תואר ראשון

שימו לב: המידע המוצג באתר החוג נועדו להדריך את תלמידי החוג ולהקל על ההתמצאות. הנוסח המחייב הוא זה המתפרסם בידיעון הפקולטה למדעי הרוח. לשאלות ובירורים – אנא פנו למזכירות החוג.

 

מבנה הלימודים בחוג

הלימודים בחוג מחולקים לארבע תקופות עיקריות:

 • התקופה הקלאסית (יוון ורומא)
 • ימי הביניים (המאות החמישית עד החמש-עשרה)
 • העת החדשה המוקדמת (מן המאה החמש-עשרה ועד המאה השמונה-עשרה)
 • העת החדשה (המאות התשע-עשרה והעשרים)
 • בעת החדשה ניתן להתמחות בתולדותיהן של ארבע זירות: (א) אירופה המרכזית והמערבית; (ב) רוסיה ואירופה המזרחית; (ג) ארצות הברית; (ד) אמריקה הלטינית.

 

למה הכרחי לרכוש שפה זרה נוספת? במהלך הלימודים נדרשים תלמידי החוג להיסטוריה לרכוש שפה זרה שנייה בנוסף לידיעה הנדרשת בעברית ובאנגלית.  היסטוריונים מבקשים לשחזר את עולמם החברתי והתרבותי, את השקפותיהם ותחושותיהם של אנשי העבר באמצעות ניתוח דבריהם. מסיבה זו אין תחליף לידיעת שפתם. מעבר לכך, רכישת שפות מאפשרת להתוודע למסורות מחקר שונות והתרבויות שבהן התעצבו.

 

אלו שפות אפשר ללמוד? תלמידים חייבים להוכיח לפני תום לימודיהם ידיעה ברמת "פטור" באחת מן השפות הבאות: צרפתית, גרמנית, ספרדית, רוסית, ערבית, איטלקית, יוונית קלאסית או רומית (לטינית). כדי להגיע לרמת "פטור" דרושות לרוב שתי שנות לימוד במסגרת היחידה להוראת שפות של האוניברסיטה: בשנה הראשונה לומדים ברמת "מתחילים" ובשנה השנייה ברמת "מתקדמים". כדי לעמוד ברמה הנדרשת יש להשיג ציון עובר בשני הקורסים - "מתחילים" ו"מתקדמים".

 

 על כל תלמידי החוג להשיג רמת "פטור" בשפה זרה שנייה עד תום לימודיהם. 

 

תלמיד אשר נרשם לקורס שפה אך לא ישלים אותו או לא יבטל אותו, יחויב בשכר לימוד בגין קורס זה. הקורסים ביוונית קלאסית וברומית נלמדים בחוג ללימודים קלאסיים. לימודי השפות האחרות הם באחריותה של היחידה להוראת שפות. לתלמידים הלומדים גם בחוג למזרח אסיה יוכרו השפות הנלמדות בחוג זה. לתלמידים הבוחרים במגמת תרבות צרפת של החוג לצרפתית תיחשב צרפתית לשפה זרה שנייה.

 

 

מסלולי הלימודים בחוג

 

המסלול הדו-חוגי: במסלול זה לומדים בחוג להיסטוריה ובחוג נוסף. היקף הלימודים בחוג במסלול זה הוא 54 שעות סמסטריאליות.

 

המסלול החד-חוגי: המסלול מיועד למי שמבקשים להתמקד בתואר הראשון בלימודי היסטוריה בלבד. היקף הלימודים במסלול זה הוא 98 שעות סמסטריאליות.

 

שימו לב: שעות הלימוד של שפה זרה שנייה אינן נכללות במניין שעות הלימוד לתואר!

 

 

מסגרות הלימוד בחוג

שיעור ראש החוג: העשייה ההיסטורית לסוגיה (2 ש"ס, מסגרת 111): בסמסטר א' של השנה הראשונה ישתתפו כל התלמידים בשיעור מיוחד באחריות ראש החוג ובהשתתפותו. הקורס מקנה התמצאות בסיסית בלימודי ההיסטוריה, מאפשר להתוודע לגישות ולנושאים שנחקרים ונלמדים בחוג. המשתתפים יכתבו חיבור קצר לסיום (עבודה קצרה או בחינת בית).

שו"ת מיוחד – סדנת חשיבה היסטורית: בסמסטר הראשון של השנה הראשונה ישתתפו כל תלמידי החוג בשו"ת ייחודי המקנה כלי מחקר וכתיבה בסיסיים (חיפוש בספרייה משולב באינטרנט; ניתוח מקורות; קריאה בטקסטים וכישורי כתיבה).

 

שו"ת (שיעור ותרגיל – 4 שעות שבועיות)

השו"ת הוא מסגרת הלימודים הבסיסית בחוג להיסטוריה, המניחה את התשתית להמשך הלימודים. הוא מבוסס עת שילוב בין הקניית התמצאות בתקופה היסטורית נתונה לבין הקניית כישורי לימוד ועבודה עצמית חיוניים. השו"ת מציע מבוא לסוגיות המרכזיות בתקופה באמצעות קריאת מקורות, ניתוח תעודות, והיכרות עם הגישות החדשות במחקר. הוא בנוי בעיקר על דיונים בכיתה במקורות ובספרות המחקר, ומיועד להקנות את היכולת לנתח תעודות, להשתמש בספריה וברשת, בספרי יען ובכלים ביבליוגרפיים. במהלכו כותבים עבודות קצרות בכתב.

חובות התלמידים בשו"ת: נוכחות רצופה בכיתה (תלמיד שייעדר מיותר משלוש פגישות – השתתפותו בקורס תבוטל). התלמיד נדרש להכנה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה. כמו כן, עליו להגיש  עבודות קצרות בכתב ועמידה בבחינה מסכמת.

 

שיעור (2 שעות שבועיות)

השיעור הוא הרצאה פרונטלית בהיקף שתי שעות סמסטריאליות (ש"ס) הבוחן סוגיה היסטורית או סוקר תקופה שלמה. בתוך כך הוא מקנה למשתתפים את הרקע הדרוש כדי לבנות לעצמם תמונה מקיפה.

חובות התלמידים: נוכחות רצופה בשיעורים, קריאת ספרות המחקר הנדרשת בקורס ובחינה מסכמת.

שיעורי חובה מבואיים (2 ש"ס כל אחד, סה"כ 6 ש"ס, מסגרת 112) בשנה הראשונה ילמדו שני שיעורי החובה מספקים מסגרת כללית ללימודים  בחוג ולהעמקה בתקופות ובנושאים השונים בהמשך הלימודים. בשנה השניה ילמדו הסטודנטים שיעור חובה שלישי בתחום העת העתיקה (2 ש"ס מסגרת 112)

שיעורי בחירה (מסגרת 120): שיעורי בחירה מיועדים להעמיק בסוגייה היסטורית מסוימת וכן להתוודע לשיטות מחקר ולגישות השונות בסוגייה.

שיעור ראש בית הספר להיסטוריה (2 ש"ס מסגרת 444) בשנה ב' של הלימודים נדרשים התלמידים ללמוד בנוסף לכך שיעור זה (2 ש"ס מסגרת 444) 

סמינריון (מסגרת 122)

הסמינריון הוא קורס מתקדם, המבוסס על עבודה עצמית ודיון אינטנסיבי בקבוצת לימוד במהלך שתי פגישות שבועיות בסמסטר (4 ש"ס). הוא מתמקד בניתוח סוגיה היסטורית על סמך מבחר מקורות וקריאה ביקורתית בספרות המחקר. דרישות קדם: ההשתתפות בסמינריון מבוססת על הכישורים שנרכשו בשו"תים, ובמיוחד – בתקופה או הזירה שבה עוסק הסמינריון.

כדי להירשם לסמינריון יש להשלים לפחות 4 שו"תים כלשהם או להשלים שו"ת או שיעור מבוא בפרק או בזירה הרלוונטיים לסמינריון. אפשר להשתתף בסמינריון ברמה בסיסית או ברמה מתקדמת – הכוללת הגשת עבודה סמינריונית.

 

חובות התלמידים בסמינריון: 

 • השתתפות פעילה: הכנה מפגישה לפגישה ונוכחות רצופה במפגשים (תלמיד שייעדר מיותר מ-3 פגישות – השתתפותו בקורס תבוטל)
 • השתתפות בסמינריונים ברמה בסיסית: המשתתפים נדרשים לכתוב עבודה קצרה בכתב (רפרט), וכן למלא חובות נוספות השונות מסמינר אחד למשנהו, כגון להרצות הרצאה קצרה בעל-פה, להגיש חיבורים קצרים, לבצע מטלות ספרייה וחיפוש חומרים.
 • השתתפות בסמינריונים ברמה מתקדמת: בנוסף לחובות הבסיסיות – הכנת עבודה סמינריונית.

שימו לב: תלמידים מצטיינים (שממוצע ציוניהם מעל 90) יכולים להגיש בקשה ללמוד בסמינריון אחד מתכנית הלימודים לתואר השני. הדבר מותנה בהסכמת מנחה הסמינריון ובאישור ראש החוג.
עבודות סמינריוניות יוכנו ויודפסו לפי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים. החוג מציע כמה מדריכים לכתיבת עבודות. העבודות יוגשו למזכירות החוג. כמו כן, יש להשלים את חובות קורס הסמינריון ברמה הבסיסית - ובכלל זה הגשת העבודה הקצרה (רפרט) – תוך חודשיים מסיום הסמינריון. המועד האחרון להגשת עבודה סמינריונית הוא 3 חודשים מתום קורס הסמינריון. במקרים מיוחדים יכולה ועדת ההוראה של החוג להעניק ארכה להגשת העבודה. המועדים להגשה מופיעים בידיעון החוג והפקולטה.

 

 הדרכה אישית

קורס זה מבוסס על מפגשים אישיים עם מנחה ממורי החוג (על פי בחירת התלמיד ובתיאום עם המורה) במהלך סמסטר אחד. במהלך הסמסטר מוטלות על התלמיד מטלות קריאה וכתיבה שונות ובסופו נכתבת עבודה סמינריונית לפי הנחיות המורה. מסגרת לימודים זו פתוחה עקרונית לתלמידי המסלול החד-חוגי לתואר הראשון ולתלמידי התואר השני בלבד.

 

 

מהלך הלימודים במסלול הדו-חוגי

התלמידים ישתתפו במהלך לימודיהם לתואר הראשון בשש מסגרות לימוד:

שיעור ראש החוג: העשייה ההיסטורית לסוגיה 2 ש"ס
שני שיעורי חובה מבואיים 4 ש"ס
שיעור חובה מתוך פרק העת העתיקה   2 ש"ס
חמישה שו"תים (שיעור ותרגיל): סדנת חשיבה היסטורית, שני שו"תים מבהתקופה הפרה מודרנית ושני שו"תים מהקופה המודרנית 20 ש"ס
שיעור ראש בית הספר להיסטוריה 2 ש"ס
ארבעה שיעורי בחירה 8 ש"ס
ארבעה סמינריונים 16 ש"ס
שפה זרה שנייה ברמת מתחילים+מתקדמים (לימודים אלה לא ייחשבו במניין השעות)  
סך הכול 54 ש"ס

 

הסברים:

לימודי מבוא

בשנה א', בסמסטר א' של הלימודים, על התלמידים להירשם לקורסים הבאים: שיעור "העשייה ההיסטורית לסוגיה"; שני שיעורי חובה מבואיים: תולדות הנצרות מראשיתה ועד קאלווין ו-המאה ה-19 הארוכה; שו"ת סדנת חשיבה היסטורית. השלמתם היא תנאי להמשך הלימודים בחוג. 

 

לימודי תשתית

בסמסטר ב' של שנה א' וסמסטר א' של שנה ב' על הסטודנטים להשלים את הקורסים הבאים: שיעור חובה מתוך פרק העת העתיקה, ארבעה שו"תים בתקופות שונות – שני שו"תים לבחירה מהפרקים הקדם-מודרניים (העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת) ושני שו"תים לבחירה מפרק העת החדישה על זירותיה השונות ושיעור ראש בית הספר להיסטוריה. לא ניתן ללמוד שני שו"תים בהנחיית אותו מרצה.

 

שיעור חובה ושיעורי בחירה:

יש לסיים את כל השו"תים, את השיעור מפרק העת העתיקה ואת שיעור ראש בית הספר להיסטוריה בשלושת הסמסטרים הראשונים ללימודים בחוג. tת שאר שיעורי הבחירה ניתן ללמוד בכל שלב של הלימודים.

 

4 סמינריונים:

 • במהלך התואר הראשון יבחרו התלמידים ארבעה סמינריונים – שלושה בתקופות שונות ואחד לפי בחירתם.
 • בכל הסמינריונים ימלאו המשתתפים את חובות הרמה הבסיסית, ובאחד מהם ברמה מתקדמת, שבו יכתבו עבודה סמינריונית. מומלץ לכתוב את העבודה בשלבי הסיום של לימודי התואר הראשון.
 • תלמידים מצטיינים (שממוצע ציוניהם מעל 90) יכולים להגיש בקשה ללמוד סמינריון אחד מתכנית הלימודים לתואר השני. הדבר מותנה בהסכמת מנחה הסמינריון ובאישור ראש החוג.


 דרישות במהלך הלימודים 

 • יש להשלים את לימודי השפה הזרה השנייה – כלומר, לעבור בחינת הפטור ברמת מתקדמים – במהלך לימודי התואר הראשון. לכן, מומלץ מאוד להתחיל בלימודי השפה הזרה השנייה כבר במהלך שנת הלימודים הראשונה.
 • תלמיד אשר נרשם לקורס שפה זרה,אך לא ישלים את הקורס או לא יבטל אותו, יחויב בשכר לימוד בגין קורס זה.
 • תלמידי החוג במסלול הדו-חוגי נדרשים להשיג ציון ממוצע של "כמעט טוב" (70) לכל הפחות בתום כל שנה במהלך לימודיהם בחוג. הישגיהם של תלמידים שהחלו ללמוד בסמסטר ב' יישקלו לפי ציוני הבחינות במועד א' של סמסטר א' בשנת הלימודים הבאה. ועדת ההוראה של החוג יכולה להפסיק את לימודיו של תלמיד שציוניו לא עמדו בממוצע הנדרש.

 


 הנחיות לבניית תכנית הלימודים

 •  יועץ החוג ומוריו עומדים לרשות הסטודנטים כדי לייעץ בבניית תכנית הלימודים. עצות טובות אפשר (כמעט) תמיד לקבל במזכירות החוג. אל תהססו לפנות!
 • החוג ממליץ לתלמידיו ללמוד 10 ש"ס בכל סמסטר. עומס העבודה השוטפת בתרגילים ובסמינריונים – עבודה בספרייה, הכנה משיעור לשיעור – מקשה מאפשר להשתתף כראוי ביותר משני תרגילים או שני סמינריונים במהלך סמסטר אחד.
 • יש להשלים את שעור הבחירה מעם ישראל, במהלך השנה הראשונה ללימודים.
 • שימו לב: לימודי השפות הזרות אורכים שנתיים: קורס שנתי ברמת מתחילים וקורס שנתי ברמת מתקדמים, שבסופו בחינת הפטור. אנו ממליצים להתחיל את לימודי השפה הזרה בה בחרתם בשנת הלימודים הראשונה – ולכל המאוחר בתחילת שנת הלימודים השנייה.
 • לא ניתן ללמוד שני שו"תים, שו"ת ושיעור מבוא, או שני סמינריונים בהנחיית אותו מרצה. 

 

 

המסלול החד-חוגי

 

איך עוברים למסלול החד-חוגי?

אפשר לעבור למסלול החד-חוגי רק בסוף שנה א' ללימודים. יש צורך בציון ממוצע של 85 ומעלה בחוג להיסטוריה כללית וציון ממוצע של 80 בחוג השני (בתכנית לימודים מלאה). השעות שנלמדו בשנה הראשונה בחוג השני (20 ש"ס) יוכרו כלימודי השלמה (מסגרת 133) במסלול החד-חוגי בהתאם לאישור יועץ החוג.

 

חובות התלמידים בתואר הראשון במסלול החד-חוגי:

שיעור ראש החוג: העשייה ההיסטורית לסוגיה 2  ש"ס
2 שיעורי חובה מבואיים 4 ש"ס
שישה שו"תים (סדנת חשיבה היסטורית, שני שו"תים מהתקופה הפרה מודרנית, שני שו"תים מהתקופה המודרנית ושו"ת נוסף לבחירה) 24 ש"ס
שיעור חובה מפרק העת העתיקה  2 ש"ס
שישה שיעורים לפי בחירה     12 ש"ס
שיעור ראש בית הספר להיסטוריה   2 ש"ס
שמונה סמינריונים    32 ש"ס
שיעורי השלמה בהיקף של 20 ש"ס מחוגים אחרים לפי בחירה ובכפוף לאישור יועץ החוג 20 ש"ס
שפה זרה שנייה ברמת מתחילים + מתקדמים (לימודים אלה לא ייחשבו במניין השעות)  
סך הכל     98 ש"ס

 

ייחודו של המסלול החד-חוגי

המסלול החד-חוגי מיועד לתלמידים המבקשים להתמחות בלימודי היסטוריה. בהתאם לכך, הם משתתפים בשו"ת אחד נוסף לעומת תלמידי המסלול הדו-חוגי (6 שו"תים במקום 5), ב-4 שיעורים נוספים לפי בחירתם (7 במקום 3), וב-4 סמינריונים נוספים (8 במקום 4). במקום חוג מלא נוסף, ילמדו 20 שעות השלמה מחוגים אחרים לפי בחירתם ובאישור יועץ החוג.

 • תלמידי המסלול החד-חוגי ישתתפו בשמונה סמינריונים – ארבעה בתקופות שונות וארבעה לפי בחירתם.
 • בכל הסמינריונים ימלאו את חובות הרמה הבסיסית, ובשניים מהם – ברמה מתקדמת.
 • תלמיד במסלול החד-חוגי יכול להשתתף בסמסטר האחרון ללימודיו בקורס הדרכה אישית אחד.

 

 

בחינות וציונים

 

מועדי בחינות

 • מומלץ להיבחן במועד א'!
 • חשוב לבדוק את לוח הבחינות ולהימנע מרישום לקורסים שהבחינות בהם נערכות באותו מועד.
 • בחינה במועד מיוחד (מועד ג') היא אמצעי חירום ותאושר רק במקרים יוצאי דופן כגון החמצת בחינות מועדי א' וב' בשל מילואים או לידה. אישורי מחלה, בחינות במועדים חופפים, העובדה שמדובר בקורס אחרון לתואר וסיבות אחרות אינם מקנים זכות להיבחן במועד מיוחד, והתלמידים יידרשו ללמוד את הקורס פעם נוספת.

 

ערעורים

 • ניתן להגיש ערעור על ציון בחינה במזכירות החוג עד שבועיים ממועד פרסום הציונים. יש להגיש בקשת ערעור מנומקת כתב; הציון שיתקבל לאחר הערעור הוא הציון הקובע.
 • על האפשרות להיבחן במועד ב' כדי לשפר ציון חיובי – ראו בידיעון הפקולטה.

 

ציון ממוצע

תלמידי המסלול הדו-חוגי נדרשים להשיג ציון ממוצע של "כמעט טוב" (70) לפחות בתום כל שנה במהלך לימודיהם בחוג. ועדת המיון של החוג תורה להפסיק את לימודיו של תלמיד שציוניו לא עמדו בממוצע הנדרש.

 

ציון גמר

ציון הגמר יחושב לאחר סיום כל חובות הלימוד (במסלול הדו-חוגי – 54 ש"ס, ובמסלול החד-חוגי – 98 ש"ס), וישוקלל באופן הבא:

 

במסלול הדו-חוגי:

ציוני שיעורי הבחירה+שיעור ראש בית הספר להיסטוריה 12%
ציוני שיעורי המבוא ציוני שיעורי החובה + שיעור העשייה ההיסטורית לסוגיה 12%
ציוני השו"תים 33%
ציוני הסמינריונים ברמה הבסיסית 24%
ציון הסמינריון ברמה המתקדמת 19%

במסלול החד-חוגי:

ציוני שיעורי הבחירה+ שיעור ראש בית הספר להיסטוריה 12%
ציוני שיעורי המבוא ציוני שיעורי החובה ושיעור העשיה ההיסטורית לסוגיה 10%
ציוני השו"תים 28%
ציוני הסמינריונים ברמה הבסיסית 24%
ציוני הסמינריונים ברמה המתקדמת 20%
ציוני ההשלמות בחוגים אחרים 6%

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive