ערב עיון לכבוד פרופ' חיים א' כהן עם צאתו לגמלאות

05 במרץ 2018, 16:30 
בניין הסנאט, האודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום  
ללא תשלום

יום שני, י"ח באדר תשע"ח (5.3.2018)

16:30 התכנסות

17:00 דברי פתיחה וברכות

יו"ר: פרופ' משה פלורנטין, החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור

פרופ' ליאו קורי, דקאן הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

פרופ' ורד נעם, ראש בית הספר למדעי היהדות ולארכאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג

פרופ' משה מורגנשטרן, ראש החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

17:20 הרצאות

פרופ' משה בר‐אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית

        לשון המקרא בלשון חכמים: עיון קצר בכמה זוגות של חלופות צורניות

קטע נגינה: עודד אסנר

פרופ' אברהם טל, החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

        מסורות נודדות: אור פני משה מבריאת העולם עד מיכלאנג'לו

ד"ר אורי מור, החוג ללשון העברית, אוניברסיטת בן‐גוריון בנגב

        "תקנו אותי אם אני טועה": שניות בתודעת התקן של דוברי העברית

קטע נגינה: עודד אסנר

גב' אילת קמינצקי: בשם התלמידים

ד"ר עודד כהן: בשם המשפחה

פרופ' חיים א' כהן: דברי חתימה

~ ערב העיון יתקיים בבניין הסנאט, האודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום ~

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive