ספרות יידיש

המסלול מציע חשיפה למחקר עדכני של ספרות יידיש המתייחס, בין השאר, לסוגיות כגון כתיבה דו- ורב-לשונית וספרות מיעוטים. זהו מסלול בינאוניברסיטאי ראשון מסוגו בעולם והוא מתקיים בתמיכת קרן "יד הנדיב". לימודי המסלול מתקיימים הן באוניברסיטת תל אביב והן באוניברסיטה העברית בירושלים. למסיימי המסלול בהצלחה יוענק "תואר שני בספרות במסלול ספרות יידיש".

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.

פרטים נוספים ראו בידיעון החוג. כן ניתן לפנות למכון ללשון, לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת גולדרייך:

בניין רוזנברג, חדר 101 ד'
טלפון 03-640-7805
פקס 03-640-7732
דוא"ל Yiddish1@tauex.tau.ac.il

 

רישום מקוון לתואר שני בלימודי ספרות יידיש

 

הלימודים בחוג לתואר שני מתקיימים בשני אופנים: מחקרי (עם עבודת גמר) ועיוני (ללא עבודת גמר).

תלמידי המסלול לספרות יידיש כפופים לכל תנאי לימודי התואר השני בחוג לספרות, אך מבנה הלימודים של המסלול כולל קטגוריות לימוד נפרדות, כדלקמן:

1) חטיבת קורסי ליבה (8 ש"ס)
    הקורסים ניתנים באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים.

2) חטיבת קורסי מאגר (6 ש"ס)
    רשימת קורסי המאגר מתעדכנת בכל שנה, ומתפרסמת לקראת מועדי רישום לקורסים.

3) חטיבת סמינרים לבחירה מתוך רשימת הסמינרים לתואר שני באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית, באישור יועץ המסלול.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive