ועדות בית הספר

ועדות בית הספר

 • פורום ראשי החוגים, המתפקד גם כוועדת הוראה
 • הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה  ("ועדת דוקטורנטים")  
 • ועדת מלגות

פורום ראשי החוגים

ועדה זו היא ועדת היגוי כוללת של בית הספר, המתפקדת גם כוועדת הוראה המופקדת על תכניות הלימודים, סדרי ההוראה ובקשות הסטודנטים בהקשרים אלה.

חברי הפורום

 • פרופ' ורד נעם, ראש בית הספר
 • פרופ' אדם אפטרמן, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד
 • פרופ' יובל גדות, ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
 • ד"ר יובל שחר, ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל
 • פרופ' חזי מוצפי, ראש החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
 • ד"ר טליה סוצקובר, ראש החוג למקרא
 • פרופ' רון מרגולין - ראש תכנית אופקים 

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה

ועדה זו מרכזת את מערך הקבלה, הלימודים והמחקר לתלמידי התואר השלישי במדעי היהדות. הוועדה דנה בהצעות מחקר של מועמדים ומועמדות ללימודי התואר השלישי, מסדירה את אישורן קודם לכתיבתן, עוקבת אחרי התקדמות המחקרים וממליצה על אישורם לאחר השלמתם, משנמצאו ראויים לזכות את כותביהם בתואר "דוקטור לפילוסופיה".

חברי הוועדה

 • פרופ׳ דוד אסף
 •  ד"ר אמיר גילן
 • ד"ר אנבסה טפרה
 • פרופ׳ רונית מרוז 
 • פרופ' ורד נעם (יו"ר)
 •  ד"ר טליה סוצקובר
 • פרופ' מאיר חזן

ועדת מלגות

ועדה זו מרכזת ודנה בכל מלגות בה"ס הפנימיות והחיצוניות. את דיוני המלגות מקרן יורן שניצר מרכזת פרופ' דינה פורת.

 

חברי הוועדה

 • פרופ' אדם אפטרמן
 • ד"ר גיא שטיבל
 • ד״ר חנן אריאל 
 • ד"ר מעוז כהנא
 • פרופ' דלית רום שילוני 
 • פרופ' ורד נעם (יו"ר)

ועדה אקדמית כתב העת תעודה 

 • פרופ' ורד נעם (יו"ר)
 • פרופ' ישי רוזן צבי
 • פרופ' משה מורגנשטרן
 • פרופ' דלית רום שילוני
 • פרופ' דדוד אסף
 • פרופ' יורם כהן
 • ד"ר עומר מיכליס (מזכיר הועדה) 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive