מלגות הצטיינות לתלמידי תואר שני ע"ש בלבן-גלס

בית הספר למדעי היהדות וארכאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג,

הפקולטה למדעי הרוח

באוניברסיטת תל אביב

שמח להודיע על הענקת

מלגות הצטיינות על שם בלבן-גלס

המלגות מיועדות לבוגרי תואר ראשון בחוגים:

ארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, היסטוריה של עם ישראל,

לשון עברית ובלשנות שמית, מקרא, פילוסופיה יהודית ותלמוד

בציון 90 ומעלה שסיימו לימודיהם בשנת תשע"ו ואילך.

סכום המלגה הינו בגובה שכ"ל לשנתיים (למעט התשלום הראשון).

המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות בית הספר עד 15.5.18

בדוא"ל:

יש לצרף לבקשה:

  • חיבור קצר עד 500 מילים המפרט תחומי עניין, תוכניות לעתיד והנימוקים ללימודים בחוג.
  • גיליון ציונים ואישור זכאות (למעט מסיימי תשע"ח).

מספר המקומות מוגבל

קבלת המלגה בשנה השנייה ללימודים מותנית בהישגים לימודיים גבוהים.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive