תואר שני

שימו לב: הדברים שלהלן נועדו להדריך את תלמידי החוג ולהקל על ההתמצאות. הנוסח המחייב הוא זה המתפרסם בידיעון הפקולטה למדעי הרוח. לשאלות ובירורים – אנא פנו למזכירות החוג: YardenaL@tauex.tau.ac.il

 

 

מבנה הלימודים

 

לימודי התואר השני מציעים התמחות והעמקה בלימודי ההיסטוריה, רכישת כלים למחקר עצמאי והתמצאות במגמות המחקריות השונות. החוג מציע מגוון רחב של גישות מחקריות והתמחויות – היסטוריה פוליטית ותרבותית, חברתית ודיפלומטית, היסטוריה של הרעיונות והיסטוריה של המשפחה, היסטוריה של מגדר, היסטוריה אורבנית, היסטוריה שבעל-פה והיסטוריה של הזכרון.

 

בפני התלמידים פתוחות 6 מגמות לימודים שונות. בהרשמה לתואר השני נרשמים לאחת המגמות – ולכל אחת יועץ\ת לימודים משלה. המגמות הן:

  • מגמת העת העתיקה
  • מגמת ימי הביניים
  • מגמת העת החדשה המוקדמת
  • מגמת אירופה בעת החדשה (המאות ה-19 וה-20)
  • מגמת ארצות הברית
  • מגמת אמריקה הלטינית

 

העת העתיקה: תולדות יוון ורומי והתרבות הקלאסית, פילוסופיה, דת, משפט ואמנות. ניתן ללמוד במסלול מחקרי או עיוני. במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) נדרשת ידיעת הלשון היוונית או הרומית ברמת "מתקדמים". במסלול המחקרי (עם תזה) נדרשת ידיעת הלשונות הרומית והיוונית, ברמת "מתקדמים" ו"פטור" בשפה מערבית שנייה.

 

ימי הביניים: אירופה המערבית בימי הביניים ובתקופת הרנסנס. ניתן לשלב את הלימודים בחוגים נוספים כמו ספרות, פילוסופיה ותולדות האמנות. נדרשת ידיעת השפה הרומית ברמת "מתקדמים".

 

העת החדשה המוקדמת (מאות 18-15): תולדות התקופה שבין הרנסנס למהפכה הצרפתית, שבמהלכה התגבשה ראשית ההגמוניה המערבית על-פני כדור-הארץ. במגמה זו חיונית השליטה בשפות מערביות מודרניות.

 

אירופה בעת החדשה (מאות 20-19): ההתפתחות הפוליטית, הכלכלית-החברתית והתרבותית של אירופה בעת החדשה. נדרשת ידיעת שפה זרה מערבית מודרנית ברמת מתקדמים.

 

ארצות הברית: לימודי המסלול מכוונים להעמקת הידע וההבנה בהיסטוריה של ארצות הברית מראשית ההתיישבות הבריטית בצפון אמריקה ועד ימינו. יושם דגש על  ההתפתחויות הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות של ארצות הברית במהלך שנות קיומה ועל התמורות שעברה במהלך השנים מארץ מקלט למעצמת-על. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים.

 

אמריקה הלטינית: תולדות היבשת מעידן הגילויים הגדולים עד ימינו בדגש על התפתחותו הרעיונית והמעשית של "העולם החדש" והתפתחותן של חברות חדשות באזורי ה"ספר החדש" של אירופה, אסיה ואפריקה. נדרשת ידיעת השפה הספרדית ברמת "מתקדמים".

 

בכל שש המגמות ניתן ללמוד במתכונת עיונית (ללא עבודת גמר) או מתכונת מחקרית (עם עבודת גמר). בנוסף, קיימת האפשרות ללימודים ישירים לדוקטורט.

 

תכנית הלימודים מותאמת אישית לכל תלמיד על ידי יועץ המגמה בה בחר להתמחות. התכנית תכלול קורסים של החוג להיסטוריה כללית וקורסים מחוגים אחרים. יועץ המגמה מסייע לתלמיד בהרכבת תכנית לימודים, ובעת הצורך במציאת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

 

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים: (1) מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר; (ב) מסלול עיוני, ללא עבודת גמר. תנאי הקבלה ולימודי ההשלמה זהים בשני המסלולים. קביעת מסלול הלימוד נעשית על פי בחירתכם בזמן הרישום. בתום השנה הראשונה ללימודי התואר יידון שוב נושא מסלול הלימוד יחד עם יועץ המגמה.

 

 

תנאי הקבלה

 

ללימודי התואר השני יתקבלו בוגרי אוניברסיטה בהיסטוריה כללית בציון משוקלל של 85 ומעלה ובעלי ידע בשפה זרה שנייה ברמת "פטור". במקרים מיוחדים מוסמך ראש החוג לשקול קבלה של תלמידים שאינם עומדים בתנאים אלה.

 

 תלמידים בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהיקף של עד 24 ש"ס. לימודים אלה נמשכים בדרך כלל שנה. תכנית ההשלמות האישית מורכבת ברובה מקורסים מלימודי התואר הראשון בהיסטוריה ומלימודי שפות; היא נקבעת בהתייעצות עם יועצי מגמות הלימוד ואינה נחשבת במניין השעות לתואר השני. בלימודי ההשלמות נדרשים התלמידים להשיג ציון ממוצע של 85 לפחות.

 

כללים אלה חלים גם על תלמידים בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות בחו"ל. תלמידים אלה אף נדרשים לעמוד בבחינה בעברית, בדומה לתלמידי התואר הראשון.

 

תלמידי התואר השני שהחלו את לימודיהם בהיסטוריה כללית באוניברסיטה אחרת ומבקשים להצטרף לאחת ממגמות הלימוד, רשאים לבקש שלימודיהם הקודמים יוכרו במלואם או בחלקם במניין השעות לתואר השני. הדבר נתון לשיקול דעתם של יועצי המגמות – בשאלות ובקשות יש לפנות אליהם ישירות. עם זאת, במסלול המחקרי נדרשים התלמידים על-פי כללי האוניברסיטה ללמוד לפחות מחצית מתכנית הלימודים לתואר השני באוניברסיטת תל-אביב, ובמסלול העיוני – שני שלישים ממנה.

 

למגמות הלימוד השונות דרישות אקדמיות נוספות, שעיקרן ידיעת שפות ורכישת מיומנויות הנחוצות למחקר בתחום שבו מבקשים התלמידים להתמחות. תלמידים המבקשים להתקבל למגמה מסוימת מוזמנים להתייעץ עם יועצי המגמה כדי לברר, אילו מיומנויות עליהם לרכוש:

 

יועצי המגמות 

מגמת העת העתיקה: פרופ' סילבי הוניגמן sylvie.honigman1@gmail.com
מגמת ימי הביניים: ד"ר נעמה כהן-הנגבי naamaco@post.tau.ac.il 
מגמת העת החדשה המוקדמת: ד"ר עודד רבינוביץ odedra@post.tau.ac.il
מגמת אירופה בעת החדישה: ד"ר ורה קפלן vera@post.tau.ac.il
מגמת ארצות הברית: פרופ' אייל נווה enaveh@post.tau.ac.il
מגמת אמריקה הלטינית: ד"ר חררדו לייבנר leibner@post.tau.ac.il

 

 

מסגרות הלימוד

 

הסמינר הוא מסגרת הלימודים המרכזית של התואר השני. בפגישות שבועיות אינטנסיביות מתמקד הסמינר בסוגייה היסטורית מרכזית לתחום הרלוונטי, ומכשיר את המשתתפים לניתוח ביקורתי של מקורות ראשוניים וכן להתמודדות עם ספרות המחקר והגישות התיאורטיות השונות בתחום.

 

כל מגמת לימוד מקיימת סמינר מגמה, שבו משתתפים כל תלמידיה (לעתים ניתן סמינר משותף לשתי מגמות). ההשתתפות הפעילה בסמינר המגמה במהלך ארבעה סמסטרים תיחשב ל-4 ש"ס מתוך הסמינרים בתוך המגמה. מגמות שאין ביכולתן לקיים סמינר כזה מציעות קורס חלופי בהיקף של 4 ש"ס.

 

כחלופה להשתתפות בת ארבעה סמסטרים בסמינר המגמה, ניתן להשתתף בשני סמסטרים בסמינר מגמה, ובמשך סמסטר אחד מרוכז (2 ש"ס) בסדנת כתיבה לתואר השני. בסדנה יוכלו תלמידי מגמות שונות להציג את תכנית המחקר שלהם או פרקים מתוכה.

 

מיומנויות: המגמות רשאיות לדרוש מן התלמידים רכישת מיומנויות ייחודיות הקשורות בתחומי התמחותם, כגון שפה זרה שלישית, קריאת כתבי יד וכיו"ב. הקורסים הכרוכים ברכישת המיומנות ייחשבו כשקולים לסמינריון בהיקף של 4 ש"ס (בכפוף להחלטת יועץ המגמה).

 

 

מסלולי הלימוד

 

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים:

  • מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר, ובו נדרשים התלמידים לכתוב חיבור מקצועי, שבו הם מוכיחים את כושרם לערוך מחקר היסטורי המבוסס על מקורות ראשוניים.
  • מסלול עיוני ללא עבודת גמר מתמקד בהקניית השכלה היסטורית רחבה ומיומנויות מקצועיות מגוונות. בסיום הלימודים נערכת בחינת גמר.

 

מעבר ממסלול למסלול

בתום השנה הראשונה ללימודיהם יערכו יועצי המגמות שיחות אישיות עם כל תלמיד כדי להחליט בדבר מסלול הלימוד. תלמידים יוכלו לבקש להמשיך את לימודיהם במסלול המחקרי, אם השיגו ציון ממוצע של 90 ומעלה ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א', מהם ציון אחד על עבודה סמינריונית, וימצאו מורה להנחותם בעבודת הגמר. ההחלטה תתקבל בהתייעצות בין יועץ המגמה לתלמיד.

תלמידי המסלול המחקרי יוכלו לעבור למסלול העיוני אם ירצו בכך. כמו כן, אם לא יעלה בידם לעמוד בחובותיהם כאמור לעיל (ציון ממוצע של 90 ומעלה ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א', מהם ציון אחד על עבודה סמינריונית), רשאית ועדת ההוראה של החוג, בהתייעצות עם התלמידים, להחליט על העברתם למסלול העיוני.

שימו לב: כל מגמת לימוד רשאית להוסיף דרישות מיוחדות או להגמיש את הדרישות הכלליות בהחלטה לגבי מסלול הלימודים (המסלול המחקרי או המסלול העיוני).

 

לימודי צבירה לתואר שני

לימודי הצבירה נועדו לאפשר לתלמידים שבחרו בכך ללמוד בקצב איטי יותר. התלמידים במסלול זה יכולים לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים (ולשלם 50% משכר הלימוד בכל שנה). ניתן להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד וסימול רישום 7). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר המוגדרת למסלול ללא עבודת גמר. לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל, ועל סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והערכת מורי החוג, יוחלט לאיזה מסלול ישויכו - למסלול הכולל עבודת גמר או למסלול ללא עבודת גמר.

שימו לב: מלגות מסוימות אינן מוענקות לסטודנטים במעמד מיוחד. ל"לימודי צבירה" יש להירשם מראש, ותלמיד מן המניין אינו רשאי לעבור למסלול "לימודי צבירה". 

 

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים על פי תקנות האוניברסיטה. פרטים במזכירות בית-הספר להיסטוריה, שבאחריותו האקדמית מתנהלים לימודי התואר השלישי.

 

 

מהלך הלימודים במסלול המחקרי

 

הרכבת תכנית הלימודים: התכנית במסלול המחקרי תותאם אישית לכל תלמיד על ידי יועצי המגמה. התכנית תכלול קורסים של החוג להיסטוריה וקורסים מחוגים אחרים. כל תלמיד במסלול המחקרי ילווה באופן אישי על ידי יועץ המגמה או על ידי איש סגל אחר (בייחוד במגמות רבות-משתתפים). היועץ יסייע לתלמיד בהרכבת תכנית הלימודים ובעת הצורך במציאת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

 

היקף הלימודים במסלול זה הוא 28 ש"ס, ונכללים בהם קורסים מתוך 2 חטיבות:

4 סמינריונים במגמה 16 ש"ס
3 סמינריונים מחוץ למגמה 12 ש"ס
סך הכול 28 ש"ס

 

על הסטודנט להשיג "פטור" בשפה זרה שנייה ברמת "מתקדמים". בחירת השפה תהיה בתיאום עם יועץ המגמה או עם המנחה לעבודת הגמר. סטודנט שנרשם לקורס שפה, אך לא השלים אותו או לא ביטל אותו, יחויב בשכר לימוד. 

 

דוגמה למהלך לימודים במסלול המחקרי:

 

שנה א':

שני סמינריונים במגמת ההתמחות 8 ש"ס
שני סמינריונים ממגמות אחרות בחוג 8 ש"ס
סמינריון המגמה 2 ש"ס

התלמיד יכתוב בשנה זו עבודה סמינריונית במגמת התמחותו ושלוש עבודות רפראט – אחת בסמינריון נוסף במגמת ההתמחות ושתיים בסמינריונים הנוספים שבהם בחר. בהדרגה יגבש לעצמו נושא מחקר ויבחר מנחה.

 

שנה ב':

סמינר במגמת ההתמחות 4 ש"ס
סמינר מחוץ למגמת ההתמחות 4 ש"ס
סמינריון המגמה או סדנת כתיבה 2 ש"ס

בשנה זו ישלים התלמיד את חובות השמיעה ויתמקד בכתיבת עבודת הגמר. הוא יציג את תכנית המחקר שלו או פרק מתוכה בסמינריון המגמה או בסדנת תואר שני ויכתוב את הצעת המחקר.

 

חובות כתיבה

במהלך לימודיהם יכתבו תלמידי המסלול המחקרי מסלול המחקרי עבודה סמינריונית אחת בסמינר בתחום ההתמחות וכן עבודות רפרט בשאר הקורסים

 

עבודת הגמר

התלמיד יגבש את נושא עבודת הגמר בשיתוף עם מנחה מאנשי הסגל של החוג להיסטוריה. בשלב הראשון תגובש הצעת המחקר, והיא תוגש לוועדת ההוראה. הוועדה תעביר את ההצעה לקורא אחד למתן חוות דעת. עבודת הגמר תהיה בהיקף של עד 20 אלף מילים (במניין זה אין נכללות הערות, ביבליוגרפיה ונספחים). הנחיות טכניות לכתיבת העבודה ואופן הגשתה מצויות במזכירות.

 

 ציון הגמר במסלול המחקרי ישוקלל כך: 

ציון עבודת הגמר 50%
ציון העבודה הסמינריונית 20%
ציון עבודות הרפראט 30%

 

 

מהלך הלימודים במסלול העיוני

 

היקף הלימודים במסלול זה הוא 32 ש"ס, ונכללים בהן שיעורים מתוך 2 חטיבות הקורסים:

4 סמינריונים במגמה 16 ש"ס
4 סמינריונים מחוץ למגמה 16 ש"ס
סך הכול 32 ש"ס

על הסטודנט להשיג "פטור" בשפה זרה שנייה ברמת "מתקדמים". בחירת השפה תהיה בתיאום עם יועץ המגמה או עם המנחה לעבודת הגמר. סטודנט שנרשם לקורס שפה, אך לא השלים אותו או לא ביטל אותו, יחויב בשכר לימוד. 

 

חובות כתיבה

תלמידי המסלול העיוני יכתבו שתי עבודות סמינריוניות ועבודות רפראט בשאר הקורסים.

 

בחינת גמר

בסיום לימודיהם יעמדו תלמידי המסלול העיוני בבחינת גמר. בחינת הגמר נערכת בכתב או בעל-פה. מתכונתה נקבעת בתיאום עם יועץ המגמה.

 

 

ציון הגמר במסלול העיוני ישוקלל כך: 

ציוני העבודות הסמינריוניות 45%
ציוני עבודות הרפראט 40%
ציון עבודת הגמר 15%

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive