ד"ר שרה קיפפר מרצה אורחת במסגרת הקורס: "בין שבח להתרסה: תפילה ומתפללים במקרא"

21 במאי 2019, 8:30 
בניין רוזנברג חדר 208 
ללא תשלום

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive