Warsaw Ghetto: Research on the Holocaust and Uprising 1969   Emanuel Ringelblum, Warsaw Ghettos, Resistance
P-66 563-564 Raphael Mahler: Articles for Sefer Sacz     Raphael Mahler, Sacz Holocaust Commemoration
P-66 858 British General Consul in Berlin: Banking for trip to Palestine 1937   England, Palestine, Berlin Emigration
P-66 1031-1032 The Jews of Poland: Statistical Data and Charts 1918-1939   Poland  
P-66 1035 Jews and the Jewish Problem in Poland     Poland Jewish Persecution
P-66 1044 Emanuel Ringelblum--Letters and Press Clippings     Emanuel Ringelblum  
P-66 1045 Yugent Ruf (Call to Youth) of Borochov Dec. 1941   Yugent Ruf, Borochov  
P-66 1046 Underground Cultural Work in the Jewish Ghettos of Poland--Report from Warsaw 1944-1945   Poland, Warsaw Ghettos, Resistance
P-66 1047 Resistance Flier from the Jewish National Committee 1944   Jewish National Committee Resistance
P-66 1048 American Representative of the Polish Underground Labor Movement 1944   Polish Underground Labor Movement, USA, Poland Resistance
P-66 1049 Extermination of Polish Jews: Lodz--Photograph Album 1945   Poland, Lodz Extermination
P-66 1050 Poalei Zion Lewica: Warsaw--Poster 1946   Poalei Zion Lewica (Left), Warsaw  
P-66 1067-1069 Office of Jewish Social Aid: Sacz and its Surroundings 1940-1942   Office of Jewish Social Aid, Sacz Relief
P-66 1070 Jewish Committee of Nowy Sacz--Letters and Lists of Survivors 1945-1946   Jewish Committee of Nowy Sacz, Nowy Sacz Survivors
P-66 1071 Letters from Sacz 1945-1946   Sacz  
P-66 1072 Sacz--Press Clippings     Sacz  
P-66 1075 Jewish Organizations and Institutions--Group Photographs     Sacz  
P-66 1076 The Jews of Sacz--Photographs     Sacz  
P-66 1079 Judenrat, Forced Labor--Photographs     Sacz Camps
P-66 1080 Displaced Persons: Nowy Sacz--Photographs     Nowy Sacz Displaced Persons
P-66 1081 Graves, Cemeteries, and Memorials to Holocaust Victims--Photographs     Sacz Holocaust Commemoration
P-66 1082-1083 Articles and Memoirs Intended for Sefer Sacz     Sacz  
P-66 1084-1085 Memories and Testimony on the Holocaust of the Jews of Sacz     Sacz Extermination
P-66 1086 Survivors' Testimony: Jewish Historical Commission--Krakow 1945-1947   Jewish Historical Commission, Krakow Survivors
P-66 1087 Jewish Historical Commission, Section Tirschenreuth Neu-Sandez--Factual Report 1948   Jewish Historical Commission, Tirschenreuth, Nowy Sacz  
P-66 1088 Holocaust Survivors' Testimony on SS Officer Johann Swoboda, Head of Arbeitsamt Nowy Sacz 1947   SS Officer Johann Swoboda, Nowy Sacz Survivors, War Criminals
P-66 1089 Raphael Mahler's Notes on Dr. Emanuel Ringelblum     Raphael Mahler, Emanuel Ringelblum  
P-66 1092 Articles and Memoirs for Sefer Sacz     Sacz Holocaust Commemoration
P-66 1172-1173 On the Situation of Jews Under Nazi Occupation--Speeches in Moscow 1941   Moscow Jewish Persecution
P-66 1181 Vilna Ghetto, Jewish Cemetery, Jewish Scientific Institute--Photographs 1943   Vilna Ghettos
P-66 1182 Minsk: Girl's Grave in Jewish Cemetery--Photograph 1943   Minsk Holocaust Commemoration
P-66 1183 American Representation of the General Jewish Workers' Union of Poland: The Ghetto Speaks--New York 1944   General Jewish Workers' Union of Poland, Poland, USA Ghettos, Resistance
P-66 1184 Raphael Mahler's Notes on Janusz Korczak     Raphael Mahler, Janusz Korczak  
P-66 1185 The Holocaust of Polish Jews--Press Clippings, USA 1944-1947   Poland, USA Extermination
P-66 1186 The Holocaust of Polish Jews--Press Clippings, Poland 1946   Poland, USA Extermination
P-66 1187 The Holocaust--Press Clippings        
P-66 1188 Displaced Persons Camp and Jewish Cemetery in Ichenhausen--Photographs 1947   Ichenhausen Camps, Displaced Persons, Holocaust Commemoration
P-66 1189 Displaced Persons--Press Clippings       Displaced Persons
P-66 1191 Antisemitism and Holocaust Denial--Notes and Press Clippings       Antisemitism
P-66 1202 Jews of the Soviet Union--Press Clippings 1946-1949   USSR Displaced Persons
P-66 1204 Jews of the Soviet Union in World War II--Notes     USSR  
P-66 1214 Polish Jews After World War II--Notes     Poland Displaced Persons
P-66 1217 Josef Kermisz: Three Years of Activities of the Jewish Historical Commission     Josef Kermisz, Jewish Historical Commission  
P-66 1223 Poalei Zion in Poland--Fliers 1946-1947   Poalei Zion, Poland  
P-66 1225 Polish Jewry--Press Clippings 1945-1956   Poland  
P-66 1238 Jewish Peoples Fraternal Order, New York: The Jew in Poland 1949   Jewish Peoples Fraternal Order, New York, Poland  
             
P-67 324 The Chaim Brody Collection: Federation of German Olim 1937-1938 Hebrew Chaim Brody, Federation of German Olim, Germany, Palestine Emigration
P-67 325 The Chaim Brody Collection: Federation of Czechoslovakian Olim--Circulars 1939 Hebrew, German/ Czech Chaim Brody, Federation of Czechoslovakian Olim, Czechoslovakia, Palestine Emigration
P-67 338 The Chaim Brody Collection: B'nai Brith--Jerusalem Lodge Report 1939, 1940 Hebrew  Chaim Brody, B'nai Brith, Jerusalem  
             
P-69 16-17 Bernard Mark: Publications on Auschwitz and the Warsaw Ghetto     Bernard Mark, Auschwitz, Warsaw Ghettos, Camps
P-69 42 Correspondence and Papers Concerning the Publishing of Marks' "Scrolls of Auschwitz" 1980s   Bernard Mark, Scrolls of Auschwitz, Auschwitz Camps, Extermination
P-69 67-70 Bernard Mark: The Extermination and the Resistance of the Polish Jews, 1939-1944 1955 Yiddish, Hebrew, English, French Bernard Mark, Poland Extermination, Resistance
P-69 71 Bernard Mark: The Warsaw Ghetto Uprising--Paris 1955   Bernard Mark, Warsaw, Paris Ghettos, Resistance
P-69 73 Bernard Mark: Problems in the Study of the Jewish Resistance Movement During the Second World War 1957   Bernard Mark Resistance
P-69 85 Bernard Mark: The Warsaw Ghetto Uprising  1963 Yiddish  Bernard Mark, Warsaw  Ghettos, Resistance
P-69 90 Bernard Mark: Fragments from the "Auschwitz Scroll"     Bernard Mark, Scrolls of Auschwitz, Auschwitz Camps, Extermination
P-69 96-99 Bernard Mark: Auschwitz Scroll (Megillat Auschwitz) 1977   Bernard Mark, Scrolls of Auschwitz, Auschwitz Camps, Extermination
P-69 114 "Four Documents from Auschwitz," Gal-Ed 1973   Gal-Ed, Auschwitz Camps, Extermination
P-69 115 Jewish Youth in Struggle--Notes to Bernard Mark's book     Bernard Mark Resistance
P-69 116 Bernard Mark: Baum's Group--Underground Group in Germany 1937-1942   Bernard Mark, Baum, Germany Resistance
P-69 117 Michal Rojzenfeld, Member of ZOB in the Warsaw Ghetto--Correspondence, Photographs     Michal Rojzenfeld, ZOB, Warsaw Ghettos, Resistance
P-69 118 Esther Mark: Research Notes on Pinkus Kartin and Andrzej Szmit     Esther Mark, Pinkus Kartin, Andrzej Szmit  
P-69 119 Esther Mark: Women's Participation in the Resistance     Esther Mark  Resistance
P-69 120 Jews in Concentration and Extermination Camps--Notes, Press Clippings       Camps, Extermination
P-69 121 Esther Mark: SS Man's Report--Auschwitz     Esther Mark, Auschwitz Camps, Extermination
P-69 122-124 Auschwitz: Survivors' Evidence, Bibliography, Research Notes     Auschwitz Camps, Extermination, Survivors
P-69 125 Diary from the Warsaw Ghetto -- Manuscript     Warsaw  Ghettos, Resistance
P-69 126 Memoirs from Gestapo Prisoners       Camps
P-69 127 Z. Gradavsky: Diary of an Auschwitz Prisoner     Auschwitz Camps, Extermination
P-69 128 Zalman Lewenthal's Diary--Auschwitz     Zalman Lewenthal, Auschwitz Camps, Extermination
P-69 129-134 Photographs of Documents on Auschwitz, Warsaw Ghetto, and Resistance Fighters     Auschwitz, Warsaw Ghettos, Resistance
P-69 135 Jews in the French Resistance--Photograph Album 1947   France Resistance
             
P-70 6 Certificate of Abraham Berman's Medal of an Anti-Nazi Fighter--East Germany 1963   Abraham Berman, Germany Resistance
P-70 11 Abraham Berman's Farewell Letter on Leaving for Israel--Draft 1950   Abraham Berman, Israel Emigration
P-70 17 Contacts with Yad Vashem Concerning Transfer of Abraham Berman's Archive 1971   Abraham Berman, Yad Vashem  
P-70 18 Agreement with the Lohamei ha-Geta'ot Museum on the Transfer of Abraham Berman's Holocaust Archive 1971-1972   Abraham Berman, Lohamei Ha-Geta'ot Museum  
P-70 24,2 Abraham Berman's Public Activities--Photographs 1945-1949   Abraham Berman  
P-70 43 Batia Temkin-Berman: Personal Documents and Papers--Notes on the CKZP Library 1945-1949   Batia Temkin-Berman, CKZP Library  
P-70 44 Batia Temkin-Berman: CKZP Library--Photographs [194.]   Batia Temkin-Berman, CKZP Library  
P-70 46 In Memory of a Fighter: On Batia Temkin-Berman on the 10th Anniversary of her Death 1953-1963   Batia Temkin-Berman, CKZP Library Holocaust Commemoration
P-70 82 Abraham Berman: Thesis on Antisemitism in Poland 1945   Abraham Berman, Poland Antisemitism
P-70 83 Two Antisemitic Leaflets from Poland 1948   Poland Antisemitism
P-70 84 Antisemitism in Poland--Press Clippings 1945-1953   Poland Antisemitism
P-70 85 The Kielce Pogrom: Repercussions 1946   Kielce Jewish Persecution
P-70 86 Bureau d'informations polonaises: Report on Jewish Affairs 1947   Bureau d'informations polonaises, Poland  
P-70 90 Abraham Berman: Doniosly akt--On permission to emigrate 1949   Abraham Berman Emigration
P-70 95 The League in the Fight Against Racism--Articles of Incorporation, Statutes and Program 1946-1948   League in the Fight Against Racism  
P-70 96 The General Polish League in the Fight Against Racism--Minutes, Letters, Circulars 1946-1949   General Polish League in the Fight Against Racism, Poland  
P-70 97 The General Polish League in the Fight Against Racism--Posters, Leaflets 1946   General Polish League in the Fight Against Racism, Poland  
P-70 98 The General Polish League in the Fight Against Racism--Press Clippings, incl. Prawo Czlowieka 1946   General Polish League in the Fight Against Racism, Prawo Czlowieka, Poland  
P-70 99 The General Polish League in the Fight Against Racism--Pamphlets 1947-1948   General Polish League in the Fight Against Racism, Poland  
P-70 102 Jews in Poland--Press Clippings 1945-1950   Poland  
P-70 103 The Jewish Agency: Press Bulletin 1945-1948 Polish Jewish Agency  
P-70 104 Abraham Berman's Articles in Newspapers 1945-1949   Abraham Berman  
P-70 105 List of Jewish Teachers in Warsaw 1945 Polish Warsaw  
P-70 110 "Why I Must Leave My Country": Anonymous Letter to J. Tuwim--Wałbrzych 1946   Julian Tuwim, Wałbrzych Emigration
P-70 111 The Jewish Agency: Bureau of Emigration--Questionnaire, Personal Lists--Warsaw 1946 Polish Jewish Agency, Warsaw Emigration
P-70 112 Jewish Brothers and Sisters: Leaflet by a Jewish anti-Aliyah Group [1946] Polish Poland Emigration
P-70 113 Union of Jewish Partisans in Poland 1947 Polish, Yiddish Union of Jewish Partisans in Poland, Poland Resistance
P-70 114 Ida Kaminska, Majer Melman: Zadania teatru zydowskiego i jego formy organizacyjne w nowej Polsce--Warsaw 1947 Polish Warsaw, Poland  
P-70 115 Cultural and Literary Societies 1947-1948      
P-70 116 Jewish Newspapers in Poland--List and single issue 1945-1949   Poland  
P-70 117 Zionist Coordination on Matters of Children and Youth in Poland: "Beit Aliyyat Yeladim"--Lodz 1948   Beit Aliyyat Yeladim, Lodz, Poland Displaced Persons
P-70 135 Inauguration of the Warsaw Ghetto Monument: Press Conference--Photographs 1948   Warsaw Ghettos, Holocaust Commemoration
P-70 143 Jews in Lower Silesia--Statistical Data 1946   Silesia  
P-70 177 World Jewish Congress: European Conference--Abraham Berman's Speech Aug. 19-22, 1945   Abraham Berman, World Jewish Congress, Europe  
P-70 188 Abraham Berman's Research Notes and Plans on the Holocaust     Abraham Berman  
P-70 189 די וואס האבן געראטעוועט ישראל בלעטער--Tel Aviv 1954 Yiddish, Polish Israel, Tel Aviv  
P-70 190 צו דער פארגעשיכטע פונעם געטא-אויפשטאנד פאריזער ציטשריפט 1954 Yiddish    Ghettos, Resistance
P-70 191 O losie dzieci Zydowskich w zakladach opiekunczych w getcie Warszawkim (Wspomnienia)--Biuletyn ZIH 28 1963 Polish Biuletyn ZIH, Warsaw Ghettos, Survivors, Displaced Persons, Holocaust Commemoration
P-70 192 Resistance in the Warsaw Ghetto--Biuletyn ZIH 29 1959 Polish Biuletyn ZIH, Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 193 Adolf and Barbara Berman: Zaglada getta w Warszawie (Szkic knonikarski)--Biuletyn ZIH 45-46 1963 Polish Abraham Berman, Biuletyn ZIH, Warsaw Ghettos, Extermination
P-70 194 וועגן יאנוש קארטשאק איקוף--Buenos Aires 1963 Yiddish Janusz Korczak, Buenos Aires  
P-70 195 The Fate of the Children in the Warsaw Ghetto--ראבן בריינין קידער-קליניק ביולעטין 1968 Yiddish Warsaw Ghettos, Extermination
P-70 196-199 From the Days of the Underground--Manuscript       Resistance
P-70 200 Janusz Korczak: נאכן 30-טן יארטאג פון זיין טויט)--ראבן בריינין קידער-קליניק ביולעטין) 1973 Yiddish Janusz Korczak  
P-70 201 The Fate of the Children in the Warsaw Ghetto--Offprint from The Holocaust of Europe's Jews 1973   Warsaw, Europe Ghettos, Extermination
P-70 202 The Jewish National Committee: A Voice from the Depths--Publications of the Soldiers and Partisans Museum 1976 Hebrew Jewish National Committee, Soldiers and Partisans Museum  
P-70 203 Informacje, dotyczace Rady Pomocy Zydom (Rady "Zegoty" w latach 1943-1945)--[Odpowiedzi na pytania p. T. Prekerowej] 1977 Polish    
P-70 204 Poetry from the Abyss: Pages on the Study of the Holocaust and Uprising     Warsaw Ghettos, Resistance, Extermination
P-70 205 Ba-Makom Bo Ye'ad Lo Ha-Goral: Reviews and Correspondence Concerning the Book 1978   Ba-Makom Bo Ye'ad Lo Ha-Goral,   
P-70 206 וואס דער גורל האט מיר באשערט מיט יידן אין ווארשע, 1939-1942 1981 Yiddish Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 207 Holocaust Maps        
P-70 208 Abraham Berman's Collection of Holocaust Photographs     Abraham Berman  
P-70 209 Profiles of German Bosses in the Warsaw Ghetto--Copies of Yad Vashem Documents     Yad Vashem, Warsaw Ghettos
P-70 210 Deportation of Jewish Children from Czechoslovakia--Copies of Documents from the Lodz Ghetto 1942-1943   Czechoslovakia, Lodz Ghettos, Deportation
P-70 211 Receipts for Money Transferred to Underground Resistance Organizations in Poland--Copies 1943   Poland Resistance
P-70 212 Jewish Labor Committee to Embassy of Poland in the US (re: Money transfer to the representative of Poalei Zion, A. Berman--Copies of Letters 1944   Abraham Berman, Jewish Labor Committee, Poalei Zion, Poland, USA Resistance
P-70 213 On Embezzlement of Money by a Polish Journalist Connected with "Zegota" in 1943 1946   Zegota, Poland  
P-70 214 A Corpse-Cart: Anonymous Drawings by a Former Ghetto Inmate       Ghettos, Extermination
P-70 215 Jewish Cemetery in Warsaw--Photographs     Warsaw Ghettos, Holocaust Commemoration
P-70 216 Jozef Zysman-Ziemian: Biographical Notes     Jozef Zysman-Ziemian  
P-70 217 Marian Berland: Ostatnie Dni (Last Days)--Memoirs on Warsaw during the Holocaust     Marian Berland, Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 218 Relacja clopca "z hulajnoga"--Memoirs of a Jewish boy from Warsaw     Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 219 Poems on the Holocaust--Manuscripts        
P-70 220 Questionnaire of Jewish Children, Holocaust Survivors 1945     Survivors, Displaced Persons
P-70 221 Affidavit Concerning a Jewish Girl, Holocaust Survivor--Tel Aviv 1950   Tel Aviv Survivors 
P-70 222 Draft of the Sentence at the Trial of the Head of the Jewish Police in the Ostrowiec Camp [195.]   Ostrowiec Camps, War Criminals
P-70 223 Abraham Berman on the Eichmann Trial 1961   Abraham Berman, Adolf Eichmann War Criminals
P-70 224 J. Gitler-Barski: "Aufenthaltslager"--Bergen Belsen. Dziennik wieznia; Offprint, ZIH Bulletin 1975     Josef Gitler-Barski, Biuletyn ZIH, Bergen-Belsen Camps 
P-70 225 "The Aryan Side": Memoranda, Memoirs, and Press Clippings on the Polish Underground's Aid to Jews     Poland Resistance, Relief
P-70 226 VII Dzieci w getcie. Nauczanie. Centos. Notes, Articles, Press Clippings     Warsaw Ghettos
P-70 227 VIII Problem "judenratow," policji gettowej, "Gestapo" z. Notes and Press Clippings     Warsaw Ghettos
P-70 228 XII Getto: "Z Otchani Poezje" 1944; "Glos z Otchl" 1944--Abraham Berman: Notes and Writings 1965-1976   Abraham Berman Ghettos
P-70 229 Abraham Berman's Research on the Holocaust: Excerpts from Published Sources and Memoirs     Abraham Berman  
P-70 230 Abraham Berman's Notes on the Holocaust: Talks and Correspondence with "Antek" Zuckerman, Zvi Shner 1973-1976   Abraham Berman, Itzchak Zuckerman, Zvi Shner  
P-70 231 Abraham Berman: Research Notes Arranged by Problems     Abraham Berman  
P-70 232 Abraham Berman: Various Notes on the Holocaust     Abraham Berman  
P-70 233 Emanuel Ringelblum--Notes, Press Clippings, Photographs     Emanuel Ringelblum  
P-70 234 Janusz Korczak: Notes, Press Clippings, Statistics     Janusz Korczak  
P-70 235 Nastek Matywiecki (Officer of Armia Ludowa)--Notes, Press Clippings     Nastek Matywiecki, Armia Ludowa  
P-70 236 International Research Service--Arolsen [1973] French International Research Service, Arolsen  
P-70 237 International Committee of Patronage: Auschwitz-Birkenau, Dachau--Postcards   French International Committee of Patronage, Auschwitz-Birkenau, Dachau Camps
P-70 238 Yad Vashem--Circulars, Notes, Press Clippings 1963-1977 Hebrew Yad Vashem   
P-70 239 Yad Vashem--Conference 1960-1963 Hebrew Yad Vashem  
P-70 240-241 Yad Vashem--Sixth Council 1969, 1972 Hebrew Yad Vashem  
P-70 242 Abraham Berman: Correspondence with Yad Vashem 1959-1977   Abraham Berman, Yad Vashem  
P-70 243 Panstwowe muzeum w Oswiecimiu: 30th Anniversay Medal--Tymczasowy Maly Przewodnik [1948] Polish    
P-70 244 Concentration Camps: Bergen-Belsen, Neuergamme--Postcards     Bergen-Belsen, Neuergamme Camps
P-70 245 KZ-Museum Dachau: Lists of Aussenkommando     Dachau Camps, War Criminals
P-70 246 Exhibition: לעבן Struggle and Uprising in the Warsaw Ghetto--Booklet, Photographs 1963 Yiddish Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 247 The Extermination of the Jews in Poland: Eyewitness Testimony--Geneva 1944 French Poland, Geneva Extermination
P-70 248 The Extermination of the Jews in Poland: The Extermination Camps--Geneva 1944 French Poland, Geneva Extermination, Camps
P-70 249 The Extermination of the Jews in Poland: The Ordeal in the Warsaw Ghetto--Geneva 1944 German Poland, Warsaw, Geneva Extermination, Ghettos, Resistance
P-70 250 The Warsaw Ghetto Uprising: Collection of Warsaw Documents 1945 Polish Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 251 Dora Agatstein-Dormontowa: Jews in Krakow during the Period of German Occupation--Rocznik Krakowki, vol. 31   Polish Dora Agatstein-Dorontowa, Rocznik Krakowki, Krakow  
P-70 252 Tadeusz Bor Komorowski: "The Underground Army," Veritas--London; Abraham Berman's Notes 1951 Polish Abraham Berman, Tadeusz Bor Komorowski, Veritas Resistance
P-70 253 ב. מארק: נייע דאקומעטן צו דער געשיכטע פון דער ווידערשטאנד-באוועגונג און פון אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא פאריזער צייטשריפט 1954 Yiddish Bernard Mark, Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 254 Szymon Datner: The Warsaw Ghetto Uprising 1960 Polish Szymon Datner, Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 255 Władysław Bartoszewski: Polskie judaica literackie w publikacjach konspiracyjnych lat 1939-1944--Tworczosc 1962 Polish Władysław Bartoszewski, Tworczosc  
P-70 256 ב. מארק: פארשווייגונג און פארשוועכונג פונעם יידיש ווידערשטאנד--יידישער קולטור 1962 Yiddish Bernard Mark, Yiddische Kultur Resistance
P-70 257 Edwarda and Bernard Markowie: "PPR and the Jewish Question During the Period of Nazi Occupation," Z pola walki 1 (17)--Abraham Berman's Notes 1962 Polish Abraham Berman, Bernard Mark, Polish Workers' Party (PPR)  
P-70 258 Przeglad Lekarski: Special Edition Dedicated to the Medical Problem in the Auschwitz-Birkenau Concentration Camp 1962 German Przeglad Lekarski, Auschwitz-Birkenau Camps
P-70 259 Melbourne: יידישער פראגרעסיווער צענטר נישט פארגעסן-נישט פארגעבן--Pamphlet 1963 Yiddish Melbourne  
P-70 260 מיר באשולדיגן. גלאבקע--דער טעארעטישער בעגרידער פון דעם יידישן מאסן--מארד יידיש בוך--Warsaw 1963 Yiddish Warsaw  
P-70 261 M. Devorzhetsky: Psycho-sociological Problems of Jewish Children Hidden with Non-Jews During the Holocaust--Offprint 1966 Hebrew   Survivors
P-70 262 R. Sakowska: Komitety domowe w getcie Warszawskim--Biuletyn ZIH 61 1967 Polish Biuletyn ZIH, Warsaw Ghettos
P-70 263 K. Iranek-Osmecki: Kto ratuje jedno zycie…Polacy I Zydzi 1939-1945--London, Orbis 1968 Polish London  
P-70 264 The Six Million Swindle: Blackmailing the German People--Takoma Park, Maryland 1972 English Maryland  
P-70 265 Jerzy Ros: Zydzi a walka zbrojna z okupantem hitlerowskim na Ziemiach polskich 1939-1945--Antysemityzm i prawo w Polsce--Tel Aviv 1972 Polish Jerzy Ros, Poland, Tel Aviv Antisemitism, Anti-Jewish Legislation
P-70 266 T. Prekerowa: The Council to Aid Jews in the Warsaw Ghetto--Biuletyn ZIH 2/3 (Offprint) 1973 Polish Council to Aid Jews (Rada Pomocy Zydom), Biuletyn ZIH, Warsaw Ghettos, Relief
P-70 267 K. Dunin-Wasowicz: Polish Resistance and the Warsaw Ghetto Uprising--Warsaw 1974 French Warsaw, Poland Ghetto, Resistance
P-70 268 S. Korbonski: Polskie panstwo podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945--Literary Institute, Paris 1975 Polish Literary Institute, Paris  
P-70 269 The Holocaust in Literature: Abraham Berman's Broadcast--Notes 1973   Abraham Berman  
P-70 270 Abraham Berman's Lectures on the Warsaw Ghetto: Copenhagen--Notes, Correspondence 1975   Abraham Berman, Warsaw, Copenhagen Ghettos
P-70 271 Ch. R. Allen: The Immortal Warsaw Ghetto--Kinderbuch Publications, New York [1963]   Kinderbuch Publications, Warsaw, New York Ghettos, Resistance
P-70 272 E. Jewtuszenko: Babi Jar--Translations into Polish by J. Zagorski and L. Pasternak   Polish Louis Pasternak, Babi Yar  
P-70 273 Wojsko Polskie (Polish Armed Forces). Gl. Zarzad Polit.-Wych. Konspekt gawedy no. 10--Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising [1945] Polish Wojsko Polskie (Polish Armed Forces), Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 274 Anniversaries of the Warsaw Ghetto Uprising: Poland, Latin America--Posters 1945-1948   Poland, Latin America, Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 275 Holocaust Remembrance Day: Anniversaries of the Warsaw Ghetto Uprising--Press Clippings 1947-1975   Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 276 Josef Kermisz: On the Fourth Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising--Jewish Agency Press 1947 Polish Josef Kermisz, Jewish Agency, Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 277 Holocaust Remembrance Day: Abraham Berman's Notes, Articles, and Speeches 1950-1975   Abraham Berman Holocaust Commemoration
P-70 278 Folks Sztyme: Special Holocaust Remembrance Day Issues 1952-1964   Folks Sztyme Holocaust Commemoration
P-70 279 Holocaust Memorial Meeting--Paris 1954   Paris Holocaust Commemoration
P-70 280 20th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising: Abraham Berman's Participation in Warsaw Ceremonies--Pamphlets, Press Clippings, Memorial kerchief 1962   Abraham Berman, Warsaw  Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 281-282 Holocaust Memorial Meeting--Tel Aviv, Holon, Jerusalem 1968-1974   Tel Aviv, Holon, Jerusalem Holocaust Commemoration
P-70 283 Holocaust Remembrance Day: Press Conference on the ZKN Archive and Beate Klarsfeld Activities 1974   Beate Klarsfeld, Jewish National Committee (ZKN) Holocaust Commemoration
P-70 284 Holocaust Monuments: Israel, Poland, Germany--Photographs     Israel, Poland, Germany Holocaust Commemoration
P-70 285 Nazi Concentration Camps--Drawings by Polish Artists     Poland Camps
P-70 286 Holocaust Posters--Poland, Czechoslovakia 1960s   Poland, Czechoslovakia  
P-70 287 Scenariusz wystawy (Dokumenty zbrodni hiterowkich w Polsce dokonanych na ludnosci zydowskiej w latach 1939-1945)        
P-70 288 Eichmann Exhibition--Munich 1961 German Adolf Eichmann, Munich War Criminals
P-70 289 Anti-Nazi Exhibition on Eichmann, Globke, and Neo-Nazis: Tel Aviv--Photographs 1961 Hebrew Adolf Eichmann, Hans Globke, Tel Aviv War Criminals
P-70 290 Holocaust Exhibition by Painter Isaac Belfer--Tel Aviv     Isaac Belfer, Tel Aviv  
P-70 291 TSKZ: Wystawa plastyki poswiecona 20th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising  [1963] Polish Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 292 Bramy tragedii. Wystawa fotografiki Adama Kaczkowskiego poswiecona dwudziestoleciu wyzwolenia Majdanka i Oswiecimia--Egzemplarzy 20 z negatiwow wlasnych wykonal autor wystawy, kwiecien--Warsaw 1965 Polish Warsaw, Maidenek, Auschwitz Camps, Holocaust Commemoration
P-70 293 Poland in World War II--Press Clippings     Poland  
P-70 294 The Warsaw Ghetto--Press Clippings     Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 295 The Bialystok Ghetto Uprising--Newspapers and Press Clippings 1947-1948   Bialystok Ghettos, Resistance
P-70 296 "Zegota"--Newspapers 1945-1946   Zegota   
P-70 297 Literature and Arts in the Warsaw Ghetto--Press Clippings, Papers 1944-1948 Polish Warsaw Ghettos, Resistance
P-70 298 The Holocaust: Press Clippings 1945-1977      
P-70 300 דאס ווארט פון דער יידישער אין טאג פון איר פונאנדערלעזונג [1946] Yiddish    
P-70 391 Abraham Berman: The Anti-Nazi Fighters Organization in Israel צענטראלע פון פראגרעסיווע ינסטיטוציעס אין ישראל 10 יאר טאטיקייט 1958 Yiddish Abraham Berman, Anti-Nazi Fighters Organization in Israel, Israel  
P-70 392 Protocol of Constituent Conference of the Federation of Former Resistance Fighters and Prisoners of Concentration Camps  1950   Federation of Former Resistance Fighters and Prisoners of Concentration Camps Resistance, Camps
P-70 393-396 The Anti-Nazi Fighters Organization in Israel: Foundation, Correspondence, Activities, Photographs 1955-1973   Anti-Nazi Fighters Organization in Israel, Israel  
P-70 403 The Anti-Nazi Fighters Organization: Cinema Evenings--War and Holocaust 1959   Anti-Nazi Fighters Organization in Israel, Israel Holocaust Commemoration
P-70 404 Visitors' Book: Exhibition on the Holocaust 1960     Holocaust Commemoration
P-70 405 Exhibition on Life, Struggle, and Destruction of the Warsaw Ghetto: Visitors' Book--Tel Aviv 1963   Warsaw, Tel Aviv Ghettos, Resistance, Extermination, Holocaust Commemoration
P-70 489 Preparation for an International Conference on Anti-Nazi Resistance Studies 1959     Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 490-491 International Conference on the History of the Resistance Movement--Warsaw 1962 German Warsaw Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 492 Nazi Victims Memorial Day--Berlin 1963   Berlin Holocaust Commemoration
P-70 495 Second International Conference on the Teaching of the History of the Resistance Movement--Prague 1965 German Prague Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 498 Der Widerstandkaempfer: International Publication of Resistance Fighters 1966-1969 German Der Widerstandkaempfer Resistance
P-70 501 Chronology of the History of Buchenwald   German Buchenwald Camps
P-70 502 List of Suggested Films for the Cinema Week on the Resistance [1957] French   Resistance
P-70 503 Der Widerstand gegen Hitler im Spiegel der Briefmarke 1972 German Adolf Hitler Resistance
P-70 507-509 World Federation of Jewish Fighters, Camp Inmates, and Nazi Victims--Photographs, Conferences 1970, 1973, 1977 Yiddish World Federation of Jewish Fighters, Camp Inmates, and Nazi Victims Camps, Resistance, Extermination
P-70 510 International Documentation Center of the Resistance Movement--Salzburg 1960 German International Documentation Center of the Resistance Movement, Salzburg Resistance
P-70 511-513 Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes--Posters, Banner, Pamphlets 1961 German    
P-70 514 Publications of Organizations of Former Inmates of Nazi Camps: Buchenwald, Dachau, Neugamme, Ravensbrueck     Buchenwald, Dachau, Neugamme, Ravensbrueck Camps, Survivors
P-70 515-517 International Committee of Auschwitz--Notes, Correspondence, Bulletin, Postcards 1962, 1977 French International Committee of Auschwitz, Auschwitz Camps
P-70 518 After Auschwitz: Periodical Bulletin of the Organization of Former Inmates of Auschwitz--Paris 1969-1972 French Organization of Former Inmates of Auschwitz, Auschwitz, Paris Camps, Survivors
P-70 519 The Netherlands' Auschwitz Committee 1966, 1968 Dutch Netherlands Auschwitz Committee, Netherlands, Auschwitz Camps, Survivors
P-70 520-521 Union of Resistance Fighters for Wolnosc and Democracy--Circulars, Photographs 1964, 1976 Polish Union of Resistance Fighters for Wolność and Democracy, Wolność Resistance
P-70 522 Austrian Federation of Resistance Fighters and Victims of Fascism   German Austrian Federation of Resistance Fighters and Victims of Fascism, Austria Resistance, Survivors, Extermination
P-70 523 W. Steiner: The Roots and Renaissance of Antisemitism and National Socialism in Austria--Typescript   German Austria  Antisemitism
P-70 524 The Jews in the Resistance: Exhibition--Paris 1969 French Paris Resistance
P-70 525 World Federation of Jewish Fighters, Camp Inmates, and Nazi Victims: Paris--Posters   French World Federation of Jewish Fighters, Camp Inmates, and Nazi Victims; Paris Camps, Resistance, Extermination
P-70 526 Association of Anti-Fascist Fighters--Poster 1964 Czech Association of Anti-Fascist Fighters Resistance
P-70 530 R. Mahler, dedicated offprints: Antisemitism in Poland 1946   Raphael Mahler, Poland Antisemitism
P-70 531 J. Kermisz: Articles on the Warsaw Ghetto and the Holocaust   Hebrew, English Josef Kermisz, Warsaw Ghettos
P-70 A1 Documents of the Union of Anti-Nazi Fighters: Abraham Berman's Personal Papers, Registration of Residence 1945   Abraham Berman, Union of Anti-Nazi Fighters Resistance
P-70 A2 Documents of Zegota: Auschwitz Report--Krakow, Lwow, London     Zegota, Auschwitz, Krakow, Lwow, London Camps
P-70 A3 Attitude of Armia Krajowa (Home Army) to the Jews--Clippings from the Underground Press     Armia Krajowa (Home Army) Resistance
P-70 A4 Emanuel Ringelblum: Mark Fasenstein--Correspondence, Money Receipt 1943   Emanuel Ringelblum  
P-70 A5 First Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising 1944   Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
P-70 A6 Polish Authorities on Wojskowy Zwiazek Walki Zbrojnej; Akcja II Br. PAL pod murami getta Warszawsk.; Father Ptaszek, Righteous Gentile     Father Ptaszek, Warsaw Ghettos, Resistance, Righteous Gentiles
P-70 A7 ZKN Correspondence with World Jewish Organizations     Jewish National Committee (ZKN)  
             
P-71 8 Reuben Rubenstein: His Zionist Activities Among Displaced Persons in Germany 1946   Reuben Rubinstein, Germany Displaced Persons
P-71 9 Union of Lithuanian Jews in Germany--Protocols of First Committee 1947   Union of Lithuanian Jews in Germany, Germany, Lithuania Displaced Persons
P-71 19-20 Newspapers of Displaced Persons in Germany--Selected Issues 1946-1947   Germany Displaced Persons
P-71 21 Unzer Weg (Our Way): Displaced Persons Newspaper [1-149] 1945-1947 Yiddish Undzer Weg Displaced Persons
P-71 30 Central Committee of Liberated Jews in the British Zone--Album 1946   Central Committee of Liberated Jews in the British Zone, British Zone Survivors, Displaced Persons
P-71 32 Central Committee of Liberated Jews in the British Zone: Bergen Belsen 1947   Central Committee of Liberated Jews in the British Zone,  British Zone, Bergen-Belsen Camps, Survivors, Displaced Persons
P-71 33 Union of Lithuanian Jews in France: Songs of the Ghetto 1947   Union of Lithuanian Jews in France, France, Lithuania Ghettos, Displaced Persons
             
P-73 B1/15-29 S.L. Shneiderman Archives: Ilya Ehrenburg--The Anti-Fascist Committee     Samuel Shneiderman, Ilya Ehrenburg, S.L. Shneiderman Archives, Anti-Fascist Committee Resistance
P-73 B1/30-32 S.L. Shneiderman Archives: Ilya Ehrenburg--The Black Book   E Samuel Shneiderman, Ilya Ehrenburg, S.L. Shneiderman Archives, The Black Book Extermination
P-73 B1/63-65 S.L. Shneiderman Archives: Warsaw Ghetto--Yiddish Writers in the Ghetto     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Warsaw Ghettos
P-73 B1/112-113 S.L. Shneiderman Archives: Gemma La Guardia Gluck--Material for the book     Samuel Shneiderman, Gemma La Guardia Gluck, S.L. Shneiderman Archives Survivors
P-73 B1/115 S.L. Shneiderman Archives: M. Spiegel--Wartime Experiences     Samuel Shneiderman, M. Spiegel, S.L. Shneiderman Archives,   
P-73 B1/121 S.L. Shneiderman Archives: FDR, Jan Karski, Lucy Davidowitch--Negligence of the United States to Give Help to Jews in the Ghetto     Samuel Shneiderman, Franklin Roosevelt, Jan Karski, Lucy Davidowitch, S.L. Shneiderman Archives, USA Ghettos, Relief
P-73 B1/913 S.L. Shneiderman Archives: The SS St. Louis Tragedy 1939   Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, SS St. Louis Refugees, Emigration, Antisemitism
P-73 B2/5 S.L. Shneiderman Archives: Written on a Toenail--Memoirs of Jews Hiding on an Island in Poland     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Written on a Toenail--Memoirs of Jews Hiding on an Island in Poland, Poland Survivors
P-73 B3/1 S.L. Shneiderman Archives: Adolf Eichmann     Samuel Shneiderman, Adolf Eichmann, S.L. Shneiderman Archives War Criminals
P-73 B3/2 S.L. Shneiderman Archives: Mary Berg--Warsaw Ghetto Diary     Samuel Shneiderman, Mary Berg, S.L. Shneiderman Archives, Warsaw Ghetto Diary, Warsaw Ghettos
P-73 B3/3 S.L. Shneiderman Archives: Ilya Ehrenburg     Samuel Shneiderman, Ilya Ehrenburg, S.L. Shneiderman Archives  
P-73 B3/10 S.L. Shneiderman Archives: Jewish Partisans     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives Resistance
P-73 B3/12 S.L. Shneiderman Archives: Babi Yar     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Babi Yar Extermination
P-73 B3/13 S.L. Shneiderman Archives: David Szmulewski--Pictures from Auschwitz     Samuel Shneiderman, David Szmulewski, S.L. Shneiderman Archives, Auschwitz Camps
P-73 B3/14 S.L. Shneiderman Archives: Kielce Pogrom 1946   Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Kielce Extermination, Jewish Persecution
P-73 B4/16 S.L. Shneiderman Archives: Alfred Nossig--Nazi Collaborator, Sculptor, Writer     Samuel Shneiderman, Alfred Nossig, S.L. Shneiderman Archives  
P-73 B4/17 S.L. Shneiderman Archives: Mary Davis--Found her Daughter on a Polish Stamp     Samuel Shneiderman, Mary Davis, S.L. Shneiderman Archives, Poland  
P-73 B5/15 S.L. Shneiderman Archives: Shavel Ghetto--Pejsachwier     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Shavel Ghettos
P-73 B7/4 S.L. Shneiderman Archives: Rolf Hochhuth--The Deputy     Samuel Shneiderman, Rolf Hochhuth, S.L. Shneiderman Archives, The Deputy  
P-73 B7/11 S.L. Shneiderman Archives: Auschwitz     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Auschwitz Camps
P-73 B7/19 S.L. Shneiderman Archives: Holocaust Monuments--Philadelphia, Washington, New York     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Philadelphia, Washington D.C., New York Holocaust Commemoration
P-73 B8/10 S.L. Shneiderman Archives: Gemma La Guardia Gluck     Samuel Shneiderman, Gemma La Guardia Gluck, S.L. Shneiderman Archives Survivors
P-73 B8/19 S.L. Shneiderman Archives: Jewish Kultur-Clubs in Germany 1933-1941   Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Germany  
P-73 B9/6 S.L. Shneiderman Archives: Warsaw Ghetto--Resistance     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Warsaw Ghettos, Resistance
P-73 B9/7 S.L. Shneiderman Archives: Warsaw Ghetto--Writers and Spiritual Resistance; Oneg Shabbat     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Warsaw Ghettos, Resistance
P-73 B11/52 S.L. Shneiderman Archives: St. Louis--Full Polish Text 1939 P Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, SS St. Louis Refugees, Emigration, Antisemitism
P-73 B11/56 S.L. Shneiderman Archives: Germany, France--DP Camps and Nuremberg Trials     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Germany, France, Nuremberg Camps, Displaced Persons, War Criminals
P-73 B17/1 S.L. Shneiderman Archives: The River Remembers--Polish Translation, 10 Chapters 1986 P Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, The River Remembers, Poland Jewish Persecution, Extermination
P-73 B17/5 S.L. Shneiderman Archives: The Warsaw Ghetto--Eight Yiddish Articles 1973-1975 Y Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Warsaw Ghettos, Resistance
P-73 B17/6 S.L. Shneiderman Archives: The Warsaw Ghetto and The River Remembers 1963-1983   Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, The River Remembers, Warsaw Ghettos, Resistance, Jewish Persecution, Extermination
P-73 B17/7 S.L. Shneiderman Archives: The River Remembers--French Translation; L'arche, Paris 1974 F Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, The River Remembers, L'arche, Paris Jewish Persecution, Extermination
P-73 B17/8 S.L. Shneiderman Archives: The Lodz Ghetto 1962, 1966, 1967 Y, E Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Lodz Ghettos
P-73 B17/14 Photographs of Postwar Poland: Lublin, Bialystok, Cracow, Kazimierz, Nowa Huta, Zelazowa Wola, Dworek Fr. Chopena, Wroclaw, the Catholic Church 1957-1959   Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Poland, Lublin, Bialystok, Krakow, Kazimierz, Nowa Huta, Zelazowa Wola, Dworek Fr. Chopena, Wroclaw  
P-73 B17/19 S.L. Shneiderman Archives: Jewish Farmers, Survivors, in New Jersey--Weinland     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, New Jersey Survivors
P-73 B17/20 S.L. Shneiderman Archives: Otwock-Zofiowka   F Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Otwock, Zofiowka Extermination
P-73 B17/24 S.L. Shneiderman Archives: Ruins of Warsaw after World War II--Photographs     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Warsaw  
P-73 B17/25 S.L. Shneiderman Archives: Israel after World War II--Arrival of Olim     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Israel, Palestine Displaced Persons, Emigration, Survivors
P-73 B17/26 S.L. Shneiderman Archives: Paris during World War II     Samuel Shneiderman, S.L. Shneiderman Archives, Paris  
             
P-75 88 Yehoshua Gilboa Bequest: Antisemitism--Press Clippings     Yehoshua Gilboa Antisemitism
P-75 89 Yehoshua Gilboa Bequest: Christianity, Antisemitism and the Holocaust--Press Clippings     Yehoshua Gilboa Antisemitism
P-75 91 Yehoshua Gilboa Bequest: Destruction and Rebellion--Lists and Press Clippings     Yehoshua Gilboa Extermination, Resistance
P-75 92 Yehoshua Gilboa Bequest: The Holocaust in Jewish Thought     Yehoshua Gilboa Extermination 
P-75 93 Yehoshua Gilboa Bequest: The Holocaust in Literature--Press Clippings and Lists     Yehoshua Gilboa Extermination
P-75 94 Yehoshua Gilboa Bequest: The Holocaust, Echoes and Punishment--Press Clippings and Lists     Yehoshua Gilboa Extermination
             
             
T-5 2 Richard Lichtheim: Memorandum on the Problem of Displaced Persons in Geneva 1944   Richard Lichtheim, Geneva Displaced Persons
T-5 4 Main Concentration Camps and their Kommandos--Map       Camps, War Criminals
T-5 7 London Conference of Jewish Organizations 1946   London  
T-5 16 Relationship of the Catholic Church to Jews during the Holocaust and its Aftermath--Press Clippings 1988-1989   Catholic Church  
T-5 19 Ismar Freund: The Diaspora and Israel--The Problem of Dual Loyalty 1950   Ismar Freund, Israel  
T-5 21 Erez Jehuda: A Contribution to the Solution of the Jewish Question--The Jewish Agency in South America 1939   Jewish Agency, Latin America Jewish Persecution, Emigration
T-5 29 Marc Turkow--Correspondence 1946-1949   Marc Turkow  
T-5 37 Doz. Dworzecki: The History of Jewish Anti-Nazi Resistance, 1933-1945 1965   Doz. Dworzecki Resistance
             
T-6 2 Central Bureau for the Settlement of German Jews in Palestine--Report and Future Activities 1934   Central Bureau for the Settlement of German Jews in Palestine, Palestine Emigration
T-6 33 Ha-Histadrut Ha-Zionit: Berl Locker--Trips to Poland 1933, 1935, 1936   Berl Locker, Ha-Histadrut Ha-Zionit, Poland  
T-6 37 The Jewish Agency: N. Hertzberg, Teheran--Letters and Reports 1943   Jewish Agency, Teheran  
T-6 38 Ha-Shomer Ha-Tza'ir: Letter to Representatives and Officials 1943   Ha-Shomer Ha-Tza'ir  
T-6 45 The Jewish Agency: Surveys on Aliyah and the Activities of JNF 1936   Jewish Agency, Jewish National Fund (JNF) Emigration
T-6 49 The Jewish Agency: Jewish Immigration to Palestine from Germany 1933-1941   Jewish Agency, Palestine, Germany  
T-6 51 The Jewish Agency: The Committee for Jews of Occupied Europe--the Situation in Poland 1943   Jewish Agency, Poland, Europe Jewish Persecution
T-6 52 The Jewish Agency: The Committee for Jews of Occupied Europe--Situation of Jews under Nazis 1943-1945   Jewish Agency, Europe Jewish Persecution
             
T-9 10 Know and Remember: Hebrew Defenders and Fighters 1945     Resistance, Holocaust Commemoration
T-9 15 Irena Pisak: A Long Journey to Eretz-Yisrael--Poland, Siberia, Kazakhstan, Iran (1939-1947) 1973 (1988)   Palestine, Poland, Siberia, Kazakhstan, Iran Emigration
T-9 16 Joseph Gero: Correspondence--Sofia, Budapest 1943-1944   Budapest, Sofia  
T-9 17,2 Samuel Shick: Correspondence from Warsaw 1933-1939   Warsaw  
T-9 18 Jacob Warszawski: Escaped Poland through Japan and India--Documents, Correspondence, Photographs 1939-1955   Poland, Japan, India Emigration, Escape
T-9 19 Moshe Gerson: Agricultural Instructor in Germany, Latvia, and Israel--Memoirs and Correspondence 1919-1976   Germany, Latvia, Israel  
T-9 20 Heriberto Haber: The History of the Haber Family--Austria, Argentina, Israel 193.-1981   Heriberto Haber, Austria, Argentina, Israel  
T-9 22 The Van Son Family: Two Centuries of Dutch-Jewish Life 1992   Van Son, Netherlands  
T-9 24 Tzvi and Magdalena Schärf: Personal Documents, Correspondence, and Memoirs from the Holocaust Period 1942-1954      
T-9 31 Dr. Abraham Halbertal--Diary Excerpts, Photographs, Memoirs 1938 (1968)      
T-9 32 Judith (Edith) Gester: Memorial Pamphlet--Description of Concentration Camps in Transnistria 1980   Transnistria Camps, Holocaust Commemoration
T-9 33 Alexander Fox, Active in Illegal Immigration of Refugees to Eretz Yisrael--Memorial Pamphlet 1975   Palestine Refugees, Emigration, Holocaust Commemoration
T-9 34 Memories of Romania under Nazi Occupation--Memorial Pamphlet of the History of a Romanian Jewish Family 1980   Romania Jewish Persecution, Holocaust Commemoration
T-9 37 Gretl Marcus: Memoirs of a Survivor--Hamburg to Brazil 1938-1939 (1980)   Hamburg, Brazil Survivors, Emigration
T-9 40,4 Isaac Nathan: Issues of The Jewish Advocate--Includes Data on Jews in Europe and Refugees 1937-1938, 1947   The Jewish Advocate, Europe Jewish Persecution, Refugees
T-9 45 Ester Zadicario: Memoirs, Survivor Testimony, Press Clippings--Saloniki, Auschwitz     Saloniki, Auschwitz Camps, Survivors
T-9 55 Kornfeld Family Tree: Lists 211 Family Members who Died in the Holocaust 1980   Kornfeld Extermination
T-9 56 Marie and Lucien Harris: Family History and Family Trees--Family Killed in Holocaust 1986     Extermination
T-9 57 The Writings of Philip Friedman: A Bibliography--Includes many works on the Holocaust 1955   Philip Friedman  
T-9 61 Kaufman Family Tree: Transnistria Concentration Camp 1992, 1995   Kaufman, Transnistria Camps
T-9 62 Before the Holocaust: Letters to Alice, 1939-1941 1997      
T-9 64 Benjamin Zuckerman: The Long Path to Zion--Memoirs on Russia, Poland, Latvia, World War II, and Camps     Palestine, Russia, Poland, Latvia Camps, Emigration
             
T-10 1 Agence d'Orient: Telegraphic Agency of Political, Economic, and Financial Information--Cairo 1934-1938   Agence d'Orient, Cairo  
             
T-11 15,2,4,5 The Zilberstein Family: Poland, Austria, and Eretz Yisrael--Memories of World War II     Zilberstein, Poland, Austria, Palestine  
T-11 18 Hearing before the Anglo-American Committee of Inquiry--Washington, D.C. 1946   Anglo-American Committee of Inquiry, Washington, D.C. Displaced Persons
T-11 21 The Jewish Agency: Central Bureau for the Settlement of German Jews in Palestine 1936   Jewish Agency, Germany, Palestine Emigration
T-11 44 Davar: Illegal Immigrants Deported to Cyprus 1947   Davar, Cyprus Displaced Persons, Emigration
T-11 52 Grupa Zydowskich Działaczy Socjalistycznych z Polski--Bulletin 1944 Polish    
T-11 57 Simon Lostgarten: Memoirs--Krakow, Auschwitz, Displaced Persons     Krakow, Auschwitz Displaced Persons
T-11 59 Yad VaShem: Instructions for Collecting Witness Testimony; Index of Categories 195   Yad Vashem  
T-11 60 Rachel Auerbach: The Doctors' Book--Activities of Jewish Doctors in World War II; Holocaust Testimony 1955, 1968   Rachel Auerbach  
T-11 61 Union of General Zionists: Conference Protocols 1942   Union of General Zionists  
T-11 63 Flier Opposing Expulsion of Immigrants Arriving on the Atlantic 1941   Atlantic Jewish Persecution, Emigration
T-11 73,1 Lilya Basevitch: In a Race With Time--Memoirs of Life in Kibbutz Ein-Charud and Care of Refugee Children 1987   Kibbutz Ein-Charud Refugees, Survivors, Emigration
T-11 140 Youth Movements in the Holocaust 1943      
T-11 141 מהנעשה בגולה הכבושה 1944      
T-11 188 Yediot Achronot: Special Edition upon Defeat of Germany 07/05/1945   Yediot Achronot, Germany  
T-11 193 Matthew Steinlauf-Tsur: Diary--Holocaust Survivors on their Way to Israel 1946-1947   Israel Survivors, Emigration
T-11 198 Ha-Kibbutz Ha-Me'uchad Pioneering Committee--Articles on the Holocaust 1943-1946   Ha-Kibbutz Ha-Me'uchad   
T-11 261 Jewish Youth from Germany on Kibbutz Givat Brenner /193./   Kibbutz Givat Brenner, Germany Emigration
T-11 292 Shisha: Memorial for the Six Million who Died in the Holocaust 1987, 1991   Shisha Holocaust Commemoration
T-11 328 Absorption of the Immigrants from Germany 1933-1946   Germany, Palestine Emigration
             
T-30 1 Rivka Guber: Testimonies on the Holocaust Period--Residents of Kfar Achim     Rivka Guber, Kfar Achim  
             
T-31 1 Mendel Marshek: Memoirs--Forced Labor Camps 1945-1955     Camps
T-31 19 Registration of German Population in the Ukraine 1941-1942   Germany, Ukraine Emigration
T-31 28 A.N. Doydov: Memoirs 1950      
T-31 81 Excerpts from Letters and Articles from USSR 1944-1945   USSR  
T-31 88 David Cohen: Minsk during the Holocaust 1968   David Cohen, Minsk  
T-31 97 יוסף קרלר: דאס געזאנג צווישן ציין 1944-1956 Yiddish    
T-31 102 Hirsch Semolar: Testimony on the Minsk Ghetto 1983   Minsk Ghettos
T-31 136 Liezer Ran: Memoirs from the Years of Nazi Conquest--Refugees in the Soviet Union   Yiddish    
T-31 140 Article on the Activities and Death of a Jewish Partisan 1941, 1989     Resistance
T-31 142 Radio Svoboda (Liberty): 30th Anniversary of the Babi-Yar Massacre 1971   Radio Svoboda, Babi Yar Extermination, Holocaust Commemoration
T-31 157 NKVD: Certificate of Release of Jewish Polish Citizen 1941   People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD), USSR, Poland  
T-31 160 Soviet Jews: The Holocaust Period in the Smolensk Region 1974   USSR, Smolensk Jewish Persecution
T-31 174 Letters from Jewish Refugees in the Soviet Union to Eretz Yisrael 1942-1945   USSR, Palestine Refugees
T-31 187 Solomon Golzman: Letters of a Prisoner in Soviet Camps 1938-1947   USSR Camps
             
T-32 11 Rivka Levkovitz: Memoirs on the Holocaust Period in Krakow 1987   Krakow  
T-32 13 Committee for the Jews of Occupied Europe of the Jewish Agency--the Kosov Massacre 1944   Jewish Agency, Kosov, Europe Extermination
T-32 14 Social and Cultural Association of the Jews in Poland--Collection of Funds for Memorial at Treblinka /1962/   Social and Cultural Association of the Jews in Poland, Poland, Treblinka Holocaust Commemoration
T-32 17 Stronnictwo Narodowe: Antisemitic Poster /1939/     Antisemitism
T-32 34 M. Ring: Theft of Jewish Property in Warsaw during the Nazi Occupation  1981 Polish Warsaw Jewish Persecution
T-32 40 The Extermination of the Polish Jews as Told by an Eyewitness 1943   Poland Extermination
T-32 41 The Liquidation of the Warsaw Ghetto as Seen by a Christian 1943   Warsaw Ghettos, Extermination
T-32 42 D. Plinker: The Last Days of the Warsaw Ghetto--Community Leader who Committed Suicide 1943   Warsaw Ghettos, Resistance, Extermination
T-32 43 The Bureau of Documentation of Polish Refugees in Bucharest--Photographs of Nazi Slaughter 1945   Bureau of Documentation of Polish Refugees in Bucharest, Poland, Bucharest Extermination, Refugees
T-32 46 Aron Szwarcbard: Memoirs from the Years 1939-1945--Warsaw, Maidenek   Polish Warsaw, Maidenek Camps, Extermination
T-32 48 Chava Snyder-Spozhnikov: Memoirs--Bresk, Siberia, Labor Camp 1983   Bresk, Siberia Camps 
T-32 50 "Teka Lwowska": Lvov--Lists and Diaries 1941-1942   Lwow  
T-32 52 The Lodz Ghetto: Certificate of Graduation from High School 1941   Lodz Ghettos
T-32 54 M. Glarter: Letter Describing Model of Blood Libel Story Seen in Lenchitz Church 1939   Lenchitz Antisemitism
T-32 57 Lodz: Photograph of Memorial to Holocaust Victims 1959   Lodz Holocaust Commemoration
T-32 61 בדרך, פון "איחוד" בעוועגונג אין פוילן, אלבום תצלומים /1947/ Yiddish Poland  
T-32 64 Dov Berliner: Memoirs--Poland and the Soviet Union (1939-1946) 1985   Poland, USSR  
T-32 65 Letters from L. Asterkhan to A. Trakhtman 1941-1942      
T-32 71 Raphael Devorkin: Memoirs--World War II, the Holocaust Period in Vilna /1985/   Vilna  
T-32 73 David Perach (Blum): Memoirs--Lodz, Piotrkov Ghetto, Labor and Concentration Camps 1985   Lodz, Piotrkov Ghettos, Camps
T-32 76 List of the Jews of Moschzika (Poland) 1942   Moschzika, Poland  
T-32 77 Antisemitic and Anti-British Poster--Published by the Nazi Government of Occupied Poland /1939-1944/   Poland Antisemitism
T-32 78 Yitzchak Rosenwasser: Certificate of Graduation--Lodz Ghetto 1941   Lodz Ghettos
T-32 79 Zmigród: Joshua Tzimt--Memories from the Ghetto     Zmigród Ghettos
T-32 85 Jewish Organizations in Poland: Their Establishment and Liquidation 1945-1949   Poland Jewish Persecution
T-32 86 Information on Demonstration Commemorating 40 Years after the Liberation of Concentration Camps 1985     Camps, Holocaust Commemoration
T-32 87 Israel Aviram: Memoirs--Lodz, Displaced Persons Camps 1986   Lodz Displaced Persons, Camps
T-32 97 Tzvi Donsky: Memoirs--The Kozin Community Before and During the Holocaust; Ghetto Duvno 1974   Kozin, Duvno Ghettos
T-32 99 Albin (Tobiasz) Kac: Nowy Sacz--Miasto Mojej Miodosci. Opowiadoania; Memoirs--Prominent Jewish Leaders from Before and during the Holocaust 1973   Nowy Sacz  
T-32 105 M. Kleinbaum (Moshe Sneh) to Nachum Goldmann: Description of Events from Sept. 1939 to March 1940; Situation of Polish Jews 1940   Moshe Sneh (Kleinbaum), Nachum Goldmann, Poland Jewish Persecution
T-32 110 Elijah Kortz: The Inner Lives of the Warsaw Community during the Holocaust Period, 1939-1943 /1967/   Warsaw  
T-32 112 H. Rand: Diary of the Return Journey from Siberia 1944   Siberia Escape
T-32 113 Seweryn Gabriel: In the Ruins of Warsaw Streets--Warsaw during the Holocaust 1989 Polish Seweryn Gabriel, Warsaw  
T-32 137 A. Zon-Maziya, Officer in the Polish Popular Army--Personal Documents 1944-1955   Polish Popular Army  
T-32 139 Jerzy Ros: Zydzi a walka zbrojna z okupantem hitterowskim na ziemiach polskich /1939-1945/; Antysemitysm I prawow Polsce /1970/ Polish Jerzy Ros, Poland Antisemitism
T-32 140 There is No Longer a Jewish Neighborhood in Warsaw (Es gibt keinen juedischen wohnbezirk in Warschau mehr) 1943, /1960/ German Warsaw  
T-32 141 Michael Glasser: The Jewish Problem and the United States--Warsaw 1939   Warsaw, USA  
T-32 143 Joseph Zhamiah: Map of the Warsaw Ghetto 1940-1943   Warsaw Ghettos
T-32 148 Jerzy Budziszewski and Tadeusz Rolke: zywymiumarlynn--Poem on the Holocaust by Ewa Cywinska 1986 Polish Jerzy Budziszewski, Tadeusz Rolke, Ewa Cywinska  
T-32 149 Rada Ochrony Pomnikow Walki I Meczenstwa 1978 Polish    
T-32 155 Ropczyce: There Once Was a Town Ropczyce /1985/   Ropczyce Extermination
T-32 160 Naomi Shatz-Weinkrantz: Diary Written in Warsaw from Establishment of Ghetto to its Destruction 1947   Warsaw Ghettos, Resistance, Extermination
T-32 164 The Central Committee and Coordination Workers for the Rescue of Children in Poland 1947   Central Committee and Coordination Workers for the Rescue of Children in Poland, Poland Rescue, Displaced Persons
T-32 166 Jewish National Committee: Voice from the Abyss  1944 Polish Jewish National Committee (ZKN)  
T-32 167 Joachim Allerhand: Personal Documents from the Holocaust Period--Lvov 1940-1944   Lwow  
T-32 173 Rada Ochrony Pomnikow Walki I Meczenstwa: Concentration and Extermination Camps /197./ Polish   Camps, Extermination
T-32 177 Ryszard Pawłowski: Memoirs--Mława; Stuffhof Camp, 1939-1945 /1987/   Ryszard Pawłowski, Mława, Stutthof Camps
T-32 185 Moses and Lilian Varam: Lists and Articles on the Warsaw Ghetto     Warsaw Ghettos
T-32 187 Zinowij Tolkaczew: Majdanek 1945   Maidenek Camps
T-32 188 Bialystok: Remembering the Holocaust in Bialystok 1986   Bialystok Holocaust Commemoration
T-32 190 German Translation of Excerpts from Gazeta Zydowska--Krakow 1940-1941   Gazeta Zydowska, Krakow  
T-32 195 Nathan Auerbach: My Life During the Holocaust--Zamoshach Ghetto, Concentration Camps     Zamoshach Ghettos, Camps
T-32 196 Majdanek: Begegnung Junger Leute Mit Der National-Sozialistischen Geschichte Deutschlands 1983 German Maidenek Camps
T-32 197 Chapters in the Life of the Pialkov Family before and during the Holocaust 1980   Pialkov  
T-32 201 Bundle of Personal Documents, Most from Warsaw 1933-1943   Warsaw  
T-32 206 Copies of Documents from the Krakow City Archive--Krakow Ghetto 1941-1942   Krakow City Archive, Krakow Ghettos
T-32 207 נאומים בסיים הפולני 1944-1945      
T-32 208 Stanislaw W. Dobrowolski: Activities of the Committee for the Assistance to Jews of the Polish Underground during the Holocaust 1985   Committee for the Assistance to Jews of the Polish Underground, Poland Resistance
T-32 210 Photograph of Pope in Front of the Memorial to Fighters of the Warsaw Ghetto 1983   Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
T-32 212 Copies of Documents on the Relationship of the Polish Government to Jews and the Jewish Problem 1944-1945   Poland  
T-32 214 Piotrkov: Additions to A-19 Collection--Lists of Holocaust Survivors 1946   Piotrkov Survivors
T-32 215 Charles Kotkovsky: Remnants: Memoirs of a Survivor--Piotrkov Ghetto, Camps 1974   Piotrkov Ghettos, Camps, Survivors
T-32 221 Rebecca Cooper: Testimony on the Krakow Ghetto--Cassette 1983   Krakow Ghettos
T-32 224 Andrzej Bryk: Polish-Jewish Relations during the Holocaust--The Hidden Complex of the Polish Mind 1988   Andrzej Bryk, Poland  
T-32 225 Underground Activity of Poalei Zion in Poland--Memorandum, New York 1942   Poalei Zion, Poland, New York Resistance
T-32 226 Testimony by Dr. Emil Zomershtein's Daughter on his Activities during World War II in the Soviet Union and People's Poland 1979   Dr. Emil Zomershtein, USSR, People's Poland, Poland Resistance
T-32 244 The Warsaw Ghetto: Deaths and the Transfer of Bodies--Photographs 1942   Warsaw Ghettos, Extermination
T-32 246 M. Lankeiweitz-Hertz: Memoirs--Saving the Jews of Lvov during the Holocaust     Lwow Rescue
T-32 260 Henryk Rubin: Jews in Lodz under German Occupation 1939-1945   Lodz Jewish Persecution
T-32 262 Lokov: Jews Surrounded by German Soldiers--Photograph 1939   Lokov  
T-32 269 Auschwitz: Death Certificate of Felix Israel Lazarus 1943   Felix Israel Lazarus, Auschwitz  Extermination
T-32 272 Addendum to the P-42 Collection: Polish Policy towards Jews and the Jewish Problem 1942   Poland Jewish Persecution
T-32 273 Szczuczyn: Memoirs and Lists by Isaac Wartman on the Holocaust     Szczuczyn  
T-32 276 Tzvi Amzel: Memoirs--Kolimov (Warsaw District) and the Holocaust 1986   Kolimov, Warsaw  
T-32 278-279 Abraham Silberschein, ed.: The Extermination of Jews in Poland: Depositions of Eyewitnesses 1944   Abraham Silberschein, Poland Extermination
T-32 280 Julian Tuwim: My, Zydzi Polscy…(Na Prawach Rekopisu) 1944   Julian Tuwim, Poland  
T-32 281 Armed Resistance in the Warsaw Ghetto in Late 1943 1963   Warsaw Ghettos, Resistance 
T-32 293 Helena Karczewska: Pod Znakiem Strzelca--Memoirs (the Holocaust, Soviet Union, Poland) 1930-1989   USSR, Poland  
             
T-33 1--2 The German Reich, Foreign Office: The Jewish Question in Romania 1943-1944 German Romania Jewish Persecution
T-33 3 Viorel Trifa: Leader of Antisemitic Student Group 1938-1951   Viorel Trifa Antisemitism
T-33 5 World Jewish Congress: Brevity of the Black Book of Jewish Sufferings in Rumania 1940-1944   World Jewish Congress, Romania Jewish Persecution
T-33 6 World Jewish Congress: Brevity of the Sufferings of Jews in Transnistria 194   World Jewish Congress, Transnistria Jewish Persecution
T-33 10 Michael Barkovitch: Agent of Ba'iv-Mara Jewish Community in Search of Displaced Persons 1945   Ba'iv-Mara Displaced Persons
T-33 12 Testimony of Children Expelled from Transnistria (1941-1942) 1946-1947   Transnistria Expulsions, Displaced Persons
T-33 16 Hertze (Bokovina): Isaac Segel--Memoirs on the Town Before and During the Holocaust 1986   Hertze (Bukovina), Bukovina  
T-33 17 Pinchas Baltzan: The World that was Destroyed--Memoirs including Bessarabia and Transylvania during the Holocaust     Bessarabia, Transylvania  
T-33 20 The Israelite (Jewish) Problem in Romania 1938   Romania  
T-33 30 Nachman Goldman: Two Poems from the Labor Camp Teis /194./   Nachman Goldman, Teis Camps
             
T-34 7 Slovakia: Joseph Spitzer--Personal Documents 1942-1944   Slovakia  
T-34 9 Letters Exchanged between Emil First (in Slovakian Labor Camp) and Rosa Berger (in Auschwitz-Birkenau) 1943-1944   Slovakia, Auschwitz-Birkenau Camps
T-34 33 Association for Czechoslovakian Immigrants: Katarina Pazrini (Golderberg), Auschwitz Prisoner 1945   Association for Czechoslovakian Immigrants, Auschwitz, Czechoslovakia Displaced Persons, Survivors
T-34 33 Slovenský Źakonnik: Slovakian Newspaper 1940-1941   Slovenský Źakonnik, Slovakia  
T-34 34 Úradné Noviny: Slovakian Newspaper--Bratislava 1942   Úradné Noviny, Slovakia, Bratislava  
             
T-35 3 Letter from J. Kastner to P. Kraff on Activities of the Rescue Committee 1945   Rescue Committee Rescue
T-35 4 Andreas Biss: Correspondence and Copies of Documents on Activities of the Rescue Committee 1944, 1981   Andreas Biss, Rescue Committee Rescue
T-35 5 Andreas Biss: His Part in Negotiations with Eichmann 1944, 1981-1984   Andreas Biss, Adolf Eichmann  
T-35 7 Andreas Biss: The Struggle Against the Annihilation of the Jews in the Third Reich--Memoirs     Andreas Biss Extermination, Resistance
T-35 8 T. Kori: On the Fate of Budapest's Jews 1944-1945   Budapest  
T-35 11 Request for Appeal in Kastner Trial 1962   Rezső Rudolf Kastner  
T-35 17 Dr. Rezso Kasztner: Trial on Activities for the Rescue Committee in Budapest 1942-1945   Rezső Rudolf Kastner, Rescue Committee, Budapest Rescue
T-35 25 Memorandum from Jewish Organizations to the Hungarian Parliament on Jewish Rights 1938   Hungary Jewish Persecution
T-35 26 Negation of Jewish Rights in Hungary--Press Clippings 1938   Hungary Jewish Persecution
T-35 27 Transitory Provision to New Place of Residence: Transition to Ghetto--Budapest 1944   Budapest Ghettos
T-35 28 Rudolf Vrba: Preparations for the Holocaust in Hungary--Report of an Eyewitness 1994   Rudolf Vrba, Hungary  
             
T-36 3 Swiss Embassy in Bulgaria: Correspondence on Jews 1942-1944   Bulgaria, Switzerland  
T-36 4 Swiss Embassy in Bulgaria: Reports on Political Situation 1943   Bulgaria, Switzerland  
T-36 5 Bulgarian Jewry during the Holocaust: Documents from the Center for Contemporary Jewish Documentation 1941-1943   Center for Contemporary Jewish Documentation, Bulgaria  
T-36 10 "Round Table" Marking 45 Years Since the Rescue of the Bulgarian Jews 1988   Bulgaria  Rescue, Holocaust Commemoration
T-36 14 Conference Marking 50 Years since the Rescue of Bulgarian Jews--Video     Bulgaria Rescue, Holocaust Commemoration
             
T-37 1 Yom-Tov Yakuel: Diary 1942-1943 Greek    
             
T-38 5 Moshe Eitz-Haim (Greenwald): The Holocaust in Cakovec, Yugoslavia 1944, 1977   Cakovec, Yugoslavia  
             
T-41 6 Noerdlingen: Lists and Histories of the Jews and their Fate during the Holocaust Period 1977   Noerdlingen Extermination
T-41 7 Newspaper for Displaced Persons in Buchenwald 1945   Buchenwald Displaced Persons, Camps
T-41 11 Bulletin of the Yiddish Central Committee in Bergen-Belsen 1945   Yiddish Central Committee, Bergen-Belsen Camps
T-41 13 Unzer Mut (Our Courage): Publication by Displaced Persons in Zeilsheim 1945-1946   Undzer Mut, Zeilsheim Displaced Persons
T-41 20 M. Bohrman: Memorandum on Principles of Law in Occupied Poland 1940   Poland  
T-41 21,5-11 Sources and Publications on the History of Jews in Bielefeld: Ban on Jews, Restriction of Rights, Kristallnacht, Expulsion of Jews 1933-1942   Bielefeld, Kristallnacht Anti-Jewish Legislation, Expulsions
T-41 25, 3 Erfelden (Hessen): Letters to the Mayor on Jews and the Jewish Community 1931-1941   Erfelden (Hessen), Hessen  
T-41 27 Wannsee Protocol--Stencil 20/01/1945   Wannsee Extermination
T-41 31 The Society for the Study of Jewish Geneaology: Family Tree of Leo Katz--Frankfurt 1937   Society for the Study of Jewish Geneaology, Leo Katz, Frankfurt  
T-41 42 The History of Jews in Peine, particularly between 1933 and 1945 1980   Peine  
T-41 44 W. Gericke and F. Masch: The Jewish Religious Community Hall--Holocaust        
T-41 45 Friedrichstadt: Herman Hansen--Memoirs of a German Soldier; Help to Jews in Holland 1944   Friedrichstadt, Netherlands Righteous Gentiles
T-41 47 The Kober Family in Breslau during the Holocaust 1989   Kober, Breslau  
T-41 48 Copies of Documents on the Situation of Jews and the Liquidation of their Institutions in Wirtemberg and Aden 1938-1943   Wirtemberg, Aden Jewish Persecution, Extermination
T-41 51 World Jewish Congress: Pan-Germanism at Work 1938   World Jewish Congress, Germany  
T-41 63 Two Passports of Jewish Immigrants to China 1938-1939   China Emigration
T-41 66 Anti-Jewish Legislation in the Third Reich--Card 1933-1945     Anti-Jewish Legislation
T-41 73 Young Holocaust Survivors in Displaced Persons Camps in Germany, Italy, and Cyprus--Photographs 1946-1947   Germany, Italy, Cyprus Survivors, Displaced Persons, Camps
T-41 75 List of Survivors in the Dachau Concentration Camp 1945   Dachau Survivors, Camps
T-41 76 Jewish Relief Unit: Rehabilitation of Holocaust Survivors in the British Zone--Press Clippings 1947-1948   Jewish Relief Unit, British Zone Survivors, Relief
T-41 78 Immigration of the Schnock Family from the Town of Rheydt (Rhineland) 1938-1939   Schnock, Rheydt (Rhineland), Rhineland Emigration
T-41 96 Abschrift Eines Berichtes Von Ruth und Walter Kaiser: Expulsion from Riga to Siberia; Labor Camp in Kazakhstan 1947   Riga, Siberia, Kazakhstan Expulsion, Camps
T-41 97 Minna Schaeler, from Gotha--Memoirs 1933-1943, 1973   Gotha  
T-41 98 Israel Schwierz: Jewish Testimony on the Past in Thuringia 1990   Thuringia  
T-41 99 Jifat Weiss: Die deutsche Judenheit im Spiegel eihres Erziehungweresens--Master's Thesis on Jews and the German Education System 1933-1938, 1989   Germany  
T-41 101 Giessen Ludwig Stern: Memoirs from the Terezin Ghetto 1942-1945   Giessen, Terezin, Ludwig Stern Ghettos
T-41 108 Detmold Bielefeld: Lecture Marking the Anniversary of Kristallnacht and the Expulsion of Jews to Eastern Ghettos 1991   Detmold, Bielefeld, Kristallnacht Expulsions, Ghettos, Holocaust Commemoration
T-41 109 Jews of East Germany: Memories of the Holocaust--Press Clippings 1986-1990   Germany Holocaust Commemoration
T-41 110 Kleve: Memorandum of the History and Current Situation of the Jews 1935   Kleve Jewish Persecution 
T-41 120 Freiburg: The Jews of Freiburg during Kristallnacht--Municipal Archive 1989   Freiburg Municipal Archive, Freiburg, Kristallnacht  
T-41 121 Municipal Archive of Giessen: List of Holocaust Victims 1985   Municipal Archive of Giessen, Giessen Extermination
T-41 123 W. Beckert: The Truth of the Buchenwald Concentration Camp--Weimar, Report 1945   Buchenwald, Weimar Camps
T-41 124 Bergen-Belsen: Texts and Pictures for a Memorial Exhibition in Lower Saxony 1990   Bergen-Belsen, Lower Saxony Camps, Holocaust Commemoration
T-41 126 Der Stuermer--Circular on the Need to Exterminate the Jews 1938   Der Stuermer Extermination
T-41 130-131 Stanisław Toegel: Two Collections of Lithographs from Celle--Hitleriada furioso and Hitleriada macabre 1946   Stanislaw Toegel  
T-41 132 Memorial of the Holocaust in Germany 1991   Germany Holocaust Commemoration
T-41 135 Photograph Album of Displaced Persons Camp in Bad Reichenhall 1946-1948   Bad Reichenhall Displaced Persons, Camps
T-41 138 Documents of the Ruben Family--Berlin 1866-1943   Ruben, Berlin  
T-41 140 Tikvah Aldovi (Ayrom): Displaced Persons Camp in Aschau (Bavaria) 1946-1947   Aschau, Bavaria Displaced Persons, Camps
T-41 149 Dessau: Survey of the History of the Jews of Dessau /1990/   Dessau  
T-41 150 Immigration Documents of the Freund Family 1939-1942   Freund Emigration
T-41 151 Braunbuch Ueber Reichstagsbrand und Hitlerterror 1934 German    
T-41 152 Simon Wiesenthal Center: The Same Language Previously for Hitler, Now for Ulbricht--Press Conference 1968   Adolf Hitler, Walter Ulbricht, Simon Wiesenthal Center  
T-41 153 Photographs of Cemeteries: Beuthen, Breslau, Stettin, Waldenburg, Zabrze     Beuthen, Breslau, Stettin, Waldenburg, Zabrze Holocaust Commemoration
T-41 158 Weekly Publication by Displaced Persons in Leipheim, 1 Issue 1946   Leipheim Displaced Persons, Camps
T-41 160 Giessen: Da War Nachher Nicths Mehr da Dokumentbericht--On the Fate of Giessen's Jews   German Giessen   
T-41 162 Baden-Baden: Woche der Begegnung 1992 German Baden-Baden  
T-41 163 I. Strassman: The Extermination of the Jews from Altenburg and Thuringia 1994   Altenburg, Thuringia Extermination
             
T-42 2 F. Steiner (Austrian Jewish Representative Committee): Indemnification for Lost Jewish Property in Austria 1944   Austrian Jewish Representative Committee, Austria Survivors
T-42 6 Edith Stern: Memorandum on Antisemitic Persecution 1983     Antisemitism, Jewish Persecution
T-42 13 Austrian Jews in 1938 and Now--Press Clippings 1987-1988   Austria   
T-42 16 Volkstheater Wien: Spieljahr--Rolf Hochhuth, Der Stellvertreter 1963-1964   Rolf Hochhuth, Volkstheater Wien, Der Stellvertreter, Vienna Extermination, Holocaust Commemoration
T-42 18 Vienna: Personal Documents of the Schechter Family--Son's Imprisonment in Dachau 1938-1939   Schechter, Vienna, Dachau Camps
T-42 20 Sylvia Avner-Diamant: Memoirs 1939-1942   Sylvia Avner-Diamant  
T-42 21 Jewish Soldiers in the Austro-Hungarian Army 1914-1945   Austria, Hungary  
             
T-44 2 Kibbutz "Af-Al-Pi": Displaced Persons Camp in Modena--Issue of Publication, Rosh Hashana 1945   Kibbutz "Af-Al-Pi," Modena Displaced Persons, Camps
T-44 10 BaDerekh: Publication for Displaced Persons in Italy 1945   BaDerekh, Italy Displaced Persons 
T-44 13 S.W. Wolkowicz (World Jewish Congress) Report on the Situation of the Refugees in Southern Italy 1944   World Jewish Congress, Italy Refugees
T-44 27 Union of the Italian Jewish Community: Copies of the Organization's Files 1946-1948   Union of the Italian Jewish Community, Italy Displaced Persons 
T-44 14 Association of Warsaw Jews in Italy: Correspondence, Protocols, Financial Reports 1946-1947   Association of Warsaw Jews in Italy, Warsaw, Italy Displaced Persons 
             
T-45 2 Polish Jewish Ex-Servicemen's Association: Poster Commemorating 19th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising 1962   Polish Jewish Ex-Servicemen's Association, Warsaw, UK Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
T-45 28 Lionel S. Rose: Fascism and Antisemitism in Britain 1947-1948   UK Antisemitism
T-45 30 War Cabinet: Committee on the Reception and Accomodation of Refugees--Minutes and Memoranda 1942-1945   Committee on the Reception and Accomodation of Refugees, UK Refugees
             
T-46 2 Belgium: Jose Gotovitch--Article on the Fate of Jews during the Holocaust Period 1969   José Gotovitch, Belgium Extermination
             
T-47 1 I. Van der Hal: The Knife--A Personal Memoir of the 1940-45 War Days 1987   I. Van der Hal, Netherlands  
T-47 4 Noah Benninga: Wartime Memoirs 1978   Noah Benninga, Netherlands  
T-47 11 The Jews of Holland during the Holocaust--Press Clippings 1986-1988   Netherlands  
             
T-48 3 M. Zelazo: Memoirs 1914-1945   M. Zelazo, France  
T-48 5 G. Veld: The French Population in Light of the Jewish Persecution in its Country 1940-1945   France Jewish Persecution
T-48 6 M. Rygier: Days of Liberation--Warsaw  1945 Polish Warsaw Rescue
T-48 10 The Association of Former Jewish Soldiers and Volunteers: A History of Former Jewish Soldiers from 1914-1945 1914-1945   Association of Former Jewish Soldiers and Volunteers, France  
T-48 12 Poalei Zion-Hitachdut: Socialist-Zionist Party of France--Das Vart, 1 Issue 1944   Poalei Zion-Hitachdut, Das Vart, France  
             
T-53 3 Sweden: Hilel Storch--Correspondence on Attempts to Rescue Jews in the Area of Nazi Occupation     Hilel Storch, Sweden Rescue
T-53 5 Copies of Correspondence from Hillel Sturm (and others) on Activities to Aid Displaced Persons; Raul Wallenberg 1944, 1979-1981   Hillel Sturm, Raul Wallenberg Displaced Persons, Relief
             
T-56 2 Jonah Rodinov: Memoirs from the Riga Ghetto 1962   Jonah Rodinov, Riga, Latvia Ghettos
T-56 3 Abraham Bloch: The Holocaust in Riga--Poems, Essay, Photographs, Letters 1946-1947   Abraham Bloch, Riga, Latvia  
T-56 4 Memorial to Holocaust Victims of Rumbula, near Riga--Photographs 196   Rumbula, Riga, Latvia Extermination, Holocaust Commemoration
T-56 5 Unveiling of Memorial to Holocaust Victims of the Rumbula Forest--Photographs 1968   Rumbula, Riga, Latvia Extermination, Holocaust Commemoration
T-56 9 Rachel Friedman: Memoirs of the Holocaust 198   Rachel Friedman  
             
T-57 8 Ulmer Prozess: Einsatztruppen (Urteil), Ulm; Verdict in Trial of War Criminals for Murder of Lithuanian Jews 1941, 1957   Ulm, Lithuania Extermination, War Criminals
             
T-61 1 War Refugee Board: Final Summary Report 1945   War Refugee Board Refugees
T-61 28 Max Kohler: Persecution of the Jews in Germany--Letter to Cordell Hull, US Secretary of State 1933   Max Kohler, Cordell Hull, Germany, USA Jewish Persecution
T-61 46 Philip Bennett: "Gather Now My People"--Poem in Memory of Holocaust Victims 1981   Philip Bennett Extermination, Holocaust Commemoration
             
T-73 1 A. Kastner: Member of Colombian Senate--Speeches from Discussion of Law for Jewish Immigration 1938   Colombia Emigration
             
T-90 1 Caleb Kastel: My Mission in North Africa 1942-1948   Caleb Kastel, North Africa  
             
T-96 11 Matthew Ben Samchon: Katzida di Hitler /1943/   Matthew Ben Samchon, Adolf Hitler  
             
             
D-3 1.3 League of Nations: James McDonald, High Commissioner for Refugees--Letter of Resignation, Memoranda 1935   James McDonald, League of Nations Refugees
D-3 9.2 League of Nations: High Commission for Refugees (Jewish and Other) Coming from Germany--Reports 1934   League of Nations, High Commission for Refugees (Jewish and Other) Coming from Germany, Germany Refugees
D-3 9.4 League of Nations: High Commission for Refugees (Jewish and Other) Coming from Germany--Assemblies 1934   League of Nations, High Commission for Refugees (Jewish and Other) Coming from Germany, Germany Refugees
D-3 11.3 International Refugee Organization--Memoranda 1949   International Refugee Organization Refugees, Displaced Persons
D-3 12.2 United Nations Relief and Rehabilitation Administration--Reports 1945   United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) Relief
D-3 13.5 International Tracing Service: Catalogue of German Prisons and Camps--Three Volumes 1949   International Tracing Service, Germany Camps, Displaced Persons, Survivors
             
D-6 2.6,7 Ha-Histadrut Ha-Zionit: Youth Department--The Department for Child and Youth Aliyah 1949   Ha-Histadrut Ha-Zionit Emigration, Displaced Persons
D-6 8.6,4 The Jewish Agency: Daily Press Survey 1940-1948   Jewish Agency Emigration 
D-6 8.6,12 The Jewish Agency for Palestine: Weekly Press Survey 1940-1941   Jewish Agency Emigration
D-6 16.6,4 The Jewish Agency: Statistics Department--Jewish Immigration into Palestine from Germany during 1933-1936 1937-1940   Jewish Agency, Palestine, Germany Emigration, Refugees
D-6 27.2 The Jewish Agency: Central Office for the Settlement of German Jews in Palestine--Reports 1934-1946   Jewish Agency, Palestine, Germany Emigration, Refugees
D-6 27.5 The Jewish Agency: Central Office for the Settlement of German Jews in Palestine--Pamphlets 1939-1942   Jewish Agency, Palestine, Germany Emigration, Refugees
D-6 27.6,1 The Jewish Agency: Central Office for the Settlement of German Jews in Palestine--Bulletin 1939   Jewish Agency, Palestine, Germany Emigration, Refugees
D-6 28.2 The Jewish Agency: Rescue Committee--Reports 1946   Jewish Agency, Rescue Committee of the Jewish Agency Rescue
D-6 29.5 The Jewish Agency: Search Bureau for Missing Relatives--Register of Holocaust Survivors 1945   Jewish Agency, Search Bureau for Missing Relatives Survivors, Displaced Persons
D-6 44.5 World Jewish Congress: Warsaw Ghetto Uprising--Pamphlets 1934-1978   World Jewish Congress, Warsaw Ghettos, Resistance
D-6 45.5 World Jewish Congress: Advisory Council on European Jewish Affairs--Pamphlets 1943-1944   World Jewish Congress, Advisory Council on European Jewish Affairs, Europe Extermination, Ghettos, Jewish Persecution
D-6 45.6,1 World Jewish Congress: Advisory Council on European Jewish Affairs--Newsletters 1942-1943   World Jewish Congress, Advisory Council on European Jewish Affairs, Europe  
D-6 51.5,  Institute of Jewish Affairs: Jews in Nazi Europe, February 1933-November 1941--Pamphlets 1941   Institute of Jewish Affairs, Europe Jewish Persecution
D-6 51.6,10 Institute of Jewish Affairs: Polish Jewish Survey 1946-1947   Institute of Jewish Affairs, Poland Displaced Persons
D-6 53.6,1-8 Palestine Correspondence Agency 1934-1948   Palestine Correspondence Agency (Palcor)  
D-6 54.2 Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society--Reports 1935-1940   Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society (HIAS) Relief, Emigration, Refugees
D-6 62.2 Jewish Restitution Successor Organization--Reports 1950-1951; 1960-1961   Jewish Restitution Successor Organization (JRSO) Reparations
D-6 63.2 OSE: The Vilna Ghetto--Sanitation Report and the Situation of Jews in Germany 1946   OSE, Vilna, Germany Ghettos, Displaced Persons
D-6 63.4 OSE: Late Pathological Consequences among Jewish Victims of Nazism--Conferences 1961 F OSE  Survivors 
D-6 66.2 World Jewish Congress: Relief and Rehabilitation Department, Child Care Division--Reports 1945-1948   World Jewish Congress Displaced Persons, Survivors, Relief
D-6 66.5 World Jewish Congress: Relief and Rehabilitation Department--Jews Liberated from German Concentration Camps Arrived in Sweden 1945-1946   World Jewish Congress, Germany, Sweden Relief, Survivors, Camps
D-6 67.5 World Jewish Congress: Division for Displaced Persons--List of Survivors 1944-1945   World Jewish Congress Displaced Persons, Survivors 
D-6 67.5 World Jewish Congress: Rescue Department--Reports 1940-1944   World Jewish Congress Rescue
D-6 75.3 United Restitution Organization--Memoranda 1962   United Restitution Organization (URO) Reparations
D-6 75.5 United Restitution Organization--Pamphlets 1968   United Restitution Organization (URO), Hungary Reparations, Jewish Persecution
D-6 77.5 Pioneering Zionist Youth Movement Dror--Pamphlets 1934, 1947-1948   Dror  
D-6 78.2 Conference on Jewish Claims Against Germany--Reports 1954-1969   Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Germany Reparations
D-6 78.3 Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.--Memoranda 1959   Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Germany Reparations
D-6 78.5 Conference on Jewish Material Claims Against Germany--Five Years Later, Twenty Years Later 1954-1958, 1952-1972   Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Germany Reparations
D-6 101.5 World Organization of Jewish Fighters, Partisans, and Camp Prisoners--In Honor of 45 Years since the Defeat of Nazi Germany 1990   World Organization of Jewish Fighters, Partisans, and Camp Prisoners; Germany Holocaust Commemoration
D-6 111.5 World Organization of Hungarian Jews: Report on the Extent of the Persecution Measures against Hungarian Jews during the Years 1938-1944--New York 1957 G World Organization of Hungarian Jews, Hungary, New York Jewish Persecution
D-6 115.5 World Federation of Jewish Fighters: B. Majerczak--Jews in the Polish Armed Forces: Record of those Fallen in War--Jewish Soldiers and Officers in the Polish People's Army, Fallen and Missing in Action in the Years 1943-1945  1989, 1993 P B. Majerczak, World Federation of Jewish Fighters, Polish Armed Forces, Polish People's Army, Poland Resistance
D-6 118.5 Gordonia-Macabi Ha-Tsa'ir--Pamphlets /1942/   Gordonia-Macabi Ha-Tsa'ir  
D-6 123.5 The Jewish Agency: Rescue Committee for the Jews of Occupied Europe--Joseph Klausner, "The Jewish Front in Europe" /1944/   Joseph Klausner, Jewish Agency, Rescue Committee for the Jews of Occupied Europe, Europe Rescue, Jewish Persecution
             
D-11 1.2 Representation of Polish Jewry: Report on the Community 1940-1945 P Representation of Polish Jewry, Poland, Palestine Jewish Persecution
D-11 1.5 Representation of Polish Jewry: The Destruction of Warsaw Jewry according to official documents--Pamphlets 1943   Representation of Polish Jewry, Poland, Warsaw, Palestine Extermination
D-11 1.6,1-4 Representation of Polish Jewry: Information Bulletin--Tel Aviv 1942-1943   Representation of Polish Jewry, Poland, Tel Aviv, Palestine  
D-11 22.6,20 Ha-Kibbutz Ha-Me'uchad: The Department for Immigration from Germany--Alon La-Oleh 1936-1938   Ha-Kibbutz Ha-Me'uchad, Alon La-Oleh, Germany, Palestine Emigration, Refugees
D-11 48.5 Association of Olim from Central Europe--Pamphlets 1943, 1944   Association of Olim from Central Europe, Europe, Palestine Emigration
D-11 52.5 Committee of the Association of Youth Leaders from Germany--Pamphlets 1937   Association of Youth Leaders from Germany, Germany, Palestine  
D-11 62.2 Association of Olim from Germany and Austria--Reports 1933-1939   Association of Olim from Germany and Austria, Germany, Austria, Palestine Emigration
D-11 62.3 Association of Olim from Germany and Austria--Memoranda 1939   Association of Olim from Germany and Austria, Germany, Austria, Palestine Emigration
D-11 62.5 Association of Olim from Germany--Pamphlets 1934-1942   Association of Olim from Germany, Germany, Palestine Emigration
D-11 62.6,1 Association of Olim from Germany: Information Bulletin on Agriculture  1937, 1938   Association of Olim from Germany, Germany, Palestine Emigration
D-11 67.2 Organization of Former Residents of Bessarabia in Palestine--Reports 1949   Organization of Former Residents of Bessarabia in Palestine, Bessarabia, Palestine Emigration, Survivors
D-11 126.2 The United Committee for Settling German Jews in Palestine--Reports 1933-1934   United Committee for Settling German Jews in Palestine, Germany, Palestine Emigration
D-11 138.3 Aliyah Chadasha--Memoranda 1946   Aliyah Chadasha, Germany, Austria, Palestine Emigration
D-11 138.5 Aliyah Chadasha--Pamphlets 1943-1946   Aliyah Chadasha, Germany, Austria, Palestine Emigration
D-11 138.6,1 Aliyah Chadasha--Amudim 1944   Aliyah Chadasha, Amudim, Germany, Austria, Palestine Emigration
D-11 148.5 Committee of Former Residents of Gorlice and its Surrounding Areas--Pamphlets 1951   Committee of Former Residents of Gorlice and its Surrounding Areas, Gorlice, Israel Emigration, Survivors
D-11 160.2 Organization of Olim from Czechoslovakia--Reports 1942   Organization of Olim from Czechoslovakia, Czechoslovakia, Palestine Emigration
D-11 188.1 Recruitment and Rescue Fund--Reports 1945   Recruitment and Rescue Fund, Palestine Rescue, Survivors
D-11 256.1 Yad Vashem: Law on Commemoration of Holocaust and Heroism 1953   Yad Vashem, Israel Holocaust Commemoration
D-11 256.4 Yad Vashem: Conferences--Rescue in Constantinople; Ringelblum 1964-1972   Emanuel Ringelblum, Yad Vashem, Constantinople, Israel Rescue, Resistance
D-11 256.5 Yad Vashem: Saloniki--Pamphlets 1955-1988   Yad Vashem, Saloniki, Israel  
D-11 261.5 The Anti-Nazi League: The Nazi Regime in Poland--Postcards and Pamphlets /1940/   Anti-Nazi League, Poland, Palestine Resistance
D-11 264.5 Tel Aviv Museum: Artists who were Killed in the Holocaust--Pamphlets 1959, 1964-1966, 1968-1969   Tel Aviv Museum, Tel Aviv, Israel Extermination
D-11 281.1 Loan Fund for German Olim: Ordinances--Tel Aviv 1935   Loan Fund for German Olim, Tel Aviv, Palestine, Germany Emigration
D-11 290.2 Government of Palestine: Department of Migration--Reports 1934-1944   Palestine Emigration, Refugees
D-11 303.6,3 Palestine WIZO Newsletter: The German Issue 1941   WIZO, Palestine, Germany  
D-11 336.3 Organization of Olim from Romania--Memoranda 1952   Organization of Olim from Romania, Romania, Palestine Emigration
D-11 344.6,1 Organization of Former Residents of Shepetivka in Israel: Areshet--Quarterly Publication 1952-1959   Organization of Former Residents of Shepetivka in Israel, Areshet, Shepetivka, Israel Emigration, Survivors
D-11 349.5 Organization of Anti-Nazi Fighters and Victims of Nazism: In Memory of M.Y. Landau 1972   M.Y. Landau, Organization of Anti-Nazi Fighters and Victims of Nazism in Israel, Israel Resistance, Extermination
D-11 349.6,1 Organization of Anti-Nazi Fighters and Victims of Nazism in Israel: Information Bulletin 1970   Organization of Anti-Nazi Fighters and Victims of Nazism in Israel, Israel Resistance, Extermination
D-11 367.6,1 The Committee for Aid to Jews of Bessarabia--Letter 1942, 1946   Committee for Aid to Jews of Bessarabia, Bessarabia, Palestine Relief
D-11 396.6,1 Association of Olim from Austria--Booklets 1943-1944   Association of Olim from Austria, Austria, Palestine Emigration
D-11 469.5 American Jewish Joint Distribution Committee: Lists of Holocaust Survivors--Pamphlets /1945/   American Jewish Joint Distribution Committee Survivors
D-11 476.2 Lohamei Ha-Geta'ot Museum: Reports on Archival Activities 1977-1990   Lohamei Ha-Geta'ot Museum, Israel Holocaust Commemoration
D-11 476.5 Lohamei Ha-Geta'ot Museum: The Isaac Katzenelson Holocaust and Jewish Resistance Heritage Museum--Pamphlets 1951, 1952, 1965,1971, 1982-1983   Isaac Katzenelson, Lohamei Ha-Geta'ot Museum, Israel Holocaust Commemoration
D-11 476.6,2-3 Lohamei Ha-Geta'ot Museum: Activities and Events--Publications 1951-1956   Lohamei Ha-Geta'ot Museum, Israel Holocaust Commemoration
D-11 578.5 Memorial Project for Fighters of the Krakow Ghetto--Pamphlets /195./   Memorial Project for Fighters of the Krakow Ghetto, Krakow, Israel Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
D-11 665.5 The Chief Rabbinate of Tel Aviv: In Memory of 93 of our Sisters in Poland who Chose Martyrdom in Order to Prevent the Message of Disgrace--Pamphlets 1943   Chief Rabbinate of Tel Aviv, Poland, Tel Aviv, Palestine Holocaust Commemoration
D-11 701.9 Committee for the Boycott of German Products--Announcements /193./   Committee for the Boycott of German Products, Germany, Palestine Boycotts
D-11 703.5 The United Committee for Aid to Polish Jews: The Extermination of Polish Jews--Pamphlets 1940, 1946   United Committee for Aid to Polish Jews, Poland, Palestine Extermination, Relief
D-11 703.9 The United Committee for Aid to Polish Jews: Call to Send Packages to Refugees and Prisoners in the Soviet Union /1942/   United Committee for Aid to Polish Jews, Poland, Palestine, Soviet Union Relief, Refugees
D-11 714.5 Ransom of Captives: The United Fundraising Campaign of the National Committee for the Redemption of the Child and Aid to the Immigrant /1939/   United Fundraising Campaign of the National Committee for the Redemption of the Child and Aid to the Immigrant, National Committee, Palestine Relief, Refugees
D-11 744.5 The Organization for the Memorialization, Study, and Documentation of the Holocaust: Problems in Discussing the Subject of the Holocaust--Rishon L'Zion 1991   Organization for the Memorialization, Study, and Documentation of the Holocaust, Rishon L'Zion Holocaust Commemoration
D-11 804.1 Yad Vashem: The Law of Holocaust Commemoration     Yad Vashem Holocaust Commemoration
D-11 804.2 Yad Vashem: The Central Archive for the Holocaust and Heroism--Reports 1965, 1992, 1994-1995   Yad Vashem, Central Archive for the Holocaust and Heroism Holocaust Commemoration
D-11 823.5 Joint Committee for the Aid of the Jews of Poland--Pamphlets 1940   Joint Committee for the Aid of the Jews of Poland, Poland, Palestine Relief, Jewish Persecution
D-11 832.5 Ha'avara (Transfer) Ltd.: Five Years of German Emigration to Palestine with Ha'avara-Transfer, 1933-1938 1938   Ha'avara (Transfer) Ltd, Germany, Palestine Refugees, Emigration
D-11 863.5 The Institute of Historical Documentation in Israel: On the Arrests of Dozens of Nazi Criminals 1958   Institute of Historical Documentation in Israel, Israel War Criminals
D-11 908.5 The Association of Survivors of Extermination Camps from Greece in Israel: The History of the Jewish Community in Saloniki /197./   Association of Survivors of Extermination Camps from Greece in Israel, Greece, Israel, Saloniki Survivors, Extermination, Camps
D-11 920.5 Alliance High School, Ramat Aviv: The Policy of the Vichy Government Regarding Jews 1982   Alliance High School, Ramat Aviv, Vichy France, Israel Jewish Persecution
D-11 943.5 The Public Committee for the Exposure of the Extermination of the Jews of Europe: Mi az igasag a kestner ugyben? 1955 Hungarian Rudolph Kastner, Public Committee for the Exposure of the Extermination of the Jews of Europe, Europe, Israel Extermination
D-11 980.5 The Historical Institute for the Investigation of Nazi War Crimes: Haifa--Pamphlets 1947-1961   Historical Institute for the Investigation of Nazi War Crimes, Haifa, Israel War Criminals
             
D-32 7,5 Poalei Zion--Pamphlets 1941, 1946   Poalei Zion    
D-32 14,7 Ichud: On Guard--One-time Publication by Youth Organization Mar.-Nov. 1946 Polish Ichud, On Guard Displaced Persons
D-32 15.5 The Social-Cultural Society for Jews of Poland: Art Exhibition Commemorating 20 Years Since the Warsaw Ghetto Uprising 1963 Polish Social-Cultural Society for Jews of Poland, Warsaw, Poland Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
D-32 23.2 Central Committee of the Jews of Poland--Activities Report 1946 Yiddish Central Committee of the Jews of Poland, Poland Displaced Persons
D-32 24,2 Central Jewish Historical Committee--Reports 1945-1946 Yiddish Central Jewish Historical Committee, Poland  
D-32 24.9 Central Jewish Historical Committee--Posters 1946 Yiddish Central Jewish Historical Committee, Poland  
D-32 35,2 Report of the Yiddish Cultural Society in Poland 1949 Yiddish Yiddish Cultural Society in Poland, Poland Displaced Persons
D-32 41.5 Poalei Zion Left: T. Sarnecki--On the Martyrdom, Poem on the Holocaust--Pamphlets 1947 Polish Poalei Zion Left Holocaust Commemoration
D-32 45.6,1 Poalei Emunei Yisrael: Central Committee, Lodz--Bulletin, Issues 1-3, 5-11, 16 /1946/ Yiddish Poalei Emunei Yisrael, Lodz Displaced Persons
D-32 61.5 Dror (Zionist Youth Movement): Fire and Heroism--Publications from the Warsaw Ghetto July 1940, 1947 Yiddish Dror, Warsaw Ghettos, Resistance
D-32 62.5 Central Committee for the Investigation of Nazi War Criminals in Poland--35th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising 1988 Polish Central Committee for the Investigation of Nazi War Criminals, Poland, Warsaw Ghettos, Resistance, War Criminals, Holocaust Commemoration
D-32 68.5 Central Jewish Historical Committee: Extermination of the Polish Jews--Photograph Album, /Lodz/ /1945/ Polish Central Jewish Historical Committee, Lodz, Poland Extermination
             
D-33 7.6,1 Ha-Histadrut Ha-Zionit in Bessarabia--Yediot, No. 1 1942   Ha-Histadrut Ha-Zionit, Yediot, Bessarabia  
D-33 13.5 Gordonia-Macabi Ha-Tsa'ir: Mahteret--Pamphlets 1944-1947   Gordonia-Macabi Ha-Tsa'ir, Mahteret Resistance
             
D-34 26.6 Jewish Council of Bratislava--Periodical Publication, Issues 1-40 1943 Czech Bratislava  
             
D-39 1.6,1 Ha-Po'el Ha-Mizrachi in the Winter Expulsion Camps in Cyprus 1947-1948   Ha-Po'el Ha-Mizrachi, Cyprus Displaced Persons, Camps
             
D-41 17,5 Central Historical Committee of the Central Committee of Liberated Jews in the American Zone--Pamphlets 1947 Yiddish Central Historical Committee, Central Committee of Liberated Jews in the American Zone, American Zone Displaced Persons, Survivors
D-41 17.6,1 Central Historical Committee of the Central Committee of Liberated Jews in the American Zone: Von Letzten Churbanן, No. 1 1946 Yiddish Central Historical Committee, Central Committee of Liberated Jews in the American Zone, Von Letzten Churban, American Zone Displaced Persons, Survivors
D-41 186,1 Central Committee of Liberated Jews in Germany--Bulletin 1949-1950 Yiddish Central Committee of Liberated Jews in Germany, Germany Displaced Persons, Survivors
D-41 19,5 Central Committee of Liberated Jews in Bavaria--Sharit Ha-Platah, Vol. 1 1945-1946 Yiddish Central Committee of Liberated Jews in Bavaraia, Sharit Ha-Platah, Bavaria Displaced Persons, Survivors
D-41 24,2 Hechaluz Deutscher Landesverband--Reports 1933-1935 German? Hechaluz Deutscher Landesverband  
D-41 24.5 Hechaluz--Pamphlets 1932-1937 German? Hechaluz  
D-41 24.6,1 Hechaluz Deutscher Landesverband--Bulletin /1934/ German? Hechaluz Deutscher Landesverband  
D-41 24.6,2 Habonim No'ar Chaluzi--Periodical Publications 1937-1938 German  Habonim No'ar Chaluzi  
D-41 25,5 Ha-Shomer Ha-Tsa'ir: Jewish Youth Organization--Pamphlets 1934-1935 German? Ha-Shomer Ha-Tsa'ir  
D-41 26.6,1 Aid Society of Jews in Germany--Jewish Immigration 1936, 1938   Aid Society of Jews in Germany, Germany Emigration, Relief
D-41   Ha-Histadrut Ha-Zionit Ha-Achida: Displaced Persons in Germany--Protocols of First Council 1945   Ha-Histadrut Ha-Zionit Ha-Achida, Germany Displaced Persons 
D-41 27.5 Ha-Histadrut Ha-Zionit Ha-Achida: Displaced Persons in Germany 1946-1947   Ha-Histadrut Ha-Zionit Ha-Achida, Germany Displaced Persons
D-41 27.6,1 Ha-Histadrut Ha-Zionit Ha-Achida: Displaced Persons in Germany--Nitzotz,  Biweekly Publication; Munich 1946   Ha-Histadrut Ha-Zionit Ha-Achida, Nitzotz, Germany, Munich Displaced Persons
D-41 33,2 Histadrut Ha-Shomer Ha-Tsa'ir in the Ha'apala: Munich--Reports 1947   Histadrut Ha-Shomer Ha-Tsa'ir, Munich Displaced Persons, Emigration
D-41 33.5 Histadrut Ha-Shomer Ha-Tsa'ir in the Ha'apala--Pamphlets 1946   Histadrut Ha-Shomer Ha-Tsa'ir Displaced Persons, Emigration
D-41 37.5 Jewish Community of Frankfurt: 40th Anniversary of the Destruction of the Synagogue in Hessen--Pamphlets 1978 German Frankfurt, Hessen Jewish Persecution, Holocaust Commemoration
D-41 51.6,2 Poalei Zion-Hitachdut in Germany: Widerstand,  Nos. 1-10--Munich 1947-1948 Yiddish Poalei Zion-Hitachdut, Widerstand, Germany, Munich Displaced Persons
D-41 52.6,1 National Association of Jews in Germany--Jewish Emigration 1938-1939 German National Association of Jews in Germany, Germany Emigration
D-41 52.6,2 National Association of Jews in Germany--Informative Bulletin 1935-1938 German National Association of Jews in Germany, Germany  
D-41 54.5 Staatszionistische Organisation (State Zionist Organization): Berlin--Pamphlets 1934-1935 German Staatszionistische Organisation, Berlin  
D-41 54.8,1 Staatszionistische Organisation (State Zionist Organization): Der Staatszionist--Berlin 1935 German Staatszionistische Organisation, Der Staatszionist, Berlin  
D-41 72.6,1 Organization of Displaced Persons in the British Zone: Central Jewish Committee in Bergen-Belsen, Unzer Shtimme (Our Voice) 1946-1947 Yiddish Organization of Displaced Persons in the British Zone, Central Jewish Committee in Bergen-Belsen, Unzer Shtimme (Our Voice),  British Zone, Bergen-Belsen Displaced Persons, Camps
D-41 76.6,1 Histadrut Ha-Shomer Ha-Tsa'ir Ba-Ha'apala: Leadership in Germany--משמר לאינפורמציה 1946 Yiddish Histadrut Ha-Shomer Ha-Tsa'ir Ba-Ha'apala, Germany  
D-41 88.5 Palestine Office: Berlin--Pamphlets 1933-1937 German Palestine Office, Berlin Emigration
D-41 88.6,1 Palestine Office: The Economy of Palestine--Berlin 1937-1938 German Palestine Office, Berlin Emigration
D-41 88.6,2 Palestine Office: Aliyah and Information for Immigration to Palestine--Berlin 1935-1936 German Palestine Office, Berlin Emigration
D-41 89.4 Central Jewish Committee in Bergen-Belsen: Report of First Congress of Displaced Persons in Germany 1945 Yiddish Central Jewish Committee in Bergen-Belsen, Bergen-Belsen, Germany Displaced Persons, Camps
D-41 89.5 Central Jewish Committee in Bergen-Belsen: Sharit Ha-Platah, Vol. 1--Pamphlets 1945   Central Jewish Committee in Bergen-Belsen, Sharit Ha-Platah, Bergen-Belsen Displaced Persons, Camps
D-41 89.6,1 Central Jewish Committee in Bergen-Belsen: Unzer Shtimme (Our Voice) 1945 Yiddish Central Jewish Committee in Bergen-Belsen, Unzer Shtimme (Our Voice), Bergen-Belsen Displaced Persons, Camps
D-41 104.6,1 Center for Liberated Jews in Stuttgart: אויף דער פריי--Bulletin 1945-1946 Yiddish Center for Liberated Jews in Stuttgart, אויף דער פריי  , Stuttgart Displaced Persons
D-41 108.5 Center for Former Residents of Warsaw in the American Zone in Germany: List of Survivors and Displaced Persons--Munich 1948 German Center for Former Residents of Warsaw in the American Zone in Germany, Warsaw, Germany, Munich, American Zone Survivors, Displaced Persons
D-41 113.6,1 UNRRA: Admont Displaced Persons Camp--Periodical Published by Displaced Persons in Admont 1946-1948 Yiddish UNRRA, Admont Displaced Persons, Camps
             
D-44 13.5 Organization of Refugees in Italy--Pamphlets 1946-1948   Organization of Refugees in Italy, Italy Refugees, Displaced Persons
D-44 14.6,1 Borochov Youth in the Ha'Apala: Ha-Locheim 1947   Borochov, Ha-Locheim, Italy Emigration, Displaced Persons
D-44 16.6,1 HeChalutz in Northern Italy--Pages of HeHalutz 1946   HeChalutz, HeHalutz, Italy Displaced Persons
D-44 17.5 HeChalutz Ha-Echad in Italy--Pamphlets 1946-1947   HeChalutz Ha-Echad, Italy Displaced Persons
D-44 18.5 HeChalutz--Pamphlets 1945   HeChalutz, Italy Displaced Persons
D-44 24.2 Organization of Refugees in Italy--Report of the Cultural Department 1947   Organization of Refugees in Italy, Italy Refugees, Displaced Persons
D-44 24.5 Organization of Refugees in Italy--חורת י"א אדר--Rome 1947   Organization of Refugees in Italy, Italy, Rome Refugees, Displaced Persons
D-44 32.5 Friends of Lohamei Ha-Geta'ot: I. Katzenelson--The Song of the Slain Jewish People 1966   Isaac Katzenelson, Friends of Lohamei Ha-Geta'ot, Italy, Lohamei Ha'Geta'ot Museum Extermination, Ghettos, Holocaust Commemoration
             
D-45 8.5 Association of Jewish Refugees in Great Britain--Pamphlets 1940, 1951-1955   Association of Jewish Refugees in Great Britain, UK Refugees, Displaced Persons
D-45 8.6,1 Association of Jewish Refugees in Great Britain 1943-1945   Association of Jewish Refugees in Great Britain, UK Refugees, Displaced Persons
D-45 24.3 Board of Deputies of British Jews: The Jews in Europe--Their Postwar Situation--Protocols 1946   Board of Deputies of British Jews, UK, Europe Refugees, Displaced Persons
D-45 24.5 Board of Deputies of British Jews--Pamphlets /1943/, 1945-1950   Board of Deputies of British Jews, UK Refugees, Displaced Persons
D-45 28.2 Council for German Jewry--Reports 1936   Council for German Jewry, Germany, UK Refugees, Jewish Persecution
D-45 47.3 Jewish Central Information Office: The Jews of Berlin--Memoranda 1945   Jewish Central Information Office, Berlin, UK Displaced Persons
D-45 47.5 Jewish Central Information Office: Terezin--Pamphlets 1946   Jewish Central Information Office, Terezin, UK Displaced Persons, Survivors, Camps
D-45 81.5 Government of the United Kingdom: Buchenwald Camp--Pamphlets 1945   UK, Buchenwald Camps
D-45 82.5 Government of the United Kingdom, Foreign Affairs: Czech Refugee Trust Fund--Pamphlets 1939   UK, Czechoslovakia Refugees, Emigration
D-45 83.2 Government of the United Kingdom, Colonial Office: Report of the British Guiana Refugee Committee 1939   British Guiana Refugee Committee, UK, British Guiana Refugees, Emigration
D-45 87.3 World Jewish  Congress, British Section: Memorandum on Postwar Relief and Rehabilitation of European Jewry Submitted to the Council of the UNRRA 1943   World Jewish Congress, UNRRA, UK, Europe Relief, Displaced Persons
D-45 87.5 World Jewish Congress, British Section: A Note on Bermuda and After--Pamphlets 1943   World Jewish Congress, UK, Bermuda Refugees, Relief
D-45 105.4 Joint Foreign Committee of the Jewish Board of Deputies and the Anglo-Jewish Association: Conference for the Relief of German Jewry 1933   Joint Foreign Committee, Jewish Board of Deputies, Anglo-Jewish Association, UK Jewish Persecution, Relief, Emigration
D-45 105.5 Joint Foreign Committee of the Jewish Board of Deputies and the Anglo-Jewish Association: The Persecution of the Jews in Germany--Pamphlets 1933   Joint Foreign Committee, Jewish Board of Deputies, Anglo-Jewish Association, UK, Germany Jewish Persecution 
             
D-46 4.6,1-2 HeChalutz in Belgium--HeHalutz, Nos. 5-6, 11 1942, 1946   HeChalutz, HeHalutz, Belgium Displaced Persons
D-46 11.5 Council of Jewish Associations in Belgium: J. Lestchinsky--Appraisal of the Extermination 1946   Council of Jewish Associations in Belgium, Belgium Extermination
D-46 11.6,1 Council of Jewish Associations in Belgium: Information Bulletin, Nos. 1-5 1946   Council of Jewish Associations in Belgium, Belgium  
D-46 15.6,1 Aid to Jewish War Victims: Information Bulletin--Brussels 1946-1947   Aid to Jewish War Victims, Brussels, Belgium Relief, Displaced Persons
             
D-47 5.2 Dutch Jewish Refugees Committee--Reports 1937   Dutch Jewish Refugees Committee, Netherlands Refugees
D-47 22.5 Anne Frank Foundation: Anne Frank Zeitung--Amsterdam 1989   Anne Frank, Anne Frank Foundation, Anne Frank Zeitung, Amsterdam, Netherlands Holocaust Commemoration
             
D-48 4.2 ORT: France--Reports 1946-1947   ORT, France Displaced Persons
D-48 4.6,1 ORT: France--Information Bulletin 1946-1948   ORT, France Displaced Persons
D-48 18.3 Centre de Recherches de Solutions au Problème Juif (Research Center for Solutions to the Jewish Problem)--Memoranda 1938   Centre de Recherches de Solutions au Problème Juif (Research Center for Solutions to the Jewish Problem), France Jewish Persecution
D-48 20,5 Organization of Polish Jews in France: The Monument to the Warsaw Ghetto /1948/   Organization of Polish Jews in France, France, Poland, Warsaw Ghettos, Resistance, Holocaust Commemoration
D-48 24.6,1 Agence Coral: Information Bulletin on Romania and the Counties of Central Europe--Paris 1938   Agence Coral, Romania, Europe, Paris, France  
D-48 26.5 Center for Contemporary Jewish Documentation: The Jew under the Occupation 1945   Center for Contemporary Jewish Documentation, France Jewish Persecution, Extermination
D-48 28.8,1 Organization of Jewish Cultural Associations in France--Pariser Schriften 1945-1946   Organization of Jewish Cultural Associations in France, Pariser Schriften, France, Paris Displaced Persons
D-48 33.5 Mouvement Contre le Racisme L'antisemitisme et Pour la Paix--Pamphlets 1945 F Mouvement Contre le Racisme L'antisemitisme et Pour la Paix (MRAP), France  
             
D-53 2.5 HeChalutz--Pamphlets 1939, 1946   HeChalutz, Sweden Displaced Persons
D-53 2.6,1 HeChalutz--Sweden 1946-1947   HeChalutz, Sweden Displaced Persons
D-53 3.6,1 World Jewish Congress: Swedish Section 1947-1950   World Jewish Congress, Sweden Displaced Persons
             
D-61 7.5 The Institute of Jewish Studies: The Warsaw Ghetto Uprising--Pamphlets 1963, 1970   Institute of Jewish Studies, Warsaw, USA Ghettos, Resistance
D-61 8.2 National Jewish Welfare Board--Reports 1940-1947   National Jewish Welfare Board, USA Relief
D-61 10.6,1 Independent Jewish Press Service, Inc.--Press Releases 1945   Independent Jewish Press Service, Inc., USA  
D-61 15.2 American Jewish Conference--Reports 1944   American Jewish Conference, USA  
D-61 15.3 American Jewish Conference--Memoranda 1943-1946   American Jewish Conference, USA  
D-61 38.6,2 American Jewish Joint Distribution Committee--JDC Digest 1942-1946   Joint Distribution Committee, USA Relief, Extermination, Refugees, Displaced Persons
D-61 57.5 Czechoslovak Jewish Representative Committee--Pamphlets 1945   Czechoslovak Jewish Representative Committee, Czechoslovakia, USA  
D-61 68.6,1 German and Austrian Claims Information Office: Digest on Germany and Austria--Jewish Claims and Related Subjects 1963, 1965   German and Austrian Claims Information Office, Germany, Austria, USA Reparations
D-61 70.6,1 HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society): Rescue--Information Bulletin 1945   HIAS, Rescue, USA Rescue, Emigration, Relief
D-61 86.2 The Commission for Polish Relief--Reports 1940   Commission for Polish Relief, Poland, USA Relief
D-61 87.6,3 Jewish Agency, American Section: Palcor News Agency 1937-1938, 1947-1948   Jewish Agency, Palcor News Agency, USA  
D-61 138.5 Research Institute on Peace and Postwar Problems: The Jewish Communities of Nazi-occupied Europe--Pamphlets 1941-1944   Research Institute on Peace and Postwar Problems, Europe, USA Jewish Persecution
D-61 139.5 American Jewish Committee: Current Russian Attitudes toward Jews and the Holocaust--Pamphlets 1996   American Jewish Committee, Russia, USA  
D-61 145.5 World Jewish Congress: Representation of Polish Jewry, New York--The Extermination of Polish Jewry; Pamphlets 1943-1944   World Jewish Congress, Representation of Polish Jewry, Poland, New York, USA Extermination
D-61 145.6,1 Representation of Polish Jewry, American Division (Affiliated with the World Jewish Congress)--News Bulletin 1943-1945   World Jewish Congress, Representation of Polish Jewry, Poland, USA  
D-61 149.4 Palestine Emergency Fund, Inc.: That We May Live: A Dramatic Tribunal--Convention 1946   Palestine Emergency Fund, Inc., That We May Live: A Dramatic Tribunal, USA  
D-61 151.5 American Jewish Congress: Hitler's Black Record--Pamphlets 1943   Adolf Hitler, American Jewish Congress, USA Jewish Persecution, Extermination
D-61 159.6,1 United Rzeszower Relief Committee: Bulletin 1947   United Rzeszower Relief Committee, Rzeszow, Poland, USA Relief
D-61 163.3 United States Government, House of Representatives Committee on Foreign Affairs: Rescue of the Jewish and Other Peoples in Nazi-occupied Territory--Memoranda 1943   Committee on Foreign Affairs, USA, Europe Rescue 
D-61 173.5 Committee for Overseas Relief--Pamphlets /194./   Committee for Overseas Relief, USA Relief
D-61 202.3 Jewish Peoples Committee: The Nazi Extermination of the Jewish People--Memoranda 1943   Jewish Peoples Committee, USA Extermination
D-61 206.2 National Refugee Service, Inc.--Reports 1940-1943   National Refugee Service, Inc., USA Refugees, Relief
D-61 207.4 National Conference of Jewish Social Welfare--Conferences 1946   National Conference of Jewish Social Welfare, USA Relief
D-61 248.6,1 Austrian Jewish Representative Committee--Bulletin 1944   Austrian Jewish Representative Committee, Austria, USA  
D-61 253.6,1 Joint Boycott Council of the American Jewish Congress and the Jewish Labor Committee: Boycott Nazi Goods and Services 1937-1939   Joint Boycott Council of the American Jewish Congress and the Jewish Labor Committee, American Jewish Congress, Jewish Labor Committee, USA Boycotts
D-61 263.5 Conference on Jewish Relations: The Situation of Jews in Poland 1936   Conference on Jewish Relations, Poland, USA Jewish Persecution
D-61 273.5 U.S. Holocaust Memorial Council--Pamphlets 1989, 1991, 1994   U.S. Holocaust Memorial Council, USA Holocaust Commemoration
             
D-71 43.5 The Jewish Association of Survivors of Nazi Persecution 1968   Jewish Association of Survivors of Nazi Persecution, Argentina Survivors, Jewish Persecution
             
D-81 12.5 The Australian Association of Jewish Holocaust Survivors--News Digest 1985   Australian Association of Jewish Holocaust Survivors, Australia Survivors
D-81 12.9 The Australian Association of Jewish Holocaust Survivors--Announcements and Forms 1985   Australian Association of Jewish Holocaust Survivors, Australia Survivors
D-81 15.6,1 Volunteers' Committee of the Jewish Holocaust Centre: Centre News 1991-1992   Jewish Holocaust Centre, Centre News, Australia Survivors, Holocaust Commemoration
D-81 29.6,1 Jewish Holocaust Museum, Victoria: Centre News 1966   Jewish Holocaust Museum, Centre News, Victoria, Australia Holocaust Commemoration

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive