צבירה

מסלול לימודי צבירה נועד לאפשר לימודים בקצב אטי יותר, עד ארבע שנים.

 

אפשר  להירשם למסלול זה למשך שנתיים בלבד ("לימודי צבירה"; סימול הרישום 07).

 

במהלך שנתיים אלה יש להשלים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר המוגדרת במסלול ללא עבודת גמר (18 ש"ס). לאחר שנתיים במעמד זה חובה לעבור למעמד של תלמיד "מן המניין" ולהשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. 

 

ניתן לעבור ממסלול "צבירה" למסלול "הרגיל", בכל שלב בלימודים.

 

תלמידים שיתחילו ללמוד במסלול "הרגיל", לא יוכלו לעבור למסלול צבירה.

 

העלות הכוללת של שכר הלימוד בשני המסלולים זהה. ישנו שוני באופן חלוקת התשלומים. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive