מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון כוללת 60 ש"ס הנחלקים באופן הבא: 

 

- קורסי חובה (14-15 ש"ס)

     6 קורסי ליבה (כ- 12 ש"ס) 

     1 קורס מתודולוגי - בשיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס)  

 

- 3 מסלולי לימוד (סה"כ 46 ש"ס)

 

      מסלול 1: מסלול רוח מורחב, בהיקף 20 ש"ס הכולל:

                  4-10 ש"ס קורסי מבוא

                  6-14 ש"ס קורסי העמקה

                  2-4 ש"ס קורס סמינר כולל הגשת עבודת סמינר / רפראט

 

     מסלול 2: מסלול חברה מורחב, בהיקף 20 ש"ס הכולל:

                  4-10 ש"ס קורסי מבוא

                  6-14 ש"ס קורסי העמקה

                  2-4 ש"ס קורס סמינר כולל הגשת עבודת סמינר / רפראט

 

     מסלול 3: מסלול מצומצם לבחירה: משפטים / אמנויות,
                 בהיקף 6 ש"ס הכולל 6 ש"ס קורסי מבוא או העמקה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive