הרצאת אורח במסגרת הסמינר המחקרי של החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד : טקסט ופרשנות. מרצה אורח: פרופ' רמי ריינר

14 בנובמבר 2018, 14:15 
בניין רוזנברג חדר 206 
ללא תשלום
הרצאת אורח במסגרת הסמינר המחקרי של החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד : טקסט ופרשנות.  מרצה אורח: פרופ' רמי ריינר

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין בית־הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה  ע"ש חיים רוזנברג 

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

שמחים להזמינכם להרצאת אורח במסגרת הסמינר המחקרי לשנת תשע"ט  

טקסט ופרשנות  בהנחיית פרופ' ורד נעם

 פרופ' רמי ריינר המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין גורן,  אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ירצה על הנושא:  מכשלון הפרשנות ועד תקנת הנדוניה – ירושת הבעל כמקרה מבחן

™ יום ד ו' בכסלו תשע"ט, 14.11.2018, בין השעות 14:15–15:45 ˜

™ בבניין רוזנברג, חדר 206 ˜

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive