מסלול מחקרי

תנאי הקבלה למסלול המחקרי הוא ממוצע 90, ב-12 ש"ס הראשונות של לימודי התואר השני.

 

היקף הלימודים במסלול כולל 28 ש"ס לפי הפירוט הבא:

        - קורסי הכשרה – הכוללים 3 קורסי חובה בהיקף 6 ש"ס

        - קורסי בחירה לתואר שני בהיקף 22 ש"ס, הכוללים:

                  קורסי שעור לתואר שני

                  קורסי סמינר לתואר שני

                  קורסי סמינר לתואר ראשון (בהיקף של עד 8 ש"ס).

 

חובות התלמידים במסלול:

- הגשת עבודת סמינר אחת (מתוך קורסי התואר השני בלבד)

- לימוד שפה זרה שניה

- מציאת מנחה

- הגשת הצעת מחקר (עד תום השנה הראשונה ללימודים)

- הגשת עבודת גמר (תזה)

 

חובת שפה זרה שניה, על תלמידי המסלול המחקרי ללמוד שפה זרה נוספת (לא אנגלית) ולהגיע ל"פטור ברמת מתקדמים".
לימודי השפה במגוון שפות שונות (ערבית, גרמנית, ספרדית, צרפתית, יידיש ועוד), מתקיימים דרך בית הספר לשפות. 
בחירת השפה תהיה בהתאם לנטיות וידע מוקדם של התלמיד/ה ובהתאם להמלצת המנחה לעבודת התיזה. 
במקרים חריגים ניתן לקבל פטור מחובת לימוד שפה זרה שניה. פרטים במזכירות התכנית. 

 

לצפייה בפירוט הקורסים לתואר שני – לחצו כאן

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive