צרו קשר

בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 304, 304א׳

שעות הקבלה:

14:00-09:00, ימים א'-ה'

כתובת למשלוח דואר:

בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה, בניין רוזנברג,
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב,

 ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801

פרופ' ורד נעם - ראש בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה:‏veredn@tauex.tau.ac.il
גב׳ ענת ציון - רכזת ניהולית :‏ schoolofjsa@tauex.tau.ac.il
גב׳ עינת צ'אקי-גואטה - מזכירת תלמידי מחקר:  einatch@tauex.tau.ac.il
 
טלפון: 03-6409275
פקס: 03-6407031
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive