מוסמכי החוג

* הרשימה מעודכנת עד לשנת 2015

 

שם שנה שם עבודת הגמר בהנחיית
גורני יוסף 1965 ראשיתו של הסוציאליזם הבונה בא"י רפאל מאהלר
הישראלי ראובן 1966 תולדות קהילת פראג 1730-1680 לאור "הקופגור"
 של ר' דוד אופנהיים
שלמה סימונסון ורפאל מאהלר
אבנרי יצחק 1969 רעיון ההעפלה בהתפתחותו ישראל קולת
בר כוכבא בצלאל 1969 קרבות יהודה המקבי יהושע אפרון
זהר-זאובה אריה 1969 החסידות בעיני סופרי ההשכלה בגאליציה במחצית הראשונה של המאה ה-19 רפאל מאהלר
נהורן שבתאי 1970 אהבת ציון בין יהודי אנגליה מראשית "השאלה המזרחית" ועד לקונגרס ברלין יעקב טורי
שיחור יצחק 1970 סיעת "וורזרוזידניה" התפתחותה האידיאולוגית והארגונית רפאל מאהלר
גיצה נח 1971 תפוצות בהשכלה במזרח אירופה במחצית הראשונה של המאה ה-י"ט רפאל מאהלר
שמר בן עמי 1971 צוואות שנים עשר בני יעקב יהושע אפרון
אילן צבי 1972 המצב המדיני והצבאי במערב א"י במחצית ב' של המאה ה-ח' לפנה"ס יוחנן אהרוני
בלום ששון 1972 יחסם של ערביי א"י אל היישוב היהודי והמפעל הציוני בין מאורעות תרפ"ט
 (אוגוסט 1929) לבין פרוץ מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (אפריל 1936)
דניאל קארפי
הרפז משה 1972 סורא: העיר והישיבה שמואל ספראי
רייכמן צבי 1972 יהודי וינה מ"כתב הסובלנות" ועד למהפכת 1848/49 יעקב טורי
שורק-סורוקה יחיעם 1972 נהרדעא: עיר ואם בבבל בתקופת המשנה והתלמוד שמואל ספראי
פתל מצליח 1973 מוצאם של השומרונים: ע"פ המקורות היהודיים, הנוכריים והשומרוניים יהושע אפרון
רינמן צבי 1973 יהודי וינה: מ"כתב הסובלנות" ועד למהפכת 1848/49 יעקב טורי
בן אהרן יצחק 1974 הקשרים בין יהודי בבל לבין יהודי א"י (מסוף ימי בית שני ועד סוף תקופת התנאים) שמואל ספראי
הנדלסמן יצחק 1974 תמורות בהנהגת קהילות ישראל באשכנז בימה"ב מהמאה ה-י"א עד המאה ה-ט"ו שלמה סימונסון
זהבי יוסף 1974 היישוב היהודי בעבר הירדן המזרחי מימי בית שני עד לתקופת הגאונים שמואל ספראי
פורת דינה 1974 ריכוז הפליטים היהודיים בוילנה בשנים 1941-1939 – מאמצי היציאה דניאל קארפי
פורת ראובן 1974 החינוך בקבוצות ובקיבוצים: בתקופת העלייה השנייה, השלישית והרביעית יוסף גורני
פרנק דבורה 1974 הפעילות הציונית של י.ה. קאן בשנים 1914-1897 יעקב טורי
צוריה חיים 1974 חברות של חובבי ציון בפריז משנות ה-80 של המאה ה-י"ט ועד שנת 1894 יעקב טורי
קוטנר מינה 1974 דרך התגבשותה של סיעה בתוך מפלגת פועלי א"י (מפא"י) בשנים 1930-1938 יוסף גורני
רודיק אריה 1974 תרומתה הסגולית של העלייה מרומניה בתקופת העלייה הראשונה יוסף גורני
שרפזון יצחק 1974 החינוך העברי הלאומי בפולין: ממלחמת העולם הראשונה 1917 עד ועידת היסוד של
 "תרבות" 1922
משה מישקינסקי
אשכולי-וגמן חוה 1976 עמדת המנהיגות היהודית בא"י להצלת יהודי אירופה (1949-1942) ישראל גוטמן
פרידזון דוד 1976 השתלבותה של תנועת העבודה היהודית הממוסדת באמריקה בחיים היהודיים
 הציבוריים 1924-1882
אריה גרטנר
אונגר שבתאי 1977 תנועת העבודה הציונית בגאליציה מראשיתה עד שנת 1908 משה מישקינסקי
בוכסוויילר מאיר 1977 לקראת המפגש של כוחותיה של גרמניה הנאצית והמיעוט האתני-גרמני באוקראינה
 בעת הפלישה הגרמנית לבריה"מ
יהודה ואלך ומתי מייזל
בן יוסף 1977 שואת יהודי יוון (1944-1941) דניאל קארפי
גרינברג מרים 1977 היישוב היהודי בקיסריה מהווסדה עד הכיבוש הערבי שמואל ספראי
הכהן דבורה 1977 הקהילה היהודית בליוורנו במאה ה-17, התארגנותה ומבנה שלמה סימונסון
לוינגר יוסף 1977 האיש והחומה: זאב ז'בוטינסקי בבעיה לאומית ערבית יוסף גורני
שני יעקב 1977 ממלכות יהודה וישראל במחצית הראשונה של המאה השמינית לפנה"ס ישראל אפעל
לוי משה 1978 הזיקה בין מגמות אנטי-ליברליות לבין גילויים אנטישמיים בגרמניה במאה ה-19 
ובראשית המאה ה-20
דניאל קארפי
אצילי אברהם 1979 ועדת הפעולה לענייני זכויותיהם של יהודי המבורג כאזרחים 1833-1844 יעקב טורי
ברגמן דב 1979 תנועת החרות מארגון מחתרת למפלגה פוליטית דניאל קארפי
אילת טובה 1980 העדה היהודית ברומא בתקופה הפגנית מראשית קיומה עד קבלת הנצרות כדת האימפריה אהרן אופנהיימר
בלום שלומית 1980 האישה בתנועת העבודה בתקופת העלייה השנייה אניטה שפירא
בלשן צביה 1980 הברית העולמית של מפלגות פועלי ציון 1920-1907 מתתיהו מינץ
ברקת אלינער 1980 אלחנן בן שמריה וסהלאן בן אברהם משה גיל
גולן שמעון 1980 האקטיביזם בתנועת העבודה מול האקטיביזם במחתרות הפורשות בשנים 1945-6 יוסף גורני
דבורז'יצקי צביה 1980 מאבקה הפוליטי של הציבוריות היהודית בליטא למיסודה האוטונומי
 בשנים 1922-1918 (ניסוי באוטונומיה)
מתתיהו מינץ
חבס אפרת 1980 תקנות רבי המתייחסות לתחומי ארץ ישראל אהרן אופנהיימר
לוין דוד 1980 מאבקו של החינוך העברי בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 גבריאל כהן
צימרמן אברהם 1980 הוויכוח בתוך מפא"י על רעיון המדינה בשנים 1946-1929 יוסף גורני
קדר אסתר 1980 עמדת יהודי הונגריה כלפי מאורעות השנים 1922-1918 יעקב טורי
שקד זיוה 1980 השתקפותה של האידיאולוגיה הלאומית בעשיה החנוכית של הזרם הכללי וזרם העובדים יוסף גורני
ארדר יורם 1981 חדירת ספרות חנוך לאסלאם לאור מידע על קראים משה גיל
וילק רומן 1981 יהודי סוריה הסלווקית אריה כשר
זיו תמר 1981 ר' שמעון בן לקיש: האיש ופועלו אהרן אופנהיימר
כהן רבקה 1981 התארגנות קהילות בקושטא, פטרס וסלוניקי במאה ה-16 צבי אנקורי
לוי גבריאל 1981 יהודי מקנאס במאות י"ח-י"ט יהודה ניני
קליינפלץ מיכל 1981 דיני אישות ביהדות מרוקו מסוף המאה ה-ט"ו ועד סוף המאה ה-י"ח יהודה ניני
שמואלי כץ שושנה 1981 הקשר בין צמיחתה של סיעה ב’ במפא"י לבין פעולתן של האופוזיציות השמאליות
 בשנים 1938-1935
יוסף גורני
זהר שושנה 1982 יוסטינוס מרטיר והפולמוס עם היהדות יהושע אפרון
חייקיס פנחס 1982 ראשית ההתארגנות של סוציאליסטים יהודיים ברומניה בסוף המאה ה-19 משה מישקינסקי
מנסור נעים 1982 פרקים מתוך זבדת אלפכרה פי תאריח’ אלהג’רה כרך 6, מאת רכן אלדין ביברס אלמנצורי משה גיל
מנסור תמים 1982 פרקים מתוך ד'כר אלע'זית משה גיל
קורן ענת 1982 מדיניות החוץ של הרצל במגעיו עם הציונות דוד ויטל
וינברג משה 1983 ההעפלה היבשתית מעיראק בשנות ה-40 דניאל קארפי
סחייק שאול 1983 נוער חלוצי מעיראק והשתלבותו בהתיישבות העובדת בשנים 1947-1933 יהודה ניני
פטרן גילה 1983 נסיונות הצלה בסלובקיה בתקופת השואה יצחק ארד
פיקסלר צבי 1983 שמואל: האיש ופעלו אהרן אופנהיימר
קאהן-קנר ססיל 1983 עתליה ותדמיתה המקראית ישראל אפעל
קיסטר יוסף 1983 היבטים יהודיים בגיאוגרפיה האישית והציבורית של טרוצקי (1917-1879) משה מישקינסקי
רבי אילנה 1983 יחסים כלכליים בין יהודים לבין נוכרים בתקופת התנאים וראשית האמוראים אהרן אופנהיימר
רובינשטיין חיים 1983 ההנהגה היהודית ותנועות הנוער במחתרת ברומניה בתקופת השואה דניאל קארפי וחיים שמיר
רייזן אסתר 1983 תקוות גדולות – ראשית דרכו הציבורית של משה סמילנסקי אניטה שפירא
גוטרמן בלה 1984 שותים עם המוות לחיים – קורותיו של מחנה יאנובסקי אשר בלבוב (1943-1941) דניאל קארפי
גינגולד ישראל 1984 עזרת יהודי ארה"ב ליישוב היהודי בא"י בתקופת מלחמת העולם הראשונה אריה גרטנר
ילין דינה 1984 התנועה הרביזיוניסטית ובית"ר בהנהגה ובמרד הגטאות: ורשה, לודז', וילנה וקובנה דניאל קארפי 
יעקובסון חנה 1984 סירס-סידרום-ופסי קורותיהן של שתי קהילות במקדוניה במאות 16-15 צבי אנקורי
למדן רות 1984 ר' משה באסולה – חייו ויצירתו דניאל קארפי
רוז'נסקי רחל 1984 פעילותם של יהודי ארה"ב למען יהודי פולין 1929-1920 אריה גרטנר
חורש רוזן פריאל 1985 החינוך היהודי בעיראק במאות ה-19 וה-20 יהודה ניני
כהן אליעזר 1985 ראשיתו של חיל האויר גבריאל כהן
כהן רעיה 1985 פרשת ואדי חווארת 1939-1924 אניטה שפירא
פורסט שמעון 1985 היחסים בין הקיסרות, הכנסייה והיהדות בגרמניה במאה ה-ט"ו שלמה סימונסון
רייך-ביגצקי רומן 1985 השתקפותה בהיסטוריוגרפיה של המנהיגות היהודית בגיטו ורשה שאול פרידלנדר
שורץ דרור 1985 ‫ שאלות ותשובות ואיגרות של ר’ שמואל ארקוולטי דניאל קארפי
שרשבסקי מרים 1985 בעיית זהותו הלאומית של יאנוש קורצ'אק משה מישקינסקי
בלובשטיין עמוס 1986 המסתערבים – הוויתה ודרכי פעולתה של המחלקה הערבית בפלמ"ח 1950-1940 יהודה ניני
ברסקי אלישב איה 1986 דמותו של בר כוכבא אהרן אופנהיימר
גרייף אבנר 1986 יהדות סיציליה בתקופה המוסלמית משה גיל
הרמלין נעמי 1986 דמותם של הסופרים, הפרושים והצדוקים בכתבי הברית החדשה יהושע אפרון
חדיג'ה עבד אלכרים 1986 ‫ התנועה הקרמטית בעראק ובבחרין משה גיל
טפלא ארי 1986 השומר הצעיר בארץ מול פני השואה דניאל קארפי
נבו עמוס 1986 המסתערבים – הוויתה ודרכי פעולתה של המחלקה הערבית בפלמ"ח 1950-1940 יהודה ניני
ניר גרינשטין רבקה 1986 דמותו של יוחנן המטביל יהושע אפרון
רונן ישראל 1986 האדומים ואדומיאה בימי הבית השני אריה כשר
אסיה אילן 1987 תכנית ברנדוט לפתרון שאלת ארץ ישראל בבעיה אזורית בינלאומית יוסף גורני
אסף נעמי 1987 תאורי מלחמות בספר מלכים: הבטים היסטוריוגראפים ישראל אפעל
סלע שולמית 1987 מבוא לספר יוסף בן גוריון הערבי משה גיל
שחר יובל 1987 מלחמת החורבן בגליל אהרן אופנהייצר ובנימין איזק
שיף עופר 1987 דחף משיחי ומימושו בדרשותיו של האדמו"ר מפיאסצנה בתקופת השואה יהודה ניני
תמוז עודד  1987 הים כגורם כלכלי – היבטים בזיקה לים של שוכני החוף המזרחי של הים התיכון ישראל אפעל
אברמוב ברכה  1988 הצלת יהודי בולגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה דניאל קארפי
בן צבי אהוד  1988 יהודה בימי ההגמוניה האשורית: היסטוריה והיסטוריוגרפיה נדב נאמן
בן שלום מנחם 1988 סוגיות היסטוריות נבחרות במסכת אבות דרבי נתן יהושע אפרון
ברבוץ דב 1988 רעיון המקדש בברית החדשה יהושע אפרון
ניב מנחם 1988 מערכת היחסים בין גופים פוליטיים לבין גופים צבאיים בתקופת העיצוב של 
היישוב היהודי בא"י בשנים 1929-1907 
יוסף גורני
רון חיים 1988 קווים למיסוי הרומאי בפרובינקיה יהודה מראשית המאה
 הראשונה ועד לשלהי ימיו של קונסטנטינוס קיסר
אהרן אופנהיימר ובנימין איזק
שיף שרה 1988 המאבק להקמת מחנות מקלט בארה"ב לפליטים יהודים מאירופה 
– פרשת המחנה באוסווגו (1946-1944)
אניטה שפירא
אגור יוסף 1989 ‫ רבי פנחס בן-יאיר אהרן אופנהיימר
בניה מאיר  1989 ר' משה אלמושנינו, איש שלוניקי, חייו ויצירתו דניאל קארפי
בצלאל יצחק  1989 ראשית פגישה עם המזרח: יצחק בן צבי והתייחסותו אל יהודי המזרח בא"י, 
היהדות העות'מאנית ואל השאלה הערבית
מתתיהו מינץ
בראודה רות 1989 בין עיקר לטפל ביומן שוורצברט בשנים 1944-1940  דניאל קארפי
וייס ציפורה 1989 בית הכנסת במרכזי התפוצה הרומית בתקופת המשנה והתלמוד אהרן אופנהיימר
זיינפלד חוה  1989 מודעות היישוב העברי והנהגתו לשואה הקרבה כפי שהיא משתקפת בעתונות העברית
 בארץ ישראל בשנים 1942-1939
אוריאל טל ויוסף גורני
לוין יהודה  1989 מצבם הסוציאלי של מהגרים וייצוגם בין שתי הפיכות צבאיות 
(יהודים בארגנטינה בשנים 1943-1930)
אריה גרטנר
מילך זאב 1989 מפא"י והעלייה ההמונית – 1952-1948 יוסף גורני ואניטה שפירא
נדיר שלמה  1989 פעילותו המדינית של הד"ר נחום גולדמן ב"מאבק על המדינה" 1948-1945 אריה גרטנר
רוזנגארט לורנס 1989 צרפת והיהודים הזרים, 1944-1920 דניאל קארפי
רצבי שלום 1989 אידיאולוגיה ומציאות בתנועה הקונסרבטיבית 1915-1886  אריה גרטנר
שאלתיאל שלמה 1989 ‫ עלייה והעפלה מבולגריה ודרכה בשנים 1939-1949  מתתיהו מינץ
שרייבר רות 1989 עליית יהודי גרמניה והמשרד הא"י בברלין 1941-1933 רון צוויג
ששון אווה 1989 מ.ח.רומקובסקי – שליטו של גיטו לודז' דניאל קארפי
אגמון רות  1990 ווריאה וקסטוריה – אור וצל בחיי שתי קהילות במקדוניה המערבית במאות 17-16 צבי אנקורי
בנדר שרה 1990 ‫ גטו ביאליסטוק 1943-1941: הנהגה והתנגדות יצחק ארד
גור אריה יוסף 1990 ‫ הקראים בצפון-מזרח אירופה במאות ה-15 ה-16 וה-17 וזיקתם
 לקראים באימפריה העות'מנית
צבי אנקורי
גרינהויז נחמה 1990 לשאלת המיסוי בקהילת איזמיר במאות ה-י"ז וה-י"ח ע"פ הספר
 "עבודת משא" לר' יהושע אברהם יהודה
יהודה ניני
גרשון יצחק 1990  הקהילות היהודיות של צפון מרוקו במחצית הראשונה של המאה ה-19  יהודה ניני
הורוביץ יורם 1990 ‫ מה חידש הפו"ש יהודה ולאך ורון צויג
וימר יהודית 1990 סוחרים יהודיים ברגוזה כמתווכים בין מזרח למערב במאות 17,16 צבי אנקורי
ישראלי עדנה 1990  מוצאו של ספר עזרא 4 -חזון עזרא לאור זיקתו לנצרות יהושע אפרון
מיכלובסקי גילה 1990 מ"עיר גיבורים" לעיר ללא יהודים, יהודי גרודנו בימי 
מלחמת העולם השנייה 12.3.43-1.9.39
דניאל קארפי
 קמון עזריאל 1990 השיבה למזרח: המרכיב הרומנטי והמוטיב האוטוכטוני בישוב בתקופת העליה השנייה  יהודה ניני 
שביט טליה 1990 מגבית ההתגייסות וההצלה דינה פורת
שחורי אילן 1990 תל אביב בהתגבשותה: הולדתה של העיר העברית הראשונה. חלום שהפך לכרך יוסף גורני 
שלאין מרגלית 1990 יעקב אדלשטיין - מנהיג יהודי תחת עול הכיבוש הגרמני בפראג ובגטו טרזינשטאט דניאל קארפי 
שלו זיוה 1990 טוסיה אלטמן מההנהגה הראשית של השומר הצעיר  דינה פורת 
אידן רינה 1991 מרעיון לתנועה: התפתחות רעיון מושב העובדים ויישומו בשנים 1933-1919 אניטה שפירא 
אלטמן דוד 1991 יחס התנועות הדתיות הערביות לבעיה הלאומית 1948-1928  יוסף גורני 
אנגלצ'ין יעקב 1991 בעיית הפרודוקטיבציה של יהודי סמולנסק במשטר הסובייטי בשנות ה-20  מתתיהו מינץ
בן שלום רם 1991  יצחק נתן – הנהגה, פולמוס ויצירה במרכזה של יהדות פרובאנס במאה ה-ט"ו אליעזר גוטווירט
גד-גואטה דורית 1991  בת קול בספרות התלמודית  אהרן אופנהיימר 
הרפז חיים  1991 מעבדות לכליון, היהודים במאידאנק 1944-1941 דניאל קארפי
טפלר יעקב 1991 מורה הצדק במגילות קומראן יהושע אפרון
ליבנה ענת 1991 מעורבותו של ארגון הג'וינט בפעולות הבריחה וההעפלה הבלתי ליגלית
 בשנים 1948-1945 באירופה 
אניטה שפירא
קינן עפרה 1991 תנועת השומר הצעיר ויחסה לעליה ההמונית בין השנים 1954-1949 אניטה שפירא 
שטאובר רוני 1991 ועד העזרה וההצלה היהודי בבודפשט לפני הכיבוש הגרמני דניאל קארפי ודינה פורת
שליב חנן 1991 היחיד היוצר בחווית הכלל בעליה שלישית בהווית הקיבוץ 1935-1920 יוסף גורני
שמש כרמלה 1991 קובץ מכתבי סוחרים מאוצר הגניזה הקהירית מן המאה ה-11 משה גיל
שרף מונה 1991 פועלי ציון שמאל ברומניה  מתתיהו מינץ 
ששון יחזקאל 1991 הפלוגתות ההילכתיות בין הפרושים והצדוקים על פי מקורות תלמודיים יהושע אפרון
 בר עודד 1992 המזוזה בתקופת המשנה והתלמוד אהרן אופנהיימר 
 גליקליך אבנר 1992 תקנות יוחנן הורקנוס על רקע המשבר בכהונה במאה השניה לפנה"ס בצלאל בר כוכבא 
 ואזה אורה 1992 מוסד ההקדש היהודי על פי מסמכי הגניזה הקהירית משה גיל 
ישעיהו פז אביגיל 1992 דגניה ומרחביה בין טופיה לאוטופיה 1920-1910 יוסף גורני
עזתי אהרן 1992 תנועת הצופים: תנועה כללית והגשמה חלוצית  יוסף גורני
קידר אילה 1992 ברגן בלזן: הנהלה ומנהיגות במחנה העקורים 1948-1945 דניאל קארפי
רשף בן ציון 1992  מחנה פלאשוב דינה פורת
שמיר יעקב 1992 "חלום עצום"-"חלום פיקח" המחשבה האוטופית בראשיתה יוסף גורני
אהרונסון אבי 1993 הקבוץ המאוחד בדרכו לאיחוד 1980-1976 אניטה שפירא
אורן רחל 1993 תנועת "החוגים" "המחנות העולים" בראשיתה כדגם לתנועת נוער א"י יוסף גורני
באואר ישראלה 1933 החלוץ הצעיר בפולין מיום היווסדו ועד מלה"ע השנייה, 1938-1924 מתתיהו מינץ
גולדברג אבישי 1993 קהילת פינסק – קארלין בשואה דינה פורת
טיבר ארנונה 1993 פעילות קבוצת ברגסון בארה"ב בנסיונות הצלה בתקופת השואה מסוף 1942 ועד למאי 1945  רון צווייג
 מנשה כרמלה 1993 העליה הבלתי לגאלית מעירק לארץ ישראל 1947-1941  דניאל קארפי 
מרוז נורית 1993  הגיור באמפריה הרומית במאות הראשונות לספירה אהרן אופנהיימר
 נחליאלי דב שלום 1993 הר הנגב והערבה בראשית תקופת האסלאם  משה גיל 
 פרידמן מלכה 1993 היהודים במחנה שטוטהוף ובמחנות סביבו דניאל קארפי 
 קירשטיין חניתה 1993 ספר יהודית- ספרות והיסטוריה אריה כשר 
 שירן אסנת 1993 מדיניות ההתיישבות נוכח מלחמת העצמאות והקמת המדינה  אניטה שפירא
 אילן יהודית 1994 חלקו של ארגון הפקוא"ם מאמסטרדם בהחזקתן ובקיומן של קהילות צפת וטבריה במאה ה-19  יהודה ניני
 אלעד עפרה 1994 מן המגל אל החרב – הנח"ל בשנים 1948 - 1956 אניטה שפירא
 בן עמרם סיגל 1994 קליטת העליה בקבוץ המאוחד בתקופת הישוב 1948-1927   יהודה ניני
 ברגמן מרים 1994 מחנה דראנסי  דינה פורת
 מזרחי רונית 1994 יחסם של "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר" לעליה הרביעית 1929-1924 יוסף גורני
 פרלמוטר טובה 1994  ניצולים וקולטים: יחסם של שליחי הישוב בגרמניה ושל המוסדות והמתיישבים בארץ ישראל
 אל קליטתה של שארית הפליטה 
דינה פורת
 קרן צבי 1994 ניקופול ווידין – שתי קהילות יהודיות על שפת הדנובה באימפריה העות'מאנית 
במאות ה-18-16 
מינה רוזן
 אבן נעם 1995 הצהרות ומעשים–תנועות הנוער החלוציות במדינת ישראל בהתמודדות עם משימת
 דרכת הנוער העולה במעברות ובישובי העולים
 יוסף גורני
אלדובי (פוריש) אורלי  1995 ההיצע התרבותי בתל אביב בחיפה ובירושלים בשנים 1939-1935 יעקב שביט
הניג שמואל 1995 המושג תקוה: מהותו ומשמעויותיו במקורות ספרותיים היסטוריים אברהם שפירא
זילבר מרקוס 1995 פועלי ציון `ימין` בארגנטינה (1932-1921) בין עבודת ההווה לעבודת ארץ ישראל מתתיהו מינץ
סלע שלמה 1995 יהודי אודסה בשואה: התפתחות הקהילה היהודית באודסה במאה ה-19, חיסולה 
בימי המשטר הסוביטי והשמדת יהודי העיר
דינה פורת
פוטש יוסף 1995 יהודי מזרח גליציה בהנהגתו של ד"ר ליאון רייך 1929-1918 דוד אנגל 
רוזנבליט צלה 1995 קליטת העליה הגרמנית בקיבוץ המאוחד – מזרח מול מערב בשנות ה-30 יוסף גורני
גלר רות 1996 תדמיתה של ספרד ויהדותה בעיני משכילי גרמניה היהודיים אליעזר גוטווירט
חדאיו רחל 1996 קווים להתפתחותו של יום הזיכרון לשואה 1961-1942 דינה פורת
לוטן נסים 1996 מדיניות הקליטה של העליה הצפון אפריקנית בהתישבות נוכח הדה-קולוניזציה
 במרוקו ובתוניסיה
ירון צור
לוי קנת אורלי 1996 עיצוב חג הפסח לאחר חורבן בית שני אהרן אופנהיימר
מוסטיגמן רז 1996 פרקים בחקר מרד בר-כוכבא לאור סוגיות "נלכדה ביתר" בתלמוד הירושלמי אהרן אופנהיימר
מנור אבנר 1996 מתנדבי חו''ל לחיל האויר במלחמת העצמאות-תרומה והשפעה רון צוויג 
פשיגודה אריאלה 1996  תופעת הכישוף בקרב יהודי ארץ ישראל ובבל במאות 4-2 לסה''נ  אהרן אופנהיימר
אשכנזי ניבה 1997  בתי הילדים של תנועות הנוער באיזור הכיבוש האמריקאי בגרמני 1948-1946 דינה פורת
בורד עפר 1997 השילומים והפיצויים ממערב גרמניה ואיחוד הקבוצות והקיבוצים בין השנים 1961-1950 יוסף גורני 
 גול מרים 1997 1945-1939 מחנה וסטרבורק הולנד דניאל קארפי 
יצחקי הדסה 1997 שארית הפליטה בראי העתונות ודעת הקהל האמריקנית בשנים 1948-1945 רון צוויג
קנטור אפרת 1997 תמורות ביחסו של הקיבוץ המאוחד לשואה 1967-1947 אברהם שפירא
שחורי פרומינה 1997 קווים לדמותן של חברות הלוחמות בגטאות בראי כתיבתן האוטוביוגרפית 1968-1945 דינה פורת 
שטיין מרדכי 1997  הלכה ואפולוגטיקה בספרות היהודית ההלניסטית אריה כשר
בן-נפתלי איה 1998 "הפורט התשיעי" – קורות אתר ההרג 1944-1941 דינה פורת
גל דנית 1998 הקהילה היהודית בגליפולי בין השנים 1700-1453 מינה רוזן
דאובר שרי 1998  אסירים יהודיים במחנות קאופרינג לנדסברג – מחנות החוץ של דכאו דינה פורת
זקצר חוה 1998 נקם לאחר השואה דינה פורת
קנטרוביץ עמליה 1998 הדיונים והפולמוסים בדבר מעמדה של הסוכנות היהודית עם הקמת המדינה
 ועד לחוק המעמד (1952-1948) 
רון צוויג 
זרח יונתן 1999 התפתחות ביטוייה ומניעיה של הכחשת השואה מתחילת "הפיתרון הסופי"
 ועד להתפשטותה באינטרנט
דינה פורת
ליפסקי חיה 1999  המושג "שואה" משמעותו וגלגולו בלשון העברית מראשיתה ועד ימינו בחברה הישראלית דינה פורת ומשה פלורנטין
לשם פרדקין רותי 1999 יציאת מצרים השנייה – סיומו של פרק היסטורי תחת שלטון ערב יהודה ניני
פנקס פרידה 1999 גרשום שלום- בין היסטוריוגרפיה ומחשבה היסטורית יוסף גורני ואברהם שפירא
קובו יונה 1999  פרשת ויטנברג ייצוגה בספרות הזיכרונות בהיסטוריוגרפיה ובדרמה דינה פורת 
קרון שלמה  1999  צה"ל והשואה – הסברה ופרסומים של מפקדת קצין חינוך ראשי בשנות ה-80 וה-90 דינה פורת
מודריק חוה  2000  תדמיתה של אנגליה באספקלריה של הוגים ומנהיגים יעקב שביט
שוץ נחום 2000 הציונות ומתנגדיה בעיר וינה 1918-1882 אברהם שפירא
שטייר-לבני ליאת 2000  עלייה וקוץ בה – תדמית ניצולי השואה בסרטי ארגונים ציוניים בארץ ישראל 1949-1945 דינה פורת
בן-ארצי סופי 2001 הקהילה היהודית טרום שואה וביטויה בחיי היומיום בגטו קובנה דינה פורת
גולדברג עמיר 2001  קליטת גרעיני עולים בקיבוצי הקיבוץ הארצי בראשית שנות החמישים יוסף גורני
גולדשמיד דני 2001 משפחת מנחם משה וקהילת יהודי עדן בין השנים 1937-1839 יהודה ניני
קזין דניאל 2001 הציויליציה המצרית העתיקה בעיני הכתיבה ההיסטורית היהודית יעקב שביט
שוץ-אדלר נחום 2001 הציונות ומתנגדיה בעיר וינה 1918-1882 אברהם שפירא 
ברנשטין אהרון 2002  מערת האלשיך הקדוש בבית העלמין העתיק של צפת  מינה רוזן
גופר גילת 2002  האשה הציונית – אידיאלים מיגדריים בתנועה הלאומית הציונית על סף העלייה
 השנייה בראשיתה
 יוסף גורני
דוד אורי 2002  הרכוש האבוד-המדיניות הישראלית כלפי רכושם של יהודי עיראק רון צוויג
לפידוס יגאל 2002  הגנה עצמית ברוסיה (1906-1821) רקעה, משמעותה, תולדות התגבשותה 
ופועלה בעתות הפוגרום
מתתיהו מינץ
שורץ צ'יניאו אורלי 2002 משה שמיר 1967-1948 בין אידיאולוגיה פוליטית ומוסר חברתי על פי היצירה
הספרות הפובליציסטית
יוסף גורני 
בן-צבי אורית 2003  קליטת העלייה ההמונית במגזר העירוני – דילמות ותהליכים תל-אביב-יפו 1951-1948  יוסף גורני 
בן-צור עמנואל 2003 איפה ואיפה בעלייה השלישית 1923-1919: המהפכנים והמפוכחים יעקב שביט
הרטשטיין איבון 2003  עדות המזרח באסטרטגית הבחירות של מפא"י בשנת 1955  יהודה ניני
סדן מיכל 2003 דמות הרועה בתרבות העברית-בין מציאות למשאת נפש מתקופת העליה השניה ועד כינון מדינת ישראל  אברהם שפירא 
 פז אתי 2003 התפתחות של מוטיבים מרכזיים בעיתוני הילדים בארץ בשנים 1963-1936 יוסף גורני
ברק נתנאל 2004 ספר הזכרון לקהילות אשכנז בימה"ב(הממורבוך):המקור ליצירה,המגמות ומקומו בטקס ההנצחה  שמחה גולדין
טולדאנו גילה 2004 תאטרון-מחול ענבל שנים ראשונות 1959-1949 ירון צור
 כהן חיים 2004  יהושע השיל שור בעל החלוץ וההשכלה הרדיקלית יעקב שביט ודוד אסף
מואב אליעזר 2004  בין יהודים לנוצרים בספרד משלהי המאה ה-י"ד עד המאה ה-ט"ז: קונברסוס ספקנים
 פוסחים על שתי הסעיפים 
עליזה ג'יניאו
מרגלית מיכאל 2004  נוסעים גרמנים במאה ה-19 על מרוקו ויהודיה, היבטים אתנוגרפיים ירון צור
סמוליאר לירון 2004 ש"בכל דור ודור": פוגרום קישינב בפרספקטיבה היסטורית אברהם שפירא 
שכטר נתן 2004 דמותה של ארץ-ישראל בפובליציסטיקה, בהגות ובספרות של תקופת התחייה, 1895-1860 אניטה שפירא
 צפתי ענת 2005  העיתונות החרדית והשואה : היחס לשואה והשימוש בה בעיתונים "המודיע" ו"יתד נאמן" דינה פורת
וידבסקי ישעיהו 2006 המנהג כמחזק את הזכירה והעשייה אצל יהודי ימי הביניים: מנהגי שמחת תורה וחנוכה, שמחה גולדין
    עיצובם והתפתחותם באשכנז וצרפת   
מאירוביץ אבי 2006 המאבק לשוויון זכויות של יהודי רומניה בשנים 1878-1859 בראי המחקר ההיסטוריוגרפי
 ועיתון "המגיד" 
רפאל ואגו
 נגלי מריאן 2006 מורשת הנצרות: האנס פולץ ויהודים במעבר משנאת ישראל המדיאבלית לשנאת
 היהודים בתקופה המודרנית
 ג'רמי כהן 
קזרנובסקי טל 2006 אדמו"רות חב"ד ושאלת יישוב א"י במאה ה-19 שלום רצבי
קנטורוביץ אירנה 2006 מיר זיינען דא! יהודים בתנועה הפרטיזנית הביילורוסית במלחמת העולם השנייה (1944-1941)  דינה פורת ולאוניד סמילוביצקי
ברק מיכאל 2007 קבוצות חלוציות בעלייה הרוסית של שנות ה-70 יוסף גורני
דוידוביץ'-אשד אביטל 2007 מקדשות השם: ייצוג נשים בטקסטים העבריים מימי מסעי הצלב ג'רמי כהן
הוליץ דוד 2007 "היהודים לא יחזרו עוד!": שירות העבודה בהונגריה 1944-1939 רפי ואגו
הופמן יצחק 2007 תאור הנצרות בספרי הלימוד בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה הישראלית 2005-1948 דינה פורת
וילן אברהם 2007 ההתפתחות הדמוגראפית של ערביי ארץ ישראל בשנים 1948-1840 שלום רצבי וגדעון ביגר
ז'ורנו אוליביה 2007 יחסם ותגובתם של אישי הציבור והאינטלקטואלים היהודים בצרפת
 ל"אנטישמיות החדשה" בין 2000 - 2003
דינה פורת
לוי-קנולר רות 2007 עדת בני ישראל מהודו – הפולמוס והמאבק על מעמדם האישי 1964-1836 שלום רצבי
לנדסהוט רחל 2007 הילד הקדוש מלה-גוארדיה – לידתו של מיתוס ג'רמי כהן
סגל רז 2007 יהודי מונקאץ' בין מלחמות העולם ובשואה רפי ואגו ויהודה באואר
סרוקה דן 2007 מלכים א' כ' – היסטוריוגרפיה, ספרות ואידיאולוגיה נדב נאמן
פנחס מאיה 2007 דיוקן המלך שלמה בספרות העברית החדשה יעקב שביט
ייני נתן  2007 ציונות ברפובליקה התורכית ועלייה ממנה 1952-1923 ירון צור
פרסול שירי 2007 "עליות כיבוש" יחסן של הכשרות הפלמ"ח למרחב הערבי הכבוש 
עם עלייתן להתיישבות –1948 - 1953
אניטה שפירא
פרידמן שרה 2008 ה"בלאו וייס" תנועת הנוער היהודית בגרמניה (1926-1912) ובצ'כוסלובקיה 1946-1913) דינה פורת
קוך עדו 2008 טביעות הוורדה על גבי ידיות קנקנים מיהודה: תאריכן, משמעותן ומקומן במסגרת מנהל הממלכה נדב נאמן ועודד ליפשיץ
יריב אריה 2009 הקראים בממלכת פולין-ליטא בעת החדשה המוקדמת: יחסיהם עם היהודים הרבניים
 ומוסדותיהם הקהילתיים
אלחנן ריינר
כהן עודד 2009 'מעגל טוב' להחיד"א – מפגש בין מסורת למודרנה אלחנן ריינר
פולין-גלאי חנה 2009 זיכרון בזירת הפשע: היסטוריה שבעל-פה של השואה בליטא יעקב שביט וסקוט אורי
פרוסטיג נעמה 2009 פעילות קרן קיימת לישראל בין מלחמות עולם  יעקב שביט ויוסי כץ
רוט אסתר 2009 עולמו התרבותי והרוחני של מלומד אשכנזי במאה ה-י"ח ר' פנחס קצנלבויגן וספרו "יש מנחילין" אלחנן ריינר
רון אליקי 2009 יחסי "חכם-חסיד" בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה בארץ ישראל אהרן אופנהיימר
גדג' דוד 2010 יינתן מקום ל-"ממלא המקום" התקבלותו של המחזה "ממלא המקום" באירופה,
ארה"ב וישראל בראי העיתונות והארכיונים בארץ
דינה פורת
לוין אלי-יואל 2010 לוח אחיאסף – מונוגראפיה לשנים 1899-1893 אלחנן ריינר
קמפ רוני 2011 יישום תוכנית הלבנסבורן כענף האאוגניקה ברייך השלישי, 1945-1935 דינה פורת
גינת אביטל 2012 "דור הפלגה": הפילוג בקיבוץ המאוחד בין זיכרון שסוע יעקב שביט ומאיר חזן
זלמנוביץ אריאל 2012 תמורות בתפיסת ההיסטוריה בתרבות האשכנזית במאה השש עשרה אלחנן ריינר
רביד יובל 2012 ההתמודדות הראשונה של האורתודוכסיה בנושא משיחיות וגאולת ארץ-ישראל בעניין חידוש הקרבת הקרבנות שלום רצבי
אזרחי-ורד ליאורה 2013 "להעמיד לנו ש"ץ מבין ולהקת משוררים": בית הכנסת של עדת ברודי באודסה, 1925-1841 דוד אסף
הנקין איתם 2013 מחיבת ציון לאנטי ציונות: תמורות באורתודוקסיה המזרח אירופית – הרב דוד פרידמן מקרלין (1915-1828) כמקרה מבחן דוד אסף
להב הראל 2013 מיישבים ומתיישבים: ההתיישבות מעבר לקו הירוק בתקופת ממשלת אשכול מאיר חזן
לוריא דוד 2013 מקורותיה, כוונותיה וסגולותיה של הנובלה שכתב יוספוס על מגילת אסתר + נספח מקורות לעבודת התזה יובל שחר
קרקסון תמיר 2013 יחסם של אליעזר בן-יהודה ועיתוניו לספרדים, 1908-1879 נח גרבר וירון צור
קרשטיין בנימין 2013 זיגמונד פרויד ומשה האיש והדת המונותיאיסטית: מבט חדש שלום רצבי
לאופר טל 2014 היישוב היהודי בירושלים בתקופה האיובית הראשונה (1219-1187) יורם ארדר ושמחה גולדין
פיש קלמן 2014 השינויים התיאולוגיים בכנסיה הקתולית ביחס לעם היהודי אחרי מלחמת העולם השנייה דינה פורת
נוידרפר רמי 2015 המשטרה היהודית בגטו קובנה – כרוניקה של ניגודים + נספחים חוי דרייפוס
שטרן אלה 2015 "עיון הסטורי במסכתות מעשר שני במשנה ובתוספתא" יובל שחר
שלייפר ניר 2015 "יצירת הישועה השלמה" השפעתו של הרב צבי יהודה קוק על קבוצת גחל'ת 1952-1978 שלום רצבי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive