הצעה לתוכנית לימודים לשלוש שנות לימוד

המלצה לתכנית לימודים תלת-שנתית בחוג להיסטוריה של עם ישראל בשנת הלימודים תשע"ו (2016/2015)

שנה א':

ארון הספרים היהודי*

 4 ש"ס 

העולם היהודי בעת החדשה**

 4 ש"ס

שני שיעורי חובה בימי הביניים ***

 4 ש"ס

שיעור חובה בעת העתיקה****

 4 ש"ס

שיעור בחירה*****

 2 ש"ס

סה"כ

 18 ש"ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*תרגיל חובה לכלל תלמידי החוג בשנה א'

** תרגיל חובה לתלמידי העת החדשה

*** שיעורי חובה בימי הביניים:

           יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד מסעי הצלב) – 2 ש"ס

           יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים (ממסע הצלב הראשון ועד למגיפה השחורה) – 2 ש"ס

**** שיעור חובה בעת העתיקה:

           עולמות יהודים בין כורש למוחמד – 4 ש"ס

***** שיעור בחירה:

           תרגיל מיומנויות מחקר וכתיבה היסטורית – 2 ש"ס

 

 

שנה ב':

שני שיעורים בעת החדשה

 4 ש"ס

תרגיל בימי הביניים

 4 ש"ס

תרגיל בעת העתיקה

 4 ש"ס

לימודי התמחות: שני שיעורים בתקופה א'

 4 ש"ס

לימודי התמחות: תרגיל נושאי בתקופה א'

 4 ש"ס

סה"כ

 20 ש"ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג':

לימודי התמחות: סמינר בתקופה א' (כתיבת עבודה סמינריונית)

 4 ש"ס

לימודי התמחות: סמינר בתקופה א' (כתיבת רפראט)

 4 ש"ס

לימודי התמחות: תרגיל נושאי בתקופה ב'

 4 ש"ס

לימודי התמחות: סמינר בתקופה ב' (כתיבת רפראט)

 4 ש"ס

לימודי התמחות: תרגיל נושאי או סמינר בתקופה ג' (בחינה או רפראט)

 4 ש"ס

סה"כ

 20 ש"ס

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive