מסלול עיוני

היקף הלימודים במסלול כולל 36 ש"ס לפי הפירוט הבא:

        - קורסי הכשרה – הכוללים 3 קורסי חובה בהיקף 6 ש"ס

        - קורסי בחירה לתואר שני בהיקף 30 ש"ס, הכוללים:

                  קורסי שעור לתואר שני

                  קורסי סמינר לתואר שני

                  קורסי סמינר לתואר ראשון (בהיקף של עד 8 ש"ס).


חובות התלמידים במסלול:

  • הגשת 2 עבודות סמינר (מתוך קורסי התואר השני בלבד)
  • בחינת גמר

 

לצפייה בפירוט הקורסים לתואר שני – לחצו כאן

 

מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי:

בתום שנת הלימודים הראשונה, ניתן להגיש בקשה למעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי.

תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של 90  ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive