לימודי תואר שני

החוג להיסטוריה של עם ישראל מציע היכרות רחבה ומעמיקה עם ההיסטוריה היהודית מתקופת המקרא ועד ימינו אלה. הסטודנטים יתוודעו לתולדות עם ישראל לתקופותיו ולמאורעות המכוננים והחשובים שהתרחשו בהן. דגש מיוחד מוענק ללימוד החברה והתרבות היהודית שהתפתחה והתגבשה באזורים גיאו-תרבותיים ובמרכזים השונים שבהם חיו, פעלו, ויצרו היהודים, וכן למפגש רב-הפנים שלהם עם דתות, תרבויות ועמים. תולדות עם ישראל הם גם דרך להכיר פרקים משמעותיים בהיסטוריה הכללית. ההיסטוריה של עם ישראל נבחנת בחוג מפרספקטיבות מגוונות ובאמצעות מקורות ראשוניים וספרות המחקר.


מסלולי הלימוד 

מסלול מחקרי — הכולל עבודת גמר
מסלול עיוני — ללא עבודת גמר

 

תנאי קבלה 

יתקבלו מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון בהיסטוריה של עם ישראל בציון 80 לפחות.
מועמדים מחוגים אחרים בעלי תואר במדעים אחרים יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון.

 

משך הלימודים 

שנתיים

 

מבנה תכנית הלימודים 

 

המסלול המחקרי (כולל כתיבת עבודת גמר)


1.    לימודים בהיקף של 28 ש"ס, מהן קורס חובה בהיקף של 4 ש"ס, "מקצועו של ההיסטוריון".
2.    כתיבת עבודה סמינריונית אחת.
3.    לימודי שפה זרה שנייה, ברמת מתקדמים, בהתאם להתמחות. ניתן ללמוד שנתיים שפה עתיקה (יוונית, לטינית, אכדית וכו') 
4.    השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי של החוג, הסמינר לא ייחשב במניין השעות לתואר.
5.    באישור יועץ לימודי התואר השני של החוג ניתן להירשם לסמינרים של תואר שני בחוג אחר ולהגיש רפראט.
6.    הצעת עבודת הגמר
7.    כתיבת עבודת גמר ("תזה")

 

המסלול העיוני (כולל בחינת גמר)


1.    לימודים בהיקף של 36 ש"ס, מהן קורס חובה בהיקף של 4 ש"ס, "מקצועו של ההיסטוריון". 
2.    כתיבת שתי עבודות סמינריוניות. 
3.    השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי של החוג, הסמינר לא ייחשב במניין השעות לתואר. 
4.    בחינת גמר (בחינת בית)

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive