סגל

תוצאות חיפוש עבור האות הכל

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר סקוט אוריחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' דוד אסףחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
02-6732627
03-6406737
פרופ' שמחה גולדיןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409171
פרופ' מרדכי גולניחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
ד"ר נוח שמואל גרברחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' חוה[חוי] דרייפוסחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409079
03-6405542
פרופ' מאיר חזןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' גרמי כהןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409342
03-6407287
פרופ' מעוז כהנאחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409171
03-6405542
ד"ר יפעת חיה מוניקנדםחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
פרופ' אורית רוזיןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-9325575
03-6409408
03-9325575
פרופ' יובל רוטמןחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409175
ד"ר יובל שחרחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6405542
חוג להסטוריה של עם ישראלראש חוג
03-6405542
ד"ר רוני שטאוברפקולטה למדעי הרוחמרכז קנטורסגל אקדמי בכיר
03-6409655
03-6409655
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive